birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

2013 metai

PAUKŠČIŲ PAVASARINĖ MIGRACIJA IR FENOLOGINIAI STEBĖJIMAI LIETUVOJE

2013 METAI

 

Informacija atnaujinta 2013-05-21

Parengė Liutauras Raudonikis, Gediminas Petkus, Vytautas Jusys,

LOD PUSLAPIO SKYRELYJE „STEBĖJIMAI“ PRAŠOME FENOLOGINIŲ STEBĖJIMŲ NERAŠYTI. ČIA TALPINTI TIK TOKIUS STEBĖJIMUS KURIE ATITINKA LOFK KRITERIJUS: http://www.birdlife.lt/web/lod/kaupiama-informacija

Stebėjimus pateikė stebėtojų: 107

D.Antanavičiūtė, A.Ambrakaitis, B.Ambrozas, O.Atkočaitis, M.Arbūzas, J.Auglys, V.Balsevičius, K.Baranauskas, Ž.Bataitytė, G.Baublys, B.Belchev, R.Butkutė, K.Castren, K.Čepėnas, M.Čepulis, A.Čerkauskas, M.Dagys, E.Duderis, A.Eidijienė, G.Eigirdas, V. Eigirdas, A.Gelžinis, T.Gerdauskas, R.Giedraitis, V.Gluoksnis, G.Gražulevičius, E.Greimas, I.Grigaitytė,V.Gustainis, P.Ignatavičius, M.Ilčiukas, K.Jakubauskas, A.Jovaišas, K.Jusienė, V.Jusys, S.Karalius, M.Karlonas, R.Karlonas, R.Karpavičius, A.Kasparavičius, E.Kavaliauskas, G. Khiterer, R.Kinduris, G.Kubertavičiūtė, R.Karpavičius, K.Klovaitė, A.Knystautas, A.Kvaraciejus, J.Liaudanskytė, S.Lileikis, A.Maliukas, J.Maksvytis, B.Maldūnienė, G.Matiukas, S.Medžionis, V.Meilūnas, J.Miškinis, S.Minkevičienė, S.Minkevičius, J.Morkūnas, R.Morkūnė, D.Musteikis, Vl.Naruševičius, A.Naudžius, D.Norkūnas, D.Norkūnienė, V.Pabrinkis, E.Pakštytė, S.Paltanavičius, A.Paltanavičiūtė, L.Pareigienė, V.Pareigis, V.Paškevičius, S.Patkauskas, R.Patronaitis, A.Petraška, G.Petkus, V.Petkus, R.Rangienė, L.Raudonikis, Dž.Ratavičienė, V.Razmus, G.Riauba, S.Rumbutis, A.Semionovas, I.Semionovas, G.Smailytė, R.Simonavičius, D.Sirvydis, A.Skirpstas, R.Stankūnas, V.Stirkė, J.Tunaitienė, S.Rinkevičiūtė, M.Ružauskas, K.Siaurukas, R.Slidžiauskienė, E.Šniaukšta, R.Stankūnas, E.Užpelkis, A.Urbanavičius, B.Vaičiūnas, I.Vaičiūnaitė, K.Valinčienė, S.Visockaitė, J.Zarankaitė, J.Zizas.

 

X –  vėlesni pirmieji stebėjimai neberenkami.

Stebėjimus prašome pranešti el.paštų (  lraudonikis@gmail.com ) arba rašyti LOD forume.

GULBĖ NEBYLĖ (Cygnus olor)

• 2013-02-27 pirmosios migrantės (2+3) praskrido Juodkrantėje (K.Castren);
• 2013-02-28 - Septynių gulbių nebylių būrys praskrido virš jūros Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-03-06 - Alytaus raj. praskrido pora gulbių nebylių (A.Petaška);
• 2013-03-16 Marijampolės rajone, netoli Sasnavos miestelio, Šešupės upėje esančioje properšoje matyta 50 gulbių nebylių (G.Eigirdas). X

MAŽOJI GULBĖ (Cygnus columbianus) 

• 2013-03-20 Mažosios gulbės (3 individai), Kuršių mariose prie Kintų (J.Morkūnas);
• 2012-03-28 7-ių paukščių būrys stebėtas prie Nidos (K.Castren);
• 2013-04-07 1 mažoji gulbė mariose ties Vente. (A. Petraška, V.Eigirdas, G.Eigirdas);
• 2013-04-07 mažoji gulbė prie Stankiškių. (G.Eigirdas, V.Eigirdas, A.Petraška, V.Jusys, L.Šniaukšta);
• 2013-04-09 Mažoji gulbė, Rupkalviai-3, Sausgalviai-1, (E.Užpelkis);
• 2013-04-14 6 mažosios gulbės laukų balutėje prie Didžiųjų lapių, Kauno r. (M.Karlonas). X

GULBĖ GIESMININKĖ (Cygnus cygnus)

• 2013-02-27 skrendančių paukščių balsai, rūke, Jonaičių k. Šilutės r., ŠR kryptis (E.Užpelkis)
• 2013-03-02 vienas paukštis praskrido pro Jokšų k. Priekulės apyl.. Klaipėdos r. (K. Siaurukas);
• 2013-03-03 - 4 ad gulbės giesmininkės tie Dauparais (S.Karalius);
• 2013-03-04 gulbių giesmininkių pora praskrido šiaurės kryptimi virš marių ties naująja perkėla Klaipėdoje. (V.Pareigis);
• 2013-03-05 ryte skrido keturios gulbės giemininkės.Šakių r,Skaistakaimio k. (Ž.Bataitytė);
• 2013-03-05 Nemuno deltoje prie Sausgalvių apie 120 (E.Užpelkis);
• 2013-03-05 12 praskrido Ventės rage (V.Jusys);
• 2013-03-05 virš Žiemkelio pievų (pievos netoli Ežerėlio tarp miškų) praskrido šeima gulbių giesmininkių 5 paukščiai) (J.Miškinis);
• 2013-03-06 - Kopgalio pajūriu šiandien į šiaurę praskrido 11+5+5+7 gulbių giesmininkių būreliai (S.Karalius);
• 2013-03-06 13 paukščių būrys stebėtas Pašerkšnės tvenkinyje, Mažeikių raj. (A.Gelžinis);
• 2013-03-06 - Nemuno delta, apie 120 gulbių giesmininkių (J. Morkūnas, E. Užpelkis);
• 2013-03-09 Mažeikių rajonas, Pašerkšnės tvenkinys. Viso jau 20 gulbių giesmininkių, kartu laikosi 6 gulbės nebylės, ir netoliese vaikštinėjo dvi pilkosios žąsys (A.Gelžinis);
• 2013-03-10 Vilniaus mieste virš žirmūnų tilto praskrido trys giesmininkės (G. Petkus, G. Kubertavičiūtė);
• 2013-03-16 Nemune ties Jurbarku,properšose,stebėta 12 gulbių giesmininkių (R.Patronaitis);
• 2013-03-20 Nuo šių metų kovo 20 iki balandžio 2 kas rytą apie 8 val. 3 ar 5 gulbės giesmininkės gan žemai, virš mano namų Jurbarke skrido į laukus maitintis (R.Giedraitis);
• 2013-03-23 trys gulbių giesmininkių jaunikliai bendrame būrelyje kartu su suaugusių gulbių nebylių pora mažoje Kuršių marių properšoje netoli Juodkrantės (V.Pareigis);
• 2013-03-26 Ant Čivylių žuv. tv. ledo 2 poros gulbių giesmininkių, Audros upėje dar 5. Rokiškio r. (A.Naudžius, E.Duderis).
• 2013-04-09 Gulbė giesmininkė, Rupkalviai-460, Sausgalviai- 471, netoli Šilutės-6, (E.Užpelkis) X

ŽELMENINĖ ŽĄSIS (Anser fabalis)

• 2013-03-06 - Nemuno delta (Sausgalviai, Rusnė, Stankiškiai), apie 50 želmeninių žąsų (J. Morkūnas, E. Užpelkis);
• 2012-03-28 būrys (41 paukštis) prakrido prie Nidos (K.Castren);
• 2013-03-20 Želmėninė žąsis, 80 individų Kintuose, (J. Morkūnas);
• 2013-04-03 Septynių želmeninių žąsų būrys į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-04-06 irmą kartą šiemet Jurbarko raj prie Skirsnemunės gyv. Nemuno lankoje žiemkenčių lauke ganėsi 7 želmeninės žąsys. (R.Giedraitis);
• 2013-04-07 9 želmeninės žąsys praskrido ties Dainavos mikrorajonu, Kaunas. (I.Vaičiūnaitė);
• 2013-04-07 Virš Dainiūnų, Biržų r. praskrido 12 želmeninių žąsų (A.Naudžius);
• 2013-04-07 50 želmeninių žąsų būrys praskrido vakarų kryptimi Antanave, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius);
• 2013-04-08 8 želmeninės žąsys praskrido virš Kauno vakarų kryptimi (P.Ignatavičius);
• 2013-04-06 3 želmeninės žąsys Rusnėje. (A. Petraška, V.Eigirdas, G.Eigirdas);
• 2013-04-06. Virš Vilniaus 30 želmeninių žąsų būrys į rytus.( R.Karpavičius )
• 2013-04-07 4 želmeninės žąsys praskrido ties Kintų tvenkiniais. (A. Petraška, V.Eigirdas, G.Eigirdas);
• 2013-04-07 apie 170 želmeninių žąsų ties Raseiniais. (A. Petraška, V.Eigirdas, G.Eigirdas)
• 2013-04-14 Apie 1000 želmeninių žasų prie Metelio ir apie 50 Žuvinto (A.Petraška). X

TRUMPASNAPĖ ŽĄSIS (Anser brachyrhynchus)

• 2013-04-16 Vienas paukštis kartu su baltakaktėmis žąsimis Minijos kaime, Vakarinėje pusėje. (J.Morkūnas); 

• 2013-04-29 Trumpasnapė žąsis. Viena paukštis Sausgalviuose, kartu su baltakatėmis žąsimis ganėsi pievoje. (J. Morkūnas);
• 2013-05-05 Vienas paukštis Sausgalviuose kitas Rupkalviuose. (M.Karlonas, I.Vaičiūnaitė);
• 2013-05-06 Vienas paukštis stebėtas Sausgalviuose.(E. Pakštytė);

BALTAKAKTĖ ŽĄSIS (Anser albifrons)

• 2013-03-06 - Nemuno delta (Sausgalviai, Rusnė), apie 30 baltakakčių žąsų (J. Morkūnas, E. Užpelkis);
• 2013-04-07 Virš Dainiūnų, Biržų r. praskrido 4 baltakaktės žąsys (A.Naudžius);
• 2013-04-06 4 baltakaktės žąsys Rusnėje. (A. Petraška, V.Eigirdas, G.Eigirdas);
• 2013-04-07 apie 20 baltakakčių žąsų praskrido ties Kintų tvenkiniais. (A. Petraška, V.Eigirdas, G.Eigirdas);
• 2013-04-07 5 baltakaktės žąsys ties Raseiniais. (A. Petraška, V.Eigirdas, G.Eigirdas);
• 2013-04-09 Baltakaktė žąsis, Rupkalviai-8000, Rusnė-9800, Sausgalviai-10000, netoli Šilutės-800, (E.Užpelkis);
• 2013-04-09 rasidėjo žąsų migracija, pirmas 24 vienetų baltakakčių žąsų skrido žemai virš Nemuno ties Šilinės kaimu Jurbarko raj. Šiandien, balandžio 12 prasidėjo masinė žąsų migracija (R.Giedraitis);
• 2013-04-13 - mišrus žąsų būrys (virš 200 ind.), kuriame vyravo baltakaktės (R.Kinduris)
• 2013-04-13 Vakare šiaurės kryptimi skrenda milžiniški mišrūs želmeninių ir baltakakčių žąsų būriai . Pabiržė, Biržų r. (B. Maldūnienė).
• 2013-04-14 Apie 1500 baltakakčių žasų prie Metelio ir apie 100 Žuvinto (A.Petraška). X

MAŽOJI ŽĄSIS (Anser erythropus)

• 2013-04-16 Vienas suaugęs paukštis stebėtas kartu su baltakaktėmis žąsimis Šyšos kaime, netoli Šilutės. (J.Morkūnas);
• 2013-04-29 Mažoji žąsis. Vienas paukštis prie kelio Šilutė-Rusnė, pievoje kartu su baltakaktėmis žąsimis lesinėjo prie pat Šilutės miesto esančioje pievoje. (J. Morkūnas, V. Jusys);

PILKOJI ŽĄSIS (Anser anser)

• 2013-02-28 du individai praskrido į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-02-28 viena praskrido Š kryptimi Juodkrantėje (K. Castren);
• 2013-03-02 du paukščiai stebėti prie Juknaičių, Šilutės r.  (S.Karalius);
• 2013-03-03 - 2 pilkosios žąsys laukuose už Klaipėdos aerouosto (S.Karalius);
• 2013-03-03 2 praskrido Ventės rage (V.Jusys);
• 2013-03-06 - Nemuno delta, apie 400 pilkųjų žąsų (J. Morkūnas, E. Užpelkis);
• 2013-03-16 Marijampolės rajone, netoli Sasnavos miestelio, Šešupės upėje esančioje properšoje matyta Pilkoji žąsis (G. Eigirdas);
• 2013-03-20 Pirmos trys pilkosios žąsys stebėtos ant ledo prie melioracijos kanalo properša prie Žvyrių kaimu Jurbarko raj. (R.Giedraitis);
• 2013-04-06 iki 200 pilkųjų žąsų Rusnėje. (A. Petraška, V.Eigirdas, G.Eigirdas);
• 2013-04-14 Pilkosios žąsys gryžusios ir poromis išsiskirstę ties Metelio, Simno ir Žuvinto ežerais (A.Petraška). X

KALNINĖ ŽĄSIS (Anser indicus)

• 2013-05-05 Juodkrantė, stebėta aukštai virš Baltijos jūros. (K.Castren);

ŠIAURINĖ KANADINĖ BERNIKLĖ (Branta hutchinsii)

• 2013-04-29 Šiaurinė kanadinė berniklė. Vienas paukštis kartu su baltakaktėmis žąsimis prie kelio Šilutė - Rusnė iš karto už Šilutė miesto ženklo. (J.Morkūnas)

BALTASKRUOSTĖ BERNIKLĖ (Branta leucopsis)

• 2013-04-09 Baltaskruostė berniklė, Rupkalviai-15, Rusnė-19, Sausgalviai-117, (E.Užpelkis); 
• 2013-04-15 2 baltaskruostės berniklės mišriame baltakakčių ir želmeninių žąsų būryje prie Antanavo, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius, J.Zizas);
• 2013-04-13 Baltaskruostės berniklės – apie 100 Nemuno užlietose pievose, Šilutės raj. (S. Medžionis, E. Šniaukšta);
• 2013-04-14 Penkiolika baltaskruosčių berniklių laukuose ties Klaipėda (S.Karalius);
• 2013-04-16 Laukuose prie Pasvaliečiu, Biržų r. kartu su kitomis žąsimis mažiausiai 2 baltaskruostės berniklės(A.Naudžius);
• 2013-04-20 4 baltaskruostės berniklės žąsų būryje, Alytaus raj. (A.Petraška);
• 2013-05-06 Baltaskruostė berniklė matyta virš Širvėnos ežero Biržuose. (B.Maldūnienė);

URVINĖ ANTIS (Tadorna tadorna)

• 2013-04-06 4 Urvinės antys Svencelėje, Klaipėdos raj. (S.Minkevičius, S.Minkevičienė);
• 2013-04-07 Kuršių mariose prie Svencelės plaukiojo 4 poros urvinių ančių (G.Gražulevičius);
• 2013-04-07 Mariose prie Atmatos žiočių 15 (M.Čepulis);
• 2013-04-07 1 urvinė antis praskrido Ventės rage, dar viena tą pačią dieną stebėta prie Stankiškių. (V.Eigirdas, A.Petraška, G.Eigirdas);
• 2013-04-13 Urvinės antys – pora – Nemuno užlietose pievose netoli Sausgalvių, Šilutės raj. (S. Medžionis, E. Šniaukšta);
• 2013-04-14 Urvinės antys – pora – skrido Ventės rage, Šilutės raj. (S. Medžionis, E. Šniaukšta);
• 2013-04-15 Alksnynėje (Kuršių nerija) urvinių ančių pora (J.Zarankaitė). X

EURAZINĖ CYPLĖ (Anas penelope)

• 2013-03-06 - Kopgalyje praskrido 4 cyplių būrelis (S.Karalius);
• 2013-04-02 14 +2 cyplių būrys praskrido į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-04-03 6+25 cyplės į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-04-03 keturi paukščiai tvenkiniuose prie "Orlen-Lietuva" gamyklos (Mažeikių raj.) (R.Kinduris);
• 2013-04-06 Eurazinės cyplės 4 Rupkalviuose, Šilutės raj. (E.Užpelkis);
• 2013-04-06 ties Dreverna stebėtos 34 cyplės. (A. Petraška, V.Eigirdas, G.Eigirdas);
• 2013-04-07 7 cyplės Kintų tvenkiniuose. (G.Eigirdas, V.Eigirdas, A.Petraška, V.Jusys, L.Šniaukšta);
• 2013-04-09 Eurazinė cyplė- Sausgalviai, Rupkalviai, Rusnė-1000, (E.Užpelkis);
• 2013-04-14 Baloje prie Kirdonių miško, Biržų r. 1 cyplė, patelė (A.Naudžius);
• 2013-04-14 Laukuose ties Meteliu apie 200 eurazinių cyplių ir apie 500 užlietose pievose ties Daugirdais, Alytaus raj. (A.Petraška);
• 2013-04-14 Pasvalio r., Pažąsai, polaidžio baloje-9 cyplės. (A.Čerkauskas);
• 2013-04-15 cyplės įvairiose laukų balose ir apsemtose pievose prie Antanavo, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius, J.Zizas);
• 2013-04-17 virš Garliavos, Kauno r. praskrido apie 20 eurazinių cyplių (A.Kvaraciejus);
• 2013-04-17 Juodkrantėje praskrido apie 3000 (K.Castren);
• 2013-04-20 dvi cyplių poros Novaraistyje (I. A. S. Semionovai). X

DIDŽIOJI ANTIS (Anas platyrhynchos)

• 2013-03-06 - Kopgalio pajūryje stebėti traukiantys į šiaurę didžiųjų ančių būreliai (S.Karalius). X

SMAILIAUODEGĖ ANTIS (Anas acuta)

• 2013-03-31 17-ių smailiauodegių ančių būrelis praskrido Ventės rage (V.Jusys);
• 2013-04-02 Porelė smailiauodegių ančių praskrido į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-04-06 pora smailiauodegių ančių ties Dreverna. (A. Petraška, V.Eigirdas, G.Eigirdas);
• 2013-04-09 Smailiauodegė antis, Rupkalviai-43, Rusnė-25, Sausgalviai-19, (E.Užpelkis);
• 2013-04-13 18 ind. Tvenkiniuose prie "Orlen-Lietuva" gamyklos (Mažeikių raj.) (R.Kinduris);
• 2013-04-14 Balose prie Kirdonių miško, Biržų r. iš viso matyta 12 smailiauodegių ančių (A.Naudžius);
• 2013-04-14 Prie Metelio laukuose 6 smailiauodegės antys ir apie 80 užlietose pievose ties Daugirdais, Alytaus raj. (A.Petraška); 

• 2013-04-14 Pasvalio r., Pažąsai, polaidžio baloje-6 smailiauodegės antys. (A.Čerkauskas);
• 2013-04-13 Smailiauodegės antys daugiau kaip 100 Nemuno užlietose pievose, Šilutės raj.(S. Medžionis, E. Šniaukšta);
• 2013-04-15 4 smailiauodegės antys laukų baloje prie Antanavo, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius, J.Zizas);
• 2013-04-17 Juodkrantėje praskrido apie 250 (K.Castren). X

DRYŽGALVĖ KRYKLĖ (Anas querquedula)

• 2013-04-10 7 dryžgalvės kryklės pievose prie Pagėgių.(E. Pakštytė);
• 2013-04-13 Pora dryžgalvių kryklių, Rusnėje. (A.Petraška, E.Pakštytė, P.Ignatavičius, V.Eigirdas, G.Eigirdas, M.Karlonas);
• 2013-04-13 Dryžgalvės kryklės – pora – Nemuno užlietose pievose, Šilutės raj. (S. Medžionis, E. Šniaukšta);
• 2013-04-17 Juodkrantėje praskrido 15 (K.Castren);
• 2013-04-19 26 dryžgalvės kryklės Amalvo polderyje, Marijampolės raj. (A.Petraška);
• 2013-04-20 Dryžgalvių kryklių pora Širvėnos ež., Biržuose (B. Maldūnienė);
• 2013-04-20 Zarasų r., Giteniškės k. polaidžio baloje-dryžgalvių kryklių pora. (A.Čerkauskas);
• 2013-04-21 6 dryžagalvės kryklės Nevėžio užlietose pievose netoli Raudondvario (S. Medžionis);
• 2013-04-23 pirmosios 3 poros dryžagalvių kryklių stebėtos išsiliejusiame kanale Nemuno lankoje ties Skirsnemunės gyv. Jurbarko raj. (R.Giedraitis);
• 2013-04-27 dryžgalvė krykle tarp rudagalvių kryklių stebėta Paluknio pievose. (G.Petkus, L.Raudonikis, V.Stanevičius);
• 2013-05-01 3 dryžgalvės kryklės Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus). X

PUIKIOJI CYPLĖ (Anas sibilatrix)

• 2013-04-19 Vienas patinas stebėtas eurazinių cyplių būryje Amalvo polderyje, Marijampolės raj. (A.Petraška);

PILKOJI ANTIS (Anas strepera)

• 2013-04-13 2 ind. Tvenkiniuose prie "Orlen-Lietuva" gamyklos (Mažeikių raj.) (R.Kinduris);
• 2013-04-13 Pora pilkųjų ančių Rusnėje. (V.Eigirdas, G.Eigirdas, A.Petraška, M.Karlonas, P.Ignatavičius, E.Pakštytė);
• 2013-04-14 4 pilkosios antys Gargždų ir 2 Šiūparių tvenkiniuose (S.Karalius);
• 2013-04-16 Apaščios upės užlietose pievose ties Anglininkais,Biržų r. pora pilkųjų ančių (A.Naudžius);
• 2013-04-17 Juodkrantėje praskrido 2 (K.Castren);
• 2013-04-19 21 pilkoji antis Amalvo polderyje, Marijampolės raj. (A.Petraška);
• 2013-04-28 pilkųjų ančių pora Šilavoto žuvininkystės tvenkiniuose (A.Kvaraciejus). X

RUDAGALVĖ KRYKLĖ (Anas crecca)

• 2012-03-28 viena prakrido prie Nidos (K.Castren);
• 2013-04-02 2+11+4 rudagalvės kryklės praskrido į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-04-09 Dvi rudagalvės kryklės Tatuloje, Biržų r., (B. Maldūnienė);
• 2013-04-09 Rudagalvė kryklė, Rupkalviai-16, Rusnė-80, Sausgalviai-116, (E.Užpelkis);
• 2013-04-12 pirmos 5 rudagalvės kryklės stebėtos Nemune prie Smalininkų Jurbarko raj. (R.Giedraitis);
• 2013-04-13 16 ind. Tvenkiniuose prie "Orlen-Lietuva" gamyklos (Mažeikių raj.) (R.Kinduris);
• 2013-04-14 Prie Metelio laukuose apie 150 rudagalvių kryklių ir apie 100 užlietose pievose ties Daugirdais, Alytaus raj. (A.Petraška);
• 2013-04-14 Pasvalio r., Pažąsai, polaidžio baloje-21 rudagalvė kryklė. (A.Čerkauskas);
• 2013-04-15 rudagalvės kryklės įvairiose laukų balose ir apsemtose pievose prie Antanavo, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius, J.Zizas). X

ŠAUKŠTASNAPĖ ANTIS (Anas clypeata)

• 2013-04-09 Šaukštasnapė antis, patinukas, Sausgalviai-1, (E.Užpelkis);
• 2013-04-13 4 ind. Tvenkiniuose prie "Orlen-Lietuva" gamyklos (Mažeikių raj.) (R.Kinduris); 

• 2013-04-13 Šaukštasnapės antys daugiau kaip 10 Nemuno užlietose pievose, Šilutės raj.(S. Medžionis, E. Šniaukšta);
• 2013-04-14 Keturios šaukštasnapės antys Šiūparių tvenkiniuose (G.Gražulevičius, S.Karalius);
• 2013-04-14 Prie Metelio laukuose 2 šaukštasnapės antys (A.Petraška);
• 2013-04-15 šaukštasnapės antys įvairiose laukų balose ir apsemtose pievose prie Antanavo, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius, J.Zizas);
• 2013-04-16 Apaščios upės užlietose pievose ties Anglininkais,Biržų r. pora šaukštasnapių ančių(A.Naudžius);
• 2013-04-17 Juodkrantėje praskrido apie 100 (K.Castren);
• 2013-04-19 Anykščių raj., Levaniškių kaimo pakraštyje, šalia Nevėžio upės tyvuliuojančioje didelėje baloje plaukioja šaukštasnapių ančių pora. (R. Kaunietis);
• 2013-04-19 122 šaukštasnapės antys Amalvo polderyje, Marijampolės raj. (A.Petraška). X

RUDAGALVĖ ANTIS (Aythya ferina)

• 2012-02-27 vienas patinas kartu su kitų rūšių antimis praskrido Juodkrantėje (K.Castren);
• 2013-04-13 2 ind. Tvenkiniuose prie "Orlen-Lietuva" gamyklos (Mažeikių raj.) (R.Kinduris).
• 2013-04-14 Apie 40 rudagalvių ančių Gargždų tvenkiniuose ir virš 50 Šiūparių tvenkiniuose (S.Karalius).
• 2013-04-14 Užlietose pievose ties Daugirdais apie 40 rudagalvių ančių (A.Petraška). X

KUODUOTOJI ANTIS (Aythya fuligula)

• 2012-03-25 Juodkrantėje stebėti du migruojantys patinai (K.Castren);
• 2012-03-28 11-os paukščių būrelis praskrido Ventės rage (V.Jusys);
• 2013-03-30 mariose prie Ventės rago plaukioja 300-320 kuoduotojų ančių (V.Jusys);
• 2013-04-09 Kuodotoji antis, Sausgalviai-11, (E.Užpelkis);
• 2013-04-09 Pirmos 8 kuoduotosios antys stebėtos Nemune ties Šilinės kaimu Jurbarko raj. Buvo 4 poros (R.Giedraitis);
• 2013-04-13 5 ind. Tvenkiniuose prie "Orlen-Lietuva" gamyklos (Mažeikių raj.) (R.Kinduris).
• 2013-04-14 Užlietose pievose ties Daugirdais apie 60 kuoduotųjų ančių (A.Petraška). X

ŽILOJI ANTIS (Aythya marila)

• 2012-0-17 Juodkrantėje praskrido 5 patinai ir 4 patelės (K.Castren);
• 2013-05-05 Molėtų r., Arnionių tvenkiniuose-9 žilųjų ančių būrelis (6m+3f). (A.Čerkauskas);

PAPRASTOJI GAGA (Somateria mollissima)

