birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

2017 metai

Lietuvos ornitologų draugija jau 7 metus kviečia visus narius registruoti paukščių fenologijos stebėjimus ir vesti juos LOD  puslapio forume, ,,Fenologija 2017" temoje. Dėkojame visiems stebėtojams, kurie aktyviai vedė stebėjimus pernai metais. Jūsų dėka surinkta daug vertingų duomenų. Tad kviečiame ir 2017 metais taip pat aktyviai vesti fenologijos duomenis. Kievienas jūsų stebėjimas labai vertingas. 

Paukščių fenologinius stebėjimus galite įvesti LOD puslapio forume, ,,Paukščių fenologija 2017“ skiltyje  (http://forum.birdlife.lt/viewtopic.php?f=9&t=3762) arba siųsti stebėjimus tiesiogiai fenologijos stebėjimų rinkimo koordinatorei.

Kontaktai:  Fenologijos stebėjimų rinkimo koordinatorė Rūta Kembrytė ruta.kemb@gmail.com

Nuotraukoje Dirvinis vieversys. Dalios Račkauskaitės nuotrauka

 

PAUKŠČIŲ FENOLOGINIAI STEBĖJIMAI LIETUVOJE

2017 METAIS 

Informacija atnaujinta: 2017-05-01

LOD PUSLAPIO SKYRELYJE „STEBĖJIMAI“ PRAŠOME FENOLOGINIŲ STEBĖJIMŲ NERAŠYTI. ČIA TALPINTI TIK TOKIUS STEBĖJIMUS KURIE ATITINKA LOFK KRITERIJUS: http://www.birdlife.lt/web/lod/kaupiama-informacija

Informaciją parengė ir moderuoja: Rūta Kembrytė

Primename, kad nuo praėjusių metų stebėjimams priskiriame fenologinės fazės kodą.

Pavasarinė migracija:

PM1- pavasarinės migracijos pradžia (pirmi rūšies stebėjimai);

PM2- pavasarinė masinė migracija (migruoja dideliais būriais, dažni visoje savivaldybėje);

Pavasarinė migracija šiaurinėms rūšims:

SPM1-pavasarinės migracijos pradžia (stebėti pirmieji traukiantys iš Lietuvos paukščiai);

SPM2-pavasarinė masinė migracija (migruoja dideliais būriais);

SPM3- pavasarinės migracijos pabaiga (pavienių užsilikusių būrelių ar individų migracija)

 

Teritorinis elgesys:

G1- pirma tuoktuvinė giesmė, neaktyvus teritorinis elgesys;

G2- aktyvios tuoktuvinės giesmės, aktyvus teritorinis elgesys. Papildomai ši fazė taikoma, kai stebimos tuoktuvės ar koopuliacija.

Vykdant tyrimus būtina laikytis tinkamo elgesio su laukiniais paukščiais taisyklių ir principų, kad būtų išvengta jų stresinių situacijų, pasirinktų veisimosi ar poilsio teritorijų apleidimo, lizdų, jauniklių ar pačių paukščių žūties. Ypač į tai būtina atsižvelgti renkant duomenis veisimosi fazėms:

 

Veisimasis:

L – lizdinės medžiagos nešimas, lizdo krovimas ir pan.;

I1- lizde rasti kiaušiniai;

I2-inkubacinis periodas (perėjimas);

J1- jauniklių skilimas (rašoma, kai jaunikliai pastebėti lizde);

J2-jaunikliai paliko lizdus (rašoma, kai jaunikliai palieka lizdus: paukščiukiniai jaunikliai palikę lizdus, stebėti skraidantys paukščiukiniai jaunikliai, stebėti viščiukiniai jaunikliai ne lizde);

 

Pasiruošimas rudens migracijai arba žiemojimui:

M- renkasi į būrius maitintis pieš rudens migraciją arba sėslūs paukščiai renkasi maitintis prieš pasiruošimą žiemai.

 

 

Rudeninės migracijos fazės:

RM1- rudeninės migracijos pradžia ( pavieniai migruojantys būreliai);

RM2- masinė rudeninė migracija (traukia dideliais būriais);

RM3- pavienių užsilikusių būrelių ar individų migraciją.

Rudeninės migracijos fazės žiemoti į Lietuvą atskrendančioms rūšims:

SRM1 rudeninės migracijos pradžia (pirmi rūšies stebėjimai);

SRM2 masinė rudeninė migracija (migruoja dideliais būriais, dažnai pastebimi)

 

Žiemojimas

Z-žiemojimo fazė - netipinių rūšių stebėjimai šiam laikotarpiui, pastebėti dideli būriai žiemojančių paukščių

Kai kuriems atvejams gali būti sunku priskirti fenologijos fazės kodą. Nepaisant to duomenys vis tiek yra įdomūs ir vertingi, tad lauksime ir tokių duomenų.

Jeigu pastebėjote, kad šiame sąraše nėra pateiktų Jūsų stebėjimų labai prašome pranešti el.p: ruta.kemb@gmail.com

Informaciją parengė ir moderuoja: Rūta Kembrytė

Primename, kad nuo praėjusių metų stebėjimams priskiriame fenologinės fazės kodą.

Pavasarinė migracija:

PM1- pavasarinės migracijos pradžia (pirmi rūšies stebėjimai);

PM2- pavasarinė masinė migracija (migruoja dideliais būriais, dažni visoje savivaldybėje);

Pavasarinė migracija šiaurinėms rūšims:

SPM1-pavasarinės migracijos pradžia (stebėti pirmieji traukiantys iš Lietuvos paukščiai);

SPM2-pavasarinė masinė migracija (migruoja dideliais būriais);

SPM3- pavasarinės migracijos pabaiga (pavienių užsilikusių būrelių ar individų migracija)

 

Teritorinis elgesys:

G1- pirma tuoktuvinė giesmė, neaktyvus teritorinis elgesys;

G2- aktyvios tuoktuvinės giesmės, aktyvus teritorinis elgesys. Papildomai ši fazė taikoma, kai stebimos tuoktuvės ar koopuliacija.

Vykdant tyrimus būtina laikytis tinkamo elgesio su laukiniais paukščiais taisyklių ir principų, kad būtų išvengta jų stresinių situacijų, pasirinktų veisimosi ar poilsio teritorijų apleidimo, lizdų, jauniklių ar pačių paukščių žūties. Ypač į tai būtina atsižvelgti renkant duomenis veisimosi fazėms:

 

Veisimasis:

L – lizdinės medžiagos nešimas, lizdo krovimas ir pan.;

I1- lizde rasti kiaušiniai;

I2-inkubacinis periodas (perėjimas);

J1- jauniklių skilimas (rašoma, kai jaunikliai pastebėti lizde);

J2-jaunikliai paliko lizdus (rašoma, kai jaunikliai palieka lizdus: paukščiukiniai jaunikliai palikę lizdus, stebėti skraidantys paukščiukiniai jaunikliai, stebėti viščiukiniai jaunikliai ne lizde);

 

Pasiruošimas rudens migracijai arba žiemojimui:

M- renkasi į būrius maitintis pieš rudens migraciją arba sėslūs paukščiai renkasi maitintis prieš pasiruošimą žiemai.

 

 

Rudeninės migracijos fazės:

RM1- rudeninės migracijos pradžia ( pavieniai migruojantys būreliai);

RM2- masinė rudeninė migracija (traukia dideliais būriais);

RM3- pavienių užsilikusių būrelių ar individų migraciją.

Rudeninės migracijos fazės žiemoti į Lietuvą atskrendančioms rūšims:

SRM1 rudeninės migracijos pradžia (pirmi rūšies stebėjimai);

SRM2 masinė rudeninė migracija (migruoja dideliais būriais, dažnai pastebimi)

 

Žiemojimas

Z-žiemojimo fazė - netipinių rūšių stebėjimai šiam laikotarpiui, pastebėti dideli būriai žiemojančių paukščių

Kai kuriems atvejams gali būti sunku priskirti fenologijos fazės kodą. Nepaisant to duomenys vis tiek yra įdomūs ir vertingi, tad lauksime ir tokių duomenų.

Jeigu pastebėjote, kad šiame sąraše nėra pateiktų Jūsų stebėjimų labai prašome pranešti el.p: ruta.kemb@gmail.com

 

Stebėjimus pateikė: D. Antanavičiūtė, S. Apanavičius, O. Atkočaitis,  P. Bagdonas, V. Balsevičius, R. Balsevičiūtė,  B. Belchev, K.Bilinskas, L. Bisikirskienė, E. Briedis, M. Briedis,  V. Burinskienė, R. Butkutė, M. Bružaitė, M. Bružas, R. Bružas,  A. Bružienė, K Castren, Andrius Čeponis, A.Čerkauskas, T. Četkauskas, I. Domarkienė G. Eigirdas, V. Eigirdas, , S. Eigirdienė,   Z. Gasiūnaitė, V. Gasiūnaitė, R. Gegelevičius, P. Glazov, G. Gražulevičius, V. Greičius, E. Greimas,  A.Grušas, T. Gružinskas, M.Judzentis, V. Jusys, T. Grybas,V. Gudynienė,P. Ignatavičius, M. Jankauskienė, B. Jareckas, A. Jarmalavičienė, K. Jarmalavičius, V.Jasiulienė, V. Judickas, R. Juškaitis, M. Kanišauskas, S.Karalius M.Karlonas, R.Karpavičius, V. Karpavičius. Vitas Karpavičius,  A. Kasparavičius,  G. Kašėta, R. Kaunietis, M.Kaupys, Kavaliauskas M. Kazlauskas, R. Kinduris, M. Kirstukas, R. Kembrytė, V.Keturakytė, J. Klimaitė, K. Klovaitė, V. Kilčauskas, R. Kinduris, L. Kodis, R. Kubilius, V. Laukžemienė, V. Laukžemis, S. Lileikis, V. Lopeta, J. Loschagina, R. Mackevičienė,  M. Mackevičius, D. Makavičius, B. Maldūnienė, A. Meniajlova, A. Miklovis, Ž. Mileris, S. Minkevičienė, S. Minkevičius, J.Miškinis, A. Muliuolė, A. Naudžius, A. Naujokas, M. Maasas, T. Masiulis, S. Medžionis, I. Mickus,  J. Morkūnas, R. Morkūnė, V. Morkūnas, A. Norkūnas, D. Norkūnas, D. Norkūnienė, J. Pacevičius, R. Padaigienė, L.Pareigienė,V. Paškevičius, J. Patamsa, P. Patamsa, A. Paulauskas, A. Pažūsis,  G. Petkus, A. Petraitis, A Petraška, P. Prakopimas, S. Praškevičius, Ž. Preikša, A.Račkauskaitė, D. Račkauskaitė, R. Ramanauskaitė, A. Raubaitė, L. Raudonikis, A. Riabčikovas, G. Riauba, S. Ridzvanavičius, A. Rulevičius, M. Ružauskas, V. Sabaliauskas, I. Semionovas, R. Simonavičius, E. Skinkienė, A.Skirpstas, G. Smailytė, G. Steiblys,V. Stirkė, Jos Stratford, B.Stukienė, B.Šablevičius, I. Šalaševičius, D. Šapokas, V. Šapokienė, V. Šiaulytytė, A. Šimkus, G. Šlekys, A. Škimelis, E. Šniaukšta, L. Šniaukšta, M. Šniaukštienė, V. Talandis, I. Tamulynienė, R. Taraškevičienė, E. Užpelkis, R. Vabuolas, G. Vaičaitytė, I. Vaičiūnaitė, B. Vaičiūnas, A.Vaičiūnienė, K. Valinčienė, E. Vernickaitė, N. Vėlavičienė, J. Zarankaitė, V. Zenevskis, R. Žičė, J. Žebrauskaitė, V.Žemaitienė, A. Žilinskienė.

GULBĖ NEBYLĖ (Cygnus olor)

2017-02-18 Gulbių nebylių pora sugro ant vis dar užšalusio Kalvių karjero, Klaipėdos raj. (J. Morkūnas) PM1

2017-02-24 Aštuonios migruojančios gulbės nebylės praskrido Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1

2017-02-25 labai sumažėjo gulbių nebylių ir giesmininkių Nemune žemiau KHE (K.Bilinskas) PM1

2017.02.25 Būriai nebylių gulbių traukia į šiaurę. Po 5-20 būryje. Viso apie 80. Būtingės km. V. V. Laukžemiai

2017-02-25 Gulbė nebylė, migracijos sankaupos Kuršių mariose, Klaipėdoje(J. Morkūnas, R. Morkūnė) PM1

2017-02-25 11 gulbių nebylių praskrido virš Veisiejo ež., Lazdijų raj.sav. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė, V.Žemaitienį, D.Musteikis) PM1

2017-02-26 gulbe nebyle, 32 pauksciai, apsiniaukusioji Shilute, Shlazu km. (E.Užpelkis)

2017-03-04 Gulbių nebylių pora karjere šalia Vidiškių, Ukmergės r., kur kasmet peri. (R. Šimkus) PM1

2017-03-05 Gulbės nebylės - 5 paukščiai laukų baloje prie Punios k. Alytaus raj. 4 į Š virš Takniškių sąvartyno, Alytaus raj. (M.Karlonas, A. Račkauskaitė)

2017- 03-17 Poros gulbių nebylių kopuliacija Širvėnos ež. Biržuose G2 (B. Maldūnienė)

2017-03-17 Gulbės nebylės - ~30 laukuose prie Simno ež. Alytaus raj. PM2 (M.Karlonas)

2017-03-17 Gulbės nebylės - ~100 Amalvo polderyje, Marijampolės sav. PM2 (M.Karlonas)

2017-03-18 Gulbės nebylės įvairiose senvagėse vietose Raigardo slėnyje, Druskininkų sav. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė)

2017-03-18 Gulbės nebylės - stebėtos kelios poros grįžę į perimvietes Vilkaviškio, Kalvarijos, Lazdijų raj. L (M.Karlonas)

2017-04-01 Didelėje laukuose iškastoje ir nendrėmis bei švendrais užžėlusioje baloje jau daugiau nei pora savaičių laikosi gulbių nebylių pora. Marijampolė, Aušra Žilinskienė.

2017-04-06 gulbė nebylė tupi lizde, kitas poros narys agresyviai gina teritoriją, Didžiosios lapės, Kauno r. I2 (K.Valinčienė)

2017-04-11 peri gulbė nebylė Gailiušių tvenkinyje netoli Babtų medelyno, ten nuolatinė perimvietė, jau ne pirmi metai matau ten gulbių nebylių porą, Kauno r. (R. Kembrytė) I2

2017-04-14 Mažiausiai 30 gulbių nebylių Masčio ežere, kai kurios elgiasi teritoriškai, Telšiai. PM2/G1 (M.Bružas)

2017-04-20 Gulbė nebylė peri lizde Nevėžio slėnyje prie Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) I2

2017-04-29 Gulbė nebylė peri didelės laukų balos švendryne netoli Šešupės. Patnas plaukioja netoliese. I2 Marijampolė, A. Žilinskienė.

 

 

MAŽOJI GULBĖ (Cygnus columbianus)

2017-01-06  4 Mažosios Gulbės stebėtos būryje su Gulbėm nebylėm ir giesmininkėm prie Kauno HE (S. Praškevičius) Z

2017-02-28 Mažoji gulbė kartu su giesmininkėmis Kalipėdos raj.(J. Morkūnas)

2017-03-12 Mažosios gulbės, 7, užlietose žemkančiuose, prie Babtų (J. Morkūnas)

2017-03-12 Mažosios gulbės, 12, javų ražienuose Alsos tevnkiuose, Raseinių raj. (J. Morkūnas)

2017.03.16 Mažosios gulbės 28 vnt. Kretingos sav. Lazdininkų km. laukuose (V.Laukžemienė).

2017-03-25 Mažosios gulbės - 2 paukščiai laukų baloje su giesmininkėmis prie Būkliškės k., Ignalinos raj. PM2 (M.Karlonas, L.Raudonikis ir 4P 2017 dalyviai)

2017-03-25 Dvi mažosios gulbės skraidė virš laukų šalia Vikonių, Anykščių r. (A. Šimkus) PM1/PM2

2017-03-26 Mažiausiai dvylika mažųjų gulbių laukuose šalia Pajuodbalio, Kupiškio r. (A. Šimkus) PM2

2017-03-30 Mažoji gulbė, Šilutės raj., PM2 (B.Stukienė, G.Eigirdas, V.Paškevičius)

 

GULBĖ GIESMININKĖ (Cygnus cygnus)

2017-01-06 Vienas paukštis Jūroje ties Smiltyne. (V. Eigirdas) Z

2017-01-06 Kaune nuo Pažaislio pusės Nemuno link stebėtos skrendančios 2 suaug ir 3 jaunos Gulbės giesmininkės dar 5 stebėtos Gulbių nebylių ir Mažujų gulbių būryje prie Kauno HE (S. Praškevičius) Z

2017-01-07 4 vnt laikėsi prie Kauno HE Ornitologinio draustinio salos ir apie 20 vnt Kalantos g pusėje prie buv popieriaus fabriko 10 suaug paukščių(2 su kaklo žiedais) ir apie 10 jaunų net keli jų su kaklo žiedais (S. Praškevičius) Z

2017-01-07 Praskrido virš Kauno Žemųjų Šančių 4 individai (2 ad. 2 juv.) (K. Bilinskas) Z

2017-01-08 Vienas paukštis praskrido ties Lampėdžiais, Kaune. (P. Ignavatavičius) Z

2017-01-09 3 Suaugusios ir 2 Jaunos Gulbės giesmininkės stebėtos Kaune Nemune Tarp Napoleono kalno ir Jiesios žiočių (S. Praškevičius) Z

2017-01-14 Du suaugę ir du pirmamečiai paukščiai stebėti Vokės upėje ties Pagiriais, Vilniaus raj. (Simonas Minkevičius, Sandra Minkevičienė, Kristina Klovaitė, Giedrė Smailytė) Z

2017-01-14 3 individai stebėti Ventos upėje netoli Kuodžių HES (Mažeikių raj.). (D. Makavičius, R. Kinduris, N. Vėlavičienė) Z

2017-01-14 7 paukščiai Nemune ties Kaunu, prie Jiesios žiočių. (M. Karlonas, A. Račkauskaitė) Z

2017-01-15 29 (18 ad + 11 (2y)) paukščiai Krūminių tvenkinyje, Varėnos r. (A. Petraška) Z

2017-01-16 1 paukštis Lėvens upėje Pasvalyje. (A. Naudžius) Z

2017-01-20 5 giesmininkes (3 ad.ir 2 juv.) Nemuno seklumoje prie Jiesios salelių. Pakilo ir apsuko du ratus virš Šančių, ir nusileido atgal ten pat. Nežieduotos. Lesykloje laikosi ta pati žieduota nuo gruodžio pradžios. (K. Bilinskas) Z

2017-01-23 Kaune Pažaislio link stebėta skrendanti 12-13 Gulbių giesmininkių virtinė o prie HE Nemune stebėtos 3 suaugusios Gulbės giesmininkės (S. Praškevičius) Z

2017-01-25 Kaune Nemune HE prieigose apie 30 sk amžiaus Gulbių giesmininkių (S. Praškevičius) Z

2017-01-29 Mažiausiai septynios suagusios ir viena jauna gulbė giesmininkė Papio ežere, Šalčininkų r. (A. Šimkus) Z

2017-02-04 Nemune Kauno HE apylinkėse 34, ir 8 žemiau ties Petrašiunais. (K. Bilinskas) Z

2017-02-10 Lėvens upėje Pasvalyje matyta gulbė giesmininkė ( B. Maldūnienė)Z

2017-02-13 2 gulbių giesmininkių šeimos (2 ad.+ 4 juv. ir 2ad + 2 juv.) maitinosi prie Nemuno salos, Kaune. (K. Valinčienė) Z

2017-02-22 8 gulbės praskrido prie Nemuno ties Kidulių k., Šakių raj., ir 5 pakrantėje ties Jurbarku. (O. Atkočaitis)

2017-02-22 7 gulbės skrido pietinėje Klaipėdos dalyje. (D. Račkauskaitė) PM1

2017-02-23 Du paukščiai Būtingės km. laukuose. Palangos sav. (V. Laukžemis) PM1

2017-02-23 Trys praskrido pagal Smardonę Biržų rajone. B. Maldūnienė PM1

2017-02-23 11 gulbių giesmininkių praskrido 14 val. Rusnę šiaurės kryptimi.  (R. Kubilius) PM1

2017-02-25 labai sumažėjo gulbių nebylių ir giesmininkių Nemune žemiau KHE (K.Bilinskas) PM1

2017-02-25  Kražių sen. Kelmės raj. stebėti 7 individai (A. Raubaitė) PM1

2017-02-25 PastebėtaDanėsupėspaskrido20-25gulbiųbūrys. (V. Šiaulytytė) PM1

2017-02-26 Shlazu kaime, Shilutes raj. 24 gulbes apsemtoje pievoje (E. Užpelkis) PM1

2017-02-27 - 7+8+9 gulbių giesmininkių pulkai į šiaurę Kopgalyje PM1 (S Karalius)

2017-02-27 Gulbių giesmininkių trimitai ir jos pačios visur aplink. Kartu su jom ir nebylės, Šilutės r. PM1 (P. Bagdonas)

2017-02-27 Gulbės giesmininkės - 2 paukščiai arime prie Užusalių k., Jonavos raj. PM1 (M.Karlonas)

2017-02-27. Kelių gulbių giesmininkių balsai Sartų properšoje ties Dusetomis, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1

2017-02-27 Mažiausiai dvylika gulbių giesmininkių laukuose šalia Sujainių, Raseinių r. (R. Šimkus) PM1

2017-02-27 4 suaugę paukščiai skrido virš Gubiškių km. Trakų r. (Renata ir Marijonas Mackevičiai) PM1

2017-02-27 Kelių paukščių balsai girdėti ir vienas skrendantis matytas Tyrulių durpyne (Radviliškio r.). (G. Riauba) PM1

2017-02-27  Virš 30 gulbių laukuose šalia kelio Plokščiai-Gelgaudiškis ties Stanaičių kaimu, Šakių r. (R. Juškaitis) PM1

2017-02-27 11 paukščių skrido nuo Kuršių marių, Klaipėda (S. Apanavičius) PM1

2017-02-27.Trys paukščiai ant dirvono Ukmergės raj. šalia Virkščių km. Vienas 2y. (Kęstutis Jarmalavičius) PM1

2017-02-27 2 paukščiai nutūpė į balą ties Gražiškių km. Vilkaviškio sav. (V. Razmus) PM1

2017-02-28 - 14 gulbių giesmininkių būrys Kopgalyje PM1 (S.Karalius)

2017-02-28 Gulbės giesmininkėmis poromis Klaipėdos, Šilalės, Rietavo, Raseinių ir Kauno rajonuose. Raseinių rajone sankaupos iš 19+20+26 būreliai (J. Morkūnas)

2017-02-28 Ryte 17 išsirikiavusių skrido į šiaurę pro Klaipėda. 2017-02-28 vakare praskrido 3 mažesni giesmininkių būreliai. (D. Račkauskaitė) PM1

2017-02-28  6 paukščiai praskrido virš Dubysos slėnio Raseinių r. sav. (V. Kilčauskas) PM1

2017-02-28 7 gulbės praskrido palei Nemuną Karkazų kaime, Šakių r. (R. Juškaitis) PM1

2017-02-28 Kretingos raj.Lazdininkų km.du paukščiai laukuose. (V. Laukžemienė) PM1

2017-03-02 Zarasų r., Salako ap. Antalieptės marios ties Polivarko k. girdėtos gulbės giesmininkės PM1

(A.Čerkauskas).

2017-03-04 gulbė giesmininkė juv. ryte migruoja Š virš Kauno (K.Bilinskas) PM1

2017-03-04. Gulbė giesmininkė. Paukščių poros balsai Inkartų k., Utenos r. (D. Norkūnienė, D. Norkūnas)

2017-03-04 3 Gulbės giesmininkės Paluknio pievose, Trakų r. (A. Skirpstas) G1

2017-03-05 13+2+12 gulbių giesmininkių būriai praskrido Platelių ežeryno (Platelių ež., Beržoro ež., Ilgio ež. , ež. Žiedelis) pusėn Godelių k., Plungės r. (R. Kembrytė) PM2

2017-03-05 Dvi gulbės giesmininkės stebėtos patvinusiame lauke netoli Aleksandrijos, Skuodo raj. PM1 (M.Kaupys)

2017-03-08 Gulbės giesmininkės - 2 į PV Didžiojo Raisto k., Jonavos raj. PM1 (M.Karlonas)

2017-03-08 Gulbės giesmininkės perėjimo tevnkiniuose Raseinių raj.(J. Morkūnas) G1

2017-03-13 Gulbių giesmininkių būryje viena mažoji gulbė Gulbinų kaimo laukuose Biržų raj. SPM 2 (B. Maldūnienė)

2017.03.13 atsilikusi nuo būrio trimituodama skrido 1 gulbė giesmininkė Nemuno ir Neries santakoje, Kaunas. (K.Valinčienė)

2017-03-14 Gulbės giesmininkės, migruoja pro Nemuno delta (J. Morkūnas)

2017-03-17 Gulbės giesminkės - arime prie Ivoniškio ež. Marijampolės sav. PM2 (M.Karlonas)

2017-03-17 Gulbės giesmininkės - 12 paukščių Amalvo polderyje, Marijampolės sav. PM2 (M.Karlonas)

2017-03-18 9 gulbės giesmininkės Raigardo slėnyje, Druskininkų sav. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė)

2017-03-19 2 gulbės giesmininkės maitinosi laukuose netoli Šatrių Klaipėdos r. (A. Žilinskienė) PM2

2017-03-27 Zarasų r., prie Luodžio ež. - gulbių giesmininkių pora grįžusi į lizdavietę (lizdavietė dar užšalusi, laikosi greta polaidžio baloje) PM1 (A.Čerkauskas).

2017-04-02 Nedideli pulkeliai gulbių giesmininkių Kuprių (4), Anglininkų (6) kaimų laukuose Biržų raj. PM 2 (B. Maldūnienė)

2017-04-14 1 Gulbė giesmininkė (nesu niekada stebėjęs) I Pakumulšių tv., Šiaulių raj. PM1 (M.Bružas)

2017-04-15 2 Gulbės giesmininkės stebėtos kylančios ir skrendančios pietryčių kryptimi, Pakumulšių km., Šiaulių raj. PM1 (M.Bružas)

2017-04-16, gulbės giesmininkės (2 poros), Beičių tv., Rokiškio raj., PM2 (B.Stukienė)

2017-04-21. Gulbė giesmininkė nesitraukianti iš lizdo, nors kita du kartus kilo maitintis į gretimą tvenkinį. Kryžiškių tvenkiniai.Vilniaus r. I2. (R.Karpavičius)

2017-04-23 Gulbių giesmininkų pora peri pelkėtame ežerėlyje netoli Upytės kolektyvinio sodo Nevėžio slėnyje, Kauno r. (S. Medžionis) I2

 

 

ŽELMENINĖ ŽĄSIS (Anser fabalis)

2017-01-06 Vienas paukštis Trinyčiuose. Klaipėda. (V. Eigirdas)

2017-02-18 17 paukščių Netoli Krokų lankos ežero. (V. Eigirdas, S. Eigirdienė, G. Eigirdas, V. Paškevičius) PM1

2017-02-25 - 17 želmeninių žąsų būrys praskrido į šiaurę Klaipėdoje PM1 (S.Karalius)

2017.02.25 prie Klaipėdos 30 želmeninių žąsų būrys skrenda šiaurės kryptimi. V.V. Laukžemiai PM1

2017.02.25 prie Būtingės km. 20 želmeninių žąsų būrys ir jame viena baltakaktė. Skrido šiaurės kryptimi. (V.V. Laukžemiai) PM1

2017-02-27 - traukiančių želmeninių žąsų balsai rūke Kopgalyje PM1 (S Karalius)

2017-02-27 Trys pulkai, apie 150 paukščių, praskrido per Kidulių k., Šakių raj (Olius Atkočaitis, Erima Antanaitienė) PM1

2017-02-28 Du būriai želmeninių žąsų, praskrendančių ties Pasvaliečiais Biržų raj. PM1(B. Maldūnienė)

2017-03-02 Dvi želmeninės arba baltakaktės žąsys (tiksliai neatpažintos) praskrido Vilniuje, Šnipiškėse. (A. Šimkus) PM1

2017-03-05 Želmeninės žąsys - ~ 40 į ŠR virš Karmėlavos, Kauno raj. PM1 (M.Karlonas, A. Račkauskaitė)

2017.03.09 80 želmeninių žąsų skrido rytu kryptimi Kaune. PM2 (K.Valinčienė)

2017-03-11 Šiaurės rytų ir Žuvinto kryptimis skrenda didesni ir mažesni žąsų pulkai. Kiek mačiau baltakaktės ir želmeninės. Marijampolės raj. Patašinės km. A. PM2 Žilinskienė

2017-03-11-12 Želmeninės žąsys dideliais būriais (iki kelių šimtų paukščių) labai intensyviai migruoja Širvintų, Ukmergės, Panevėžio ir Radviliškio r. (A. Šimkus) PM2

2017-03-13 Želmeninės žąsys - ~80 į ŠR virš Karmėlavos, Kauno raj. ir 120 į Š virš D.Raisto k., Jonavos raj. PM1 (M.Karlonas)

2017-03-13 Tūkstančiai želmeninių žąsų (baltakakčių jų tarpe nedaug) Gulbinų kaimo laukuose Biržų raj. SPM 2 (B. Maldūnienė)

2017-03-13 Želmeninių žąsų pulkai visą dieną traukė virš Tumėjos kaimo rytų - pietryčių kryptimis, Anykščių raj. PM2 (R. Kaunietis)

2017-03-13 Želmeninės, baltakaktės ir pilkosios žąsys (vyrauja želmeninės) traukia ŠR, R kryptimis Zarasų ir Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM2

2017-03-14 Želmeninės žąsys ir sp. - intensyviai skrenda Š ir ŠR kryptimi. PM2 (M.Karlonas)

2017.03.14 Praskrendantys želmeninių ir baltakakčių žąsų būriai, apie 100 vnt. (E. Sukackienė) PM2

2017-03-14 Želmeninės žąsys gana intensyviai migruoja Vilniuje. (A. Šimkus) PM2

2017-03-14 Želmeninės ir baltakaktės žąsys traukia virš Utenos (D. Norkūnas) PM2

2017-03-14 Želemeninės žąsys, 1200, masiškai migruoja pro Pagiegių, Usėnų, Juknaičių vietoves. (J. Morkūnas)

2017-03-17 Želmeninės žąsys - mišriame būryje ~10 000 su baltakaktėmis žąsimis (2/3 ANF ALB) Amalvo polderyje, Marijampolės sav. PM2 (M.Karlonas)

2017-03-17 Želmeninės žąsys - intensyviai migruoja į Š; ŠR Kauno, Prienų, Marijampolės ir Alytaus raj. PM2 (M.Karlonas)

2017-03-18 Želmeninės žąsys - ~ 10 000 mišrus būrys su baltakaktėmis (2/3 ANS FAB) laukuose žemiau Sūsios durpyno, prie Jukneliškės k., Lazdijų raj. PM2 (M.Karlonas)

2017-03-26 Dideliais būriais šiaurės rytų skrenda želmeninės ir baltakaktės žąsys. Marijampolės raj. A. Žilinskienė PM2

2017-04-02 Vis dar skrenda šiaurės kryptimi baltakaktės ir želmeninės žąsys. Kartais trumpam nusileidžia laukuose. Marijampolės r. A. Žilinskienė. G1 PM2

2017-04-02 Tūkstančiai baltakakčių ir želmeninių žąsų balose ant dirvų Miegonių , Raikėnų, Kvedariškio, Anglininkų kaimų laukuose Biržų raj. SPM 2 (B. Maldūnienė)

2017-04-23 Nedidelis (apie 10 paukščių) želmeninių žąsų būrelis maitinosi laukuose. patašinės km, Marijampolės raj. PM2 A. Žilinskienė

 

TRUMPASNAPĖ ŽĄSIS (Anser brachyrhynchus)

2017-03-26 Vienas paukštis prie Mingės kaimo, Šilutės r. (A. Petraška) PM1

2017-03-26 Trumpasnapė žąsis stebėta kitų žąsų, gulbių ir gervių būryje laukuose šalia Pajuodbalio, Kupiškio r. (A. Šimkus) PM1

2017-03-27 Vienas paukštis Rusnės saloje, prie Vorusnės. (V. Eigirdas,S.Eigirdienė) PM1

2017-04-05 Vienas paukštis stebėtas žąsų būryje Rupkalviuose, Šilutės r. (Daiva Norkūnienė, Darius Norkūnas) PM1

2017-04-06 Viena stebeta Shlazu kaime Shilutes raj. (E. Užpelkis)

2017-04-08 1 paukštis Ventės k., Šilutės r. (Vytautas Eigirdas     )

2017-04-08 Po vieną paaukštį stebėta Rupkalviuose ir prie Šyšos, Šilutės r. (Vytautas Eigirdas, Antanas Petraska)

2017-04-08 Keturios trumpasnapės žąsys matytos laukuose prie Stankiškių, Šilutės r. Ten pat stebėtos ir kitą dieną. (Augustas Šimkus)

2017-04-09  Du ir vienas paukščiai stebėti skirtinguose žąsų būriuose šalia Sausgalvių, Šilutės r. (Augustas Šimkus)

2017-04-09 5 paukščiai (2+1+1+1) stebėti skirtingose Nemuno deltos vietose. (A. Petraška, V. Eigirdas)

2017-04-11 1 ir 2 trupasnapės skirtinguose mišriuose būriuose Sausgalviuose. (P. Bagdonas)

 

 

 

BALTAKAKTĖ ŽĄSIS (Anser albifrons)

2017-01-20 3 žasys kartu su didančių pulkeliu apledijusioje Nemuno pakrantėje tarp Jiesios žiočių ir Napaleono kalno, Kaunas. (K. Bilinskas) Z

2017-02-28 Keturios baltakaktės  želmeninių žąsų būryje, praskrendančios ties Pasvaliečiais Biržų raj.PM1(B. Maldūnienė)

2017-02-28 Kretingos raj.Lazdininkų km.keturios baltakaktės, želmeninių žąsų būryje. (V. Laukžemienė) PM1

2017-03-07 40tinis būrelis Baltakakčių žąsų , Rusnė prie Bevardžio upelio (P. Bagdonas, B. Belchev) PM1

2017-03-11 Šiaurės rytų ir Žuvinto kryptimis skrenda didesni ir mažesni žąsų pulkai. Kiek mačiau baltakaktės ir želmeninės. Marijampolės raj. Patašinės km. A. PM2 Žilinskienė.

2017-03-12 Radviliškio r. želmeninių žąsų būriuose negausiai stebimos baltakaktės žąsys. (A. Šimkus) PM1

2017.03.13 baltakaktės žąsys skrido virš Nemuno ir Neries santakos, Kaune. PM2 (K.Valinčienė)

2017.03.14 Praskrendantys želmeninių ir baltakakčių žąsų būriai, apie 100 vnt. (E. Sukackienė) PM2

2017-03-13 Želmeninės, baltakaktės ir pilkosios žąsys (vyrauja želmeninės) traukia ŠR, R kryptimis Zarasų ir Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM2

2017-03-14 Želmeninės ir baltakaktės žąsys traukia virš Utenos (D. Norkūnas) PM2

2017-03-15 Baltakaktės žąsys apie 3000 individų Nemuno deltoje, vis atkrenda nauji būreliai (J. Morkūnas, V. Eigirdas)

2017-03-17 Baltakaktės žąsys - mišriame būryje ~10 000 su želmeninėmis žąsimis (2/3 ANF ALB) Amalvo polderyje, Marijampolės sav. PM2 (M.Karlonas)

2017-03-17 Baltakaktės žąsys - intensyviai migruoja į Š, ŠR Kauno, Prienų, Marijampolės ir Alytaus raj. PM2 (M.Karlonas)

2017-03-18 Baltakaktės žąsys mišriuose būriuose su želmeninėmis arba atskirai gana intensyviai migruoja Vilniuje, Trakų r. ir Šalčininkų r. (A. Šimkus) PM1-PM2

2017-03-18 Baltakaktės žąsys - 10 000 mišrus būrys su želmeninėmis (2/3 ANS FAB) laukuose žemiau Sūsios durpyno, prie Jukneliškės k., Lazdijų raj. PM2 (M.Karlonas)

2017-03-20 Baltakaktės žąsys laukuose mišriuose būriuose su želmeninėmis ir skrendantys jų būriai PM2 Biržų raj.( B. Maldūnienė)

2017-03-26 Dideliais būriais šiaurės rytų skrenda želmeninės ir baltakaktės žąsys. Marijampolės raj. A. Žilinskienė PM2

2017-04-02 Vis dar skrenda šiaurės kryptimi baltakaktės ir želmeninės žąsys. Kartais trumpam nusileidžia laukuose. Marijampolės r. A. Žilinskienė. G1 PM2

2017-04-02 Tūkstančiai baltakakčių ir želmeninių žąsų balose ant dirvų Miegonių , Raikėnų, Kvedariškio, Anglininkų kaimų laukuose Biržų raj. SPM 2 (B. Maldūnienė)

2017-04-15 Keli 50-70 baltakakčių žąsų būreliai Patašinės km pievose, Marijampolės raj. PM2 A. Žilinskienė

2017-04-29 Viena, matyt nuo būrio atsilikusi, žąsis, nesu tikra, bet manau, kad jauna baltakaktė pakilo iš Šešupės miesto ribose. Marijampolė, A. Žilinskienė

 

MAŽOJI ŽĄSIS (Anser erythropus)

2017-03-19 Vienas paukštis stebėtas prie Vilkyčių kartu su baltakaktėmis žąsimis. (J. Morkūnas,P.Glazgoc,J.Loshchagina) PM1

2017-03-27  Antrametis paukštis stebėtas Rusnės saloje, prie Bevardžio upelio. (V. Eigirdas,S.Eigirdienė) PM1

 

 

PILKOJI ŽĄSIS (Anser anser)

2017-02-12 vienas paukštis praskrido Smiltynėje kartu su gulbėm nebylėm (J. Zarankaitė)

2017-02-17 pilkosios žąsis vakare virš Šyšos skrenda ŠR kryptimi (B. Belchev) PM1

2017-02-18 Trylika pilkųjų žąsų, Būtingės km., Palangos sav. (V.V. Laukžemiai) PM1

2017-02-18 2 paukščiai Netoli Krokų lankos ežero. (V. Eigirdas, S. Eigirdienė, G. Eigirdas, V. Paškevičius) PM1

2017-02-18 Rusnės saloje, prie Bevardžio upelio stebėtas apie 100 pilkųjų žąsų būris. (B. Belchev) PM1

2017-02-22 1 paukštis praskrido prie Nemuno ties Kidlių k., Šakių raj. (O. Atkočaitis) PM1

2017-02-27 Pulkeliais skrenda pilkosios žąsys PM2?, Šilutės r. (P. Bagdonas)

2017-02-27 Baltoji Voke, fishponds: 2 migrating and 3 at Papis (K. Castren.)

2017-02-28. Viena pilkoji žąsis praskrido Vytėnų k., Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM1

2017-03-04 Seven birds at Labanoras, migrating. (Jos Stratford) PM1

2017-03-08 Pilkosios žąsys perėjimo vietoje Raseinių raj. Alsos tvenkiniuose (J. Morkūnas) G1

2017-03-13 Dvi pilkosios žąsys prie Gulbinų ežero Biržų raj. PM 1, ar gal 2 (B. Maldūnienė)

2017-03-13 Pilkosios žąsys - 5 poros perimvietėje Petrešiūnų k. Rokiškio r, (D. Norkūnienė) G1

2017-03-13 Želmeninės, baltakaktės ir pilkosios žąsys (vyrauja želmeninės) traukia ŠR, R kryptimis Zarasų ir Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM2

2017-03-17 Pilkosios žąsys - ~10 Amalvo polderyje, Marijampolės sav. L? (M.Karlonas)

2017-04-01 Būrys pilkųjų žąsų: 5 matytos ir girdėti balsai medžiais apaugusioje klampynėje Papilio tvenkinyje Biržų raj. PM2, o gal ir L (B. Maldūnienė)

2017-03-23 Nemuno deltoje pilkosios žąsys vedžiojasi žąsiukus (V. Eigirdas) J2

 

KANADINĖ BERNIKLĖ (Branta canadensis)

2017-03-14 7 paukščiai apsemiamoje pievoje ties Šyšgiriais, Šilutės raj. (V. Eigirdas) PM1

2017-03-15 Prie Šilutės pievoje stebėti 6 paukščiai. (J. Morkūnas, V. Eigirdas, P. Glazov, J. Loschagina) PM1

2017-03-17 3 paukščiai užlietoje pievoje prie Agluonėnų Klaipėdos raj. (M. Briedis) PM1

2017-03-25 Dvidešimties paukščių būrys Sausgalviuose, Šilutės r. (A. Petraška) PM1

2017-03-26 Stebėta Nemuno deltoje 19+1. (V.V. Laukžemiai) PM1

2017-03-26 Vienas paukštis ties Šyšgiriais, Šilutės r. (Antanas Petraška) PM1

2017-03-27 14 paukščių prie Šlažų tilto, Šilutės raj. (Vytautas Eigirdas) PM1

2017-04-07 12 pauščių ties Šyšgiriais. Šilutės raj. (V. Eigirdas)

 

 

BALTASKRUOSTĖ BERNIKLĖ (Branta leucopsis)

2017-03-15 Baltaskruostės berniklės apie 200 individų Nemuno deltoje. (J. Morkūnas, V. Eigirdas)

2017-03-17 Baltaskruostės berniklės - ~ 50 Amalvo polderyje, Marijampolės sav. PM1 (M.Karlonas)

2017-03-18 Toliūnuose, Biržų r. 2 baltaskruostės berniklės 4000 žąsų būryje (A.Naudžius) PM1

2017-03-19 Baltaskruostė berniklė kartu su baltakaktėmis ir želmeninėmis žąsimis prie Dusios ežero, Lazdijų raj. (P.Ignatavičius)

2017-03-25 Baltaskruostės berniklės - 2 paukščiai mišriame želmeninių, baltakakčių, pilkųjų žąsų būryje Dysnos slėnyje, Ignalinos raj. PM1 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

 

RUDAKAKLĖ BERNIKLĖ (Branta ruficollis)

2017-03-19 Vienas paukštis tarp Užlieknių ir Sausgalvių (v. Eigirdas, G.Eigirdas, V. Paškevičius, S. Eigirdienė, K. Morkūnas)

2017-03-26 Du paukščiai ryte stebėti prie Minijos. Dar du, po pietų, tarp Šilutės ir Rupkalvių. (A. Petraška, V. Eigirdas) PM1

2017-03-27 Du paukščiai tarp Šilutės ir Rupkalvių. (A. Petraška, V. Eigirdas) PM1

2017-03-31 Vienas paukstis stebetas ryte netoli Shilutes (E Užpelkis) PM1

2017-04-05 Du paukščiai stebėti žąsų būryje ties Užliekniais, Šilutės r. (Daiva Norkūnienė, Darius Norkūnas) PM1

2017-04-07    Du paukščiai prie Mingės, Šilutės raj. (Vytautas Eigirdas)

2017-04-08 Du paukščiai matyti šalia Mingės, Šliutės raj. (Simonas Minkevičius, Sandra Minkevičienė)

 

 

 

URVINĖ ANTIS (Tadorna tadorna)                   

2017-03-03 Du paukščiai apsemiamoje pievoje, prie Stankiškių. (V. Eigirdas) PM1

2017-03-04 Stebėti du paukščiai. Vienas patinas tupėjo ant ledo Kuršių mariose ties Svencelę (Klaipėdos raj.), kitas patinas - apsemtoje pievoje prie Stankiškių (Šilutės raj.). (G. Gražulevičius) PM1

2017-03-13 Urvinės antys,2, prie perėjimui tinkamų buveinių Kuršių mariose prie Juodkrantės (J. Morkūnas)     

 

EURAZINĖ CYPLĖ (Anas penelope)

2017-01-05 Kaune Nemune einant maršrutu Juozapavičiaus tiltas-trijų mergelių pėsčiujų tiltas ties smetonos alėja šančių pusėje 9-11 Eurazinių cyplių pulkelis maitinosi ir dar 3 pulkai po 15-20 vnt praskrido santakos link (S. Praškevičius) Z

2017-01-09 Maršrute Santaka -Juozapavičiaus tiltas Marvelės pusėje Nemune,Nemuno saloje ir pakeliui link Šančių gulbių lesyklos stebėta poromis ir pavieniui apie 20 Eurazinių cyplių (S. Praškevičius) Z

2017-01-14 Vienas paukštis (patelė) Ukmergėje, Šventojoje, netoli pėsčiųjų tilto. (A. K. Jarmalavičiai ,E. Vernickaitė, Justinas Pacevičius) Z

2017-01-14 4 (2 poros) Kaune, Neryje skirtingose vietose. (Rūta Kembrytė, Igoris Semionovas) Z

2017-01-14 Nemune žemiau pesčiujų tilto Kaune 4 cyples. (Kristupas Bilinskas, J.Miskinis) Z

2017-02-05 Kaune, Nemune ties sala ir Aleksoto tiltu bei Nemuno ir Neries santakoje stebėti apie 50 paukščių. (A. Šimkus) Z

2017-02-16 6 (3M+3F) cyplės šalia Nemuno salos Kaune. (R. Kembrytė) Z

2017-02-19 32 paukščiai (17 patinėlių ir 15 patelių) Nemune, atkarpoje nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Nemuno salos. (L. Bisikirskienė) Z

2017-02-26 14 paukščių apsemtoje pievoje prie Minijos kaimo (V. Eigirdas) PM1

2017-03-02 - 2+4 cyplių būreliai į šiaurę Kopgalyje PM1 (S.Karalius)

2017-03-03 Cyplės - nusileido 29 individai. Gražūs, Sausgalviai, Šilutės r. (P. Bagdonas) PM1

2017-03-17 Dešimt eurazinių cyplių Širvėnos ež. Biržuose PM1 (B. Maldūnienė)

2017-03-17 Cyplės - ~2000 Amalvo polderyje, Marijampolės sav. PM2 (M.Karlonas)

2017-03-18 Daugiau nei 500 cyplių Papio ežere, Šalčininkų r. (A. Šimkus) PM2

2017-03-20 Zarasų r., Antalieptės marių properšoje-3 cyplių patinai PM1 (A.Čerkauskas).

