Fenologija

Kas yra fenologija?

Fenologija (gr. phainomena – reiškiniai, logos – mokslas) – tai mokslo šaka, tirianti kasmet besikartojančius gyvosios ir negyvosios gamtos sezoninius reiškinius, vykstančius pagal tam tikrą periodiškumą. Fenologinių reiškinių periodiškumą lemia Žemės sukimasis apie Saulę ir Žemės ašies polinkis į orbitos plokštumą.

Lietuvos ornitologų draugija šiais metais vėl ėmėsi iniciatyvos rinkti paukščių pavasarinius paukščių fenologinių stebėjimų duomenis. Ši informacija yra labai svarbi tiek pažintine bei moksline, tiek gamtosaugine prasme. Paukščiai yra vienas svarbiausių "gamtinio kalendoriaus" elementas, nes yra lengvai pastebimi, atspindi klimatines sąlygas platesniame regione (lyginant su augalais ar vabzdžiais, kuriems įtaka daro orai vietos lygmenyje), gerai iliustruoja klimatinius pokyčius, galiausiai suteikia informacijos paprastiems žmonėms kada galime sulaukti mus džiuginančių sparnuočių. Ypač vertingos žinios apie paukščių atsiradimą bei veisimosi pradžią ne atskirose vietose, o visoje šalies teritorijoje, ką gali surinkti tik gausus stebėtojų būrys. Tokių duomenų pagrindu planuojamos tiek sparnuočių apsaugos, tiek jų buveinių priežiūros priemonės. Įvertindami LOD pajėgumus, kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti pildant paukščių stebėjimų pavasarinį kalendorių. 

Šioje dalyje pateikiama Lietuvos paukščių fenologijos informacija surinkta LOD.


2017 metai

Lietuvos ornitologų draugija jau 7 metus kviečia visus narius registruoti paukščių fenologijos stebėjimus ir vesti juos LOD  puslapio forume, ,,Fenologija 2017" temoje. Dėkojame visiems stebėtojams, kurie aktyviai vedė stebėjimus pernai metais. Jūsų dėka surinkta daug vertingų duomenų. Tad kviečiame ir 2017 metais taip pat aktyviai vesti fenologijos duomenis. Kievienas jūsų stebėjimas labai vertingas. 

Nuotraukoje Dirvinis vieversys. Dalios Račkauskaitės nuotrauka


2016 metai

Lietuvos ornitologų draugija jau 6 metus kviečia visus narius registruoti paukščių fenologijos stebėjimus ir vesti juos LOD  puslapio forume, ,,Fenologija 2016" temoje. Dėkojame visiems stebėtojams, kurie aktyviai vedė stebėjimus 5 metus iš eilės. Jūsų dėka surinkta daug vertingų duomenų. Tad kviečiame ir 2016 metais taip pat aktyviai vesti fenologijos duomenis. Kievienas jūsų stebėjimas labai vertingas. 

Baltasis gandras. Mindaugo Kirstuko nuotrauka.


2015 metai

Šiame skyriuje pateikiami 2015 metų paukščių fenologiniai stebėjimai Lietuvoje

Dirvinis vieversys. Mariaus Čepulio nuotrauka.


2014 metai

Šiame skyriuje pateikiami 2014 metų paukščių fenologiniai stebėjimai Lietuvoje


2013 metai

Šiame skyriuje pateikiami 2013 metų paukščių fenologiniai stebėjimai Lietuvoje


2012 metai

Šiame skyriuje pateikiami 2012 metų paukščių fenologiniai stebėjimai Lietuvoje


2011 metai

Šiame skyriuje pateikiami 2011 metų paukščių fenologiniai stebėjimai Lietuvoje


Reti stebėjimai

2017-12-17
Erithacus rubecula
2017-12-17
Cygnus cygnus
2017-12-17
Anas penelope
2017-12-17
Phalacrocorax carbo
2017-12-17
Cygnus cygnus
2017-12-16
Vanellus vanellus
2017-12-16
Phalacrocorax carbo
2017-12-16
Tachybaptus ruficollis
2017-12-16
Melanitta nigra
2017-12-16
Anas acuta