• 2013-03-27 Juodkrantėje stebėta pora (K.Castren);
• 2013-04-19 Juodkrantėje stebėti du patinai ir patelė (K.Castren);
• 2013-05-05 Juodkrantėje, Baltijos jūroje 4 patinėlių ir 4 patelių būrelis skrido link pietų pusės, 2 patinai į šiaurės pusę. (K.Castren);

NUODĖGULĖ (Melanitta fusca)

• 2013-04-16 Viena patelė stebėta Nemune ties Kauno nuotekų valymo įrenginiais. (B. Belchev);
• 2013-04-29 Nuodėgulė Širvėnos ež., Biržuose ( B. Maldūnienė);

MAŽASIS DANČIASNAPIS (Mergellus albellus)

• 2013-04-09 Mažasis dančiasnapis, Sausgalviai-8, (E.Užpelkis);
• 2013-04-16 Zarasų r., Antalieptės marių properšoje-4 mažieji dančiasnapiai (A.Čerkauskas);
• 2013-04-19 Panevėžio raj. ties Vėžiškių kaimu, išsiliejusio Nevėžio pakraštyje trys mažųjų dančiasnapių porelės.(R. Kaunietis);
• 2013-04-19 1 mažasis dančiasnapis Amalvo polderyje, Marijampolės raj. (A.Petraška);
• 2013-04-27 pora mažųjų dančiasnapių Amalvo polderyje, Marijampolės raj. (A. Petraška);
• 2013-04-30 Zarasų r., Drūkšių ežero Serbiejiškės įl.-mažųjų dančiasnapių pora.(A.Čerkauskas); 

VIDUTINIS DANČIASNAPIS (Mergus serrator)

• 2013-02-27 jūroje prie Juodkrantės praskrido Š kryptimi 8 patinai ir 4 patelės (K.Castren); JUODAKAKLIS NARAS (Gavia arctica)
• 2013-04-10 Juodakaklis naras maitinosi Nevėžyje netoli Raudondvario (S. Medžionis);
• 2013-04-23 Trys juodakakliai narai Širvėnos ež., Biržuose (B. Maldūnienė);
• 2013-04-30 Zarasų r.,Drūkšių ež. prie Juodinių-juodakaklis naras.(A.Čerkauskas);

AUSUOTASIS KRAGAS (Podiceps cristatus)

• 2013-03-25 Juodkrantėje stebėti 192 paukščiai (K.Castren)
• 2013-04-09 Pirmieji du paukščiai matyti ties tiltu per Nemuną ties Jurbarku (R.Giedraitis);
• 2013-04-13. Neryje tarp Lazdynų tilto ir Vingio parko 45 ausuotieji kragai.Vingio parko atkarpoje dar apie 20. (R.Karpavičius);
• 2013-04-14 šeši ausuotieji kragai stebėti Nemune Jurbarke, žemiau tilto per Nemuną (R.Patronaitis);
• 2013-04-14 Baloje prie Kirdonių miško, Biržų r. 1 ausuotasis kragas (A.Naudžius);
• 2013-04-14 Užlietose pievose ties Daugirdais 4 ausuotieji kragai (A.Petraška);
• 2013-04-13 Ausuotasis kragas: 1 Nemune ties Vilkija, Kauno raj., 36 – Nemune netoli Raudonės, Jurbarko raj. (S. Medžionis, E. Šniaukšta);
• 2013-04-15 2 ausuotieji kragai apsemtoje pievoje prie Pilviškių, Vilkaviškio raj. sav. (P.Ignatavičius, J.Zizas);
• 2013-04-16 Zarasų r., Antalieptės marių properšoje-3 ausuotieji kragai. (A.Čerkauskas);
• 2013-04-16 ausuotasis kragas Juodkiškių tvenkinyje Kėdainių raj. (V.Naruševičius);
• 2013-04-14. 6 ausuotieji kragai užlietose pievose prie Utenos. (D. Norkūnas);
• 2013-04-16. Virš 50 ausuotųjų kragų Rašų ežere, apie 15 - Sartų ežere, Zarasų r. (D. Norkūnienė);
• 2013-04-15 19 ausuotųjų kragų Nemune ties Alytumi (A.Petraška);
• 2013-04-20 ~20 ausuotuojų kragų Novaraistyje (I. A. S. Semionovai);
• 2013-04-28 ausuotasis kragas Šilavoto žuvininkystės tvenkiniuose (A.Kvaraciejus). X

RUDAKAKLIS KRAGAS (Podiceps grisegena)

• 2013-04-15 1 rudakaklis kragas apsemtoje pievoje prie Pilviškių, Vilkaviškio raj. sav. (P.Ignatavičius, J.Zizas);
• 2013-04-20 3 poros Geidžių karjere (Mažeikių raj.) (R.Kinduris);
• 2013-04-20 3 rudakakliai kragai Novaraistyje (I. A. S. Semionovai);
• 2013-04-30 14 rudakaklių kragų Rokiškio tvenkiniuose (D. Norkūnienė). X

RAGUOTASIS KRAGAS (Podiceps auritus)

• 2013-04-13 Septyni raguotieji kragai, jūroje ties Juodkrante. (A.Petraška, E.Pakštytė, P.Ignatavičius, V.Eigirdas, G.Eigirdas, M.Karlonas, L.M.Šniaukštos ir kiti.);
• 2013-04-17 Juodkrantėje stebėtas 1 (K.Castren);

JUODAKAKLIS KRAGAS (Podiceps nigricollis)

• 2013-04-21 Juodakaklis kragas Šnaukštų karjere, Klaipėdos raj. (S.Karalius);
• 2013-05-03 4 juodakakliai kragai Velvežeryje, Pagėgių sav. (A.Petraška);

DIDYSIS KORMORANAS (Phalacrocorax carbo)

• 2013-02-26 Pirmi 6 virš jūros Kopgalyje traukiantys didieji kormoranai pavasariniu apdaru. (S.Karalius);
• 2013-02-27 pirmieji kormoranai – ne mažiau 23 paukščiai – kelių kilometrų ilgio marių properšoje ties Juodkrantės kolonija. Perimvietę apskraidė, bet prie lizdų tūpti dar nedrįso. (V.Pareigis);
• 2013-02-27 Kuršių mariose prie Juodkrantės apie 30 paukščių veisimosi apdaru (K.Castren);
• 2013-03-01 vienas paukštis praskrido Ventės rage (V.Jusys);
• 2013-03-04 Juodkrantės kolonijoje kormoranai jau tvarko lizdus (J.Zarankaitė); 
• 2013-03-06 Didysis kormoranas stebėtas prie Nemuno Šakių r., ties Stulgių kaimu (O. Atkočaitis);
• 2013-03-09 200-300 kormoranų stebėta tuoktuviniu apdaru ant Atmatos ledo išsirikiavusius vorele (E.Šniaukšta);
• 2013-03-19 Pirmieji 7 kormoranai sparnus džiovinosi ant ledo lyčių sangrūdų, Nemuno pakrantėje ties Šilinės kaimu Jurbarko raj.(R.Giedraitis);
• 2013-03-23 dauguma kormoranų po beveik dviejų savaičių pertraukos vėl grįžo prie lizdų į savo perimvietę – koloniją netoli Juodkrantės. (V.Pareigis)
• 2013-04-02 Du didieji kormoranai stebėti skrendantys ties Aleksandrava, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė);
• 2013-04-03. 3 didieji kormoranai Šventosios upės Užpalių HE tvenkinyje, Utenos r. (D. Norkūnas);
• 2013-04-04 Aštuonis didžiuosius kormoranus Tatulos upėje, Biržų r., (B. Maldūnienė). X

DIDYSIS BAUBLYS (Botaurus stellaris)

• 2013-03-27 Didžiojo baublio balsas Šventosios upės nendrynuose tarp Sartų ir Rašų ežerų, Rokiškio r. (D.Norkūnienė);
• 2013-03-28 Ties jachtklubu Smiltynėje rastas nusilpęs didysis baublys (S.Karalius);
• 2013-04-16 didysis baublys bubsi Nerespinkos ež. nendryne Trakų r. (E. Pakštytė);
• 2013-04-19 1 didysis baublys Amalvo ežere, Marijampolės raj. (A.Petraška);
• 2013-04-20 Didysis baublys baubia Širvėnos ež. Biržuose (B. Maldūnienė);
• 2013-04-20 didžiojo baublio balsas Novaraistyje (I. A. S. Semionovai);
• 2013-04-21 2 didžiųjų baublių balsai girdėti Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-04-23 Baltiešos ež., Vilniaus r. sav. (E.Greimas);
• 2013-04-26 du didieji baubliai netoli Pastrėvio, Elektrėnų r.sav. (E.Greimas);
• 2013-04-28 didysis baublys Šilavoto žuvininkystės tvenkiniuose (A.Kvaraciejus). X

MAŽASIS BAUBLYS (Ixobrychus minutus)

• 2013-05-12 Buvydiškių tvenkiniuose stebėtas skrendantis patinas. Vilnius (V.Stirkė);

JUODASIS GANDRAS (Ciconia nigra)

• 2013-04-12 juodasis gandras skraidė miške ties Ančiškių km.Kėdainių raj. Juodąjį gandrą matė brolis Gelnų miške netoli nuo lizdo.(V.Naruševičius);
• 2013-04-12 Utenos r., Šiaudiniai-migruojantis juodasis gandras. (A.Čerkauskas);
• 2013-04-13 juodasis gandras skrendantis įvairiarūšiame migrantų sraute Rakavos k. Raseinių raj. (A.Kasparavičius);
• 2013-04-14 Kely Rokiškis- Kupiškis 15 km.,skrido vienas paukštis (K.Čepėnas);
• 2013-04-15 Juodasis gandras prie kūdros šalia Juodgirio miško, Šakių raj. (O. Atkočaitis);
• 2013-04-16 Padauguvos biosferos paligone, Kauno raj, pirmą kartą šiemet, matyti skrendantys, skirtingose vietose, du juodieji gandrai. (R.Giedraitis);
• 2013-04-16 Netoli Mieleišių, Biržų r. praskrido juodasis gandras(A.Naudžius). X BALTASIS GANDRAS (Ciconia ciconia)
• 2013-02-28 sklandė virš Gedimino pilies Vilniaus mieste. (S. Patkauskas);
• 2013-03-05 Vienas paukštis skrendantis ties Pagynės kaimu, Kauno r. (V.Balsevičius);
• 2013-03-17 Vienas baltasis gandras stebėtas aukštai sklandantis virš Aleksoto tilto. Po poros valandų turbūt tas pats gandras vaikštinėjo Nemuno pakrante. (A.Petraška);
• 2013-03-18 gandras lizde Vilkaviškyje (J.Maksvytis);
• 2013-03-19 Vienas paukštis praskrido virš Viekšnių miestelio (A.Gelžinis);
• 2013-03-20 vienišas baltasis gandras Dumpių sąvartyne, Klaipėdos raj. (V.Pareigis);
• 2013-03-25 Jurbarko rajone,Raudonėje stebėtas baltasis gandras (R.Patronaitis)
• 2013-03-25 Švenčionių raj., Kackonių km. apylinkės. 2 suaugę individai praskrido netoli kaimo (S.Rinkevičiūtė);
• 2013-03-26 Kauno raj., virš Noreikiškių praskrido vienas baltasis gandras (B.Grigaitytė);
• 2013-03-26 Alytuje stebėtas aukštai sklandantis baltasis gandras (B.Petraška, L.Petraškienė);
• 2013-03-27 Kauno raj., virš Noreikiškių sklandė 6 baltieji gandrai (B.Grigaitytė); 

• 2012-03-28 vienas prakrido prie Nidos (K.Castren);
• 2013-03-29 Pirmieji 2 baltieji gandrai pasirodė Utenos sąvartyne (pagal sąvartyno darbuotojų informaciją). 2013-04-01 jau 7 gandrai Utenos sąvartyne. (D. Norkūnas).
• 2013-03-30 Vilniuje, Giraitėje - 7 gandrai (V.Meilūnas);
• 2013-03-30 Vienas gandras lizde, Jonaičių kaime, Šilutės raj. (E.Užpelkis);
• 2013-03-31 Vienas paukštis skrido netoli Stelmužės (I.Semionovas, A.Semionovas);
• 2013-03-31 Po vieną baltąjį gandrą stebėta prie Peršėkės kaimo, Alytaus raj. ir prie Mackių kaimo, Prienų raj. (A.Petraška);
• 2013-03-31 2 baltieji gandrai praskrido netoli Daugų, Alytaus r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-04-02 baltasis gandras grįžo į gandralizdį Trakuose. (E. Pakštytė);
• 2013-04-01 Baltieji gandrai (3 ind.) Kaišiadoryse, tupi prie upelio (J. Morkūnaitė);
• 2013-04-01 5 baltieji gandrai apie 12 val.praskrido Vilniuje, virš Pylimėlių rajono,nuskrido į rytus (D.Musteikis);
• 2013 04 01 Marijampolės raj, Vinčų kaime, gandralizdyje vienas baltasis gandras, netoliese ant laidų tupėjo uldukas (G.Eigirdas);
• 2013 04 01 Du baltieji gandrai ant kelio Šakių r., Voniškių kaime (Z. Sederevičius, O. Atkočaitis);
• 2013 04 01 baltasis gandras praskrido Vilniuje, Pilaitėje. (S.Minkevičienė);
• 2013-04-01 Baltasis gandras lizde ties Reniūnais, Ukmergės raj., kitas lizde ties Pasraučiais, Jonavos raj. bei vienas skrido Rubikiuose, Anykščių raj. (S.Karalius);
• 2013-04-01 Vienas Baltasis gandras nuskrido į karoliniškių kraštovaizdžio draustini pro Žvėryna (G. Khiterer);
• 2013-04-01 Tumėjos kaime, Anykščių raj. apsnigtame gandralizdyje stovyniuoja vienišas gandras. (Rimantas Kaunietis);
• 2013-04-02 1 baltasis gandras stebėtas lizde Pajuodžių km., Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė);
• 2013-04-02 du praskrido Rimkuose, Klaipėdoje ir 1 - Suvernų k., Šilutės r. (K.Jusienė, V.Jusys);
• 2013-04-02 Dumpių sąvartyne (Klaipėdos raj.) 23 baltieji gandrai (V.Pareigis);
• 2013-04-02 Du baltieji gandrai stebėti virš Alytaus skrendantys Š kryptimi. (A.Petraška);
• 2013-04-03 virš 20 baltųjų gandrų stebėta Lapių sąvartyne, Kauno raj. (V.Eigirdas);
• 2013-04-03 Du baltieji gandrai suko ratus šalia Buivydiškių, Vilniaus raj. (S.Minkevičius);
• 2013-04-03 Vilniaus r. Klevinėje mačiau 2 link Riešės skrendančius baltuosius gandrus (M. Dagys)
• 2013-04-04 Keturis baltuosius gandrus besiblaškančius pagal Tatulos upę Biržų r., (B. Maldūnienė);
• 2013-04-04 baltasis gandras vaikščiojo upelio pakrantėje Juozapavos kaime Kauno raj. (V. Naruševičius);
• 2013-04-04 Praskrido baltasis gandras pro Klaipėdos, Žvejybos uosto raj. (D.Račkauskaitė);
• 2013 04 05 Susitraukęs vienišas baltasis gandras palei upelį Trakų r. (A.Skirpstas);
• 2013-04-05 vienas paukštis tupintis apsnigtame lizde Kančėnuose, Alytaus r. (S. Skuja, M. Arbūzas);
• 2013-04-06 4 baltieji gandrai suko ratus virš Dembavos gyvenvietės, Panevėžio r. (B.Vaičiūnas)
• 2013-04-07 1 paukštis grįžo į lizdą Ventės rage (K.Jusienė);
• 2013-04-07 vienas vaikštantis paukštis šalia kelio ties Antaliepte, Zarasų r. (S. Skuja);
• 2013-04-07.Trys pavieniai gandrai virš Vilniaus skrendantys į pietus. (R.Karpavičius);
• 2013-04-07 Vienas baltasis gandras lizde Gudelių k., Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius);
• 2013-04-07 2 baltieji gandrai prie Šešupės. Vilkaviškio raj. Slabadų km. ( V. Razmus);
• 2013-04-07 Bačkininkų kaimas, Prienų rajonas. Matėm skrendantį 1 baltąjį gandrą (Dž.Ratavičienė);
• 2013-04-08 15 baltuju gandru suko ratu ir nuskrido link Kauno,Domeikava,Kauno rj. (K.Valinciene);
• 2013-04-09 Zarasų r., Purvynės k.-3 praskrendantys baltieji gandrai. (A.Čerkauskas).
• 2013-04-09 irmą kartą per 20m , kai vykdau paukščių fenologinius stebėjimus pirmą kartą, pirmųjų parskridusių baltųjų gandrų mačiau per 3 val net 19. Daugumą iš jų skrendančius, bet 4 net lizduose Jurbarko raj (R.Giedraitis). X

NENDRINĖ LINGĖ (Circus aeruginosus)

• 2013-04-08 Sulinkių durpyno teritorijoje sklando nendrinės lingės patinas (S.Gaivenis);
• 2013-04-09 Nendrinės lingės patinas praskrido virš Nemuno, Kaune ties Šančiais. (V. Eigirdas);
• 2013-04-10 Nendrinės linges patinas netoli Mikytų, Pagėgių sav.(E. Pakštytė);
• 2013-04-10 Pora nendrinių lingių praskrido virš Smardonės nendrynų , Biržų r., ( B. Maldūnienė);
• 2013-04-11 Nendrinės lingės patinas Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-04-11. Nendrinės lingės patelė virš Vilniaus (R. Karpavičius);
• 2013-04-11 Pirmą kartą stebėta 1 patinas prie Nemuno ties Jurbarku (R.Giedraitis);
• 2013-04-01 nendrinė lingė - Raseiniai (L.Raudonikis); 
• 2013 04 12 Nendrinės lingės patinėlis Stulgių kaime, Šakių r. (O. Atkočaitis);
• 2013-04-12 Trys nendrinės lingės ties Užualiais, Jonavos r. (M.Karlonas);
• 2013-04-12 Kupiškio r., Daukai-nendrinės lingės patinas. (A.Čerkauskas);
• 2013-04-13 Nendrinė lingė ties Kretingale ir ties Palanga (S.Karalius);
• 2013-04-14 Porelė nendrinių lingių stebėta buvusio karjero tvenkinyje vakarinėje Jurbarko dalyje,dar viena lingė stebėta Šakių rajone,prie Kidulių (R.Patronaitis);
• 2013-04-14 du nendrinės lingės patinai stebėti Raseinių raj. (G.Petkus, D.Musteikis);
• 2013-04-14 Lazdijų ir Alytaus raj. laukuose jau įprastos nendrinės lingės (stebėta apie 15 paukščių) (A.Petraška);
• 2013-04-14 Viena nendrinė lingė virš Užpalių HE tvenkinio, Utenos r. (D. Norkūnas);
• 2013-04-15 1 nendrinė lingė prie Antanavo, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius, J.Zizas);
• 2013-04-15 Panevėžio rajone, virš ražienų sklandė nendrinės lingės patinas. (R. Kaunietis);
• 2013-04-15 Prie Smardonės, Biržų r., matytas javinės lingės patinukas pešėsi su nendrinės lingės patinu (B.Maldūnienė);
• 2013-04-20 1 patinas nendrynuose prie Ąžuolijos miško (Mažeikių raj.)(R.Kinduris);
• 2013-04-21 Nendrinės lingės patelė Nevėžio slėnyje netoli Raudondvario (S. Medžionis);
• 2013-04-20 2 poros nendrinių lingių Novaraistyje (I. A. S. Semionovai);
• 2013-04-21 nendrinių lingių pora Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus). X

JAVINĖ LINGĖ (Circus cyaneus)

• 2013-03-04 dvi javinės lingės patelės praskrido į šiaurę pietiniame Vilniaus pakraštyje (L.Raudonikis);
• 2013-04-09 Javinės lingės patinukas laukuose tarp Bitniškių ir Kirdonių miškelių, Biržų r., (B. Maldūnienė);
• 2013-04-13 javinės lingės patinas lauke ties Ančiškių km.Kėdainių raj. (V.Naruševičius);
• 2013-04-13. Javinė lingė (patintas) Raseinių r. ties A1 autostrada (B.Belchev, L.M.Šniaukštos);
• 2013-04-15 Virš Tumėjos kaimo (Anykščių raj.) pievos sklandė javinės lingės patinas. (R. Kaunietis). X

STEPINĖ LINGĖ (Circus macrourus)

• 2013-04-18 Nidoje praskrido patelė (K.Castren);
• 2013-05-01 Antrų kalendorinių metų patinas stebėtas prie Liubavo, Kalvarijos savivaldybė. (A.Petraška);

PIEVINĖ LINGĖ (Circus pygargus)

• 2013-04-13 pievinės lingės patinėlis, stebėtas Marijampolės sav. Balsupių km. laukuose.( V. Razmus);
• 2013-04-20 pievinės lingės patinas Lumpėnuose Pagėgių sav. (E. Pakštytė);
• 2013-04-20 4 pievinių lingių patinukai ties Pagryniais, Šilutės r. (A.Naudžius, M.Karlonas, I.Vaičiūnaitė);
• 2013-04-21 Pievinės lingės patinas ieškojo grobio, Gaidelių kaimas, Šilutės raj. (E.Užpelkis);
• 2013-04-27 Pievinės lingės patelė Paluknio pievose. (L.Raudonikis, G.Petkus, V.Stanevičius);
• 2013-04-30 pievinės lingės patinas laukuose ties Labūnava,kitas skraidė ties Saviečių km Kėdainių raj. (V.Naruševičius);
• 2013-05-01 Pievinės lingės patinas Giedraičių k., Utenos raj. (M. ir L. Šniaukštos);
• 2013-05-04 pievinės lingės patinas praskrido Skardžių k., Molėtų r.sav. (E.Greimas). X

VAPSVAĖDIS (Pernis apivorus)

• 2013-04-18 Vapsvaėdis prie Tatulos, Biržų r., (B. Maldūnienė);
• 2013-05-05 Vapsvaėdis Druskininkų apylinkėse. (L.Raudonikis);
• 2013-05-06 netoli Perlojos, tupintis medyje pakelėje (L.Raudonikis);
• 2013-05-11 Vapsvaėdis stebėtas šiaurinėje Klaipėdos dalyje (S.Karalius)
• 2013-05-11 vapsvaėdis tarp Gegužinės ir Zūbiškių k. Kaišiadorių r. (E. Pakštytė);
• 2013-05-12 Vapsvaėdis stebėtas Maženiuose, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė);
• 2013-05-12 praskrendantis vapsvaėdis Barčių k., Varėnos r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-05-13 stebėtas ties Rėkučiais, Ignalinos raj. (L.Raudonikis). X

JUODASIS PESLYS (Milvus migrans) 

• 2013-04-13. Juodasis peslys, stebėtas Marijampolės sav. Balsupių km.( V. Razmus);
• 2013-04-16. Juodasis peslys Utenos sąvartyne. (D. Norkūnas);
• 2013-04-18 Nidoje praskrido 1+1 (K.Castren);
• 2013-04-24 medžiojantis Juodasis peslys prie autostrados Vilnius-Kaunas miško kirtime netoli Rumšiškių, Kaišiadorių rj. (K.Valinčienė);
• 2013-04-25 Juodasis peslys praskrido virš Raudondvario šiaurės rytų kryptimi (S. Medžionis);
• 2013-05-04 vienas paukštis virš Nemuno ties Lipniūnais, o kitas prie lizdo Latežeryje, Druskininkų sav. (L.Raudonikis). X

RUDASIS PESLYS (Milvus milvus)

• 2013-04-08 pavakare,blaškomas vėjo skrido rudasis peslys.Šakių r. Skaistakaimio kaime (Ž.Bataitytė);
• 2013-04-10 1 ind. stebėtas ties Rukais Pagėgių sav. (E. Pakštytė);
• 2013-04-13 Rudasis peslys: vienas šalia kelio netoli Juknaičių ir 2 (tikriausiai pora) netoli Sausgalvių, Šilutės raj. (S. Medžionis, E. Šniaukšta);
• 2013-04-14 Jauniklis skraidė virš arimų, Kauno raj., netoli Noreikiškių. (B.Grigaitytė);
• 2013-04-15 Vienas paukštis sklandė už 5km nuo Šilutės,prie kelio į Kauną. (K.Siaurukas);
• 2013-04-17 Vienas paukštis sklandė virš Valų miško (kv.74), Ukmergės raj. Žemaitkiemio sen. (K.Jarmalavičius);
• 2013-04-20 Vienas paukštis stebėtas ties Krokų Lankos ežeru, Šilutės raj. (L.Raudonikis, S.Karalius);
• 2013-04-21 Vienas paukštis netoli Vileikių kaimo, Šilutės rajonas. (E.Užpelkis). X

JŪRINIS ERELIS (Haliaeetus albicilla)

• 2012-02-16 . Kleketuoja jūriniai ereliai prie lizdo, Lazdijų r. (A.Petraška). X PAUKŠTVANAGIS (Accipiter nisus)
• 2013-03-27 Nidoje stebėti trys migruojantys paukščiai (K.Castren). X PAPRASTASIS SUOPIS (Buteo buteo)
• 2013-03-09 Pasvalio r., Pumpėnai-paprastasis suopis (žiemos mėnesiais nebuvo) (A.Čerkauskas);
• 2013-03-22 vienas paukštis aktyviai skraidė ir klykavo Šimonių girioje, Anykščių r. – pirmą kartą girdimas šį pavasarį (S. Skuja, M. Arbūzas);
• 2013-03-23 pap.suopį girdėjau ir mačiau lizde Okainių miške Kėdainių raj. (V.Naruševičius);
• 2013-03-27 Nidoje stebėti 16 paukščių (K.Castren);
• 2013-03-30 papr.suopis ties Valkininkais (L.Raudonikis);
• 2013-03-31 Virš Biržų girios migruoja suopiai(A.Naudžius,B.Belchev);
• 2013-04-01 papr. suopis - Druskininkai (L.Raudonikis). X

TŪBUOTASIS SUOPIS (Buteus lagopus)

• 2013-03-27 Nidoje stebėti du migrantai (K.Castren);
• 2013-04-14 Du tūbuotieji suopiai pramigravo laukuose prie Metelio (A.Petraška);
• 2013-04-14 Tūbuotasis suopis tupėjo šalia kelio netoli Mikytų, Pagėgių sav. (S. Medžionis, E. Šniaukšta);
• 2012-04-20 virš Krokų Lankos ež. (L.Raudonikis, S.Karalius);
• 2013-05-03 tūbuotasis suopis praskrido netoli Pervalkos (J.Zarankaitė). X

MAŽASIS ERELIS RĖKSNYS (Aquila pomarina)