2017-03-25 Eurazinės cyplės - gausiausia ančių rūšis šiuo laikotarpiu Ignalinos rajone. PM2 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

2017-03-25 Daugiau nei 50 eurazinių cyplių laukų baloje šalia Vikonių, Anykščių r. (A. Šimkus) PM2

2017-03-26 Šešios eurazinės cyplės baloje pievose piečiau Patašinės kaimo Marijamolės raj. A. Žilinskienė PM2

2017-04-01 eurazinių cyplių sankaupa apie 300 paukščių jei ne daugiau. Amalvo polderiai, Paužiškiai, Igliaukos sen., Marijampolės sav. (G.Petkus) PM1

2017-04-01 Apie 100 eurazinių cyplių laukų baloje šalia Vikonių, Anykščių r. (A. Šimkus) PM2

2017-04-02 Daugiau nei 100 eurazinių cyplių Viešinto ežere, Anykščių r. (A. Šimkus) PM2

2017-04-08 10 porų eurazinių cyplių laukų ilsėjosi laukų baloje Marijampolės raj kartu su minėtomis aukščiau šaukštasnapėmis. PM2 A. Žilinskienė

2017-04-10 5 eurazinės cyplės Raguvos tvenkinyje, Panevėžio r. (R. Kaunietis)

2017-04-14 1 Eurazinės cyplės patinas (laikėsi kartu su giesmininke ir smailiauodege antimi) I Pakumulšių tv., Šiaulių raj. PM1 (M.Bružas)

2017-04-16, eurazinės cyplės, Beičių tv., Rokiškio raj., PM2 (B.Stukienė)

2017-04-18 Dešimtys eurazinių cyplių porų laukų baloje, netoli Raguvos, Panevėžio r. (Mangirdas Maasas)

2017-04-20 Euroazinės cyplės - kopuliacija Senrusnės ež., Pagėgių sav. G2 (M.Karlonas, V.Eigirdas)

2017-04-23 24-rių eurazinių cyplių ir dvi poros šaukštasnapių ančių viename būryje, skraidė iš vienos laukų balos į kitą. Patašinės km, Marijampolės raj. PM2 A. Žilinskienė

 

 

PILKOJI ANTIS (Anas strepera)

2017-01-04 Nemune aukščiau pesčiujų tilto Kaune 1 patelė. (K. Bilinskas) Z

2017-01-07 Patinas stebetas Nemune ties Ž.Šančiais, ten pat kur gruodį laikėsi dvi patelės. (K. Bilinskas) Z

2017-01-31 Vienas paukštis plaukiojo su didžiosiomis antimis Šventosios upeje (V. Laukžemienė) Z

2017-02-26 Vienas paukštis  apsemtoje pievoje prie Minijos kaimo (V. Eigirdas) PM1

2017-03-15 Pilkosios antys prie Minijos (J. Morkūnas, V. Eigirdas)

2017-03-25 Pilkosios antys - porelė Svirkų ež., Ignalinos rajone. PM1 (M.Karlonas, L.Raudonikis ir 4P 2017 dalyviai)

2017-03-28 Penkios pilkosios antys (3 patinai ir 2 patelės) Nevėžio slėnio užlietoje pievoje netoli Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM2

2017-04-04 Dvi poros pilkųjų ančių Širvėnoje, Biržuose PM1 (B. Maldūnienė)

2017-04-16, pilkosios antys, Beičių tv., Rokiškio raj., PM2 (B.Stukienė)

2017-04-22 Pilkųjų ančių porelė Kalvių karjere, Ketvergiai, Klaipėdos raj. PM1 (M.Bružas)

2017-04-22 Pilkųjų ančių porelė Dovilų karjere, Klaipėdos raj. PM1 (M.Bružas)

 

RUDAGALVĖ KRYKLĖ (Anas crecca)

2017-01-07 Iki 6 paukščių (4 pateles 2 patinai) užšalančiame Nemune tarp Šančių gulbių lesyklos ir geležinkelio tilto Kaune. (K. Bilinskas) Z

2017-01-08 1 patelė stebėta Vilniaus nuotėkų valymo stoties teritorijoje. (L. M. Šniaukštos) Z

2017-01-13 11 (3 patinai ir 8 patelės) Nemuno pakrantėje aukščiau Geležinkelio tilto Kaune (S. Medžionis) Z

2017-01-14 6 individai Nemune ties Kaunu, prie Čiurlionio tilto (M. Karlonas, A. Račkauskaitė) Z

2017-01-14 3 patinai stebėti Kaune, Neryje ties Petro Vileišio tiltu. (R. Kembrytė, I. Semionovas) Z

2017-02-05 Dešimt paukščių stebėti Kaune, Nemuno atkarpoje nuo Trijų mergelių tilto iki Nemuno salos. (A. Šimkus)  Z

2017-02-16  7 paukščiai (3M+4F) stebėti Nemune netoli Čiurlionio tilto, Kaunas. (R. Kembrytė) Z

2017-02-19 8 paukščiai (4 patinėliai ir 4 patelės) Nemune, atkarpoje nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Nemuno salos. (L. Bisikirskienė) Z

2017-02-19 33 paukščiai (16 patinėlių ir 17 patelių) Neries upėje, kairiajame upės krante ties prekybos centru ,,Senukai". (L. Bisikirskienė) Z

2017-03-03 Rudagalvė kryklės - 8 vienetai rausiančių, 1 vienetas snaudŽiantis (mano dvasinis gyvūnas), Sausgalviai, Šilutės r. (P. Bagdonas) PM1

2017-03-07 Trys poros rudagalvių kryklių Nemune ties Birštonu. (R. Kaunietis)

2017-03-13 - 8 rudagalvės kryklės praskrido Kopgalyje PM1 (S.Karalius)

2017-03-18 Ignalinos r., Būkliškė- 3 rudagalvės kryklės patinai PM1 (A.Čerkauskas).

2017-03-21 Rudagalvių kryklių porelė užlietoje pievoje ties Dusetomis, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1

2017-03-22 Pora rudagalvių kryklių matyta baloje prie Beržinių kaimo Biržų raj. PM1 (B. Maldūnienė)

2017-03-25 Rudagalvės kryklės - 1 porelė Birvėtų ž.ū.t. ir viena Tverečiaus ež., Ignalinos rajone. PM1 (M.Karlonas, L.Raudonikis ir 4P 2017 dalyviai)

2017-03-25 Aštuonios rudagalvės kryklės pasemtoje pievoje. Marijampolės raj. Aušra Žilinskienė. PM2

2017-03-25 Iki dešimt rudagalvių kryklių laukų baloje šalia Vikonių, Anykščių r. (A. Šimkus) PM1/PM2

2017-04-01 Didelis būrys rudagalvių kryklių Papilio tvenkinyje Biržų raj. PM2 (B. Maldūnienė)

2017-04-01 Daugiau nei 20 rudagalvių kryklių laukų baloje šalia Vikonių, Anykščių r. (A. Šimkus) PM2

2017-04-13 2 Rudagalvės kryklės Dovilų karjere, Klaipėdos raj. PM1 (M.Bružas)

2017-04-16, rudagalvės kryklės, Beičių tv., Rokiškio raj., PM2 (B.Stukienė)

2017-04-15 Rudagalvės kryklės (21 paukštis) pievų baloje, Patašinės km. Marijampolės raj. PM2 A. Žilinskienė

2017-04-23 Rudagalvių kryklių būrys (10 vnt.) su Didžiosiomis antimis (5 vnt.) vandens telkinyje šalia buvusio Rykantų sąvartyno Trakų raj. G2 (Stebėtos ir praėjusiais metais) (V. Žemaitienė).

2017-04-23 Trys rudagalvės kryklės (du patinėliai ir patelė) laukų baloje, Patašinės km. Marijampolės raj. PM2 A. Žilinskienė

 

DIDŽIOJI ANTIS (Anas platyrhynchos)

2017-02-04 didantės kai kur jau laikosi poromis Nemune prie KHE (K.Bilinskas) G1

2017-02-04 Didžiųjų ančių pavienės poros paliko "batono valgyklas" ir pasitraukė į nuošalesnes vietas Nevėžio upėje Panevėžio ribose. (R. Kaunietis)

2017-02-25 mažėja didžiujų ančių lesinimo taškuose Nemune ties Kaunu (K.Bilinskas) PM1/G1

2017-02-28 - Kopgalyje traukia pirmieji didžiųjų ančių būreliai PM1 (S.Karalius)

2017-03-09 Didžiosios antys laikosi poromis, stebėta kopuliacija Trinyčių tvenkinyje, Klaipėdos m. sav. G2 (M.Bružas); apie 20 paukščių būrelis stebėtas Melnragėje prie šiaurinio molo, turbūt, migrantai - ilsisi. PM1 (M.Bružas)

2017-03-16 6 didžiosios antys migruoja į pietus, I Melnragė. PM2 (M.Bružas)

2017-03-17 Didžiosios antys ~500 Amalvo polderyje, Marijampolės sav. PM2 (M.Karlonas)

2017-03-18 Didžiųjų ančių kvaksėjimai II Pakumulšių tvenkinyje, skraido būreliais į pietus. G1/PM2 (M.Bružas)

2017-03-26 Daug didžiųjų ančių laukų balose Marijampolės raj A. Žilinskienė PM2

2017-04-13 1 didžiosios anties gaigalas Gargždų karjere, patelė, galbūt, lizde(?), Klaipėdos raj. I2? (M.Bružas)

2017-04-14 Didžiosios anties gaigalas vienas pats plaukioja Vėžaičių tvenkinyje, Klaipėdos raj. I2 (M.Bružas)

2017-04-25 Panevėžyje, Skaistakalnio parko tvenkinyje didžioji antis plaukioja su 5 neseniai išsiritusias jaunikliais. (R. Kaunietis)

 

 

SMAILIAUODEGĖ ANTIS (Anas acuta)

2017-01-14 Patelė arba jaunas paukštis Nemune ties Kaunu prie Jiesios žiočių. (M. Karlonas, A. Račkauskaitė) Z

2017-01-20 Vis dar laikosi patelė Nemune ties Jiesios draustiniu, kaune. (K. Bilinskas) Z

2017-02-05 Smailiauodegė antis vis dar stebima Kaune, Nemune aukščiau Jiesios žiočių. (A. Šimkus) Z

2017-02-26 Bent 3 paukščiai apsemtoje pievoje prie Minijos kaimo (V. Eigirdas) PM1

2017-03-03 Sailiauodegės antys - 7 plūduriuojančios, Sausgalviai, Šilutės r. (P. Bagdonas) PM1

2017-03-17 Keturiolika smailiauodegių ančių Širvėnos ež. Biržuose PM1 (B. Maldūnienė)

2017-03-17 Smailiauodegės antys - ~500 Amalvo polderyje, Marijampolės sav. PM2 (M.Karlonas)

2017-03-23 10 smailiauodegių ančių Rokiškio tvenkiniuose (D. Norkūnienė) PM1

2017-03-25 Smailiauodegė antis - patinas Birvėtų ž.ū.t., Ignalinos rajone. PM1 (M.Karlonas, L.Raudonikis ir 4P 2017 dalyviai)

2017-04-01 smailiauodegių 15 porų mažiausiai. Amalvo polderiai, Paužiškiai, Igliaukos sen., Marijampolės sav. (G.Petkus) PM2

2017-04-01 Trys poros smailiauodegių ančių laukų baloje šalia Vikonių, Anykščių r. (A. Šimkus) PM1

2017-04-02 Pora smailiauodegių ančių Viešinto ežere, Anykščių r. (A. Šimkus) PM1

2017-04-14 1 Smailiauodegės anties patinas (nesu čia matęs) I Pakumulšių tv., Šiaulių raj. PM1 (M.Bružas)

2017-04-16, smailiauodegės antys, Beičių tv., Rokiškio raj., PM2 (B.Stukienė)

 

DRYŽGALVĖ KRYKLĖ (Anas querquedula)

2017-01-07 Pulkelis 6vnt prie pat Kauno HE ir dar atskirai du patinai ir patelė (S. Praškevičius) Z

2017.03.16 porelė dryžagalvių kryklių Šventosios upėje (V.Laukžemienė). PM1

2017-03-18 Dryžagalvės kryklės patinas Papio ežere, Šalčininkų r. (A. Šimkus) PM1

2017-03-27 Dryžagalvės kryklės patinas Nevėžio slėnio užlietoje pievoje netoli Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

2017-03-30 Dryžagalvių kryklių keturios poros Nevėžio užlietoje pievoje šalia Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM2

2017-04-01 dryžgalvės kryklės 3 poros. Amalvo polderiai, Paužiškiai, Igliaukos sen., Marijampolės sav. (G.Petkus) PM1

2017-04-07 Dryžagalvių kryklių pora Gulbinų ežere Biržų raj. PM1 (B. Maldūnienė)

2017-04-16, dryžiagalvės kryklės, Beičių tv., Rokiškio raj., PM2 (B.Stukienė)

2017-04-18 Dryžiagalvės kryklės patinėlis laukų baloje, netoli Raguvos, Panevėžio r. (Mangirdas Maasas)

 

ŠAUKŠTASNAPĖ ANTIS (Anas clypeata)

2017-04-01 3 šaukštasnapių ančių patinai. Amalvo polderiai, Paužiškiai, Igliaukos sen., Marijampolės sav. (G.Petkus) PM1

2017-04-04 Pora šaukštasnapių ančių Širvėnoje, Biržuose PM1 (B. Maldūnienė)

2017-04-08 16 šaukštasnapių ančių ilsėjosi laukų baloje Marijampolės. raj. piečiau Patašinės kaimo gyvenvietės. PM2 A. Žilinskienė

2017-04-10 2 poros šaukštasnapių ančių Raguvos tvenkinyje, Panevėžio r. (R. Kaunietis)

2017-04-13 4 Šaukštasnapės antys (2M,2F) Dovilų karjere, Klaipėdos, raj. PM1 (I.Mickus, M.Bružas)

2017-04-13 Šaukštasnapės antys - ~20 prie Žuvintų k., Alytaus raj. PM1 (M.Karlonas)

2017-04-14 Šaukštasnapės antys - 4 Raigardo slėnyje, Druskininkų sav. PM1 (M.Karlonas)

2017-04-16, šaukštasnapės antys, Beičių tv., Rokiškio raj., PM2 (B.Stukienė)

2017-04-18 Dešimtys šaukštasnapių ančių porų laukų baloje, netoli Raguvos, Panevėžio r. (Mangirdas Maasas)

2017-04-26 Trys šaukštasnapės antys užlietame Nevėžio slėnio ežerėlyje netoli Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

 

RUDAGALVĖ ANTIS (Aythya ferina)

2017-01-04 2 suaugę patinai 1 patelė Rudagalvių ančių stebėta skrendant neaukštai virš Nemuno, arenos link Kaune prie Čiurlionio geležinkelio tilto (S. Praškevičius) Z

2017-03-02 vienas rudagalvės anties patinukas Šventosios upėje tarp Sartų ir Rašų ežerų, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1

2017-03-04 - porelė rudagalvių ančių tvenkinyje Klaipėdoje PM1 (S./Karalius)

2017-03-16 5 rudagalvės kryklės migruoja į pietus, I Melnragė. PM1 (M.Bružas)

2017-03-18 Daugiau nei 100 rudagalvių ančių Papio ežere, Šalčininkų r. (A. Šimkus) PM2

2017-03-18 Apie 20 rudagalvių kryklių Papio ežere ir dvi šlapžemėje šalia Baltosios Vokės, Šalčininkų r. (A. Šimkus) PM1

2017-03-22 Rudagalvės antys (5) Širvėnos ežere Biržuose PM1 (B. Maldūnienė)

2017-03-23 Kelios dešimtys rudagalvių ančių Rokiškio tvenkiniuose (D. Norkūnienė)

2017-03-25 Rudagalvė antis - patinas Svirkų ež., Ignalinos rajone. PM1 (M.Karlonas, L.Raudonikis ir 4P 2017 dalyviai)

2017-04-01 Rudgalvių ančių keletas paukščių Arino ež., Joniškio sen., Molėtų r.sav. (E.Greimas), PM1/PM2

2017-04-02 Daugiau nei 70 rudagalvių ančių Viešinto ežere, Anykščių r. (A. Šimkus) PM2

2017-04-13 20 Rudagalvių ančių (10M,10F) stebėta Dovilų karjere, Klaipėdos raj. PM1 (M.Bružas, I.Mickus)

2017-04-16, rudagalvės antys, Beičių tv., Rokiškio raj., PM2 (B.Stukienė)

2017-04-22 10 Rudagalvių kryklių (7M, 3F) Dovilų karjere, Klaipėdos raj. PM2 (M.Bružas)

 

 

KUODUOTOJI ANTIS (Aythya fuligula)

2017-03-14 Dešimt kuoduotųjų ančių Širvėnos ežero properšoje Biržuose PM1 (B. Maldūnienė)

2017-03-18 Iki 100 kuoduotųjų ančių Papio ežere, Šalčininkų r. (A. Šimkus) PM2

2017-03-20 Zarasų r., Antalieptės marių properšoje-2 kuoduotųjų ančių patinai PM1 (A.Čerkauskas).

2017-03-25 Kuoduotosios antys - 1 užlietose Svylos upės pievose ties Bobėnais, 2 Svirkų ež., Ignalinos rajone. PM1 (M.Karlonas, L.Raudonikis ir 4P 2017 dalyviai)

2017-04-01 Kuoduotųjų ančių keletas dešimčių Arino ež., Joniškio sen., Molėtų r.sav. (E.Greimas), PM2

2017-04-02 Daugiau nei 100 kuoduotųjų ančių Viešinto ežere, Anykščių r. (A. Šimkus) PM2

2017-04-13 40 Kuoduotųjų ančių (20M,20F) Dovilų karjere, Klaipėdos raj. PM1 (M.Bružas, I.Mickus)

2017-04-14 1 Kuoduotosios anties patinas Gondingos tvenkinyje, Plungėje. PM1 (M.Bružas)

2017-04-16, kuoduotosios antys, Beičių tv., Rokiškio raj., PM2 (B.Stukienė)

2017-04-22 20 Kuoduotųjų ančių Kalvių karjere, Ketvergiai, Klaipėdos raj. PM2 (M.Bružas)

2017-04-22 50 Kuoduotųjų ančių Dovilų karjere, Klaipėdos raj. PM2 (M.Bružas)

2017-04-22 48 Kuoduotosios antys Gargždų karjere, Klaipėdos raj. PM2 (M.Bružas)

 

ŽILOJI ANTIS (Aythya marila)

2017-01-03 1 suaugęs Patinas nardė Kaune prie HE (S. Praškevičius) Z)

2017-01-07 Kuoduotuojų ančių pulkeliuose prie Kauno HE apie 10 paukščių (S. Praškevičius) Z

2017-02-04 Nemune ties KHE du patinai ir dvi patelės. (K. Bilinskas) Z

2017-02-07 Stebėta Klaipėdoje prie Danės upės. Viena patelė (V. Šiaulytytė) Z

2017-03-02 vienas žilosios anties patinukas Šventosios upėje tarp Sartų ir Rašų ežerų, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1

 

PAPRASTOJI GAGA (Somateria mollissima)

2017-01-06 Vienas jaunas patinas stebėtas Klaipėdos uoste, Smiltynėje prie pietinio molo. (J. Morkūnas)

2017-03-20 Juodkrante: 1 male to north at the sea (K. Castren)

2017-04-08 Paprastosios gagos patinas Kuršių mariose ties Ventės ragu, Šilutės r. (A. Šimkus) PM1

 

LEDINĖ ANTIS (Clangula hyemalis)

2017-01-06 Patelė stebėta Klykuolių pulke prie Kauno HE (S. Praškevičius) Z

2017-02-08 I Melnragėje, Klaipėdoje stebėtas ledinių ančių tuoktuvinis elgesys*. G1 (M. Bružas)

 4 antys (2 patinai, 2 patelės) plaukė link II Melnragės. Kas kiek laiko patelės pavaiko patinėlius, patinėliai pakyla iš vandens, paskrenda keletą metrų į priekį, kažkur 1 metro aukštyje sustingsta, sparnus laiko sulenkę lyg kokių 45 laips. kampu ir nusileidžia pilvu bei krūtine į vandenį. Toks elgesys kartojasi keletą kartų. Stebint tuos 4 individus, pro teleskopo matymo lauką praskrido dar 4 antys 2:2 lyčių santykiu. Vėliau 1 patelė nuskrido nuo likusių 3 individų, o paskui ją nusekė vienas patinas. Patelę patinas "gaudė" ir "sekiojo", kuri skraidė dideliais ratais virš jūros. Jeigu patelė nusileisdavo patinas nusileisdavo netoliese. Po to abu pradėjo nardyti, turbūt, pradėjo maitintis.

2017-04-22 Ledinių ančių porelė stebėta kuoduotųjų ančių būrelyje Gargždų karjere, Klaipėdos raj. SPM3 (M.Bružas)

 

JUODOJI ANTIS (Melanitta nigra)

2017-01-15 Jaunas paukštis ar patelė stebėta prie Kauno HE (E. Šniaukšta) Z

2017-01-23  Juodoji antis vis dar laikosi prie Kauno HE (S. Praškevičius) Z

2017-02-04 Nuo Kauno vandens paukščių apskaitų ( 01-14 d.) patelė laikosi tūkstančių klykuolių masėje Nemune prie KHE užtvankos (K. Bilinskas) Z

2017-03-19 Pora ir dar vienas patinas Žuvinto ežere. (S. Medžionis)

 

NUODĖGULĖ (Melanitta fusca)

2017-01-03 1 patelė nardydama maitinosi Girelės tvenkinyje Kaišiadoryse (E. Briedis) Z

2017-01-05 Jaunas paukštis paskutinį kartą stebėtas Vilniuje, Neryje aukščiau Žirmūnų tilto. (A, Šimkus) Z

2017-01-15 Du paukščiai pastebėti Druskininkuose, Nemuno upėje šalia Meilės salos. (A. Norkūnas) Z

2017-03-13 Nuodėgulės intensyviai patinai vaikosi pateles, visa žiema to nebuvo (J. Morkūnas)

2017-04-17 Septynios nuodėgulės stebėtos Gudelių ežere, Šiaulių r. (A. Šimkus)

 

KLYKUOLĖ (Bucephala clangula)

2017-02-11 Klykuolės šoka vestuvinius šokius, Nemunas, Nemuno sala (I. Semionovas) G1 

2017-03-04 18 klykuolių Kauno marių properšoje prie KHE užtvankos (K.Bilinskas) PM1

2017-03-07 Nemune ties Birštonu nesuskaičiuojama daugybė klykuolių. Gaigalų akivaizdžiai daugiau. (R. Kaunietis)

2017-03-14 Klykuolių poros tuoktuviniai žaidimai Širvėnos ežero properšoje Biržuose G1 (B. Maldūnienė)

2017-03-23 klykuolių patinai pešasi dėl patelės Vilniaus Pavilnių regioniniame parke Belmonto tv. (G. Petkus) G2

2017-03-25 Klykuolės - kopuliacija Svirkų ež., Ignalinos rajone. G2 (M.Karlonas, L.Raudonikis ir 4P 2017 dalyviai)

2017-03-26 Klykuolių pora skraidydama ieško vietos perėjimui Andrioniškyje, Anykščių r. (A. Šimkus) L

2017-04-01 Būrelis 10-15 klykuolių Arnionių žuv. tvenkiniuose, Molėtų r.sav. (E.Greimas), PM2

2017-04-03 Neryje plaukioja bent 6 klykuolės, kai kurios poromis Semeniukų draustinyje (G. Vaičaitytė) G2

2017-04-12 klykuolių pora laukų baloje, patinėlis šoko savo šokį Godelių k. Plungės r. (R. Kembrytė) G1

2017-04-13 8 klykuolės plaukioja, maitinasi Gargždų karjere (nežinau kodėl, bet stebėjau daugiau patelių nei patinėlių: 2M,6F), Klaipėdos raj. PM2 (M.Bružas)

2017-04-14 Viena klykuolė (patelė) stebėta Gondingos tvenkinyje, Plungės raj. PM1 (M.Bružas)

2017-04-14 Klykuolės patinas, Stanelių tvenkinyje, Plungės raj. PM1 (M.Bružas)

2017-04-14 12 klykuolių (8M,4F) Masčio ežere, Telšiuose. PM2 (M.Bružas)

2017-04-15 klykuolių pora Beržoro ežere Plungės r. (R. Kembrytė) G1

2017-04-23 Klykuolių būrys (9 vnt. 5M, 4F) Birvos ežere, Takų r. G1 (V.Žemaitienė)

 

 

DIDYSIS DANČIASNAPIS (Mergus merganser)

2017-03-02 Aštuoni migruojantys didieji dančiasnapiai vakare praskrido Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1

2017-03-05 Didieji dančiasnapiai Šešupėje. 6 patinėliai ir 3 patelės. Marijampolė. Aušra Žilinskienė.

2017-03-07 Kelios didžiųjų dančiasnapių poros Nemune Ties Birštonu. (R. Kaunietis)

2017-03-16 1 didžiojo dančiasnapio patinas pasidabinęs veisimosi apdaru, Klaipėdoje šalia šiaurinio molo. G1 (M.Bružas)

2017-03-18 Ignalinos r., Tverečiaus ež. properša- mažųjų dančiasnapių pora PM1 (A.Čerkauskas).

2017-04-01 Būrelis 10-12 didžiųjų dančiasnapių Arnionių žuv. tvenkiniuose, Molėtų r.sav. (E.Greimas), PM2

2017-04-10 Didžiųjų dančiasnapių pora Raguvos tvenkinyje, Panevėžio r. (R. Kaunietis)

2017-04-14 Stebėta viena didžiųjų dančiasnapių pora, Gondingos tvenkinyje, Plungėje. (M.Bružas)

2017-04-15 5 didieji dančiasnapiai Beržoro ežere Plungės r. M+2F ir atskirai pora. (R. Kembrytė)

2017-04-16 Didžiųjų dančiasnapių pora plaukiojo Šešupės atkarpoje, esančioje šiauriniame miesto pakraštyje. Šiam laikui tai nebūdingi Šešupei paukščiai. Marijampolė, A. Žilinskienė.

2017-04-27. Didžiojo dančiasnapio patelė su 7 maždaug savaitės amžiaus jaunikliais Neryje prie Vingio parko.J2. (R.Karpavičius)

 

 

VIDUTINIS DANČIASNAPIS (Mergus serrator)

2017-01-25 Šešupė Marijampolės miesto teritorijoje. (V. Karpavičius) Z

2017-04-02 Vidutinio dančiasnapio patinas kartu su didžiaisiais dančiasnapiais stebėtas Viešinto ežere, Anykščių r. (A. Šimkus) PM1

 

MAŽASIS DANČIASNAPIS (Mergellus albellus)

2017-03-03 Mažieji dančiasnapiai - 11 nardančių , Sausgalviai, Šilutės r. (P. Bagdonas) PM1

2017-03-04 3 poros mažujų dančiasnapių Kauno marių properšoje prei KHE užtvankos (K.Bilinskas) PM1

2017-03-14 Mažiausiai du strazdai giesmininkai Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1

2017-03-19 Mažiausiai 6 mažieji dančiasnapiai stebėti Metelio ežere, Lazdijų raj. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė)

2017-03-25 Mažieji dančiasnapiai - 6 Birvėtos upėje prie Pivorų ir apie 15 Svirkų ež., Ignalinos rajone. PM1 (M.Karlonas, L.Raudonikis ir 4P 2017 dalyviai)

2017-03-25 Dvi poros mažųjų dančiasnapių laukų baloje šalia Vikonių, Anykščių r. (A. Šimkus) PM1/PM2

2017-03-27 Dešimtys mažųjų dančiasnapių Sartų ež. Zarasų ir Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM2

2017-04-02 Mažiausiai dešimt mažųjų dančiasnapių Viešinto ežere, Anykščių r. (A. Šimkus) SPM2

2017-04-08-09 Mažieji dančiasnapiai gausūs Kniaupo įlankoje ir Krokų lankos ežere, Šilutės r. (A. Šimkus) PM2

 

 

JERUBĖ (Bonasa bonasia)

2017-02-11 Jerubė švilpauja Antazavės šile, Zarasų r. (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) G1              

2017-03-04 porelė jerubių praskrido prieš pat nosį Padubysio miške, Raseinių r. R. Butkutė G1

2017-03-13 Zarasų r., Svidžiai-aktyviai švilpauja jerubė G1 (A. Čerkauskas).

2017-03-18 Jerubė - giesmė Drausgirio miške, Vilkaviškio raj. G1 (M.Karlonas)

2017-03-23 Neaktyviai švilpčioja dvi jerubės Jaskoniškių miške, Zarasų r. (D. Norkūnienė) G1

2017-04-01-02 Aktyvios jerubių giesmės Šimonių girioje, Anykščių ir Kupiškio r. (A. Šimkus) G2

2017-04-09 Jerubės - aktyviai švilpauja Kauno raj. miškuose. G2 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

 

TETERVINAS (Tetrao tetrix)

2017-03-04 Tetervinai burbuliuoja Paluknio pievose, Trakų r. (A. Skirpstas) G2

2017-03-25 Tetervinai - burbuliavimas Šiaurinėje ir Pietinėje Adutiškio miško dalyse, Ignalinos rajone. G2 (M.Karlonas, L.Raudonikis ir 4P 2017 dalyviai)

2017-04-02 Tetervinų burbuliavimas Miegonių kaimo pievoje Biržų raj. G2 (B. Maldūnienė)

2017-04-09 Tetervinas - burbuliavimai Kauno raj. G2 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

 

 

KURAPKA (Perdix perdix)

2017-02-18 tuoktuvinis kurapkos balsas Skrebiškio k. Rokiškio r. 596224, 6194397 (LKS) (A. Pažūsis)

2017-02-28 Pora kurapkų ties Pasvaliečiais Biržų raj. G1 (B. Maldūnienė)

2017-03-11 Dvi kurapkos pakilo pabaidytos man einant kaimo keliuku per pievą. Marijampolės raj. Patašinės km. A. Žilinskienę.

2017-03-20 Poros kurapkų patinų giesmės vakare pievoje prie Pabiržės mstl. Biržų raj. G2 ( B. Maldūnienė)

2017-03-25 Kurapkos - jau porelėmis Ukmergės ir Ignalinos raj. (M.Karlonas)

 

JUODAKAKLIS NARAS (Gavia arctica)

2017-04-13 Juodakaklis naras žvejojo, galvą nuleisdamas į vandenį, kiek palaikydavo ir iškeldavo į viršų, Gargždų karjeras, Klaipėdos raj. PM1 (M.Bružas, I.Mickus)

 

MAŽASIS KRAGAS (Tachybaptus ruficollis)  

2017-01-03 2 Paukščiai stebėti Kaune prie HE (S. Praškevičius) Z

2017-01-03 Vienas paukštis Šventosios m. (upėje). (V. Laukžemienė) Z

2017-01-04 Net 27 Mažieji kragai poromis ir po 1 Kaune, maršrute Čiurlionio tiltas-Juozapavičiaus tiltas Nemune (S. Praškevičius) Z

2017-01-05 4 kragai Smeltalės upelyje. Klaipėda (D. Račkauskaitė) Z

2017-01-07  Nemune ties Žemaisiasi Šančiais Kaune iki 11 paukščių, daugiausia ties Mažeikių g. ir Šančių gulbių lesyklos 7. (K. Bilinskas) Z

2017-01-08 Septyni paukščiai nardė Marijampolėje Šešupėje prie Poezijos parko.

7 birds in the Marijam (A. Žilinskienė) Z

2017-01-08 6 paukščiai Marijampolės mieste, Šešupėje (I. Šalaševičius) Z

2017-01-09 Trasos atkarpoje nuo Čiurlionio iki Juozapavičiaus tilto Kaune Nemune stebėta poromis ir po vieną 11 Mažujų kragų (S. Praškevičius) Z

2017-01-14 2 individai stebėti Ventos upėje netoli Kuodžių HES (Mažeikių raj.). (D. Makavičius, R. Kinduris, N. Vėlavičienė) Z

2017-01-14 Pasvalio r., Mūšos upėje prie Švobiškio-1 ind. (A. Čerkauskas) Z

2017-01-14 Pakruojo r., Mūšos upėje ties Raudonpamūšiu-10 (5+5) ind. (A. Čerkauskas) Z

2017-01-14 4 individai Nemune ties Kaunu, atkarpoje Panemunės tiltas - Čiurlionio tiltas. (M. Karlonas, A. Račkauskaitė) Z

2017-01-14 Nemune nuo pesčiujų tilto iki Panemunės/šančių tilto Kaune suskaičiuoti 4 kragai. (Kristupas Bilinskas, J.Miskinis) Z

2017-01-16 2 paukščiai Lėvens upėje Pasvalyje. (A. Naudžius) Z

2017-01-20 Nemnune ties Žemais Šančias Kaune kaip visada 7 mažieji. (K. Bilinskas) Z

2017-01-26  2 mažieji kragai stebėti prie Nemuno salos Kaune. (S. Praškevičius) Z

2017-02-01 Visą sausio mėn. iki 4-5 individu įvairiuose vietose Nemune ties Kaunu. Pastoviai laikėsi 3 prie Pesčiųjų tilto ir 7-10 žemiau gulbių šeryklos. (K. Bilinskas) Z

2017-02-04 4 kragai Nemune prie KHE užtvankos. (K. Bilinskas) Z

2017-02-05 Kaune, Nemuno atkarpoje nuo Trijų mergelių tilto iki Nemuno salos, stebėti šeši mažieji kragai. (A. Šimkus) Z

2017-02-10 Lėvens upėje Pasvalyje matytas mažasis kragas ( B. Maldūnienė)Z

2017-02-16  2+1 mažieji kragai Nemuno atkarpoje nuo Šančių vanens paukščių lesyklos iki Čiurlionio tilto Kaune. 2 laikėsi arčiau Čiurlionio tilto, vienas prie pat lesyklos. (R. Kembrytė) Z

2017-02-19  Du paukščiai Nemune, atkarpoje nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Žalgirio arenos. (L. Bisikirskienė) Z

2017-02-22 3 Mažieji kragai matyti Nemune Kaune trasoje maršrutu Juozapavičiaus tiltas-Čiurlionio tiltas (S. Praškevičius) Z

2017-02-25 Nemune atkarpoje KHE- Pesčiujų tiltas tik 3 mažieji. (K. Bilinskas) Z

2017-03-10 Du mažieji kragai Šešupėje. Manau, kad abu ir žiemojusių Šešupėje (žiemojo ne mažiau kaip 11). Marijampolė, A. Žilinskienė.

2017-04-01 Mažasis kragas nendryne prie Šešupės. Marijampolė, A. Žilinskienė

2017-04-08 Mažieji kragai triukšmauja baloje prie Gečionių, Anykščių r. (D. Norkūnas) PM1,

2017-04-08 Du mažieji kragai užlietose pievose netoli Šyšgirių, Šilutės r. (A. Šimkus) PM1

2017-04-12 toje pačioje baloje 2 mažieji kragai Godelių k. Plungės r. (R. Kembrytė)

2017-04-13 Zarasų r., Salakas-mažieji kragai grįžę į perimvietę (3 ind.), PM1 (A.Čerkauskas).

2017-04-16, mažieji kragai (1 pora), balsas, Beičių tv., Rokiškio raj., PM1, G1 (B.Stukienė)

 

AUSUOTASIS KRAGAS (Podiceps cristatus)

2017-02-04 1 žiemojantis kragas Nemune prie KHE užtvankos. (K. Bilinskas) Z

2017-03-18 Ausuotasis kragas Papio ežere, Šalčininkų r. (A. Šimkus) PM1

2017-03-19 Ausuotųjų kragų tuoktuviniai šokiai Baltijos jūroje prie Palangos tilto. G2 A. Skirpstas

2017-03-26 Ausuotasis kragas Bebruliškės tv., Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius)

2017-03-27 Dešimt asuotųjų kragų , Sartų ež. ties Dusetomis, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1

2017-03-27 Ausytieji kragai Gulbinų ežerėlyje Biržų raj. PM1 ( B.Maldūnienė)

2017-03-28 2 Ausuotieji kragai mėgina užsiimti teritoriją šalia laukių poros Bernardinų ežere (G2) (V. Žemaitienė)

2017-03-30 Ausuotasis kragas , Šilutės raj., PM1 (B.Stukienė)

2017-04-01 Ausuotieji kragai Bernardinų ežere šoka savo meilės šokius. Teritoriją užsiėmę per kelis metrus nuo laukių. G2 (Trakai, V. Žemaitienė)

2017-04-01 Ausuotųjų kragų keletas paukščių Arino ež., Joniškio sen., Molėtų r.sav. (E.Greimas), PM1

2017-04-02 Ausuotųjų kragų tuoktuvių elgesys Suosos ir Viešinto ežeruose, Anykščių r. (A. Šimkus) PM2; G2

2017-04-13 Mažiausiai 8 poros ausuotųjų kragų plaukioja Dovilų karjere, sukioja galvas vieni prieš kitus, Klaipėdos raj. G1 (M.Bružas, I.Mickus)

2017-04-13 8 Ausuotieji kragai, poromis Gargždų karjere, Klaipėdos raj. G1 (M.Bružas)

2017-04-14 Dvi poros ausuotųjų kragų ir vienas pavienis individas (5) stebėti Gondingos HE tvenkinyje, Plungėje. PM1/G1 (M.Bružas)

2017-04-14 Ausuotųjų kragų pora Stanelių tvenkinyje, Plungės raj. G1 (M.Bružas)

2017-04-14 8 Ausuotieji kragai poromis Masčio ežere, Telšiuose. G1 (M.Bružas)

2017-04-14 Mažiausiai 6 ausuotųjų kragų poros stebėtos I Pakumulšių tvenkinyje, Šiaulių raj. PM2 (M.Bružas)

2017-04-15 ausuotųjų kragų pora šoka Beržoro ežere Plungės r. (R. Kembrytė) G1

2017-04-16, ausuotieji kragai (3 poros), Beičių tv., Rokiškio raj., PM1 (B.Stukienė)

2017-04-16 Ausuotųjų kragų tuoktuvių ritualas Dauniškio ežere Utenoje (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) G2

2017-04-21 Ausuotieji kragai jau 1 lizde peri. I2 Trakai (V.Žemaitienė)

 

RUDAKAKLIS KRAGAS (Podiceps grisegena)

2017-03-23 Viename šiaurinės draustinio dalies tvenkinyje tiukšmingai savo santykius aiškinasi 8-9 pirmieji sugrįžę rudakakliai kragai. Kituose tvenkiniuose jų dar nematyti ir negirdėti - tikriausiai ten apsigyvens vėliau sugrįžę ir šiame tvenkinyje kitų individų konkurencijos neatlaikę paukščiai. (G. Riauba) PM1

2017-04-16 rudakakliai kragai (4 poros), Beičių tvenkiniai, Rokiškio r.sav. (B. Stukienė) PM1

2017-04-17 Rudakaklių kragų pora Bebruliškės tvenkinyje, Kazlų Rūdos sav. (S. Medžionis) PM1

2017-04-20 Rudakaklis kragas Nevėžio slėnyje netoli Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

2017-04-22 Rudakaklis kragas Kalvių karjere, Ketvergiai, Klaipėdos raj. PM1 (M.Bružas)

2017-04-22 Rudakaklis kragas plaukiojo Gargždų karjere, Klaipėdos raj. PM1 (M.Bružas)

 

 

RAGUOTASIS KRAGAS (Podiceps nigricollis)

2017-01-21 Stebėtas vienas paukštis, nuo Palangos tilto. (V.V. Laukžemiai) Z

2017-02-25 Vienas paukštis jūroje prie Palangos tilto. (R. Kinduris)

2017-03-20 Juodkrante: 1 couple still wp close to shore K Castren

2017-04-02 Juodkrante, Baltic Sea shore: 5 birds fishing (K Castren)

2017-04-04 Juodkrante: 2 birds "dancing" by the shore (K. Castren) G1

2017-04-23 Du raguotieji kragai stebėti Papio ežere, Šalčininkų r. (A. Šimkus) PM1

 

DIDYSIS KORMORANAS (Phalacrocorax carbo)

2017-01-04 Trasoje maršrutu Čiurlionio tiltas -Juozapavičiaus tiltas Kaune Nemune stebėti 3 besimaitinantys ir 4 praskrendantys Didieji kormoranai (S. Praškevičius) Z

2017-01-05 Kaune Nemune einant maršrutu Juozapavičiaus tiltas-trijų mergelių pėsčiujų tiltas viso stebėti 6 Didieji kormoranai (S. Praškevičius) Z

2017-01-06 Prie Kauno HE stebėti besimaitinantys,besiilsintys ir praskrendantys apie 70 Didžiujų kormoranų (S. Praškevičius) Z

2017-01-07 Prie Kauno He vis dar laikosi apie 30 Didžiujų kormoranų (S. Praškevičius) Z

2017-01-07 Nemune ties Ž.Šančiais Kaune 6 paukščiai užšalusiose pakrantėse. (K. Bilinskas) Z

2017-01-11 Maršrute Aleksoto tiltas -Lampėdžių tiltas stebėti praskrendantys apie 25 Didieji kormoranai (S. Praškevičius) Z

2017-01-13 2 individai tupėjo ant Kauno marių ledo kartu su kirais prie KHE užtvankos. (K. Bilinskas) Z

2017-01-14 4 individai Nemune ties Kaunu, atkarpoje Panemunės tiltas - Čiurlionio tiltas (M. Karlonas, A. Račkauskaitė) Z

2017-01-14 Nemune nuo pesčiujų tilto iki Panemunes Šančių tilto Kaune 4. (K. Bilinskas, J.Miskinis) Z

2017-01-16 1 paukštis Lėvens upėje Pasvalyje. (A. Naudžius) Z

2017-01-23 Kaune Nemune ant HE krantinės stebėti besiilsintys apie 30 vnt Didieji kormoranai ir dar stebėti praskrendantys trys 10-15 vnt gausumo pulkai (S. Praškevičius) Z

2017-01-23 apie 50 kormoranų būrys praskrido Smiltynėje (J.Zarankaitė)

2017-02-03 Apie 30 Didžiujų kormoranų laikosi prie Kauno HE 20 ilsėjosi ant krantinės ir 10 besimaitinančių paukščių (S. Praškevičius) Z

2017-02-04  Ant KHE betoninio šlaito 16 individų ir dar 11 maitinosi Nemune (K. Bilinskas) Z

2017-02-05 Penki didieji kormoranai pavasariniu apdaru prie Kauno hidroelektrinės. (A. Šimkus)

2017-02-21 apie 50 kormoranų būrys, kai kurie jau balančiom galvom, laikosi šalia Juodkrantės kolonijos. (J.Zarankaitė)

2017-02-25 Didžiųjų kormoranų būrys (28 vnt.) migravo (tik kažkodėl pietų kryptimi) virš Nevėžio šalia Raudondvario Kauno r. (S. Medžionis) PM1

2017-02-25 14 paukšių skrido pagal Nemuną žemyn nuo KHE. (K. Bilinskas)

2017-02-25 30 paukščių būrys praskrido virš Palangos. (A. Petraitis) PM1

2017-02-27 - žilagalvis kormoranas Kopgalyje PM1 (S Karalius)

2017-02-27 Stebėtas vienas paukštis netoli Aleksoto tilto, Kaunas. (K. Valinčienė)

2017-02-28 Du didieji kormoranai praskrido virš Neries Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1

2017-03-06 Didieji kormoranai - ~35 skrido Kaune prie Neries, rytų kryptimi. PM1 (M.Karlonas)

2017-03-09 Didysis kormoranas praskrido Virš Nemuno ties Birštonu. (R. Kaunietis)

2017-03-15 Pirmieji didieji kormoranai, 7 paukščiai vestuviniu apdaru Sartų properšoje ties Dusetomis, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1

2017-03-16 Didieji kormoranai būriais migruoja virš jūros pietų pusėn, būreliu maitinasi jūroje. PM2 (M.Bružas)

2017-03-18 25 didžiųjų kormoranų būrys praskrido Raigardo slėnyje, Druskininkų sav. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė)

2017-03-25 Didieji kormoranai - kelios dešimtys Birvėtos ž.ū.t., Ignalinos rajone. (M.Karlonas, L.Raudonikis ir 4P 2017 dalyviai)

2017-03-28 Du didieji kormoranai Širvėnos ežere Biržų raj. PM1 ( B.Maldūnienė)

2017-04-14 1 didysis kormoranas stebėtas Masčio ežere, Telščiuose. PM1 (M.Bružas)

 

DIDYSIS BAUBLYS (Botaurus stellaris)

2017-01-25 Švenčionių r., Sekluočio ež.- stebėtas 1 ind. (T. Masiulis, B.Šablevičius, V.Jasiulienė) Z

2017-02-08 Stebėtas 1 individas prie Merkio-Vokės kanalo. Vitalijus Stirkė

2017-02-14  Jurbarko r. Kalnėnų karjere prie kelio stebėtas vienas paukštis. (Andrius Čeponis) Z

2017-03-19 Didžiojo baublio balsas girdėtas Metelio ež.nendrynuose, Lazdijų raj. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė)

2017-02-22. Didysis baublys (tikriausiai čia pat žiemojęs) tyliai, bet reguliariai bumbsi nendrynuose prie Šventosios tarp Sartų ir Rašų ežerų, Zarasų r. (D. Norkūnienė) G1

2017-03-22 Dviejų didžiųjų baublių balsai Sartų ežero nendrynuose, Zarasų r. (D. Norkūnienė) G1/PM1

2017-03-23 Didžiojo baublio balsas Rokiškio tvenkiniuose (D. Norkūnienė) G1

2017-03-25 Didysis baublys - balsai Svirkų ež., Ignalinos rajone. G2 (M.Karlonas, L.Raudonikis, A. Čerkauskas, S.Skuja ir 4P 2017 dalyviai)

2017-03-28 Didžiojo baublio giesmė Širvėnos ežere Biržų raj. PM1 ,G1( B.Maldūnienė)

2017-03-31 Ignalinos r., prie Apvardų ež. ir prie Alksno ež.-girdėti 3 didieji baubliai, PM2, G2 (A.Čerkauskas, Ž. Preikša).

2017-04-01 Baublys „baubia“ Arino ež., Joniškio sen., Molėtų r.sav. (E.Greimas), G2

2017-04-01 Didysis baublys girdėtas Pakumulšių km., Šiaulių raj. G1/PM1 (M.Bružas)

2017-04-01 Didysis baublys, Ventės ragas, Šilutės raj., G1, PM1 (V.Eigirdas, G.Eigirdas, S.Eigirdienė, B.Stukienė, V.Paškevičius)

2017-04-02 Didžiojo baublio balsas laukų baloje. Grįžo į savo kasmetinę lizdavietę. Patašinės km. Marijampolės raj. A. Žilinskienė G2

2017-04-02 Didieji baubliai baubia Suosos ir Viešinto ežeruose, Anykščių r. (A. Šimkus) G2

2017-04-15 Dviejų didžiųjų baublių balsai maždaug 1 km atstumu vienas nuo kito esančiuose nendrynuos Patašinės km. Marijampolės raj. G2 A. Žilinskienė.

2017-04-28 Mūšos ir Lašmenos santakos nendryne (Pakruojo r.) pirmąkart girdėtas didysis baublys. Anksčiau apie baublius šiame krašte nebuvo girdėta. (Mangirdas Maasas)

 

 

 

DIDYSIS BALTASIS GARNYS (Egretta alba)

2017-01-08 Vienas paukštis ant Dusios ežero ledo, Lazdijų r. (A. Petraška) Z

2017-01-08 Vienas paukštis stovėjo kartu su pilkuoju garniu ant Šešupės kranto Marijampolėje netoli senosios užtvankos. (A. Žilinskienė) Z

2017-02-20 Vienas paukštis skraidė virš Nemuno ties Žalgirio arenos sala. (V. Eigirdas) Z

2017-01-22 Vienas paukštis žemiau Krokialaukio užtvankos, Alytaus r. (A Petraška) Z

2017-01-24 1 paukštis praskrido virš Tatulos ties Kirdoniais. (A. Naudžius) Z

2017-02-25 Du paukščiai praskrido virš Josvainių, Kėdainių raj. (V. Eigirdas, S. Eigirdienė) PM1

2017-02-26 Pastebėtas kartu su pilkuoju garniu prie Varėnos miesto nuotekų valymo įrengimų. Stebėti kartu ir 2017/02/25d (P. Prakopimas)

2017-02-28. Didysis baltasis garnys prie Sartų ež. properšos ties Dusetomis, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1

2017-02-28 Baltieji garniai du, žuvininkystės tvenkiniuose, Raseinių raj.(J. Morkūnas)

2017-03-03 Vienas pauštis skrido Domeikavoje, Kauno r. (K. Valinčienė) PM1

2017-03-14 Apie 30 paukščių Simno ž.ū.t., Alytaus r. A. Petraška

2017-03-17 Didysis baltasis garnys - 1 Amalvo polderyje ir vienas prie Gudelių k., Marijampolės sav. PM1 (M.Karlonas)

2017-03-18 Trys didieji baltieji garniai migravo šiaurės rytų kryptimi Nevėžio slėnyje šalia Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

2017-03-18 Didysis baltasis garnys Papio ežere, Šalčininkų r. (A. Šimkus) PM1

2017-03-18 1 didysis baltasis garnys Raigardo slėnyje, Druskininkų sav. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė)

2017-03-18 Didysis baltasis garnys upelyje, Rokiškio raj. (B.Stukienė) PM1

2017-03-20 15 didžiųjų baltųjų garnių Vasaknų tvenkiniuose Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM2

2017-03-20 Didysis baltasis garnys Raguvos tvenkinyje, Panevėžio raj. (R. Kaunietis)

2017-03-25 Didysis baltasis garnys - ~50 paukščių Birvėtos ž.ū.t., Ignalinos rajone. PM2? (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

2017.03.25Didysis baltasis garnys Raguvos karjeras, Panevėžio raj. (E. Sukackienė)

2017-03-27 Zarasų r., Salakas-didysis baltasis garnys PM1 (A.Čerkauskas).

2017-04-01 Apie 6-8 baltieji garniai Arnionių žuv. tvenkiniuose, Molėtų r.sav. (E.Greimas), PM2

2017-04-01 Nemažiau kaip dešimt baltųjų garnių prie Kilučių ežero Biržų raj. PM2 (B. Maldūnienė)

2017-04-02 Mažiausiai trylika didžiųjų baltųjų garnių Viešinto ežere ir vienas laukų baloje šalia Vikonių, Anykščių r. (A. Šimkus) PM2

2017-04-16, didysis baltasis garnys, Beičių tv., Rokiškio raj., PM2 (B.Stukienė)

2017-04-16 Didysis baltasis garnys Nevėžio slėnyje, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

2017-04-17 Didžiųjų baltųjų garnių gausu Bebruliškės tvenkiniuose, Kazlų Rūdos sav. (S. Medžionis) PM2

2017-04-29 Du didieji baltieji garniai vaikštinėjo netoli laukų balos (ten pat, kur peri gulbė). Marijampolė, A. Žilinskienė.

