birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Retų ir sunkiai atpažįstamų paukščių rūšių stebėjimų registravimas

Informacija apie retus ir sunkiai atpažįstamus paukščius renkama siekiant sukaupti ir susisteminti kiek galima daugiau duomenų apie šių rūšių aptikimo faktus šalyje, kas svarbu nustatant jų statusą, paplitimą, apsilankymo Lietuvoje reguliarumą bei gausą. Atskiras stebėtojas yra nepajėgus surinkti išsamesnius duomenis apie pakankamai retas rūšis, todėl daugumoje šalių jau daugelį metų taikoma vieninga retų rūšių registravimo sistema. Kadangi tokie faktai yra tikrai reti, be to dažniausiai susiję su retai stebimomis ir sunkiau atpažįstamomis paukščių rūšimis, jų registravimui formuojamos specialios nacionalinės komisijos. Mūsų šalyje už tai atsakinga Lietuvos ornitofaunos komisija (LOFK), kuri pagal patvirtintus nuostatus nagrinėja retų ir naujai šalyje randamų paukščių rūšių stebėjimo bei radimo faktus.  

Jei stebėjote paukščius, kurių stebėjimo faktus turi patvirtinti LOFK, savo stebėjimo duomenis siūskite ornitofaunistinei komisijai el. paštu: lofkmail@gmail.com specialioje formoje:

LOFK_anketa

Informacija apie retas paukščių rūšis, kurių registracijos atvejai turi būti patvirtinti LOFK, pateikiama tik tam tikroje formoje, t.y. pildoma speciali anketa (pateikiama žemiau), kurioje detaliai aprašomi rūšies atpažinimo požymiai, pridedamos nuotraukos ar kiti daiktiniai įrodymai. Gavus užpildytą anketą, Komisija nagrinėja pateiktus retų rūšių stebėjimo faktus. Jei stebėtojas pateikė aiškius įrodymus apie stebėtą retą rūšį (išsamiai užpildyta anketa, pridėtos nuotraukos, kti daiktiniai įrodymai) ir Komisijai nekyla jokių papildomų klausimų, toks stebėjimo faktas patvirtinamas. Jei Komisijai kyla kokių nors neaiškumų dėl rūšies atpažinimo, ji gali paprašyti stebėtoją pateikti papildomos informacijos. Jei stebėjimo faktas dėl įvairių priežasčių atrodo abejotinas ir stebėtojas neturi papildomų įrodymų, jis netvirtinamas. Tačiau tokie stebėjimai nėra negrįžtamai atmetami. Jei ateityje paaiškėtų papildomų faktų, nepatvirtintos stebėjimų anketos gali būti vėl peržiūrimos.

Reti stebėjimai

2024-06-24
Hydroprogne caspia
2024-06-24
Emberiza calandra
2024-06-23
Acrocephalus dumetorum
2024-03-12
Ciconia ciconia
2024-06-23
Emberiza calandra
2024-06-23
Emberiza calandra
2024-06-23
Acrocephalus dumetorum
2024-01-27
Falco columbarius
2024-04-04
Phoenicurus phoenicurus
2024-04-18
Acrocephalus schoenobaenus