• 2013-04-09. Mažasis erelis rėksnys sklandė šalia Buktos miško Marijampolės sav.( V. Razmus);
• 2013 04 09 Trys mažieji ereliai rėksniai sklandė virš Stulgių kaimo, Šakių raj. (O. Atkočaitis);
• 2013-04-09 Mažasis erelis rėksnys virš Lapių sąvartyno, Kauno raj. (V. Paškevičius, V. Eigirdas);
• 2013-04-11 Vienas mazasis erelis reksnys tupejo medyje prie kelio netoli Nevezio upes prie Uzliedziu,Kauno rj. (K.valincienė); 
• 2013-04-11. Du mažieji ereliai rėksniai virš Vilniaus.Vienas , ko gero ,sužalota koja, nes visą laiką kabojo matomas pastaibis ir blauzda (R. Karpavičius);
• 2013-04-12 erelis rėksnys miške ties Ančiškių km.Kėdainių raj.(V.Naruševičius);
• 2013-04-13 mažasis erelis rėksnys - Babtų apl. (L.Raudonikis);
• 2013-04-14 Pasvalio r., Pumpėnai-mažasis erelis rėksnys. (A.Čerkauskas);
• 2013-04-14 Mažasis erelis rėksnys Paleigiuose, Šilutės raj. (S. Medžionis, E. Šniaukšta);
• 2013-04-16 Padauguvos biosferos paligone, Kauno raj pirmą kartą mačiau du mažuosius erelius rėksnius, iš jų vieną prie lizdo kita skrendantį (R.Giedraitis);
• 2013-04-17 Anykščių raj., netoli Tumėjos miško, ant lauko visiškai šalia kelio, stovi ramus mažasis erelis. (R.Kaunietis). X

ŽUVININKAS (Pandion haliaetus)

•  2013-04-12 Žuvininkas Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-04-13 Žuvininkas Smardonės pakrantėje, Biržų r., (B. Maldūnienė);
• 2013-04-15 Erelis žuvininkas praskrido virš Nevėžio užtvankos. Panevėžys. (B.Vaičiūnas);
• 2013-04-16 Du žuvininkai Vasaknose, Zarasų r. (D. Norkūnienė);
• 2013-04-17 Juodkrantėje praskrido 1 (K.Castren).
• 2013-04-28 erelis žuvininkas Šilavoto žuvininkystės tvenkiniuose (A.Kvaraciejus);
• 2013-04-28 Žuvininkas netoli Antanavo, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius);
• 2013-04-28 pora erelių žuvininkų virš Baltosios Vokės tvenkinių (E.Greimas, A.Skirpstas, M.Jancevičius). X

PAPRASTASIS PELĖSAKALIS (Falco tinnunculus)

• 2013-04-02 Ties Kairiais, Šiaulių r. pelėsakalis, patelė (A.Naudžius);
• 2013-04-12 Virš laukų prie Kirdonių miško, Biržų r. termike sukosi pelėsakalio patelė (A.Naudžius);
• 2013-04-13 pelėsakalis - Juodkrantė ir Viulnius, Gariūnai (L.Raudonikis);
• 2013-04-14 Pasvalio r., Pumpėnai-pelėsakalio patinas. (A.Čerkauskas);
• 2013-04-19 1 paprastasis pelėsakalis Alytaus raj. (A.Petraška). X

STARTSAKALIS (Falco columbarius)

• 2013-03-23 Juodkrantėje stebėtas migruojantis patinas (K.Castren);
• 2012-04-03 Prie Piktupėnų, Pagėgių sav. praskrido startsakalis, patelė (A.Naudžius);
• 2013-04-09 Startsakalio patinukas Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-04-12 Vieversių būrius vaikosi startsakalio patelė, Užusalių k. Jonavos r. (M.Karlonas);
• 2013-04-14 Vienas startsakalis praskrido laukuose prie Žuvinto (A.Petraška). X

SKETSAKALIS (Falco subbuteo)

• 2013-04-20 Nidoje, stebėti 3 sketsaklaiai (Castren, Tohmo, Kivivuori, Favorin);
• 2012-05-05 Sketsakalis stebėtas virš Juodgirio miško, Šakių r. (O. Atkočaitis);
• 2013-05-11 sketsakalis Barčių k., Varėnos r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-05-11 Punios šile stebėtas sketsakalis. (G.Petkus). X

DIDYSIS BALTASIS GARNYS (Egretta alba)

• 2013-04-10 Smardonės upelyje, Biržų r. žvejojo Didysis baltasis garnys (A.Naudžius,B.Maldūnienė);
• 2013-04-11 Panevėžio raj. Trakiškio kaimo apylinkėse matytas didysis baltasis garnys. (R. Simonavičius);
• 2013-04-13 Didysis baltasis garnys skrido šiaurės kryptimi , ties Juodkrante. (A.Petraška, E.Pakštytė, P.Ignatavičius, V.Eigirdas, G.Eigirdas, M.Karlonas);
• 2013-04-14 Didysis baltasis garnys Šiūparių tvenkiniuose (G.Gražulevičius,S.Karalius);
• 2013-04-14 Vienas didysis baltasis garnys stebėtas Metelio nendrynuose (A.Petraška);
• 2013-04-13 Baltasis garnys: skrido virš Nemuno netoli Skirsnemunės Jurbarko raj., 3 – stovėjo šalia nendryno ir 17 skrido Rusnės saloje, Šilutės ral. (S. Medžionis, E. Šniaukšta);
• 2013-04-16 Zarasų r., prie Antalieptės marių ties Šiukščiais-didysis baltasis garnys. (A.Čerkauskas); 
• 2013-04-17 Juodkrantėje 2 paukščiai praskrido pietų kryptimi ir 6 - šiaurės (K.Castren). X

PILKASIS GARNYS (Ardea cinerea)

• 2013-02-17. 9 pilkieji garniai praskrido į šiaurės virš Kretingos. (J. Morkūnas);
• 2013-02-24 11 paukščių būrys praskrido šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje (S.Karalius);
• 2013-02-26 trijų pilkųjų garnių būrelis skraidė virš laukų netoli Karklės, Klaipėdos r  (V.Pareigis);
• 2013-02-27 vienišas pilkasis garnys ant Kuršių marių ledo ties Juodkrante. (V.Pareigis)
• 2013-02-27 vienas paukštis vestuviniu apdaru srebėtas prie Juodkrants (K.Castren);
• 2013-03-05 maždaug 30 pilkųjų garnių ant Kuršių marių ledo ties Juodkrantės kolonija. (V.Pareigis);
• 2013-03-09 3 pilkieji garniai Persekes upeje, Balbieriskyje, Prienu rajone;
• 2013-03-17 Vienas pilkasis garnys skrido virš Raudondvario (S. Medžionis);
• 2013-03-18 Prie Smardonės Biržų r., atskridęs pilkasis garnys (B. Maldūnienė);
• Šakių raj. prie Gelgaudiškio,Saistakaimio k. ryte apie 9 val. skrido 2 pilkieji garniai (R.Jarmalavičius). X

SAKALAS KELEIVIS (Falco peregrinus)

• 2013-05-03 sakalas keleivis Sausgalviuose medžiojo antis ir tilvikus, Šilutės raj. (M. ir L. Šniaukštos);

ILGASNAPĖ VIŠTELĖ (Rallus aquaticus)

• 2013-03-20 Likėnų durpyne Biržų r. ilgasnapės vištelės žviegimas išprovokuotas lapės. (B. Maldūnienė);
• Ilgasnapės vištelės perimvietėje Žemkelio pievose, Kauno raj. (E.Šniaukšta);
• 2013-04-21 4 ilgasnapių vištelių balsai girdėti Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-04-27 Ilgasnapės vištelės balsas kelis kartus, šalia Papio ež., Vilniaus raj. (M. ir L. Šniaukštos);
• 2013-04-28 ilgasnapės vištelės balsas girdėtas Šilavoto žuvininkystės tvenkiniuose (A.Kvaraciejus). X

ŠVYGŽDA (Porzana porzana)

• 2013-04-21 švygždos balsas girdėtas Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-04-30 po vieną švygždą girdėta prie Amalvo ir Žuvinto (A.Petraška, D.Antanavičiūtė);
• 2012-05-03 švygždos balsas girdisi Bendžiukų k., Molėtų r.sav. (E.Greimas);
• 2013-05-03 2 švygždos girdėtos Rusnės saloje, Šilutės raj. (A.Petraška);
• 2013-05-04 Dvi švygždos girdėtos Sausgalviuose. (M.Karlonas, I.Vaičiūnaitė). X

PLOVINĖ VIŠTELĖ (Porzana parva)

• 2013-04-28 dviejų plovinių vištelių balsai girdėti Šilavoto žuvininkystės tvenkiniuose (A.Kvaraciejus);
• 2013-05-01 plovinės vištelės balsas Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-05-06 Plovinė vištelė kvaksinti Rovėjos upės tvenkinyje Biržų r. (B. Maldūnienė). X

GRIEŽLĖ (Crex crex)

• 2013-05-05 Šviežios sudraskytos griežlės liekanos prie Rusnės tilto. (M.Karlonas, I.Vaičiūnaitė);
• 2013-05-07 griežlė Alytaus mieste. (A.Petraška);
• 2013-05-08 Šįryt prie Nemuno ties Smalininkais, Jurbarko raj pirmą kartą girdėta griežlės patino giesmė (R.Giedraitis).
• 2013-05-09 Tumėjos kaimo pievoje (Anykščių raj.) sugrįžę griežlės. (R. Kaunietis);
• 2013-05-10 griežlė pievoje,Domeikava,Kauno rj.( K.Valinčienė);
• 2013-05-11 8 Griežlės girdėtos Merkio pievose ties Merkine. (M.Karlonas);
• 2013-05-11 Keturių griežlių balsai pievoje, Juodupės-Tatulos santakoje, Biržų r. (B. Maldūnienė). X

NENDRINĖ VIŠTELĖ (Gallinula chloropus)

• 2013-04-09. Nendrinė vištelė Neryje prie Vingio parko. (R.Karpavičius); 
• 2013-04-12 Panevėžyje, Nevėžio pakraščiu vaikštinėja nendrinė vištelė. (R. Kaunietis);
• 2013-04-19 1 nendrinė vištelė Amalvo polderyje, Marijampolės raj. (A.Petraška);
• 2013-04-21 nendrinės vištelės balsas girdėtas Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus). X

LAUKYS (Fulica atra)

• 2013-03-26 prie Juodkrantės stebėtas 1 paukštis (K.Castren);
• 2013-03-29 vienas laukys plaukioja mariose prie Ventės rago (V.Jusys);
• 2013-03-29 Laukys jūroje prie Kopgalio molo (S.Karalius);
• 2013-04-02 Jūroje ties Kopgaliu trys laukiai (S.Karalius);
• 2013-04-07 Laukys Neryje prie Žvėryno, Vilnius. (R.Karpavičius);
• 2013-04-07 Jurbarke,karjero tvenkinio vakarinėje dalyje stebėtas laukys (R.Patronaitis);
• 2013-04-09 Laukys, Rusnė-2, Sausgalviai-1, (E.Užpelis);
• 2013-04-09 Pora laukių Neryje prie Vingio parkos. ( R.Karpavičius );
• 2013-04-09 keturi laukiai Nemune ties Skaistakaimio k.Šakių r. (Ž.Bataitytė);
• 2013-04-10 2 laukiai properšoje Bublių tvenkinyje Kėdainių raj.(V.Naruševičius);
• 2013-04-11 Virš Alytaus praskrido laukys. (A.Petraška). X

PILKOJI GERVĖ (Grus grus)

• 2013-03-05 Gervių balsai girdėti Šakių rajone, Voniškių kaime (O. Atkočaitis);
• 2013 03 06 Gervės girdėtos Jonavos raj. Didžiojo raisto k. (R.Karlonas);
• 2013-03-07 Gervių pora suko ratus virš miško Druskininkuose (K.Valinčienė)
• 2013-03-07 dvi praskrido netoli Priekulės, Klaipėdos r. (S.Lileikis);
• 2013-03-13 Keturios pilkosios gervės skrido pietų kryptimi virš Jonavos. (M.Karlonas);
• 2013-03-15 Pirmą kartą šiemet girdėtos trimituojančios gervės Nemuno lankoje ties Gelgaudiškio m. Šakių raj. (R.Giedraitis);
• 2013-03-17 Marijampolės raj. Gyviškių kaimo laukuose klykavo pilkosios gervės. Mačiau vieną skrendančią. (V. Razmus);
• 2013-03-17 2 skrendančias gerves mačiau virš Daumantų miško Kėdainių raj. (V. Naruševičius);
• 2013-03-19 Jurbarko rajone,Leipgirių miške,laukymėje prie Tetervinės girdėjosi pilkųjų gervių klykavimas (R.Patronaitis);
• 2013-03-19 netoli Vandžiogalos, Kauno raj. stebėtos 3 pilkosios gervės. (V.Eigirdas);
• 2013-03-19 Prie kelio E67, Kėdainių rajone(55.225806, 24.033982), stebėtos 2 pilkosios gervės (B.Belchev);
• 2013-03-23 Viena pilkoji gervė stebėta Butkūnų km. laukuose, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė);
• 2013-03-23 du skrendantys paukščiai Audrupio miške ties Laibgaliais, Rokiškio r. (S. Skuja);
• 2013-03-25 dieną gervių balsai Skaistakaimio k. Šakių r. (Ž.Bataitytė);
• 2013-03-27 4 pilkosios gervės laukuose važiuojant nuo D.Lapių iki Boniškių (Kauno r.). (R.Slidžiauskienė);
• 2013-03-28 Prie Kirdonių miško Biržų r., atskrido pilkosios gervės (B. Maldūnienė);
• 2012-03-28 viena prakrido prie Nidos (K.Castren);
• 2013-04-01 Pilkoji gervė stebėta ties Kryžkalniu (S.Karalius);
• 2013-04-01 Prie Sabališkių miško Alytaus raj. girdėtos, gervės (A.Petraška);
• 2013-04-02 1 gervė praskrido Dembavoje, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė);
• 2013-04-02 6 praskrido prie Priekulės (K.Jusienė);
• 2013-04-02 Trys gervės stebėtos virš Alytaus skrendantys P kryptimi. (A.Petraška);
• 2013-04-0215 gervių būrys skrido šiaurės rytų kryptimi virš Utenos (D. Norkūnas);
• 2013-04-03 septynios gervės praskrido virš Lapių sąvartyno, Kauno raj. (V.Eigirdas);
• 2013-04-03 vienas paukštis praskrido pro Bugenių kaimą (Mažeikių raj.) (R. Kinduris);
• 2013-04-05 septyni paukščiai tupintys ant prastumdyto tvenkinių kelio ties Skabeikiais, Alytaus r. (S. Skuja, M. Arbūzas);
• 2013-04-05 Kliošių pelkėse girdėti nemažai gervių balsų. Vakarop 7 išskrido į šiaurę (D.Račkauskaitė);
• 2013-04-06 Penkių ir aštuonių gervių būreliai praskrido į šiaurę Klaipėdoje (S.Karalius);
• 2013 04 06 Gervių balsai girdimi Didžiojo raisto k. Jonavos r. (M.Karlonas);
• 2013 04 06 5 gervės nuskrido į šiaurę ties Kaunu (I. Semionovas);
• 2013-04-06 Viena gervė praskrido neaukštai virš Raudondvario (S. Medžionis);
• 2013-04-07 Ventės rage praskrdo apie 40 gervių būrys (V.Jusys);
• 2013-04-07.Trijų gervių būrelis ŠR kryptimi virš Vilniaus. (R.Karpavičius); 
• 2013-04-07 Pilkosios gervės (nuo 2 iki 8 ) įvairiose Kauno, Marijampolės ir Vilkaviškio raj. vietose (P.Ignatavičius);
• 2013-04-07 4 gervės laukuose ir apie 60 gervių skrido pietų kryptimi. Vilkaviškio raj. Slabadų km. ( V.Razmus);
• 2013-04-07 gervės migruoja Trakų apylinkėse. (E. Pakštytė);
• 2013-04-07 Stebėta Utenos raj. 5 individai stebėti skrendantys Utenos kryptimi nuo Ukmergės pusės. (M.Ilčiukas);
• 2013-04-07 6 gerves skrido nuo Ventos upes link Kamanu rezervato. Palnosu k. Mazeikiu raj. (A.Maliukas). X

JŪRŠARKĖ (Haematopus ostralegus)

• 2013-04-08 Dvi jūršarkės ant Kopgalio molo (S.Karalius);
• 2013-04-12 Pirmieji 3 paukščiai girdėti ir matyti prie Nemuno ties Smalininkais (R.Giedraitis);
• 2013-04-13 Dvi jūršarkės Nemuno saloje ties Rusne. (P.Ignatavičius, E.Pakštytė, A.Petraška, V.Eigirdas, G.Eigirdas, M.Karlonas);
• 2013-04-14 Jūršarkė Šiūparių tvenkiniuose (G.Gražulevičius, S.Karalius);
• 2013-04-15 praskrido jūrinė šarka Gintaro įlankoje (Juodkrantė) (J.Zarankaitė);
• 2013-04-16 Jurbarke prie Nemuno stebėta viena jūršarkė (R.Patronaitis);
• 2013-04-21 5 jūršakrės prie Šyšos, Šilutės r. (A.Naudžius, M.Karlonas, I.Vaičiūnaitė);
• 2013-04-24 1 Jūršarkė ilsėjosi Draseikių karjere,Kauno rj.(K.Valinčienė). X

AVOCETĖ (Recurvirostra avosetta)

• 2013-04-28 Avocetė Jau du paukščiai stebėti prie Bevardžio upelio, Rusnės saloje.(V. Eigirdas, G.Eigirdas, V.Paškevičius);
• 2013-04-29 Avocetė du paukščiai Sausgalviuose. (V. Pabrinkis);
• 2013-05-04 1 suaugęs paukštis stebėtas besimaitinantis jūroje kartu su antimis 1 m. nuo kranto. Šventoji, Palangos sav.
• 2013-05-04 1 paukštis stebėtas dideliame tilvikų būryje Kintų žuvininkystės tvenkiniuose. (M. ir L. Šniaukštos);
• 2013-05-10 2 paukščiai tilvikų būryje Kintų tvenkiniuose (A. Škimelis E. Škimelienė);
• 2013-05-12 Keturi paukščiai stebėti Kintų žuvininkystės tvenkiniuose. (A.Šimkus). X

UPINIS KIRLIKAS (Charadrius dubius)

• 2013-04-08 Tumėjos km, Anykščių raj. keliuko aptirpusiame plotelyje prie nedidelės balutės stovyniuoja du upiniai kirlikai. (R.Kaunietis);
• 2013-04-11 Prie tiltu per Nemuną, ties Jurbarku, pirmą kartą girdėjau ir mačiau upinį kirliką (R.Giedraitis);
• 2013-04-12 Upinis kirlikas provėžoje prie vandens netoli Smardonės Biržų r., (B. Maldūnienė);
• 2013-04-13. Upinis kirlikas (pora) prie Vilkyčių, Šilutės r. (L.M.Šniaukštos);
• 2013-04-13 Du upiniai kirlikai Nemuno saloje ties Rusne. (P.Ignatavičius, E.Pakštytė, A.Petraška, V.Eigirdas, G.Eigirdas, M.Karlonas);
• 2013-04-14 Trys upiniai kirlikai Šiūparių tvenkiniuose (S.Karalius);
• 2013-04-14 Vienas upinis kirlikas stebėtas laukuose prie Buckūnų, Lazdijų raj. (A.Petraška);
• 2013-04-15 Upiniai kirlikai gryžo į perimvietę Alytuje (A.Petraška). X

JŪRINIS KIRLIKAS (Charadrius hiaticula)

• 2013-04-13 Jūrinis kirlikas, Rusnėje. (M.Karlonas, E.Pakštytė, P.Ignatavičius, V.Eigirdas, G.Eigirdas, A.Petraška);
• 2013-04-14 Trys jūriniai kirlikai laukuose ties Klaipėda (S.Karalius);
• 2013-04-16 Vienas jūrinis kirlikas Šyšos kaime, Šilutės raj. (E.Užpelkis, J. Morkūnas);
• 2013-05-05 Ignalinos r.,Birvėtos tvenkiniuose-1 pora. (A.Čerkauskas, R.Nalivaika);


DIRVINIS SĖJIKAS (Pluvialis apricaria) 

• 2013-04-10 25 dirviniai sėjikai netoli Velaičių k. Pagėgių sav. (E. Pakštytė);
• 2013-04-11 Du dirviniai sėjikai praskrido laukais pagal Smardonę, Biržų r., ( B. Maldūnienė);
• 2013-04-13 17 dirvinių sėjikų būrys stebėtas ties Pučėkais, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė);
• 2013-04-14 Trys dirviniai sėjikai laukuose ties Klaipėda (S.Karalius);

• 2013-04-14 Pasvalio r., Dūdiškiai -7 dirviniai sėjikai. (A.Čerkauskas). X

JŪRINIS SĖJIKAS (Pluvialis squatarola)

• 2013-05-05 Jūrinis sėjikas Kintų tvenkiniuose (S.Karalius);

PAPRASTOJI PEMPĖ (Vanellus vanellus)

• 2013-03-05 pirmos (1+2) stebėta Nemuno deltoje prie Sausgalvių (E.Užpelkis);
• 2013-03-06 - Nemuno delta, apie 35 pempės (J. Morkūnas, E. Užpelkis);
• 2013-03-07 Jurbarko raj,Jurbarkų kaime stebėta porelė pempių (R.Patronaitis);
• 2013-03-10 - Virš Klaipėdos į pietus praskrido 14 pempių būrelis (S.Karalius);
• 2013-03-12 Prie Naradavos k. Biržų r. pakelėje maitinosi vieniša pempė, paukštis visiškai nebijojo mašinų (A.Naudžius);
• 2013-03-18 netoli Drąseikių, Kauno raj. šalikelėje rasta greičiausiai mašinos nutrenkta negyva pempė. (V.Eigirdas);
• 2013-03-21 4 pempes praskrido virš Juodkrantės pietų kryptimi (J.Zarankaitė);
• 2013-03-30 Ties Vaiva, Prienų raj. stebėtas 7 pempių būrelis (A.Petraška);
• 2013-04-06 Pempės 5 Rupkalviuose, Šilutės raj. (E.Užpelkis);
• 2013-04-06 Pora pempių ( B. Maldūnienė);
• 2013-04-06 Pirmosios šiemet mano matytos 5 pempės Dubysos upės lankoje ties Seredžiaus gyv Kauno raj (R.Giedraitis);
• 2013 04 07 Pirmosios pempės stebėtos Voniškių, Stulgių ir Karkazų kaimuose, Šakių raj. (R. Juškaitis, O.Atkočaitis);
• 2013-04-07 Pempės virš Vilniaus traukiančios pietų kryptimi. (R.Karpavičius);
• 2013-04-07. Dvi pempės nutūpė ant nendrių sąnašų Šventosios upės Užpalių HE tvenkinyje, viena pempė užmušta automobilio ant kelio prie Vyžuonų, Utenos r. (D. Norkūnas);
• 2013-04-07 5 pempės praskrido virš santakos. Kaunas. (I.Vaičiūnaitė);
• 2013-04-07 Pavienės ir būreliais iki 30 paukščių pempės įvairiose Kauno, Marijampolės ir Vilkaviškio raj. vietose (P.Ignatavičius);
• 2013-04-07. 20 pempių būrelis laukuose. Vilkaviškio raj. Slabadų km. ( V. Razmus);
• 2013-04-07 9+12+15 pempių būreliai praskrendantys stebėti laukuose šalia Saviečių km.Kėdainių raj..10 pempių būrelis skrido pavakaryje ties Juozapavos km.Kauno raj.(V.Naruševičius);
• 2013-04-07 pempės migruoja Trakų apylinkėse. (E. Pakštytė);
• 2013-04-07 Pempės būreliais (iki 25 paukščių) skrido pietvakarių kryptimi virš Raudondvario (S. Medžionis);
• 2013 04 07 skrendanti Pempė ties Igliškėlių k. Marijampolės sav.4 skrendančios Pempės ties Stakliškėm.(A.Skirpstas);
• 2013-04-07 Skrido 4 pempes,Domeikava,Kauno rj. (K.Valinčienė)
• 2013-04-08 dvylika pempių laukuose pagal Smardonę, Biržų r., ( B. Maldūnienė);
• 2013-03-08 Stebėtos keturios Pempės Andriūnų kaimo pakraštyje,Kruonio sen.,pamiškėje (A.Jovaišas);
• 2013-03-08 Masiškai migruoja vieversiai, varnėnai, pempės. Pradėjus snigti, pempės pradėjo traukti atgal - atbulinė migracija. Radviliškio r. Liepynės apl. (S.Gaivenis);
• 2013 04 08 Pavienės ir būreliais pempės, Jonavos rajone. (M. Karlonas);
• 2013-04-09 Pastebėti 4 paukščiai Molėtuose vaikščiojo šalia kelio nuo sniego nutirpusia pakelės juosta matyt tikėjosi rasti ką užkąsti... (A. Urbanavičius);
• 2013-04-09 Prie asfaltuoto kelio netoli Paluodės, Zarasų raj. (A.Eidėjienė);
• 2013-04-09 Dvi pempės palei plentą lesinėjo Rokiškis - Panevėžys,Šetekšnių km, Panemunėlio sen. ,Rokiškio raj. (J.Tunaitienė). X

MAŽASIS BĖGIKAS (Calidris minuta)

• 2013-05-05 Du mažieji bėgikai Kintų tvenkiniuose. (M.Karlonas, I.Vaičiūnaitė); 

TEMINKO BĖGIKAS (Calidris temminckii)

• 2013-05-04 5 teminko bėgikai Kintų tvenkiniuose (M. ir L. Šniaukštos);
• 2013-05-14 1 teminko bėgikas stebėtas Ziniūnų km. Joniškio raj. laukų baloje (G.Petkus);

RIESTASNAPIS BĖGIKAS (Calidris ferruginea)

• 2013-05-04 vienas riestasnapis bėgikas Kintų tvenkiniuose (M. ir L. Šniaukštos);
• 2013-05-20 4 paukščiai Kaplių žuvininkystės tvenkiniuose (V.Eigirdas);

JUODAKRŪTIS BĖGIKAS (Calidris alpina)

• 2013-05-02 juodkrūtis bėgikas netoli Vičių , Pagėgių sav. (E. Pakštytė);
• 2013-05-05 22 juodakrūčiai bėgikai Kintų tvenkiniuose (S.Karalius);
• 2013-05-16 Dar užlietose Rupkalvių pievų pakelėje (336182, 6134690 (LKS)) ramiai buvo du paukščiai kol neatlėkė žvejai mėgėjai su valtimi pakėlę porą šimtų baltaskruosčių berniklių. (R.Kubilius);

GAIDUKAS (Philomachus pugnax)

• 2013-04-13 Keturi gaidukai Rusnėje. (E.Pakštytė, P.Ignatavičius, M.Karlonas, A.Petraška, G.Eigirdas, V.Eigirdas);
• 2013-04-21 Gaidukas Šnaukštų karjere (S.Karalius);
• 2013-04-21 5 gaidukai Rusnėje (I.Vaičiūnaitė, A.Naudžius M.Karlonas);
• 2012-04-23 pirmi mano matyti 9 gaidukai skrido prie Nemuno ties Skirsnemune (R.Giedraitis);
• 2013-04-27 23 gaidukai Amalvo polderyje, Marijampolės raj. (A. Petraška);
• 2013-04-27 gaidukų būrelis virš Papio ež. (L.Raudonikis, G.Petkus);
• 2013-04-28 gaidukų būrelis apsemtame lauke ties Šėta Kėdainių raj. (V.Naruševičius);
• 2013-04-28 Nemažiau 80 gaidukų apsemtuose laukuose netoli Antanavo, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius);
• 2012-04-29 Jurbarko raj.,Skirsnemunėje stebėtas pulkelis gaidukų (R.Patronaitis);
• 2012-05-04 iki dešimties paukščių apsemtose Švendubrės pievose, Druskininkai. (L.Raudonikis);
• 2013-05-06 Keturi gaidukai Smaliečių km užlietuose dirvonuose Biržų r.  (B. Maldūnienė). X