 

PILKASIS GARNYS (Ardea cinerea)

2017-03-18 1 pilkasis garnys Raigardo slėnyje, Druskininkų sav. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė)

2017-03-22 Pasvalio r. Žilpamūšyje garniai, ar bent dalis jų, sugrįžę į koloniją, vietinių teigimu grįžo prieš 2 savaites L1

2017-03-29 Du pilkieji garniai skrendantys laukais į šiaurę ir net nebandantys sustoti prie Tatulos upės Biržų rajone PM1 (B. Maldūnienė)

 

BALTASIS GANDRAS (Ciconia ciconia)

2017-01-28 Vienas paukštis vis dar laikosi Lapių sąvartyne, Kauno r. (A Petraška) Z

2017-03-04 Apie 17.00 val. autostradoje Kaunas-Vilnius apie 7 kilometrai iki Elektrėnų pastebėti du skrendantys baltieji gandrai, kurie nutūpė pamiškėje. (Apie 17.00 val. autostradoje Kaunas-Vilnius apie 7 kilometrai iki Elektrėnų pastebėti du skrendantys baltieji gandrai, kurie nutūpė pamiškėje. (Vytautas Zenevskis) PM1

2017-03-05 baltasis gandras stebėtas autostradoje, kelio atkarpoje Vilnius-Ukmergė. (E. Skinkienė) PM1

2017-03-11 Trys pirmieji baltieji gandrai aukštai danguje praskrido virš Žuvinto. (J. Bagdonas) PM1

2017-03-12 Baltasis ganmdras ties Jieznu (Prienų r.) (A. Skirpstas) PM1

2017-03-14 Gandras suko ratus kartu su krankliu ir dviem papr.suopiais virš Skersinės sodų (tarp Vilniaus ir Didžiosios Riešės) (P. Patamsa) PM1

2017-03-15 Vienas paukštis laukuose šalia Kryžkalnio, Raseinių raj. (S. Minkevičius)

2017-03-18 Baltasis gandras - 1 prie Lazdijų. PM1 (M.Karlonas)

2017-03-19 baltasis gandras Sėlenuose A. Žilinskienė PM1

2017-03-23 Vienas baltasis gandras lizde, Kriaunose, Rokiškio r. ir vienas lizde prie Dūburio ež. Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1

2017-03-23 Baltasis gandras stovintis lizde Trakuose (L, PM1) (V. Žemaitienė)

2017.03.24 į lizdą grįžo baltasis gandras. Miežiškiai, Panevėžio raj. (E. Sukackienė) PM1

2017-03-24 Didžiojoj Riešėje pasirodė gandrai! 4 sklando šiuo metu  (E. Sukackienė) PM1

2017-03-24 Baltasis gandras praskrido virš Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

2017-03-24 - baltasis gandras ties Endriejavu PM1 (S.Karalius)

2017-03-24 Dainiūnų k., Biržų r. baltasis gandras PM1

2017-03-24 2 baltieji gandrai pievoje prie Dastainiškio, Ukmergės raj. PM1 (M.Bružas, M.Karlonas, L.Pareigienė, V.Šiaulytytė)

2017-03-25 Dvi poros baltųjų gandrų dviejuose lizduose, plius į vieną iš lizdų pretendavo dar du gandrai Patašinės kaime, Marijampolės raj Aušra Žilinskienė PM1

2017-03-25 Pirmas gandras Trakuose jau daro tvarka savo lizde:). Vilniaus gatveje, salia deglines. (A. Rulevičius) PM1/L

2017-03-25 Baltasis gandras - 1 lizde prie Pečiurko k., Ignalinos rajone. PM1 (M.Karlonas, L.Raudonikis ir 4P 2017 dalyviai)

2017-03-25 Baltasis gandras lizde Dainavos km., Ukmergės raj. (P.Ignatavičius)

2017-03-25 Baltieji gandrai po vieną lizduose Vidiškiuose (Ukmergės r.) ir ties Adomava (Anykščių r.) (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) PM1

2017-03-25 Baltasis gandras vaikštinėjo palei laukų balą prie kelio Kupiškis - Panevėžys, Panevėžio raj. PM1 (R. Kaunietis)

2017-03-25 Trys baltieji gandrai sklandė Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1

2017.03.25Baltasis gandras, Taujėnai, Ukmergės raj. (E. Sukackienė) PM1

2017.03.25Baltasis gandras ir dvi pilkosios gervės, Jokūbiškiai, Biržų raj. (E. Sukackienė) PM1

2017-03-26 Baltasis gandras netoli Šimonių, Kupiškio r. (A. Šimkus) PM1

2017-03-26 Baltasis gandras pievoje netoli Pilviškių, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius)

2017-03-26 Baltasis gandras - 4 į Š virš Adutiškio miško, Ignalinos rajone. PM1 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

2017-03-26 grįžo baltasis gandras į gandralizdį Godelių k. Plungės r. (R. Kembrytė) PM1

2017-03-27 Du baltieji gandrai lizde, Jūžintai, Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM1

2017-03-27 Baltasis gandras praskrido pro Traupio miestelį, Anykščių raj. Vakare vienas vaikštinėjo to paties miestelio pakrašty. PM1 (R. Kaunietis)

2017-03-27 Baltasis gandras - grįžęs į lizdą Užusaliuose, Jonavos raj. PM1, L (M.Karlonas)

2017-03-27 baltasis gandras Labardžiuose, Rietavo sav. (R. Kembrytė) PM1

2017-03-28 Šilutės rajono. Juknaičių seniūnijos., Lengvieji kaimo kolektyvinių sodų pakraštyje prie išsiliejusios prūdo maitinosi patinas. Stebėtas apie 15 min.. maitinosi ramiai braidydamas. gaudė vandens vabzdžius. Prieš dvi dienas stebėjau Rusnės saloje turintį lizde. (A. Miklovis) PM1

2017-03-29 Daugelyje vietų į lizdus sugrįžusios baltųjų gandrų poros ir stebėti migruojantys, Šilutės raj. PM1 (M.Bružas, J.Morkūnas)

2017-03-29 Vakare, netoli Kūgelių (saulėtos Šilutės raj.) matyti skrendantys gandrų pulkeliai 14 + 9 + 7 PM2

2017-03-30 Baltasis gandras praskrido Liūdynės apylinkėse, Panevėžio raj. PM1 (Akvilė Sudvojūtė)

2017-03-30 Baltasis gandras laikosi dideliame rudagalvių bei paprastųjų kirų būryje Panevėžio regioniniame savartyne. PM1 (Ema Rimkevičiūtė)

2017-03-29-30 Vilniuje migruoja baltieji gandrai. (A. Šimkus) PM2

2017-03-30 Baltieji gandrai - ganėtinai gausūs, o vietomis ir įprasti Šilalės ir Šilutės rajonuose. PM2, L (M.Karlonas, A. Račkauskaitė)

2017-03-31 Gandrai lizde Kretingoje; 1 dirvone netoli Ubiškės, Telšių raj. PM1 (M.Bružas)

2017-03-31 Baltasis gandras sulaukė poros Pabiržės mstl. Biržų raj. PM2 (B. Maldūnienė)

2017-03-31 Baltieji gandrai Panevėžio - Anykščių rajonuose jau daugumoje lizdų. (R. Kaunietis)

2017.03.31 6 skrendantys gandrai, Suginčiai, Molėtų raj.; 2 gandrai lizde Jureliškis, Zarasų raj., (E. Sukackienė) PM2

2017-04-01 baltasis gandras Aukštadvaryje lizde. (G.Petkus) L1

2017-04-01 Baltasis gandras - pavieniai paukščiai Gackiškių k. ir Graužinių k., Molėtų r.sav. (E.Greimas),  PM1

2017-04-02 Baltieji gandrai (5+8+1) kylančio oro sraute virš Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM2

2017.04.02. Baltasis gandras lizde, Baibiai, Zarasų raj. (E. Sukackienė) PM1/L

2017-04-01-02 Baltieji gandrai dažni Anykščių ir Kupiškio r. (A. Šimkus) PM2; L

2017-04-03 baltųjų gandrų pora vakare atskrido į lizdą Tumėjos kaime. Dieną jų dar nebuvo. (R. Kaunietis)

2017-04-06 Baltieji gandrai - Sugrįžę į daugelį lizdų Lazdijų raj, stebėta ir pirmoji kopuliacija Naujosios Skirsnos k., Lazdijų raj. L1, G2, PM2 (M.Karlonas)

2017-04-09 Baltasis gandras stebėti kelyje Šiauliai-Kuršėnai, Šiaulių raj. PM1 (R.Bružas, M.Bružaitė)

2017-04-11 Pirmas kiaušinis internetine kamera stebimame baltųjų gandrų lizde Eitmininškėse, Vilniaus raj. l1 A. Žilinskienė

2017-04-14 Baltųjų gandrų lizduose po vieną paukštį, kuris guli, Klaipėdos, Plungės, Telšių raj. I2 (M.Bružas)

2017-04-14 Baltųjų gandrų kalenimai snapais, kopuliacija Beržtvų km., Šiaulių raj. G2 (M.Bružas)

2017-04-15 Dviejuose lizduose pirmuosius kiaušinius peri baltieji gandrai, Patašinės km. Marijampolės raj. I2 A. Žilinskienė

 

 

 

 

 

 

JUODASIS GANDRAS (Ciconia nigra)

2017-03-12 Paukštis praskrido ties Žiežmariais`(V. Sabaliauskas) PM1

2017-03-22 juodasis gandras grįžo į Dūkštų ąžuolyną, Vilniaus r. (Neries regioninio parko direkcijos duomenimis) PM1

2017-03-23 1 ind. ties Kalnelio mišku, Panevėžio r. (J. Auglys) PM1

2017-03-24 Juodasis gandras grįžo į lizdą Stirniškių miške Marijampolės sav.PM1( V. Razmus ).

2017-03-26 Matytas Grašvos k. Kėdainių raj. Pakilo nuo upelio Smilgaitis. (Vaidas Balsevicius) PM1

2017-04-01 Juodasis gandras praskrido Andrioniškyje, Anykščių r. (A. Šmkus) PM1

2017-04-05 Šiandien į Buktos girią (Žuvinto BR) sugrįžo juodasis gandras  (V. Karpavičius) PM1

2017-04-05 Grįžęs Kirdonių miško juodasis gandras Biržų raj. PM1 (B. Maldūnienė)

 

JUODASIS PESLYS (Milvus migrans)              

2017-04-07 Juodasis peslys - 1 paukštis stebėtas prie Perlojos k., Varėnos raj. PM1 (M.Karlonas)

2017 04 08 Juodasis peslys - Tulkiaragės sargas PM1 (B. Belchev, V. Burinskienė, P. Bagdonas ir BirdID LT 2017 komanda)

2017-04-09 Juodasis peslys Utenos sąvartyne (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) PM1

 

RUDASIS PESLYS (Milvus milvus)

2017-01-11 Vienas paukštis sklandė Ventės rage. (V. Eigirdas)

2017-03-02 Vienas paukštis sklendė netoli Šilutės. (V. Eigirdas) PM1

2017-03-07 Šilutės raj. Juknaičių sen. Leitgirių km. 4 paukščiai. Du suaugę, du jaunikliai. Paukščių lytį buvo sunku nustatyti, nes paukščiai įnirtingai kovojo su kovais ir krankliais dėl maisto. Veiksmas vyko virš Leitgirių paukštyno. Stebėjimas buvo atliktas apie 16. val. Stebint apie 15 min. Paukščiai aprimo ir visi draugiškai sutūpė į aplink Leitgirių paukštyno teritoriją supančius klevus. Ankstesniais metais stebėdavau pavienius individus, o šiemet buvau nustebęs tokia jų gausa. Tikriausiai prie to prisidėjo Šilutės miškų urėdijos miškininkai. Žemaitkiemio girininkijoje šie paukščiai peri nuo 1992 m. Dėkum miškininkams už labai rūpestingai saugojamą šių paukščių perimvietę (pastoviai peri Mockinės pusėje). (A. Miklovis) G1

2017-03-18 Vienas paukštis stebėtas ties Paročkės kaimu, Lazdijų r. A. Petraška PM1

2017-03-19 Du paukščiai stebėti netoli Paročkės km., Lazdijų r. (P. Ignatavičius, J.Klimaitė) PM1

2017-03-27 Vienas paukštis ties Žygėnais, Šakių r.  (Antanas Petraška) PM1

2017-03-30 Rudasis peslys, Vylkiškiai, Tauragės raj., PM2 (V.Paškevičius, B.Stukienė)

2017-04-01 Jurbarko raj.,Palėkių kaime stebėtas rudasis peslys.Matėsi,kad jau pradeda tvarkyti lizdą-lizde keletas šviežių eglės šakelių (Robertas Patronaitis) L

2017-04-02 Skrendantis vienas ties Armalenu kaimu, Shilutes raj. (E. Užpelkis) PM1

2017-04-06 Vienas sklande Verdaines kaime, Shilutes raj. (E. Užpelkis) PM1

2017-04-09 Vienas paukštis stebėtas virš laukų šalia autostrados, tarp Ančios upės ir Kryžkalnio, Raseinių raj. (Simonas Minkevičius, Sandra Minkevičienė)

2017-04-12 Vienas skrido netoli Saugu, Silutes raj. (E.Užpelkis M.Judzentis)

2017-04-15 Vienas paukštis stebėtas ties Materialių kaimo, Šilutės rajono.Stebetas 13 gal. (A. Miklovis)

2017-04-15 Vienas paukštis stebėtas Užliekniuose, Šilutės r. (Jokūbas Patamsa, Povilas Patamsa.)

 

 

 

JŪRINIS ERELIS (Haliaeetus albicilla)

2017-03-18 Jūriniai ereliai - klykauja Drausgirio miške, Vilkaviškio raj. G1 (M.Karlonas)

2017-03-26 Jūrinis erelis - peri lizde, Adutiškio miške, Ignalinos rajone. L2 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

 

 

NENDRINĖ LINGĖ (Circus aeruginosus)

2017-03-12 Virš Žuvinto pakrantės - pirmoji nendrinė lingė. PM1

2017-03-18 Nendrinė lingė skraidė virš Papio ežero nendrynų, Šalčininkų r. (A. Šimkus) PM1

2017-03-25 nendrinės lingės patelė Novaraistyje, Šakių r. (I. Semionovas) PM1

2017-03-25 Nendrinė lingė skraidė virš A2 autostrados, šalia panevėžio miesto. (A. Skirpstas) PM1

2017-03-25 Nendrinė lingė - patelė Birvėtos ž.ū.t., Ignalinos rajone. PM1 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

2017-03-25 Nendrinė lingė praskrido šalia Vikonių, Anykščių r. (A. Šimkus) PM1

2017-03-26 Nendrinė lingė praskrido netoli Šimonių, Kupiškio r. (A. Šimkus) PM1

2017-03-27 Nendrinė lingė (Bendoriai, Vilniaus r.)(L. Kodis) PM1

2017-03-29 Molėtų r., Suginčiai-nendrinės lingės patinas PM1 (A.Čerkauskas, D. Norkūnienė).

2017-03-29 Utenos r., Daugailiai-nendrinės lingės patinas PM1 (A.Čerkauskas).

2017-03-29 Vienas nendrinis linginas patruliavo apsemptus laukus netoli Alkos PM1 B. Bagdonas

2017-03-30 Nendrinė lingė praskrido Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1

2017-03-31 Nendrinė lingė, Šilutės raj., PM1 (V.Eigirdas, G.Eigirdas, V.Paškevičius, B.Stukienė)

2017-03-31 Nendrinė lingė - patinas virš Kašonių ežero, Prienų raj. PM1 (M.Karlonas)

2017-04-01-02 Nendrinės lingės įprastos Anykščių ir Kupiškio r. (A. Šimkus) PM2; G1

2017-04-03 Nendrinės lingės patinas skrido šiaurės kryptimi netoli Lampėdžių karjero Kaune (S. Medžionis) PM1

2017-04-03 Nendrinė lingė - patinas medžiojo laukuose prie Jiezno, Prienų raj. PM1 (M.Karlonas)

2017-04-04 Trijų porų nendrinių lingių tuoktuviniai skrydžiai Širvėnoje, Biržuose G2 (B. Maldūnienė)

2017-04-06 Nendrinė lingė - patinas pievose prie Rimiečio ež., Lazdijų raj. PM1 (M.Karlonas)

2017-04-07 Nendrinė lingė - patinas skraidė virš Žiežmarių. PM2 (M.Karlonas)

2017-04-07 Zarasų r., Smalvų apylinkėse, skirtingose vietose-nendrinės lingės patinas ir patelė, prie Salako - patinas, PM2 (A.Čerkauskas).

2017-04-08 Dvi poros nendrinių lingių grįžo į nuolatines perėjimo vietas Marijampolės raj. Patašinės km. apylinkės PM2, G2

2017 04 08 Nendrinės lingės jau įprastos ND PM2 (B. Belchev, V. Burinskienė, P. Bagdonas ir BirdID LT 2017 komanda)

2017-04-08 Nendrinės lingės - grįžę į daugelį perimviečių Kauno raj. PM2, G2 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

2017-04-13 Nendrinių lingių pora (1M,1F) skraido virš nendrynų prie Dovilų karjero, pilkoji varna veja lingės patelę, Klaipėdos raj. (M.Bružas, I.Mickus)

2017-04-13 Nendrinės lingės patelė virš Gargždų karjerų nendrynų, Klaipėdos raj. PM1 (M.Bružas, I.Mickus)

2017-04-13 Nendrinės lingės - sugrįžę į savo perimvietes Marijampolės, Alytaus ir Lazdijų raj. L (M.Karlonas)

2017-04-14 Nendrinės lingės patinas palydėtas baltosios kielės šalia Gondingos tvenkinio, Plungės raj. PM1 (M.Bružas)

2017-04-14 Nendrinės lingės patelė praskrido prie Stanelių tvenkinio, Plungės raj. PM1 (M.Bružas)

2017-04-14 Nendrinės lingės patelė virš I Pakumulšių tv. nendrynų, Šiaulių raj. PM1 (M.Bružas)

2017-04-15 Nendrinių lingių pora neša lizdinę medžiagą į nendryną. Netoli to nendryno matėsi dar dvi skraidančios nendrinės lingės. Patašinės km. Marijampolės raj. L1

2017-04-17 Nendrinės lingės gausios Kazlų Rūdos ir Vilkaviškio sav. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė)

2017-04-17 Vienas paukštis ties Šilutės raj. Lektorius gyv. (Arūnas Miklovis)

2017-04-23 Nendrinių lingių pora užsiėmusi teritoriją nendryne šalia Birvos ež. Trakų r. G2 (V.Žemaitienė)

 

 

 

 

JAVINĖ LINGĖ (Circus cyaneus)                       

2017-01-15 Vienas individas praskrido virš nendryno ties Kuršių mariomis (ties Kairiais). (Z. Gasiūnaitė)

2017.03.19 Javinės lingės patinėlis medžioja Būtingės laukuose, Palangos sav. (V.V. Laukžemiai)

2017-03-29 Vilniaus r., Pociūnai-javinės lingės patinas PM1 (A.Čerkauskas).

2017-03-31 Javinė lingė praskrido Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1

2017-03-31 Javinė lingė, Šilutės raj., PM1 (V.Eigirdas, G.Eigirdas, V.Paškevičius, B.Stukienė)

2017-04-01 Javinės lingės patinas stebėtas prie Maišiagalos, Vilniaus r. (A. Šimkus) PM1

2017-04-05 Javinės lingės patelė dobilų lauke prie Kirdonių miško Biržų raj. PM1 (B. Maldūnienė)

2016-04-23 Javinės lingės patinas praskrido pietų kryptimi žemai virš Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

 

PIEVINĖ LINGĖ (Circus pygargus)

2017-04-23 Zarasų r., Salako ap., Treigeliai - pievinės lingės patinas, PM1 (A.Čerkauskas).

2017-04-25 Pievinė lingė - patinas praskrido į Š ties Šventininkų k., Trakų raj. PM1 (M.Karlonas)

2017-04-28 Parskrido pievinė lingė, patinas stebėtas ties Žuvinto prieplauka. (R.Vabuolas) PM1

 

VIŠTVANAGIS (Accipiter gentilis)

2017-02-28 Vištvanagio teritorinis balsas Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G1

2017-03-04. Aktyvus vištvanagio kiksėjimas, skrydžiai tarp esamų lizdų Vilniaus Vingio parke. G1-G2 ( R.Karpavičius)

2017-03-26 Vištvanagis - tuoktuvinis balsas Adutiškio miške, Ignalinos rajone. G2 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

 

PAUKŠTVANAGIS (Accipiter nisus)

2017-03-27 Zarasų r., Smalvykščio pelkė prie Smalvų- paukštvanagių pora tuoktuviniame skrydyje. G2 (A.Čerkauskas).

2017-04-01-02 Paukštvanagiai gana intensyviai migruoja Anykščių r. (A. Šimkus) PM2

 

PAPRASTASIS SUOPIS (Buteo buteo)

2017-02-11-12 Per praėjusį savaitgalį (vasario 11-12d.) Kauno apskrityje stebėjau 42 skirtingus suopius, kai tuo tarpu per visą žiemą iki praėjusio savaitgalio skirtingose Lietuvos vietose buvau užregistravęs 45 individus. (M. Karlonas)

2017-02-14 diena buvo saulėta ir stiprus vėjas, nedaug pavažinėjusi laukais mačiau net 9 suopius: 2 nenustačiau rūšies, 3 tūbuotieji, 4 paprastieji. Mano manymu jų pagausėję, bet gal tokia palanki pavasariška diena buvo jų "kybojimui" ore ir jie gerai matėsi? (patvirtinta, kad  jų padaugėjo)

2017-02-25 Du suopiai, 2017-02-26 dar vienas suopis stebėti skirtingose vietose šalia Utenos, per žiemą čia jų nebuvo (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) PM1

2017-02-25-26 Trys migruojantys paprastieji suopiai stebėti Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1

2017-02-27 Suopiai - 3 "nauji" suopiai, prie Užusalių k., Jonavos raj. (visą žiemą jų čia nebuvo). PM1 (M.Karlonas)

2017-02-28 Paprastieji suopiai - pavieniai migruojantys į Š-ŠR ir 4 termike prie Prozariškių., Kaišiadorių raj. PM1 (M.Karlonas)

2017-02-28. Paprastieji suopiai migruoja Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM1

2017-02-28 Paprastasis suopis, ryškus pagausėjimas prie kelio Klaipėda Kaunas, stebėta 17 paukščių, įprastai apie 4 (J. Morkūnas)

2017-03-01 Paprastasis suopis - 1 į Š virš Didžiojo Raisto k., Jonavos raj. PM1 (M.Karlonas)

2017-03-02 Zarasų r., Salako ap.-2 paprastieji suopiai (per žiemą nebuvo) PM1 (A.Čerkauskas).

2017-03-02 Būriais sklandydami skrenda paprastieji suopiai. Didžiausiame būryje sukosi 7. Pagal Tatulos upę Biržų raj. PM2 (B. Maldūnienė)

2017-03-04 paluknyje sukiojasi pora suopių, (G. Vaičaitytė)

2017-03-05 Intensyvi paprastųjų suopių migracija Anykščių r. (A. Šimkus) PM2

2017.03.12 2 paprastųjų suopių poros sugrįže prie lizdų Sundakų miške, Prienų r. G1 (K.Valinčienė)

2017-03-14 Paprastojo suopio tuoktuvių skrydžiai ir aktyvūs klykavimai Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G1

2017-03-18 Paprastieji suopiai - klykavimai/"miaukimai" Drausgirio miške, Vilkaviškio raj. L1 (M.Karlonas)

2017 04 11 Laukuose netoli Kavolių (saulėtos Šilutės raj.) paprastasis suopis visą rytą lakstė pirmyn-atgal su pagaliais. Matyt pas bebrus dirba prie užtvankos. L1 (P. Bagdonas)

 

TŪBUOTASIS SUOPIS (Buteo lagopus)

2017-02-11-12 Per praėjusį savaitgalį (vasario 11-12d.) Kauno apskrityje stebėjau 42 skirtingus suopius, kai tuo tarpu per visą žiemą iki praėjusio savaitgalio skirtingose Lietuvos vietose buvau užregistravęs 45 individus. (M. Karlonas)

2017-02-14 diena buvo saulėta ir stiprus vėjas, nedaug pavažinėjusi laukais mačiau net 9 suopius: 2 nenustačiau rūšies, 3 tūbuotieji, 4 paprastieji. Mano manymu jų pagausėję, bet gal tokia palanki pavasariška diena buvo jų "kybojimui" ore ir jie gerai matėsi? 

2017-04-02 Tūbuotasis suopis pamiškėje prie Kilučių kaimo Biržų raj. SPM1 (B. Maldūnienė)

2017-04-10 Tūbuotasis suopis - praskrido į Š virš Siesikų, Ukmergės raj. SPM3 (M.Karlonas)

 

MAŽASIS ERELIS RĖKSNYS (Aquila pomarina)

2017-03-26 Mažasis erelis rėksnys - virš Adutiškio miško, Ignalinos rajone. PM1 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

2017-03-27 Mažasis erelis rėksnys šalia Stirniškių miško Vilkaviškio sav.( V. Razmus ) PM1.

2017-04-03 Mažasis erelis rėksnys sklandė virš Tumėjos kaimo ir miško PM1 (R. Kaunietis)

2017-04-06 Biržų r. Dainūnų k.,praskrido 2 mažieji ereliai rėksniai PM1 (A. Naudžius)

2017-04-07 Mažasis erelis rėksnys Gulbinų miško kirtime Biržų raj. PM1 (B. Maldūnienė)

2017-04-08 Zarasų r., Veleikiai-mažasis erelis rėksnys, PM1 (A.Čerkauskas).

2017-04-10 Mažasis erelis rėksnys - virš miško prie Siesikų, Ukmergės raj. PM1, L? (M.Karlonas)

2017-04-12 Biržų r. Dainiūnų k. Mažojo erelio rėksnio teritoriniai skrydžiai ir balsai, grįžę vietiniai paukščiai? G1 (A. Naudžius)

 

ŽUVININKAS (Pandion haliaetus)

2017-04-03 Stebėta pora paukščių prie dirbtinio lizdo Zarasų r. Salako girininkijos miškuose., Kv. 61. (M. Ilčiukas) PM1/L

2017-04-13 Žuvininkai - sėkmingai medžiojanti pora stebėta virš Prienų salų. PM1? L? (M. Karlonas)

 

 PAPRASTASIS PELĖSAKALIS (Falco tinnunculus)

2017-03-10 Sugrįžęs patinas prie inkilo Užubalių kaimas, Alytaus r. (A. Petraška) PM1/G1

2017-03-20 Ant Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilikos bokšto stebėtas tupintis pelėsakalis (P.Ignatavičius, J.Klimaitė)

2017.03.27 pelėsakalis sklandė virš Nemuno ir Neries santakos, Kaune. PM1 (K.Valinčienė)

2017-03-29 Pelėsakalis stebėtas medžiojantis virš pievos šalia Klaipėdos. PM1 (M.Bružas, J.Morkūnas)

2017-04-02 Pelėsakalis kylančio oro sraute virš Raudondvario medelyno, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

2017-04-09 Paprastasis pelėsakalis - praskrido virš Zapyškio miško, Kauno raj. PM1 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

2017-04-14 Pelėsakalis - vienas Raigardo slėnyje, Druskininkų sav. PM1 (M.Karlonas)

2017-04-14 Pelėsakalis - 1 prie Bukaučių k., Lazdijų raj. PM1 (M.Karlonas)

2017-04-27 Klovainiuose, Pakruojo r. ir Molainiuose, Panevėžio r. po pelėsakalį PM2 (A. Naudžius)

 

STARTSAKALIS (Falco columbarius)

2017-01-14 Radviliškio rajone prie Praviršulio tyrelio botaninio - zoologinio draustinio esančiuose laikuose stebėtas tupintis paukštis ant medžioklei skirtų kopėčių. (M. Kazlauskas)

2017-02-27 Startsakalis prižiūri tvarką Kanteriškių laukuose, Šilutės .r PM1 (P. Bagdonas)

2017-03-18 Startsakalis Paluknio pievose, Trakų r. (A. Šimkus) PM1

2017-04-14 Startsakaliai - 2 Raigardo slėnyje, Druskininkų sav. PM2? L? (M.Karlonas)

 

 

SAKALAS KELEIVIS (Falco peregrinus)

2017-02-05 Praskrido virš daugiabučių Marijampolėje. (A.Skirpstas)

2017-04-20 Sakalas keleivis - jaunas paukštis praskrido Sausgalviuose, Šilutės raj. (M.Karlonas, V.Eigirdas)

 

                                               

ILGASNAPĖ VIŠTELĖ (Rallus aquaticus)

2017-01-10 Smardonės upelio nendryne Biržų raj. girdėta ilgasnapė vištelė (Ten pat nuo 2016 m. gruodžio pabaigos)(B. Maldūnienė)Z

2017-03-18 Ilgasnapė vištelė girdėta šlapžemėje šalia Baltosios Vokės, Šalčininkų r. (A. Šimkus) PM1

2017-04-23 Ilgasnapė vištelė žvygauja laukų balos nendryne. Patašinės km, Marijampolės raj. G2 A.Žilinskienė

2017-04-27 ilgasnapė vištelė – vienas paukštis žvygauja nendryne, Minkūnai Rokiškio r. (D. Norkūnienė)

 

ŠVYGŽDA (Porzana porzana)

2017-04-08 Švygžda naktį girdėta šalia Žalgirių miško, Šilutės r. (A. Šimkus) PM1; G1

 

PLOVINĖ VIŠTELĖ (Porzana parva)

 

 

NENDRINĖ VIŠTELĖ (Gallinula chloropus)

2017-01-02 Viena vištelė matyta Smeltalės upelyje. Klaipėda (D. Račkauskaitė) Z

2017-01-08 1 paukštis Marijampolės mieste, Šešupėje (I. Šalaševičius) Z

2017-01-10 Kaune Kalniečių parko tvenkinio pakraštyje žiemoja Nendrinė vištelė-patelė, (S. Praškevičius) Z

2017-01-14 Nendrinė vištelė Vilniuje, Neryje ties Savanorių prospekto šilumine elektrine. (A. Šimkus) Z

2017-01-25 Mažiausiai 5 paukščiai žiemoja Trinyčių tvenkinyje, Klaipėdoje (M. Bružas, V. Eigirdas)

2017-02-11 stebėtas1individasNeryje.Žvėrynas,Vilnius.  (Raimonda Padaigienė)

2017-02-26 Sėkmingai peržiemojusi nendrinė vištelė matyta Šešupės pakrantės nendryne netoli Mokolų tilto. (Aušra Žilinskienė) Z

2017-03-10 Nendrinė vištelė Šešupėje, tikriausiai ta pati, kuri žiemojo. Marijampolė, A. Žilinskienė.

2017-03-18 Dvi nendrinės vištelės Šešupėje. Spėju grįžo į lizdavietę pernai ten perėjusios. Marijampolė PM1 Aušra Žilinskienė

2017-03-23 Nendrinė vištelė Kalniečių tvenkinyje Kaune (S. Medžionis) PM1

2017-03-23  Kaune, Kalniečių parko tvenkynije stebėta Nendrinė vištelė (Aleksandras Riabčikovas) PM1

2017-04-01 Nendrinių vištelių pora maitinasi prie ir ant Šešupės kranto. Marijampolė, A. Žilinskienė.

2017-04-05 Nendrinė vištelė Ozo parke, Vilniuje. (A. Šimkus) PM1

2017-04-13 Nendrinė vištelė pasirodė Panevėžyje, nuolatinėje perimvietėje. (R. Kaunietis)

2017-04-29 Trejose skirtingose Šešupės vietose (tai nuolatinės nendr. vištelių perėjimo vietos) stebėjau tris poras nendrinių vištelių. G2 Marijampolė, A. Žilinskienė

 

LAUKYS (Fulica atra)

2017-02-27 Papis lake: 1 bird swimming (K Castren)

2017.02.26 Laukys Šešupėje, Marijampolės mieste. PM1 (Aušra Žilinskienė)

2017-03-04 - laukys tvenkinyje Klaipėdoje PM1 (S.Karalius)

2017-03-04 Laukys Klaipėdos miesto tvekinėlyje (J. Morkūnas, V. Eigirdas.) G1

2017-03-12 vienas Laukys Marijampolėje (A. Skirpstas) PM1

2017-03-12 Trys laukiai plaukiojo ir maitinosi Šešupėje aukščiau senosios užtvankos. Marijampolė. A. Žilinskienė.

2017-03-14 Vienuolika balsingų laukių Širvėnos ežero properšoje Biržuose PM1; G1 (B. Maldūnienė)

2017-03-15 Laukiai būreliais Kuršių mariose. (J. Morkūnas, V. Eigirdas)

2017-03-17 Keturiolika laukių Ozo parko tvenkiniuose, Vilniuje. (A. Šimkus) PM2

2017-03-18 Laukiai gana gausūs šlapžemėje šalia Baltosios Vokės, Šalčininkų r. (A. Šimkus) PM2

2017-03-19 Laukys II Pakumulšių tv., Šiaulių raj. PM1 (M.Bružas)

2017-03-21 Apie 100 laukių Sartų ežere ties Dusetomis, Zarasų r. ir apie 600 - Rašų ežere, Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM2

2017-03-25 Laukių pora laukuose esančiame vandens telkinyje. Kasmet laukiai ten peri, spėju gal grįžo nuolatiniai gyventojai. Marijampolės raj. A. Žilinskienė.

2017-03-26 Laukiai Bernardinų ežere Trakuose kovoja dėl teritorijų (G2) (V. Žemaitienė)

2017-03-27 Laukys išsiliejusiame Nevėžio slėnio ežerėlyje prie Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

2017-03-29 Laukiai sugrįžo į Šilagalio tvenkinius, Panevėžio raj. (R. Kaunietis)

2017-04-01 3 laukiai Totoriškių ežere ir 1 laukys Olaukos ežere Trakuose. (G.Petkus)

2017-04-01 Laukiai Bernardinų ežere jau krauna lizdą L (Trakai, V. Žemaitienė)

2017-04-01 Laukiai 5-8 Arnionių žuv. tvenkiniuose, Molėtų r.sav. (E.Greimas), PM2

2017-04-01  Laukiai 20-30 Arino ež., Joniškio sen., Molėtų r.sav. (E.Greimas), PM2

2017-04-02 Keturiose laukų balose Patašinės kaime po porą laukių. Tai nuolatinės jų perėjimo vietos. Marijampolės raj. A. Žilinskienė G2?

2017-04-02 Daugiau nei 120 laukių Viešinto ežere, Anykščių r. (A. Šimkus) PM2

2017-04-13 Laukiai, apie 16 individų, Dovilų karjere pasiskirstę poromis, vaikosi vieni kitus, caksi, plačiais kojų pirštais tapšnoja vandens paviršių stovėdami nendryne. G2 (M.Bružas, I.Mickus)

2017-04-13 1 pora laukių stebėta Gargždų karjere, Klaipėdos raj. G1 (M.Bružas)

2017-04-13 Laukys nešėsi šakelę į nendryną, Malūno tvenkinys, Klaipėda. L (I.Mickus)

2017-04-14 Mažiausiai 40 laukių būrelis Masčio ežere, Telšiuose. PM2 (M.Bružas)

2017-04-14 Mažiausiai 8 laukių poros I Pakumulšių tvenkinyje, du paukščiai stebėti tupintys praeitų metų lizduose, kiti užsiima "gaudynėmis", Šiaulių raj. PM2/I2 (M.Bružas)

2017-04-16, laukiai, Beičių tv., Rokiškio raj., PM2 (B.Stukienė)

2017-04-16 Laukiai krauna lizdus Dauniškio ežere Utenoje (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) L

2017-04-21 Laukiai 3 lizduose jau tupi ant kiaušinių Trakuose. I2 (V. Žemaitienė)

 

PILKOJI GERVĖ (Grus grus)

2017-02-16 Girdėtas balsas, Ažpurvių miške, Klaipėdos rajone. (Z. Gasiūnaitė) PM1

2017-02-19 Šiandien pastebėjau gerves sugrįžusias į Suvalkiją. Netoli Marijampolės praskrido pulkelis nedrąsiai besižvalgančių į ledu sukaustytus upokšnius ir užlietas pievas. (G. Šlekys) PM1

 2017-02-22 Viena skrendanti pagal Smardonės upelį Biržų rajone. (B. Maldūnienė) PM1

2017-02-23 Dvi gervės laukuose prie Žaltyčio ežero. Marijampolės sav., Želsva. (V. Karpavičius) PM1

2017-02-25  3 paukščiai sklandė virš miško Domeikavos pakraštyje, Kauno r. (K. Valinčienė) PM1

2017-02-26 Trakų r. Dambinos km. laukuose girdėti dviejų gervių balsai. (Renata ir Marijonas Mackevičiai) PM1

2017-02-27 Pilkosios gervės - paukščių pora laukuose tarp Užusalių ir Būdų k., Jonavos raj. PM1 (M.Karlonas)

2017-02-27 Pilkosios gervės - paukščių balsai Didžiojo Raisto k., Jonavos raj., kasmetinėje perimvietėje G1 (M.Karlonas)

2017-02-27 Dvi pilkosios gervės praskrido šalia Sujainių, Raseinių r. (R. Šimkus) PM1

2017-02-27 Sugrįžo dvi poros į Gubiškių ir Būdos km. (Trakų r.) perėjimo vietas. (Renata ir Marijonas Mackevičiai) PM1/G1

2017-02-27 Gervių balsai girdėti į pietus nuo Karkazų kaimo, Šakių r. (R. Juškaitis)

2017-02-27 2 paukščiai Stulgių k., Šakių raj. (Olius Atkočaitis Aloyzas Kavaliauskas) PM1

2017-02-27 7 paukščiai praskrido ties Gražiškių km Vilkaviškio sav. (V. Razmus) PM1

2017-02-27  Jurbarko r. Pašvenčio k. stebėtas vienas skrendantis paukštis. (Andrius Čeponis)

2017-02-28 girdėtos pirmosios gervės Plungės r. Godelių k. (R. Kembrytė) PM1

2017-02-28 Keturios gervės praskrido virš Panevėžio. PM1 (R. Kaunietis)

2017-02-28 Pilkosios gervės - į R prie Gudienos, 10 į ŠR ties Pyplių k., 1 į ŠRR Reičionimis, Kaišiadorių raj. PM1 (M.Karlonas)

2017-02-28. Viena pilkoji gervė praskrido šalia Rokiškio (D. Norkūnienė) PM1

2017-02-28  2 paukščiai skrido virš Nemuno salos, Kaune. (K. Valinčienė)  PM1

2017-02-28 2 gervės praskrido netoli Marijampolės  (Vilma Žemaitienė) PM1

2017-02-28 1 paukštis Kidulių k., Šakių raj. (Olius Atkočaitis) PM1

2017-02-28 Kretingos raj.Lazdininkų km.1 paukštis  laukuose. (V. Laukžemienė) PM1

2017-02-28 Keturios praskrido Pasvaliečių kaimo laukais Biržų raj. (B. Maldūnienė) PM1

2017-02-28 11+2 nusileido į ražienas Vanagų km. Klaipėdos raj. (M. Briedis) PM1

2017-02-28 Baltoji Voke, fishponds: 1 high over to NW (k castren) PM1

2017-03-01. Dvi pilkosios gervės praskrido į ŠR ties Vaikutėnais, Utenos r. (D. Norkūnienė) PM1

2017-03-02 Pilkosios gervės - trys paukščiai termike su paprastuoju suopiu Didžiojo Raisto k., Jonavos raj. PM1 (M.Karlonas)

2017-03-02  Kažkur tolumoje girdisi pilkųjų gervių trimitai,  saulėtos Šilutės parke prie Šyšos (P. Bagdonas) G1

2017-03-02 Viena ir septynios pilkosios gervės praskrido Vilniuje, Šnipiškėse. (A. Šimkus) PM2

2017-03-04 pilkųjų gervių pora sugrįžusi į savo įprastą vietą Godelių k. Plungės r. (R. Kembrytė) G1

2017.03.04 Laukuose, keliose vietose, trimituoja ir maitinasi po keletą pilkųjų gervių. Marijampolės apskritis, Patašinės kaimo apylinkės. (Aušra Žilinskienė)

2017-03-04 2 gervės migruoja ŠR virš Kauno marių ties KHE (K.Bilinskas) PM1

2017-03-04 dvi pilkosios gervės laukuos šalia Bulavėnų k. Kelmės r. R. Butkutė PM1

2017-03-04 Pirmosios trys (1+2) pilkosios gervės Nevėžio slėnyje skrido virš Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

2017-03-04 Trys paukščiai visą dieną stebėti Beištrakių km., Kaišiadorių raj. (A. Paulauskas)

2017-03-06 Zarasų r., Padvarinės k.-gervių pora PM1 (A.Čerkauskas).

2017-03-04 Pilkųjų gervių trimitavimai girdėti Gedrimų pelkėje, Skuodo raj. PM1 (M.Kaupys)

2017-03-04 Pilkųjų gervių trimitavimas girdėtas Vosbūčiuose, Šiaulių raj. PM1 (R. Bružas)

2017-03-05 Pilkosios gervės- pora stebėta prie Babtų miestelio, Kauno raj. (G. Eigirdas)

2017-03-05 Pikosios gervės - 1 į ŠR prie Lankakiemio, Kaišiadrių raj; 8 į ŠRR prie Seirijų, Lazdijų raj., 3 pernykščiame kukurūzų lauke prie Avižienių k., Lazdijų raj. (M.Karlonas, A. Račkauskaitė)

2017-03-05. Sugrįžusių gervių balsai keliose vietose Pakalnių, Sudeikių apylinkėse, Utenos r. (D. Norkūnas) G1

2017-03-05 Pilkosios gervės jau neretos Anykščių r. (A. Šimkus) PM1-PM2

2017-03-07 Du paukščiai stebėti prieš Aglonienus esasnčiame karjere. (A. Miklovis)

2017-03-08 Pilkosios gervės, gausiai stebėtos poromis tinkamose vietose Šilalės, Raseinių, Kauno rajonuose (J. Morkūnas) PM2

2017-03-11 Pilkoji gervė. Apie 200 paukščių Reiskių raiste ir pievose. Plungės raj. Reiskių km. (G. Laukaitis) PM2

2017-03-12 Pilkosios gervės jau įprastos Radviliškio, Panevėžio, Ukmergės, Širvintų r. (A. Šimkus) PM2

2017.03.12 gervės, dirviniai vieversiai, pempės ir geltonosios startos gan aktyvios laukuose prie Alšininkų kaimo, Prienų r. G2 (K.Valinčienė)

2017-03-13 Pilkosios gervės - 4 į Š želmeninių žąsų būryje virš D. Raisto k., Jonavos raj. PM1 (M.Karlonas)

2017-03-13 Zarasų r., Salako ir Antalieptės ap.-gervės grįžusios į daugelį perimviečių G2 (A.Čerkauskas).

2017-03-13 Gervių pora sugrįžo į perimvietę Tumėjos miške,Anykščių raj. (R. Kaunietis)

2017-03-14 Pilkosios gervės migruoja šiaurės rytų kryptimi virš Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM2

2017-03-15 Girdėtos pilkosios gervės Pakumulšių km., Šiaulių raj. G1/PM1 (R. Bružas)

2017-03-15 Praskrendančios ir miškuose, pakrūmėse ir Pabiržės seniūnijos laukuose klykaujančios pilkosios gervės Biržų raj. PM2 (B. Maldūnienė)

2017-03-18 Pilkosios gervės pievose, Rokiškio raj. (B.Stukienė) PM2

2017-03-19 Dvi pilkosios gervės maitinosi pievoje Gintalaičiuose, Skuodo raj. PM2 (M.Kaupys)

2017-04-01 Gervių būrys (apie 90 paukščių) praskrido virš Marijampolės šiaurės kryptimi. Marijampolė, A. žilinskienė PM2

2017-04-03 Trys pulkeliai gervių po 15-20 paukščių skrido šiaurės kryptimi. Marijampolės r. A. Žilinskienė PM2

2017-04-10 Gervės lizde 2 kiaušiniai Upeglynio miške, Šakių r. I2 (R. Juškaitis)

 

 

 

JŪRŠARKĖ (Haematopus ostralegus)

2017-03-15 Vienas paukštis ilsėjosi ant Ventės rago molo. (V. Eigirdas) PM1

2017-03-18 Rusne: 1 staging (k castren) PM1

2017-03-31 Jūršarkės, Ventės ragas, Šilutės raj., PM1 (V.Eigirdas, G.Eigirdas, V.Paškevičius, B.Stukienė)

2017-04-01 Šįryt,prie Nemuno ties Jurbarku,stebėjau jūršarkę,skraidančią ir "šukaujančią" (Robertas Patronaitis) PM1

2017 04 08 Jūršarkė Sausgalviuose PM1 (B. Belchev, V. Burinskienė, P. Bagdonas ir BirdID LT 2017 komanda)

2017-04-10 Jūršarkė - vienas paukštis stebėtas Oktos kaime prie Seirijų (Lazdijų raj), vaikštantis šalia kelio. Vėliau nuskrido link Seirijo ežero. PM1 (V. Talandis)

2017-04-21 27 paukščių būrys ant Ventės rago molo. (Vytautas Eigirdas) PM2

 

AVOCETĖ (Recurvirostra avosetta)

2017-04-17 5 paukščiai kartu su gaidukais stebėti Kintų tvenkiniuose, (A. Škimelis) PM1

2017-04-27 3 paukščiai Kintų žuvininkystės tvenkiniuose. (V. Eigirdas) PM1

 

 

UPINIS KIRLIKAS (Charadrius dubius)

2017-04-01 Jurbarko raj.,Anšvenčių kaime,prie lauko balos stebėtas upinis kirlikas (Robertas Patronaitis) PM1

2017-04-01 Upinis kirlikas baloje, dirvone šalia kelio Telšiai-Palanga, Telšių raj. PM1 (M.Bružas)

2017.04.19 2 upiniai kirlikai maitinos prie Neries netoli Kauno pilies, Kaunas. PM1 (K.Valinčienė)

2017-04-26 Upinis kirlikas statybų aikštelėje Pabiržės miestelyje Biržų raj. PM1 (B. Maldūnienė)

2017-04-30 Upinis kirlikas laukų baloje netoli Žiemkelio polderio, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

 

JŪRINIS KIRLIKAS (Charadrius hiaticula)

2017.03.12 Du jūriniai kirlikiai, pajūrį Šventojoje. (V.Laukžemis) PM1

2017-03-18 Rusne: 1 male staging (K Castren)PM1

2017-03-19   3 Jūriniai kirlikai lauko baloje Būtingėje PM1 (B. Belchev, P. Bagdonas ir BirdID LT 2017 komanda)

2017-03-30 Jūrinis kirlikas, Šilutės raj., PM1 (B.Stukienė, V.Paškevičius)

 

DIRVINIS SĖJIKAS (Pluvialis apricaria)

2017-03-04 - 19 dirvinių sėjikų būrelis laukuose ties Klaipėda PM1 (S.Karalius)                   

2017-03-04 Trys dirviniai sėjikai prie Pasvaliečių kaimo Biržų rajone PM1 (B. Maldūnienė)

2017.03.11 Dirviniai sėjikai Palangos sav. Būtingė. (V. Laukžemis) PM1

2017-03-18 Devyni dirviniai sėjikai Paluknio pievose, Trakų r. (A. Šimkus) PM1

2017-03-19   Laukuose prie Būtingės praskrido nedidelis būrys dirvinių sėjikų PM2 (B. Belchev, P. Bagdonas ir BirdID LT 2017 komanda)

2017-03-22 Pasvaliečių laukuose, Biržų r. 220 dirvinių sėjikų- gausiai šiam metui čia. PM2 (A. Naudžius)

2017-04-02 Aštuoni dirviniai sėjikai praskrido Andrioniškyje, Anykščių r. (A. Šimkus) PM1

 

PAPRASTOJI PEMPĖ (Vanellus vanellus)

2017-01-03 Viena vaikštinėjo laukuose prie Mingės (B. Belchev ir P. Bagdonas)

2017-02-17 Skrenda pempės prie Šilutės (B. Belchev) PM1

2017-02-17 Keturi paukščiai tupėjo prie lauko balutės šalia magistralės Klaipėda-Kaunas Raseinių r. (L. Raudonikis) PM1

2017-02-18 Šešios pempės, Būtingės km., Palangos sav. (V.V. Laukžemiai) PM1

2017-02-18 Apie 30 paukščių skirtingose Nemuno deltos vietose. (V. Eigirdas, S. Eigirdienė, G. Eigirdas, V. Paškevičius)

2017-02-18 Rusnės saloje skirtingose vietose stebėti pirmi šįmet būreliai pempės (iki 25 paukščių). (B. Belchev) PM1

2017-02-20 Vienas paukštis laukuose šalia Panušupio sąvartyno, Marijampolės r. (A. Petraška) PM1

2017-02-23 Vienas paukštis Rakavos k. Raseinių r. (A. Kasparavičius) PM1

2017-02-23 Dvi pempės laukuose pakelėje prie Šeštokų geležinkelio stoties. Lazdijų r. (V. Karpavičius) PM1

2017-02-24 1 paukštis tupėjo ant užlietos pievos ledo Šilininkų km. Klaipėdos raj. (M. Briedis) PM1

2017-02-25 Netoli Švėkšnos laukuose 7 Pempės. (D. Račkauskaitė) PM1

2017-02-25 Viena skrendanti pempė stebėta Išorų kaime (Jonavos raj.). (V. Burinskienė, S. Burinskas) PM1

2017-02-26 Kelmės raj. Kražių sen. 1 paukštis matytas sukantis ratus virš užlietų Kražantės upelio ištakų pievų (A. Raubaitė) PM1

2017-02-26 8 paukščiai pievoje netoli Voveriškių km. Klaipėdos raj. (M. Briedis) PM1

2017-02-26 Shlazu kaime, Shilutes raj. vienas skrendantis paukstis (E. Užpelkis) PM1

2017-02-27 Pempės visur šmirinėja po pievas ir arimus PM1 (P. Bagdonas) PM1

2017-02-27 Pempės - 13+21 laukuose prie Užusalių k., Jonavos raj. PM1 (M.Karlonas)

2017-02-27 Septynios pempės praskrido netoli Prapymo, Šilalės r. (R. Šimkus) PM1

2017-02-27 Pora pempių skrido virš Gubiškių km. (Trakų r.) (Renata ir Marijonas Mackevičiai) PM1

2017-02-27 1 pempė praskrido virš Kidulių k., Šakių raj. (Olius Atkočaitis) PM1

2017-02-27 23 paukščiai praskrido ties Gražiškių km. Vilkaviškio sav. (V. Razmus) PM1

2017-02-27 Penki paukščiai praskrido virš Nuotekų miško, Ukmergės raj. (Kęstutis Jarmalavičius) PM1

2017-02-27 Baltoji Voke, fishponds: a flock of 18 migrating  (K Castren) PM1

2017-02-28 Ignalinos r., Dūkšto ap., Didžiasalio k. praskrido 1 pempė PM1 (A.Čerkauskas).

