birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

2011 metai

PAUKŠČIŲ FENOLOGIJA
2011 metai

Informacija atnaujinta 2011-08-27 07:31
 

Parengė Vytautas JUSYS


Stebėjimus pateikė: R.Adomonienė, V.Adomonis, A.Aleksiejūnienė, S.Anulevičiūtė, Dž.Anuškevičius, O.Atkočaitis, R.Balsevičiūtė, M.Baranovskij, B.Belchev, D.Brazauskas, T.Bujanauskas, K.Castren, K.Čepėnas, M.Čepulis, A.Čerkauskas, S.Čiulčinskas, R.Dailidė, E.Duderis, V.Eigirdas, Z.Gasiūnaitė, O.Gaidamavičiūtė, R.Giedraitis, V.Gluoksnis, G.Grašytė, G.Gražulevičius, P.Ignatavičius, V.Ignatavičius, K.Jakubauskas, L.Jezerskas, V.Jocys, V.Jusys, S.Karalius, R.Karpavičius, A.Kasparavičius, R.Kaunietis, M.Karlonas, E.Kavaliauskas, M.Kazlauskas, A.Kiekšas, R.Kinduris, R.Kiserauskaitė, J.Klimaitė, K.Klovaitė, G.Krušinskas, E.Krušinskienė. R.Kubilius, A.Kvaraciejus, Dž.Kulvietienė, M.Lötjönen, G.Liaudanskienė, R.Lydis, M.Mackevičius, B.Maldūnienė, A.Majauskaitė,D.Makavičius, L.Mikutienė, S.Minkevičienė, S.Minkevičius, K.Mudinaitė, D.Musteikis, J.Morkūnas, Vl.Naruševičius, A.Naudžius, D.Norkūnas, E.Pakštytė, E.Paplauskis, V.Pareigis, V.Paškevičius, R.Patronaitis, A.Petraška, R.Petruoka, S.Piskol, A.Poškus, L.Raudonikis, R.Ratkevičius, G.Riauba, R.Rulinskaitė, M.Ružauskas, R.Rulinskaitė, N. Satkus, I.Semionovas, K.Siaurukas, J.Skuja, S.Skuja, G.Skujienė, G.Smailytė, R.Stankūnas, J.Stratford, A.Šlauteris, E.Šniaukšta, L.Šniaukšta, S.Šniaukšta, M.Šniaukštienė, I.Tamulynienė, L.Umbrasienė, R.Uznytė, E.Užpelkis, E.Vadoklytė, Š.Vainauskas, N.Vėlavičienė, J.Zarankaitė, V. Zubas

RENKAMI STEBĖJIMAI NUO 2011-04-15: tubuotasis suopis, svirbelis, sniegstartė.

GULBĖ NEBYLĖ (Cygnus olor)

 • 2011-03-07 viena plaukioja Atmatos poperšoje Nemuno deltoje prie Uostadvario. Žiemą jų nebuvo deltoje (V.Jusys, E.Užpelkis).
 • 2011-03-09 Kėdainių raj.ties Labūnava rapsų lauko pakraštyje, šalia žvyrkelio, stebėta viena gulbė nebylė (Vl.naruševičius).
 • 2011-03-10 pirma gulbė Nemuno deltos pievose prie Minijos k. (V.Jusys).
 • 2011-03-12 Vilkaviškio raj., Antanavo apylinkės, 5 gulbės nebylės laukuose (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-13 Jurbarke,properšoje po tiltu per Nemuną šiandien stebėtos 32 gulbės nebylės (R.Patronaitis).X

 GULBĖ GIESMININKĖ (Cygnus cygnus)