OŽELIS NYKŠTUKAS (Lymnocryptes minimus)

• 2013 04 21 Vienas paukštis stebėtas Rusnėje, netoli Uostadvario. (A.Naudžius, M.Karlonas, I.Vaičiūnaitė);

PERKŪNO OŽELIS (Gallinago gallinago)

• 2013-04-07 du perkūno oželiai pakelti pievoje ties Vente, prie Kuršių marių. (A. Petraška, V.Eigirdas, G.Eigirdas);
• 2013-04-08 trys perkūno oželiai Smardonės upelyje ant sąnašų prie bebrų užtvankos, Biržų r., (B.Maldūnienė);
• 2013-04-09 Perkūno oželis, Rusnė-5,Sausgalviai-7, (E.Užpelkis);
• 2013-04-11 Perkūno oželis šalia užšalusio ežerėlio Nevėžio slėnyje netoli Raudondvario (S. Medžionis);
• 2013-04-11 perkūno oželis Radviliškio apyl. (S.Gaivenis);
• 2013 04 12 Perkūno oželis Stulgių kaime, Šakių r. (O. Atkočaitis);
• 2013-04-13 Perkūno oželiai stebėti keliose Maženių km. laukų vietose, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė);
• 2013-04-14 perkūno oželis kirtavietėje miške ties Ančiškiais. (V.Naruševičius);
• 2013-04-16 Padauguvos biosferos paligone, Kauno raj pirmą kartą šiemet girdėtas perkūno oželis. (R.Giedraitis);
• 2013-04-16. Perkūno oželiai Dusetų girioje, Rokiškio r. (D. Norkūnienė);
• 2013-04-21 apie 10 perkūno oželių t• tuoktuviniai skrydžiai Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus). X

STULGYS (Gallinago media) 

• 2013-05-03 stulgys Rusnės saloje, Šilutės raj. (A.Petraška);

SLANKA (Scolopax rusticola)

• 2013 04 08 Slanka stebėta Juodgirio miško pakraštyje (O. Atkočaitis);
• 2013-04-09 Dvi slankos stebėtos Kopgalio miške (S.Karalius);
• 2013-04-10 stebėta Tauragės r. (E.Kavaliauskas);
• 2013 04 10 Slanka stebėta Upeglynio miške, Šakių raj. (R. Juškaitis);
• 2013-04-11 slanka miške ties Ančiškių km.Kėdainių raj.(V.Naruševičius);
• 2013-04-12 stebėta pirma Ventės rage (V.Jusys);
• 2013-04-13 Biržų girioje 1 slanka(A.Naudžius,V.Stirkė);
• 2013-04-13. Slanka Karoliniškių kraštovaizdžio draustinyje. (R.Karpavičius);
• 2013-04-13. Slanka (2 ind.) Neringoje netoli Juodkrantės. (L.M.Šniaukštos);
• 2013-04-14 Slanka pakelta Šilelyje, Alytaus mieste (A.Petraška);
• 2013-04-15 2 slankos stebėtos Kaune. (I.Vaičiūnaitė);
• 2013-04-15 1 slanka pakelta Šešupės pakrantėje prie Antanavo, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius, J.Zizas);
• 2013-04-16 Padauguvos biosferos paligone, Kauno raj, anksti ryte pabaidžiau dvi slankas pirmą kartą šiemet (R.Giedraitis).
• 2013-04-21 stebėta netoli Kryžkalnio. (L.Raudonikis). X PAPRASTASIS GRICIUKAS (Limosa limosa)
• 2013-04-09 Paprastasis griciukas, Rusnė-5, (E.Užpelkis);
• 2013-04-11 Paprastasis griciukas, 6 paukščiai Vorusnės polderyje Rusnėje. (E. Pakštytė);
• 2013-04-11 Pirmi griciukai pasirodė Žuvinto paežerėje, Alytaus r. (G.Baublys);
• 2013-04-13 10+ griciukų, Rusnėje. (G.Eigirdas, V.Eigirdas, A.Petraška, M.Karlonas, P.Ignatavičius, E.Pakštytė);
• 2013-04-13 Paprastasis griciukas: trys Rusnės saloje, Šilutės raj. (S. Medžionis, E. Šniaukšta);
• 2013-04-15 3 paprastieji griciukai stebėti laukų baloje prie Antanavo, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius, J.Zizas);
• 2013-04-19 1 griciukas Amalvo polderyje, Marijampolės raj. (A.Petraška);
• 2013-04-20 Penki griciukai ties Krokų Lanka (S.Karalius, L.Raudonikis);
• 2013-04-28 du griciukai Paluknio pievose į PV nuo Madžiūnų (E.Greimas, A.Skirpstas, M.Jancevičius). X

VIDUTINĖ KUOLINGA (Numenius phaeopus)

• 2013-04-21 3 vidutinės kuolingos užlietose pievose netoli Senrusnės, Pagėgių sav. (E. Pakštytė);
• 2013-04-23 Trys vidutinės kuolingos Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-05-05 Balsas apsemtose Švendubrės pievose, Druskininkai. (L.Raudonikis);
• 2013-05-06 viena praskrido Ventės rage (V.Jusys). X

DIDŽIOJI KUOLINGA (Numenius arquata)

• 2013-04-09 Didžioji kuolinga skrendanti laukais pagal Kirdonių mišką, Biržų r., (B. Maldūnienė);
• 2013-04-11 Vakare prie Nemuno ties Jurbarku girdėta ir matyta viena skrendanti dižioji kuolinga (R.Giedraitis);
• 2013-04-13 4 ind. praskrido virš tvenkinių prie "Orlen-Lietuva" gamyklos (Mažeikių raj.) (R.Kinduris);
• 2013-04-13. Didžioji kuolinga prie Vilkyčių, Šilutės r. (L.M.Šniaukštos);
• 2013-04-14 Devynių didžiųjų kuolingų būrys laukuose ties Klaipėda (S.Karalius);
• 2013-04-14 Porelė,aktyviai treliuodama, kasmet perinti Paliūniškio km.,Panevėžio r. Lėvens upės pievose (K.Čepėnas);
• 2013-04-15 1 didžioji kuolinga stebėta netoli Antanavo, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius, J.Zizas);
• 2013-04-15 6 didžiosios kuolingos stebėtos netoli Sausbalių, Vilkaviškio raj. sav. (P.Ignatavičius, J.Zizas);
• 2013-04-15 Virš Tumėjos kaimo (Anykščių raj.) šiaurės rytų kryptimi praskrido aštuonios didžiosios kuolingos. (R. Kaunietis);
• 2013-04-16 Zarasų r., prie Antalieptės marių ties Šiukščiais-didžioji kuolinga. (A.Čerkauskas); 
• 2013-04-16 Didžioji kuolinga-33 paukščių būrys praskrido Jonaičių kaime, Šilutės raj. (E.Užpelkis);
• 2013-04-19 1 didžioji kuolinga Amalvo polderyje, Marijampolės raj. (A.Petraška). X

TAMSUSIS TILVIKAS (Tringa erythropus)

• 2013-04-13 Trys tamsieji tilvikai Rusnėje. (V.Eigirdas, G.Eigirdas, A.Petraška, M.Karlonas, P.Ignatavičius, E.Pakštytė);
• 2013-04-21 2 tamsieji tilvikai Rusnėje (M.Karlonas, I.Vaičiūnaitė A.Naudžius);
• 2013-04-28 1 tamsus tilvikas apsemtuose laukuose netoli Antanavo, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius);
• 2013-05-03 būriai tamsiųjų tilvikų Pakalnėje, Uostadvaryje, Šyškrantėje, Šilutės raj. (M. ir L. Šniaukštos);
• 2013-05-03 būrelis tamsiųjų tilvikų prie Velvežerio, Pagėgių sav. (A.Petraška). X

RAUDONKOJIS TULIKAS (Tringa totanus)

• 2013-04-06 Raudonkojis tulikas ties Krokų lanka, Šilutės raj. (S.Minkevičius, S.Minkevičienė);
• 2013-04-07 mariose prie Atmatos žiočių matytas 1 (M. Čepulis);
• 2013-04-09 Raudonkojis tulikas, Rusnė-1, Sausgalviai-1, (E.Užpelkis);
• 2013-04-11 Žemai ir su balsu raudonkojis tulikas rudagalvių kirų būryje virš Vilniaus. (R. Karpavičius);
• 2013-04-11 Virš 20 raudonkojų tulikų Vorusnės polderyje Rusnėje. (E. Pakštytė);
• 2013-04-12 Virš laukų prie Kirdonių miško, Biržų r. praskrido raudonkojis tulikas(A.Naudžius);
• 2013-04-13 1 ind. Laukuose prie "Orlen-Lietuva" gamyklos (Mažeikių raj.);
• 2013-04-13 1 raudonkojis tulikas stebėtas pempių ir varnėnų būryje, Maženių km., Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė);
• 2013-04-14 Raudonkojis tulikas laukuose ties Klaipėda ir Šiūparų tvenkiniuose (S.Karalius);
• 2013-04-14 Du raudonkojai tulikai laukuose prie Metelio (A.Petraška);
• 2013-04-15 2 raudonkojai tulikai stebėti laukų baltoje prie Antanavo, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius, J.Zizas);
• 2013-04-21 raudonkojis tulikas Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus). X

KŪDRINIS TILVIKAS (Tringa stagnatilis)

• 2013-05-04 Vienas paukštis stebėtas prie Velnežerio, Pagėgių sav. (E.Pakštytė);

ŽALIAKOJIS TULIKAS (Tringa nebularia)

• 2013-04-12 Pirmą kartą girdėjau ir mačiau vieną skrendantį žaliakojį tuliką prie Nemuno ties Smalininkais Jurbarko raj. (R.Giedraitis);
• 2013-04-14 Žaliakojis tulikas Šiūparių tvenkiniuose (S.Karalius, G.Gražulevičius);
• 2013-04-15 žaliakojai tulikai Rusnėje.(E. Pakštytė);
• 2013-04-21 ~15 žaliakojų tulikų Rusnėje. (M.Karlonas, I.Vaičiūnaitė A.Naudžius);
• 2013-04-24 Žaliakojis tulikas baloje prie Kvedariškio km, Biržų raj. ( B. Maldūnienė);
• 2013-04-28 Nemažiau 20 žaliakojų tulikų apsemtuose laukuose netoli Antanavo, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius);
• 2013-05-02 Trys tikučiai kartu su žaliakoju tuliku ir įvairiomis antimis Kirdonėlių km apsemtame lauke, Biržų r., (B. Maldūnienė);

BRASTINIS TILVIKAS (Tringa ochropus)

• 2013-04-10 brastinis tilvikas netoli Nepertlaukio, Pagėgių sav. (E. Pakštytė);
• 2013-04-11 Pora brastinių tilvikų Smardonėje, Biržų r., ( B. Maldūnienė);
• 2013-04-11 Brastinis tilvikas skrido virš Nevėžio (S. Medžionis);
• 2013-04-12 Pirmasis paukštis matytas prie Nemuno ties Smalininkais (R.Giedraitis);
• 2013-04-12 Brastinis tilvikas praskrido Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-04-12 Skrendančio brastinio tilviko balsas virš Alytaus (A.Petraška);
• 2013-04-12 vakare brastinis tilvikas skrido virš miško ties Ančiškių km. Kėdainių raj.(V.Naruševičius);
• 2013-04-13 Brastiniai tilvikai stebėti keliose Maženių km. laukų balose, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė); 
• 2013-04-13. Brastinis tilvikas prie Vilkyčių, Šilutės r. (L.M.Šniaukštos);
• 2013-04-14 Brastiniai tilvikai gan gausiai stebėti ir girdėti Metelio ir Žuvinto apylinkių laukų balose. (A.Petraška);
• 2013-04-14 Pasvalio r., Moliūnų miškas- 2 brastiniai tilvikai. (A.Čerkauskas);
• 2013-04-15 Tumėjos miške (Anykščių raj.) jau grįžę brastiniai tilvikai. (R. Kaunietis);
• 2013-04-16 Brastinis tilvikas Stulgių kaime, Šakių r. (O. Atkočaitis);
• 2013-04-16. Brastiniai tilvikai Dusetų girioje, Rokiškio r. (D. Norkūnienė);
• 2013-04-18 Zarasų r., Bikėnai-2 krantiniai tilvikai. (A.Čerkauskas);
• 2013-04-20 Tringa ochropus - 1 paukštis Kugių kaimo laukuose (Mažeikių raj.)(R.Kinduris);
• 2013-04-21 brastinis tilvikas Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus). X

TIKUTIS (Tringa glareola)

• 2013-04-14 Du besimaitinantys tikučiai stebėti Vajotų kaime,Jurbarko rajone (R.Patronaitis);
• 2013-04-16 Padauguvos biosferos paligone Kauno raj keliose vietose pirmą kartą girdėjau ir mačiau tikučius (R.Giedraitis):
• 2013-04-20 Tikutis ties Kintų tvenkiniais (S.Karalius);
• 2013-04-22 Mažiausiai 6 tikučiai pievose netoli Senrusnės, Pagėgių sav. (E. Pakštytė);
• 2013-04-27 apie 10 paukščių stebėti Paluknio pievose (L.Raudonikis, V.Stanevičius, G.Petkus);
• 2013-04-28 Nemažiau 40 tikučių apsemtuose laukuose netoli Antanavo, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius);
• 2013-05-01 Tikučiai ~100 Alsos tvenkiniuose, Raseinių raj. (M. ir L. Šniaukštos);
• 2013-05-02 Trys tikučiai kartu su žaliakoju tuliku ir įvairiomis antimis Kirdonėlių km apsemtame lauke, Biržų r., (B. Maldūnienė);
• 2013-05-04 Ne mažiau dešimties paukščių apsemtose Švendubrės pievose, Druskininkai. (L.Raudonikis). X

KRANTINIS TILVIKAS (Actitis hypoleucos)

• 2013-04-11 Krantinis tilvikas 23.50 val. virš Vilniaus centro girdėtas praskrendančio paukščio balsas.(D.Anuškevičius);
• 2013-04-12 Pirmieji du paukščiai girdėti ir stebėti prie Nemuno ties Smalininkais (R.Giedraitis);
• 2013-04-14 Krantinis tilvikas stebėtas Jurbarke prie Nemuno (R.Patronaitis);
• 2013-04-16 marių pakrantėje prie Ventės rago matytas 1 krantinis tilvikas (V.Jusys);
• 2013-04-16 Krantinis tilvikas Kopgalio kanale (S.Karalius);
• 2013-04-16 Krantinis tilvikas Neries pakrantėje priešais Žvėryną, Vilnius. (R.Karpavičius);
• 2013-04-16 3 krantiniai tilvikai patvinusiame Nevėžyje ties Labūnava Kėdainių raj. (V.Naruševičius);
• 2013-04-20 1 paukštis tvenkiniuose prie "Orlen-Lietuva" gamyklos krantinis tilvikas (R.Kinduris);
• 2013-04-21 Krantinis tilvikas prie Saugalvių k. Šilutės r. (M.Karlonas, I.Vaičiūnaitė ir kiti);
• 2013-04-23 Krantiniai tilvikai Širvėnos pakrantėjė, Biržuose (B. Maldūnienė). X

AKMENĖ (Arenaria interpres)

• 2013-05-06 Ventės rage ant molo matytas 1 paukštis (V.Jusys);
• 2013-05-11 Dvi akmenės Kintų tvenkiniuose (S.Karalius);

PLOKŠČIASNAPIS PLAUKIKAS (Phalaropus fulicarius)

• 2013-05-11 Plokščiasnapis plaukikas besišeriantis paukštis stebėtas Kintų tvenkiniuose. (S.Karalius);

SMAILIAUODEGIS PLĖŠIKAS (Stercorarius parasiticus)

• 2013-05-05 Juodkrantė, Baltijos jūroje 2 šviesios formos nuskrido link šiaurinės pusės. (K.Castren);

RUDAGALVIS KIRAS (Larus ridibundus)

• 2013-02-27 pajūryje prie Juodkrantės praskrido 2 paukščiai (K.Castren); 

• 2013-02-28 grįžę rudagalviai kirai (kol kas maždaug tik penktadalis nuo ten pat tupinčių paprastųjų kirų skaičiaus) ant tvenkinio ledo Gedminų kvartale Klaipėdoje. (V.Pareigis);
• 2013-03-02 Kaune pasirodė pirmieji rudagalviai kirai, žiemos viduryje stebėti-žieduoti Lenkijoje ir Voketijoje (A.Petraška, V.Eigirdas, G.Eigirdas);
• 2013-03-19 Nemune ties Jurbar ir Šilinės kaimu pasirodė pirmieji rudagalviai ir paprastieji kirai. (R.Giedraitis);
• 2013-03-30 2 rudagalviai kirai praskrido Ventės rage (V.Jusys);
• 2013-04-02 Rudagalvis kiras pirmieji į koloniją Šiaurės prospekte, Klaipėdoje parskride 4 paukščiai (J.Morkūnas);
• 2013-04-07 Rudagalviai kirai mažais būreliais (3+5+7+5) traukiantys PV kryptimi. (R.Karpavičius);
• 2013-04-07 Vienas rudagalvis kiras virš Šventosios upės Užpalių HE tvenkinio, Utenos r. (D. Norkūnas).
• 2013-04-07 du paukščiai praskrido virš Sruogiškių miško, Zarasų r. (S. Skuja);
• 2013-04-08. 15 rudagalvių kirų Sartų properšoje ties Dusetomis (D. Norkūnienė);
• 2013-04-10 rudagalvis kiras skrido virš Nevėžio ties Kėdainiais.Vakar skrendantį rudagalvį kirą mačiau ties Ibėnais Kauno raj.(V.Naruševičius);
• 2013-04-12 Virš laukų prie Kirdonių miško, Biržų r. kartu su rudgalviais kirais skrido 1 paprastasis kiras(A.Naudžius). X

PAPRASTASIS KIRAS (Larus canus)

• 2013-03-02 Kaune pasirodė pirmieji paprastieji kirai, žiemos viduryje stebėti Lenkijoje ir Danijoje (A.Petraška, V.Eigirdas, G.Eigirdas)
• 2013-03-20 keli paprastieji kirai Dumpių sąvartyne, Klaipėdos raj. (V.Pareigis);
• 2013-03-31 paprastieji kirai pasirodė Trakuose. Dideli būriai traukia į rytus. (E. Pakštytė);
• 2013-04-02 apie 100 paprastųjų kirų ir pirmieji pavieniai rudagalviai kirai Dumpių sąvartyne, Klaipėdos raj. (V.Pareigis);
• 2013-04-08 3 paprastieji kirai Vilniaus centre (D.Sirvydis). X SILKINIS KIRAS (Larus fuscus)
• 2013-04-03 apie 10 silkinių kirų Lapių sąvartyne, Kauno raj. Dar 5 matyti prie Kauno HE ir 6 Neryje tiesVilijampole, Kaunas. (V. Eigirdas);
• 2013-04-06 silkinis kiras larus fuscus graellsii stebėtas Dumpių sąvartyne, Klaipėdos raj. (A. Petraška, G.Eigirdas, V.Eigirdas);
• 2013-04-06 apie 5 silkiniai kirai (larus fuscus) stebėti Dumpių sąvartyne, Klaipėdos raj. (A. Petraška, G.Eigirdas, V.Eigirdas);
• 2013-04-09 Žieduotas silkinis kiras Takniškių sąvartyne. (A.Petraška);
• 2013-04-11 Takniškių sąvartyne 16 silkinių kirų. (A.Petraška);
• 2013-04-11 Silkinis kiras Suaugęa paukštis stebėtas Rusnėje prie Atmatos. (E.Pakštytė);
• 2013-04-13 1 silkinis kiras stebėtas ant Nevėžio užtvankos ledo. Panevėžys. (I.Vaičiūnaitė);
• 2013-04-15 Silkinis kiras stebėtas Stulgių kaimo laukuose, Šakių r. (O. Atkočaitis);

SIDABRINIS KIRAS (Larus argentatus)

• 2013-03-27 Trys sidabriniai kirai Utenos sąvartyne (žiemojančių Utenoje nebuvo). (D. Norkūnas). X MAŽASIS KIRAS (Hydrocoloeus minutus)
• 2013-02-27 pajūryje prie Juodkrantės praskrido 1+1 (K.Castren);
• 2013-02-28 pajūryje prie Juodkrantės Š kryptimi praskrido 4 individai (K.Castren);
• 2012-02-28 Apie 20 paukščių ties pietiniu molu Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-04-02 7 individų mažųjų kirų būrys pramigravo į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius);
• 2012-04-20 Kintų tvenkiniuose stebėta keli šimtai paukščių (S.Karalius, L.Raudonikis);
• 2012-04-20 Intensyvi migracija pajūryje. Tūkstančiai kirų stebėti ties šiauriniu Klaipėdos molu. (R.Morkūnė);
• 2013-04-30 Ne mažiau 70 mažųjų kirų Rokiškio tvenkiniuose (D. Norkūnienė). X 

PLĖŠRIOJI ŽUVĖDRA (Hydroprogne caspia)

• 2013-04-19 1 plėšrioji žuvėdra Amalvo polderyje, Marijampolės raj. (A.Petraška);
• 2013-04-19 Dvi plėšriosios žuvėdros prie Jurbarko. (M.Karlonas, I.Vaičiūnaitė);
• 2013-04-20 plėšrioji žuvėdra Kaplių žuvininkystės tvenkiniuose.(V.Eigirdas);
• 2013-04-20 Plėšrioji žuvėdra prie Krokų lankos ež. Šilutės r. (M.Karlonas, I.Vaičiūnaitė);
• 2013-04-21 Plėšrioji žuvėdra Rusnėje (M.Karlonas, I.Vaičiūnaitė A.Naudžius);

MARGASNAPĖ ŽUVĖDRA (Sterna sandvicensis)

• 2013-05-05 pajūryje prie Juodkrantės praskrido 8 paukčiai (K.Castren);

UPINĖ ŽUVĖDRA (Sterna hirundo)

• 2013 04 07 Upinė žuvėdra stebėta prie Nemuno ties Stulgių kaimu, Šakių raj. (O. Atkočaitis);
• 2013-04-14 Viena upinė žuvėdra skraidė virš Šventosios upės Užpalių HE tvenkinio, Utenos r. (D. Norkūnas);
• 2013-04-16 Kopgalyje stebėta upinė žuvėdra (S.Karalius);
• 2013-04-17 Apie 15 upinių žuvėdrų prie Kopgalio molo (S.Karalius);
• 2013-04-17 Juodkrantėje praskrido 2 (K.Castren);
• 2013-04-18 virš Nemuno Kaune praskrido viena upinė žuvėdra (A.Kvaraciejus);
• 2012-04-18 Prie Nemuno ties Smalininkais ryte skraidė pirma šiemet mano matyta upinė žuvėdra,Jurtbarko raj. (R.Giedraitis);
• 2013-04-19 3 upinės žuvėdros virš Nevėžio užlietų pievų netoli Raudondvario (S. Medžionis);
• 2013-04-19 upinė žuvėdra praskrido virš Šėtos, Kėdainių raj.(V.Eigirdas);
• 2013-04-20 Upinė žuvėdra virš properšos tarp ledų Širvėnos ež. Biržuose (B. Maldūnienė). X

POLIARINĖ ŽUVĖDRA (Sterna paradisaea)

• 2013-04-17 Juodkrantėje, Baltijos jūros dalyje stebėtas vienas individas skrendantis šiaurės kryptim (K.Castren);
• 2013-05-05 Poliarinė žuvėdra Juodkrantė, Baltijos jūra: vienas paukštis į pietų pusę (K.Castren);

MAŽOJI ŽUVĖDRA (Sternula albifrons)

• 2013-04-24 Baltijos pajūryje prie Nidos praskrido 1 (Castren, Favorin Kivivuori, Tohmo)
• 2013-04-26 Dvi mažosios žuvėdros Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-04-30 Skirsnemunėje,Jurbarko raj. stebėtos mažosios žuvėdros (R.Patronaitis);
• 2013-05-04 Pirmosios dvi mažosios žuvėdros Nemune ties Lipliūnais, Druskininkai. (L.Raudonikis);
• 2013-05-06 2 mažosios žuvėdros Rusnėje.(E. Pakštytė);
• 2013.05.07 1 Mažoji žuvedra maitinosi Smiltinu tvenkinyje,Kauno rj.( K.Valinciene). X

BALTASKRUOSTĖ ŽUVĖDRA (Chlidonias hybrida)

• 2013-05-04 baltaskruostės žuvėdros netoli Šilgalių ir prie Velnežerio, Pagėgių sav. (E. Pakštytė);

JUODOJI ŽUVĖDRA (Chlidonias niger)

• 2013-04-21 6 paukščiai skraidė priešais Elektrėnų marias esančiose žuvininkystės tvenkiniuose,Elektrėnai.(K.Valinčienė ir R.Laužonienė);
• 2013-04-27 juodosios žuvėdros stebėtos Papio ež. (L.Raudonikis, G.Petkus)
• 2013-04-27 3 juodosios žuvėdros Amalvo polderyje, Marijampolės raj. (A. Petraška);
• 2013-04-30 Ne mažiau 150 juodųjų žuvėdrų Rokiškio tvenkiniuose (D. Norkūnienė);
• 2013-05-04 5 juodosios žuvėdros virš Arnionių žuv. tvenkinių prie Poliesės k. (E.Greimas);
• 2013-05-04 6 paukščiai praskrido virš Nemuno ties Lipniūnais, Druskininkai. (L.Raudonikis). X 

BALTASPARNĖ ŽUVĖDRA (Chlidonias leucopterus)

• 2013-04-27 dvi stebėtos kartu su juodosiomis žuvėdromis Papio ež. (L.Raudonikis, G.Petkus);
• 2013-05-03 viena baltasparnė žuvėdra maitinosi pievose prie Krokų lankos, Šilutės raj. (M. ir L. Šniaukštos);
• 2013-05-05 Keturios baltasparnės žuvėdros praskrido virš Nemuno ties Lipliūnais, Druskininkai (L.Raudonikis);
• 2013-05-05 būrelis baltasparnių žuvėdrų prie Šyšos, Šilutės raj. (A.Petraška);
• 2013-05-06 Baltasparnės žuvėdros jau įprastos Nemuno deltoje. (M.Karlonas, I.Vaičiūnaitė). X

ULDUKAS (Columba oenas)