2017-02-28 penkios pempės virš arimų Bulavėnų k., Kelmės r. ((R. Butkutė) PM1

2017-02-28 Pempės - 1 į PV prie Gegužinės k., 1 į PR Palomenėje, 2 ŠR Miežonys, 20 laukuose prie Kalniškių k., 80 laukuose prie Pyplių k., Kaišiadorių raj. PM1 (M.Karlonas)

2017-02-28 Daugiau kaip 20 praskrendančių pempių ties Pasvaliečiais Biržų raj. PM1;G1 (B. Maldūnienė)

2017-02-28. Septynios pempės praskrido Čedasuose, Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM1

2017-02-28 Pempės Klaipėdos, Šilalės, Raseinių, Kauno, Kaišiadorių raj. (J. Morkūnas)

2017-02-28 5 paukščiai netoli Bitniškių miško, Biržų r. (A. Naudžius) PM1

2017-02-28  10 paukščių skrido virš Nemuno salos, Kaune. (K. Valinčienė)  PM1

2017-02-28 Rytų kryptimi per 1 val. praskrido du pulkeliai (5 + 7) pempių Šeimyniškių kaime, Utenos rajone. (V. Burinskienė)

2017-02-28 Vienas paukštis Dubysos slėnyje Raseinių r. sav. (V. Kilčauskas) PM1. G1

2017-02-28 Visą dieną negausiai migruoja virš Dainiūnų k. Biržų r. (A. Naudžius) PM1

2017-02-28 2 būriai (apie 30 vnt. ir 50 vnt.) praskrido netoli Marijampolės (Vilma Žemaitienė) PM1

2017-02-28 Baltoji Voke, fishponds: altogether 132 to NE  (k castren) PM2

2017-02-28 Dvi pempės praskrido Vilniuje, Šnipiškėse. (A. Šimkus) PM1

2017-03-01. Viena pempė Minkūnuose, Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM1

2017. 03.01 Pempė, Markiškės, Vilniaus rajonas (E. Sukackienė) PM1

2017-03-02 dvi pempės praskrido Dusetose, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1

2017.03.04 Skraido pavienės pempės, praskrido du nedideli jų būriai. Marijampolės savivaldybė, Patašinės kaimo apylinkės. PM1 (Aušra Žilinskienė)

2017-03-04 skrido apie 30 pempių burelis Rietavo r. link Plungės pusės (R. Kembrytė) PM1

2017-03-04 - Šimtai pempių laukuose ties Klaipėda - tuoktuviniai skrydžiai ir klykavimai PM2, G1 (S.Karalius)

2017-03-04 Pirmosios šešios pempės skrido (tik kažkodėl pietų kryptimi) Nevėžio slėnyje virš Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

2017-03-04 2 pem pės praskrido Smiltynėje (J.Zarankaitė)

2017-03-04 Zarasų r., Aželių k.- viena skrendanti pempė PM1 (A.Čerkauskas).

2017-03-04 Paprastoji pempė pakilo netoli Gedrimų pelkės, Skuodo raj. PM1 (M. Kaupys)

2017.03.04 Apie 700-800 pempių būrys Lazdininkų km. Kretingos sav. (V. Laukžemis) PM2

2017-03-04 Pempės skraido būriais Paluknio pievose, Trakų r. (A. Skirpstas) PM2

2017-03-05 Paprastosios pempės- pavieniai paukščiai pasklidę Laukuose tarp Raudondvario- Babtų miestelių, Kauno raj (G. Eigirdas) PM1

2017-03-05 Paprastosios pempės - pavienės Kaišiadorių, Prienų ir Alytaus raj. PM1 (M.Karlonas, A. Račkauskaitė)

2017-03-05 Paprastosios pempės jau įprastos Anykščių r. (A. Šimkus) PM1-PM2; G1

2017-03-06 Būrys pempių ilsisi ant dirvono šalia Panevėžio. Važiuojant keliu Panevėžys - Kėdainiai, keliose vietose matytos pavienės pempės, stoviniuojančios ant laukų. PM2 (R. Kaunietis)

2017-03-07 - pempės šimtiniais būriais masiškai traukia į pietus Kopgalyje PM2 (S.Karalius)

2017-03-12 Netoli Gargždų, važiuojant nuo Kretingos, stebėta apie 50 paukščių (pempė). Stebėti ant arimo. (A. Miklovis) PM2

2017-03-12 Paprastosios pempės gausios Radviliškio, Panevėžio, Ukmergės, Širvintų r., stebimi tuoktuviniai skrydžiai. (A. Šimkus) PM2; G2

2017.03.12 gervės, dirviniai vieversiai, pempės ir geltonosios startos gan aktyvios laukuose prie Alšininkų kaimo, Prienų r. G2 (K.Valinčienė)

2017-03-13 Pempės sugrįžę į Pusbačkių - Tumėjos kaimų laukus,Anykščių raj. PM2 (R. Kaunietis)

2017-03-15 Paprastųjų pempių dideli būriai Daumėnų kaimo ir Jackonių kaimo laukuose Biržų raj. PM2 (B. Maldūnienė)

2017-03-16 Pempė. Palangos m. apylinkės. 150m prieš Palangos miesto ženklą važiuojant į miestą nuo Kretingos. (G. Laukaitis) PM2

2017-03-18 Pempės Raigardo slėnyje, Druskininkų sav. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė)

2017-03-19 Pempės skraido įvairiose Šiaulių raj. vietose. PM2 (M.Bružas)

2017-03-19 2 pempės netoli Šatrių Klaipėdos r. (A. Žilinskienė) PM2

2017.03.25 +50 pempių, Bartkuškis, Širvintų raj., (E. Sukackienė) PM2

2017-03-26 4 pempių poros aršiai gina teritoriją Stirbaičių k. Plungės r. (R. Kembrytė) G2

2017-04-11 pempės netgi sudėjo dėtis Žuvinto rezervatas, Alytaus r.

 

 

JUODAKRŪTIS BĖGIKAS (Calidris alpina)

2017-04-04 Vienas paukštis stebėtas prie Šyšos,Šilutės raj. (Vytautas Eigirdas) PM1

2017-04-09 Vienuolika juodakrūčių bėgikų Kintų žuvininkystės tvenkiniuose, Šilutės r. (A. Šimkus) PM1

 

 

GAIDUKAS (Philomachus pugnax)                    

2017-03-17 Gaidukas - 1 Amalvo polderyje, Marijampolės sav. PM1 (M.Karlonas)

2017-03-18 Rusne: 5 males in winter plumage (K. Castren) PM1

2017-03-30 Gaidukai, Šilutės raj., PM2 (V.Eigirdas, G.Eigirdas, V.Paškevičius, B.Stukienė)

2017-04-08-09 Gaidukai gana gausūs Nemuno deltoje, Šilutės r. (A. Šimkus) PM2

2017-04-13 Gaidukai - 16 Amalvo polderyje Marijampolės sav. ir apie 70 prie Žuvintų k., Alytaus raj. PM2 (M.Karlonas)

2017-04-19 Gaidukai - gausūs Nemuno deltoje PM2 (M.Karlonas)

 

 

PERKŪNO OŽELIS (Gallinago gallinago)

2017-03-04 Žuvinto pakraščio Liepakojų pelkėje tuoktuvinius skrydžius skraido perkūno oželis. PM1/G1

2017-03-18 Perkūno oželis Paluknio pievose, Trakų r. (A. Šimkus) PM1

2017-03-18 Perkūno oželis Raigardo slėnyje, Druskininkų sav. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė)

2017-03-22 Pasvalio r. Kiemelių laukuose 4 perkūno oželiai PM1

2017-03-22 Perkūno oželio giesmė ir mekenimas virš Grubos miško raisto, kuriame ledas dar neištirpęs, Biržų raj. PM1, G1(B. Maldūnienė)

2017-03-25 Ignalinos r., Adutiškio miške 2 perkūno oželių balsai PM1, G1 (A.Čerkauskas).

2017-03-26 Perkūno oželiai - 4 praskrido Adutiškio miške, Ignalinos rajone. PM1 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

2017-03-26 Perkūno oželiai tiksi ir mekena Šimonių girioje, Kupiškio r. (A. Šimkus) PM1; G1

2017-03-27 Perkūno oželis skraidė virš Tumėjos miško "mekendamas". Girdėjosi ir jo balsas. PM1, G1 (R. Kaunietis)

2017-03-27 Zarasų r., Smalvykščio pelkė prie Smalvų- 3 perkūno oželiai. PM1 (A.Čerkauskas).

2017-03-31 Perkūno oželių mekenimas, Šilutės raj., G1, PM2 (V.Eigirdas, G.Eigirdas, V.Paškevičius, B.Stukienė)

2017-04-01 4 perkūno oželiai. Amalvo polderiai, Paužiškiai, Igliaukos sen., Marijampolės sav. (G.Petkus) PM1

2017-04-01 Perkūno oželis tuoktuviniai skrydžiai ir pavojaus signalai Bendžiukų k., Molėtų r.sav. (E.Greimas), G2

2017-04-01-02 Perkūno oželiai aktyviai mekena ir tiksi Šimonių girioje, Kupiškio r. (A. Šimkus) G2

2017-04-09 Perkūno oželiai - aktyvūs teritoriniai skrydžiai ir mekenimai Žiemkelio pievose, Kauno raj. PM2, G2 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

2017-04-17 Perkūno oželis „mekena“ Žemkelio pievose prie Zapyškio (S. Medžionis) PM1

 

 

 

 

SLANKA (Scolopax rusticola)                             

2017-03-13 Buktos miške (Marijampolės sav.) dvi slankas pakėliau (V. Karpavičius) PM1

2017-03-14 1 paukštis miško pakraštyje Kukarskės k., Šakių raj. O. Atkočaitis

2017-03-14 Pakeltas besimaitinantis paukštis Klaipėdos raj ,Drukių km. (S. Lileikis) PM1

2017-03-14 slanka stebėta pilkosiose kopose (tarp Juodkrantės ir Pervalkos) PM1 (L. Pareigienė)

2017-03-18 Stebėti 2 praskrendantys paukščiai netoli Anglinio ežero, Zarasų r. (Mindaugas Ilčiukas) PM1

2017-03-20 Slanka temstant išskrido virš pamiškės pievos Tumėjos kaime, Anykščių raj. PM1 (R. Kaunietis)

2017-03-21 Slanka - stebėta ir girdėta miške prie Eržvilko, Jurbarko raj. G1 (M. Paseckas)

2017-03-21 slanka Smiltynėje PM1 (J.Zarankaitė)

2017-03-22 - 2 slankos Kopgalyje PM1(S.Karalius)

2017-03-22 Slankos matytos ir girdėti balsai temstant Grubos miške Biržų raj. PM1, G1 (B. Maldūnienė)

2017-03-26 Slankos - aktyviai skraido ir skleidžia balsus skirtingose Adutiškio miško vietose Ignalinos rajone. G1 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

2017-03-27 Slankos poromis laikosi šlapiose kirtavietėse Tumėjos miške, Anykščių raj. (R. Kaunietis)

2017-04-01 Aktyvūs slankų tuoktuvių skrydžiai Šimonių girioje, Kupiškio r. (A. Šimkus) G2

 

 

PAPRASTASIS GRICIUKAS (Limosa limosa)

2017-03-18 Rusne: 1 male staging (K. Castren) PM1

2017-03-30 Paprastieji griciukai, Šilutės raj., PM1 (B.Stukienė, V.Paškevičius, G.Eigirdas)

2017-04-01 du paprastieji griciukai. Amalvo polderiai, Paužiškiai, Igliaukos sen., Marijampolės sav. (G.Petkus) PM1

2017-04-01 Paprastasis griciukas laukų baloje šalia Vikonių, Anykščių r. (A. Šimkus) PM1

2017-04-08-09 Griciukai įprasti Nemuno deltoje, Šilutės r. (A. Šimkus) PM2; G1

2017-04-19 Paprastieji griciukai - gausūs Nemuno deltoje PM2 (M.Karlonas)

2017-04-22 Paprastieji griciukai - mažiausiai 7 paukščiai stebėti Žuvinto ežero saloje ir virš jos. (M.Karlonas, G.Riauba)

2017-04-24 Pirmadienį prie Žuvinto, ties kiaulyčia, skraido ir gricena porelė griciukų. (G. Vaičaitytė) G1

 

 

VIDUTINĖ KUOLINGA (Numenius phaeopus)

2017-04-01 Viena vidutiniokė, kartu su didžiosiom sesėm siautėjo Rusnėje (A. Naujokas ir P. Bagdonas) PM1

 

DIDŽIOJI KUOLINGA (Numenius arquata)

2017-03-14 Vienas paukštis laukų baloje prie Simno ežero, Alytaus r. (A. Petraška) PM1

2017-03-29 Didžioji kuolinga praskrido šalia Kūgelių (saulėtos Šilutės raj.) PM1 P, Bagdonas

2017-03-31 Didžiosios kuolingos, Šilutės raj., PM1 (V.Eigirdas, G.Eigirdas, V.Paškevičius, B.Stukienė)

2017-04-06 Didžioji kuolinga - 1 paukštis pievose prie Rimiečio ež., Lazdijų raj. PM1 (M.Karlonas)

2017-04-08-09 Intensyvi didžiųjų kuolingų migracija Nemuno deltoje, Šilutės r. (A. Šimkus) PM2

2017-04-13 Mažiausiai 80 didžiųjų kuolingų praskrido virš Minijos prie Dovilų, Klaipėdos raj. šiaurės kryptimi. PM1 (M.Bružas, I.Mickus)

2017-04-14 Didžioji kuolinga - vieno paukščio balsas Raigardo slėnyje, Druskininkų sav. PM1 (M.Karlonas)

2017-04-14 visą rytą virš Pavesiečių tvenkinio suko ratus Panevėžio r. (K. Vainauskas) PM2

2017-04-15 Didžiosios kuolingos 50+3 pramigravo į šiaurę virš Pakumulšių km., Šiaulių raj. PM1 (R.Bružas, M.Bružas)

2017-04-15 27+ pramigravo Panevėžio r. (Ž. Mileris) PM2

2017-04-15 Siandien kokiu 700 mačiau  Būtingėjė, Palangos sav. (V. Laukžemis) PM2

2017-04-20 Didžiosios kuolingos - itin gausios Nemuno deltoje PM2 (M.Karlonas, V. Eigirdas)

2017-04-22 Didžioji kuolinga - apie 15 paukščių Žuvinto ež/ saloje, Alytaus raj. PM2 (M.Karlonas, G.Riauba)

 

TAMSUSIS TILVIKAS (Tringa erythropus)

2017-04-09 Tamsusis tilvikas Kintų žuvininkystės tvenkiniuose, Šilutės r. (A. Šimkus) PM1

 

RAUDONKOJIS TULIKAS (Tringa totanus)

2017-03-07 Vienas raudonkojis tulikas, rėkaudamas, su keliašimtinių pempių būriu, nurūko pietų pusėn, Rusnė prie Bevardžio upelio (P. Bagdonas, B. Belchev) PM1

2017-03-13 Žuvinto ežero saloje - raudonkojo tuliko balsai. (R.Vabuolas) PM1

2017-03-18 Rusne: 8 staging (k castren) PM1

2017-03-20 Virš lauku aplink Kavolius pralėkė 5 raudonkojai tulikai PM1 P. Bagdonas

2017-03-25 Raudonkojai tulikai - 4 Birvėtos ž.ū.t., Ignalinos rajone. PM1 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

2017-03-31 Raudonkojai tulikai, Šilutės raj., PM1 (V.Eigirdas, G.Eigirdas, V.Paškevičius, B.Stukienė)

2017-04-01 Raudonkojis tulikas laukų baloje šalia Vikonių, Anykščių r. (A. Šimkus) PM1

2017-04-08-09 Raudonkojai tulikai įprasti Nemuno deltoje. (A. Šimkus) PM2; G1

2017-04-13 Raudonkojis tulikas - 1 prie Žuvintų k., Alytaus raj. PM2 (M.Karlonas)

 

 

KŪDRINIS TILVIKAS (Tringa stagnatilis)

2017 04 12 Vienas kūdrinis tilvikas kartu su dviem žaliakojais braidė Sausgalviuose PM1 (P. Bagdonas)

 

ŽALIAKOJIS TULIKAS (Tringa nebularia)

2017 04 08 Vienas žaliakojis tulikas Sausgalviuose PM1 (B. Belchev, V. Burinskienė, P. Bagdonas ir BirdID LT 2017 komanda)

2017-04-08 Žaliakojis tulikas užlietose pievose netoli Šyšgirių, Šilutės r. (A. Šimkus) PM1

2017-04-17 4 žaliakojai tulikai Žemkelio pievose prie Zapyškio (S. Medžionis) PM1

2017-04-26 Septyni žaliakojai tulikai dirvos baloje netoli Papilio Biržų raj. PM1 (B. Maldūnienė)

 

BRASTINIS TILVIKAS (Tringa ochropus)

2017-03-24 Brastinio tilviko giesmė Grubos miške Biržų raj. PM1, G1 (B. Maldūnienė)

2017-03-26 Brastinis tilvikas - giesmė Adutiškio miške, Ignalinos rajone. PM1 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

2017-03-27 Brastinis tilvikas girdėtas Tumėjos miške, Anykščių raj, PM1 (R. Kaunietis)

2017-03-31 Brastinis tilvikas - paukščio giesmė ir tuoktuvinis skrydis Dubravos rezervatinėje apyrubėje, Kauno raj. PM1 G1 (M.Karlonas)

2017-04-01 brastinis tilvikas Amalvo polderiai, Paužiškiai, Igliaukos sen., Marijampolės sav. (G.Petkus) PM1

2017-04-01-02 Brastiniai tilvikai įprasti Anykščių ir Kupiškio r. (A. Šimkus) PM2; G2

2017-04-02 Šlapioje pievoje šalia kelio Kalvarija-Vištytis ties Vištyčio regioninio parko riba (Ramutė Adomonienė) PM1

2017-04-02 Zarasų r., prie Smalvo ež.-girdėti 2 brastiniai tilvikai, PM1, G1 (A.Čerkauskas).

2017-04-06 Brastinis tilvikas - šlapiose pievose prie Rimiečio ež., Lazdijų raj. PM1 (M.Karlonas)

2017-04-07 Brastinis tilvikas - 1 paukštis girdėtas prie Perlojos k., Varėnos raj. G2 (M.Karlonas)

2017 04 08-09 Žalgirių ir Kintų miškuos patruliuoja brastiniai tilvikai G2? (B. Belchev, V. Burinskienė, P. Bagdonas ir BirdID LT 2017 komanda)

2017-04-09 Brastiniai tilvikai - jau įprasti Kauno raj. PM2, G2 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

2017-04-12 grįžtant pro tą pačią balą į ją atskrido brastinis tilvikas Godelių k. Plungės r. (R. Kembrytė) PM1

2017-04-13 Brastinis tilvikas praskrido virš Minijos upės, netoli Dovilų, Klaipėdos raj. PM1 (M.Bružas)

2017-04-14 Brastinis tilvikas baloje šalia Kiršių km., Telšių raj. PM1 (M.Bružas)

2017-04-15 Brastinis tilvikas pievų baloje, Patašinės km. Marijampolės raj. PM1? PM2? A. Žilinskienė

2017-04-17 Du brastiniai tilvikai miško proskynoje, Kazlų Rūdos sav. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė)

2017-04-17 Brastinis tilvikas Bebruliškės tvenkinyje, Kazlų Rūdos sav. (S. Medžionis) PM1

2017-04-20 6 brastiniai tilvikai Nevėžio slėnyje netoli Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

2017-04-23 Brastinis tilvikas pelkėje miške. G2 (Stebėtas ir pernai toje pat vietoje) Prie Rykantų, Trakų r. (V. Žemaitienė)

 

TIKUTIS (Tringa glareola)

2017-04-27 Kintų žuvininkystės tvenkiniuose 1 (V. Eigirdas) PM1

 

KRANTINIS TILVIKAS (Actitis hypoleucos)

2017-04-05 Matytas skrendantis virš Nemuno Kidulių k., Šakių raj. (O. Atkočaitis) PM1

2017-04-14 Krantiniai tilvikai - Nemuno salose ties Lipliūnais, Druskininkų sav. PM1, L (M.Karlonas)

2017-04-14 1 paukštis Nemuno pakrantėje ties Kukarskės k., Šakių raj. (Olius Atkočaitis) PM1

2017.04.19 3 krantinia tilvikai maitinos prie Neries netoli Kauno pilies, Kaunas. PM1 (K.Valinčienė)

2017-04-20. Krantinių tilvikų pora virš Neries ties Žvėrynu Vilniuje .PM1 . (R.Karpavičius)

2017-04-21. Krantinis tilvikas demonstruojantis teritorinį elgesį Kryžiškių tvenkiniuose .G1.PM2.(R.Karpavičius)

2017-04-24 Krantiniai tilvikai prie Gulbinų ežero Biržų rajone PM1 (B. Maldūnienė)

2017-04-29 Krantinis tilvikas Kintų žuv. tvenkiniuose, Šilutės raj. PM1 (M.Bružas)

2017.04.29 porelė Krantinių tilvikų, Marijampolė, G2 (A. Skirpstas)

2017-04-29. Vakare virš Neries aukštupio link praskrido keli būreliai krantinių tilvikų po 6-8 paukščius . Vietiniai jau pasidalinę pakrančių ruožus.PM1 /PM2 /G1 .(R.Karpavičius)

 

 

JUODAGALVIS KIRAS (Larus melanocephalus)

2017-03-31 Vienas paukštis Takniškių sąvartyne, Alytaus r. (Antanas Petraška) PM1

2017-04-14 Žaltytyje stebėtas visai nebaikštus juodagalvis kiras pirmamečio jauniklio žiemos apdaru. (G. Baublys, R. Vabuolas) PM1

 

RUDAGALVIS KIRAS (Larus ridibundus)

 2017-02-05 Rudagalvis kiras beveik ruda galva Nemuno saloje, Kaune. (A. Šimkus)

2017-02- 18 Plungės miestas, pirmieji Rudagalviai kirai, PM1, G. Laukaitis;

2017-02-21 - pirmieji rudagalviai kirai rudomis galvomis Klaipėdos uosto akvatorijoje PM1 (S.Karalius)

2017-03-05 Rudagalviai kirai Klaipėcdoje (J. Morkūnas) PM2

2017-03-09 Rudagalvis kiras Ozo parke, Vilniuje. (A. Šimkus) PM1

2017-03-15 Rudagalvių kirų būrys Kalniečių tvenkinyje Kaune (S. Medžionis) PM2

2017-03-15 Pirmieji rudagalviai kirai, 6 paukščiai Sartų properšoje ties Dusetomis, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1

2017-03-16 Vilniuje gausiai pasirodė rudagalviai kirai. (A. Šimkus) PM2

2017-03-16 Rudagalvių kirų būrelis Utenos sąvartyne (D. Norkūnas) PM1

2017-03-17 Rudagalviai kirai pasirodė Panevėžyje. (R. Kaunietis)

2017- 03- 17, Palangos ir Kretingos raj. PM2. Gvidas Laukaitis

2017-03-17 Aštuoni rudagalviai kirai skraidantys virš Širvėnos ež. ledo Biržuose PM1 (B. Maldūnienė)

2017-03-17 ~80 rudagalvių kirų maitinasi užlietuose pievose ir dirvonuose Pakumulšių km., Šiaulių raj. PM1 (M.Bružas)

2017-03-18 Daugiau nei 100 rudagalvių kirų Papio ežere, Šalčininkų r. (A. Šimkus) PM2

2017-03-19 Rudagalviai kirai besimaitinantys laukuose stebėti įvairiose Šiaulių raj. vietose. PM2 (M.Bružas)

2017-03-22 Intensyviai migruoja rudagalviai kirai, Kavoliai, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM2

2017-03-22 Rudagalviai kirai grįžo į koloniją Klaipėdoje (R. Morkūnė, J. Morkūnas) L

2017-03-23 dalis rudagalvių kirų jau grįžę į Krivėnų tvenkinio salą, Kauno r. (R. Kembrytė) L

2017.03.25+100 rudagalvių kirų, Kurėnai, Ukmergės raj. (E. Sukackienė) PM2

2017-03-29 Rudagalviai kirai intensyviai (~800) migruoja į šiaurę. PM2 (M.Bružas, J.Morkūnas, B.Belchev)

2017-03 paskutinę savaitę gausūs rudagalvių kirų būriai laukuose Biržų raj. PM2 (B. Maldūnienė)

2017-04-01 Labai intensyvi rudagalvių kirų migracija Anykščių r. (A. Šimkus) PM2

2017-04-17 Rudagalvių kirų kopuliacija I Pakumulšių tvenkinyje, Šiaulių raj. G2 (M.Bružas)

 

 

PAPRASTASIS KIRAS (Larus canus)

2017-03-01 Paprastasis kiras Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1

2017-03-05 Migruojančių paprastųjų kirų būrys šalia Maišiagalos, Vilniaus r. (A. Šimkus) PM1

2017-03-05 Paprastieji kirai Klaipėdoje (J. Morkūnas), PM2

2017-03-15 Pirmas paprastasis kiras Sartų properšoje ties Dusetomis, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1

2017-03-18 Paprastasis kiras Panevėžio Senvagėje drauge su rudagalviais. PM1 (R. Kaunietis)

2017-03-27 Paprastieji kirai (3)rudagalvių būryje prie Gulbinų ežero Biržų raj. PM1 ( B.Maldūnienė)

 

SILKINIS KIRAS (Larus fuscus)

2017-04-09 Silkinis kiras paprastųjų ir rudagalvių būryje šalia Kintų žuvininkystės tvenkinių, Šilutės r. (A. Šimkus) PM1

2017-04-13 28 silkiniai kirai domėjosi arimais šalia Juknaičių PM1 (P Bagdonas)

2017.04.21 Palangos sav. Butinges laukuse apie 30 silkiniu kiru. (V.V. Laukzemiai)

 

SIDABRINIS KIRAS (Larus argentatus)

2017-02-27 Sidabriniai kirai, klykauja ir dalinasi namų stogus, Klaipėdoje (J. Morkūnas) G1

2017-02-27 Sidabriniai kirai, poromis užsiiminėja lizdines vietas Smilynėje. Klaipėdoje (J. Morkūnas) G1

2017-02-28. Apie 30 sidabrinių kirų vakare temstant praskrido virš Utenos miesto (per žiemą jų nebuvo) (D. Norkūnas) PM1

2017-02-28 Pirmieji migruojantys sidabriniai kirai Vilniuje, Šnipiškėse. (A. Šimkus) PM1

2017-03-15 Pirmieji sidabriniai kirai Sartų properšoje ties Dusetomis, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1

2017-04-14 3 sidabriniai kirai stebėti Masčio ež., Telšiuose. PM1 (M.Bružas)

 

MAŽASIS KIRAS  (Hydrocoloeus minutus)

2017-04-09 Mažųjų kirų būreliai Kintų žuvininkystės tvenkiniuose, Šilutės r. (A. Šimkus) PM1

2017-04-22 Mažieji kirai skraido virš Gargždų ir Dovilų karjerų, Klaipėdos raj. PM1 (M.Bružas)

2017-04-23 intensyvi mažųjų kirų migracija virš Kuršių marių PM2 (J.zarankaitė)

 

PLĖŠRIOJI ŽUVĖDRA (Hydroprogne caspia)

2017-04-02 Mažiausiai trys staipėsi prie Bevardžio upelio Rusnėje (P. Bagdonas) PM1

2017-04-02 Vienas paukštis praskrido Ventės rage. (J. Morkūnas, V. Egirdas) PM1

2017 04 08 5+1 Plėšriosios žuvėdros Sausgalviuose PM2  (B. Belchev, V. Burinskienė, P. Bagdonas ir BirdID LT 2017 komanda)

2017-04-08 Stebėta Nemuno deltoje, keli individai (Tadas Gružinskas)

2017-04-20 Plėšrioji žuvėdras - 1 prie Galzdonų, Šilutės raj. (M.Karlonas, V. Eigirdas)

2017-04-27 2 plėšriosios žuvėdros virš Kuršių marių Juodkrantėje PM1 (J.Zarankaitė)

 

UPINĖ ŽUVĖDRA (Sterna hirundo)

2017-04-04 Juodkrante: 3 birds flying to south by the west coast (C. Kastren) PM1

2017-04-12 upinė žuvėdra – 1 paukštis Sartų ež. ties Dusetomis (D. Norkūnienė) PM1

2017-04-14 Upinės žuvėdros - 3 paukščiai Niedaus ornitologiniame draustinyje, Lazdijų raj. PM1 (M.Karlonas)

2017-04-15 Upinės žuvėdros virš Lampėdžio ež., Kaunas (P.Ignatavičius)

2017-04-16 Upinės žuvėdros skrido: 3 virš Lampėdžių karjero rytinės dalies ir 1 virš Nemuno netoli santakos su Nerimi Kaune (S. Medžionis) PM1

2017.04.16 upinė žuvėdra skrido per Nerį, Kaunas. PM1 (K.Valinčienė)

2017.04.19 upinė žuvėdra skraidė virš Nemuno netoli santakos, Kaunas. PM1 (K.Valinčienė)

2017-04-20 Zarasų r., Degučiai, Samanio ež.-upinė žuvėdra, PM1 (A.Čerkauskas).

2017-04-21 Upinė žuvėdra - viena praskrido į ŠV ties Strielčiais, Prienų raj. PM1 (M.Karlonas)

2017-04-21 Upinė žuvėdra Panevėžio Senvagėje. PM1 (R. Kaunietis)

2017-04-22 intensyvi upinių žuvėdrų migracija virš Klaipėdos sąsiaurio PM2 (J.Zarankaitė)

2017-04-23 Mažiausiai 10 Upinių žuvėdrų žvejoja virš Klaipėdos sąsiaurio. PM1 (M.Bružas)

2017-04-24 kelios upinės žuvėdros perimvietėje Vasaknų tvenkiniuose (D. Norkūnienė) PM1

2017-04-25 Dvi upinės žuvėdros virš Nevėžio netoli Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

2017-04-25 6 upinės žuvėdros skraido virš Nevėžio upės bei Senvagės telkinio Panevėžyje PM2 (R. Kaunietis)

2017-04-29 Virš Šešupės skraidė ir "žvejojo" dvi upinės žuvėdros. Šįmet mačiau jas pirmą kartą. PM1 Marijampolė, A. Žilinskienė

 

 

MAŽOJI ŽUVĖDRA (Sternula albifrons)

2017-04-24 1 Žuvėdra  Klaipėdos r.sav.  (Paulina Matulionytė) PM1

2017-04-26 Vienas paukštis stebėtas Kuršių marių pakrantėje, Smeltės p-lis (G. Gražulevičius) PM1

2017-04-27 - 2 mažosios žuvėdros Kopgalyje PM1 (S.Karalius)

 

JUODOJI ŽUVĖDRA (Chlidonias niger)

2017-04-22 Juodosios žuvėdros - 8 paukščiai praskrido Žuvinto ež., Alytaus raj. PM1 (G.Riauba, M.Karlonas)

2017-04-26 intensyvi juodųjų žuvėdrų migracija virš Kuršių marių Juodkrantėje PM2 (J.Zarankaitė)

2017-04-27 intensyvi juodųjų žuvėdrų migracija virš Kuršių marių Juodkrantėje PM1 (J.Zarankaitė)

 

 

UOLINIS KARVELIS (Columba livia)

2017-03-09 Stebėta uolinių karvelių kopuliacija Trinyčių tvenkinyje, Klaipėdos m. sav. G2 (M.Bružas)

2017-03-10 poruojasi uoliniai karveliai Vilniuje, senamiestyje G2 (G. Vaičaitytė)

2017-03-19 poruojasi uoliniai karveliai Palangoje G2 (G. Vaičaitytė)

 

ULDUKAS (Columba oenas)   

2017-02-17 Vienas paukštis praskrido virš laukų Raseinių r. (L. Raudonikis) PM1

2017-02-19  Devyni paukščiai ant laidu ties Jakėnų kaimu, Jakėnų sen. Varėnos r. (A. Petraška, D. Antanavičiūtė)

2017-02-20 PM1 Vienas paukštis skrido laukuose šalia Navasiolkos, Prienų r. (A. Petraška) PM1

2017-02-22 Du paukščiai praskrido pagal Kirdonių mišką Biržų rajone. (B. Maldūnienė) PM1

2017-02-26 Aštuoni uldukai stebėti šalia Kirtimų, Vilniaus r. (A. Šimkus) PM1

2017-02-27 Šeši Uldukai praskrido virš Pagrynių, Šilutės r. PM1 (P. Bagdonas) PM1

2017-02-28 - uldukas Kopgalyje PM1 (S.Karalius)

2017-02-28 4 paukščiai praskrido virš Bitniškių miško, Biržų r. (A. Naudžius) PM1

2017-02-28 Baltoji Voke, fishponds: altogether 7 to NE (k castren) PM1

2017.03.04 Uldukas ant elektros laidų Domeikavos pakraštyje, Kauno r. PM1 (K.Valinčienė)

2017-03-05 Uldukas netoli Andrioniškio, Anykščių r. (A. Šimkus) PM1; G1

2017-03-05 Uldukai- Būrys matytas Netoli Bernatonių miestelio, Kauno raj. (G. Eigirdas) PM1

2017-03-07 - 5 uldukai į pietus Kopgalyje PM1 (S.Karalius)

2017-03-10 Ulduko ūksėjimas Kirdonių miške Biržų raj. G1 (B. Maldūnienė)

2017-03-18 Uldukai jau įprasti Trakų r. (A. Šimkus) PM2

2017-03-18 4 uldukai Raigardo slėnyje, Druskininkų sav. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė)

2017-03-20 Vis dar matomi uldukai prie Kirdonių miško Biržų raj. PM2 ( B. Maldūnienė)

2017-03-26 Uldukai - 2 praskrido Adutiškio miške, Ignalinos rajone. PM1 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

2017-04-07 Ulduko ūksėjimas Gulbinų miške Biržų r. L? (B. Maldūnienė)

2017-04-15 Panemunės šile, Kaune, girdėtas tuoktuvinis balsas. (M. Kirstukas)

 

 

 

KERŠULIS (Columba palumbus)

2017-01-05  Du paukščiai stebėti Klaipėdos mieste, tupintys medžiuose netoli Rumpiškės g. (J. Morkūnas ir V. Morkūnas) Z

2017-02-05  Penkių paukščių būrelis Girulių girios pakraštyje šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje. (S. Karalius)

2017-02-17 - Trys keršuliai praskrido į šiaurę Kopgalyje, PM1, (S.Karalius)

2017-02-24 - Keršulis Klaipėdoje PM1 (S.Karalius)

2017-02-28 Keršulis praskrido virš Panevėžio. PM1 (R. Kaunietis)

2017-02-28 Baltoji Voke, fishponds: 1 to NE (k castren) PM1

2017-03-04 - 1+5+3+2+1 keršuliai Klaipėdoje ir laukuose PM1 (S.Karalius)

2017-03-04 Keršulis Ropėjų miške, Trakų r. (A. Skirpstas) PM1

2017-03-05 - sugrįžusių keršulių tuoktuviniai skrydžiai virš Mažojo Kaimelio Klaipėdoje (S.Karalius)

2017.03.05 Keršulis ilsėjosi Domeikavoje, Kauno r. PM1 (K.Valinčienė)

2017.03.07 Keršulis skrido Kaune prie Nemuno. PM1 (K.Valinčienė)

2017-03-12 Keršulis - 1 į R virš Išorų k. Jonavos raj. PM1 (M.Karlonas, A.Račkauskaitė)

2017.03.12 keršulio tuoktuviniai skrydžiai Sundakų miške, Prienų r. G1 (K.Valinčienė)

2017-03-13 Palangoje stebėti grįžę keršuliai (A. Petraitis)

2017-03-13 keršulis ūbauja Smiltynėje G1 (J.Zarankaitė)

2017-03-14 Keršulio balsas medžiuose pagal Širvėnos ežerą Biržuose PM1; G1 (B. Maldūnienė)

2017-03-14 Keršuliai - pavieniai ir būreliais migruoja į Š Jonavos raj. PM2 (M.Karlonas)

2017-03-14 Vienas keršulis medyje Pašešupio parke. PM1 Marijampolė, Aušra Žilinskienė.

2017-03-16 Vienas keršulis apsilankė gyvenamųjų daugiabučių kieme Klaipėdoje. PM1 (M.Bružas)

3017- 03- 16, Palangos miesto parkai, G1. Gvidas Laukaitis

2017-03-17 Keršuliai - pavieniai paukščiai Marijampolės sav. PM1 (M.Karlonas)

2017-03-18 Keršulis Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1

2017-03-18 Keršuliai jau įprasti Trakų r. (A. Šimkus) PM2

2017-03-18 Pavieniai keršuliai Druskininkų ir Švendubrės apylinkėsi (P.Ignatavičius, J.Klimaitė)

2017-03-18 Keršuliai Pašešupio parke ir kitose miesto vietose, Marijampolė PM2 A. Žilinskienė

2017-03-18 Keršuliai - ~250 laukuose žemiau Sūsios durpyno, prie Jukneliškės k., Lazdijų raj. PM2 (M.Karlonas)

2017-03-18 Keršuliai - tuoktuviniai skrydžiai Aguonio geomorfologiniame draustinyje, Kalvarijos sav. G1 (M.Karlonas)

2017-03-18 Keršulis - giesmė Drausgirio miške, Vilkaviškio raj. G1 (M.Karlonas)

2017-03-18 Keršulis ūbauja miške Inkartų k. Utenos r. (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) G1

2017-03-18  Keršulio tuoktuviniai reveransai ir ūbavimai (Karklėje ir aplink ją ) G1 (B. Belchev, P. Bagdonas ir BirdID LT 2017 komanda)

2017-03-19 Keršulio giesmė Kuršėnuose, Šiaulių raj. G1/PM1 (M.Bružas)

2017-03-19 keršulio balsas Palangoje (G. Vaičaitytė)

2017-03-19 Keršulio tuoktuviniai skrydžiai Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G1

2017-03-20 Keršulis Panevėžyje demonstruoja tuoktuvinius viražus. (R. Kaunietis)

2017-03-20 Keršulis - tuoktuvinis skrydis Karmėlavoje, Kauno raj. G1 (M.Karloanas)

2017-03-20 Keršulis ūbauja Klaipėdos mieste. G1 (M.Bružas)

2017-03-20 Jau daug keršulių Pabiržės apylinkėse PM2, G1 ( B. Maldūnienė)

2017-03-22 - keršuliai Kopgalyje traukia būriais po kelias dešimtis paukščių PM2 (S.Karalius)

2017-03-22 Biržų r. Daug  keršulių PM2 ( A. Naudžius)

2017-03-22 Pirmieji du keršuliai ūbauja Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis) PM1, G1

2017-03-23 pirmasis girdėtas keršulio burkavimas Kamšos miške Kauno r. (R. Kembrytė) G1

2017-03-23 Zarasų r., Šunelė-keršulis PM1 (A.Čerkauskas).

2017-03-23 Keršulio teritorinis skrydis Klaipėdoje. G1 (M.Bružas)

2017-03-24 visuos miškuose girdimi keršuliai Plungės r. (R. Kembrytė) PM2/G2

2017-03-24 Keršulis ūbauja Panevėžyje. G1 (R. Kaunietis)

2017-03-26 Keršuliai - migruojantys ir giesmė Ignalinos raj. PM2, G1 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

2017-03-27 2 Keršuliai tupinėja aplink buvusį varnos lizdą Trakuose (G2) (V. Žemaitienė)

2017-03-28 Apie 60 keršulių būrys praskrido Vilniuje, Šnipiškėse. (A. Šimkus) PM2

2017-04-01 Keršulis tuoktuviniai balsai Arnionių k., Molėtų r.sav. (E.Greimas), G2

2017-04-02 Keršulių tuoktuviniai skrydžiai, Ventės ragas, Šilutės raj., G2 (B.Stukienė, V.Paškevičius)

2017-04-12 Keršulis atsinešė šakelę į lizdavietę Klaipėdoje, KU teritorijoje. L (M.Bružas)

2017-04-13 2 Keršuliai kraunasi lizdą Malūno parke. Vienas iš jų triūsia išsijuosęs, po šakelę per minutę. Klaipėda. L (M.Bružas, I.Mickus)

2017-04-14 Keršulis skrenda teritoriniu skrydžiu virš Gondingos tvenkinio, Plungės raj. G2 (M.Bružas)

2017-04-14 Keršulis - neša lizdinę medžiagą Raigardo slėnyje, Druskininkų sav. L (M.Karlonas)

2017-04-16 Keršuliai renka lizdinę medžiagą Pašešupio parke , Marijampolė L1 A. Žilinskienė

2017-04-28 Trys keršuliai skrido šalia Panevėžio. Vienas jų akivaizdžiai smulkesnis. Greičiausiai, šįmetinukas? (R. Kaunietis)

 

 

 

PIETINIS PURPLELIS (Streptopelia decaocto)

2017-01-27 Pietinio purplelio pavasarinė giesmė Pabiržėje, Biržų r. (B. Maldūnienė) G1

2017-02-03 Pietinis purplelis "gieda" eglėje Kaune. (M. Ružauskas) G1

2017-02-16 Pirmoji pietinių purplelių giesmė Klaipėdoje. G1 (M. Bružas)

2017-02-21 Pietinio purplelio giesmė Klaipėdoje. J. Morkūnas G1

2017-02-28 Pietinis purplelis ūbauja Panevėžyje. G1 (R. Kaunietis)

2017-03-10 Pietiniai purpleliai Panevėžyje daugelyje vietų traukia savo giesmes. G2 (R. Kaunietis)

2017-03-18 Pietinio purplelio giemsė Pakumulšių km., Šiaulių raj. G1/ PM1 (M.Bružas)

2017-04-22 Pietinis purplelis - peri prie Žuvinto direkcijos pastato L (M. Jurevičius)

 

PAPRASTASIS PURPLELIS (Streptopelia turtur)

2017-04-30 Šilutės r. sav. VROS – 2 (V. Eigirdas) PM1

2017-05-01 paprastasis purplelis gana aktyviai burkavo Vederų miške Ukmergės raj. (K. Jarmalavičius) PM1/G1

 

GEGUTĖ (Cuculus canorus)

2017-04-23 gegutę girdėjome sekmadienį balandžio 23 ryte apie 7:30 kai gerves skaičiavome Čepkelių rezervate per Vidur Girių (Ana Meniajlova) PM1/G1

2017-04-24 Vincentavo miškas netoli Lekėčių, kukavo gegutė (Romualdas Barauskas)

2017-04-27  Gegutė Šimonių girioje (R. Žičė) PM1/G1

2017-04-27 Gegutė: Adomiškio miškas, Ukmergės raj. (K. Jarmalavičius) PM1

2017-04-27  išgirdau šiandien pirmąsyk prieš keletą valandų. Strošiūnų miškas, Tarp Zelvos ežero ir Žydaukos k., Elektrėnų sav. (Rasa Ramanauskaitė) PM1/G1

2017-04-28 Zarasų r., Nadūnai - matyta ir girdėta gegutė, G1, PM1 (A.Čerkauskas).

2017 04 29 Kelmės r. Bulavėnų apylinkėse kukuoja gegutė (R. Butkutė) PM1/G1

2017-04-30 Gegutės kukavimas trumpas apie 6:00 val. ryto. Apklausiau gal 5 kaimynus - visi sakė, kad girdėjo pirmą kart šiais metais, todėl galima užskaityti kaip pirmą pasirodymą Dubingių apylinkėse, Molėtų r.sav. (E.Greimas). PM1/G1

2017-04-30 Gegutė kukuoja Žiemkelio polderyje, Kauno r. (S. Medžionis) PM1, G1

2017-04-30 Gegutė girdėta prie Angių kaimo Kėdainių raj.  (Vaidas Balsevičius). PM1/G1

2017-05-01 Viena gegutė girdėta ties Ažugiriais, Utenos r., kita girdėta ir matyta ties Balteniais, Anykščių r. (D. Norkūnas) PM1/G1

 

 

DIDYSIS APUOKAS (Bubo bubo)

2017-03-31 Didžiojo apuoko dūsavimai, Žalgirių miškas, Šilutės raj., G2 (V.Eigirdas, S.Eigirdienė, G.Eigirdas, V.Paškevičius, B.Stukienė)

 

ŽVIRBLINĖ PELĖDA (Glaucidium passerinum)

2017-03-18 Girdėtas patinėlis netoli Anglinio ežero, Zarasų r. (M. Ilčiukas) G1

2017-03-22 Du švilpaujantys žvirblinių pelėdų patinukai Grubos miške Biržų raj.G2 (B. Maldūnienė)

2017-03-25 Žvirblinės pelėdos - 5 individų švilpavimai girdėti Adutiškio ir Gutauninkų miškuose, Ignalinos rajone. G2 (M.Karlonas, L.Raudonikis, A. Čerkauskas, S.Skuja ir 4P 2017 dalyviai)

2017-04-08 Žvirblinė pelėda - aktyvūs švilpavimai Dubravos rezervatinėje apyrubėje. G2 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

 

NAMINĖ PELĖDA (Strix aluco)

2017-01-28 vakare Daugirdiškėse, Elektrėnų sav. ūkavo naminės pelėdos (V.Žemaitienė, J.Žebrauskaitė)

2017-02-04 Naminės pelėdos ūbavimas Zarasų raj. (I. Semionovas) G1

2017-02-11 Zarasų r. Veleikiai-ūbauja naminės pelėdos patinas G1 (A.Čerkauskas).

2017-02-15 Zarasų r., Sodynė-intensyviai ūbaujantis naminės pelėdos patinas G1 (A.Čerkauskas).