• 2013-02-11 Paukštis stebėtas Tauragės r. Sakalinės miško biržės pakraštyje prie šėryklos (B.Ambroza, E.Kavaliauskas);
• 2013-02-22 Vienas paukštis stebėtas skrendantis virš Kopgalio pušynų kartu su dviem keršuliais (greičiausiai su tais pačiais, kurie pastoviai lanko Kopgalio lesyklą) (S.Karalius); 
• 2013-02-28 du praskrido Juodkrantėje (K.Castren);
• 2013-03-05 - Kopgalyje į šiaurę praskrido uldukų pora (S.Karalius);
• 2013-03-08 pora uldukų lesinėjo akmenukus ant kelio, netoli Skrebinų km. Jonavos raj. (V.Eigirdas);
• 2013-03-08 Prieš Didžiasalį uldukas ant kelio tupėjo (M. Čepulis);
• 2013-03-12 Prie Tetirvinių k. Pasvalio r. 3 uldukai (A.Naudžius);
• 2013-03-13 Juodkrantės kormoranų ir garnių kolonijoje ūbauja uldukas (J.Zarankaitė);
• 2013-03-18 kelio atkarpoje Batėgala - Kulva matyti 4 uldukai. (V.Eigirdas);
• 2013-03-19 Prie Rokiškio, pakelėje maitinosi uldukas (A.Naudžius);
• 2013 03 20 Du uldukai Kaišiadorių raj. ties Gegužinės k. (M.Karlonas). X

KERŠULIS (Columba palumbus)

• 2013-02-20 vienas paukštis miške prie Danės upės, šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje (J.Morkūnas);
• 2013-02-23 vienas individas Klaipėdoje (S.Karalius);
• 2013-02-25 vienas paukštis Klaipėdos m. šiaurinėje dalyja (J.Morkūnas);
• 2013-03-03 - Klaipėdos miesto šiaurinėje pusėje stebėti 1+3 migruojantys keršuliai (S.Karalius)
• 2013-03-03 - 4 migruojantys keršuliai laukuose ties Klaipėdos aerouostu (S.Karalius);
• 2013-03-20 4 Keršuliai sktraido tuoktuviniais skrydžiais Klaipėdos šiaurinėje dalyje (J.Morkūnas);
• 2013-03-21 1 Keršulis netoli studlendo skraido tuoktuviniu skrydžiu (J.Morkūnas);
• 2013-04-02 6+5 keršulių būreliai praskrido į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013 04 05 Keršulis stebėtas ant gruntinio kelio Šakių r., Kubilų kaime (R. Juškaitis);
• 2013-04-07 vienas keršulis matytas Ventės rage (V.Jusys);
• 2013-04-07 iki 10 keršulių parke Klaipėdoje, ties Trynyčiu tvenkiniu. (V.Pareigis, A.Petraška, G.Eigirdas, V.Eigirdas);
• 2013-04-08 Keršuliai Kopgalyje skrenda būriais iki 40 paukščių (S.Karalius);
• 2013-04-08 keršulio balsas likėnų parko pakraštyje, Biržų r., ( B. Maldūnienė);
• 2013-04-08 keršulis arimuose Raseinių raj. (V. Kilčauskas);
• 2013-04-08 Tumėjos kaime, Anykščių raj. pro sodybą praskrido trys keršuliai. (R.Kaunietis);
• 2013-04-08 6 keršulių būrelis skrido virš Juozapavos miško Kauno raj. (V.Naruševičius);
• 2013-04-08 28 kersuliai tupejo medyje Domeikava,Kauno rj. (K.Valinčienė);
• 2012-04-08 pirmas matytas paukštis Panemunių r.p. šiemet Šilinės šile, Jurbarko raj. (R.Giedraitis);
• 2013-04-09 Ties Anglininkais, Biržų r. 17 keršulių (A.Naudžius);
• 2013-04-09 Keršulis stebėtas Alytuje. (A.Petraška);
• 2013-04-10 Keršulis stebėtas Raudondvaryje (S. Medžions). X

PIETINIS PURPLELIS (Streptopelia decaocto)

• 2013-04-08 Radviliškio mieste burkuoja pietiniai purpleliai (S.Gaivenis). X PAPRASTASIS PURPLELIS (Streptopelia turtur) 
• 2013-04-21 paprastasis purplelis ties Vėlaičiais, Pagėgių sav. (E. Pakštytė);
• 2013-04-22 Tumėjos miške, Anykščių raj. girdėtas paprastasis purplelis. (R. Kaunietis);
• 2013-05-03 Du paprastieji purpleliai Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-05-04 Užušilių miške, Biržų r. girdėtas paprastasis purplelis(A.Naudžius);
• 2013-05-06 Paprastasis purplelis girdėtas Juodgirio miške, Šakių r. (O. Atkočaitis). X

GEGUTĖ (Cuculus canorus)

• 2013-04-18 gegutė netoli Didžialaukio Vilniaus r. (E. Pakštytė);
• 2013-04-18- pirmi balsai Kėdainių r. Lančiūnavos g-jos miškuose (J. Auglys);
• 2013 04 23 Kelmės ir Raseinių rajonų sandūroje ties Bulavėnų k. girdėjau kukuojant gegutę. (R.Butkutė);
• 2013-04-23 Kukuojanti gegutė Rukloje, Jonavos raj. (M.Karlonas);
• 2013-04-26 Gegutė kukuoja Dusetų girioje, Rokiškio r. (D. Norkūnienė);
• 2013-04-26 gegutė girdėta Bedugnio miške, Varėnos r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-04-27 Gegutė stebėta Didžiojo raisto k. Jonavos r. (M.Karlonas);
• 2013-04-27 Gegutė stebėta ir girdėta Rūdininkų girioje. (G.Petkus, L.Raudonikis ir kt.);
• 2013-04-27 skrendanti gegutė stebėta prie Veribiejų, Alytaus raj. (A. Petraška);
• 2013-04-27 Gegutė girdėta Pajuostės miške, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė);
• 2013-04-27 Gegutės balsas, šalia Papio ež., Vilniaus raj. (M. ir L. Šniaukštos);
• 2013-04-27 Gegutė praskrido Pankliškės miško kirtavietėje (Šakių r.) (G.Riauba);
• 2013-04-28 viena gegutė matyta Rūdiškių miško pakraštyje, Trakų r.sav. (E.Greimas);
• 2013-04-28 gegutė girdėta aplinkiniuose Šilavoto žuvininkystės tvenkinių miškuose (A.Kvaraciejus);
• 2013-04-28 Gegutė gieda netoli Antanavo, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius);
• 2012-04-28 Gegutės stebėtos Kiduliuose,Šakių raj. ir Skirsnemunėje,Jurbarko raj. (R.Patronaitis);
• 2013-04-30 Zarasų r., Drūkšių ežero Serbiejiškės įl.-girdėta gegutė.(A.Čerkauskas);
• 2013-04-30 Gegutė užkukavo netoli Jonaičių kaimo, Šilutės raj. (E.Užpelkis);
• 2013-05-01 Kukuojanti gegutė prie Tatulos upės, Biržų r., ( B. Maldūnienė);
• 2013-05-01 gegutės girdėtos aplinkiniuose Žiemkelio miškuose , Kauno r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-05-01 gegutė Labūnavos miške Kėdainių raj. (V.Naruševičius);
• 2013-05-01 Tumėjos miške (Anykščių raj.) kukuoja gegutė. (R. Kaunietis). X

DIDYSIS APUOKAS (Bubo bubo)

• 2013-05-06 Girdėtas ūbaujantis Nemuno deltoje. (E. Pakštytė);

BALINĖ PELĖDA (Asio flammeus)

• 2013-04-12 Balinė pelėda pakelta Kopgalio kopose (S.Karalius);
• 2013-04-26 Balinė pelėda laukuose Šakių raj. (O.Atkočaitis). X

BITININKAS (Merops apiaster)

• 2013-05-10 Bitininkas Netoli Kidulių,Šakių rajone:ryte 7:20val.-trys porelės bitininkų,vakare,apie 19val. paukščių nesimatė. (R.Patronaitis);
• 2013-05-10 Bitininkas 19val.20min.Šakių raj. Pakalniškių km.,netoli senosios perimvietės, ant elektros laidų tupėjo 5 bitininkai. (R.Jarmalavičius);
• 2013-05-10 Šakių r, Skaistakaimio k,praskrido trys pirmieji bitininkai. (Ž.Bataitytė);
• 2013-05-11 Bitininkas 9-ių bitininkų būrelis praskrido Ventės rage (V. Jusys);
• 2013-05-15 Šakių r,Skaistakaimio k,kasdien girdimi arba stebimi pavieniai bitininkai,šiandien vakare stebėti keturi paukščiai. (Ž.Bataitytė);

ŽALVARNIS (Coracias garrulus)

• 2013-05-12 Žalvarnis stebėtas Druskininku raj. prie senosios muitinės (E.Šniaukšta);

KUKUTIS (Upupa epops) 

• 2013-04-15 pora stebėta Tauragės r. Sakalinė g-ja (B.Ambrozas);
• 2013-04-16 matytas ventės rage (V.Jusys);
• 2013-04-18 Nidoje praskrido 1 (K.Castren);
• 2013-04-22 Stebėtas skrendantis kukutis Jonavos r. Kalnėnų k. (M.Karlonas);
• 2013-04-23 Kukutis Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-04-28 Kukučio balsas Limeikių km. laukuose, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė);
• 2013-04-28 Ties Svencele du kukučiai (S.Karalius);
• 2013-04-30 Zarasų r., Burniai-kukutis.(A.Čerkauskas). X

LĖLYS (Caprimulgus europaeus)

• 2013-05-06 Panevėžio rajone, virš kelio einančio per mišką praskrido lelys. (R. Kaunietis);
• 2013-05-10 lėlio balsas Bedugnio miške, Varėnos r. (A.Kvaraciejus);

JUODASIS ČIURLYS (Apus apus)

• 2013-04-30 Keli čiurliai stebėti Kaune, 05-02 stebėta daug (V. Paškevičius);
• 2013-05-02 Nidoje praskrido 7 čiurliai (K.Castren);
• 2013-05-03 3 čiurliai virš Naglių kopų (Kuršių nerija). (G.Smailytė, K.Klovaitė, L.Pareigienė, J.Zarankaitė);
• 2013-05-03 10 čiurlių skraidė ties Kintų tvenkiniais, Šilutės raj. (M. ir L. Šniaukštos);
• 2013-05-04 Virš Biržų skraido maždaug 10 čiurlių (A.Naudžius);
• 2013-05-04 Klaipėdoje čiurlys (S.Karalius);
• 2013-05-04 Vilniuje (Pilaitėje) daug čiurlių (A. Skirpstas);
• 2013-05-04 Panevėžyje pasirodė čiurliai. (R. Kaunietis);
• 2013-05-05 Jau daug juodųjų čiurlių virš Rusnės. (M.Karlonas, I.Vaičiūnaitė);
• 2013-05-06 juodasis čiurlys Garliavoje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-05-07 Juodasis čiurlys. Trys individai Klaipėdoje (R.Morkūnė);
• 2013-05-08 Šįryt prie Smalininkų Jurbarko raj. pirmą kartą girdėtas ir matyti net 6 čiurliai (R.Giedraitis);
• 2013-05-08 Juodasis čiurlys. Būrelis Kaišiadoryse (J. Morkūnas, R. Morkūnė). X

TULŽYS (Alcedo atthis)

• 2013-04-09 Tulžys Tatulos upėje, Biržų r., (B. Maldūnienė) (žiemą nebuvo). X

GRĄŽIAGALVĖ (Jynx torquilla)

• 2013-04-16 grąžiagalvė Varnikų k. Trakų r. (E.Pakštytė);
• 2013-04-17 Prie Nemuno ties Šilinės kaimu Jurbarko raj pirmą kartą mačiau grąžiagalvę (R.Giedraitis);
• 2013-04-18 sugauta Ventės rage (R.Rangienė);
• 2013-04-18 Grąžiagalvė Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-04-21 grąžiagalvė Lančiūnavos miške Kėdainių raj. (V.Naruševičius);
• 2013-04-21 Gražiagalvė girdėta prie Užlieknių, Šilutės r. (A.Naudžius, M.Karlonas, I.Vaičiūnaitė);
• 2013-04-21 Gražiagalvės balsas Alytuje (A.Petraška);
• 2013-04-22 pipsi Ventės rage (V.Jusys);
• 2013-04-22 Grąžiagalvė Pabiržės mstl., Biržų r. (B. Maldūnienė);
• 2013-04-22 Panevėžio rajone, nuošalioje sodyboje, girdėta grąžiagalvė. (R. Kaunietis);
• 2013-04-24 Gražiagalvės giesmė sename ąžuolyne Raudondvaryje (S. Medžionis).;
• 2013-04-26 grąžiagalvė Barčiuose, Varėnos r. (A.Kvaraciejus). X

PILKOJI MELETA (Picus canus)

• 2013-03-20 Kapinaičių medžiuose prie Likėnų durpyno Biržų r. pilkosios meletos švilpimas. B. Maldūnienė;
• 2013-03-23 Plinkšių parke (Mažeikių raj.) "kiauksėjo" dvi pilkosios meletos (R.Kinduris);
• 2013-03-13 pilkosios meletos "kiauksėjimą"girdėjau Kauno raj. Naujasodžio miškelyje.(V.Narusevičius);
• 2013-04-03 Pilkoji meleta kiauksėjo miškelyje tarp Buivydiškių ir Pilaitės, Vilniaus raj. (S.Minkevičius). X 

ŽALIOJI MELETA (Picus viridis)

• 2013-04-02 2 žaliosios meletos Druskininkų r. Ilgai stebėtos (D.Sirvydis). X BALTNUGARIS GENYS (Dendrocopos leucotos)
• 2013-04-30 Baltnugario genio patelė Kopgalyje (S.Karalius). X

LYGUTĖ (Lullula arborea)

• 2013-04-03 Juodkrantėje šiaurės kryptimi praskrido lygutė (J.Zarankaitė);
• 2013-04-08 Lygutė stebėta Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-04-08 Lygutė Ant kalvelės pagal Smardonės upelį, Biržų r., ( B. Maldūnienė);
• 2013-04-09 Pakelėje ties Papiliu, Biržų.r maitinosi 8 lygutės(A.Naudžius);
• 2013-04-11 lygutė Radviliškio apyl. (S.Gaivenis).
• 2013 04 12 Lygutė Stulgių kaime, Šakių r. (O. Atkočaitis).
• 2013-04-13 Pavienės migruojančios lygutės Kuršių Nerijoje. (E.Pakštytė, P.Ignatavičius, M.Karlonas, A.Petraška, G.Eigirdas, V.Eigirdas).
• 2013-04-14 Aktyviai traukia lygutės. (M.Karlonas). X DIRVINIS VIEVERSYS (Alauda arvensis)
• 2013-03-04 Nidoje girdėtas praskrendant (J.Zarankaitė);
• 2013-03-05 pirmi (apie 20) stebėti Nemuno deltoje prie Sausgalvių (E.Užpelkis);
• 2013-03-05 Laukuose prie sodybos Šakių r. Žvirgždaičių seniūnijoje, Žolvėderių k. girdėtas vieversys (V.Gustainis);
• 2013-03-06 - Kopgalyje stebėti 5+1+1 dirviniai vieversiai (S.Karalius);
• 2013-03-06 pro Ventės ragą traukia pavieniai (matyti mažiausiai 6) dirviniai vieversiai (V.Jusys);
• 2013-03-06 - Nemuno delta, apie 20-30 vieversių, didžiausias būrelis 18 individų (J. Morkūnas, E. Užpelkis);
• 2013-03-06 -1 vieversys praskrido Klaipėdoje (J. Morkūnas);
• 2013-03-06 - Alytaus raj. girdėta keletas vieversių. (A.Petraška);
• 2013-03-07 ryte virš laukų ties Saviečių kaimu Kėdainiu raj. girdėta giesmė (V. Naruševičius);
• 2013-03-09 šešių dirvinių vieversių būrelis stebėtas netoli Juškonių km. Jonavos raj. (V.Eigirdas);
• 2013-03-11 - Laukuose ties Klaipėda stebėta apie 20 dirvinių vieversių (S.Karalius);
• 2013-03-14 Šakių r, Skaistakaimio km. girdėtas vieversys (Ž.Bataitytė);
• 2013-03-15 Pirmą kartą šiemet matyti skrendantys ir girdėti prie mano namų Jurbarke pirmieji 3 vyturiai. (R.Giedraitis);
• 2013-03-17 Dirvinis vieversys stebėtas Šakių r., Stulgių kaime (O. Atkočaitis)
• 2013-03-23 girdėtas čiulbantis Linkaičių apylinkėse, Joniškio r. (R. Stankūnas);
• 2013-03-26 Pagal neužšalusią Tatulą traukia dirviniai vieversiai. Biržų r. (B. Maldūnienė);
• 2013-03-26 Kugių kaimo laukuose (Mažeikių raj.) gieda keletas vieversių (R.Kinduris);
• 2013-03-26 Laukuose prie Antazavės, Zarasų r.- 1 dirvinis vieversys(A.Naudžius, E.Duderis);
• 2013-03-27 1 dirvinis vieversys Bauriškio km. laukuose, Panevėžio r. (I. Vaičiūnaitė);
• 2013-03-27 Vienas dirvinis vieversys prie Kalbutiškių k., Rokiškio r. (D. Norkūnienė).
• 2013-03-27 dirvinio vieversio tuoktuvinė giesmė girdėta Kauno pakraštyje netoli VIA Baltica (A.Kvaraciejus)
X

RAGUOTASIS VIEVERSYS (Eremophila alpestris)

• 2013-04-06 5 raguoti vieversiai praskrido Ventės rage( A. Petraška, V. Eigirdas, G. Eigirdas);

URVINĖ KREGŽDĖ (Riparia riparia)

• 2013-04-18 Nidoje praskrido 1 (K.Castren);
• 2013-04-21 Vienas paukštis praskrido į šiaurę virš Ventės rago (L.Raudonikis);
• 2013-05-01 viena skraido Ventės rage (V.Jusys); 
• 2013-05-01 Dvi urvinės kregždės ties Ketvergiais (S.Karalius);
• 2013-05-03 pavienės urvinės kregždės Rupkalviuose, Šilutės raj. (A.Petraška);
• 2013-05-04 Įvairiose Nemuno deltos vietose stebėtos urvinės kregždės. (M.Karlonas, I.Vaičiūnaitė). X

ŠELMENINĖ KREGŽDĖ (Hirundo rustica)

• 2013-04-08 Pirmą kartą Jurbarko raj prie Šilinės kaimo, matytos dvi šelmeninės kregždės besimaitinančios prie upės pakrantėje virš ledo ir sniego (R.Giedraitis);
• 2013-04-09 pirma ir nepaprastai ankstyva šiam pavasariui registracija: vienas paukštis tupinėja ant elektros laidų ties Žuvinto rezervato direkcijos pastatu (G.Baublys);
• 2013-04-09 Važiuojant Vaizgakiemyje, Prienų rajone net nustebau kai pamačiau kelias kregždes (A.Ambrakaitis);
• 2013-04-09 Dvi šelmeninės kregždės skrido virš Nemuno ties Kulautuvos gyvenviete, Kauno raj. (K.Jakubauskas);
• 2013-04-10 Trys individai šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje (R.Morkūnė);
• 2013-04-11 Šelmeninė kregždė netoli Pagėgių (E. Pakštytė);
• 2013-04-11 Šelmeninė kregždė skrido Šilelio kaime,Kauno rj. (K.Valinčienė);
• 2013-04-12 Du paukščiai Ukmergės raj. Želvos miestelyje (A.Paltanavičiūtė);
• 2013-04-13 Šelmeninė kregždė prie Smardonės Biržų r., (B. Maldūnienė);
• 2013-04-13 Dvi šelmeninės kregždės Klaipėdoje (S.Karalius);
• 2013-04-13 šelmeninė kregždė Ančiškių km.Kėdainių raj. (V.Naruševičius);
• 2013-04-13 Dvi šelmeninės kregždės Rusnėje. (M.Karlonas, A.Petraška, G.Eigirdas, V.Eigirdas, E.Pakštytė, P.Ignatavičius);
• 2013-04-14 Viena šelmeninė kregždė skraidė virš Šventosios upės Užpalių HE tvenkinio, Utenos r. (D. Norkūnas);
• 2013-04-14 Užlietose pievose ties Daugirdais 16 virš vandens besimaitinančių šelmeninių kregždžių (A.Petraška);
• 2013-04-14 Užlietose pievose šalia Merešlėnų kaimo, Vilniaus raj. stebėta ne mažiau 15 paukščių. (S.Minkevičius, S.Minkevičienė);
• 2013-04-14 Paluknio pievose stebėta 10 paukščių.(S.Minkevičius, S.Minkevičienė);
• 2013-04-14 Jurbarko raj. Palėkiai. Virš užlietų Nemuno pievų skraidė 11 kregždžių pulkelis. (A.Čeponis);
• 2013-04-14 Viena kregždė skraidė virš apsemto lauko, netoli Noreikiškių, Kauno raj.(B.Grigaitytė);
• 2013-04-14 stebėta Jurbarke,prie Nemuno. (R.Patronaitis);
• 2013-04-17 Panevėžio raj., ties Miežiškiais, matytos dvi šelmeninės kregždės. (R. Kaunietis);
• 2013-04-18 Zarasų r., Paluodėje ir Tiltiškėse po šelmeninę kregždę. (A.Čerkauskas);
• 2013-04-18 Šelmeninė kregždė Rukloje, Jonavos r. (M.Karlonas);
• 2013-04-20 2 šelmeninės kregždės Raudondvaryje (S. Medžionis);
• 2013-04-20 šelmeninė kregždė Garliavoje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-04-20 šelmeninės kregždės Novaraistyje (I. A. S. Semionovai);
• 2013-04-21 52 šelmeninės kregždės ant elektros laidų Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus). X

LANGINĖ KREGŽDĖ (Delichon urbicum)

• 2013-04-16 2 paukščiai stebėti Trakuose Mindaugo gatvėje (E.Pakštytė);
• 2013-04-16 Biržuose langinė kregždė (A.Naudžius);
• 2013-04-18 Nidoje praskrido 1 (K.Castren);
• 2013-04-20 Trys langinės kregždės ties Kintų tvenkiniais (S.Karalius);
• 2013-04-22 Langinė kregždė Kaune, Žaliakalnyje (E.Šniaukšta);
• 2013-04-27 2 langinės kregždės Žuvintuose, Alytaus raj. (A. Petraška);
• 2013-04-28 Panevėžyje keliolika langinių kregždžių skraido apie daugiabučius namus. (R. Kaunietis);
• 2013-05-01 Langinės kregždės kartu su šelmeninėmis virš Širvenos ež., Biržuose ( B. Maldūnienė);
• 2013-05-01 langinė kregždė Garliavoje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-05-01 2 langinės kregždės sodyboje Saviečių km.Kėdainių raj. (V.Naruševičius);
• 2013-05-01 Langinės kregždės grįžo į lizdą Utenoje (D. ir D. Norkūnai);
• 2013-05-01 trys poros apžiūrinėja galimas lizdavietes Naujininkuose, Vilniuje. (L.Raudonikis); 
• 2013-05-02 keliolika langinių kregždžių Akademijoje (ASU), Kauno r. (A.Kvaraciejus);
• 2013- 05-15 langinių kregždžių porelė maitina, jau gerokai ūgtelėjusius jauniklius. Joniškis. (G.Petkus). X

DIRVONINIS KALVIUKAS (Anthus campestris)

• 2013-05-01 dirvoninis kalviukas Smiltynėje pajūrio kopose (J.Zarankaitė);
• 2013-05-07 Zarasų r., Salake-dirvoninis kalviukas.(A.Čerkauskas);

MIŠKINIS KALVIUKAS (Anthus trivialis)

• 2013-04-16 Zarasų r., prie Antalieptės marių ties Šiukščiais-3 miškiniai kalviukai (1 lokalus, 2 migruojantys). (A.Čerkauskas);
• 2013-04-16 Du miškiniai kalviukai stebėti Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-04-17 Juodkrantėje praskrido 2 (K.Castren);
• 2013-04-18 Nidoje praskrido apie 100 (K.Castren);
• 2013-04-19 miškinio kalviuko tuoktuvinis skrydis stebėtas pamiškėje ties Okainiais Kėdainių raj (V.Naruševičius);
• 2013-04-21 3 miškiniai kalviukai Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-04-22 Tumėjos km., Anykščių raj., pamiškėje gieda miškinis kalviukas. (R. Kaunietis);
• 2013-04-23 miškinių kalviukų matyti du paukščiai krūmuose Nemuno lankoje prie patvinusiu kanalu ties Skirsnemune, Jurbarko raj. (R.Giedraitis);
• 2013-04-24 Miškinis kalviukas stebėtas Vingio parke, Vilnius (G.Petkus);
• 2013-04-26 Miškinio kalviuko giesmė Kirdonių miške, Biržų r. (B. Maldūnienė).
• 2013-04-26 Miškinis kalviukas gieda Dusetų girioje, Rokiškio r. (D. Norkūnienė).
• 2013-04-27 Miškiniai kalviukai Antanavo apylinkėse, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius);
• 2013-04-27 miškiniai kalviukai 5 vietose Bedugnio miške, Varėnos r. (A.Kvaraciejus). X

PIEVINIS KALVIUKAS (Anthus pratensis)

• 2013-04-06 Pievinis kalviukas Svencelėje, Klaipėdos raj. (S.Minkevičius, S.Minkevičienė);
• 2013-04-07 5 pieviniai kalviukai Ventėje. (A. Petraška, V.Eigirdas, G.Eigirdas);
• 2013-04-09 Pievinis kalviukas, Rusnė-1, (E.Užpelkis);
• 2013-04-10 Keturi pieviniai kalviukai stebėti Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-04-10 Pieviniai kalviukai Pagėgių sav.(E. Pakštytė);
• 2013-04-11 Prie Nemuno ties Jurbarku pirmą kartą girdėjau ir mačiau pievinius kalviukus šiemet. (R.Giedraitis);
• 2013 04 11 Pievinis kalviukas Stulgių kaime, Šakių raj. (O. Atkočaitis);
• 2013-04-12 Aktyviai į šiaure migruoja pieviniai kalviukai, taipogi girdimos ir tuoktuvinės giesmės. (M.Karlonas);
• 2013-04-12 Virš laukų prie Kirdonių miško, Biržų r. migruoja pavieniai pieviniai kalviukai(A.Naudžius,B.Maldūnienė);
• 2013-04-13 Pasvalio r., Pumpėnai-pievinis kalviukas.(A.Čerkauskas);
• 2013-04-15 Tumėjos kaimo (Anykščių raj.) laukuose paplitę pieviniai kalviukai. (R. Kaunietis);
• 2013-04-21 pievinis kalviukas Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus). X

GELTONOJI KIELĖ (Motacilla flava)

• 2013-04-14 Paluknio pievose stebėti 2 paukščiai Geltonoji kielė (S.Minkevičius, S.Minkevičienė);
• 2013-04-14 Geltonoji kielė užlietų pievų pakraštyje netoli Sausgalvių, Šilutės raj. (S. Medžionis, E. Šniaukšta);
• 2013-04-14 Paluknio pievose stebėti 2 paukščiai (S.Minkevičius, S.Minkevičienė);
• 2013-04-15 1 geltonoji kielė netoli Antanavo, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius, J.Zizas);
• 2013-04-16 praskrido Ventės rage (V.Jusys);
• 2013-04-16 Geltonoji kielė Šyšos kaime (E.Užpelkis, J.Morkūnas);
• 2013-04-18 Nidoje praskrido 1 (K.Castren);
• 2013-04-20 Geltonosios kielės keliose Šilutės raj. vietose (S.Karalius, L.Raudonikis); 
• 2013-04-21 Geltonosios kielės Nemuno deltoje jau įprastos. (M.Karlonas, I.Vaičiūnaitė A.Naudžius);
• 2013-04-21 Vienas thunbergi porūšio paukštis stebėtas Rusnėje. (M.Karlonas, A.Naudžius, I.Vaičiūnaitė). X

GELTONGALVĖ KIELĖ (Motacilla citreola)

• 2013-04-20 geltongalvės kielės patinukas pievose prie Krokų lankos, Šilutės r. (E. Pakštytė, K.Valinčienė ir R.Laužonienė, M. Karlonas, A.Naudžius, I.Vaičiūnaitė);
• 2013-04-28 Keletas geltongalvių kielių stebėta ties Svencele. (S.Karalius);
• 2013-04-28 Geltongalvė kielė. Butingė, pelkėtose pievose, vienas paukštis kartu su dviem geltonosiomis kielėmis. (V.Laukžemis);
• 2013-04-28 Geltongalvė kielė Stebėti du paukščiai netoli Papio ež., Šalčininkų raj.(M. Jancevičius, R.Draugelytė);
• 2013-05-04 patinas ir patelė stebėti Kaplių žuvininkystės tvenkiniuose. (V.Eigirdas, G.Eigirdas);
• 2013-05-05 Ignalinos r., Birvėtos tvenkiniuose- 6 poros. (A.Čerkauskas). X

BALTOJI KIELĖ (Motacilla alba)

• 2013-03-05 stebėta Nemuno deltoje prie Sausgalvių (E.Užpelkis);
• 2013-04-05 baltoji kielė Smiltynėje (Kuršių nerijoje). (J.Zarankaitė);
• 2013-04-06 Baltoji kielė Svencelėje, Klaipėdos raj. (S.Minkevičius, S.Minkevičienė);
• 2013-04-06 viena praskrido Ventės rage (V.Jusys, V.Pabrinkis);
• 2013-04-06 viena baltoji kielė prie lentpjūvės, Rupkalviuose. (A. Petraška, V.Eigirdas, G.Eigirdas);
• 2013-04-07 Mažiausiai 7 baltosios kielės ledo pakraščiuose Šventosios upės Užpalių HE tvenkinyje, Utenos r. (D. Norkūnas);
• 2013-04-07 Trys baltosios kielės Antanave, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius);
• 2013-04-07 baltoji kielė vidurdienį stebėta sodyboje Kėdainių raj.Saviečių km.,vėliau matyta kita medvežės provėžose Kauno raj.Juozapavos km. Čia pavakary buvo jau 4 kielės. Vakare viena matyta Vandžiogalos mst.Kauno raj. (V.Naruševičius);
• 2013-04-07 1baltosios kieles patinas skrido Lapiu savartyne (K.Valinčienė);
• 2013-04-07 baltoji kielė Ventėje, kita girdėta prie Trynyčių tvenkinio Klaipėdoje, dar 2 stebėtos autostradoje ties Skaistgiriais, Kėdainių raj. (V.Eigirdas. G.Eigirdas, A.Petraška);
• 2013-04-08 Stebėtas vienas individas Anykščiuose, gyvenvietėje (K.Baranauskas);
• 2013-04-08 4 baltosios kielės Radviliškio r. Liepynės apl. (S.Gaivenis);
• 2013-04-08 1 baltoji kielė praskrido ties Šančiais, Kaune. (I.Vaičiūnaitė);
• 2013-04-08 Baltųjų kielių ( >20 ) būrys prie bebrų užtvankos Smardonės upelyje, Biržų r., ( B. Maldūnienė);
• 2013 04 08 Baltoji kielė Rukloje, Jonavos r. (M.Karlonas);
• 2013-04-08 Tumėjos km, Anykščių raj. sodyboje matyta jau sugrįžusi baltoji kielė (R.Kaunietis);
• 2013-04-08 1 kielė Dusetose, Zarasų r. (D. Norkūnienė);
• 2013-04-08 Pirmą kartą matytas ir girdėtas Šilinės kaime, Jurbarko raj. vienas paukštis. (R.Giedraitis);
• 2013-04-09 Baltoji kielė Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-04-09 Zarasų r., Salake, Biržūnuose, Antalieptėje-baltosios kielės (A.Čerkauskas);
• 2013-04-09 Nemažiau 3 baltųjų kielių Takniškių sąvartyne. (A.Petraška);
• 2013-04-09 Baltoji kielė Mažeikiuose (N. Vėlavičienė);
• 2013-04-09 Du paukščiai stebėti Vilniuje, Karoliniškėse. (G.Riauba);
• 2012-04-10 Dvi baltosios kielės stebėtos Žaliakalnyje, Kaune (P.Ignatavičius);
• 2013-04-10 Baltoji kielė skrido virš lauko Kuisių kaimo apyl., Mažeikių raj. (D. Makavičius);
• 2013-04-10 Upinis kirlikas laukuose, Kuisių kaimo apyl., Mažeikių raj. (D. Makavičius);
• 2013-04-11 Pastoviai matomi traukiantys ar besimaitinantys baltųjų kielių būreliai iš 2-12 paukščių (R.Karpavičius);
• 2013-04-11 3 baltosios kielės Raudondvaryje (S. Medžionis);
• 2013-04-11 baltoji kielė Salakas, Zarasų raj. (A.Eidėjienė).
• 2013-04-12 Baltosios kielės ir migruojančios ir kaimuose Jonavos rajone. (M.Karlonas). X

SVIRBELIS (Bombycilla garrulus)

• 2013-03-23 5 svirbelius mačiau Gerdvilų kaime Kėdainių raj. (V. Naruševičius);
• 2013-03-27 Pabiržės mstl., Biržų r., virš 20 svirbelių (B. Maldūnienė); 
• 2013-03-31 virš 100 svirbelių būrys Druskininkuose (L.Raudonikis);
• 2013-04-08 Svirbelių būrys 26 paukščiai stebėti Alytuje. (A.Petraška);
• 2013-04-10 Dainiūnų k. BIržų r. mažiausiai 10 svirbelių(A.Naudžius);
• 2013-04-14 30 Prienų raj, Veiverių miestelyje matyta 30 svirbelių būrys. (G. Eigirdas);
• 2013-04-17 Garliavoje, Kauno r. stebėtas vienas svirbelis (A.Kvaraciejus);
• 2013-04-17 12 svirbelių būrys Ziniūnų km. Joniškio raj. (V.Petkus);
• 2013-04-19 Apie trisdešimt svirbelių nebe pirmą dieną laikosi Vaškų miestelyje, Pasvalio raj. (R.Simonavičius);
• 2013-04-20 Aštuoniolika svirbelių Pabiržės mstl., Biržų raj.(B. Maldūnienė);
• 2013-04-20 Apie 40 svirbelių Marijampolės raj, Sasnavos miestelyje. (G. Eigirdas);
• 2013-04-21 8 svirbeliai skrido virš Lančiūnavos Kėdainių raj. (V.Naruševičius);
• 2013-04-23 penki svirbeliai Dvarčionyse, Vilniuje. (A. Skirpstas);
• 2013-04-27 apie 60 Svirbelių lesa išmestus pernykščius oboliuos Žiežmariuose, Kaišiadorių r. (J.Morkūnas);
• 2013-04-27 4 svirbeliai stebėti Bedugnio miške, Varėnos r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-04-27 ~20 svirbelių būrys Velželio km, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė);
• 2013-04-27 ~20 svirbelių būrelis soduose netoli Šaltoniškių (Vilniaus r.) - trumpam nutūpė ir nuskrido šiaurės kryptimi. (V.Monkuvienė);
• 2012-04-28 15 pauksciu burelis stebetas Justiniskiu. r Vilniuje. Pabuvo ten 20 min ir paskui kazkur nuskrido (D.Sirvydis);
• 2013-04-29 ir 30 Zarasų r., Salake laikosi svirbelių pora (gan aktyviai gieda). (A.Čerkauskas);
• 2013-04-30 Svirbelių būrys apleistame sode Pabiržės mstl., Biržų r., (B. Maldūnienė);
• 2013-04-30 Apie dvidešimt svirbelių Vaškų miestelyje, Pasvalio raj., skabė blindžių žiedus. (R. Simonavičius);
• 2013-05-05 Panevėžyje 5 svirbeliai skabė klevo žiedus. (R. Kaunietis). X

KARIETAITĖ (Troglodytes troglodytes)

• 2013-03-23 pirma sugauta Ventės rage (R.Rangienė);
• 2013-03-26 Alytuje girdėta karetaitės giesmė (A.Petraška);
• 2012-04-08 pirma šiemet karietaitės giesmė Smukučių miško parke, Jurbarko raj. (R.Giedraitis);
• 2013-04-11 karetaitė miške ties Ančiškių km.Kėdainių raj.(V.Naruševičius);
• 2013 04 12 Karietaitė Stulgių kaime, Šakių r. (O. Atkočaitis);
• 2013-04-14 Pavienės karetaitės krūmynuose prie Metelio (A.Petraška). X

PAPRASTASIS ERŠKĖTŽVIRBLIS (Prunella modularis)

• 2013-04-12 stebėtas Ventės rage (K.Jusienė, V.Jusys);
• 2013-04-12 Pirmą kartą girdėtas Jurbarko raj. prie Nemuno ties Smalininkais (R.Giedraitis);
• 2013-04-13 Virš Biržų girios praskrido erškėtžvirblis (A.Naudžius);
• 2013-04-13. Paprastasis erškėtžvirblis Neringoje prie Smiltynės perkėlos (L.M.Šniaukštos);
• 2013-04-13 Pavieniai migruojantys erškėtžvirbliai Kuršių Nerijoje. (M.Karlonas, A.Petraška, G.Eigirdas, V.Eigirdas, E.Pakštytė, P.Ignatavičius);
• 2013-04-14 Pasvalio r., Moliūnų miškas-giedantis erškėtžvirblis. (A.Čerkauskas);
• 2013-04-15 Erškėtžvirblis Kopgalyje (S.Karalius).
• 2013-04-21 paprastasis erškėtžvirblis Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus). X

LIEPSNELĖ (Erithacus rubecula)

• 2013-03-25 Liepsnelė, Klaipėdos m. šiaurinėje dalyje. Striksinėjo po gyvatvore. (J. Morkūnas);
• 2013-03-27 pirma stebėta Ventės rage (V.Jusys);
• 2013-04-04 Panevėžyje, aptirpusių Nevėžio šlaitų krūmuose sukiojosi liepsnelė. (R. Kaunietis);
• 2013-04-07 liepsnelė čiulba prie Linkaičių, Joniškio r. (R.Stankūnas);
• 2013 04 08 Liepsnelė sodyboje Šakių r., Stulgių kaime (O. Atkočaitis);
• 2013-04-08 Liepsnelė Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-04-11 Pirmą kartą girdėta ir matyta Jurbarko parke (R.Giedraitis)
• 2013-04-12 Ventės rage gausiai traukia liepsnelė (V.Jusys);
• 2013-04-12 liepsnelė Radviliškio apyl. (S.Gaivenis); 
• 2013-04-12 Liepsnelės gieda Alytuje. (A.Petraška);
• 2013-04-12 Alytuje gausiai traukia liepsnelės (A.Petraška);
• 2013-04-12 daug liepsnelių miške ties Ančiškių km.Kėdainių raj.(V.Naruševičius);
• 2013-04-13 Pasvalio r., Pumpėnai-girdėta liepsnelė.(A.Čerkauskas);
• 2013-04-13 Vakare gieda Vilniuje, Karoliniškėse. (G.Riauba);
• 2013 04 13 Liepsnelė grįžo ir į Dvarčionis (A. Skirpstas);
• 2013-04-13 Liepsnelių balsai prie Smardonės ir Tatulos, Biržų r., (B. Maldūnienė);
• 2013-04-13 Biržų girioje čiulba liepsnelė(A.Naudžius);
• 2013-04-14 Vilniuje, Užupyje ryte aktyviai gieda liepsnelės (G.Petkus);
• 2013-04-14 matyta liepsnelė Skaistakaimio k,Šakių r. (R.Jarmalavičius). X

RYTINĖ LAKŠTINGALA (Luscinia luscinia)

• 2013-04-27 Ventės rage sugauti pirmi 2 paukščiai (R.Rangienė);
• 2013-04-27 girdėta Mikašiūnuose šalia Papio ež. (L.Raudonikis, G.Petkus, V.Stanevičius ir kt.);
• 2013-04-27 Lakštingala gieda sodyboje netoli Antanavo, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius);
• 2013-04-27 lakštingala prie Trakų. (E. Pakštytė);
• 2013-04-27 Lakštingala anksti ryte giedojo Šakių r. Daukantiškiuose. (G.Petkus);
• 2013-04-28 Lakštingala girdėta Gaižiūnų poligone, Jonavos r. (M.Karlonas);
• 2013-04-28 2 lakštingalos Alytuje. (A. Petraška);
• 2012-04-28 Lakštingalos čiulbėjo krūmuose prie Nemuno Jurbarke,Skirsnemunėje. (R.Patronaitis);
• 2013-04-30 Zarasų r., Drūkšių ežero Serbiejiškės įl.-girdėta rytinė lakštingala.(A.Čerkauskas);
• 2013-04-30 Lakštingala čiulba Utenoje (D. Norkūnas);
• 2013-04-30 Lakštingala čiulba karstinės įgriuvos karkluose prie Pabiržės mstl., Biržų r. ( B. Maldūnienė);
• 2013-05-01 rytinės lakštingalos Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-05-01 Rytinė lakštingala bandė čiulbėti Šilutės pakraštyje, prie valymo įrengimų (E.Užpelkis);
• 2013-05-01 Rytinė lakštingala visą dieną suokia Tumėjos kaimo (Anykščių raj.) sodyboje. (R. Kaunietis);
• 2013-05-01 lakštingala Smiltynėje.(J.Zarankaitė);
• 2013-05-02 Lakštingala girdėta Skrebotiškyje, Pasvalio raj. (R. Simonavičius);
• 2013-05-03 Vaškuose, Pasvalio raj. suokia lakštingala. (R. Simonavičius);
• 2012-05-03 rytinė lakštingala čiulba Bendžiukų k., Molėtų r.sav. (E.Greimas). X

MĖLYNGURKLĖ (Luscinia svecica)

• 2013-05-05 Ignalinos r., Birvėtos tvenkiniuose girdėtas vieno paukščio balsas. (A.Čerkauskas). X

DŪMINĖ RAUDONUODEGĖ (Phoenicurus ochruros)

• 2013-04-10 Dūminė raudonuodegė Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-04-10 Dainiūnų k. Biržų r.- dūminė raudonuodegė, patinas(A.Naudžius);
• 2013-04-11 ventės rage 1 paukštis sugautas (R.Rangienė) ir 1 stebėtas (V.Jusys);
• 2013-04-11 Zarasų r., Salake gieda dūminė raudonuodegė (A.Čerkauskas);
• 2013-04-11 Giedantis dūminės raudonuodegės patinukas Žvėryne, Vilnius.( R.Karpavičius);
• 2013-04-11 Dūminės raudonuodegės Pagėgių sav. ir Šilutės r. (E. Pakštytė);
• 2013-04-11 Dūminė raudonuodegė Kirdeikių k., Utenos r. (D. Žilėno inf.);
• 2013-04-11 Stebėta Dūminė raudonuodegė Degučiuose, Zarasų raj. (A.Eidėjienė);
• 2013-04-12 Stebėtas 1 patinėlis Zarasų raj. Salako sen. Biržūnų k. (S.Visockaitė);
• 2013-04-12 Dūminių raudonuodegių pora maitinosi ir spraksėjo Skaistakaimio k,Šakių r. (Ž.Bataitytė);
• 2013-04-12 Dubysos slėny Maslauskiškių k. gieda 1 dūminė raudonuodegė (V. Kilčauskas),
• 2013-04-13 Pora perėjimo vietoje Vilniuje, Karoliniškėse. (G.Riauba);
• 2013-04-13 dūminė raudonuodegė - Klaipėda ir Juodkrantė (L.Raudonikis);
• 2013-04-13 dūminė raudonuodegė Ančiškių km,dar viena ant medienos rietuvių pamiškėje ties Ančiškiais (V.Naruševičius);
• 2013 04 13 Dūminė raudonuodegė Stulgių kaime, Šakių r. (O. Atkočaitis);
• 2013-04-15 1 dūminė raudonuodegė stebėta Žaliakalnyje, Kaune (P.Ignatavičius);
• 2013-04-15 Duminės raudonuodegės patinas Raudondvaryje, Kauno raj. (S. Medžionis); 
• 2013-04-18 Vilnius, Ševčenkos g. giedantis patinas (E.Greimas);
• 2013-04-19 Akademijoje, Kauno r. girdėta dūminė raudonuodegė (A.Kvaraciejus). X

PAPRASTOJI RAUDONUODEGĖ (Phoenicurus phoenicurus)

• 2013-04-17 patinas sugautas Ventės rage (V.Jusys);
• 2013-04-17 Ryte anksti Jurbarke prie mano namų giedojo pirmą kartą šiemet paprastosios raudonuodegės patinėlis (R.Giedraitis);
• 2013-04-17 paprastosios raudonuodegės patinas gieda Trakuose. (E.Pakštytė);
• 2013-04-17 Paprastosios raudonuodegės patinėlis sodyboje Stulgių kaime, Šakių r. (O. Atkočaitis);
• 2013-04-17 paprastoji raudonuodegė gieda Žaliakalnyje, Kaune (P.Ignatavičius);
• 2013-04-17 Garliavoje, Kauno r. stebėtas giedantis paprastosios raudonuodegės patinėlis (A.Kvaraciejus);
• 2013-04-17 Juodkrantėje matyti 2 patinai (K.Castren);
• 2013-40-18 Paprastosios raudonuodegės patinukas Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-04-19 paprastoji raudonuodegė Alytuje (A.Petraška);
• 2013-04-20 Paprastoji raudonuodegė čiulba netoli savo inkilo Pabiržės mstl., Biržų r. (B. Maldūnienė);
• 2013-04-21 Paprastosios raudonuodegės patinas Raudondvaryje (S. Medžionis);
• 2013-04-21 Panevėžyje paprastosios raudonuodegės patinėlis gieda viename centriniame parkelyje, kur kasmet peri. (R. Kaunietis);
• 2013-04-23 paprastoji raudonuodegė Vilniuje, Naujininkuose (L.Raudonikis);
• 2013-04-23 paprastoji raudonuodegė Vilniuje, Vingio parke (G.Petkus). X

PAPRASTOJI KIAULIUKĖ (Saxicola rubetra)

• 2013-04-17 stebėta paluknio pievose, Trakų r.  (S.Paltanavičius);
• 2013-04-18 kiauliukė netoli Didžialaukio Vilniaus r. (E. Pakštytė);
• 2013-04-21 paprastosios kiauliukės patinėlis Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-04-21 Kiauliukė Rusnėje. (A.Naudžius, M.Karlonas, I.Vaičiūnaitė);
• 2013-04-22 Paprastoji kiauliukė, Slengių karjere, Klaipėdos raj., (E.Užpelkis);
• 2013-04-23 Vienas patinėlis buvo matytas Nemuno lankoje ties Skirsnemune pirmą kartą Jurbarko raj. (R.Giedraitis);
• 2013-04-25 Paprastoji kiauliukė stebėta Stulgių kaime, Šakių r. (O. Atkočaitis);
• 2013-04-26 Trys kiauliukių patinai pievose pagal Tatulą, Biržų r. (B. Maldūnienė);
• 2013-04-27 Kiauliukės Antanavo apylinkėse, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius);
• 2013-04-27 4 kiauliukės stebėtos pievoje Varėnos r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-04-27 paprastoji kiauliukė jau įprasta, Alytaus raj. (A. Petraška);
• 2013-04-27 stebėta Paluknio pievose ir Rūdninkų poligone; (L.Raudonikis, G.Petkus, V.stanevičius);
• 2013-04-28 2 kiauliukės Pakalnių km., Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė);
• 2013-04-28 paprastosios kiauliukės patinas Paluknio pievose į PV nuo Madžiūnų (E.Greimas, A.Skirpstas, M.Jancevičius);
• 2013-04-28 kiauliukė pakelėje ties Lukšiais Kėdainių raj. (V.Naruševičius);
• 2013-04-29 Paprastosios kiauliukės patinėlis sukiojosi apie pamiškės sodybą Tumėjos kaime, Anykščių raj. (R.Kaunietis). X

PAPRASTASIS KULTŪPYS (Oenanthe oenanthe)

• 2013-04-07 stebėtas Kaune. (V.Eigirdas, G.Eigirdas, A. Petraška);
• 2013 04 12 Kultūpys stebėtas Voniškių kaime, Šakių r. (R. Juškaitis);
• 2013-04-13 2 kultupiai Juodkrantėje (J.Zarankaitė);
• 2013-04-14 Vienas kultupys laukuose prie Žuvinto (A.Petraška);
• 2013-04-15 kultupys pakelėje laukuose ties Ančiškiais Kėdainių raj. (V.Naruševičius);
• 2013-04-16 kūltupys perimvietėje Varnikų k. Trakų r. (E. Pakštytė);
• 2013-04-15 Kultupys gryžo į perimvietę Alytuje (A.Petraška);
• 2013-04-16 Virš Dainiūnų 1, prie Mieleišių, Biržų r. dar 1 kultupys(A.Naudžius);
• 2013-04-17 Juodkrantėje matyti patinas ir patelė (K.Castren);
• 2013-04-20 Kūltupio patinas tie Krokų Lanka (S.Karalius); 
• 2013-04-21 Kultupys ties Pagryniais, Šilutės r. (I.Vaičiūnaitė, A.Naudžius M.Karlonas);
• 2013-04-22 Kultupys girdėtas Jonavos r. Paskutiškių k. (M.Karlonas). X

BALTAGURKLIS STRAZDAS (Turdus torquatus)

• 2013-04-17 suaugusi patelė stebėta Juokrantėje, pamario krantinės vejoje. (J.Zarankaitė);

JUODASIS STRAZDAS (Turdus merula)

• 2013-02-02 Šiandien pirmoji, nors ir nedrąsi, juodojo strazdo giesmė.(V. Gluoksnis);
• 2013-02-08 Žaliakalnyje, Kaune gieda juodasis strazdas (P. Ignatavičius);
• 2013-03-04 patinas stebėtas Ventės rage (V.Jusys)
• 2013-03-12 2 indv. matyti pakelės krūmuose Dotnuvos miske Kėdainiu raj. (V. Naruševičius);
• 2013-03-19 Patinas praskrido per Šeškinės ozą, Vilniuje (L.Raudonikis);
• 2013-03-24 vakare čiulba Ventės rage - pirmą kartą girdėtas šį pavasarį (V.Jusys);
• 2013-03-25 panašu kad Jurbarko miško parke gieda pirmieji migruojantys juodieji strazdai (R.Giedraitis);
• 2013-03-26 Eglyne pagal Tatulą čiulba juodasis strazdas. Biržų r. (B. Maldūnienė);
• 2013-03-27 juodasis strazdas gieda šalia Trakų. (E.Pakštytė).
• 2013-04-09 Kopgalis, intensyviai traukia juodieji strazdai (S.Karalius); X

SMILGINIS STRAZDAS (Turdus pilaris)

• 2013-03-08 smilginis strazdas Radviliškio apyl.(S.Gaivenis);
• 2013-03-28 Atskrido pirmieji 'savi' paukščiai,kasmet sudarantys perinčią koloniją iš 8-12 porų. Panevėžio r., Paliūniškis (K.Čepėnas);
• 2013-03-27 pirmieji smilginiai strazdai stebėti kolonijų apylinkėse šalia Trakų. (E.Pakštytė);
• 2013-03-30 pirmas paukštis matytas kovo mėn Ventės rage (V.Jusys);
• 2013-03-31 Smilginiai strazdai gieda miškelyje Š Klaipėdos dalyje (J. Morkūnas);
• 2013-04-05 Apie 60 smilginių strazdų būrys tupinėja medžių viršūnėse virš Vilhelmo kanalo. (D.Račkauskaitė);
• 2013-04-11 30–40 smilginių strazdų būrys pievoje netoli Raudondvario (S. Medžionis).
• 2013-04-13 smilginiai strazdai migruoja Kaune (P.Ignatavičius). X

STRAZDAS GIESMININKAS (Turdus philomelos)

• 2013 04 08 Strazdas giesmininkas sodyboje Šakių r., Stulgių kaime (O. Atkočaitis);
• 2013-04-09 Strazdas giesmininkas stebėtas Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-04-09 Šiandien prie Nemuno ties Šilinės kaimu Jurbarko raj ryte, o vakare ir Jurbarko parke nedrąsiai pragydo ir strazdas giesmininkas (R.Giedraitis);
• 2013-04-10 stebėtas Ventės rage (V.Jusys);
• 2013-04-10 strazdas giesmininkas ant kelio Nartautų miške Kėdainių raj.(V.Naruševičius);
• 2013-04-12 Ventės rage gausiai traukia strazdai giesmininkai (V.Jusys);
• 2013-04-12 Stebėtas 1 individas Zarasų raj. Salako sen. Biržūnų k.(M.Ilčiukas);
• 2013-04-12 Strazdas giesmininkas Radviliškio apyl.(S.Gaivenis).
• 2013-04-12 Pavieniai ar mažais būreliais, strazdai giesmininkai, pievoje ties Užusaliais, Jonavos r. (M.Karlonas).
• 2013-04-12 Laukuose prie Kirdonių,Biržų r. su kitais strazdais 1 strazdas giesmininkas(A.Naudžius,B.Maldūnienė).
• 2013-04-12 Girdėtas strazdas giesmininkas Alytuje (A.Petraška);
• 2013-04-13 Alytuje anksti ryte traukia strazdai giesmininkai (A.Petraška);
• 2013-04-13 strazdai giesmininkai migruoja Kaune (P.Ignatavičius). X

BALTABRUVIS STRAZDAS (Turdus iliacus)

• 2013-04-09 Baltabruvis strazdas Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-04-10 girdėtas Ventės rage (V.Jusys); 
• 2013-04-11 Baltabruviai strazdai Lumpėnuose Pagėgių sav. (E. Pakštytė);
• 2013 04 12 Baltabruvis strazdas Stulgių kaime, Šakių r. (O. Atkočaitis);
• 2013-04-13 Alytuje anksti ryte gausiai traukia baltabruviai strazdai (A.Petraška);
• 2013-04-13 Virš Biržų girios migruoja baltabruviai strazdai(A.Naudžius,V.Stirkė,E.Duderis);
• 2013-04-13 baltabrūviai strazdai migruoja Kaune (P.Ignatavičius);
• 2013-04-13 Baltabruviai strazdai Nemuno pievose netoli Vilkyškių, Jurbarko raj. (S. Medžionis, E. Šniaukšta).
X

AMALINIS STRAZDAS (Turdus viscivorus)