2017-03-04 Naminės pelėdos aktyviai ūbauja Anykščių r. (A. Šimkus) G2

2017-03-05 Naminė pelėda - ūbauja Didžiojo Raisto k., Jonavos raj. (pirmoji šiais metais (čia)). G1 (M.Karlonas)

2017-03-07.Vilniaus Vingio parke naminės pelėdos du apsiplunksnavę jaunikliai paliko uoksą .J2 (R.Karpavičius,G.Petkus )

2017-03-10 Naminių pelėdų, patino ir 2 patelių, balsai Kirdonių miške Biržų raj. G1 (B. Maldūnienė)

2017-03-22 Naminės pelėdos 5 jaunikliai tupi ant šakų Vingio parke. (Anksčiau buvo 2) (G.Petkus) Vilnius J2

2017-03-25 Naminės pelėdos - apie 10 individų aktyviai ūbavo Adutiškio ir Gutauninkų miškuose, Ignalinos rajone. G2 (M.Karlonas, L.Raudonikis, A. Čerkauskas, S.Skuja ir 4P 2017 dalyviai)

2017-03-26 Naminė pelėda peri 4 kiaušinių dėtį inkile Karkazų kaime, Šakių raj. I2 (R. Juškaitis)

 

MAŽASIS APUOKAS (Asio otus)

2017-03-10 Mažojo apuoko ūbavimas smegduobės medžiuose netoli Smardonės Biržų raj. G1 ( B. Maldūnienė)

2017-03-25 Mažojo apuoko ūkavimai Guntauninkų miške, Ignalinos raj. G1 (M.Bružas, V.Šiaulytytė)

 

BALINĖ PELĖDA (Asio flammeus)

2017-02-09 pakelta iš šlapios daubos greta Šaltuonos upelio slėnio (Jurbarko r. sav.) (Vygantas Kilčauskas; V. Greičius)

2017-04-14 Paukštis stebėtas pievoje tarp Raseinių miesto ir automagistralės (Raseinių r. sav.) (V. Judickas)

 

LUTUTĖ (Aegolius funereus)

2017-03-25 Lututės - 2 patinų balsai Adutiškio miške, Ignalinos rajone. G2 ( L.Raudonikis, A. Čerkauskas, M.Karlonas, ir 4P 2017 dalyviai)

 

 

TULŽYS (Alcedo atthis)

2017-01-06  Vienas paukštis stebėtas Klaipėdos raj. Šaipių k., nedideliame upelyje. (G. Gražulevičius) Z

2017-01-18 Stebėtas vienas paukštis Klaipėdos raj. Gindulių k. Vėžių upelyje. Upelis neužšalęs. (A. Muliuolė) Z

2017-03-27 tulžys praskrido Smiltynėje (J.Zarankaitė)

2017-04-03. Tulžio patinukas aktyviai cypsintis prie pastovios perėjimo vietos Vilniaus Vingio parke .G1 .(R.Karpavičius)

 

KUKUTIS (Upupa epops)

2017-04-05 stebėtas kukutis Šalčininkų rajone šalia Baltosios Vokės (S. Minkevičius) PM1

2017-04-11 stebėtas kukutis Utenos raj. (stebėjo V. Burinskienės tėvai D. ir V. Šapokai) PM1

2017-04-16 stebėtas kukutis Zarasų r. Ditkūnai. (I. Semionovas) PM1

2017-04-27 kukutis Juodkrantės apylinkėse PM1 (J.Zarankaitė)

2017-04-27 - kukutis Kopgalyje PM1 (S.Karalius)

 

GRĄŽIAGALVĖ (Jynx torquilla)

2017-04-14 Grąžiagalvė girdėta šalia Gondingos tvenkinio iš Kaušėnų pusės, Plungės raj. PM1/G1 (M.Bružas)

2017-04-14 Gražiagalvė - aktyviai gieda Raigardo slėnyje, Druskininkų sav. G1, PM1 (M.Karlonas)

2017-04-14  Viena matyta Rusnėje (A. Naujokas) PM1

2017-04-15 Grąžiagalvės giesmė Patašinės km. Marijampolės raj. PM1 A. Žilinskienė

2017-04-15 Girdėta Ventės rage (V. Jusys) PM1/G1

2017-04-22 Gražiagalvė - aktyvi giesmė prie Šlavantėlio ež., ties Kalveliais Lazdijų raj. PM1, G1 (M.Karlonas, A.Račkauskaitė)

2017-04-28 Grąžiagalvė gieda Panevėžyje G1 (R. Kaunietis)

2017-04-28 Grąžiagalvės giesmė Pabiržės miestelyje Biržų raj. G1 (B. Maldūnienė)

2017-04-29 Grąžiagalvių giesmės Pašešupio parke, Marijampolė, G2 A. Žilinskienė

2017.04.30 Grąžiagalvė, Birštonas, G1 (A. Skirpstas)

2017-05-01 grąžiagalvė pirmą kartą šiais metais girdėta Bendžiukų k., Molėtų r.sav. (E.Greimas) PM1/G1

 

 

 

PILKOJI MELETA (Picus canus)

2017-02-18 Ignalinos r., Vytėnų pelkėje-pilkosios meletos tuoktuvinė trėlė ir tarškinimas G1 (A.Čerkauskas).

2017-03-01 Dviejų pilkųjų meletų balsai Kirdonių miške, Biržų raj. G1 (B. Maldūnienė)

2017-03-01. Pilkosios meletos teritorinis balsas, Minkūnai, Rokiškio r. (D. Norkūnienė) G1

2017-03-05 Aktyvios pilkųjų meletų giesmės Anykščių r. (A. Šimkus) G2

2017-03-05 Pilkoji meleta- girdėta trelė Padauguvos miške, Kauno raj. (G. Eigirdas) G1

2017-03-05. Pilkosios meletos aktyvūs teritoriniai balsai miške ties Kryliais, Utenos r. (D. Norkūnas) G2

2017-03-13 Zarasų r., Aželiai ir Svidžiai-aktyviai vokalizuoja pilkosios meletos G2 (A.Čerkauskas).

2017-03-18 Pilkoji meleta - klykauja Drausgirio miške, Vilkaviškio raj. G1 (M.Karlonas)

2017-03-20 Visą rytą miškelyje šalia gedulingai klykavo pilkoji meleta G1 P. Bagdonas

2017-03-26 Pilkoji meleta - tuokuviniai klykavimai Adutiškio miške, Ignalinos rajone. G2 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

2017-04-07 Pilkoji meleta gailiai gieda Baičių miške, Klaipėdos raj. G1 (M.Bružas)

 

ŽALIOJI MELETA (Picus viridis)

2017-03-05. Žaliosios meletos balsas miške ties Bajoriškėmis, Utenos r. (D. Norkūnas) G1

2017-04-14 Žalioji meleta - aktyviai klykauja Raigardo slėnyje, Druskininkų sav. G1 (M.Karlonas)

 

 JUODOJI MELETA (Dryocopus martius)

2017-01-28 Juodoji meleta tarškina Mukulių k., Zarasų r. (D. Norkūnienė) G1

2017-02-22 Juodoji meleta- Girdėta vestuvinė trelė Kazio Veverskio poligone Marijampolės raj. (G. Eigirdas) G1

2017-03-05 Aktyvūs juodųjų meletų balsai ir kalenimai Anykščių r. (A. Šimkus) G2

2017-03-05 Juodoji meleta - klykavimas Didžiojo Raisto k., Jonavos raj. G1 (M.Karlonas, A. Račkauskaitė)

2017-03-07 Aktyvios dviejų juodųjų meletų giesmės Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G2

2017-03-22 juodosios meletos šūkavimas, aktyvus kleketavimas Vingio parke (G.Petkus) G1

2017-03-26 Juodoji meleta - tuokuviniai klykavimai ir trelės Gutauninkų miške, Ignalinos rajone. G2 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

2017-04-04 Juodoji meleta kala uoksą Žalgirių miške, Šilutės r. (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) L

2017-04-07 Juodosios meletos prie naujo uokso Gulbinų miške Biržų r. L (B. Maldūnienė)

2017-04-07 Zarasų r., Karačiūnos miške prie Smalvykščio ež.-juodųjų meletų pora kala uoksą, L (A.Čerkauskas).

 

 

 

DIDYSIS MARGASIS GENYS (Dendrocopos major)

2017-01-14 Didysis margasis genys kalena Vilniuje, Bukčiuose. (A. Šimkus) G1

2017-01-27 Didžiojo margojo genio trėlė, stebėti du geniai bevaikantys vienas kitą, Pakumulšių miškas, Šiaulių raj. G1 (M. Bružas)

2017-02-04 didieji margieji geniai pradėjo užsiiminėti teritorijas (geniškos giesmės, stebėti 2 besipešantys geniai) Kamšos miške Kauno r. (R. Kembrytė) G1

2017-02-03 Didžiojo genio kalenimas Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G1

2017-02-05 Didžiojo genio kalenimas Zarasų raj. (I. Semionovas) G1

2017-02-12 Didieji margieji geniai kalena, triukšmauja ir vaikosi vienas kitą Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G1-G2

2017-02-15 Didžiojo genio trelė Juodkrantėje G1 (M. Bružas, B. Belchev ir P. Bagdonas)

2017-02-27 Didysis genys tarškina sausą šaką Tumėjos miške, Anykščių raj. G1 ((R. Kaunietis)

2017-03-05 Didieji margieji geniai kalena Kulautuvos šile, Kauno r. (S. Medžionis) G2

2017-03-05 Didieji margieji geniai aktyviai kalena ir triukšmauja Anykščių r. (A. Šimkus) G2

2017-03-17 didžiojo genio balsas Palangoje (G. Vaičaitytė) G2

2017-03-18 Didysis genys - trelės, klyksėjimai, teritorinės peštynės Drausgirio miške, Vilkaviškio raj. G2 (M.Karlonas)

2017-03-23 Didysis genys - trelė Punios šile, Alytaus raj. G1 (M.Karlonas, Ž.Preikša)

2017-03-24 aktyvios didžiųjų margųjų genių trelės Stirbaičių miške, Plungės r. (R. Kembrytė) G2

2017-03-26 Didysis genys - tuokuviniai klykavimai ir trelės Gutauninkų miške, Ignalinos rajone. G2 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

2017-04-01 Agresyvus didžiųjų genių elgesys Vilniuje, Bukčių miške(G. Vaičaitytė) G2

2017-04-02 Didysis margasis genys kala uoksą Gečionių miške, Anykščių r. (D. Norkūnas) L

2017-04-03 Agresyvus didžiųjų genių elgesys Semeniukų draustinyje (G. Vaičaitytė) G2

2017-04-07 Didžiųjų margųjų genių arši kova dėl uokso Gulbinų miške Biržų r. L (B. Maldūnienė)

2017-04-07 Aktyviai trelena didysis margasis genys, Baičių miškas, Klaipėdos raj. G2 (M.Bružas)

2017-04-27 Dviejų porų didžiųjų genių kopuliacija matyta Grubos miške Biržų raj. G2 (B. Maldūnienė)

 

 

VIDUTINIS MARGASIS GENYS (Leiopicus medius)

2017-02-27. Vidutinio genio teritorinis balsas Dusetose, Zarasų r. (D. Norkūnienė) G1

2017-03-04. Vidutinis margasis genys. Dviejų paukščių teritoriniai balsai Inkartų k., Utenos r. (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) G1

2017-03-05 Aktyvios vidutinių margųjų genių giesmės Anykščių r. (A. Šimkus) G2

2017-03-13 Zarasų r., Svidžiai-aktyvūs (vokalizuoja, skraidžioja, tarškina) vidutiniai geniai G1 (A.Čerkauskas).

2017-03-23 Vidutinis genys - balsai Punios šile, Alytaus raj. G1 (M.Karlonas, Ž.Preikša)

 

MAŽASIS MARGASIS GENYS (Dendrocopos minor)

2017-02-22 Mažojo margojo genio aktyvus kalenimas (G. Petkus) G1

2017-03-13 mažasis margasis genys užsiiminėja teritoriją Kamšos miške Kauno r. (R. Kembrytė) G1

2017-04-07 Į didžiojo genio treles, taip pat aktyviai atsako mažasis margasis genys, Baičių miškas, Klaipėdos raj. G2 (M.Bružas)

2017-04-09 Porelė mažųjų margųjų genių prie uokso, patinėlis darbavosi, patelė atskrido, apžiūrėjo ir nuskrido. Pašešupio parkas, Marijampolė. L1 A, Žilinskienė

2017-04-16 Mažasis margasis genys toliau tvarko uoksą Pašešupio parke. Dabar darbai vyksta jau uokso viduje. Marijampolė L1 A. Žilinskienė

 

BALTNUGARIS GENYS (Dendrocopos leucotos)

2017-02-27 Rėksmingas ir medį tarškinantis baltnugaris genys prie Smardonės Biržų raj. G1 (B. Maldūnienė)

2017-03-05. Baltnugariai geniai aktyviai aiškinasi teritorinius santykius miške ties Kryliais, Utenos r. (D. Norkūnas) G2

2017-03-12 Baltnugario aktyvus kalenimas prie Verdulių, Radviliškio r. (A. Šimkus) G2

2017-04-27 Baltnugarių genių pora matyta prie berže kalamo uokso Grubos miške Biržų raj. G2 (B. Maldūnienė)

 

TRIPIRŠTIS GENYS (Picoides tridactylus)

2017-04-02 Kontaktinis tripirščio genio balsas Grubos miško eglyne Biržų raj. G1 (B. Maldūnienė)

 

LYGUTĖ (Lullula arborea)

    2017-03-02   Single bird at Labanoras, stopping a while before continuing north. (Jos Stratford) (PM1

2017-03-04 lygutė praskrido Smiltynėje PM1 (J.Zarankaitė)

2017-03-05 1 migruojanti lygutė, nuskridusi į mišką dar kelias min. giedojo Godelių k. Plungės r. (R. Kembrytė) PM1/G1

2017-03-05 Dvi intensyviai giedančios lygutės šalia Ramaškonių karjero, Anykščių r. (A. Šimkus) PM1; G2

2017-03-12 Giedančios lygutės dviejose vietose Radviliškio r. (A. Šimkus) PM1; G1

2017.03.12 Lygutė Kretingos sav. Kašučiai (V. Laukžemis) PM1

2017-03-13 Graži šilta diena. Pasidaro dar mieliau, kai pasigirsta grįžusios ligutės liuliavimas. Klaipėdos r. S. Lieleikis PM1

2017.03. 13 Lygutė Palangos sav. Būtingė, gieda. (V. Laukžemis) PM1

2017-03-13 Zarasų r., Svidžiai-aktyviai gieda lygutė (lokali, perimvietėje) PM1, G1 (A.Čerkauskas).

2017-03-13 Giedanti lygutė ant elektros laidų, Riešės sen., Vilniaus r. sav. (L.M. Šniaukštos) G1

2017-03-14 lygutės giesmė pilkosiose kopose (tarp Juodkrantės ir Pervalkos) G1 (L.Pareigienė)

2017-03-16 Lygutė - gieda prie Neries ties Karmėlava, Kauno raj. G1 (M.Karlonas)

2017-03-16 pavienės lygutės migruoja ar gieda Biržų r. (A.Naudžius) PM1

2017-03-16 Lygutės giesmė Klaipėdoje. G1/PM1 (M.Bružas)

2017-03-18 Girdėtas čiulbantis paukštis Zarasų r., Biržūnų k. pakraštyje, pamiškėje. (M. Ilčiukas) G1

2017-03-18 Lygutės gieda įvairiose Raigardo slėnio vietose, Druskininkų sav. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė)

2017-03-18 Aktyvios lygučių giesmės, Rokiškio raj. (B.Stukienė) G2

2017-03-18 Lygučių balsai Inkartų k. Utenos r. (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) PM1

2017-03-18  Giedanti Lygutė (Karklėje ir aplink ją ) G1 (B. Belchev, P. Bagdonas ir BirdID LT 2017 komanda)

2017-03-19 Lygutė - giesmė Merkinėje prie Nemuno, Varėnos raj. G1 (M.Karlonas)

2017- 03- 20 Lygutė, Pryšmančių km., Kretingos raj., G1. Gvidas Laukaitis

2017-03-23 Gieda kelios lygutės Jaskoniškių miške, Zarasų r. (D. Norkūnienė) G1

2017-03-23 Lygučių giesmės pagal pušyną Grubos miške Biržų raj. PM1, G1 (B. Maldūnienė)

2017-03-24 itin aktyvios lygučių giesmės (daugiau negu 2 lygutės) Godelių k. Plungės r. (R. Kembrytė) G2

2017-04-02 Lygutės aktyviai gieda, stebėti dviejų individų gaudynės/tuoktuvės šalia Baičių miško, Klaipėdos raj. G2 (M.Bružas)

 

 

 

                 

DIRVINIS VIEVERSYS (Alauda arvensis)

2017-02-21 Parskridę vieversiai stebėti Prienų r., Jogalinos kaime. (R. Balsevičiūtė) PM1

2017-02-21 Vienas praskrido Likėnėlių kaimo laukais Biržų r. (B. Maldūnienė) PM1

2017-02-21 vieversiai skrenda virš Juodkrantės (Neringos sav.) (J.Zarankaitė) PM1

2017-02-21 mišrus kuosų ir kovų būrys (apie 150) praskrido šiaurės kryptimi virš Juodkrantės (kartu ir 9 vieversiai) (J.Zarankaitė)

2017-02-22 Dirvinis vieversys- Vienas paukštis praskrido Kazio Veverskio poligone Marijampolės raj . (G. Eigirdas) PM1

2017-02-23 Dirvinis vieversys - vienas paukštis čirendamas praskrido šiaurės vakarų kryptimi ties Didžiojo Raisto k. Jonavos raj. PM1 (M.Karlonas)

2017-02-23 Maždaug per pusvalandį(po 13val.)praskrido 7-8 vieversiai.Daugiau neskaičiavau.Rakavos k. Raseinių r. (A. Kasparavičius) PM1

2017-02-24 ryte vieversiai intensyviai traukė Kopgalyje pajūryje (J.Zarankaitė) PM2

2017-02-24 Dirvinis vieversys - 1 vienas individas čirendamas praskrido šiaurės vakarų kryptimi ties Didžiojo Raisto k. Jonavos raj. PM1 (M.Karlonas)

2017-02-24 keli būreliai po 3-5 paukščius lesinėjo ant užlietų pievų ledo Šilininkų km. Klaipėdos raj. (M. Briedis).

2017-02-24 Pulkelis praskrido laukuose Raseinių r. sav. (V. Kilčauskas) PM1

2017-02-24 Girdėtas vieno paukščio čiulbėjimas ties Agluonėnų gyvenviete. (A. Miklovis) PM1

2017-02-25 - dirvinis vieversys į šiaurę Klaipėdoje PM1 (S.Karalius)

2017-02-25 1 migruojančio dirvinio vieversio balsas virš Akademijos stadiono, Kauno r. (R. Kembrytė) PM1

2017-02-25 4 dirviniai vieversiai skraidė ir čireno virš lauko Marijampolės raj. piečiau Patašinės kaimo gyvenvietės. PM1 (Aušra Žilinskienė)

2017-02-25 Dirvoninis vieversys migruojantys paukščiai virš Klaipėdos (J. Morkūnas) PM1

2017-02-25 Dirviniai vieversiai matyti ir girdėti tvarkant Niedaus ežero salą, Lazdijų r. (V. Žemaitienė) PM1

2017-02-25 dirviniai vieversiai matyti ir girdėti Valkininkuose, Varėnos r. (V. Žemaitienė) PM1

2017-02-25 Vienas dirvinis vieversys praskrido virš Veisiejo ež., Lazdijų raj.sav. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė, V.Žemaitienį, D.Musteikis) PM1

2017-02-25 Trakų r. Gubiškių km. stebėti skrendantys ir girdėti giesmės fragmentai. (Renata ir Marijonas Mackevičiai) PM1

2017-02-26 Dirvinis vieversys - poros paukščių balsai laukuose prie Užusalių, Jonavos raj. (M.Karlonas)

2017-02-26 Trakų r. Pasamavio km. ražienų laukuose stebėtas virš šimto vieversių būrys (Renata ir Marijonas Mackevičiai) PM1

2017-02-26  Nemuno deltoje dirviniai vieversiai stebėti besimaitinantys būriais nuo kelių iki keliasdešimt paukščių. (V. Eigirdas)

2017-02-27 Pilni laukai vieversių. Ir giedančių ir taukiančių.  Šilutės r. ( P. Bagdonas)  PM1 G1

2017-02-27 Dirvinis vieversys - vienas individas girdėtas laukuose prie Užusalių k., Jonavos raj. PM1 (M.Karlonas)

2017-02-27  Du praskrendantys paukščiai girdėti Tyrulių durpyne (Radviliškio r.). (G. Riauba) PM1

2017-02-27 Vienas paukštis prapurpsėjo virš Nuotekų miško, Ukmergės raj. (Kęstutis Jarmalavičius) PM1

2017-02-27  Baltoji Voke, fishponds: 150 migrating in the morning (K Castren) PM1

2017-02-27 30 paukščių, Kukarskės ir Kidulių k., Šakių raj. (Olius Atkočaitis) PM1

2017-02-27 Traukiantys vieversiai virš laukų Karkazų kaime, Šakių r. (R. Juškaitis) PM1

2017-02-27 Stebėti ir girdėti 3 dirviniai vieversiai Nemuno saloje, Kaunas. (K. Valinčienė)  PM1

2017-02-28 Zarasų r., Salako ap. rytą apie 20 pavieniui migruojančių dirvinių vieversių PM1 (A.Čerkauskas).

2017-02-28 pirmo vieversio giesmė Bulavėnų k. Kelmės r. ((R. Butkutė) PM1

2017-02-28 dažnai girdimi virš Kauno migruojantys vieversiai (R. Kembrytė) PM1-PM2

2017-02-28 girdėti čyrenantys vieversiai Plungės r. Godelių k. (R. Kembrytė) PM1

2017-02-28 Dirviniai vieversiai - intensyviai migruoja ir gieda laukuose, Kaišiadorių raj. PM2 G1 (M.Karlonas)

2017-02-28 Dirvinių vieversių giesmės ties Pasvaliečiais Biržų raj. G1 (B. Maldūnienė)

2017-02-28 Pirmasis dirvinis vieversys girdėtas Pakumulšių km., Šiaulių raj. PM1 (A. Bružienė, R. Bružas)

2017-02-28. Dirviniai vieversiai pavieniui ir nedideliais būreliais visą dieną traukia Utenos, Zarasų, Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM1

2017-02-28 Pastebėtas prie Danės upės netoliese esamų dirvonų. 2-3 paukščiai (V. Šiaulytytė) PM1

2017-02-28  Plungės rajone virš Platelių miestelio iš pat ryto skrenda giedodami, jų gana gausiai. (M. Jankauskienė) PM1

2017-02-28  Biržų r. masinė migracija. (A. Naudžius) PM2

2017- 02- 28, 7:30 val Plungės mieste prie geležinkelio pirmoji Dirvinio vieversio giesmė PM1, G. Laukaitis.

2017-02-28 Po kelis paukščius girdėti ties Nemuno sala ir krantine, Nemuno - Neries santakoje, Kaune. (K. Valinčienė) PM1

2017-02-28 Dirviniai vieversiai migruoja Vilniuje. (A. Šimkus) PM1-PM2

2017-02-28  2 paukščiai girdėti Šeimyniškių kaime, Utenos rajone. (V. Šapokienė, V. Burinskienė) PM1

2017-02-28 Teisingai čireno Kaišiadoryse (E. Briedis) PM1

2017-02-28 Pavieniai praskrendantys paukščiai girdėti Vilniuje (Buivydiškėse). (G. Riauba) PM1

2017-03-01 Zarasų r., Salako ap.- intensyviai traukia dirviniai vieversiai PM2 (A.Čerkauskas).

2017-03-02 Dirvinis vieversys gieda Vaškuose, Pasvalio raj. G1 (R. Simonavičius)

2017.03.02 Du dirviniai vieversiai praskridoDidžioji Riešė, Vilniaus rajonas. (E. Sukackienė)

2017-03-03 Dirviniai vieversiai jau plačiai čirena Vaškų apylinkėse, Pasvalio raj. G2 (R. Simonavičius)                       

2017.03.04 Daug dirvinių vieversių Marijampolės savivaldybėje Patašinės kaimo apylinkėse. PM2 (Aušra Žilinskienė)

2017-03-04 2 vietose stebėti dirvinių vieversių tuoktuviniai skrydžiai Rietavo r., aktyvios dirvinių vieversių giesmės Plungės r. (R. Kembrytė) G2

2017-03-04 dirviniai vieversiai jau dažni Šilalės, Rietavo ir Plungės r ( R. Kembrytė)PM1

2017-03-04 Pirmasis dirvinis vieversys čireno skrisdamas Nevėžio slėnyje virš Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

2017-03-04 vieversio giesmelė laukuose, kelyje tarp Vilniaus ir Palūknio G1. (G. Vaičaitytė)

2017-03-04 Dirviniai vieversiai čiulba Paluknio pievose, Trakų r. (A. Skirpstas) G1

2017-03-05 Intensyvi dirvinių vieversių migracija Anykščių r. (A. Šimkus) PM2

2017.03.05 Vieversys Didžioji Riešė, Vilniaus rajonas. (E. Sukackienė) G1

2017-03-08 Vieversiai bando čirenti Birštono apylinkėse. G1 (R. Kaunietis)

2017-03-10 Vieversiai čirena virš Panevėžio. G2 (R. Kaunietis)

2017-03-12 Dirviniai vieversiai jau labai dažni, intensyviai gieda Radviliškio r. (A. Šimkus) PM2; G2

2017.03.12 gervės, dirviniai vieversiai, pempės ir geltonosios startos gan aktyvios laukuose prie Alšininkų kaimo, Prienų r. G2 (K.Valinčienė)

2017-03-13 Vieversiai sugrįžę Į Tumėjos kaimo laukus, Anykščių raj. G2 (R. Kaunietis)

2017-03-16 Dirvinių vieversių praskridimo garsai arba trumpos giesmės girdimos Klaipėdos m. teritorijoje ir šalia jūros. PM2 (M.Bružas)

2017-03-18 Dirviniai vieversiai gieda Raigardo slėnyje, Druskininkų sav. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė)

2017-03-18 Dirviniai vieversiai pavieniai, Rokiškio raj. (B.Stukienė) G1

 

 

 

RAGUOTASIS VIEVERSYS (Eremophila alpestris)

2017-02-25 15-20 paukščių būrelis maitinosi laukuose prie Tiskūnų, Kėdainių raj. (Vytautas Eigirdas) PM1

 

URVINĖ KREGŽDĖ (Riparia riparia)

2017-04-22 2 urvinės kregždės galinėjosi su stipriu vėju Domeikavos pakraštyje, Kauno r. (Kristina Valinčienė) PM1

 

ŠELMENINĖ KREGŽDĖ (Hirundo rustica)

2017-03-31 Vienas paukštis matytas prie Stankiškių. Šilutės raj. (V. Paškevičius, V.Eigirdas, G. Eigirdas, B. Stukienė) PM1

2017-04-09 Šelmeninė kregždė Uostadvaryje, Šilutės r. (A. Šimkus) PM1

2017-04-13 Šelmeninė kregždė virš Dovilų karjero, Klaipėdos raj. PM1 (M.Bružas)

2017-04-13 Šelmeninė kregždė virš Gargždų karjero (gali būti perskridusi iš Dovilų karjero, nes skiria tik keletas kilometrų), Klaipėdos raj. PM1 (M.Bružas)

2017-04-14 Šelmeninės kregždės - 5 Niedaus ornitologiniame draustinyje, Lazdijų raj. PM1 (M.Karlonas)

2017-04-14 Keturios šelmeninės kregždės žemai skraidė virš Senvagės telkinio Panevėžyje. PM1 (R. Kaunietis)

2017-04-14 Parskrido šelmeninės kregždės. Dabar jos gaudo prie vandens paviršiaus besilaikančius mašalus. Taip beismaitinančios kregždės stebėtos visuose biosferos rezervato ežeruose (Žuvinte, Žaltytyje, Amalve). (G. Baublys, R. Vabuolas) PM1

2017-04-16 Keturios šelmeninės kregždės skraido virš Dauniškio ežero Utenoje (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) PM1

2017-04-17 2 šelmeninės kregždės skrido virš Bebruliškės vieno iš tvenkinių, Kazlų Rūdos sav. (S. Medžionis) PM1

2017-04-17 Mažiausiai trys šelmeninės kregždės Gudelių ežere, Šiaulių r. (A. Šimkus) PM1

2017.04.19 13 šelmeninių kregždžių maitinosi virš Nemuno ties Nemuno ir Neries santaka, Kaunas PM1 (K.Valinčienė)

2017-04-22 Šelmeninė kregždė - skraidė prie Verebiejų, Alytaus raj. PM1 (M.Karlonas)

2017-04-22 6 Šelmeninės kregždės virš Gargždų karjero, Klaipėdos raj. PM1 (M.Bružas)

2017-04-23 Šelmeninės kregždės Papio ežere, Šalčininkų r. (A. Šimkus) PM1

2017-04-23 Dvi šelmeninės kregždės Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

2017-04-25 šelmeninė kregždė – 1 paukštis maitinasi virš Sartų ež. ties Dusetomis, Zarasų r. PM1 (D. Norkūnienė)

2017-04-28 šelmeninė kregždė Juodkrantėje PM1 (J.Zarankaitė)

2017-04-29. Šelmeninė kregždė virš Neries Vilniaus Vingio parke .PM1.(R.Karpavičius)

2017-04-29. Vakare virš Neries Vingio parke 8 langinių kregždžių būrelis besimaitindamas traukė aukštupio link kartu su 8 šelmeninėm.Vilnius.PM1. (R.Karpavičius)

 

 

 

 

 

LANGINĖ KREGŽDĖ (Delichon urbicum)

2017-04-14 Langinė kregždė - viena su 5 šelmeninėmis Niedaus ornitologiniame draustinyje, Lazdijų raj. PM1 (M.Karlonas)

2017.04.19 5 langinės kregždės maitinosi virš Nemuno ties Nemuno sala, Kaunas. PM1 (K.Valinčienė)

2017-04-19 Skraidė 1 paukštis virš Nemuno ties Jurbarku, kartu su šelmeninių kregždžių būreliu. (O. Atkočaitis) PM1

2017 04 26 Raseinių r. Kalviškių k. pasirodė pirma langinė kregždė (R. Butkutė) PM1

2017-04-28 langinė kregždė – 1 paukštis kartu su keliomis šelmeninėmis kregždėmis maitinasi virš Sartų ež. ties Dusetomi, Zarasų r. PM1 (D. Norkūnienė)

2017-04-29. Vakare virš Neries Vingio parke 8 langinių kregždžių būrelis besimaitindamas traukė aukštupio link kartu su 8 šelmeninėm.Vilnius.PM1. (R.Karpavičius)

 

 

MIŠKINIS KALVIUKAS (Anthus trivialis)

2017-03-26 Biržų girioje stebėti ir girdėti 2 praskrendantys individai. (BirdID LT 2017 komanda) PM1

2017-04-19 Miškinis kalviukas - migruojančio paukščio balsas Ventės rage. PM1 (M.Karlonas)

2017-04-23 Miškinio kalviuko giesmė girdėta netoli Baltosios Vokės, Šalčininkų r. (A. Šimkus) PM1; G1

2017-04-27 Miškinis kalviukas gieda netoli Kvyklių, Utenos r. (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) PM1

2017-04-27 Vienas miškinis kalviukas Grubos miške Biržų raj. PM1, G1 (B. Maldūnienė)

 

 

PIEVINIS KALVIUKAS (Anthus pratensis)

2017-03-07 pievinis kalviukas, Rusnė. (B. Belchev) PM1

2017-03-17 Pievinis kalviukas - 2 kartus girdėtas Amalvo polderyje, Marijampolės sav. PM1 (M.Karlonas)

2017-03-18 Giedantis pievinis kalviukas Paluknio pievose, Trakų r. (A. Šimkus) PM1; G1

2017-03-18 Pieviniai kalviukai įvairiose Raigardo slėnio vietose, Druskininkų sav. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė)

2017-03-19 pievinis kalviukas netoli Šatrių Klaipėdos r. (A. Žilinskienė) PM1

2017-03-19    Būtingės laukuos girdėti giedantys pieviniai kalviukai PM2 (B. Belchev, P. Bagdonas ir BirdID LT 2017 komanda)

2017-03-20 Laukuose aplink kavolius gieda pieviniai kalviukai G2 P. Bagdonas

2017-03-22 Biržų r. Daug  pievinių kalviukų PM2 ( A. Naudžius)

2017-03-22 Vienas pievinis kalviukas, Kavoliai Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1

2017-03-23 Zarasų r., Raistiniškės -pievinio kalviuko giesmė PM1, G1 (A.Čerkauskas).

2017-03-25 Pieviniai kalviukai - kelių paukščių balsai Dysnos pievose prie Didžiasalio, Ignalinos rajone. PM1 (M.Karlonas, ir 4P 2017 dalyviai)

2017-03-25 Pieviniai kalviukai laukuose šalia Vikonių, Anykščių r. (A. Šimkus) PM1; G1

2017-03-27 Pieviniai kalviukai grįžo į Tumėjos kaimą, Anykščių (R. Kaunietis). PM1 (R. Kaunietis)

2017-03-27 Zarasų r., Smalvykščio pelkė prie Smalvų-aktyviai gieda pieviniai kalviukai G2, PM2 (A.Čerkauskas).

2017-03-30 Pievinio kalviuko kalimas, Šilutės raj., G1, PM2 (V.Paškevičius, B.Stukienė, G.Eigirdas)

2017-04-01 pievinio kalviuko tuoktuvinis skrydis ir giesmė. Paužiškiai, Igliaukos sen., Marijampolės sav. (G.Petkus) G1

2017-04-01-02 Pieviniai kalviukai įprasti Anykščių ir Kupiškio r. (A. Šimkus) PM2; G2

2017-04-06 Pievinis kalviukas - giesmės ir tuoktuviniai skrydžiai prie Rimiečio ež., Lazdijų raj. G2 (M.Karlonas)

2017-04-19 Pievinis kalviukas girdėtas Pakumulšių km., Šiaulių raj. PM1/G1 (M.Bružas)

2017-04-23 Pieviniai kalviukai (2 vnt.) G2 , šalia Birvos ež., Trakų r. (V.Žemaitienė)

 

 UOLINIS KALVIUKAS (Anthus petrosus)

2017-03-11 Stebėtas Ventės rage (V. Jusys)

2017-03-21 Vienas paukštis stebėtas Šventojoje žiotyse ant molo (V. Laukžemienė) PM1

 

GELTONOJI KIELĖ (Motacilla flava)

2017-04-07 Vienas paukštis pievoje prie Sausgalvių. Šilutės raj. (Vytautas Eigirdas) PM1

2017-04-07 Patinas stebėtas šalia užlietos pievos Sausgalviuose, Šilutės raj. (Simonas Minkevičius, Sandra Minkevičienė) PM1

2017 04 08-09 Geltonosios kielės Sausgalviuose ir Kintų tvenkiniuos PM1 (B. Belchev, V. Burinskienė, P. Bagdonas ir BirdID LT 2017 komanda)

2017-04-08 Geltonoji kielė šalia tilto į Rusnės salą, Šilutės r. (A. Šimkus) PM1

2017-04-09 Dvi geltonosios kielės šalia Kintų žuvininkystės tvenkinių, Šilutės r. (A. Šimkus) PM1

 

GELTONGALVĖ KIELĖ (Motacilla citreola)

2017-04-09  Du paukščiai matyti šalia Kintų žuvininkystės tvenkinių Augustas Šimkus PM1

2017-04-16 Geltongalvės kielės patinas užlietoje krūmais apaugusioje pievoje šalia Radviliškio. (A. Šimkus) PM1

2017-04-20 2 Rusnėje (P. Bagdonas) PM1

2017-04-23 Du geltongalvių kielių patinėliai netoli Baltosios Vokės, Šalčininkų r. (A. Šimkus) PM1; G1

2017-04-23 Mažiausiai du patinai stebėti Baltosios Vokės durpune, Trakų raj. (Simonas Minkevičius, Sandra Minkevičienė) PM1

2017-04-23 2 mieli patinukai, "vyriškai" besiaiškinantys santykius, stebėti dykvietėj tarp Baltosios Vokė ir Mikašiūnų, Šalčininkų rajone. (Simonas Minkevičius, Remigijus Gegelevičius)

2017-04-27 2 paukščiai stebėti Būtingės pievoje. (V. Laukžemienė) PM1

 

 

BALTOJI KIELĖ (Motacilla alba)

2017-03-09 Vienas paukštis pabaidytas Nemuno ir Neries santakoje pakilo ir nuskrido per Nemuną į Marvelės pusę, Kaune. (K. Valinčienė) PM1

2017-03-15 1 paukštis Kidulių k., Šakių raj. (O. Atkočaitis) PM1

2017-03-18 Baltoji kielė Poezijos parke, Marijampolė PM1 A. Žilinskienė

2017-03-19   Praskrendant apie save davė žinoti baltoji kielė (Karklėje ir aplink ją ) PM1 (B. Belchev, P. Bagdonas ir BirdID LT 2017 komanda)

2017.03.22 grįžo baltoji kielė, Miežiškiai, Panevėžio raj. (E. Sukackienė) PM1

2017-03-23 Baltoji kielė - prie Punios šilo, Alytaus raj. G1 (M.Karlonas, Ž.Preikša)

2017-03-24 Baltoji kielė Utenoje (D. Norkūnienė) PM1

2017-03-24 Baltoji kielė maitinosi pievelėje, Klaipėda. PM1 (M.Bružas)

2017-03-24 Baltoji kielė sodyboje Karkazų kaime, Šakių r. PM1 (R. Juškaitis)

2017-03-25 Trys baltosios kielės Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

2017-03-25 Baltoji kielė (Bendoriai, Vilniaus r.) (L. Kodis) PM1

2017-03-25 Baltoji kielė - vienas ind. Galalaukių k., Ignalinos rajone. PM1, G1 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

2017-03-25 Baltoji kielė praskrido laukuose netoli Vikonių, Anykščių r. (A. Šimkus) PM1

2017-03-26 Kelios baltosios kielės Andrioniškyje, Anykščių r. (A. Šimkus)

2017.03.26 baltoji kielė, stebėta Vilniuje, Vingio parke. (R. Padaigienė) PM1

2017-03-26 Dvi baltosios kielės baloje netoli Patašinės kaimo Marijampolės rajone. PM2

2017.03.26 Grįžo baltoji kielė, D. Riešė, Vilniaus raj. (E. Sukackienė) PM1

2017-03-27 Baltosios kielės bėgiojo ant Bernardinų ežero ledo likučių (PM1) (V. Žemaitienė)

2017-03-28 - baltoji kielė Kopgalyje PM1 (S.Karalius)

2017-03-29 Baltosios kielės patinėlis matytas Panevėžio Senvagėje. PM1 (R. Kaunietis)

2017-03-28-29 Kelios baltosios kielės Vilniuje. (A. Šimkus) PM1

2017-03-30 Baltosios kielės - dažnos Kauno, Joanvos, Šilalės, Šiltutės rajonuose. PM2 (M.Karlonas)

2017-03-30 Baltosios kielės visur, Šilutės raj., G1, PM2 (V.Paškevičius, B.Stukienė, G.Eigirdas)

2017-03-31 Baltoji kielė Pakumulšių km., Šiaulių raj. PM1 (M.Bružas)

2017-03-31 baltoji kielė Vilniaus mieste Olandų g. (G.Petkus) PM1

2017-04-01 Jau dažnokos baltosios kielės prie Kilučių ež., Papilio tvenkinio Biržų raj. PM1 (B. Maldūnienė)

2017-04-01-02 Baltosios kielės dažnos Anykščių ir Kupiškio r. (A. Šimkus) PM2; G2

2017-04-02 Baltosios kielės - dažnos Alytaus ir Varėnos rajonuose. PM2 (M.Karlonas)

2017-04-03 Zarasų r., Aželiai-baltoji kielė, PM1(A.Čerkauskas).

2017-04-03 2 pirmos baltosios kielės stebėtos Akademijoje, Kauno r. (R. Kembrytė) PM1

2017-04-03 Baltosios kielės įprastos Vilniuje. (A. Šimkus) PM2; G1

2017-04-03 Baltosios kielės prie Neries, Vilnius, PM1 (B.Stukienė)

2017-04-13 Baltosios kielės įprastos Doviluose ir, apskritai, Klaipėdos raj. PM2/G1 (M.Bružas, I.Mickus)

 

 

 

SVIRBELIS (Bombycilla garrulus)

2017-02-10 apie 100 svirbelių būrys Akademija Kauno r. ( R. Kembrytė)

2017. 02.28 svirbeliai 20 vnt Didžioji Riešė, Vilniaus raj. (E. Sukackienė)

2017-02-28 30 svirbelių būrys migruoja virš Kauno (K.Bilinskas) PM1

2017.03.02 svirbeliai 25 vnt praskrido,,Didžioji Riešė, Vilniaus rajonas. (E. Sukackienė) SPM1

2017-03-03 Svirbelių būrys (35) pagal Tatulos upę Biržų raj. SPM1(B. Maldūnienė)

2017-03-04 svirbeliai pavieniai migruoja virš Kauno (K.Bilinskas) SPM1

2017-03-05 Apie 30 svirbelių šalia „Vilnius Grand Resort“, Vilniaus r. (A. Šimkus) SPM1

2017-03-05 Svirbeliai - ~15 medyje prie Lankakiemio, Kaišiadorių raj. (M.Karlonas, A. Račkauskaitė)

2017-03-08 Zarasų r., prie Smalvykščio ežero girdėti svirbeliai SPM1 (A.Čerkauskas).

2017-03-09 Būrelis svirbelių laikosi Birštone. (R. Kaunietis)

2017.03.12 Svirbelių būrys nutūpė pailsėti, apie 70 vnt, Didžioji Riešė, Vilniaus rajonas. (E. Sukackienė) SPM2

2017-03-17 Svirbeliai - ~10 praskrido prie ASU, Kaune. SPM (M.Karlonas)

2017-03-18 Būrys svirbelių blaškosi po Panevėžį. (R. Kaunietis)

2017-03-18 11 svirbelių nuskrido į vakarus Pakumulšių km., Šiaulių raj. SRM2 (M.Bružas)

2017-03-18 Svirbelių būrys netoli Vilniaus geležinkelio stoties. (A. Šimkus) SPM3

2017.03.19 svirbeliai 20 vnt, Miežiškiai, Panevėžio raj.(E. Sukackienė)SPM2

2017-03-23 vienas svirbelis stebėtas Vilniaus Pavilnių regioniniame parke (Belmontas), 6 svirbeliai Aukštajame Pavilnyje. (G.Petkus, L.Kodis) SPM1

2017.03.21 svirbeliai (apsilanko putino krūme) 38 vnt, Didžioji Riešė, Vilniaus raj. (E. Sukackienė) SPM2

2017-03-21 Daugiau nei šimto svirbelių būrys Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šim2017-03-25 Svirbelių būrys Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis) SPM2kus) SPM2

2017-03-19 iki 2017-03-29 Kasdien matyti svirbeliai (virš 30) lesantys gudobelių vaisius Pabiržės mstl. Biržų rajone SPM2 (B. Maldūnienė)

2017-03-26 Daugiau nei 20 svirbelių Andrioniškyje, Anykščių r. (A. Šimkus) SPM2

2017-03-28 Svirbeliai Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) SPM2

2017-03-31 Girdėti svirbeliai, Pakumulšių km., Šiaulių raj. SPM3 (M.Bružas)

2017.04.01 6 svirbeliai, Tumiškės km., Zarasų raj. (E. Sukackienė)

2017-04-03 Skrendančio svirbelio balsas girdėtas Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) SPM2/SPM3

2017.04.04 +50 svirbelių, varnėnas neša šakeles į inkilą, D. Riešė, Vilniaus raj. (E. Sukackienė) SPM3

2017-04-07 ~40 svirbelių pralėkė šiaurės vakarų kryptimi šalia Baičių miško, Klaipėdos raj. SPM3 (M.Bružas)

2017-04-08 apie 60 svirbelių nutūpė trumpam į medžius Akademija, Kauno r. (R. Kembrytė) SPM2

2017-04-09 Svirbeliai (Apie 57) Bendoriai, Vilniaus r. (L. Kodis) SPM2

2017-04-14 Svirbeliai - migruojantys į Š būreliai prie Lipliūnų, Druskininkų sav. PM2 (M.Karlonas)

2017-04-21 ir 22 d. Daugiau kaip 50 svirbelių būrys Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis) SPM2

2017-04-23 Virš 30-ies svirbelių Panevėžio Skaistakalnio parke maitinosi baltojo gluosnio žiedais ir lapeliais. (R. Kaunietis)

2017-04-24 ir 25 d. Du nemaži svirbelių būriai skirtingose Kauno vietose (S. Medžionis) SPM2

2017-04-29 Dainūnų k. Biržų r. praskrido 10 Svirbelių SPM3 (A. Naudžius)

2017-04-30 apie 10 svirbelių būrys praskrido virš Kamšos miško, Kauno r. (R. Kembrytė) SPM3

2017-04-30 Apie 12 svirbelių skrido į šiaurę ties Inkartais, Utenos r. (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) SPM2

 

 

 

 

 

 

KARIETAITĖ (Troglodytes troglodytes)

2017-01-10 Smardonės upelio nendryne Biržų raj. matyta karetaitė. (Ten pat nuo 2016 m. gruodžio pabaigos)(B. Maldūnienė) Z

2017-01-14 Po vieną karietaitę Vingio parke ir Bukčiuose, Vilniuje. (A. Šimkus) Z

2017-01-29 Karietaitė Papio ežero pakrantėje ties Mikašiūnais, Vilniaus r. (A. Šimkus) Z

2017-02-05 Nedrąsi karietaitės giesmė prie Kauno hidroelektrinės. (A. Šimkus) Z; G1

2017-02-27 Giedanti peržiemojusi karietaitė prie Likėnų durpyno, Biržų rajone. G1 (B. Maldūnienė)

2017-02-28 karetaitė Smiltynėje PM1 (.Zarankaitė)

2017-03-02  Palei upę karetaitės giesmė,  saulėtos Šilutės parke prie Šyšos (P. Bagdonas) G1

2017-03-13 pirmoji karietaitės giesmė girdėta Kamšos miške Kauno r. (R. Kembrytė) G1 (PM1?)

2017-03-16 Karietaitė slapstosi krūmuose augančiuose I Melnragėje, prie šiaurinio molo, Klaipėda. PM1 (M.Bružas)

2017-03-17 Zarasų r., Turmanto ap. Magūnų miške-gieda karietaitė PM1, G1 (A.Čerkauskas).