• 2013-02-09 ties Mačiūnais, Prienų raj. gieda amalinis strazdas (A. Petraška);
• 2013-03-26 Amalinis strazdas stebėtas Juodkrantėje (K.Castren);
• 2013-03-27 Amalinis strazdas praskrido į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-04-02 Amalinio strazdo giesmė Kopgalio pušyne (S.Karalius);
• 2013-04-04 Piktupėnuose, Pagėgių sav. čiulba amalinis strazdas(A.Naudžius);
• 2013-04-08 vienas amalinis strazdas pakilo nuoStankiškiai-Ventė pakelės (V.Jusys);
• 2013-04-08 į medvežės provėžas pamiškėje nusileido praskrendantis mišrus varnėnų,smilginių strazdų būrelis.Kartu su jais buvo amalinis strazdas.Kauno raj. Juozapavos miškas. (V.Naruševičius);
• 2013-04-10 Krūmuose prie Smardonės upelio ties Dirvoniškiu 2 amaliniai strazdai(A.Naudžius);
• 2013-04-11 vienas paukštis šalia Vingio parko, Vilniuje (S. Rumbutis, S. Skuja);
• 2013-04-12 Pirmi 6 paukščiai matyti prie Nemuno ties Smalininkais Jurbarko raj. (R.Giedraitis).
• 2013 04 12 Amalinis strazdas Stulgių kaime, Šakių r. (O. Atkočaitis).
• 2013-04-12 Pavieniai ar mažais būreliais, amaliniai strazdai, pievoje ties Užusaliais, Jonavos r. (M.Karlonas).
• 2012-04-12 Masinis amalinių strazdų skridimas pagal Tatulą ir Smardonę Biržų r. (B. Maldūnienė). X

MARGASIS ŽIOGELIS (Locustella naevia)

• 2013-04-30 margieji žiogeliai Paluknio pievose Trakų r. (E. Pakštytė);
• 2013-05-04 Zarasų r.,Antaniškis-girdėtas margasis žiogelis. (A.Čerkauskas);
• 2013-04-05 Mažiausiai du patinai gieda Švendubrės pievose, Druskininkai. (L.Raudonikis);
• 2013-05-09 Margieji žiogeliai pievoje pagal Tatulos upę ties Čėniškių km, Biržų r. (B. Maldūnienė);
• 2013-05-09 Margasis žiogelis Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-05-12 Margieji žiogeliai girdėti keliose vietose. Maženiai, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė);
• 2013-05-12 margasis žiogelis retomis nendrėmis apaugusioje pievoje, Varėnos r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-05-12 Margasis žiogelis Prie Bartninkų Vilkaviškio r. (M.Karlonas). X

UPINIS ŽIOGELIS (Locustella fluviatilis)

• 2013-05-07 upinis žiogelis čiulba Ventės rage (V.Jusys);
• 2013-05-07 Upinis žiogelis. Pirmą kartą šiemet girdėtas prie Nemuno ties Šilinės kaimu 1 paukštis (R.Giedraitis);
• 2013-05-09 Upinio žiogelio giesmė Rukloje prie Neries , Joanvos r. (M.Karlonas);
• 2013-05-11 Upinis žiogelis Sausgalviuose (S.Karalius);
• 2013-05-11 upiniai žiogeliai įvairiose vietose Elektrėnų sav. ir Kaišiadorių r. (E. Pakštytė);
• 2013-05-11 upinis žiogelis Bedugnio miško pievoje, Varėnos r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-05-11 6 upiniai žiogeliai Merkio pievose ties Merkine. (M.Karlonas);
• 2013-05-13 Upinis žiogelis Likėnų parko pakraštyje, Biržų r.(B. Maldūnienė);
• 2013-05-12 3 upiniai žiogeliai Uosupio upelio krūmėtose pievose, Varėnos r. (A.Kvaraciejus). X

NENDRINIS ŽIOGELIS (Locustella luscinioides)

• 2013-04-22 pirmas sugautas Ventės rage (R.Rangienė);
• 2013-04-23 nendriniai žiogeliai gieda prie Ilgės ež. Elektrėnų sav. (E.Pakštytė);
• 2013-04-26 Nendrinio žiogelio balsas nendryne pagal Smardonę, Biržų r. (B. Maldūnienė);
• 2013-04-27 Mikašiūnai, Papio ež. nendrynas (L.Raudonikis, G.Petkus, V.Stanevičius);
• 2013-04-27 nendrinis žiogelis Metelio ežero nendrynuose. (A. Petraška); 

• 2013-04-27 Nendrinio žiogelio balsas Klimbalos durpyno nendryne (Žalioji giria), Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė);
• 2013-04-27 Nendrinis žiogelis, šalia Papio ež., Vilniaus raj. (M. ir L. Šniaukštos);
• 2013-04-28 nendrinis žiogelis Šilavoto žuvininkystės tvenkiniuose (A.Kvaraciejus);
• 2013-05-01 nendrinis žiogelis Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-05-04 du paukščiai gieda pilaitėje Batliešos ež. (G.Petkus). X

MELDINĖ NENDRINUKĖ (Acrocephalus paludicola)

• 2013-05-11 Meldinė nendrinukė Klaipėdos raj. (S.Karalius);

EŽERINĖ NENDRINUKĖ (Acrocephalus schoenobaenus)

• 2013-04-27 Ežerinė nendrinukė, šalia Papio ež., Vilniaus raj. (L. Šniaukšta);
• 2013-04-28 pirmos 2 sugautos Ventės rage (R.Rangienė);
• 2013-04-28 trijų ežerinių nendrinukių balsai Šilavoto žuvininkystės tvenkiniuose (A.Kvaraciejus);
• 2013-04-28 Ties Dreverna ir Svencele stebėtos 3 ežerinės nendrinukės (S.Karalius);
• 2013-04-29 vienas ežerinės nendrinukės patinėlis gieda Baltiešos ež., Vilniaus r.sav. (E.Greimas);
• 2013-05-01 ežerinės nendrinukės Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-05-01 2 ežerinės nendrinukės prie Simno ežero, Alytaus raj. (A.Petraška);
• 2013-05-04 Ežerinė nendrinukė vandeningos smegduobės karkliuke Kirdonėlių km., Biržų r. (B. Maldūnienė);
• 2013-05-12 3 ežerinės nendrinukės nendryne, Varėnos r. (A.Kvaraciejus). X

SODINĖ NENDRINUKĖ (Acrocephalus dumetorum)

• 2013-05-15 Sodinė nendrinukė prie Smardonės upelio, Biržų r.( B. Maldūnienė);
• 2013-05-17 Ventės rage sugauta sodinė nendrinukė (V.Jusys);
• 2013-05-18 Vienas paukštis Birvėtos žuv. tvenkiniuose (Ignalinos r.) (L.M. Šniaukštos);

KARKLINĖ NENDRINUKĖ (Acrocephalus palustris)

• 2013-05-07 Čiulbėjo Ventės rage. Ankstyva registracija. (V.Jusys);
• 2013-05-11 Karklinė nendrinukė Vaivadų karjere, Panevėžio r. (I.Vaičiūnaitė);
• 2013-05-11 karklinės nendrinukės jau įprastos Trakų, Kaišiadorių r. ir Elektrėnų sav. (E. Pakštytė);
• 2013-05-11 Karklinė nendrinukė čiulba Rusnės tvenkiniuose (S.Karalius);
• 2013-05-11 Karklinė nendrinukė želdiniuose prie Tatulos, Biržų r. (B. Maldūnienė);
• 2013-05-11 karklinė nendrinukė kanalizuoto Barčios upelio pakrantės krūme, Varėnos r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-05-12 Karklinė nendrinukė prie Bartninkų , Vilkaviškio r. (M.Karlonas);
• 2013-05 13 Tumėjos kaimo (Anykščių raj.) sodyboje čiulba karklinė nendrinukė. (R. Kaunietis);
• 2013-05-15 Karklinė nendrinukė griovio krūmuose Voniškių kaime, Šakių r. (O. Atkočaitis). X

MAŽOJI KRAKŠLĖ (Acrocephalus scirpaceus)

• 2013-05-01 Kalvių karjere čiulba mažoji krakšlė (S.Karalius);
• 2013-05-04 Balčio ežere (Vilnius) čiulba mažoji krakšlė (A. Skirpstas);
• 2013-05-05 Dvi mažosios krakšlės girdėtos Rusnės tvenkiniuose. (M.Karlonas, I.Vaičiūnaitė). X

DIDŽIOJI KRAKŠLĖ (Acrocephalus arundinaceus)

• 2013-04-27 didžioji krakšlė gieda prie Trakų. (E. Pakštytė);
• 2013-04-27 didžioji krakšlė gieda Mikašiūnuose, Papio ež. nendrynas (L.Raudonikis, G.Petkus, V.Stanevičius);
• 2013-04-27 didžioji krakšlė gieda Metelio ežero nendrynuose. (A. Petraška);
• 2013-04-28 didžioji krakšlė Šilavoto žuvininkystės tvenkiniuose (A.Kvaraciejus);
• 2013-04-28 Kuršmarių nendrynuose girdėti 2 didžiųių krakšlių patinai (S.Karalius); 
• 2013-04-28 viena didžioji krakšlė girdėta Baltosios Vokės tvenkiniuose (E.Greimas, A.Skirpstas, M.Jancevičius);
• 2013-04-29 Didžiosios krakšlės čiulbėjo karjero tvenkiniuose prie Jurbarko (R.Patronaitis);
• 2013-04-30 pirmos 2 sugautos Ventės rage (R.Rangienė);
• 2013-04-30 Zarasų r., Drūkšių ežero Serbiejiškės įl.-girdėta didžioji krakšlė.(A.Čerkauskas);
• 2013-05-01 Didžioji krakšlė prie Širvenos ež., Biržuose ( B. Maldūnienė);
• 2013-05-01 didžiosios krakšlės Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-05-04 1 didžioji krakšlė čiulba Arnionių žuv. tvenkiniuose prie Poliesės k. (E.Greimas).
• 2013-05-05 2 didžiosios krakšlės vandens telkinyje netoli Garliavos, Kauno r. (A.Kvaraciejus). X

PAPRASTOJI TOŠINUKĖ (Hippolais icterina)

• 2013-05-06 paprastoji tošinukė sugauta Ventės rage (R.Rangienė);
• 2013-05-07 paprastoji tošinukė čiulba Ventės rage (V.Jusys);
• 2013-05-07 Kopgalyje čiulba paprastoji tošinukė (K.Castren);
• 2013-05-07 Tošinukė stebėta pamiškės sodyboje Stulgių kaime, Šakių r. (O. Atkočaitis);
• 2013-05-07 Tošinukės atskrido į sodą Pabiržės mstl., Biržų r. (B. Maldūnienė);
• 2013-05-08 tošinukės Trakuose. (E. Pakštytė);
• 2013-05-08 Zarasų r., Brukninės k. girdėta tošinukė. (A.Čerkauskas);
• 2013-05-08 paprastoji tošinukė gieda Garliavoje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-05-09 Tošinukė čiulba Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-05-09 Panevėžyje gieda tošinukės (R. Kaunietis);
• 2013-05-09 Tošinukės giesmė Rukloje, Jonavos r. (M.Karlonas);
• 2013-05-10 Tošinukė Šaltiškių molio karjere, Akmenės r. (I.Vaičiūnaitė);
• 2013-05-11čiulba Punios šile (G.Petkus);
• 2013-05-11 tošinukės balsas Barčių k., Varėnos r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-05-12 tošinukė Dainavos miške, Varėnos r. (A.Kvaraciejus). X

RAIBOJI DEVYNBALSĖ (Sylvia nisoria)

• 2013-05-11 raiboji devynbalsė prie Elektrėnų marių. (E. Pakštytė);
• 2013-05-11 Raibosios devynbalsės patinas ties Drenverna (S.Karalius);
• 2013-05-12 Ventės rage čiulba raiboji devynbalsė (V.Jusys);

PILKOJI DEVYNBALSĖ (Sylvia curruca)

• 2013-04-17 sugauta Ventės rage (V.Jusys);
• 2013-04-20 Pilkoji devynbalsė Raudondvaryje (S. Medžionis);
• 2013-04-20 po vieną pilkają devynbalsę Alytaus ir Prienų raj. (A.Petraška);
• 2013-04-21 pilkoji devynbalsė Garliavoje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-04-21 Pilkoji devynbalsė, Kintuose. (A.Naudžius, M.Karlonas, I.Vaičiūnaitė);
• 2013-04-22 Pilkoji devynbalsė Kaune, Žaliakalnyje (E.Šniaukšta);2013-04-23 girdėjau Vilniuje už Registrų centro, Krokuvos gatvės rajone. (E.Greimas);
• 2013-04-23 Piklkosios devynbalsės Pabiržės mst., Biržų r. (B. Maldūnienė);
• 2013-04-23 Panevėžyje, ne vienoje vietoje gieda pilkosios devynbalsės. (R. Kaunietis);
• 2013-04-23 pilkoji devynbalsė čiulba Labūnavoje Kėdainių raj. (V.Naruševičius);
• 2013-04-24 Pilkoji devynbalsė Klaipėdoje (S.Karalius);
• 2013-04-24 Pilkoji devynbalsė gieda Dusetose, Zarasų r. (D. Norkūnienė);
• 2013-04-26 Dvi pilkosios devynbalsės sodyboje Stulgių kaime, Šakių r. (O. Atkočaitis).
• 2013-04-26 pilkoji devynbalsė Barčiuose, Varėnos r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-04-27 Pilkosios devynbalsės gieda Antanavo apylinkėse, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius);
• 2013-04-27 Pilkoji devynbalsė, šalia Papio ež., Vilniaus raj. (M. ir L. Šniaukštos). X

RUDOJI DEVYNBALSĖ (Sylvia communis)

• 2013-04-22 sugauta Ventės rage (R.Rangienė); 
• 2014-04-27 Rudoji devynbalsė stebėta Stulgių kaime, Šakių r. (O. Atkočaitis);
• 2013-04-30 Rudoji devynbalsė stebėta Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-05-01 Dainiūnų k. Biržų r. rudoji devynbalsė (A.Naudžius);
• 2013-05-01 2 rudoji devynbalsė prie Liubavo, Kalvarijos sav. (A.Petraška);
• 2013-05-02 rudoji devynbalsė sodyboje Saviečių km.Kėdainių raj. (V.Naruševičius);
• 2013-05-04 gieda pilaitėje du patina netoli Salotės ežero. Vilnius. (G.Petkus);
• 2013-05-04 Rudoji devynbalsė Čėniškių km., Biržų r. (B. Maldūnienė);
• 2013-05-04 Zarasų r.,Smalvos ir Sloniškės-po rudąją devynbalsę. (A.Čerkauskas);
• 2013-05-04 Rudoji devynbalsė gieda netoli Antanavo, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius);
• 2013-05-04 Rudoji devynbalsė. 1 paukštis čiulbėjo medelio viršūnėje krūmynų apaugusioje pievoje, Domeikava,Kauno r. (K.Valinčienė);
• 2013-05-07 Jurbarko raj prie Nemuno krūmuose ties Šilinės kaim pirmą kartą šiemet girdėtos ir matyros net trys rudosios devynbalsės (R.Giedraitis). X

SODINĖ DEVYNBALSĖ (Sylvia borin)

• 2013-04-22 Sodinė devynbalsė stebėta pamiškės sodyboje Stulgių kaime, Šakių raj. (O.Atkočaitis);
• 2013-05-07 Ventės rage sugautos 4 pirmos sodinės devynbalsė. Viena girdėta čiulbant (V.Jusys);
• 2013-05-08 sodinės devynbalsės Trakų r. Varnikuose. (E. Pakštytė);
• 2013-05-08 Zarasų r., prie Vicentinavos k. girdėta sodinė devynbalsė. (A.Čerkauskas);
• 2013-05-08 sodinės devynbalsės patinėlis gieda Smiglių k., Vilniaus r.sav. (E.Greimas);
• 2013-05-08 Sodinė devynbalsė girdėta Rukloje, Jonavos r. (M.Karlonas);
• 2013-05-09 Dvi sodinės devynbalsės krūmynuose pagal Tatulos upę, Biržų r.(B. Maldūnienė);
• 2013-05-11 sodinė devynbalsė Punios šile (E.Greimas);
• 2013-05-11 sodinė devynbalsė Bedugnio miške, Varėnos r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-05-12 sodinė devynbalsė Dainavos miške, Varėnos r. (A.Kvaraciejus). X

JUODAGALVĖ DEVYNBALSĖ (Sylvia atricapilla)

• 2013-04-13 patinas sugautas Ventės rage (V.Jusys);
• 2013-04-14. Juodagalvės devynbalsės patinukas Vilniaus Vingio parke. (R.Karpavičius);
• 2013-04-15 Juodagalvių devynbalsių pora Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-04-17 Juodagalvės devynbalsės patinėlis sodyboje Stulgių kaime, Šakių r. (O. Atkočaitis);
• 2013-04-17 Juodkrantėje matyti 3 patinai ir patelė (K.Castren);
• 2013-04-19 Juodagalvės devynbalsės giesmė Pabiržės mstl., Biržų r. (B. Maldūnienė);
• 2013-04-19 Juodagalvių devynbalsių pora,Domeikava,Kauno rj. (K.Valinčienė);
• 2013-04-21 juodgalvės devynbalsės patelė maitinosi Ventės rage (L.Raudonikis, J.Liaudanskytė);
• 2013-04-22 juodagalvė devynbalsė girdėta Garliavoje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-04-22 Juodagalvės devynbalsės balsas Alytuje (A.Petraška);
• 2013-04-22 Juodagalvė devynbalsė čiulba Gelnų miške Kėdainių raj. (V.Naruševičius);
• 2013-04-23 Juodagalvė devynbalsė sode,Skaistakaimio k,Šakių r. (R.Jarmalavičius);
• 2013-04-26 juodagalvė devynbalsė Barčiuose, Varėnos r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-04-27 Juodagalvė devynbalsė gieda sodyboje netoli Antanavo, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius);
• 2013-04-27 Juodgalvės devynbalsės patelė, šalia Papio ež., Vilniaus raj. (M. ir L. Šniaukštos). X

ŽALIOJI PEČIALINDA (Phylloscopus sibilatrix)

• 2013-04-16 Žalioji pečialinda pilkųjų būryje Neries pakrantėje, Vingio parke. (R.Karpavičius);
• 2013-04-17 Žalioji pečialinda stebėta Juodgirio miške, Šakių r. (O. Atkočaitis);
• 2013-04-20 Žalioji pečialinda Klaipėdoje (S.Karalius);
• 2013-04-21 Žalioji pečialinda gieda ties Pagryniais, Šilutės r. (I.Vaičiūnaitė, A.Naudžius M.Karlonas);
• 2013-04-22 čiulba Ventės rage (V.Jusys);
• 2013-04-23 aktyvios Vingio parke, Vilnius. (G.Petkus);
• 2013-04-25 Žaliosios pečialindos giesmelės girdėtos Panevėžio mieste. (R. Kaunietis);
• 2013-04-25 žaliosios pečialindos čiulba Lančiūnavos miške Kėdainių raj. (V.Naruševičius);
• 2013-04-26 Žalioji pečialinda Kirdonių miške, Biržų r. (B. Maldūnienė); 
• 2012-04-26 Smukučių miško parke netoji Jurbarko miesto giedojo keliose vietose žaliosios pečialindos mano girdėtos ir matytos šiemet pirmą kartą. (R.Giedraitis);
• 2013-04-27 žalioji pečialinda Bedugnio miške, Varėnos r. (A.Kvaraciejus). X

PILKOJI PEČIALINDA (Phylloscopus collybita)

• 2013-04-10 Krūmuose prie Smardonės upelio Likėnuose, Biržų r. 3 pilkosios pečialindos(A.Naudžius);
• 2013-04 ? Viena pilkoji pecialinda ciulbejo namo kieme,Silelio km.,Kauno rj. (K.Valincienė);
• 2013-04-12 Pilkoji pečialinda Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-04-12 pilkoji pečialinda čiulba miške ties Ančiškių km.Kėdainių raj.(V.Naruševičius);
• 2013-04-12 pilkosios pečialindos giesmė Juodkrantėje (J.Zarankaitė);
• 2013-04-13 Stebėtas vienas individas Zarasų raj. Salako sen. Biržūnų k. (M.Ilčiukas);
• 2013-04-13 Panevėžio apylinkėse matyta pilkoji pečialinda. (R. Kaunietis);
• 2013-04-13 Vilniuje, Vingio ir Jomantų parkuose, gieda pilkosios pečialindos (T.Gerdauskas);
• 2013-04-13 Viena pilkoji pečialinda Juodkrantėje (P.Ignatavičius);
• 2013-04-13 Pasvalio r., Pumpėnai- girdėta pilkoji pečialinda. (A.Čerkauskas);
• 2014-04-14 sugauta Ventės rage (R.Rangienė);
• 2013-04-14 Balandžio 14 dienos rytą pilkosios pečialindos giesmė Skaistakaimio k,Šakių r. Pagarbiai (Ž.Bataitytė);
• 2013-04-14 pečialinda girdėta Vilniuje, Užupyje. (G.Petkus);
• 2013-04-14 vienas giedantis individas girdėtas Vilniuje, Karoliniškėse. (G.Riauba);
• 2013-04-14 Pavienės pilkosios pečialindos, girdėtos Kauno, Jonavos rajonuose. (M.Karlonas);
• 2013-04-14 Iki 10 pilkųjų pečialindų krūmynuose prie Metelio (A.Petraška);
• 2013-04-15 Ryte,krūmuose prie tilto per Nemuną,čiulbėjo pilkoji pečialinda (R.Patronaitis);
• 2013-04-15 pilkoji pečialinda gieda Žaliakalnyje, Kaune (P.Ignatavičius);
• 2013-04-15 pilkoji pečialinda gieda Antanave, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius, J.Zizas);
• 2013-04-16 Pilkoji pečialinda Juodgirio miške, Šakių r. (O. Atkočaitis);
• 2013-04-16. Pilkoji pečialinda Dusetų girioje, Rokiškio r. (D. Norkūnienė);
• 2013-04-20 girdėta pilkoji pečialinda Novaraistyje (I. A. S. Semionovai);
• 2013-04-21 5 pilkosios pečialindos girdėtos Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus). X

ANKSTYVOJI PEČIALINDA (Phylloscopus trochilus)

• 2013-04-16 pirma sugauta Ventės rage (R.Rangienė);
• 2013-04-17 Prie Nemuno, ties Šilinės kaimu pirmą kartą šiemet girdėjau ankstyvąją pečialindą (R.Giedraitis):
• 2013-04-17 Ankstyvoji pečialinda stebėta Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-04-18 pradėjo čiulbėti Ventės rage (V.Jusys);
• 2013-04-18 ankstyvųjų pečialindų giesmės netoli Didžialaukio Vilniaus r. (E. Pakštytė);
• 2013-04-21 ankstyvoji pečialinda aktyviai gieda Kintuose. (L.Raudonikis);
• 2013-04-21 2 ankstyvosios pečialindos girdėtos Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-04-21 Ankstyvoji pečialinda gieda ties Pagryniais, Šilutės r.(M.Karlonas, I.Vaičiūnaitė A.Naudžius);
• 2013-04-21 Dvi ankstyvosios pečialindos gieda Mukulių k., Zarasų r. (D. Norkūnienė).
• 2013-04-26 ankstyvoji pečialinda Barčiuose, Varėnos r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-04-28 ankstyvoji pečialinda Šilavoto žuvininkystės tvenkiniuose (A.Kvaraciejus). X

PILKOJI MUSINUKĖ (Muscicapa striata)

• 2013-04-25 Pilkoji musinukė Vingio parke Vilniuje.( R.Karpavičius);
• 2013-04-29 Pilkoji musinukė Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-04-30 pilkosios musinukės Trakuose (E.Pakštytė);
• 2013-05-02 pilkoji musinukė Alytaus mieste (A.Petraška);
• 2013-05-04 pilkoji musinukė Pilaitėje (G.Petkus);
• 2013-05-05 Panevėžyje jau sugrįžę pilkosios musinukės. Viena sukiojosi apie pernykštę perimvietę. (R.Kaunietis);
• 2013-05-06 Pilkoji musinukė sodyboje Stulgių kaime, Šakių r. (O. Atkočaitis);
• 2013-05-06 Zarasų r., Salake-pilkoji musinukė. (A.Čerkauskas); 
• 2013-05-11 pilkoji musinukė Bedugnio miške, Varėnos r. (A.Kvaraciejus). X 

MAŽOJI MUSINUKĖ (Ficedula parva)

• 2013-05-06 Mažoji musinukė čiulba Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-05-07 mažoji musinukė gieda Pagėgių miško pakraštyje. (E. Pakštytė);
• 2013-05-07 Kopgalyje čiulba mažoji musinukė (K.Castren);
• 2013-05-09 Mažoji musinukė Kirdonių miške, Biržų r.(B. Maldūnienė);
• 2013-05-09 Mažoji musinukė Juodgirio miške, Šakių r. (O. Atkočaitis);
• 2013-05-11 mažoji musinukė Punios šile (E.Greimas);
• 2013-05-11 mažosios musinukės 2 vietose Bedugnio miške, Varėnos r. (A.Kvaraciejus). X

BALTAKAKLĖ MUSINUKĖ (Ficedula albicollis)

• 2013-04-28 patinukas stebėtas Vilniaus mieste (G.Petkus);
• 2013-04-29 Kopgalyje stebėti 2 baltakaklių musinukių patinai (S.Karalius);
• 2013-04-29 Baltakaklės musinukės patinėlis stebėtas Skirsnemunėje,Jurbarko raj. (R.Patronaitis);

MARGASPARNĖ MUSINUKĖ (Ficedula hypoleuca)

• 2013-04-15 1 margasparnė musinukė stebėta ir girdėta Pilviškiuose, Vilkaviškio raj.sav. (P.Ignatavičius, J.Zizas);
• 2013-04-16 margasparnės musinukės patinas Trakuose. (E. Pakštytė);
• 2013-04-17 patelė sugauta Ventės rage (V.Jusys);
• 2013-04-17 rytą sode, margasparnės musinukės.Skaistakaimio k,Šakių r. (Ž.Bataitytė);
• 2013-04-18 stebėta Vilniuje (S.Paltanavičius);
• 2013-04-19 Margasparnė musinukė tikrino inkilą Vilniuje (L.Raudonikis);
• 2013-04-19 Margasparnės musinukės patinėlis pamiškės sodyboje Stulgių kaime, Šakių r. (O. Atkočaitis);
• 2013-04-19 margasparnės musinukės matytos miškuose ties Okainiais,ties Ančiškiais Kėdainių raj. (V.Naruševičius);
• 2013-04-21 šilo miške, Šakių rajone stebėta margasparnių musinukių porelė. (R.Patronaitis);
• 2013-04-21 margasparnės musinukės patelė Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-04-21 Margasparnės musinukės (pora ir atskirai giedantis patinas) Kirdonių miške, Biržų r. (B.Maldūnienė);
• 2013-04-23 Kopgalyje margasparnės musinukės patinukas (S.Karalius);
• 2013-04-27 margasparnė musinukė Bedugnio miške, Varėnos r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-04-28 Skaistakalnio parke, Panevėžyje gieda margasparnės musinukės patinėlis. Patelė apžiūrinėja vieną iš gretimų inkilų. (R. Kaunietis). X

PAPRASTASIS NYKŠTUKAS (Regulus regulus)

• 2013-04-09 Ventės rage stebėti pirmieji migruojantys nykštukai (V.Jusys). X 

BALTABRUVIS NYKŠTUKAS (Regulus ignicapilla)

• 2013-04-18 Baltabruvis nykštukas stebėtas Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-04-21 Baltabruvis nykštukas patinas sugautas Ventės rage (R.Rangienė);
• 2013-05-04 Juodkrantėje sugautas baltabruvis nykštukas patinas (G.Smailytė, K.Klovaitė);