2017-03-18 Karietaitė Likėnų parke Biržų raj. PM1( B. Maldūnienė)

2017-03-18 Karietaitės - gieda įvairiose Drausgirio miško vietose, Vilkaviškio raj. G1 (M.Karlonas)

2017-03-18  šmirinėjančios, tarškančios ir giedančios karetaitės (Karklėje ir aplink ją ) G2 (B. Belchev, P. Bagdonas ir BirdID LT 2017 komanda)

2017-03-21 - karietaitės Kopgalyje PM1 (S.Karalius)

2017-03-22 girdėta giedant jau daugiau karietaičių Kamšos miške, Kauno r. (R. Kembrytė) PM1/G1

2017-03-23 Karietaitė - giesmė Punios šile, Alytaus raj. G1 (M.Karlonas, Ž.Preikša)

2017-03-24 mažiausiai 4 giedančios karietaitės (1 prie sodybos esančioje rėvoje, Godelių k., 3 Stirbaičių miške) Plungės r. (R. Kembrytė) G1

2017-03-25 Karietaitės - aktyvios giesmės Adutiškio ir Gutauninkų miškuose, Ignalinos rajone. G1 (M.Karlonas, L.Raudonikis, A. Čerkauskas, S.Skuja ir 4P 2017 dalyviai)

2017-03-26 Karietaitės jau įprastos, gana intensyviai gieda Anykščių ir Kupiškio r. (A. Šimkus) PM2; G2

2017-03-27 Karietaitė girdėta Tumėjos miške, Anykščių raj. PM1 (R. Kaunietis)

2017-03-28 Karietaitė Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1

2017-04-14 Karietaitė stebėta giedanti Nevėžio slėnyje, Kauno r. (S. Medžionis) G1

2017-04-11 Karietaitės aktyviai gieda Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G2

 

 

 

PAPRASTASIS ERŠKĖTŽVIRBLIS (Prunella modularis)      

2017-03-10 1 paukštis krūmuose (O. Atkočaitis) PM1

2017-03-11 Girdėtas giedantis Kleboniškyje, Kauno m. sav. (I. Semionovas) PM1/G1

2017-03-23 erškėtžvirblis Smiltynėje PM1 (J.Zarankaitė)

2017-03-27 - erškėtžvirblis Kopgalyje PM1 (S.Karalius)              

2017-03-30 1 paukštis Krūmuose Kukarskės k., Šakių raj. (O. Atkočaitis) PM1

2017-03-31 Soduose 1 paukštis Kidulių k., Šakių raj. (O. Atkočaitis) PM1

2017-04-02 Erškėtžvirblis Nevėžio slėnyje netoli Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

2017-04-02 Paprastasis erškėtžvirblis stebėtas šalia Baičių miško, Klaipėdos raj. PM1 (M.Bružas)

2017-04-02 Erškėtžvirbliai, Ventės ragas, Šilutės raj., PM1 (V.Eigirdas, V.Paškevičius, B.Stukienė)

2017-04-01-02 Intensyvi erškėtžvirblių migracija Vilniuje, Anykščių r. ir Kupiškio r. (A. Šimkus) PM2; G1

2017-04-01 Erškėtžvirblis Papio ežero pakrantėje P1 (A. Skirpstas)

2017-04-05 Erškėtžvirblis giedantis jauname eglyne Kirdonių miške G1 (B. Maldūnienė)

2017-04-08 Paprastasis erškėtžvirblis - giesmė Kadagių slėnyje, Kauno raj. G1 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

2017-04-09 Paprastasis erškėtžvirblis - giesmės Zapyškio miške, Kauno raj. G1 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

2017-04-10 Paprastieji erškėtžvirbliai aktyviai gieda Tumėjos miške, Anykčių r. Gieda. G2 (R. Kaunietis)

2017-04-10 Kelių erškėtžvirblių aktyvios giesmės Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G2

2017-04-14 Erškėtžvirblis - giesmė Raigardo slėnyje, Druskininkų sav. G1 (M.Karlonas)

2017-04-15 erškėtžvirblis gieda miške šalia Beržoro k., Plungės r. (R. Kembrytė) PM1/G1

2017-04-27 pirmoji šiais metais girdėta erškėtžvirblio giesmė Kamšos miške, Kauno r. (R. Kembrytė) G1

2017-04-28 Gieda Paprastasis erškėtžvirblis Baičių miške, Klaipėdos raj. G1 (M.Bružas)

 

LIEPSNELĖ (Erithacus rubecula)

2017-01-07 Vilnius. Dvarčionys. Lankosi lesykloje. (A. Skirpstas) Z

2017-01-08 1 paukštis lankosi lesykloje. Dembava, Panevėžio r. (B. Vaičiūnas, A.Vaičiūnienė) Z

2017-01-13 Marijampolės mieste ,prie ligoninės,ant Šešupės upės kranto augančiuose krūmuose mačiau vieną liepsnelę.nemoku atpažint lyties. (I. Tamulynienė) Z

2017-01-14 Liepsnelė Vilniuje, Žvėryne. (A. Šimkus) Z

2017-01-18 Viena lankosi Kopgalio lesykloje. (S. Karalius, A.Grušas) Z

2017-01-20 Pakruojyje sugauta voratinkline gaudykle prie lesyklos. (B. Jareckas) Z

2017-01-20 Prie lesyklos Vilniuje, Šnipiškėse. Matyta kelias dienas (01.18-20 ). (R. Padaigienė) Z

2017-02-04 Viena tarškėjo Žirmūnuose, Vilnius (P. Bagdonas) Z

2017-02-05 Viena liepsnelė matyta netoli Kauno hidroelektrinės. (A. Šimkus) Z

2017-02-07 Vienas paukštis stebimas Smiltynėje nuo gruodžio mėn. (J. Zarankaitė) Z

2017-02-21 Liepsnelė Klaipėdoje. J. Morkūnas

2017-02-25 liepsnelė Nemuno pakrantės krūmynuose Kaune, matyta ir girdėta (K.Bilinskas) Z/G1

2017-02-23 Liepsnelės giesmė Klaipėdoje (J. Morkūnas) G1

2017-02-28 Liepsnėlės gieda Klaipėdoje (R. ir J. Morkūnai)

2017-03-02 trumpa liepsnelės giesmė Smiltynėje G1 (J.Zarankaitė)

2017-03-02 Liepsnelė Vilniuje, Antakalnyje. Gali būti čia peržiemojusi. (A. Šimkus) Z/PM1

2017-03-11 Žuvinto palių pakraštyje (12 kv.) stebėtos dvi liepsnelės. (J.Bagdonas)

2017-03-14 Liepsnelė stebėta Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1

2017-03-18 kur ne kur - liepsnelių giesmės (Karklėje ir aplink ją ) G2 (B. Belchev, P. Bagdonas ir BirdID LT 2017 komanda)

2017-03-21 - liepsnelės Kopgalyje PM1 (S.Karalius)

2017-03-21 Liepsnelė gieda Nevėžio slėnyje šalia Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM1, G1

2017-03-22 Liepsnelės giesmė medžiuose pagal Širvėnos ežerą Biržuose PM1, G1 ( B. Maldūnienė)

2017-03-22 Liepsnelė - pirma giesmė Didžiojo Raisto k., Jonavos raj. G1 (M.Karlonas)

2017-03-22 Biržų r. kai kur liepsnelės PM1 ( A. Naudžius)

2017-03-23 pirmoji liepsnelės giesmė Kamšos miške, Kauno r. (R. Kembrytė) PM1/G1

2017-03-23 aktyvios liepsnelių giesmės Vilniaus Pavilnių regioniniame parke (Aukštasis Pavilnys, Žemasis Pavilnys, Belmontas.)(G. Petkus) PM1/G1

2017-03-23 Liepsnelė gieda Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1; G1

2017-03-23 Liepsnelė čiulba Panevėžyje. G1 (R. Kaunietis)

2017-03-24 mažiausiai 4 giedančios liepsnelės (3 Godelių kaimo krūmynuose, 1 Stirbaičių miške ) Plungės r( R. Kembrytė) G1

2017-03-24 Jau nemažai liepsnelių Grubos miške Biržų raj. PM1, G1 (B. Maldūnienė)

2017-03-25 Liepsnelės gieda raudondvario slėnyje Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis) G2

2017-03-26 liepsnelės gieda visose pakampėse Godelių k. Plungės r. (R. Kembrytė) G2

2017-03-26 Liepsnelės stebėtos arba girdėtos čiulbančios keliose vietose Anykščių ir Kupiškio r. (A. Šimkus) PM1; G1

2017-03-27 Liepsnelė girdėta Tumėjos miške, Anykščių raj. PM1 (R. Kaunietis)

2017-03-30 Liepsnelės alarmuoja, gieda Klaipėdoje. PM1, G1 (M.Bružas)

2017.03.30 Grįžo liepsnelė, D. Riešė, Vilniaus raj. (E. Sukackienė) PM1

2017-03-30 Liepsnelės giesmė, Vilnius, G1, PM1 (B.Stukienė)

2017-03-31 Liepsnelė gieda Pakumulšių km., Šiaulių raj. G1/PM1 (M.Bružas)

2017-03-31 Liepsnelės intensyviai gieda Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM2; G2

2017-03-31 Ignalinos r., prie Apvardų ež.-gieda liepsnelė, PM1, G1 (A.Čerkauskas, Ž. Preikša).

2017-04-01 Liepsnelių giesmės medžiuose prie Šešupės ir tiesiog soduose prie nuosavų namų. Marijampolė. A. Žilinskienė G2

2017-04-01 gieda kieme sugrįžusi liepsnelė G1 (Trakai, V. Žemaitienė)

2017-04-01 Pirmoji liepsnelės giesmė Vilniuje, Bukčių miške (G. Vaičaitytė) G1

2017-04-01-02 Liepsnelės dažnos, aktyviai gieda Anykščių ir Kupiškio r. (A. Šimkus) PM2; G2

2017-04-03 Liepsnelės giesmė, Vilnius, G2 (B.Stukienė)

 

RYTINĖ LAKŠTINGALA (Luscinia luscinia)

2017-04-26 Strošiūnų miškas Zelvos ežero ir Žydaukos k. Girdėjau lakštingalą jau balandžio 26 pavakarę (R. Ramanauskaitė) PM1/G1

2017-04-28 ryte Ventės rage nedrąsiai pračiulbo rytinė lakštingala. Pirma (V. Jusys)

2017-04-28 rytinė lakštingala sugauta Juodkrantės žiedavimo stotyje PM1 (J.Zarankaitė)

2017-04-28 girdėjau lakštingalą Vilniuje (miesto pakrašty) (A. Puzas) PM1/G1

2017-04-29 Girdžiu,sodyboje,sveikinasi,nors ir šalta (Rita Taraškevičienė) PM1/G1

 

 

MĖLYNGURKLĖ (Luscinia svecica)

2017-04-17 Patinas matytas nendryne šalia Baltosios Vokės, Šalčininkų raj. (Simonas Minkevičius, Remigijus Gegelevičius) PM1

 

 

DŪMINĖ RAUDONUODEGĖ (Phoenicurus ochruros)

2017-03-05 Du paukščiai stebėti Ventės rage. (V. Eigirdas, V. Jusys) PM1

2017-03-08 Patinėlis sugrįžo į penykščią perėjimo vietą, Vilniuje. (V. Gudynienė) PM1

2017-03-14 Patinėlis stebėtas Skersinės soduose (tarp Vilniaus ir Didžiosios Riešės). (P. Patamsa) PM1

2017-03-15 Zarasų r., Salakas-dūminės raudonuodegės patinas PM1 (A.Čerkauskas).

2017-03-20 dūminės raudonuodegės patinėlis tūpčioja ant malkinės stogo Bulavėnų k. Kelmės r. (R.Butkutė)

2017-03-22 Dūminė raudonuodegė gieda Dusetose, Zarasų r. (D. Norkūnienė) G1/PM1

2017-03-26 Dūminės raudonuodegės švilpčiojimas girdėtas Andrioniškyje, Anykščių r. (A. Šimkus) PM1

2017-03-28 dūminės raudonuodegės pradeda čiulbėti Pilaitės mikrorajone, Vilniaus m. G1 (Edmundas Greimas)

2017-03-28 Girdėta dūminės raudonuodegės giesmė, Vilnius, Santariškės (L. Šniaukšta) G1

2017-03-29 Biržų r. 5 vietose girdėtos dūminės raudonuodegės G1

2017-03-29 Dūminė raudonuodegė stebėta Šilutės raj. PM1 (J.Morkūnas, M.Bružas)

2017-03-30 - dūminė raudonuodegė čiulba Klaipėdoje PM1, G1 (S.Karalius)

2017-03-30 Dūminė raudonuodegė gieda Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1; G1

2017-03-30 Dūminė raudonuodegė - grįžo ir gieda Didžiojo Raisto k., Jonavos raj. ir viena Rusnėje, Šilutės raj. PM1, G1 (M.Karlonas)

2017-04-01 Dūminė raudonuodegė - giesmė Merkinėje, Varėnos raj. G1, PM1 (M.Karlonas)

2017-04-02 Dūminės raudonuodegės giesmė šalia Baičių miško, Klaipėdos raj. G1/PM1 (M.Bružas)

2017-04-02 Dūminės raudonuodegės giesmės, Ventės ragas, Šilutės raj., PM1 (V.Eigirdas, V.Paškevičius, B.Stukienė)

2017-04-02 Dūminės raudonuodegės giesmė, Kaunas, G1, PM1 (B.Stukienė)

2017-04-01-02 Dūminės raudonuodegės įprastos Anykščių ir Kupiškio r. (A. Šimkus) PM2; G1

2017-04-03 Grįžo dūminės raudonuodegės, keli paukščiai gieda mano darbovietės teritorijoje. Marijampolė, A. Žilinskienė PM2,G1

2017-04-03 Dūminės raudonuodegės giesmė, Vilnius, G1, PM1 (B.Stukienė)

2017.04.03 Pirmoji dūminės raudonuodegės giesmė, D. Riešė, Vilniaus raj. (E. Sukackienė) PM1/G1

2017-04-04 Dūminės raudonuodegės įprastos Vilniuje. (A. Šimkus) PM2; G2

2017.04.04 d. dūminė raudonuodegė, giedantis patinas, stebėtas Vilniuje, Šnipiškėse. (R. Padaigienė) PM1/G1

2017-04-06 pirmoji dūminės raudonuodegės giesmė Bukčių miške, Vilniuje (G. Vaičaitytė) G1

2017-04-13 Dūminės raudonuodegės patinas Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

2017-04-17 Dūminės raudonuodegės Kazlų Rūdoje (P.Ignatavičius)

2017-04-17 Dūminės raudonuodegės patinėlis stebėtas prie inkilo Panevėžyje. PM1 (Tautvydas Grybas)

2017-04-19 Dūminės raudonuodegės patinėlis Panevėžio Senvagėje. (R. Kaunietis)

 

PAPRASTOJI  RAUDONUODEGĖ (Phoenicurus phoenicurus)

2017.04.15 paprastosios raudonuodegės patinas girdėtas ir stebėtas Kaune netoli Ramybės parko. PM1 (K.Valinčienė)

2017-04-22 Paprastosios raudonuodegės patinas Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

2017-04-27 Paprastosios raudonuodegės giesmė Baltikalnės mikrorajone, Klaipėdoje. G1 (M.Bružas)

2017-04-27 - paprastoji raudonuodegė Kopgalyje PM1 (S.Karalius)

2017-04-28. Paprastosios raudonuodegės patinukas Vilniaus Vingio parke .PM1.(R.Karpavičius)

2017.04.29 Paprastoji raudonuodegė, Marijampolė, PM1 (A. Skirpstas)

2017.04.30 Paprastosios raudonuodegės giesmė, Vilnius, G1 (B.Stukienė)

 

 

 

PAPRASTOJI KIAULIUKĖ (Saxicola rubetra)

2017-04-16 Šiais metais sutikta pirmoji Paprastoji kiauliukė. O čia oras visiškai kiauliškas, privertė sniego iki kaklo... Svencelė (D. Račkauskaitė) PM1

2017-04-26 Šilutės r.sav. 1 (V. Eigirdas) PM1

2017-04-27 Palangos m.sav. 1 (V. Laukžemienė) PM1

2017-05-01 Viena paprastoji kiauliukė, patelė ties Balteniais, Anykščių r. (D. Norkūnas) PM1

 

 

 

 

PAPRASTASIS KŪLTUPYS (Oenanthe oenanthe)

2017-04-01 Paprastasis kūltupys, Šilutės raj., PM1 (V.Eigirdas, G.Eigirdas, V.Paškevičius, B.Stukienė)

2017.04.04 d. paprastasis kultupys, stebėtas Vilniuje, Ozo parke. (R. Padaigienė) PM1

2017-04-05 Kūltupys stebėtas prie „Ozo“, Vilniuje. (A. Šimkus) PM1; G1

2017 04 08 Paprastieji kultupiai kur ne kur Rusnėje PM2 (B. Belchev, V. Burinskienė, P. Bagdonas ir BirdID LT 2017 komanda)

2017-04-16 Kūltupys Radviliškyje, vietoje, kur kasmet peri. (A. Šimkus) PM1; L?

2017.04.17 kūltupys patinas stebėtas ant žemių krūvos laukuose prie Domeikavos, Kauno r. PM1 (K.Valinčienė)

2017.04.19 kūltupys patinas stebėtas besimaitinantis Nemuno ir Neries santakoje, Kaunas. PM1 (K.Valinčienė)

2017-04-20 Paprastasis kultupys Nemuno sloje Kaune (S. Medžionis) PM1

2017-04-24 Kūltupiai neša medžiagą lizdui šalia "Ozo", Vilniuje. (A. Šimkus) L

2017-04-26 Kūltupys patinukas statybų aikštelėje Pabiržės miestelyje Biržų raj. PM1 (B. Maldūnienė)

 

 

JUODASIS STRAZDAS (Turdus merula)

2017-02-04 juodujų strazdų teritorinis elgesys Kaune aplink KHE (K.Bilinskas) G1

2017-02-10 juodasis strazdas tyliai giedojo dideliame iš vakarinių tujų suformuotame krūme Akademija, Kauno r . ( R. Kembrytė) G1

2017-02-22 Trumpa juodojo strazdo giesmė Klaipėdoje. G1 (M.Bružas)

2017.02.22 juodasis strazdas anksti rytą giedojo Marijampolės pakraštyje. G1 (Aušra Žilinskienė)

2017.02.28 ilga ir garsi juodojo strazdo giesmė Vilniuje, prie Balsio ežero (žemiau regyklos) (R. Padaigienė)

2017-02-28 juodasis strazdas sukinėjasi savo kasmetinėje teritorijoje (manau, kad jis čia ir žiemojo, mačiau kelis kartus per šalčius) (E. Sukackienė) G1

2017-03-02 tyli juodojo strazdo giesmė Smiltynėje G1 (J.Zarankaitė)

2017-03-02 Gieda vienas kitas juodasis strazdas G1, saulėtos Šilutės parke prie Šyšos (P. Bagdonas)

2017-03-03 juodojo strazdo pilna giesmė (pragydo prieš 7 val. ryte) Pilna giesmė girdėta pirmą kartą šiais metais, akademija, Kauno r. (R. Kembrytė) G1

2017-03-04 Juodieji strazdai gieda Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis) G1

2017-03-04 Biržų girioje gieda pavieniai juodieji strazdai PM1/G2 (A. Naudžius)

2017-03-04 Juodieji strazdai gieda Klaipėdoje (J. Morkūnas) G1

2017-03-05 - pirmieji migruojantys juodieji strazdai Klaipėdoje PM1 (S.Karalius)

2017-03-05 Du juodieji strazdai Andrioniškyje, Anykščių r. (A. Šimkus) PM1

2017-03-05. Juodasis strazdas gieda miške ties Kryliais, Utenos r. (D. Norkūnas) G1

2017-03-07 Juodasis strazdas gieda Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G1

2017-03-07 Juodieji strazdai gieda Dvarčionyse (A. Skirpstas) G1

2017-03-08 Juodasis strazdas suokia Žvėrinčiaus miške prie Birštono. (R. Kaunietis)

2017-03-09 Juodieji strazdai gieda įvairiose Klaipėdos vietose. G2 (M. Bružas)

2017-03-09 pirmasis juodasis strazdas Vilniuje, Saulėtekyje PM1(G. Vaičaitytė)

2017-03-12 Juodasis strazdas gieda Panevėžyje, Skaistakalnio parke. G1 (R. Kaunietis)

2017-03-12 Pavieniai juodieji strazdai miškuose Radvilškio r., girdėta giesmė. (A. Šimkus) PM1; G1

2017-03-12 pirmoji juodojo strazdo giesmė ir aliarmas, Vilniuje, Bukčių miške G1 (G. Vaičaitytė)

2017-03-13 Zarasų r., Svidžiai-gieda juodieji strazdai PM1, G1 (A.Čerkauskas).

2017-03-13 Vilniuje, Antakalnyje be čia peržiemojusių stebimi ir parskridę juodieji strazdai. (A. Šimkus) PM1; G1

2017-03-15 Juodieji strazdai gieda visur aplink Uteną. (D. Norkūnas) G2

2017-03-15 Juodasis strazdas - giesmė ASU miestelyje, Kaune. G1 (M.Karlonas)

2017-03-16 Zarasų r., Salako ap.-juodieji strazdai gieda daugelyje vietų G2 (A.Čerkauskas).

2017-03-16 Juodasis strazdas - giesmė D.Raisto k., Jonavos raj. G1 (M.Karlonas)

2017-03-17 - intensyvi juodųjų strazdų migracija Kopgalyje PM2 (S.Karalius)

2017-03-17 gausūs aktyviai skaridantys, čiulbantys ir aliarminantys juodieji strazdai Palangoje G2 (G. Vaičaitytė)

2017-03-18 Daug juodųjų strazdų Likėnų parke Biržų raj. PM2( B. Maldūnienė)

2017-03-18 Juodieji strazdai gieda Druskininkų apylinkėse (P.Ignatavičius, J.Klimaitė)

2017-03-18 Daug juodųjų strazdų Pašešupio parke, maitinasi, giesmių nesigirdėjo. PM2? A. Žilinskienė

2017-03-18 Juodieji strazdai - aktyviai gieda įvairiose Drausgirio miško vietose, Vilkaviškio raj. G1 (M.Karlonas)

2017-03-18 įvairiuose vietose čiulba Juodieji strazdai (Karklėje ir aplink ją ) G2 (B. Belchev, P. Bagdonas ir BirdID LT 2017 komanda)

2017-03-21 Juodieji strazdai aktyviai gieda, nenustoja giedoti perskrisdami iš vienos vietos į kitą; įspėjamieji teritoriniai garsai tarp dviejų strazdų, buvusių netoli vienas kito, Klaipėda. G2 (M.Bružas)

2017-03-21 Juodieji strazdai jau dažni, intensyviai gieda Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM2; G2

2017-03-23 Juodieji strazdai - aktyvios giesmės Punios šile, Alytaus raj. G2 (M.Karlonas, Ž.Preikša)

2017-03-23 aktyvūs juodieji strazdai Vilniuje, Vingio parke G2 (G. Vaičaitytė)

2017-03-24 juodieji strazdai šmirinėja visuose miškuose, aktyvios giesmės Godelių k. Plungės r. (R. Kembrytė) G2

2017-03-25 Aktyvios juodųjų, giesmininkų ir amalinių strazdų giesmės Adutiškio ir Gutauninkų miškuose, taip pat visos trys rūšys migruoja Ignalinos raj. G2, PM2 (M.Karlonas, L.Raudonikis, A. Čerkauskas, S.Skuja ir 4P 2017 dalyviai)

2017-04-01 Kikilių, juodųjų strazdų, žaliukių giesmės skamba Šešupės pakrantėse, parkuose. Marijampolė, A. Žilinskienė G2

2017.04.09 Juodstrazdžio lizdas su pirmu kiaušiniu Kaune, ąžuolyne. Rado ir nufotkino (Gintautas Steiblys) I1

2017-04-23 juodojo stazdo jaunikliai trinyčių parke Klaipedoje (V. Eigirdas) J1

2017-04-29. Juodasis strazdas su maistu snape Vilniaus Vingio parke .J1.(R.Karpavičius)

 

 

 

SMILGINIS STRAZDAS (Turdus pilaris)

2017-02-11 Keli iš 7 smilginių strazdų, išsibarsčiusių vieno medžio šakose, tyliai čiulba. (R. Kaunietis) G1

2017-02-19 Smilginiai strazdai - apie 50 paukščių prie Žuvinto BR direkcijos Alytaus raj. ir 300 Amalvo polderyje Marijampolės raj. PM1 (M.Karlonas, A.Račkauskaitė)

2017-03-03 Smilginiai strazdai, negarsiai gieda Klaipėdoje (J. Morkūnas) G1

2017-03-13 Smilginis strazdas pasislėpęs krūmuose tyliai gieda Klaipėdos Poilsio parke. G1 (M.Bružas)

2017-03-14 Smilginiai strazdai triukšmauja Pašešupio parke, PM2, G2. Marijampolė.

2017-03-14 Smilginiai strazdai čiauška pavieniui tupėdami medžių viršūnėse šalia Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) G2

2017-03-18 Smilginiai strazdai triukšmauja parkuose, G2 Marijampolė. A. Žilinskienė

2017-03-18 Smilginiai strazdai - mišrūs būriai stebėti Vilkaviškio, Kalvarijos, Marijampolės ir Lazdijų raj. PM2 (M.Karlonas)

2017-03-20 Triukšmauja smilginiai strazdai Pavenčiuose, Šiaulių raj. G1 (M.Bružas)

2017-03-26 Smilginiai strazdai užsiėmę teritorijas Andrioniškyje, Anykščių r. (A. Šimkus) G2

2017-03-31 Smilginiai strazdai cypsi, tarška, gieda, skraido po Pakumulšių km., Šiaulių raj. G1 (M.Bružas)

2017-04-01 smilginių strazdų būrys apie 60 paukščių ir tarp jų stebėti 3 baltabruviai strazdai migruoja į Šiaurę. Paužiškiai, Igliaukos sen., Marijampolės sav. (G.Petkus) PM1

2017-04-01 Smilginis strazdas peri. Marijampolė, A. Žilinskienė I2

2017-04-01 Pirmoji smilginio strazdo giesmė Vilniuje, Bukčių miške (G. Vaičaitytė) G1

2017-04-09 Bent penkiuose lizduose mačiau jau jau perinčius smilginius strazdus. Pašešupio parkas, Marijampolė. I1 A. Žilinskienė

2017-04-13 Smilginiai strazdai aktyvūs giesmėmis ir teritoriškumu (apstoja Baltabrūvį strazdą) Klaipėdos rajone. G2 (M.Bružas, I.Mickus)

2017-04-13 Smilginis strazdas su sliekais snape Raudondvaryje (vakar netoli tos pat vietos šių strazdų pora vaikė pilkąją varną), Kauno r. (S. Medžionis)

2017-04-14 Smilginiai strazdai aktyviai gieda, elgiasi teritoriškai, vaiko vieni kitus, Plungės ir Telšių rajonuose. G2 (M.Bružas)

2017-04-15 Apie 200 individų smilginių strazdų būrys pievoje ir šalia augančiuose medžiuose, Patašinės km, Marijampolės raj. PM2 A. Žilinskienė

2017-04-16 Vis daugiau perinčių smilginių strazdų Pašešupio parke, Marijampolė I2 A. Žilinskienė

2017-04-27 Smilginiai strazdai maitina jauniklį (stebėtas vienas atviras snapas į kurį įdėjo slieką), vienas strazdas dar tupi lizde, galbūt, dar ne visi išperėti Bomelio Vitės mikrorajonas, Klaipėda. J1/I2? (M.Bružas)

2017-04-27 Keliose vietose Panevėžyje matyti smilginiai strazdai pilnais maisto snapais. (R. Kaunietis) J1

 

 

STRAZDAS GIESMININKAS (Turdus philomelos)

2017-01-05 Vienas paukštis kartu su smilginiais strazdais Ventės rage. (V. Eigirdas) Z

2017-01-06   Vienas paukštis Kopgalyje. Klaipėda. (V. Eigirdas) Z

2017-01-13 1 paukštis smilgiakų ir kitu strazdų pulke (~450) prie Marijampolės pl. netoli KHE. (K. Bilinskas) Z

2017-02-15  Šalia nemažo smilginių strazdų būrio Šakių raj., Kukarskės k. (O. Atkočaitis)

2017-03-14 Mažiausiai du strazdai giesmininkai Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1

2017-03-16 Strazdas giesmininkas stebėtas giedantis Nevėžio slėnyje šalia Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM1, G1

2017-03-17. Strazdas giesmininkas Vilniaus Vingio parke . PM1 (R.Karpavičius)

2017-03-17 Strazdas giesmininkas Smiltynėje PM1 (J.Zarankaitė)

2017-03-18 Strazdas giesmininkas Likėnų parke Biržų raj.PM1 ( B. Maldūnienė)

2017-03-18 Strazdai giesmininkai - aktyviai gieda įvairiose Drausgirio miško vietose, Vilkaviškio raj. G1 (M.Karlonas)

2017-03-19 Strazdas giesmininkas giedojo Pašešupio parke. Marijampolė. G1 Aušra Žilinskienė

2017-03-19  Nuo pat ankstyvaus ryto giedantys Strazdai giesmininkai (Karklėje ir aplink ją ) G2 (B. Belchev, P. Bagdonas ir BirdID LT 2017 komanda)

2017-03-19 Strazdas giesmininkas gieda Kazlų Rūdoje (P.Ignatavičius)

2017-03-20 Strazdas giesmininkas - pirma giesmė Didžiojo Raisto k., Jonavos raj. G1 (M.Karlonas)

2017-03-20 Strazdai giesmininkai gieda Tumėjos miške, Anykščių raj. (R. Kaunietis)

2017-03-20  Kavolių miškelyje giedantys strazdai giesmininkai G1 P. Bagdonas

2017-03-21 Strazdai giesmininkai gausiai gieda Nevėžio slėnyje šalia Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) G2

2017-03-21 Strazdai giesmininkai jau įprasti Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM2; G1

2017-03-22 gieda pavieniai strazdai giesmininkai Kamšos miške Kauno r. (R. Kembrytė) G1

2017-03-22 Biržų r. gieda strazdai giesmininkai G1

2017-03-22 pirmoji strazdo giesmininko giesmė Vilniuje, Vingio parke netoli eglyno G1 (G. Vaičaitytė)

2017-03-23 Strazdai giesmininkai - aktyvios giesmės Punios šile, Alytaus raj. G2 (M.Karlonas, Ž.Preikša)

2017-03-23 strazdas giesmininkas gieda Žemajame Pavilnyje, Vilnius. (G.Petkus) PM1/G1

2017-03-23 Jau labai daug giesmininkų Grubos miške Biržų raj. PM1, G1 (B. Maldūnienė)

2017-03-23 Strazdai giesmininkai intensyviai gieda Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G2

2017-03-24 Strazdas giesmininkas Panevėžyje. (R. Kaunietis)

2017-03-25 Aktyvios juodųjų, giesmininkų ir amalinių strazdų giesmės Adutiškio ir Gutauninkų miškuose, taip pat visos trys rūšys migruoja Ignalinos raj. G2, PM2 (M.Karlonas, L.Raudonikis, A. Čerkauskas, S.Skuja ir 4P 2017 dalyviai)

2017-03-25-26 Strazdai giesmininkai intensyviai gieda Anykščių ir Kupiškio r. (A. Šimkus) G2

2017-03-26 Pirmoji strazdo giesmininko giesmė Vilniuje, Bukčių miške (G. Vaičaitytė) G1

2017-03-28 strazdai giesmininkai aktyviai gieda Kamšos miške, Kauno r. (R. Kembrytė) G2

2017-03-30 pirma strazdo giesmininko giesmė Vilniuje, Saulėtekyje (G. Vaičaitytė) G1

2017-03-30 Strazdai giesmininkai čiulba Vaškuose, Pasvalio r. G2 (R. Simonavičius)

2017-04-01 Du strazdai giesmininkai giedojo skirtingose vietose netoli Šešupės. Marijampolė, A. Žilinskienė G2

2017-04-02 Aktyviai gieda strazdai giesmininkai, Baičių miškas, Klaipėdos raj. G1/PM1 (M.Bružas)

2017-04-06 Strazdai giesmininkai renka lizdinę medžiagą Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) L

2017-04-09 Du strazdai giesminingai giedojo skirtingose Pašešupio parko vietose. Marijampolė, G2, A. Žilinskienė

2017-04-26 Strazdas giesmininkas peri 5 kiaušinių dėtį Upeglynio miške, Šakių r. I2 (R. Juškaitis)

2017-04-27 Strazdo giesmininko kiaušinio lukštas matytas Bogdalavos miške Biržų raj. J1 ? (B. Maldūnienė)

 

 

BALTABRUVIS STRAZDAS (Turdus iliacus)

2017-01-13 Iki 3 individų šimtiniame smilgiakų ir kitu strazdų pulke (~450) prie Marijampolės pl. netoli KHE. (K. Bilinskas) Z

2017-03-17 Baltabruvis strazdas Smiltynėje PM1 (J.Zarankaitė)

2017-03-20 Nuo pat ankstyvaus ryto saulėtos Šilutės mieste giedojo baltabruvis strazdas, vėliau dar girdėtas keliose vietos netoli Kavolių G1P. Bagdonas

2017-03-22 Baltabrūvio strazdo giesmė Grubos miške Biržų raj. PM1, G1

2017-03-23 Būrelis baltabrūvių strazdų Grubos miške Biržų raj. PM1, G1 (B. Maldūnienė)

2017-03-26 Trys baltabruviai strazdai Andrioniškyje, Anykščių r., ir vienas netoli Šimonių, Kupiškio r. (A. Šimkus) PM1

2017-03-31 Baltabruviai strazdai, Šilutės raj., G1, PM2 (V.Eigirdas, G.Eigirdas, V.Paškevičius, B.Stukienė)

2017-04-01 3 paukščiai Vištyčio regioniniame parke: pievų prie Tadarinės miško gojeliuose (Vidmantas Adomonis)

2017-04-01 smilginių strazdų būrys apie 60 paukščių ir tarp jų stebėti 3 baltabruviai strazdai migruoja į Šiaurę. Paužiškiai, Igliaukos sen., Marijampolės sav. (G.Petkus) PM1

2017-04-02 2 Baltabrūvių strazdų giesmės Baičių miške, Klaipėdos raj. G1/PM1 (M.Bružas)

2017-04-01-02 Intensyvi baltabruvių strazdų migracija Vilniuje, Anykščių r. ir Kupiškio r. (A. Šimkus) PM2; G1

2017-04-09 Baltabruviai strazdai - gausu migruojančiu, giedančių ir besimaitinančių baltabruvių strazdų Žiemkelio pievose ir Zapyškio miške, Kauno raj. PM2, G2 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

2017-04-13 Mažiausiai vienas Baltabrūvis strazdas giedojo Malūno parke (anksčiau Trinyčių parkas/tvenkinys), Klaipėdoje. PM1/G1 (M.Bružas, I.Mickus)

2017-04-13 Baltabruvis strazdas Vaškuose, Pasvalio r. (R. Simonavičius)

2017-04-14 Baltabrūviai strazdai - itin gausūs Dzūkijoje (Druskininkų, Alytaus, Lazdijų raj.) PM2 (M.Karlonas)

2017-04-15 2 Baltabrūviai strazdai girdėti ir stebėti Pakumulšių km., Šiaulių raj. PM1/G1 (M.Bružas)

2017-04-27 Baltabrūviai strazdai gieda Poilsio parke, Klaipėdoje. G2/PM2 (M.Bružas)

 

 

AMALINIS STRAZDAS (Turdus viscivorus)

2017-01-07 Praskrido virš Kauno Žemųjų Šančių 1 individas. (K. Bilinskas) Z

2017-01-13 Ne mažiau kaip 3 amaliniai smilgiakų ir kitu strazdų pulke (~450) prie Marijampolės pl. netoli KHE. (K. Bilinskas) Z

2017-01-14  Po vieną paukštį Vytauto, Kęstučio, Kauno ir Tyliosios gatvių augančiuose amaluotuose medžiuose, Prienuose. Vienas paukštis Škėvonyse, Birštono sav. (A. Petraška) Z

2017-01-24 Vienas paukštis Išlauže, Prienų r. (D. Norkūnienė) Z

2017-01-28 Vienas paukštis stebėtas Druskininkuose. (P. Ignatavičius, J.Klimaitė) Z

2017-01-28 Vienas paukštis stebėtas ties Ilgakiemiu, Kauno r. (A. Petraška) Z

2017-01-31 Vienas paukštis stebėtas Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos kieme.

Kaunas (V. Burinskienė) Z

2017-02-05 Vienas paukštis stebėtas Druskininkuose. (P. Ignatavičius) Z

2017-02-12 3 individai stebėti Giniūnuose ir 1 Veiveriuose, Prienų raj. (M. Karlonas, A. Račkauskaitė) Z

2017-02-26  Vienas paukštis stebėtas Druskininkuose. (P. Ignatavičius, J.Klimaitė)

2017-02-27 Baltoji Voke, fishponds:1 migrating and 1 singing in a nearby forest (K. Castren) PM1/G1

2017-02-28 - amalinis strazdas Kopgalyje PM1 (S.Karalius)

2017-03-01 Amalinis strazdas giedantis medžio viršūnėje Kirdonių miške, Biržų raj. PM1, G1 (B. Maldūnienė)

2017-03-02 Pamiškėj girdėta ir amalinio strazdo giesmė, saulėtos Šilutės parke prie Šyšos (P. Bagdonas)

2017-03-05 - 8 amaliniai strazdai į šiaurę Klaipėdoje PM1 (S.Karalius)

2017.03.05 2 Amaliniai strazdai skrido Domeikavoje, Kauno r. PM1 (K.Valinčienė)

2017-03-05 Amaliniai strazdai jau gana įprasti Anykščių r. (A. Šimkus) PM1-PM2; G1

2017-03-06 - Amalinis strazdas, Karklėje, Klaipėdos rajonas, (J. Morkūnas) PM1

2017-03-07 - amaliniai strazdai dešimtimis traukia traukia į pietus Kopgalyje PM2 (S.Karalius)

2017-03-08 Ignalinos r., Dūkšto ap., prie Didžiasalio k. amalinis strazdas pakelėje PM1 (A.Čerkauskas).

2017-03-12 Amaliniai strazdai įprasti Linkaičių miške, Radvilškio r. (A. Šimkus) PM2; G2

2017.03.12 Amaliniai strazdai gieda keliose vietose Sundakų miške, Prienų r. G2 (K.Valinčienė)

2017-03-13 Zarasų r., Salakas-amalinis strazdas PM1 (A. Čerkauskas).

2017-03-18 Amaliniai strazdai gieda Druskininkų apylinkėse (P.Ignatavičius, J.Klimaitė)

2017-03-18 Amalinis strazdas giedojo medyje prie Šešupės. Marijampolė G1? G2? A. Žilinskienė

2017-03-18 Amaliniai strazdai - mišrūs būriai stebėti Vilkaviškio, Kalvarijos, Marijampolės ir Lazdijų raj. PM2 (M.Karlonas)

2017-03-18 Amalinis strazdas - giesmė Drausgirio miške, Vilkaviškio raj. G1 (M.Karlonas)

2017-03-19 Amalinis strazdas - giesmė Merkinėje prie Nemuno, Varėnos raj. G1 (M.Karlonas)

2017-03-23 Amaliniai strazdai - giesmės Punios šile, Alytaus raj. G2 (M.Karlonas, Ž.Preikša)

2017-03-25 Aktyvios juodųjų, giesmininkų ir amalinių strazdų giesmės Adutiškio ir Gutauninkų miškuose, taip pat visos trys rūšys migruoja Ignalinos raj. G2, PM2 (M.Karlonas, L.Raudonikis, A. Čerkauskas, S.Skuja ir 4P 2017 dalyviai)

2017-03-27 Amaliniai strazdai grįžo į Tumėjos mišką, Anykščių raj. PM1 (R. Kaunietis)

 

MARGASIS ŽIOGELIS  (Locustella naevia)

2017-04-28 Ventės rage sugautas pirmasis šiais metais margasis žiogelis (R. Rangienė) PM1

 

NENDRINIS ŽIOGELIS (Locustella luscinioides)

2017-04-13 Į Žuvinto ežerą parskrido ir svirpia nendriniai žiogeliai. (G.B.)

2017-04-14 Vienas giedantis paukštis stebėtas nendryne šalia Baltosios Vokės, Šalčininkų raj. (Simonas Minkevičius) PM1/G1

2017-04-23 Nendriniai žiogeliai gieda šlapžemėje šalia Baltosios Vokės ir Papio ežere. (A. Šimkus) PM2; G2

2017-04-26 Nendrinis žiogelis, giesmė tvenkinio tankiame nendryne (Raseinių raj.). (V. Kilčauskas) PM1/G1

2017-04-27 nendrinio žiogelio balsas Juodkrantės apylinkėse G1 (J.Zarankaitė)

 

EŽERINĖ NENDRINUKĖ (Acrocephalus schoenobaenus)

2017-04-29 ežerinė nendrinukė gieda prie Kniaupo įlankos (Marius Karlonas, 4P 2017 dalyviai) PM1/G1

 

MAŽOJI KRAKŠLĖ  (Acrocephalus scirpaceus)

2017-04-26 Žuvinto prieplaukos nendrynuose, parskridusi čiauška mažoji krakšlė (Gintaras Baublys,

Regimantas Vabuolas) PM1/G1

 

DIDŽIOJI KRAKŠLĖ (Acrocephalus arundinaceus)

2017-04-24 Sugauta Ventės rage. Ankstyva registracija. (R. Rangienė) PM1

2017-04-27 didžiosios krakšlės giesmė Juodkrantės apylinkėse G1 (J.Zarankaitė)

2017-04-28 Didžioji krakšlė giedojo Dovilų karjero nendryne, Klaipėdos raj. PM1/G1 (M.Bružas)

 

RAIBOJI DEVYNBALSĖ (Sylvia nisoria)

2017-04-26 Čiulbantis patinas Nemuno pakrantės medžiuose Kukarskės k., Šakių raj. (Olius Atkočaitis) PM1

 

PILKOJI DEVYNBALSĖ (Sylvia curruca)

2017-04-19 Pilkoji devynbalsė - giesmė Ventės rage. G1 (M.Karlonas)

2017-04-23 Dvi čiulbančios pilkosios devynbalsės Mikašiūnuose, Vilniaus r. (A. Šimkus) PM1; G1

2017-04-24 Pilkoji devynbalsė - giesmė prie Šlavantėlio ež., ties Kalveliais, Lazdijų raj. PM1, G1 (M.Karlonas)

2017-04-25 Pilkoji devynbalsė Dvarčionyse (Vilniuje) (A. Skirpstas)

2017-04-25 Pilkoji devynbalsė: Želva, Ukmergės raj. (K. Jarmalavičius) PM1

2017-04-26 - pilkoji devynbalsė Palangoje PM1 (S.Karalius)

2017-04-27 Pilkoji devynbalsė Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

2017-04-27 pilkosios devynbalsės giesmė Smiltynėje G1 (J.Zarankaitė)

2017-04-27 Pilkoji devynbalsė matyta ir girdėta Pušyno mikrorajone, Klaipėdoje. PM1/G1 (M.Bružas, I.Mickus)

2017-04-27 pilkoji devynbalsė Akademija, Kauno r. (R. Kembrytė)

2017-04-28 Pilkoji devynbalsė gieda šalių Baičių miško, palei Miniją, Klaipėdos raj. PM1/G1 (M.Bružas)

2017-04-28 Pilkosios devynbalsės giesmė Pabiržės miestelyje Biržų raj. G1 (B. Maldūnienė)

2017-04-29. Pilkoji devynbalsė giedanti prie Neries ties Eiguliais Vilniuje .PM1 /G1 (R.Karpavičius)

2017-04-29 Margasparnės musinukės patinėlis prie Šešupės augančiuose krūmuose. PM1/PM ? Marijampolė, Aušra Žilinskienė

2017.04.30 Pilkosios devynbalsės giesmė, Vilnius, G1 (B.Stukienė)

2017-04-30 Pilkosios devynbalsės giesmė Dubingiuose, Molėtų r.sav. (E.Greimas) PM1/G1

 

 

 

RUDOJI DEVYNBALSĖ (Sylvia communis)

2017-04-27 Ignalinos r., Bieniūnai - girdėtas rudosios devynbalsės nerimo balsas, PM1 (A.Čerkauskas).

 

SODINĖ DEVYNBALSĖ (Sylvia borin)

2017-04-25 1 paukštis karklų krūmuose prie Nemuno Kukarskės k., Šakių raj. (Olius Atkočaitis) PM1

 

JUODAGALVĖ DEVYNBALSĖ (Sylvia atricapilla)

2017-04-01 Patinėlis Raudondvaryje, Kauno r. (Saulius Medžionis) PM1

2017-04-02 Patinas sugautas Ventės rage (V. Jusys) PM1

2017-04-03 Juodkrantėje juodgalvė devynbalsė PM1 (L.Pareigienė)

2017-04-05 Patinas čiulbėjo panemunės medžiuose Kidulių k., Šakių raj. (Olius Atkočaitis) PM1/G1

2017-04-08 Migruojanti juodagalvė devynbalsė, sustojusi Kadagių slėnyje, 3 kartus pagiedojo ir nuskrido, Kauno raj. PM1/G1 (M.Bružas, L.Pareigienė, V.Keturakytė, V.Žemaitienė, M.Karlonas)

2017-04-08 Juodagalvė devynbalsė - giesmė prie Arlaviškių, Kauno raj. G1 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

2017-04-14 1 patinas giedojo panemunės medžiuose Kukarskės k., Šakių raj. (Olius Atkočaiti) PM1/G1

2017-04-15 Juodagalvė devynbalsė Kaune (P.Ignatavičius)

2017-04-16 Juodagalvės devynbalsės patinas Nevėžio slėnyje, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

2017-04-16 Juodagalvės devynbalsės patinėlis Radviliškyje. (A. Šimkus) PM1

2017-04-20 - Juodagalvė devynbalsė Kopgalyje PM1 (S.Karalius)

2017-04-23 Du giedantys juodagalvių devynbalsių patinėliai Papio ežero pakrantėse, Šalčininkų ir Vilniaus r. (A. Šimkus) PM1; G1

2017-04-23 - Juodagalvė devynbalsė čiulba Marijamplės Degučių parke PM1 (A. Skirpstas)

2017-04-24 Juodagalvės devynbalsės giesmė Gerkiškių kaime, sode netoli Tatulos upės Biržų raj. G1 (B. Maldūnienė)

2017-04-27 juodagalvė devynbalsė – vieno paukščio giesmė, Minkūnai Rokiškio r. (D. Norkūnienė)

2017-04-27 pirmoji juodagalvė devynbalsė gieda Akademijoje, Kauno r. (R.Kembrytė) PM1/G1

2017-04-27 pirmoji juodagalvė devynbalsė gieda Kamšos miške Kauno r. (R. Kembrytė) PM1/G1 praėjusiais metais pirmoji juodagalvė devynbalsė stebėta toje pačioje vietoje

2017-04-28 Juodagalvė devynbalsė gieda Baičių miške, Klaipėdos raj. PM1/G1 (M.Bružas)

 

 

 

ŽALIOJI PEČIALINDA (Phylloscopus sibilatrix)

2017-04-23 2 pirmosios žaliosios pečialindos Kamšos miške, Kauno r. (R. Kembrytė) PM1/G1

2017-04-25.Trumpa žaliosios pečialindos giesmelė Vilniaus Vingio parke. PM1 /G1.(R.Karpavičius)

2017-04-27 žaliosios pečialindos jau įprastos Kamšos miške (apie 10), aktyviai tarškina, Kauno r. (R. Kembrytė) PM2/G2

2017-04-26 žalioji pečialinda – vieno paukščio giesmė, Minkūnai Rokiškio r. PM1 (A. Čerkauskas, D. Norkūnienė)

2017-04-27 žalioji pečialinda Juodkrantės apylinkėse PM1 (J.Zarankaitė)

2017-04-28 Zarasų r., Zablatiškės - 2 žaliosios pečialidos (viena iš jų giedojo), PM1, G1 (A.Čerkauskas).

2017.04.30 Žalioji pečialinda, Birštonas, G1 (A. Skirpstas)

2017-05-01 Kelių žaliųjų pečialindų giesmės Ąžuolijos miške, Utenos r. (D. Norkūnienė) G2

 

 

 

PILKOJI PEČIALINDA (Phylloscopus collybita)

2017-03-23 pilkoji pečialinda Smiltynėje PM1 (J.Zarankaitė)

2017-03-25 pilkoji pečialinda Novaraistyje, Šakių r. (I. Semionovas) PM1/G1

2017-04-01 Pilkosios pečialindos giesmė krūmyne prie Šešupės. Marijampolė, A. Žilinskienė PM1, G1

2017-04-01 .Pilkoji pečialinda giedanti prie Vilnelės Pavilnių RP. G1. (R.Karpavičius)

2017-04-02 Mažiausiai 3 pilkosios pečialindos gieda Nevėžio slėnyje netoli Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM1, G1

2017-04-02 Pilkosios pečialindos giesmė Baičių miške, Klaipėdos raj. G1/PM1 (M.Bružas)

2017-04-02 Pilkosios pečialindos giesmė, Ventės ragas, Šilutės raj., PM1, G1 (B.Stukienė, V.Paškevičius)

2017-04-02 Po vieną pilkąją pečialindą giedojo Šimonių girioje, Kupiškio r., ir Viešintose, Anykščių r. (A. Šimkus) PM1; G1

2017-04-02 Juodkrantėje girdėta pilkoji pečialinda G1 (J.Zarankaitė, L.Pareigienė)

2017-04-03 Pilkosios pečialindos giesmė Patašinės km. Marijampolės r. A. Žilinskienė PM2, G1

2017-04-03 pilkosios pečialindos giesmė Neries regioninaime parke (G. Vaičaitytė) PM1/G1

2017-04-04 pirmoji pilkoji pečialinda Kamšos miške Kauno r . (R. Kembrytė) PM1/G1

2017-04-05 Zarasų r., prie Smalvo ež. čiulba pilkoji pečialinda, PM1, G1 (A.Čerkauskas).