ŪSUOTOJI ZYLĖ (Panurus biarmicus)

• 2013-04-07 Ūsuotoji zylė praskrido prie Kuršių marių ties Vente. (A. Petraška, V.Eigirdas, G.Eigirdas). X

ILGAUODEGĖ ZYLĖ (Aegithalos caudatus) 

• 2013-03-22 pirmas šį pavasarį mano stebėtas migruojančių ilgauodegių zylių būrelis Juodkrantėje, Kuršių
nerijoje (V.Pareigis). X

PAPRASTOJI PILKOJI ZYLĖ (Parus palustris)

• 2013-02-01 Rukloje aktyviai gieda paprastoji pilkoji zylė (V. Eigirdas). X

JUODOJI ZYLĖ (Parus ater)

• 2013-02-24 juodoji zylė čiulba Raseinių r. (A. Kasparavičius);
• 2013-03-06 - Juodoji zylė gieda sodo eglutėse Raudondvaryje (S. Medžionis). X

DIDŽIOJI ZYLĖ (Parus major)

• 2012-01-02 pirma pavasariška didžiosios zylės giesmė Vilniuje (R. Karpavičius);
• 2013-01-11 pirma giesmė Kaune (V. Eigirdas);
• 2013-01-16 pirmą trumpą didžiosios zylės giesmelę šiemet Kaune girdėjau sausio 16d. (V. Paškevičius);
• 2013-01-16 Vingio parke daugiau kaip 10 giedančių didžiųjų zylių (R. Karpavičius);
• 2013-01-16 Šiandien Kauno ir Jurbarko parkuose pirmą kartą šiemet girdėjau didžiųjų zylių pavasarinę giesmę. (R.Giedraitis);
• 2013-01-29 vos tik temperatūra nukrito ir kaunietės zylės laisvės alėjos pakraščiuose iškart užčiulbo pavasariškai (M. Ružauskas).
• 2013-03-27 5 migruojančios zylės Nida. (K.Castren) X
• 2013-04-07 ventės rage prasidėjo pavasarinė didžiųjų zylių migracija (V.Jusys). X

BUKUTIS (Sitta europaea)

• 2013-02-24 Šakių r.Gelgaudiškio kapinėse ištisinė bukučio giesmė (Ž.Bataitytė)
• 2013-03-08 Jau Jurbarko parke bukučiai skelbia pavasarį giesmėmis. (R.Giedraitis);
• 2013-03-20 Vilniaus mieste, Gedimino kalno papėdės parke bukučio giesmė (G.Petkus). X

MIŠKINIS LIPUTIS (Certhia familiaris)

• 2013-03-18 Kėdainiu raj. Lančiūnavos miške dviejose vietose girdėjau lipučio giesmę (V.Naruševičius);
• 2013-03-20 Pirmosios pavasarinės giesmės girdėtos Jurbarko parke (R.Giedraitis);
• 2013-03-25 girdėtas čiulbant Ventės rage (V.Jusys);
• 2013-03-27 lipučiai gieda Trakuose ir Varnikų miške Trakų r. (E.Pakštytė). X

REMEZA (Remiz pendulinus)

• 2013-04-20 Remeza prie Šilutės. (M.Karlonas, I.Vaičiūnaitė);
• 2013-04-21 Remezos Klaipėdoje (S.Karalius);
• 2013-04-22 Remezų pora prie rezgamo lizdo netoli Likėnų durpyno, Biržų r.(B. Maldūnienė);
• 2013-04-23 Remėza čiulba gluosnyje Nevėžio slėnyje šalia Raudondvario (S. Medžionis);
• 2013-04-27 remeza Metelio ežero nendrynuose. (A. Petraška);
• 2013-04-27 2 remezos stebėtos baigiančios sukti lizdą. Panevėžys. (I. Vaičiūnaitė);
• 2013-05-04 Remeza čiulba prie Baltiešos ež. Pilaitė, Vilnius (G.Petkus);
• 2013-05-05 remezos patinėlis pradeda sukti lizdą vandens telkinio pakrantės gluosnyje netoli Garliavos, Kauno r. (A.Kvaraciejus). X

VOLUNGĖ (Oriolus oriolus)

• 2013-05-05 Vilniuje, Dvarčionyse čiulba volungė (A. Skirpstas);
• 2013-05-06 Volungės patinas Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-05-07 volungė čiulba Ventės rage (V.Jusys); 
• 2013-05-07 Zarasų r., Lūžų miške-girdėta volungė. (A.Čerkauskas);
• 2013-05-07 volungė čiulba, vėliau matyta porelė prie Neries upės piečiau Pasienių k. Vilniaus r.sav. (E.Greimas);
• 2013-05-08 volungės gieda tradicinėse perimvietėse Trakų apylinkėse.(E. Pakštytė);
• 2013-05-08 Volungė pamiškės sodyboje Stulgių kaime, Šakių r. (O. Atkočaitis);
• 2013-05-09 Volungės balsas Likėnų parke anksti rytą, Biržų r. (B. Maldūnienė);
• 2013-05-10 Volungės gieda Nevėžio slėnio šlaituose šalia Raudondvario (S. Medžionis);
• 2013-05-11 volungės balsas Barčių k., Varėnos r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-05-12 Dviejų volungių balsai prie Kibyšių, Lazdijų r. (M.Karlonas);
• 2013-05 13 Tumėjos miške (Anykščių raj.) švilpauja volungė. (R. Kaunietis). X

PAPRASTOJI MEDŠRAKĖ (Lanius collurio)

• 2013-05-04 Paprastosios medšarkės patelė pagal plentą ties Gerkiškių km., Biržų r.(B. Maldūnienė);
• 2013-05-04 Paprastosios medšarkės stebėtos Palankinėje,prie Kidulių,Šakių rajone (R.Patronaitis);
• 2012-05-05 Paprastoji medšarkė stebėta Stulgių kaime, Šakių r. (O. Atkočaitis);
• 2013-05-05 Dvi paprastosios medšarkės stebėtos Rusnėje. (I.Vaičiūnaitė, M.Karlonas);
• 2013-05-06 Paprastoji medšarkė. Patinas tupėjo ant krūmų viršaus,Domeikavoje,Kauno r. (K.Valinčienė);
• 2013-05-07 Ventės rage stebėta paprastoji medšarkė (patelė), patinas - sugautas (V.Jusys);
• 2013-05-07 4 paprastosios medšarkės stebėtos pajūrio kopose tarp Preilos- Pervalkos (J.Zarankaitė);
• 2013-05-07 Zarasų r., Purvynės kaime-paprastosios medšarkės patinas.(A.Čerkauskas);
• 2013-05-08 paprastosios medšarkės Trakų r. Varnikuose.(E. Pakštytė);
• 2013-05-09 Paprastoji medšarkė stebėta Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-05-09 Paprastosios medšarkės patinėlis, po lietaus gaudė museles pievoje prie Smeltalės upelio. Klaipėda.
• 2013-05-10 Paprastosios medšarkės patinas Nevėžio slėnyje šalia Raudondvario (S. Medžionis);
• 2013-05-10 paprastoji medšarkė Alytaus raj. (G.Petkus);
• 2013-05-11 paprastoji medšarkė Punios šile (E.Greimas);
• 2013-05-11 paprastosios medšarkės Barčių k. ir Bedugnio miške, Varėnos r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-05-12 paprastoji medšarkė Uosupio upelio krūmėtoje pievoje, Varėnos r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-05 13 Tumėjos kaimo (Anykščių raj.) sodyboje sugrįžę paprastosios medšarkės. (R. Kaunietis). X

ŠARKA (Pica pica)

• 2013-04-02 Alytuje šarkos susinešė lizdus. (A.Petraška). X KOVAS (Corvus frugilegus)
• 2013-02-08 Kovai Kaišiadoryse tupinėja kolonijoje, tikrina lizdus (J. ir R. Morkūnai);
• 2013-02-10 kovai tvarko lizdus Vilniuje (R. Karpavičius);
• 2013-03-02 stebėti prie Juknaičių, Pagėgiuose, Mikytuose (V.Jusys, S.Karalius, E.Užpelkis);
• 2013-03-03 6 kovai praskrido per Serbinu k. Kėdainiu r. (Vl.Naruševičius);
• 2013-03-03 trys praskrido Ventės rage (V.Jusys);
• 2013-03-04 kovai Vilniaus mieste (L. Raudonikis);
• 2013-03-06 Pirmieji 8 kovai stebėti Jurbarko raj pakelėje tie Rotulių kaimu. Tai migruojantys paukščiai, nes Jurbarke ir jo apylinkėse šiemet nežiemojo nei vienas kovas. (R.Giedraitis);
• 2013-03-07 Pirmieji 5 kovai vaiko vienas kitą virš kolonijos Jonavos r. Užusalių k. (M.Karlonas);
• 2013-03-23 Ignalinos r., Naujajame Daugėliškyje pavienės kovų poros kolonijoje tvarko lizdus (A.Čerkauskas);
• 2013-03-23 Virš trisdešimt kovų skrido iš vakarų į rytus Šakių r. Skaistakaimio k. (Ž.Bataitytė) X PILKOJI VARNA (Corvus cornix)
• 2013-03-23 Pilkoji varna eglėje, augančioje mūsų kieme, pradėjo krauti lizdą. (Vilma Žemaitienė, Trakai);
• 2013-03-25 Jurbarko parke rinko žabus lizdui statyti, nors šalta ir sninga (R.Giedraitis);
• 2013-03-28 Alytuje varnos baigia krauti lizdus (neša smulkia lizdinę medžiagą) (A.Petraška). X 

KRANKLYS (Corvus corax)

• 2013-02-08 kranklys Kopgalyje renka lizdui medžiagą ir neša ją į prekybos uosto konstrukcinį bokštą (S.Karalius);
• 2013-02-16 Alytaus raj. lizde tupi kranklys (A.Petraška). X

PAPRASTASIS VARNĖNAS (Sturnus vulgaris)

• 2013-01-30 šiandien Žardėje stebėjau lesykloje giedantį varnėną (E.Šniaukšta);
• 2013 03 09 Septyni varnėnai stebėti prie Alytaus. (M.Karlonas);
• 2013-03-15 Prie Kintų žuv. tv. ant laidų turpi 16 varnėnų (V.Jusys);
• 2013-03-17 Varnėnai parskrido į Raudondvarį, vienas domisi inkilu (S. Medžionis);
• 2013-03-28 Pirmieji 2 paukščiai pasirodė Panevėžio r.,Paliūnišky. Kitą rytą jau pradėjo tikrinti inkilus (K.Čepėnas);
• 2013-03-29 varnėnas matytas sodyboje Saviečių kaime Kėdainių raj.(V. Naruševičius);
• 2013-03-30 Jurbarke prie namų ryte girdėjau ir mačiau pirmuosius 3 varnėnus (R.Giedraitis);
• 2013-03-31 Virš Biržų praskrido 3 Varnėnai(A.Naudžius,B.Belchev);
• 2013-04-01. Būrelis varnėnų Utenos sąvartyne. (D. Norkūnas);
• 2013-04-02 maždaug 80 varnėnų būrys ties Dumpių sąvartynu, Klaipėdos raj. (V.Pareigis);
• 2013-04-03 skrido 5 varnenai,Vilijampoleje,Kaune (K.Valinčienė);
• 2013-04-03 12 paprastųjų varnėnų būrys tupi ant medžio sode, Vilainių km., Kėdainių raj. (B.Belchev);
• 2013-04-06 porelė varnėnų Pabiržės mstl., Biržų r. (B.Maldūnienė);
• 2013 04 06 Pirmasis varnėnas pasirodė sodyboje Šakių raj., Karkazų kaime (R. Juškaitis);
• 2013 04 06 8 varnenai buvo apsistoje pasistiprinti prie lesyklos ir patikrino inkilus,Domeikavoje,Kauno rj. (K.Valinčienė);
• 2013 04 06 Mišrus varnėnų, smilginių strazdų ir juodgalvių sniegenų būrys maitinosi šaltalankių krūmynuose Marijampolėje. (A.Skirpstas);
• 2013-04-07 Sode ant pievelės 3 varnėnų poros.Palnosų k. Mažeikių raj. (A.Maliukas);
• 2013 04 07 būrelis varnėnų Raseinių r. Kalviškių k., patikrino inkilus. Pirmą kartą šiemet.. (R.Butkutė);
• 2013-04-07 Vienas varnėnas Žvėryne, Vilnius. (R.Karpavičius);
• 2013-04-07 Pavieniai paukščiai ir būreliai iki 40 varnėnų įvairiose Kauno, Marijampolės ir Vilkaviškio raj. vietose (P.Ignatavičius);
• 2013-04-07 Apie 50 varnėnų būrys. Vilkaviškio raj. Slabadų km. ( V.Razmus);
• 2013-04-07 apie 30 varnenu tupejo ant laidu, tuopat metu 14 netoli esancioje liepojePalnosu k. Mazeikiu raj. (A.Maliukas);
• 2013-04-07 Balandžio 7d. 10val. keturi varnėnai švilpavo prie inkilo.Šakių raj. , netoli Gelgaudiškio (R. Jarmalavičius).
• 2013-04-09 Zarasų r., Salake-masiškai pasirodė varnėnai (A.Čerkauskas);
• 2014-04-27 Varnėnai padėjo pirmuosius kiaušinius inkiluose Karkazų ir Stulgių kaimuose, Šakių r. (R. Juškaitis, O. Atkočaitis). X

NAMINIS ŽVIRBLIS (Passer domesticus)

• Naminis žvirblis neša lizdo medžiaga į skylę po namo stogo Vilainių km., Kėdainių rajone. (B.Belchev). X PAPRASTASIS KIKILIS (Fringilla coelebs)
• 2013-03-25 pradėjo čiulbėti Ventės rage (V.Jusys);
• 2013-03-25 Atrodo jau migruojantys kikiliai pragydo Jurbarko parke, nors šalta ir sninga (R.Giedraitis);
• 2013-03-27 du migruojantys paukščiai Nidoje (K.Castren);
• 2013-04-03 Pirmoji paprastojo kikilio giesmė Kopgalio pušyne (S.Karalius);
• 2012-04-03 Virš laukų prie Lumpėnų, Pagėgių sav. traukia pavieniai kikiliai (A.Naudžus);
• 2012-04-07 trys kikilių patinukai trumpam stabtelėjo pasimaitinti,Skaistakaimio k,Šakių r. (Ž.Bataitytė);
• 2012-04-08 Prie grūdų sandėlio stebėtas 200 paprastųjų kikilių būrys. Radviliškio r. Liepynės apl. (S.Gaivenis);
• 2013-04-07 paprastojo kikilio patinas maitinosi prie lesyklos,Domeikava,Kauno rj. (K.Valinčienė);
• 2013-04-08. Kikilis gieda Dusetose, Zarasų r. (D. Norkūnienė); 
• 2013-04-09 Šilų miške, Biržų r. čiulba kikilis (A.Naudžius);
• 2013-04-10 stebėtas 1 individas geltonųjų startų būrelyje. Zarasų raj. Biržūnų k. (M.Ilčiukas);
• 2013-04-10 Du kikiliai gieda Žaliakalnyje, Kaune (P.Ignatavičius);
• 2013-04-10 čiulba kikiliai keliose vietose miške ties Ančiškiais Kėdainių raj.(V.Naruševičius);
• 2013-04-12 Kikilio giesmė Alytuje. (A.Petraška).
• 2013 04 12 Kikilis pasirodė ir Dvarčionyse (A. Skirpstas).
• 2013-04-13. Paprastasis kikilis (tūkstantiniai būriai) migruojantys per Neringą. (L.M. Šniaukštos) X

ŠIAURINIS KIKILIS (Fringilla montifringilla)

• 2013-04-03 Kopgalyje stebėti pirmieji migruojantys šiauriniai kikiliai (S.Karalius);
• 2012-04-03 Virš laukų prie Lumpėnų, Pagėgių sav. praskrido šiaurinis kikilis (A.Naudžius);
• 2013-04-12 Stebėtas 1 individas (patinėlis) Zarasų raj. Biržūnų k. Paprastųjų kikilių ir geltonųjų startų būryje. (M.Ilčiukas);
• 2013-04-12 Šiaurinis kikilis prie Smardonės upelio Biržų r., (B. Maldūnienė);
• 2013-04-13 Virš Biržų girios skrenda pavieniai arba kelių šiaurinių kikilių būreliai(A.Naudžius,V.Stirkė,E.Duderis);
• 2013-04-14 Pasvalio r., Pumpėnai-4 šiauriniai kikiliai (kikilių būryje). (A.Čerkauskas);
• 2013-04-21 migruojantys šiauriniai kikiliai tarp gausių paprastųjų kikilių Žiemkelyje, Kauno r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-04-24 Pirmą kartą per visus mano 39 stebėjimų gamtoje sezonus taip ilgai nuo vasario 25, kai pasirodė prie Jurbarko pirmieji šiaurės kikilių būreliai iki pat dabar labai ryškiai vis migruoja N ar NO kryptim (R.Giedraitis);
• 2013-04-27 šiaurinis kikilis Rūdininkų poligonas (G.Petkus, L.Raudonikis). X

SVILIKĖLIS (Serinus serinus)

• 2013-04-13 Juodkrantėje girdėtas svilikėlis (A.Petraška);
• 2013-04-15 stebėtas ventės rage (V.Jusys);
• 2013-04-16 Svilikėlis Alytuje (A.Petraška);
• 2013-04-17 svilikėlis gieda Trakuose. (E. Pakštytė);
• 2013-04-17 Svilikėlis Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-04-18 Nidoje praskrido 2 (K.Castren);
• 2013-04-19 Svilikėlis Pabiržės mstl., Biržų r. (B. Maldūnienė);
• 2013-04-19 Panevėžyje, miesto centre, visą dieną gieda svilikėlis. (R. Kaunietis);
• 2013-04-23 Svilikėlis gieda Kaune. (I.Vaičiūnaitė);
• 2013-04-26 svilikėlio giesmė girdėta Varėnoje (A.Kvaraciejus).
• 2012-04-26 Pirmą kartą girdėti ir matyti pirmieji 3 svilikėliai Jurbarko miesto pakraštyje (R.Giedraitis) X

ŽALIUKĖ (Carduelis chloris)

• 2013-01-29 šiandien girdėjau, gan intensyvią žaliukės giesmę (V. Paškevičius);
• 2013-02-10 Gieda žaliukės jau ne pavieniui (R. Karpavičius). X

PAPRASTASIS ČIVYLIS (Carduelis cannabina)

• 2013-03-03 vienas praskrido Ventės rage (V.Jusys);
• 2013-03-06 Alytaus raj. stebėtas 63 paprastųjų čivylių būrys. (A.Petraška);
• 2013-03-11 Laukuose ties Klaipėda matytas apie 50 paprastųjų čivylių būrys (S.Karalius);
• 2013-03-26 Juodkarantėje stebėti du migruojantys čivyliai (K.Castren);
• 2013-03-27 Nidoje stebėtas 18 paukščių būrelis (K.Castren);
• 2013-03-31 Ties Kauniais, Biržų r. pakelėje rastas ką tik mašinos užmuštas čivylis(A.Naudžius);
• 2013-03-27 čiulba čivylis saulės atokaitoje sodyboje Kėdainių raj. Saviečių kaime. (V. Naruševičius);
• 2013-04-05 Porelė paprastųjų čivylių lesykloje Vilniuje, Pilaitėje. (S.Minkevičius);
• 2013-04-09 Trys paprastieji čivyliai pagal Smardonės upelį, Biržų r., (B. Maldūnienė);
• 2013-04-09 Prie Nemuno ties Šilinės kaimu Jurbarko raj pirmą kartą girdėti ir stebėti 3 čivyliai (R.Giedraitis); 
• 2013-04-12 Dubysos slėny Maslauskiškių k. gieda 2 paprastieji čivyliai (V. Kilčauskas);
• 2013-04-13 Čivylis grįžęs į perimvietę Varnikų k. Trakų r. (E.Pakštytė). X

GELTONSNAPIS ČIVYLIS (Carduelis flavirostris)

• 2013-03-11 5 paukščiai laukuose ties Klaipėda (S.Karalius). X PAPRASTASIS ČIMČIAKAS (Carduelis flammea)
• 2013-04-13 Biržų girioje, trijose vietose, ~100 čimčiakų būriai(A.Naudžius,V.Stirkė,E.Duderis);
• 2013-04-16 Zarasų r., prie Antalieptės marių ties Šiukščiais-girdėtas praskrendantis čimčiakas. (A.Čerkauskas);
• 2014-04-27 Du paprastieji čimčiakai Stulgių kaime, Šakių r. (O. Atkočaitis);
• 2013-04-29. Paprastasis čimčiakas skabantis kaukazinės slyvos žiedpumpurius Vingio parke (R.Karpavičius).
X

RAUDONGALVĖ SNIEGENA (Carpodacus erythrinus)

• 2013-05-07 raudongalvė sniegena gieda prie kanalo tarp Lumpėnų ir Mikytų, Pagėgių sav. (E. Pakštytė);
• 2013-05-07 Juodkrantėje prie kormoranų kolonijos čiulba raudongalvė sniegena (K.Castren);
• 2013-05-12 raudongalvė sniegena prie Uosupio, Čepelūnų k., Varėnos r. (A.Kvaraciejus);
• 2013-05 13 Tumėjos kaimo (Anykščių raj.) sodyboje girdėta raudongalvė sniegena. (R. Kaunietis);
• 2013-05-14 Raudongalvė sniegena Kopgalyje (S.Karalius);
• 2013-05-14 Ventės rage čiulba raudongalvė sniegena (V.Jusys);
• 2013-05-14 Dvi raudongalvės sniegenos Kirdonių miške, Biržų r.( B. Maldūnienė);

JUODAGALVĖ SNIEGENA (Pyrrhula pyrrhula)

• 2013-03-28 pirmosios (2+3) pramigravo ties Nida (K.Castren);
• 2013-04-15 juodgalvės sniegenos būreliais dar lesyklose Vilniuje (L.Raudonikis). X

ŠIAURINĖ PEČIALINDA (Phylloscopus trochiloides)

• 2013-05-16 Ventės rage čiulba šiaurinė pečialinda (V.Jusys);
• 2013-05-19 Šiaurinė pečialinda čiulba Alytuje (A.Petraška);
• 2013-05-20 Šiaurinė pečialinda čiulba Kopgalyje (S.Karalius);

PENTINUOTOJI STARTA (Calcarius lapponicus)

• 2013-03-11 Du paukščiai stebėti laukuose ties Klaipėda (S. Karalius). X

SNIEGSTARTĖ (Plectrophenax nivalis)

• 2013-03-23 Naujasalyje - 6 sniegstarčių būrelis (A.Čerkauskas);
• 2013-03-26 Prie Pužonių 12 ir prie Obelių 14 sniegstarčių. Rokiškio r. (A.Naudžius, E.Duderis);
• 2013 04 05 ~100 Sniegstarčių būrys stebėtas skrendantis į šiaurę, Jonavos r. Užusalių k. (M.Karlonas);
• 2013-04-06 sniegstartė ant lauko ties Dreverna. (G.Eigirdas , A. Petraška, V.Eigirdas);
• 2013-04-09 Zarasų r., prie Purvynės k.-16 sniegstarčių būrelis. (A.Čerkauskas);

GELTONOJI STARTA (Emberiza citrinella)

• 2013-02-27 pirma geltonosios startos giesmė prie lesyklos Dainiūnų k. Biržų r.(A.Naudžius);
• 2013-02-26 Šilinės kaime Jurbarko raj. prie Nemuno girdėti pirmoji geltonosios startos pavasarinė giesmė (R.Giedraitis); 
• 2013-03-04 Pirmakart siais metais giedancia starta girdėjau siryt Lanciūnavos miške Kėdainių r. (Vl.Naruševičius);
• 2013-03-05 Vilniuje, Pilaitėje, giedojo geltonoji starta (S.Minkevičius). X

SODINĖ STARTA (Emberiza hortulana)

• 2013-05-04 Giedantis patinas stebėtas prie Balčio ežero Vilniuje gyvenamųjų namų kvartale. (A. Skirpstas, G. Matiukas, A. Knystautas);
• 2013-05-11 Sodinė starta ties Dreverna (S.Karalius);
• 2013-05-11 Sodinė starta Patinas čiulba tarp Drevernos ir Svencelės. (S.Karalius);
• 2013-05-11 Ne mažiau kaip du patinukai čiulba Šilmeižių kaime, Šilutės raj. (E. Užpelkis);
• 2013-05-11 Giedantis patinas Skurbutėnuose, Vilniaus r.(S.Minkevičius, S.Minkevičienė);
• 2013-05-19 Keturi patinukai čiulba nedidelėje teritorijoje netoli Saugų, Šilutės raj. (S.Karalius);

NENDRINĖSTARTA (Emberiza schoeiclus)

• 2013-03-08 patinas stebėtas Birvetos žuv. tv. (M.Čepulis);
• 2013-03-10 Vienas paukštis stebėtas šalia Krokų lankos, Šilutės raj. (S. Minkevičius, S. Minkevičienė);
• 2013-03-21 Jurbarke,prie Nemuno,stebėta nendrinė starta (R.Patronaitis);
• 2013-03-24 Nendrinė starta Ilgės ež. nendryne Elektrėnų sav. (E. Pakštytė);
• 2013-03-26 Prie Margėnų, Rokiškio r. 1 nendrinė stara (A.Naudžius, E.Duderis);
• 2013-03-28 Smardonės nendryne Biržų r., nendrinė starta (B. Maldūnienė);
• 2013-04-01 Prie Kavalio ežero, Alytaus raj. girdėta keletas nendrinių startų (A.Petraška);
• 2013-04-03 patinukas giedojo nendryne prie Kugių kaimo (Mažeikių raj.) (R.Kinduris);
• 2013-04-07 8 nendrinės startos girdėtos ir stebėtos Ventėje. (A. Petraška, V.Eigirdas, G.Eigirdas);
• 2013-04-08 Ventės rage 5 patinai (V.Jusys).
• 2013-04-09 Girdėta ir matyta Šilinės k. prie Nemuno pirmoji nendrinė starta Jurbarko raj. (R.Giedraitis);
• 2013-04-09 Nendrinės startos patinukas prie lesyklos Utenoje (D. Norkūnienė, D. Norkūnas). X

PILKOJI STARTA (Emberiza calandra)

• 2013-04-14 Vienas paukštis girdėtas laukuose tarp Metelių ir Buckūnų, Lazdijų raj. (A.Petraška);
• 2013-04-27 Stebėta Paluknyje (L.Raudonikis, V.Stanevičius, G.Petkus);
• 2013-05-18 Vienas giedantis paukštis stebėtas laukuose ties Skirsnemune, Jurbarko raj. (S.Minkevičius, S.Minkevičienė, G.Smailytė, K.Klovaitė);


Reti stebėjimai

2024-03-03
Phoenicurus ochruros
2024-03-02
Columba oenas
2024-02-25
Cygnus columbianus
2024-03-01
Scolopax rusticola
2024-02-24
Pluvialis apricaria
2024-02-24
Cygnus columbianus
2024-02-24
Anser brachyrhynchus
2024-03-01
Turdus viscivorus
2024-02-25
Vanellus vanellus
2024-02-29
Columba palumbus