2017-04-05 Pilkosios pečialindos giesmė Kirdonių miške Biržų raj. G1 (B. Maldūnienė)

2017-04-05 Pilkosios pečialindos giesmė Dvarčionyse. Vilnius G1 (A. Skirpstas)

2017-04-05 pirmoji pilkosios pečialindos giesmė Saulėtekyje, Vilniuje (G. Vaičaitytė) G1

2017-04-06 Pirmoji giedanti pilkoji pečialinda Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1; G1

2017 04 08-09 Pilkosios pečialindos jau įprastos daugelyje ND vietų G2 (B. Belchev, V. Burinskienė, P. Bagdonas ir BirdID LT 2017 komanda)

2017-04-08 Pilkosios pečialindos - įprastos Kauno raj. PM2, G2 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

2017-04-10 Pilkosios pečialindos paplitę Tumėjos miške, Anykčių r. Gieda. G2 (R. Kaunietis)

2017-04-12 pilkoji pečialinda Stirbaičių miške Plungės r. (R. Kembrytė) PM1/G1

2017-04-12 Pilkoji pečialinda gieda Panevėžyje. G1 (R. Kaunietis)

2017-04-15 Pilkoji pečialinda čiulba Žaliosios miške, Klausučių sen., Vilkaviškio r.sav. (E.Greimas) G2;

2017-04-23 Pilkosios pečialindos gausios, aktyviai gieda Baltosios Vokės apylinkėse, Šalčininkų r. (A. Šimkus) PM2; G2

 

 

 

ANKSTYVOJI PEČIALINDA (Phylloscopus trochilus)

2017-04-02 Vienas giedantis paukštis Švenčionių rajone Meros upelio alksniuose prie Gužų. Po valandos girdėta dar sykį beveik 2 km šiauriau tame pačiame Meros slėnyje. (Raimondas Karpavičius) PM1

2017-04-02 Juodkrantėje ankstyvoji pečialinda PM1 (J.Zarankaitė, L.Pareigienė)

2017-04-03 Kalvių karejero pakrantėje. (Dalia Račkauskaitė) PM1

2017-04-05 Čiulbėjo panemunės medžiuose Kidulių k., Šakių raj. (O. Atkočaitis) PM1/G1

2017-04-08 Ankstyvoji pečialinda gieda prie Gečionių, Anykščių r. (D. Norkūnas) G1

2017-04-10 Epušės pusiasalyje gieda parskridusi ansktyvoji pečialinda., Alytaus r. (R.Vabuolas)

2017-04-22 Ankstyvoji pečialinda - giesmė prie Šlavantėlio ež., ties Kalveliais Lazdijų raj. PM1, G1 (M.Karlonas, A.Račkauskaitė)

2017-04-23 Ankstyvosios pečialindos įprastos, gieda Baltosios Vokės apylinkėse, Šalčininkų r. (A. Šimkus) PM2; G2

2017-04-23 - Ankstyvoji pečialinda čiulba Marijamplės sav. Netičkampis, prie "krokodilo" PM1 (A. Skirpstas)

2017-04-24 Ankstyvosios pečialindos giesmė berželyje Daumėnų km netoli Tatulos upės Biržų raj. G1 (B. Maldūnienė)

2017-04-26 ankstyvoji pečialinda – keli paukščiai aktyviai gieda Minkūnų durpyne Rokiškio r (D. Norkūnienė, A. Čerkauskas)

2017-04-28 2 Ankstyvosios pečialindos gieda prie Dovilų karjero, 1 Baičių miške, Klaipėdos raj. PM1/G1 (M.Bružas)

2017-04-28 Zarasų r., Degučių apylinkės - bent keliose vietose girdėtos ankstyvosios pečialindos, PM2, G2 (A.Čerkauskas).

2017-04-30 Ankstyvosios pečialindos gieda Žiemkelio polderyje, Kauno r. (S. Medžionis) G2

 

 

 

PAPRASTASIS NYKŠTUKAS (Regulus regulus)

2017-02-01 nykštuko giesmė Raseinių mieste G1 (V. Kilčauskas)

2017-02-28 Paprastojo nykštuko giesmė Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G1

2017-03-02 Netoliese gieda ir paprastieji nykštukai,  saulėtos Šilutės parke prie Šyšos (P. Bagdonas) G1

2017-03-05 Keli giedantys paprastieji nykštukai Anykščių r. (A. Šimkus) G1

2017-03-18 Paprastieji nykštukai - aktyviai gieda įvairiose Drausgirio miško vietose, Vilkaviškio raj. G1 (M.Karlonas)

2017-03-18  aktyvi nykštukų migracija. Kaip kuris pagiedodavo (Karklėje ir aplink ją ) PM2/G1 (B. Belchev, P. Bagdonas ir BirdID LT 2017 komanda)

2017-03-19   Paprastųjų nykštukų giesmių pagausėjimas (Karklėje ir aplink ją ) G2 (B. Belchev, P. Bagdonas ir BirdID LT 2017 komanda)

2017-03-22 pirma girdėta paprastojo nykštuko giesmė Kamšos miške, Kauno r. (R. Kembrytė) G1

2017-03-23 Aktyviai gieda paprastieji nykštukai, Klaipėda. G1 (M.Bružas)

2017-03-23 Nykštukai - aktyvios giesmės Punios šile, Alytaus raj. G2 (M.Karlonas, Ž.Preikša)

2017-03-24 2 paprastųjų nykštukų giesmės Stirbaičių miške Plungės r. (R. Kembrytė) G1

2017-04-01 Paprastojo nykštuko giesmė Pakumulšių km., Šiaulių raj. G1 (M.Bružas)

2017-04-01 Pirmoji nykštuko giesmė Vilniuje, Bukčių miške (G. Vaičaitytė) G1

2017-04-03 Aktyvios nykštukų giesmės Semeniukų draustinyje (G. Vaičaitytė) G2

 

 

BALTABRUVIS NYKŠTUKAS (Regulus ignicapilla)

2017-03-18 Sugautas Ventės rage. Ankstyviausia registracija. (R. Rangienė) PM1

2017-03-22 Vienas paukštis Kopgalyje. (S. Karalius) PM1

2017-03-23 Vienas paukštis Jaskoniškių miške, Zarasų r. (Daiva Norkūnienė) PM1

2017-03-23 vienas paukštis stebėtas Smiltynėje (Klaipėda) (J. Zarankaitė) PM1

2017-03-24 Patelė sugauta Ventės rage (V. Jusys) PM1

2017-03-24 Du patinėliai ir viena patelė stebėti Ventės rage. Iš jų vienas patinėlis sugautas ir sužieduotas. (V. Eigirdas) PM1

2017-03-25 Porelė stebėta Šventojoje. (V. Laukžemienė) PM1

2017-03-27 Vienas paukštis stebėtas Ventės rage. (V. Laukžemienė) PM1

2017-03-27 Nedrąsiai giedantis baltabruvis nykštukas Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1; G1

2017-03-28 Du paukščiai - patinėlis ir patelė sugauti Ventės rage. (Vida Laukžemienė) PM1

2017-03-29-30 Trys čiulbantys baltabruviai nykštukai Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM2; G1

2017-03-30 Patinas sugautas Ventės rage (V. Jusys)

2017-03-31 Patinas sugautas Ventės rage (V. Jusys)

2017-04-01 Giedantis paukštis Varviškės miške, Lazdijų r. (Antanas Petraška) G1

2017-04-02 Patinas sugautas Juodkrantėje (J. Zarankaitė)

2017-04-03 Juodkrante: 4 males singing and moving northwards next to cemetery (k castren) PM2

2017-04-04 Baltabruvis nykštukas - giesmė Vištytgirio miške, Vilkaviškio raj. PM1, G1 (M.Karlonas)

2017-04-04 Baltabruvis nykštukas - giesmė Didžiojo Raisto k., Jonavos raj. PM1; G1 (M.Karlonas)

2017-04-04 Juodkrante: 1 bird singing near the cemetery (K. Castren) G1

2017-04-05 Girdėtas ir matytas Vilniaus Vingio parko pietinėje dalyje. (R. Karpavičius) G1

2017-04-05. Baltabruvis nykštukas giedantis toje pat vietoje kaip pernai.Vingio parkas,Vilnius . G1. (R.Karpavičius)

2017-04-08 Baltabruviai nykštukai - 3 paukščiai stebėti miške prie Viršužiglio, Kauno raj. PM2, G1 (V. Žemaitienė, M. Karlonas 4P 2017)

2017-04-08 3 giedantys paukščiai skirtingose vietose Biržų girioje. (A. Naudžius, V. Stirkė) G2

2017-04-08 Stebėtas vienas patinukas čiulbantis Sundakų miške, Prienų r. (Kristina Valinčienė) G1

2017-04-09 Baltabruvis nykštukas - giesmė Zapyškio miške, Kauno raj. PM2, G2 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

2017-04-10 Baltabruvis nykštukas - giesmė pušynėlyje prie Jonavos. G2 (M.Karlonas)

2017-04-11 Baltabruvis nykštukas gieda eglyne prie Tatulos upės Biržų r., PM?, G1 (B. Maldūnienė)

2017-04-15 Girdetas Skaistasilio miske. Seimyniskiu km., Utenos raj. (Viktorija Burinskiene)

 

MARGASPARNĖ MUSINUKĖ (Ficedula hypoleuca)

2016-04-23 Margasparnės musinukės patinas Nevėžio slėnyje ntoli Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

2017-04-27 margasparnės musinukės patinėlis gieda prie inkilo Akademijoje, Kauno r. (R. Kembrytė) PM1/G1

2017-04-27 - Margasparnė musinukė čiulba Vilniuje (Dvarčionyse). PM1 (A. Skirpstas)

2017-04-27 - trys margasparnės musinukės Kopgalyje PM1 (S.Karalius)

2017-04-28 pora margasparnių musinukių Juodkrantės apylinkėse PM1 (J.Zarankaitė)

2017-04-28 Margasparnė musinukė stebėta Baičių miške, Klaipėdos raj. PM1 (M.Bružas)

2017-04-29. Margasparnės musinukės patinukas prie Neries Vilniaus Vingio parke .PM1.(R.Karpavičius)

 

 

 

 

ŪSUOTOJI ZYLĖ (Panurus biarmicus)

2017-02-15 Kelių paukščių balsai nendrynuose prie Šventosios tarp Sartų ir Rašų ežerų, Zarasų r. (D. Norkūnienė)

 

ILGAUODEGĖ ZYLĖ (Aegithalos caudatus)

2017-02-25 2 ilgauodegės zylės Kamšos miške (iki šiandien jų čia nebuvau mačiusi) Kauno r. (R. Kembrytė) PM1?

2017-03-10 Ilgauodegės zylės būreliais traukia Smiltynėje (J,Zarankaitė)

2017-03-13 Ilgauodegės zylės - 3 paukščiai laukų krūmuose prie Didžiojo Raisto k., Jonavos raj. PM1 (M.Karlonas)

2017-03-14 Būrelis ilgauodegių zylių praskrido Pašešupio parke, Marijampolė, A. Zilinskienė.

2017-03-17 Ilgauodegės zylės - būrelis ~5 praskrido ties Prienais. PM2 (M.Karlonas)

2017-03-17 stebėta ilgauodegė zylė Palangoje (G. Vaičaitytė)

2017-03-18 Ilgauodegės zylės - stebėtos ir girdėtos įvairiose Drausgirio miško vietose, Vilkaviškio raj. G1 (M.Karlonas)

2017-03-22 Šiandieną stebėjau ilgauodeges zyles, intensyviai besukančias lizdą, maždaug pusė buvo susukta (dirba ne pirma diena), miškas Daratlaukis, Ukmergės r. sav.  (K. Jarmalavičius) L

2017-03-23 Ilgauodegės zylės - keliose vietose girdėti paukščių balsai. G1? PM2? (M.Karlonas, Ž.Preikša)

2017-03-25 Ilgauodegės zylės - migruojančio laukuose ir balsai miškuose Ignalinos raj. PM2, G2 (M.Karlonas, L.Raudonikis, A. Čerkauskas, S.Skuja ir 4P 2017 dalyviai)

2017-04-08 Ilgauodegės zylės - besimaitinantys būreliai ir migruojantys pavieniai individai Kauno raj. PM2, G2 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

 

PAPRASTOJI PILKOJI ZYLĖ (Poecile palustris)

2017-02-04 paprastosios pilkosios zylės giesmė Kamšos miške Kauno r. (R. Kembrytė) G1

2017-01-29 Paprastoji pilkoji zylė gieda miškelyje Paluknio pievose, Trakų r. (A. Šimkus) G1

2017-02-12 Paprastoji pilkoji zylė gieda Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G1

2017-02-14 1 paprastosios pilkosios zylės giesmė Kamšos miške, Kauno r. Šiandien pirmąkart išgirdau aktyviai giedant. Iki tol girdėdavau tik nedrąsias paprastųjų pilkųjų zylių giesmeles. (R. Kembrytė) G1

2017-02-15 Paprastosios pilkosios zylės giesmės Juodkrantėje G1 (M. Bružas, B. Belchev ir P. Bagdonas)

2017-02-25 aktyvios paprastųjų pilkųjų zylių giesmės (gieda keliose vietose, giesmės aktyvios) Kamšos miške Kauno r. (R. Kembrytė) G2

2017-02-25 Paprastųjų pilkųjų zylių poros tuoktuvinis elgesys (čiulba, patinėlio „šokis“ prieš patelę) Raudondvaryje Kauno r. (S. Medžionis) G1

2017-02-25 aktyviai gieda abiejų rūšių pilkosios zylės Kaune (K.Bilinskas) G2

2017-03-04 aktyvios bukučių ir didžiųjų ir paprastųjų pilkųjų zylių giesmės Plungės r. Godelių k. (R. Kembrytė) G2, lyginant su Kauno r. paukščių giesmių mažiau

2017-03-17 2 paprastosios pilkosios zylės lankosi prie buvusios lesyklos kartu su mėlynosiomis ir didžiosiomis, žiemą neapsilankydavo, Pakumulšių km., Šiaulių raj. PM1 (M.Bružas)

2017-04-26 Paprastoji pilkoji zylė peri 8 kiaušinių dėtį inkile Upeglynio miške, Šakių r. I2 (R. Juškaitis)

 

ŠIAURINĖ PILKOJI ZYLĖ (Poecile montanus)

2017-01-22 Šiaurinė pilkoji zylė. Giesmė girdėta Meironių k. Ignalinos raj. G1 (M.Karlonas, Agnė Račkauskaitė)

2017-01-28 Šiaurinė pilkoji zylė gieda Mukulių k., Zarasų r. (D. Norkūnienė) G1

2017-01-29 Šiaurinė pilkoji zylė - giesmė Paramelio kaime, Varėnos raj. G1 (M. Karlonas, A. Račkauskaitė, M. Kanišauskas)

2017-02-04 šiaurinės pilkosios zylės giesmė Kaune Nemajūnų g. (K.Bilinskas) G1

2017-02-14 Giedanti šiaurinė pilkoji zylė Likėnų parke Biržų raj. ( B. Maldūnienė)G1

2017-02-15 šiaurinės pilkosios zylės giesmės Juodkrantėje G1 (M. Bružas, B. Belchev ir P. Bagdonas)

2017-02-25 aktyviai gieda abiejų rūšių pilkosios zylės Kaune (K.Bilinskas) G2

2017-02-27 Zylės - mėlynosios, didžiosios ir šiaurinės pilkosios aktyviai gieda Jonavos rajone. G2 (M.Karlonas)

2017-03-12 Šiaurinių pilkųjų zylių aktyvios giesmės šalia Verdulių, Radviliškio r. (A. Šimkus) G2

2017-03-24 itin aktyvios juodosios ir šiaurinės pilkosios zylės Stirbaičių miške Plungės r. (R. Kembrytė) G2

 

KUODUOTOJI ZYLĖ (Lophophanes cristatus)

2017-02-04 kuoduotosios zylės 2 vietose gieda Kaune prie Nemajūnų g. (K.Bilinskas) G1

2017-01-13 Kuoduotosios zylės giesmė Vilnuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G1

2017-02-11 Kuoduotoji zylė gieda Antazavės šile, Zarasų r. (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) G1

2017-02-15 kuoduotosios zylės giesmės Juodkrantėje G1(M. Bružas, B. Belchev ir P. Bagdonas)

2017-03-18 Poros kuoduotųjų zylių aktyvios giesmės ir perėjimo vietos ieškojimas Likėnų parke Biržų raj. G2 ( B. Maldūnienė)

 

JUODOJI ZYLĖ (Periparus ater)

2017-01-27 Juodoji zylė gieda Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G1

2017-02-04 poroje vietų Kamšos miške girdėtos juodųjų zylių pavasarinės giesmės Kauno r. (R. Kembrytė) G1

2017-02-04 Juodoji zylė gieda Pagiriuose G1 (Vilniaus raj.) (P. Bagdonas)

2017-02-06 Juodoji zylė - giesmė Didžiojo raisto k., Jonavos raj. G1 (M. Karlonas)

2017-02-11-12 Kelios juodosios zylės gana aktyviai gieda Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G1-

2017-02-15 juodosios  zylės giesmės Juodkrantėje G1 (M. Bružas, B. Belchev ir P. Bagdonas)

2017-02-18 Juodoji zylė gieda netoli lesyklos Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis) G1

2017-03-05 Juodosios zylės - gieda Didžiojo Raisto k. ir Alytuje G1 (M.Karlonas, A. Račkauskaitė)

2018-03-18 Juodųjų zylių giesmės Likėnų parke Biržų raj. G2( B. Maldūnienė)

2017-03-24 itin aktyvios juodosios ir šiaurinės pilkosios zylės Stirbaičių miške Plungės r. (R. Kembrytė) G2

 

MĖLYNOJI ZYLĖ (Cyanistes caeruleus)

2017. 01.11 Saulėtą dieną trumpos melynosios, didžiųjų ir juodųjų zylių giesmių ištraukos, Didžioji Riešė Vilniaus rajonas. (E. Sukackienė) G1

2017-01-12 Kaune sningant (temp apie - 4 C) giesmelę linksmai ir ilgai traukia mėlynoji zylė (M. Ružauskas)

2017 01 14 Mėlynosios zylės giesmė Macikuose (Šilutės raj.) (E. Užpelkis, P. Bagdonas) G1

2017-01-14 Mėlynoji zylė giedojo Žemuosiuose Šančiuose, Kaune. G1 (M.Karlonas, A.Račkauskaitė)

2017 01 17 Mėlynosios zylės giesmė Rietave G1 (P. Bagdonas)

2017 01 17 Mėlynosios zylės giesmė Šilalėje G1 (P. Bagdonas)

2017-01-20 melynoji zylė gieda Kaune Šančiuose prie gulbių šeryklos (K.Bilinskas) G1

2017-01-21-22 Kelios mėlynosios zylės gieda Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G1

2017-01-22 Panevėžyje girdisi pavienės mėlynųjų  zylių giesmės. (R. Kaunietis) G1

2017-01-24 Mėlynoji zylė. Pavienės giesmės Kauno ir Jonavos rajonuose. G1 (M.Karlonas)

2017-02-04 Vilniuje, Jėruzalėje tikras pavasaris. Gieda žaliukės, didžiosios zylės, mėlynosios zylės, alksninukai, bukučiai G1 (P. Bagdonas)

2017-02-04 didžiųjų ir mėlynųjų zylių pavasarinės giesmės Kamšos miške Kauno r. (R. Kembrytė) G1

2017-02-04 mėlynosios zylės gieda 4 vietose Kaune aplink KHE (K.Bilinskas) G1

2017-02-05 Mėlynoji zylė gieda Utenoje (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) G1

2017-02-10 atšilus vėl pradėjo giedoti didžiosios ir mėlynosios zylės Kauno r. (R. Kembrytė)G1

2017-02-11-12 Mėlynosios intensyviai gieda Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G2

2017-02-14 Mėlynosios zylės čiulba Klaipėdoje. G1 (M. Bružas)

2017-02-15  mėlynosios zylės giesmės Juodkrantėje G1 (M. Bružas, B. Belchev ir P. Bagdonas)

2017-02-16 Mėlynoji zylė - giesmės jau įprastos Kauno ir Jonavos raj. G2 (M.Karlonas)

2017-02-18 Mėlynosios zylės aktyviai gieda Nevėžio slėnio šlaituose netoli Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) G2

2017-02-27 Zylės - mėlynosios, didžiosios ir šiaurinės pilkosios aktyviai gieda Jonavos rajone. G2 (M.Karlonas)

2017. 02.28 gieda didžiosios ir mėlynosios zylės Didžioji Riešė, Vilniaus raj. (E. Sukackienė) G2

2017-02-28 pavienės mėlynosios zylės jau migruoja Kaune, pasirodė lesykloje pirmos migrantės (K.Bilinskas) PM1

2017-03-08 - Kopgalyje pastebima mėlynųjų zylių migracija į šiaurę (S.Karalius) PM1

2017.03.10 čiulba mėlynosios zylės Didžioji Riešė, Vilniaus rajonas. (E. Sukackienė) G2

2017-03-17 Didžiosios ir mėlynosios zylės aktyviai gieda Pakumulšių km., Šiaulių raj. G2 (M.Bružas)

2017-03-24 Vilniuje, Antakalnyje, mėlynosios zylės landžioja į plyšį daugiabučio namo pastogėje, kur kasmet peri. (A. Šimkus) L

2017-04-16 Porelės mėlynųjų zylių kopuliacija Paįešupio parke, Marijampolė, A. Žilinskienė

2016-04-23 Mėlynoji zylė neša pūkus į uoksą Nevėžio slėnyje ntoli Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) L

2017-04-26 Mėlynųjų zylių pradėtos dėtys inkiluose Upeglynio miške, Šakių r. I1 (R. Juškaitis)

 

 

DIDŽIOJI ZYLĖ (Parus major)

2017-01-02 Didžiosios zylės giesmė Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G1?

2017-01-06 Panevėžio mieste, esant -15'C temperatūrai, saulės atokaitoje didžiosios zylės patinėlis linksmai užgiedojo. Giesmelė pilna, skardi. Po trumpos pauzės ji pasikartojo. (R. Kaunietis) G1

2017. 01.11 Saulėtą dieną trumpos melynosios, didžiųjų ir juodųjų zylių giesmių ištraukos, Didžioji Riešė Vilniaus rajonas. (E. Sukackienė) G1

2017-01-14 Po vieną giedančią didžiąją zylę girdėta Vingio parke, Žvėryne ir Žirmūnuose, Vilniuje. (A. Šimkus) G1

2017-01-14 Didžiosios zylės. 2 individai giedojo Žemuosiuose Šančiuose, Kaune. G1 (M.Karlonas, A.Račkauskaitė)

2017 01 17 Didžiosios zylės giesmė Rietave G1 (P. Bagdonas)

2017-01-18 Didžiosios zylės pavasarinė giesmė Kaune (S. Medžionis) G1

2017-01-20 kelios didžiosios zylės pilnu garsu gieda Kaune Šančiuose (K.Bilinskas) G1

2017-01-21-22 Vilniuje, Antakalnyje jau nemažai giedančių didžiųjų zylių. (A. Šimkus) G1

2017-01-22 Panevėžyje girdisi pavienės didžiųjų zylių giesmės. (R. Kaunietis) G1

2017-01-23 Panevėžyje, dar nepilnai prašvitus, iš visų pusių aidi didžiųjų zylių giesmės. (R. Kaunietis) G2

2017-01-24 Didžioji zylė. Pavienės giesmės Kauno ir Jonavos rajonuose. G1 (M.Karlonas)

2017-01-26 Didžiosios zylės giesmė Klaipėdos mieste G1 (M. Bružas)

2017-01-(27-31) Girdimos didžiųjų zylių giesmės kiekvieną dieną, tęsiasi iki vienos valandos, Pakumulšių km., Šiaulių raj. G1 (M. Bružas)

2017-01-28 Didžioji zylė. Aktyvios giesmės (pastoviai girdima iki 4 giedančių paukščių) Jonavos raj. Didžiojo Raisto k. G2 (M.Karlonas)

2017-01-28 pirmoji didžiosios zylės giemė (cyku cyku, ir atsiliepia kita), Lazdynai, Vilnius G1 (G. Vaičaitytė)

2017-01-28 Didžioji zylė gieda Utenoje (D. Norkūnas) G1

2017-01-28 didžiosios zylės giesmė Smiltynėje G1 (J.Zarankaitė)

2017-01-28 Trijų didžiųjų zylių giesmės Veiviržėnuose (G1) (Andrius iš Šiuparių ir P. Bagdonas)

2017-01-29 dvi didžiosios zylės gieda saulėtoj Šilutėj G1 (P. Bagdonas)

2017-02-04 Vilniuje, Jėruzalėje tikras pavasaris. Gieda žaliukės, didžiosios zylės, mėlynosios zylės, alksninukai, bukučiai G1 (P. Bagdonas)

2017-02-04 didžiųjų ir mėlynųjų zylių pavasarinės giesmės Kamšos miške Kauno r. (R. Kembrytė) G1

2017-02-04 itin aktyviai giedančios didžiosios zylės prie Kauno HE ir visam Kaune (K.Bilinskas) G1

2017-02-05 Didžiosios zylės giesmės Zarasų raj. (I. Semionovas) G1

2017-02-10 atšilus vėl pradėjo giedoti didžiosios ir mėlynosios zylės Kauno r. (R. Kembrytė)G1

2017-02-10 Labai drovios didžiųjų zylių pavasarinės giesmės I Melnragėje, Klaipėda. G1 (M. Bružas)

2017-02-11 Did. zylės giesmė Eiguliai, Laisvės alėjoj, Nemuno saloj (I. Semionovas) G1

2017-02-14 Nemažai kur gieda didčkės zylės saulėtoj Šilutėj G1 (P. Bagdonas)

2017-02-15 didžiosios zylės giesmės Juodkrantėje G1 (M. Bružas, B. Belchev ir P. Bagdonas)

2017-02-16 Didžioji zylė - giesmės jau įprastos Kauno ir Jonavos raj. G2 (M.Karlonas)

2017-02-18 Didžiosios zylės aktyviai gieda Nevėžio slėnio šlaituose netoli Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) G2

2017-02-27 Zylės - mėlynosios, didžiosios ir šiaurinės pilkosios aktyviai gieda Jonavos rajone. G2 (M.Karlonas)

2017. 02.28 gieda didžiosios ir mėlynosios zylės Didžioji Riešė, Vilniaus raj. (E. Sukackienė) G2

2017-02-28 migrantės didžiosios zylės šturmuoja lesyklą Kaune (K.Bilinskas) PM1

2017-02- 28 Pirmosios didžiosios zylės tuoktuvių giesmė Mažeikiuose G1. G. Laukaitis;

2017-03-04 gausi zylių (did., mėl.) migracija Kaune (K.Bilinskas) PM2

2017-03-04 aktyvios bukučių ir didžiųjų ir paprastųjų pilkųjų zylių giesmės Plungės r. Godelių k. (R. Kembrytė) G2, lyginant su Kauno r. paukščių giesmių mažiau

2017.03.10 čiulba didžiosios zylės Didžioji Riešė, Vilniaus rajonas. (E. Sukackienė) G2

2017-03-17 Didžiosios ir mėlynosios zylės aktyviai gieda Pakumulšių km., Šiaulių raj. G2 (M.Bružas)

2017-04-10 Dviejuose didžiųjų zylių lizduose 1 ir 2 kiaušiniai Upeglynio miške, Šakių r. I1 (R. Juškaitis)

2017-04-21 didžiosios zylės statybos Didžioji Riešė, Vilniaus r. (E. Sukackienė) L

 

BUKUTIS (Sitta europaea)

2017-01-10 Bukučio giesmės Likėnų parke Biržų raj. ( B. Maldūnienė)G1

2017-01-14 Dviejų bukučių giesmės Vilniuje, Vingio parke ir Bukčiuose. (A. Šimkus) G1

2017-01-13 Bukučio giesmė Kretingos dvaro parke (M. Bružas, V. Eigirdas, I. Mickus) G1

2017-01-13 aktyvus bukutis Aukštajame Pavilnyje (G. Petkus) G1

2017-01-18 bukučio giesmė Akademija, Kauno r. (R. Kembrytė) G1

2017.01.20- pirma bukučio trelytė Bukčių miške, Vilnius G1 (G. Vaičaitytė)

2017-01-28 Bukutis gieda Mukulių k., Zarasų r. (D. Norkūnienė) G1

2017-02-03 Bukutis gieda Panevėžyje. (R. Kaunietis) G1

2017-02-03 du bukučiai vaikėsi viens kitą ir linksmai klegėjo Barzdūnuose saulėtoj Šilutėj (P. Bagdonas) (G1)

2017-02-04 Vilniuje, Jėruzalėje tikras pavasaris. Gieda žaliukės, didžiosios zylės, mėlynosios zylės, alksninukai, bukučiai G1 (P. Bagdonas)

2017-02-04 bukučiai gieda Kamšos miške Kauno r. (R. Kembrytė)G1

2017-02-04 bukučio giesmė Kaune netoli HE (K.Bilinskas) G1

2017-02-11-12 Keli bukučiai gana aktyviai gieda Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G1-G2

2017-02-18 Bukučiai aktyviai gieda Nevėžio slėnio šlaituose netoli Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) G2

2017-03-04 bukučio giesmė miškelyje prie Kauno marių netoli KHE (K.Bilinskas) G1

2017-03-04 aktyvios bukučių ir didžiųjų ir paprastųjų pilkųjų zylių giesmės Plungės r. Godelių k. (R. Kembrytė) G2, lyginant su Kauno r. paukščių giesmių mažiau

2017-03-09 Bukutis užėmęs „zylinį“ inkilą, platina jo angą Mukulių k., Zarasų r. (D. Norkūnienė) L

2017-03-12 tuoktuvinės bukučių giesmelės Vilniuje, Bukčių miške G2 (G. Vaičaitytė)

2017-03-13 Bukutis tvarko užimtą uoksą. Vainiūnai, Zarasų r.(D. Norkūnienė) L

2017-03-16 Zarasų r., prie Salako-bukučių pora užėmusi inkilą (siaurina angą, valo) L (A.Čerkauskas).

2017-03-18 Bukučiai - švilpavimai Drausgirio miške, Vilkaviškio raj. G1 (M.Karlonas)

2017-04-14 Mažiausiai 3 vietose aktyviai gieda bukučiai šalia Gondingos tvenkinio, Plungė. G2 (M.Bružas)

 

MIŠKINIS LIPUTIS (Certhia brachydactyla)

2017-01-14 Miškinis liputis gieda Vilniuje, Žirmūnuose. (A. Šimkus) G1

2017.01-25 pirmą kartą girdėtas liputis, Pilaitė, Vilnius G1 (G. Vaičaitytė)

2017-02-04 nedrąsi lipučio giesmė Kamšos miške Kauno r. (R. Kembrytė) G1

2017-02-25 lipučio giesmė Kamšos miške, Kauno r. (R. Kembrytė) G1

2017-03-02 Žengus pora žingsnių pasigirsta miškinio lipučio giesmė; už kelesdešimties metrų - dar vienas,  saulėtos Šilutės parke prie Šyšos (P. Bagdonas) G1

2017-03-05 Miškiniai lipučiai aktyviai gieda Anykščių r. (A. Šimkus) G2

2017-03-05 Miškinių lipučių giesmės girdėtos Padauguvos miške, Kauno raj. (G. Eigirdas) G1

2017-03-13 aktyvios lipučių giesmės Kamšos miške Kauno r. (R. Kembrytė) G2

2017-03-18 Lipučiai - aktyviai gieda įvairiose Drausgirio miško vietose, Vilkaviškio raj. G2 (M.Karlonas)

2017-03-23 Lipučiai - aktyvios giesmės Punios šile, Alytaus raj. G2 (M.Karlonas, Ž.Preikša)

2017-03-26 Lipučiai - giesmės Adutiškio ir Gutauninkų miškuose, Ignalinos rajone. G2 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

 

REMEZA (Remiz pendulinus)

2017-03-31 Rusne: 1 bird calling next to the fish ponds (k castren) PM1

2017-04-02 Remezų būrelis, Ventės ragas, Šilutės raj., PM1 (V.Eigirdas, V.Paškevičius, B.Stukienė)

2017-04-05 Remezų cypimas pagal Likėnų durpyną Biržų raj. PM1 (B. Maldūnienė)

2017 04 08-09 Remezų cypavimai Rusnėje ir Kintų tvenkiniuos PM2 (B. Belchev, V. Burinskienė, P. Bagdonas ir BirdID LT 2017 komanda)

2017-04-17 Medžiagą lizdui renkanti remeza šalia Gudelių ežero, Šiaulių r. (A. Šimkus) L

2017-04-23 Remezos įprastos šlapžemėje šalia Baltosios Vokės, Šalčininkų r. (A. Šimkus) PM2; G1

2017-04-30 Remėzos pora baigia austi lizdą Žiemkelio polderyje, Kauno r. (S. Medžionis) L

 

PLĖŠRIOJI MEDŠARKĖ (Lanius excubitor)

2017-02-05 kelyje Zarasai - Kaunas trys plėšriosios medšarkės. (I. Semionovas) Z

2017-03-12 plėšrioji medšarkė šalia Kalotės A. Žinlinskienė

2017-03-15 Plėšrioji medšarkė laukuose netoli Likėnų Biržų raj. (B. Maldūnienė) PM1?

2017-03-19 Biržų r. Šeškinės k. gieda čia perinti ir peržiemojusi plėšrioji medšarkė G1

2017-03-25 Plėšrioji medšarkė - giesmė pamiškėje prie Bobėnų k., Ignalinos rajone. G1 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

2017-03-29 Dvi atskirai ir toliau viena nuo kitos tupinčios plėšriosios medšarkės prie Gulbinų ežero Biržų rajone. PM2 (B. Maldūnienė)

 

 

KĖKŠTAS (Garrulus glandarius)

2017-02-28 Kelių kėkštų giesmės Vilnuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G2

2017-03-02 Visur kur šmirinėja, gieda, miauksi ir visaip kaip čiulba kėkštai,  Šilutės parke prie Šyšos (P. Bagdonas) G2

2017-03-04 kėkštai aktyviai dalinasi teritorijas miškelyje prie Kauno marių netoli KFHE (K.Bilinskas) G1

2017-03-17 agresyvūs rėkiantys bent 2 kėkštai Palangoje (G. Vaičaitytė)

2017-03-24 aktyvus kėkštų teritorinis elgesys Stirbaičių miške, Plungės r.(R. Kembrytė) G2

 

ŠARKA (Pica pica)

2017-01-31 Šarka - du individai tupėjo krūme prie Kalvarijos. G1? (M.Karlonas)

2017-02-11 Šarkos užėmusios lizdinę teritoriją, aktyviai veja kitus varninius, Nemunas, Nemuno sala (I. Semionovas)

2017-02-11 Šarkos tikrina ir kariauja dėl lizdų Klaipėdoje (J. Morkūnas) G1

2017-03-04 Šarka Kopgalyje (J.Zarankaitė)

2017-03-12 pirmasis šarkos balsas Vilniuje, Bukčių miške G1 (G. Vaičaitytė)

2017-03-13 Šarkų porelė tvarkosi praeitų metų lizdą Klaipėdoje. L (M.Bružas)

2017-03-18 Šarka - neša lizdine medžiagą prie Lazdijų miesto ir Vištytyje, Vilkaviškio raj. L1 (M.Karlonas)

2017-04-13 Šarkos statosi lizdą Klaipėdoje, Pušyno mikrorajone. L (M.Kaupys)

 

 

RIEŠUTINĖ (Nucifraga caryocatactes)

2017-03-09 tyli riešutinė Padubysio miške, Raseinių r. (R.Butkutė)

2017-03-18 Riešutinė - rėkauja Drausgirio miške, Vilkaviškio raj. G1 (M.Karlonas)

 

 KUOSA (Corvus monedula)

2017-02-10 Pastarosiomis dienomis Klaipėdoje nemažesniu nei 200 individų būriu skraido kuosos. Z (M. Bružas)

2017-02-15 daug kovų ir kuosų mišriame būryje knibinėja žemę, Lazdynai, Vilnius (G. Vaičaitytė)

2017-02-21 mišrus kuosų ir kovų būrys (apie 150) praskrido šiaurės kryptimi virš Juodkrantės (kartu ir 9 vieversiai) (J.Zarankaitė)

2017-02-28 Kuosos - migruoja Š-ŠR kryptimis, Jonavos, Kaišiadorių ir Kauno raj. PM2 (M.Karlonas)

2017-02-28 Kuosos kartu su kovais intensyviai migruoja Vilniuje. (A. Šimkus) PM2

2017-03-01 Kuosos - apie 30 paukščių į Š virš Didžiojo Raisto k., Jonavos raj. PM2 (M.Karlonas)

2017-03-02 Tūkstantiniai kuosų ir kovų būriai vakare renkasi nakvynei Utenos miesto želdiniuose (D. Norkūnas) PM2

2017-03-28 kuosos Širvintose neša lizdinę medžiagą. Visa kolonija (mažiausiai 6-7 lizdai) įsikūrusi Jaunimo g. daugiabučių ventiliacijos angose. (G. Petkus) L

 

KOVAS  (Corvus frugilegus)

 2017-02-04 Kovai, peržiemoję Panevėžyje, demonstruodami tuoktuvines pozas karksi savo "giesmes". (R. Kaunietis) G1

2017-02-14. Aukštai virš Vilniaus šiaurės rytų kryptimi praskrido vien iš 46 kovų sudarytas būrys PM1 .(R.karpavičius)

2017-02-15 daug kovų ir kuosų mišriame būryje knibinėja žemę, Lazdynai, Vilnius (G. Vaičaitytė)

2017-02-21 mišrus kuosų ir kovų būrys (apie 150) praskrido šiaurės kryptimi virš Juodkrantės (kartu ir 9 vieversiai) (J.Zarankaitė)

2017-02-20 Kovai jau kolonijoje pradėjo tvarkyti lizdus Klaipėda. R. Morkūnė L

2017-02-27 Ramygaloje, Panevežio r. kovai grįžę prie lizdų. (A.Naudžius)

2017-02-27 Kovai - būrys parskridęs į Užusalius, Jonavos raj., greta kolonijos. PM1? (M.Karlonas)

2017-02-27. Pirmieji kovai sugrįžę į koloniją Dusetose, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1

2017-02-27. Pirmieji kovai kolonijoje Utenoje. Vakare daug kovų sutūpę nakvynei Utenos miesto medžiuose (D. Norkūnas) PM1

2017-02-25 Kelios kovų poros sugrįžo į mini koloniją Panevėžyje, Nepriklausomybės a. parkelyje. L (R. Kaunietis)

2017-02-27 Kovai skraido kolonijoje šalia „Karpynės“ žuvininkystės tvenkinių, Raseinių r. (R. Šimkus) L

2017-02-28 Intensyvi kovų migracija Vilniuje. (A. Šimkus) PM2

2017-02-28 Kovai užėmę Panevėžio parko didžiąją koloniją. Jų šiemet labai daug. Senamiestyje, kur pernai kovai neperėjo, kol kas tylu ir dabar. L (R. Kaunietis

2017-02-28 Kovai grįžo į perėjimo koloniją Kuršėnuose. L (M.Bružaitė)

2017-02-28 Kovai - migruoja intensyviai migruoja Š-ŠR kryptimis, Jonavos, Kaišiadorių ir Kauno raj. PM2 (M.Karlonas)

2017-02-28 Kovai - grįžę į koloniją Veisiejuose. L (A.Račkauskaitė)

2017-02-28 Kovai Rasinių raj. Kolonijoje (J. Morkūnas)

2017-03-01 Kovai - apie 50 paukščių į Š virš Didžiojo Raisto k., Jonavos raj. PM2 (M.Karlonas)

2017-03-02 Pasvalyje kovai grįžę prie lizdų (A.Naudžius)

2017-03-02 Tūkstantiniai kuosų ir kovų būriai vakare renkasi nakvynei Utenos miesto želdiniuose (D. Norkūnas) PM2

2017-03-04 Plungės miesto kolonijoje kovai jau tvarkosi lizdus (R. Kembrytė) L

2017-03-12 Ukmergė-kovai kolonijoje G1 (A.Čerkauskas, D.Baronas).

2017-03-13 Kovai - grįžę į koloniją prie Kauno autobusų stoties G1, ir migruojantys į Š virš Užusalių k. Jonavos raj. PM2 (M.Karlonas)

2017-03-16 Kovai - sugrįžo į koloniją Užusaliuose, Jonavos raj. L (M.Karlonas) Pataisymas: vasario 27d. Užusaliuose stebėti kovai, buvo migrantai.

2017-03-29 Apie 200 kovų vis dar skraido laukuose prie Daumėnų kaimo Biržų rajone PM2 ( B. Maldūnienė)

 

 

PILKOJI VARNA (Corvus cornix)

2017-02-11 Varna skrido su šakele snape, galima kraus lizdą, Nemunas, Nemuno sala (I. Semionovas)

 2017-02-18 Pilkųjų varnų pora Panevėžyje kruopščiai apžiūrinėja medžių šakas, ieškodamos vietos lizdui. Viena, nusilaužiusi šakelę, atnešė ją į nusižiūrėtą maumedžio šakos vietą ir ten padėjo, bet, atrodo, nusprendė, kad ne čia ruoš naują lizdą. Patraukė toliau. (R. Kaunietis) L

2017-03-13 Pilkoji varna pradėjo krauti lizdą Utenoje. (D. Norkūnas) L

2017-03-14 Pilkųjų varnų pora pradėjo nešti naują lizdą, Vilnius, Santariškės (L.M. Šniaukštos) L1

2017-03-19 Pilkoji varna krauna lizdą Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis) L1

2017-03-24 Pilkoji varna taiso pernykštį, smarkiai apirusį lizdą, Vaikutėnai, Utenos r. (D. Norkūnienė) L1

2017-03-29 Dvi pilkosios varnos su medžio šakelėmis snapuose netoli Gulbinų ežero Biržų rajone.L (B. Maldūnienė)

2017-03-30 Pilkoji varna neša gūžtos medžiagą į kovo 13 d. pradėtą krauti lizdą Utenoje. (D. Norkūnas) L

2017-03 paskutinę savaitę pradėjo perėti pilkosios varnos Biržų raj. I2 (B. Maldūnienė)

2017-04-02 Pilkoji varna nešasi šakeles lizdui, Klaipėdos raj. L (M.Bružas)

2017-04-06 Pilkoji varna peri lizde Utenoje (D. Norkūnas) I2

 

 

KRANKLYS (Corvus corax)

2017-01-29 Kranklys - dviejų individų tuoktuviniai šokiai ties Karčiupiu, Kauno raj. G1 (M.Karlonas)

2017-01-29 Kranklys - dviejų individų tuoktuviniai šokiai ties Perloja, Varėnos raj. G1 (M.Karlonas, A. Račkauskaitė)

2017-01-29 Kranklys - dviejų individų tuoktuviniai šokiai ties Kampų k., Alytaus raj. G1 (M.Karlonas, A. Račkauskaitė)

2017-01-31 Kranklys - dviejų individų tuoktuviniai skrydžiai ties Sasnava, Marijampolės raj. G1 (M.Karlonas)

2017-01-31 Kranklys - dviejų individų tuoktuviniai skrydžiai ties Naujienėle, Kalvarijos sav. G1 (M.Karlonas)

2017-02-04 Panevėžio apylinkėse aidi kranklių tuoktuviniai balsai. (R. Kaunietis) G1

2017-02-10 Kranklių tuoktuviniai skrydžiai Klaipėdoje, netoli I Melnragės. G1 (M. Bružas)

2017-02-11 Krankliai - tuoktuviniai skrydžiai prie Išlaužo, Kauno raj. G2 (M.Karlonas)

2017-02-11 Kranklių poros tuoktuviniai pasiskraidymai Raudondvatryje, Kauno r. (S. Medžionis) G1.

2017-02-12 kranklių poros demonstracinis sinchronizuotas skrydis virš Kamšos miško Kauno r. (R. Kembrytė) G1

2017-02-14 Pora kranklių gynė lizdą nuo paprastojo suopio netoli Kirdonių kaimo Biržų raj.( B. Maldūnienė)G1

2017.02.19 kranklių pora baigia renovuoti savo lizdą, kuri rudeni buvo iškrapšte elektrikai, Domeikava, Kauno r. G2 (K.Valinčienė)

2017-02-19 Kranklių tuoktuviniai skrydžiai Amalvo polderyje, Marijampolės raj. G2 (M.Karlonas, A.Račkauskaitė)

2017-02-21 Dviejų kranklių porų tuoktuvių skrydžiai Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G1

2017-02-26 šešetas kranklių susiskirstę į tris poras skrido vartydamiesi virš Bulavėnų k., Kelmės r.. Gražu. (R. Butkutė) G2

2017.03.02 kranklys virs misko pikiravo ir sklande,Didžioji Riešė, Vilniaus rajonas. (E. Sukackienė) G1

2017-03-04 Palūknyje daugybė kranklių, bent trys poros skraido išdykaudamos. G2 (G. Vaičaitytė)

2017.03.09 Krankliai turbūt pradėjo perėti, nes matyti tik vienas poros narys saugantis teritoriją prie lizdo. (K.Valinčienė)

2017-03-10 kelyje Kelmė - Tytuvėnai, aukštos įtampos stulpuose peri dvi poros kranklių. Matyti uodegos kyšančios iš lizdų, o aukštėliau tupintis individas stebi teritoriją (R.Butkutė) I2

2017-03-14 Kranklys tupi lizde Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis) I2

2017-03-18 Kranklys - tupi lizde aukštos įtampos stulpe prie Kalvarijos. L/ I2?(M.Karlonas)

2017-03-24 kranklių poros tuoktuviniai skrydžiai virš Stirbaičių miško Plungės r. (R. Kembrytė) G1

2017-03-31 Biržų r. Dainiūnų k. kranklys sėkmingai surinko pempės kiaušinius iš lizdo.Pempės į šį lauką grįžo kovo antrą savaitę. L2

 

 

 

PAPRASTASIS VARNĖNAS (Sturnus vulgaris)

2017-01-03 15 varnėnų laukuose prie Mingės (B. Belchev ir P. Bagdonas) Z

2017-01-14 2 stebeti ryte ir 3 dieną Kaune netoli Nemuno. (K. Bilinskas) Z

2017-01-14 2 špokai prie senojo turgaus saulėtoje Šilutėje (E. Užpelkis ir P. Bagdonas) Z

2017-01-15 Vienas, galimai špokų karalius, tupėjo eglės viršūnėj ir reguliavo eismą žaliukėm. Saulėta Šilutė. (P. Bagdonas) Z

2017-01-15 Du paukščiai Ventės rage. (V. Eigirdas) Z

2017-01-18 pora varnėnų stebėta Kurtuvėnų miestelyje, Bubių sen., Šiaulių r. Paukščiai tupėjo medžiuose. Vietinio gyventojo A.Ulvido teigimu, pora šių paukščių miestelyje laikėsi nuo gruodžio mėnesio (V. Lopeta) Z

2017-01-21 15-20 paukščių būrelis Neveronyse (Kauno raj.) kartu su smilginiais strazdais ir kitais paukščiais (M. Ružauskas) Z

2017-01-22 Trakuose du varnėnai lankosi lesykloje (V. Žemaitienė) Z

2017-01-25 Kirdonių kaimo laukuose Biržų raj.matyti du paprastieji varnėnai (B. Maldūnienė)Z

2017-01-29 Trakuose į sodą užsuko apie 30 varnėnų būrys. Pabuvo trumpai ir nuskrido. (Z) (V. Žemaitienė)

2017.01.29 stebėti 2 varnėnai kartu su smilginiais strazdais Domeikavoje, Kauno r. (Z) (K.Valinčienė)

2017-01-31 Vienas paukštis stebėtas Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos kieme.

Kaunas (V. Burinskienė) Z

2017-02-01 Kaune Žemuose Šančiuose iki 4 špokų skirtingose vietose. (K. Bilinskas) Z

2017-02-04 Visą žiemą keli špokai žiemojo krūmynuose prie Kauno HE smilgiakų arba svirbeliu būriuose. Matyti po 2-7, o šiandien net 8 ir dar 1 prie ''Lesto'' kaip ir kasmet. (K. Bilinskas) Z

2017. 02.04 pirmi varnėnai 15 vnt, Miežiškiai, Panevėžio rajonas. (E. Sukackienė) PM1

2017-02-08 Būrelis (7 paukščiai) praskrido Vilniuje Senamiestyje. (G. Riauba)

2017-02-19 Varnėnai - 5 paukščiai prie Ąžuolinių k., Alytaus raj ir 1 būryje su smilginiais strazdais Amalvo polderyje Marijampolės raj. PM1 (M.Karlonas, A. Račkauskaitė)

2017-02-19 Kaune matyti 3, nelabai aktyviai čiulbėjo. (M. Kirstukas) PM1

2017-02-20  Vilniuje, Tuskulėnų parke, vienas individas ant žemės ieškojo maisto (I. Domarkienė) PM1

2017-02-23 2 paukščiai susigūžę tupėjo klevo viršūnėje Voveriškio km. Klaipėdos raj. (M. Briedis) PM1

2017-02-24 du varnėnai praskrido į šiaurę Klaipėdoje PM1 (S.Karalius)

2017-02-24 2 paukščiai sodyboje Stulgių k., Šakių raj. (Olius Atkočaitis Aloyzas Kavaliauskas) PM1

2017-02-25 2017.02.25-26 stebėtas 1 varnėnas Domeikavoje, Kauno r. (K. Valinčienė) PM1

2017-02-26 30-40 paukščių pievoje Voveriškių km. Klaipėdos raj. (M. Briedis) PM1

2017-02-27 Varnėnai būreliais ir pavieniu PM1, Šilutės r. (Vienas bandė apsimesti brastiniu tilviku) (P. Bagdonas)

2017-02-27 1 varnėnas stebėtas Smiltynėje (J.Zarankaitė)

2017-02-28 Pirmasis varnėnas Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

2017-02-28 Pirmas varnėnas ąžuolo viršūnėj Kalviškių k., Raseinių r. (R. Butkutė)

2017-02-28 Biržų r. Dainiūnų k. 4 varnėnai PM1 (A.Naudžius)

2017-02-28 Paprastieji varnėnai - 5+ prie Pyplių k. laukuose. PM1 (M.Karlonas)

2017-02-28. Vienas varnėnas ant laidų Vyžuonėlių k., Rokiškio r. (D. Norkūnienė) PM1

2017-02-28 Paprastasis varnėnas, 4 paukščiai Raseinių raj. (J. Morkūnas)

2017 02 28 Paprastasis varnėnas, 3 vnt. virš Vilniaus miesto, PM1 (B.Stukienė)

2017-03-01 Varnėnas gieda Žiežmariuose, kaišiadorių raj. (J. Morkūnas) G1

2017-03-02 - varnėnas Kopgalyje PM1 (S.Karalius)

2017-03-02 Varnėnas praskrido Vilniuje, Šnipiškėse. (A. Šimkus) PM1

2017.03.02 10 varnenu Šaltoniškės, Vilniaus raj. (E. Sukackienė) PM1

2017-03-04 4 varnėnai ant elektros laidų netoli Budrikių, Rietavo sav. (R. Kembrytė) PM1

2017-03-04 - dešimtys varnėnų laukuose ties Klaipėda PM1 (S.Karalius)

2017-03-04 11 varnėnų būrys skraido Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

2017-03-04 Pirmasis varnėnas šiemet sodyboje Karkazų kaime, Šakių raj. PM1 (R. Juškaitis)

2017-03-04 Varnėnai Papiškio k., Vilniaus r. (A. Skirpstas) PM1

2017-03-05 Keli varnėnai Andrioniškyje, Anykščių r. (A. Šimkus) PM1; G1

2017-03-05 Paprastasis varnėnas- būrys matytas prie Bernatonių miestelio, Kauno raj. (G. Eigirdas).PM1

2017-03-07 Du varnėnai Birštone.(R. Kaunietis)

2017.03.08 d. giedantis varnėnas Šnipiškėse, Vilniuje. (R. Padaigienė) G1/ PM1

2017-03-08 Varnėnai būreliais skrenda Šilalės, Raseinių ir Kauno raj.(J. Morkūnas) PM1

2017-03-09 14 varnėnų Sereikiškių parke, medžio viršūnėje čiulba. G1(R. Kaunietis)

2017-03-09 Varnėnai jau nereti Vilniuje. (A. Šimkus) PM1-PM2

2017.03.09 Varnėnas čiulbantis beržo viršūnėje, Didžioji Riešė, Vilniaus rajonas. (E. Sukackienė) G1

2017-03-10 Zarasų r., Salakas-3 varnėnai PM1 (A.Čerkauskas).

2017-03-10 Paprastasis varnėnas. Plungės raj. Reiskių km. Balsas, inkilų užėmimas. (G. Laukaitis) PM1/G1

2017-03-11 Trys varnėnai čiulbėjo ant laidų sename sode. Marijampolės raj,. PM1 Patašinės km.

2017-03-12 Stebėti 3 varnėnai. Kretingos mieste M.Tiškevičiutės mokyklos teritorijos kieme įkeltuose inkiluose. Pora tvarkė vieną inkilą, prie kito inkilo čiulbėjo patinėlis. (Stebėta 8h:20 min.) (A. Miklovis) G1/L

2017-03-12 Varnėnas gieda Panevėžyje. G1 (R. Kaunietis)

2017-03-12 Varnėnai - 3 paukščiai Išorų k. ir 160 žiemkenčių lauke prie Didžiojo Raisto k., Jonavos raj. PM1 (M.Karlonas, A.Račkauskaitė)

2017-03-12 Varnėnai jau įprasti Radviliškio r. (A. Šimkus) PM1-PM2; G1

2017-03-13 Zarasų r., Purvynės k.-varnėnas PM1 (A.Čerkauskas).

2017-03-13 Paprastasis varnėnas, apsimesdamas raudongalve sniegena ir kiemo katėmis, gieda prie inkilo Klaipėdos mieste. G1/PM2 (M.Bružas)

2017-03-13 Varnėnai (dar ne gausiai) renkasi Tumėjos kaime, Anykščių raj. Apžiūrinėja inkilus, gieda. G2 (R. Kaunietis)

2017-03-13 varnėnai pradėjo tvarkyti inkilus Smiltynėje (J.Zarankaitė) L

2017-03-14 Varnėnai - migruoja ir gieda prie inkilų grįžę į kaimus Kauno ir Jonavos raj. PM2, G1 (M.Karlonas)

2017-03-14 Grupelės varnėnų švilpauja Pašešupio parke ir mieste. PM2 Marijampolė, A. Žilinskienė

2017-03-15 Zarasų r., Salakas-masiškai pasirodė varnėnai PM2 (A.Čerkauskas).

2017-03-15 Paprastieji varnėnai grįžo prie inkilų Pakumulšių km., Šiaulių raj. G1/PM1 (R. Bružas, A. Bružienė)

2017-03-15 Pirmieji varnėnų švilpavimai Utenoje. (D. Norkūnas) G1

2017-03-15 Varnėnai Daumėnų, Pabiržės gyvenvietėse ir būriai laukuose Biržų raj. PM2; G1 (B. Maldūnienė)

2017-03-16 Paprastieji varnėnai veja kitus varnėnus nuo inkilų, patys šalia jų gieda ir į juos landžioja. G2/L (M.Bružas)

2017-03-16 Varnėnai - sugrįžo ir aktyviai gieda Didžiąjame Raiste, Jonavos raj. PM2, G1 (M.Karlonas)

2017-03-17 Varnėnai - gausu skrendančių ir tupinčių laukuose: Jonavos, Kauno, Prienų, Alytaus, Lazdijų raj. PM2 (M.Karlonas)

2017-03-18 Varnėnai jau dažni, gieda prie inkilų Vilniuje, Vilniaus, Trakų ir Šalčininkų r. (A. Šimkus) PM2; G2

2017-03-18 Varnėnai švilpauja prie inkilų ir medžiuose. Marijampolė PM2, G2? A. Žilinskienė

2017-03-19 Paprastieji varnėnai dažni Šiaulių raj. PM2 (M.Bružas)

2017-03-19 varnėnai netoli Šatrių Klaipėdos r. (A. Žilinskienė) PM2

2017-03-20 Varnėnų pora neša lizdo medžiagą į inkilą Utenoje (D. Norkūnienė, D. Norkūnas) L

2017-03-24 varnėnai užsiiminėja inkilus sodyboje Godelių k. Plungės r. (R. Kembrytė) L

2017-03-25 Didelis būrys varnėnų pievoje netoli Patašinės kaimo, Marijampolės raj. Aušra Žilinskienė PM2

2017-03-27 Varnėnai jau užėmę inkilus Tumėjos kaime, Anykščių raj. (R. Kaunietis)

2017-03-31 Varnėnų pora gieda prie inkilo, medžio viršūnėje, kita pora ieško vietos perėjimui, Pakumulšių km., Šiaulių raj. G2 (M.Bružas)

2017-04-01 Daug varnėnų švilpauja jau prie inkilų. Marijampolė, A. Žilinskienė. G2

2017-04-08 Paprastųjų varnėnų kopuliacija, Kauno raj. G2 (M.Bružas)

2017-04-12 Paprastasis varnėnas nešasi šakelę Klaipėdoje, Pušyno mikrorajone. L (M.Bružas)

2017-04-13 Paprastasis varnėnas pakilo nuo pievelės su pilnu snapu sausų pernykščių lapų, Malūno parkas, Klaipėda. L (M.Bružas)

2017-04-24 Dviejuose varnėnų lizduose po 3 kiaušinius ir dar dviejuose – po 1 kiaušinį. Kituose 16 inkilų baigti arba tik kraunami lizdai. Karkazų kaime, Šakių r. I1 (R. Juškaitis)

2017-04-27 Varnėnas skrido Panevėžyje pilnu maisto snapu. (R. Kaunietis)

2017-04-29. Kelios Vingio parko varnėnų šeimos skraidančios su maistu snape .Vilnius. J1.(R.Karpavičius)

 

 

 

NAMINIS ŽVIRBLIS (Passer domesticus)

2017-02-13 Naminiai žvirbliai čiauška daug garsiau, energingiau nei prieš tai, Klaipėda. G1? (M. Bružas)

2017-03-13 Naminiai žvirbliai landžioja po namo stogu, lietvamzdžiu, turbūt, ruošiasi lizdelius, Klaipėda. L (M.Bružas)

2017-03-13 Naminis žvirblis čirškia šalia ankstesnių metų perimvietės. Dusetos, Zarasų r. (D. Norkūnienė) G1

2017-04-04 2 naminių žvirblių patinėliai pešasi; stebėta poros kopuliacija, Pušyno mikrorajone, Klaipėdoje. G2 (M.Bružas)

2017-04-07 naminis žvirblis renka lizdinę medžiagą Akademija, Kauno r. (R. Kembrytė) L

2017-04-15 naminis žvirblis landžioja po medinės Beržoro bažnyčios stogu su šapeliais Plungės r. (R. Kembrytė) L

2017.04.19 naminių žvirblių pora darbavosi nemuno krantinėje rinkdama maistą savo atžaloms. J1 (K.Valinčienė)

2017-04-27 Naminis žvirblis stebėtas su plunksna snape, įlindo į daugiaaukščio gyvenamojo namo plyšį, Bomelio Vitėje, Klaipėdoje. L (M.Bružas)

2017-04-30 Naminio žvirblio patelė nuo pievelės rankiojo vabzdžius, nešė juos lizdan gandralizdyje Rusnėje, Šilutės raj. J1 (M.Bružas)

 

KARKLAŽVIRBLIS (Passer montanus)

2017-03-16 1 karklažvirblis intensyviai gieda tupėdamas ant gatvės žibinto, Klaipėda. G1 (M.Bružas)

2017-04-15 Karklažvirblis neša lizdą Kisiniškių k. Šeimenos sen., Vilkaviškio r.sav. (E.Greimas) L;

2017-04-30 Karklažvirblis neša medžiagą lizdui į gandralizdį Rusnėje, Šilutės raj. L (M.Bružas)

 

PAPRASTASIS KIKILIS (Fringilla coelebs)

2017-01-06 Keturi paukščiai pastoviai stebimi Klaipėdos raj. Šaipių k. (G. Gražulevičius) Z

2017-01-09 Mažiausiai 40 paukščių kitų žvirblinių paukščių būryje prie Pašilių, Rokiškio r. Didelis kiekis vienoje vietoje žiemą. (A. Naudžius) Z

2017.03.10 Kikilis girdėtas miške Didžioji Riešė, Vilniaus rajonas. (E. Sukackienė) G1

2017.03.14 kikilis gieda Nemuno ir Neries santakoje, Kaune. G1 (K.Valinčienė)

2017-03-14 Trys pavieniai paprastieji kikiliai Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1

2017-03-15 kikilis čiulba Smiltynėje G1 (J.Zarankaitė)

2017-03-15 - paprastieji kikiliai pavieniui ir po keletą traukia į šiaurę Kopgalyje PM1 (S.Karalius)

2017-03-15 Paprastasis kikilis - giesmė Kaune, prie Ąžuolyno parko. G1 (M.Karlonas)

2017-03-18 Paprastasis kikilis Panevėžyje PM1 (R. Kaunietis)

2017-03-17 Paprastasis kikilis gieda Kaune (P.Ignatavičius)

2017-03-18 10-15 paprastųjų kikilių būrelis Papio ežero pakrantėje ties Mikašiūnais, Vilniaus r., girdėtos nedrąsios giesmės. (A. Šimkus) PM1; G1

2017-03-18 Paprastasis kikilis gieda Druskininkuose (P.Ignatavičius, J.Klimaitė)

2017-03-18 Kikiliai Pašešupio parke ir kitose vietose prie Šešupės. Maitinasi, gieda. Marijampolė PM2/G2 A. Žilinskienė

2017-03-18 Paprastieji kikiliai - pavieniai ir būreliais skrenda virš Drausgirio miško, Vilkaviškio raj. ir Kalvarijos sav. PM1 (M.Karlonas)

2017-03-18 Paprastasis kikilis prie Šventosios miestelio.A. Skirpstas

2017-03-19 Biržų r. Dainiūnų k. gieda paprastasis kikilis. PM1 A. Naudžius

2017-03-19 Zarasų r., Aželiai-paprastojo kikilio patinas PM1 (A.Čerkauskas).

2017-03-19 pirmoji paprastojo kikilio giesmė Kamšos miške, Kauno r. (R. Kembrytė) PM1/G1

2017-03-19 Paprastasis kikilis - giesmė Merkinėje, Varėnos raj. G1 (M.Karlonas)

2017-03-19 Paprastasis kikilis miško pakraštyje Karkazų kaime, Šakių r. PM1 (R. Juškaitis)

2017-03-20 Paprastasis kikilis gieda Klaipėdoje. G1 (M.Bružas)

2017-03-20 Paprastasis kikilis - giesmė Veisiejuose, Lazdijų raj. G1 (M.Karlonas, A.Račkauskaitė)

2017-03-21 Paprastasis kikilis gieda Panevėžyje. G1 (R. Kaunietis)

2017-03-21 Paprastasis kikilis gieda Nevėžio slėnyje šalia Raudondvario, Kauno r. (S. Medžionis) PM1, G1

2017-03-21 Keli kikiliai (patinai) mišriame čivylių, nendrinių ir geltonųjų startų būrelyje. Kalbutiškės, Zarasų r. (D. Norkūnienė) PM1

2017-03-21 Paprastieji kikiliai jau įprasti Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM2; G1

2017-03-22 - paprastieji kikiliai Kopgalyje traukia masiškai PM2 (S.Karalius)

2017-03-22 paprastųjų kikilių jau gausu Kamšos miške, aktyviai gieda, Kauno r. (R. Kembrytė) PM2/G2

2017-03-22 Biržų r. Daug kikilių PM2 ( A. Naudžius)

2017-03-22 Kikilis gieda Dusetose, nedideli kikilių būreliai traukia Zarasų r. (D. Norkūnienė) G1/PM1

2017-03-22 paprastasis kikilis gieda Vilniuje Baltupiuose miškelyje ir Vingio parke (G.Petkus)PM1/G1

2017-03-23 Zarasų r. Aželiai-masiškai pasirodė paprastieji kikiliai PM2 (A.Čerkauskas).

2017-03-23 aktyvūs paprastieji kikiliai Vilniaus Pavilnių regioniniame parke (Aukštasis Pavilnys, Žemasis Pavilnys, Belmontas.)(G. Petkus) G1

2017-03-23 Negausiai gieda kikiliai Jaskoniškių miške, Zarasų r. (D. Norkūnienė) G1

2017-03-23 Paprastasis kikilis - giesmė prie ASU, Kaune ir Punios šile, Alytaus raj. G1 (M.Karlonas, Ž.Preikša)

2017-03-23 pirmoji kikilio giesmelė Vilniuje, Vingio parke G1 (G. Vaičaitytė)

2017-03-24 paprastieji kikiliai įprasti, aktyvios giesmės Plungės r. (R. Kembrytė) PM2/G2

2017-03-24 Paprastieji kikiliai dažni Klaipėdoje. G1/PM2 (M.Bružas)

2017-03-24 Dideli paprastųjų kikilių būriai pagal Grubos mišką Biržų raj. PM1, G1 (B. Maldūnienė)

2017-03-25 Paprastieji kikiliai - giesmės Adutiškio ir Gutauninkų miškuose, Ignalinos rajone. G2 (M.Karlonas, L.Raudonikis, A. Čerkauskas, S.Skuja ir 4P 2017 dalyviai)

2017-03-25 Nemažas būrys migruojančių kikilių ieškojo maisto ant žvyrkelio ir šalia esančiame sode. Marijampolės raj. A. Žilinskienė PM2

2017-03-26 apie 200 migruojančių kikilių būrys Godelių k. Plungės r. (R. Kembrytė) PM2

2017-03-27 Kikiliai plačiai pasklidę Tumėjos miške, Anykščių raj. PM2 (R. Kaunietis)

2017-03-27 Paprastieji kikiliai aktyviai gieda Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G2

2017-03-29 Intensyvi paprastųjų kikilių migracija Šilutės raj. PM2 (M.Bružas)

2017-03-30 Kikilio giesmė, Viešvilė, Tauragės raj., G1, PM2 (B.Stukienė, V.Paškevičius)

2017-04-01 Kikilių, juodųjų strazdų, žaliukių giesmės skamba Šešupės pakrantėse, parkuose. Marijampolė, A. Žilinskienė G2

2017-04-01 Intensyvi paprastųjų kikilių migracija, skrenda būreliai po 30-50 paukščių, Molėtų r.sav. Bendžiukų k., (E.Greimas), PM2

2017-04-01 Paprastieji kikiliai labai gausiai migravo Anykščių r. (A. Šimkus) PM2

2017-04-01 labai aktyvūs kikiliai Vilniuje, Bukčių miške (G. Vaičaitytė) G2

2017-04-06 Migruojančių paprastųjų kikilių būriuose Vilniuje, Antakalnyje, daugumą sudaro patelės. (A. Šimkus)

 

 

ŠIAURINIS KIKILIS (Fringilla montifringilla)

2017-01-05 Vienas patinėlis lankėsi lesyklavietėje Panevėžio mieste. (R. Kaunietis) Z

2017-01-06 Trys paukščiai pastoviai stebimi Klaipėdos raj. Šaipių k. (G. Gražulevičius) Z

2017-01-06 1 Griaužių miške prie šėryklos, Biržų r. (A. Naudžius) Z

2017-01-08 Lesykloje Prienuose nuolat lankosi 2 paukščiai. Prieš 3 sav. ten pat buvo 1 ind. bet kurį laiką buvo dingęs. (Ž. Preikša) Z

2017-01-08 Vienas paukštis lesykloje Laumėnų km. Ukmergės raj. (K. Jarmalavičius)

2017-01-09 Mažiausiai 20 paukščių kitų žvirblinių paukščių būryje prie Pašilių, Rokiškio r. (A. Naudžius) Z

2017-01-11 Patelė matyta prie lesyklos Vilniuje, Pilaitėje (S. Minkevičius, R. Gegelevičius)

2017-01-11 Ne mažiau kaip 5 paukščiai laikosi Ventės rage. (V. Eigirdas) Z

2017-01-13 Laumėnų km. Ukmergės raj. vienas individas lesykloje. Ko gero tas pats stebėtas ir 01.08 (A. K. Jarmalavičiai) Z

2017-01-14 7 paukščiai būryje su keliais šimtais kitų paukštelių kiečiais apžėlusioje pievoje šalia Daubutiškių (Šalčininkų raj.) (V.Žemaitienė, B.Stukienė) Z

2017-02-01  Stebetas tarp žaliukių Kaune Žemuose Šančiuose. (K. Bilinskas) Z

2017-02-03 Tik vienas kikilis mišriame čivylių,startų,žaliukių(~400vnt.)būryje Rakavos km. (A. Kasparavičius)

2017-02-05 1 paukštis stebėtas lesykloje vasario 5-7 dienomis. Vilnius, Antakalnis, Vileišio g. (V. Gasiūnaitė) Z

2017-02-06 iki 09 dienos prie lesyklos Pabiržėje Biržų raj. matytas šiaurinis kikilis (B. Maldūnienė)Z

2017-02-08 1 paukštis lesykloje. Dembava, Panevėžio r. (I. Vaičiūnaitė) Z

2017-02-12 Vienas patinėlis, Marijampolė, Ramybės parkas. Tupėjo medyje kartu su juodagalvėmis sniegenomis. (A. Žilinskienė)

2017-02-25 šiaurinis kikilis lesykloje Kaune (K.Bilinskas) Z

2017-02-25 Atšalus ir pasnigus, du šiauriniai kikiliai lesykloje Pabiržėje, Biržų rajone. (B. Maldūnienė) Z

2017-03-14 Zarasų r., Aželiai-šiaurinio kikilio patelė, PM1 (A.Čerkauskas).

2017-03-22 - šiauriniai kikiliai Kopgalyje PM1 (S.Karalius)

2017-03-24 Šiaurinio kikilio riksmas Grubos miško pakraštyje Biržų raj. PM1, G1 (B. Maldūnienė)

2017-04-01 Vienas šiaurinis kikilis užsuko į lesyklą paieškoti likučių SPM1 (Trakai, V. Žemaitienė)

2017-04-16 Šiaurinio kikilio patelė Nevėžio slėnyje, Kauno r. (S. Medžionis) PM1

2017-04-16-17 Keli šiauriniai kikiliai paprastųjų būryje laukuose šalia Radviliškio ir trys Radviliškyje. (A. Šimkus) PM1/PM2

2017-04-21 - Kopgalyje intensyvi šiaurinių kikilių migracija. Kai kurie būriai siekia virš 500 paukščių. PM2 (S.Karalius)

 

SVILIKĖLIS (Serinus serinus)

2017-03-24 Ventės rage sugautas pirmasis šiais metais svilikėlis. Ankstyviausia pavasarinė registracija - svilikėlis šiais metais sugrįžo anksčiausiai nei bet kuriais kitas metais (V. Jusys) PM1

2017.03.29 d. svilikėlis, stebėtas Vilniuje, Šnipiškėse, kieme prie lesyklos . (R. Padaigienė) PM1

2017-04-02 Svilikėlis - giesmė Alytuje. G1, PM1 (M.Karlonas, A. Račkauskaitė)

2017-04-02 Svilikėlio giesmė, Šulutė, PM1, G1 (B.Stukienė, V.Paškevičius)

2017-04-02 Giedantis svilikėlis girdėtas Vilniuje, Senamiestyje. (M. Šniaukštienė) PM1; G1

2017-04-03 Giedantis svilikėlis girdėtas Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) PM1; G1

2017-04-03 Svilikėlis čiulba Traupio miestelyje, Anykščių r. PM1 G1 (R. Kaunietis)

2017-04-10 Svilikėlis čiulba Panevėžyje. G1 (R. Kaunietis)

2017-04-10 Svilikėlis girdėtas Kaune, Petrašiūnuose. PM1/G1 (V.Keturakytė)

2017-04-12 Svilikėlis gieda Klaipėdoje, Bomelio Vitės mikrorajone. PM1/G1 (M.Bružas)

2017-04-14 - svilikėlis čiulba Klaipėdoje G1 (S.Karalius)

2017-04-18 - Svilikėlis čiulba Vilniuje. PM1 (A. Skirpstas)

2017-04-20 Svilikėlis gieda Nemuno sloje Kaune (S. Medžionis) G1

2017-04-20 Svilikėlis - giesmė Šilutėje. G1 (M. Karlonas, V. Eigirdas)

2017-04-22 - Svilikėlis čiulba Marijamplėje. PM1 (A. Skirpstas)

2017-04-23 Svilikėlio giesmė G1 , Trakai. (V. Žemaitienė)

2017-04-23 Svilikėlis - giesmė Alytuje. PM2, G1 (M.Karlonas)

2017-04-25 4 Svilikėliai stebėti Pušyno mikrorajone, Klaipėdoje. PM2/G1 (M.Bružas)

 

 

ŽALIUKĖ (Carduelis chloris)

2017-01-25 pirma girdėta žaliukės pavasarinė giesmė šiais metais Nemuno sala, Kauno m. (giedojo 1 paukštis) (R. Kembrytė) G1

2017-01-25 Žaliukė čiulba Panevėžyje (R. Kaunietis) G1

2017-01-28 Žaliukė gieda Utenoje (D. Norkūnas) G1

2017-02-03 Zarasų r., Salakas-gieda žaliukė (A.Čerkauskas) G1

2017-02-04 Vilniuje, Jėruzalėje tikras pavasaris. Gieda žaliukės, didžiosios zylės, mėlynosios zylės, alksninukai, bukučiai G1 (P. Bagdonas)

2017-02-04 giedančios žaliukės Kaune krūmynuose prie HE (K.Bilinskas)

2017-02-06 Žaliukės giesmė prie lesyklos Pabiržėje Biržų r. ( B. Maldūnienė)G1

2017-02-07 pirmas žaliukės balsas prancūzparkyje, senamiestis, Vilnius G1(G. Vaičaitytė)

2017-02-10 pirmoji girdėta žaliukės giesmė Akademija Kauno r. (R. Kembrytė) G1

2017-02-10 Žaliukė - giesmė Didžiojo Raisto k., Jonavos raj. G1 (M.Karlonas)

2017-02-11-12 Žaliukės intensyviai gieda Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G2

2017-02-13 Žaliukės - dvigubai padaugėjo žaliukių lesykloje Didžiojo Raisto k., Jonavos raj. PM1? (M.Karlonas)

2017-02-14 Žaliukės giesmė, Žiežmariuose, Kaišiadorių rajonas (J. Morkūnas) G1

2017-02-15 Zarasų r., Salako apylinkėse rytą žaliukės intensyviai giedojo daugelyje vietų G2 (A.Čerkauskas).

2017-02-16 Žaliukė - giesmės Kaune G2 (M.Karlonas)

2017-02-25-26 Žaliukės intensyviai gieda Vilniuje, Antakalnyje, stebėti tuoktuvių skrydžiai. (A. Šimkus) G2

2017-02-27 Žaliukės - aktyviai gieda Jonavos rajone. G2 (M.Karlonas)

2017-02-28. Žaliukės aktyviai gieda Utenoje (D. Norkūnas) G2

2017-02-28 žaliukės giesmė Smiltynėje G1 (J.Zarankaitė)

2017.03.02 zaliukiu pora kelias dienas toj pacioj vietoj prie tuju, patinelis gieda,Didžioji Riešė, Vilniaus rajonas. (E. Sukackienė) G2

2017-03-04 žaliukių 3 pulkeliai ryte migruoja virš Kauno (K.Bilinskas) PM1

2017-03-04 Žaliukė čiulba Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis) G1

2017.03.10 čiulba žaliukės Didžioji Riešė, Vilniaus rajonas. (E. Sukackienė) G2

2017-03-17 Žaliukių giesmės Pakumulšių km., Šiaulių raj. G1 (M.Bružas)

2017-03-31 12 individų žaliukių būrelis skraido Pakumulšių km., Šiaulių raj. (M.Bružas)

2017-04-01 Kikilių, juodųjų strazdų, žaliukių giesmės skamba Šešupės pakrantėse, parkuose. Marijampolė, A. Žilinskienė G2

2017-04-10 Žaliukė neša lizdui medžiagą Pabiržės mstl. Biržų raj. L (B. Maldūnienė)

 

DAGILIS (Carduelis carduelis)

 2017.01.24 Dagilis čiulba savo giesmelę netoli Nemuno ir Neries satakos, Kaune. (K. Valinčienė)

2017-02-04 neiprastai daug žiemojančių dagilių kartu su žaliukėm Kaune prie HE (K.Bilinskas) Z

2017-03-16 ~20 dagilių (turbūt, tie patys stebėti 02-24) laikosi ir maitinasi senoje futbolo aikštėje šalia Klaipėdos centrinio stadiono. (M.Bružas)

2017-03-27 čiulbantis dagilis Akademija, Kauno r. (R. Kembrytė) G1

 

ALKSNINUKAS (Carduelis spinus)

2017. 01.21 Alksninukų garsus būrys keliaujantis per medžių viršūnes, Tumiškės, Zarasų rajonas.(E. Sukackienė)

2017. 02.02. pirmi alskninukai prie lesyklos, lankosi iki šiol, vasario viduryje būrys išaugo iki 100 vnt. Didžioji Riešė, Vilniaus raj.(E. Sukackienė) PM1

2017-02-03 kelių alksninukų giesmės Barzdūnuose saulėtoj Šilutėj (G1) (P. Bagdonas)

2017-02-04 Vilniuje, Jėruzalėje tikras pavasaris. Gieda žaliukės, didžiosios zylės, mėlynosios zylės, alksninukai, bukučiai G1 (P. Bagdonas)

2017-02-07 Alksninukai čiulba Zarasuose. (R. Kaunietis) G1

2017-02-10 Alksninukų pirmosios giesmės ir labai aktyvus judesys Klaipėdoje. G1 (M. Bružas)

2017-02-08 Alksninukų būriai užplūdo Panevėžį. Žiemą čia matėsi tik negausūs būreliai ir ne visada. (R. Kaunietis)

2017-02-11 Alksninukų būrys skraido Raudondvatryje, Kauno r. (S. Medžionis) PM1.

2017-02-12 alksninuko giesmė Akademija Kauno r. (R. Kembrytė) G1

2017-02-12 Vilniuje, Antakalnyje pastaruoju metu labai pagausėjo alksininukų. (A. Šimkus) G2; PM1

2017-02-12 Pirma diena šią žiemą, kai alksninukai gausiai apgulė lesyklą Utenoje (D. Norkūnienė, D. Norkūnas)

2017-02-13 Alksninukai - lesykloje Didžiojo Raisto k., Jonavos raj. pradėjo maitintis alksninukų būrelis, pora patinukų aktyviai gieda. PM1, G1 (M.Karlonas)

2017-03-13 kasdien į lesyklą atskrenda daug alksninukų iki pat dabar (G. Vaičaitytė)

2017-02-14. Būriai alksninukų prie lesyklų Vingio parke ( PM1) Gieda beveik visi patinukai būryje G1 . (R.Karpavičius)

2017-02-15 Du debesėliai alksninukų (~200 sumoj) temdė dangų Juodkrantėje. Debesėliai slinko pietryčių kryptimi PM1 (M. Bružas, B. Belchev ir P. Bagdonas)

2017-02-27 Alksninukai - aktyviai gieda Jonavos rajone. G2 (M.Karlonas)

2017. 02.28 alksninukai gieda ir vis dar laikosi prie lesyklos apie 20 vnt. Didžioji Riešė, Vilniaus raj. (E. Sukackienė) G2

2017-02-16 apie 50 alksninukų skraido būriais ir čiulba Dubysos slėnyje, Ariogaloje, Raseinių r. PM1 (G. Vaičaitytė)

2017-02-23 alksninukų balsai Saulėtekyje, Vilnius G1 (G. Vaičaitytė)

2017-02-28 daug alksninukų čiulba Bukčių miške ir aplinkiniuose kiemuose, Vilnius G2 (G. Vaičaitytė)

2017-03-08 Du dideli būriai giedančių alksninukų alksnynuose pagal Tatulos upę Biržų raj. G2 (B. Maldūnienė)

2017.03.10 čiulba alksninukai,Didžioji Riešė, Vilniaus rajonas. (E. Sukackienė) G2

017.03.11 Alksninukų antplūdis, apie 200 vnt, dvi pilkosios gervės sklandė virš miško, Didžioji Riešė, Vilniaus rajonas. (E. Sukackienė) PM2

2017-03-16 Alksninukai pavieniai arba būreliais skraido įvairiomis kryptimis virš Klaipėdos m. žaliųjų plotų ir netoli pajūrio. PM2 (M.Bružas)

2017-03-17 Alksninukai aktyviai gieda Kuršėnuose, Šiaulių raj. G1/PM1 (M.Bružas)

2017-03-18 Būrys alksninukų Pašešupio parke, Marijampolė. A. Žilinskienė

2017-04-02 Alksninukų gaudynės/tuoktuvės šalia Baičių miško, Klaipėdos raj. G2 (M.Bružas)

 

 

PAPRASTASIS ČIVYLIS (Carduelis cannabina)

2017-01-15 Pasvalio r., prie Deglėnų-30 ind. būrelis. (A. Čerkauskas) Z

2017-01-16 Apie 80 paukščių stebėta laukuose prie Raseinių (M. Karlonas) Z

2017-01-25 ~15 skrido Vanagų k. Šilutės raj. (M. Briedis) Z

2017-02-03 Veik savaitę 150-200 čivylių su startomis ir žaliukėmis (~400vnt.)bendru būriu siaučia ražienuose Rakavos km.RASEINIŲ raj. (A. Kasparavičius)

2017-02-25 Apie 10 paukščių būrelis stebėtas netoli Domeikavos, Kauno r. (K. Valinčienė) PM1

2017-02-28 - Kopgalyje du traukiantys paprastieji čivyliai PM1 (S.Karalius)

2017-02-28 Paprastieji čivyliai - keli praskrendantys paukščiai girdėti ties Kasčiukiškėmis ir Prozariškėmis, Kaišiadorių raj. PM1 (M.Karlonas)

2017-02-28 Baltoji Voke, fishponds: altogether 13 migrants (k castren) PM1

2017-03-04 Vienas praskrendantis paprastasis čivylis Jackonių kaimo laukuose Biržų raj. PM1 (B. Maldūnienė)

2017-03-04 - paprastasis čivylis laukuose ties Klaipėda PM1 (S.Karalius)

2017-03-05 Mažiausiai du pavieniai migruojantys paprastieji čivyliai Anykščių r. (A. Šimkus) PM1

 2017-03-05 Čivyliai - 5 individai ant laidų Karmėlavoje, Kauno raj. PM1 (M.Karlonas, A. Račkauskaitė)

2017.03.09 Čivylis gieda Nemuno ir Neries santakoje, Kaune G1 (K.Valinčienė)

2017-03-12 Paprastieji čivyliai jau gana įprasti Radviliškio r. (A. Šimkus) PM1-PM2

2017-03-13 Čivyliai ne vieną kartą praskrido virš Tumėjos kaimo, Anykščių raj. PM1 (R. Kaunietis)

2017-03-14 Zarasų r., Salakas-gieda paprastojo čivylio patinukas, PM1, G1 (A.Čerkauskas).

2017-03-18 Pora paprastųjų čivilių Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis) PM1, G1

2017-03-18 Paprastųjų čivylių giesmės Pakumulšių km., Šiaulių raj. G1/PM1 (M.Bružas)

2017-03-18 Paprastieji čivyliai gana įprasti Trakų, Šalčininkų, Vilniaus r. (A. Šimkus) PM1-PM2; G1

2017-03-18 Čivyliai - pavieniai paukščiai migruoja virš Drausgirio miško, Vilkaviškio raj. PM1 (M.Karlonas)

2017-03-20 Paprastųjų čivylių pora, patinuko giesmė Pabiržės mstl. Biržų raj. PM2 G1 ( B. Maldūnienė)

2017.03.20 grįžo čivyliai, Miežiškiai, Panevėžio raj. (E. Sukackienė) PM1

2017-03-22 Biržų r. Daug čivyliu PM2 ( A. Naudžius)

2017-03-25 Paprastieji čivyliai - giesmė Didžiasalyje, Ignalinos rajone. G1 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

2017-03-26 Paprastieji čivyliai jau įprasti Anykščių ir Kupiškio r. (A. Šimkus) PM2; G2

2017-03-31 Paprastojo čivylio patinas gieda, Pakumulšių km., Šiaulių raj. G1 (M.Bružas)

2017-04-01 Paprastojo čivylio porelė stebėta, 1 paukštis nešantis lizdo medžiagą Bendžiukų k., Molėtų r.sav. (E.Greimas), L

 

 

GELTONSNAPIS ČIVYLIS (Carduelis flavirostris)

2017-01-07 20 paukščių būrelis maitinosi pievoje prie Domeikavos, Kauno r. Šis būrelis jau stebimas nuo 2016 gruodžio mėnesio, bet tik dabar pavyko išsiaiškinti paukčšių rūšį. (K. Valinčienė)

2017-02-18 Vienas paukštis netoli Krokų lankos ežero. (V. Eigirdas, S. Eigirdienė, G. Eigirdas, V. Paškevičius)

 

PAPRASTASIS ČIMČIAKAS (Carduelis flammea)

2017-03-01 Praskrendančių paprastųjų čimčiakų signalai ir giesmės Kirdonių miške Biržų raj. SPM,G1 (B. Maldūnienė)

2017-03-12 Vienas paprastasis čimčiakas skraidė su zylėmis Pašešupyje ir maitinosi ant augalų liekanų, priplaktų prie Šešupės kranto. Marijampolė Aušra Žilinskienė.

2017-03-24 Paprastieji čimčiakai - praskrido virš Didžiojo Raisto k., Jonavos raj. SPM1 (M.Karlonas)

2017-03-31 Paprastasis čimčiakas - kelių individų balsai Dubravos rezervatinėje apyrubėje, Kauno raj. (M.Karlonas)

2017-04-01 Keturi paprastieji čimčiakai alksniuose prie Kilučių ežero Biržų raj. SPM3 (B. Maldūnienė)

2017 04 08-09 Girdėti skrendantys paprastieji čimčiakai Žalgirių ir Kintų miškuos  PM2 (B. Belchev, V. Burinskienė, P. Bagdonas ir BirdID LT 2017 komanda)

2017-04-09 Paprastieji čimčiakai - migruojantys ir besimatinantys būreliai Zapyškio miške ir Žiemkelio pievose. PM2 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

2017-04-16 Čimčiakas praskrido netoli Radviliškio. (A. Šimkus) SPM2/SPM3

2017-04-23 Čimčiakas praskrido netoli Baltosios Vokės, Šalčininkų r. (A. Šimkus) SPM3

2017-04-23 Paprastųjų čimčiakų porelė tupinėjo ant krūmo kaimo laukuose, Patašinės km, Marijampolės raj. A. Žilinskienė

2017-04-24 Mažiausiai vienas čimčiakas praskrido Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) SPM3

2017-04-28 Zarasų r., Nadūnai - atskirai praskrido 2 paprastieji čimčiakai, SPM3 (A.Čerkauskas).

 

 

 

POLIARINIS ČIMČIAKAS (Carduelis hornemanni)

2017-04-09 Poliarinis čimčiakas - 1 paukštis paprastųjų čimčiakų būryje Zapyškio miške, Kauno raj. (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

 

 

 

EGLINIS KRYŽIASNAPIS (Loxia curvirostra)

2017-03-10 Du giedantys egliniai kryžiasnapiai Kirdonių miške Biržų raj. G1 (B. Maldūnienė)

2017-03-31 Eglinis kryžiasnapis - aktyviai skraido ir gieda Dubravos rezervatinėje apyrubėje, Kauno raj. (M.Karlonas)

 

SVILIKAS (Coccothraustes coccothraustes)

2017-02-15. Nedrąsiai saulės atokaitoja giedojo svilikas G1 . Vilnius,Vingio parkas, (R.Karpavičius)

2017-02-24 Stebėtas vienas patinėlis lesykloje (Kretinga) (A. Miklovis) Z

2017-02-28 Svilikų aktyvios giesmės Vilniuje, Antakalnyje. (A. Šimkus) G2

2017-03-04 svilikai ryte migruoja virs Kauno (K.Bilinskas) SPM1/PM1

2017-03-05 Medžiuose prie Šešupės apie 20 svilikų pulkelis. Marijampolė. Aušra Žilinskienė.

2017-03-31 Du svilikai gieda medžio viršūnėje, Pakumulšių km., Šiaulių raj. G1 (M.Bružas)

2017-04-02 Labai aktyviai caksi svilikai, Baičių miškas, Klaipėdos raj. G2 (M.Bružas)

2017-04-04 Sviliko giesmė eglėse Biržuose G1 (B. Maldūnienė)

 

JUODAGALVĖ SNIEGENA (Pyrrhula pyrrhula)

2017. 01.21 švilpaujanti sniegena, Tumiškės, Zarasų rajonas.(E. Sukackienė) G1

2017-02-04 girdėti juodagalvių sniegenų švilpavimai Kamšos miške Kauno r. (R.Kembrytė) G1

2017-02-04 Juodagalvė sniegena čiulba Panevėžyje. (R. Kaunietis) G1

2017-03-10 Juodgalvių sniegenų dar būreliai, bet atskirai atsiskyrusios poros girdėta giesmė Kirdonių miškas Biržų raj. G1 (B. Maldūnienė)

2017-03-13 labai aktyvūs juodagalvių sniegenų šviplavimai Kamšos miške, Kauno r. (R. Kembrytė) G2

2017-03-16 Juodagalvių sniegenų porelė, patinėlis gieda, Klaipėda. G1 (M.Bružas)

2017-03-18 Juodagalvių sniegenų būreliai parkuose, Marijampolė. A. Žilinskienė

2017-03-19 Juodagalvių sniegenų giesmės Kuršėnuose, Šiaulių raj. G1/PM1 (M.Bružas)

2017-03-20 juodagalvės sniegenos patinėlis domisi varnėno inkilu Bulavėnų k. Kelmės r. (R.Butkutė)

2017-03-24 juodagalvių sniegenų švilpavimai Stirbaičių miške, Plungės r. (R. Kembrytė) G1

2017-03-26 Juodagalvė sniegena - giesmė Adutiškio miške Ignalinos rajone. G1 (M.Karlonas ir 4P 2017 dalyviai)

2017-03-31 Krūmuose gieda juodagalvė sniegena, Pakumulšių km., Šiaulių raj. G1 (M.Bružas)

2017-04-01 Pulkelis 5+ juodgalvių sniegenų maitinasi medžio viršūnėje Arnionių k., Molėtų r.sav. (E.Greimas), PM1/PM2

 

 

 PENTINUOTOJI STARTA (Calcarius lapponicus)

2017-03-12 Nida: 1 migrating to north (K Castren)

 

SNIEGSTARTĖ (Plectrophenax nivalis)

2017-02-27 Sniegstartės - 3 paukščiai pakilo iš arimo tarp Užusalių ir Būdų k., Jonavos raj. Z (M.Karlonas)

2017-02-28 Apie 150 sniegstarčių ties Pasvaliečių kaimu Biržų raj. SPM1 (B. Maldūnienė)

2017-03-31 Sniegstartė, Šilutės raj., PM2 (V.Eigirdas, G.Eigirdas, V.Paškevičius, B.Stukienė)

 

GELTONOJI STARTA (Emberiza citrinella)

2017-02-27 Geltonosios startos - du patinėliai aktyviai giedodami dalinosi krūmą Didžiojo Raisto k., Jonavos raj. G1 (M.Karlonas)

2017-02-28 Biržų r. gieda geltonosios startos G2 (A.Naudžius)

2017-02-28 Geltonoji starta - giesmė prie Neprėkštos k., Kaišiadorių raj. G1 (M.Karlonas)

2017-03-04 geltonosios startos giesmė Plungės r., Godelių k. (R. Kembrytė) G1

2017.03.04 Geltonųjų startų tuoktuvinės giesmės. Marijampolės savivaldybėje, Patašines kaimo apylinkėse.G2 (Aušra Žilinskienė)

2017-03-04 Žaliukė čiulba Raudondvaryje, Kauno r. (S. Medžionis) G1

2017-03-04 Geltonoji starta gieda Kopgalyje G1 (J.zarankaitė)

2017-03-04 Geltonoji starta aktyviai gieda Ropėjų miške, Trakų r. (A. Skirpstas) G1

2017-03-05 Geltonosios startos - gieda Jonavos ir Alytaus rajonuose G2 (M.Karlonas, A. Račkauskaitė)

2017-03-05. Geltonosios startos aktyviai gieda daugelyje vietų Pakalnių apylinkėse, Utenos r. (D. Norkūnas) G2

2017-03-05 Geltonosios startos gieda Anykščių r. (A. Šimkus) G1

2017-03-12 Geltonosios startos aktyviai gieda Radviliškio r. (A. Šimkus) G2

2017.03.12 gervės, dirviniai vieversiai, pempės ir geltonosios startos gan aktyvios laukuose prie Alšininkų kaimo, Prienų r. G2 (K.Valinčienė)

2017-03-13 Geltonosios startos aktyviai gieda Tumėjos kaime, Anykščių raj. Du patinėliai susikibo kovodami dėl teritorijos. G2 (R. Kaunietis)

2017-03-16 Geltonosios startos aktyviai gieda, joms tinkamose buveinėse, Klaipėdos m. teritorijoje. G2 (M.Bružas)

2017-03 -17 Pavienė geltonosios startos giesmė Palangoje (G. Vaičaitytė)

2017-03-18 Geltonosios startos gieda Raigardo slėnyje, Druskininkų sav. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė)

2017-03-18 Geltonosios startos giesmė, Rokiškio raj. (B.Stukienė) G1

2017-03-20 Geltonųjų startų giesmės Pavenčiuose, Šiaulių raj. G1 (M.Bružas)

2017-03-24 aktyvios geltonųjų startų giesmės Godelių k. Plungės r. (R. Kembrytė) G2

 

SODINĖ STARTA (Emberiza hortulana)

2017-05-01  Vienas giedantis patinas stebėtas šalia Drevernos, Klaipėdos raj. (Simonas Minkevičius, Sandra Minkevičienė) PM1/G1

 

 

NENDRINĖ STARTA (Emberiza shoeniculus)

2017-02-27 Baltoji Voke, fishponds: 1 migrating (K Castren) PM1

2017-02-28 - 2 nendrinės startos Kopgalyje PM1 (S.Karalius)

2017-02-28 Baltoji Voke, fishponds: altogether 132 to NE  (k castren) PM1

2017-03-04 3 patinai matyti Ventės rage (V. Jusys) PM1

2017-03-04 Nendrinė starta praskrido Klaipėdoje. (J. Morkūnas) PM1

2017-03-04 Butiškių km. Ukmergės raj. vienas paukštis šalia kelio esančios balos krūmuose. (Kęstutis Jarmalavičius, Simonas Ridzvanavičius, Tomas Četkauskas, Giedrius Kašėta)

2017-03-05 Vienas paukštis šalia Eišiškių, Šalčininkų r. (A. Petraška) PM1

2017-03-07 7 nendrinės startos į pietus Kopgalyje. (S. Karalius) PM1

2017-03-07 Nendrinės startos šėlsta nendrynuos , Rusnė prie Bevardžio upelio (P. Bagdonas,  B. Belchev) PM1

2017-03-08 Vienas patinas stebėtas Ventės rage. (S. Eigirdienė) PM1

2017-03-08 2 patinukai Nemumo pakrantės krūmuose Kukarskės k., Šakių raj. (O. Atkočaitis) PM1

2017-03-08 6 startos iš jų 2 patelės Šaipių pelkėse (D. Račkauskaitė) PM1

2017-03-09  Laukėnų km.Ukmergėsraj.vienas individas šalia nendryno (Kęstutis Jarmalavičius) PM1

2017-03-10 4 paukščiai ant tako prie Smardonės Biržų raj. (B. Maldūnienė) PM1

2017-03-10 Keturios nendrinės startos ant takelio per Smardonę Biržų raj. PM1( B. Maldūnienė)

2017-03-11 Laukuose esančios balos nendryne gieda nendrinės startos patinėlis. G1 Marijampolės raj. Patašinės km. A. Žilinskienė.

2017-03-12 Pavienės nendrinės startos dviejose vietose Radviliškio r. (A. Šimkus) PM1

2017-03-13 Du nendrinių startų patinėliai gieda tvenkinių nendrynuose Petrašiūnai, Rokiškio r, (D. Norkūnienė) G1/PM1

2017-03-16 Zarasų r., Luodžio ež.-2 giedantis nendrinės startos patinai PM1, G1 (A.Čerkauskas).

2017-03-17 Nendrinės startos - stebėtos kelios Amalvo polderio pagrioviuose, Marijampolės sav. PM2 (M.Karlonas)

2017-03-18 Nendrinės startos įprastos Trakų ir Šalčininkų r. (A. Šimkus) PM2; G1

2017-03-18 Nendrinė starta - gieda pelkutėje Drausgirio miške, Vilkaviškio raj. G1 (M.Karlonas)

2017-03-18 Nendrinė starta krūmo viršūnėje, Rokiškio raj. (B.Stukienė) G1

2017-03-23 Intensyviai gieda nendrinės startos Rokiškio tvenkiniuose (D. Norkūnienė) G2

2017-03-26 Nendrinės startos laukuose netoli Pilviškių, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius)

2017-03-27 Nendrinės startos užsiėmę perėjimo vietas prie Gulbinų ežero Biržų raj. G2 ( B.Maldūnienė)

2017-04-02 Aktyvios nendrinės startos tose pačiose Patašinės km balose, kur baublys ir laukiai. Marijampolės raj. A. Žilinskienė G2

2017-04-03 nendrinės startos giesmė Neries regioninaime parke (G. Vaičaitytė) G1/G2

2017-04-28 Nendrinės startos patinas su šapeliu nuskrido Dovilų karjero nendrynų link, paskui jį - patelė, Klaipėdos raj. L (M.Bružas)


Reti stebėjimai

2024-03-03
Phoenicurus ochruros
2024-03-02
Columba oenas
2024-02-25
Cygnus columbianus
2024-03-01
Scolopax rusticola
2024-02-24
Pluvialis apricaria
2024-02-24
Cygnus columbianus
2024-02-24
Anser brachyrhynchus
2024-03-01
Turdus viscivorus
2024-02-25
Vanellus vanellus
2024-02-29
Columba palumbus