 • 2011-03-10 Juodkrantėje praskrido 5+2 (K.Castren).
 • 2011-03-11 Rukšnių k., Jurbarko r. stebėta 11 gulbių giesmininkių, besiganančių pernykščiame kukurūzų lauke (R.Patronaitis). 
 • 2011-03-12 Papio ež., Šalčininkų r. keturios ir Paluknio pievose, Trakų r. - 2 (M.Šniaukštienė).
 • 2011-03-12 Ties Dituvos k., Klaipėdos r., baloje prie kelio 31 giesmininkė + 3 nebylės (S.Minkevičius).
 • 2011-03-13 Apie 100 paukščių maitinasi pernykščiame kukurūzų lauke, netoli Drevernos (G.Gražulevičius).
 • 2011-03- 13 laukuose ties Klaipėda ilsėjosi 22 gulbės giesmininkės, o į šiaurę praskrido dar 5 individai (S.Karalius).
 • 2011-03-13 laukuose ties Naujienų k, Trakų r.,8 gulbės giesmininkės (E.Pakštytė)
 • 2011-03-14 Ant užšalusio Širvėnos ežero (Biržų raj.) viena gulbė giesmininkė (A.Naudžius)
 • 2011-03-14 laukuose netoli Drevernos apie 250 (V.Jusys)
 • 2011-03-16 Pašerkšnės tvenkinio properšoje (Mažeikių raj.).  2 gulbės giesmininkės, kitą dieną - 5 (D.Makavičius).X

MAŽOJI GULBĖ (Cygnus columbianus)

 • 2011-03-10 Juodkrantėje praskrido 7-ių paukščių būrelis (K.Castren).
 • 2011-03-11 Žemaitkiemis, Juknaičiai, Šilutės r. - 5 (M.Karlonas, Š.Vainauskas, V.Eigirdas, B.Belchev).
 • 2011-03-13 Drevernos dirbamose laukuose stebėti penki paukščiai (G.Gražulevičius),
 • 2011-03-14 laukuose netoli Drevernos apie 40 (V.Jusys)
 • 2011-03-17 Pažerkšnės tvenkinyje (Mažeikių raj.) 5 gulbės giesmininkės ir 1 mažoji gulbė (D. Makavičius).X

KANADINĖ BERNIKLĖ (Branta canadensis)

 • 2011-03-16 prie Juodkrantės praskrido 26-ių paukščių būrekis (K.Castren). 
 • 2011-03-17 laukuose prie Drevernos 3 (J.Morkūnas).
 • 2011-03-21 Nemuno deltoje ties Stankiškių k. 18 (J.Morkūnas, V.Jusys), ties Rugalių k. -5 ir prie Mockų k., Šilutės r. - 26 (J.Morkūnas).X

BALTASKRUOSTĖ BERNIKLĖ (Branta leucopsis)

 • 2011-03-20 Nemuno deltos pievose prie Minijos k. kitų žąsų būryje 8 (V.Jusys).
 • 2011-03-20 Rusnės saloje apie 20 matyta (R.Lydis).
 • 2011-03-21 Nemuno deltoje prie Minijos k. 27 (J.Morkūnas).
 • 2011-03-26 Viena baltaskruostė berniklė žąsų būryje prie Aristavos, Kėdainių raj. (A.Petraška).
 • 2011-03-27 9 baltaskruostės berniklės laukuose ties Lelių kaimu, Klaipėdos raj.(S.Karalius)
 • 2011 03 28 Baltaskruostė berniklė 24 Šilutės raj. ties Užliekniais, 3 prie Plaškių, 3 Pagėgių raj. ties Šakininkais. (M.Karlonas)X

PAPRASTOJI BERNIKLĖ (Branta bernicla)

 • 2011-03-25 pievose prie Vilkyčių, Šilutės r. matyta1 (J.Morkūnas, R.Uznytė, Z.Gasiūnaitė). 
 • 2011-03-29 Vienas paukštis baltakakčių žąsų būryje Nemuno deltoje prie Stankiškių (V.Jusys, J.Morkūnas).
 • 2011-04-02 Paprastoji berniklė žąsų būryje prie Žuvinto (A.Petraška).X

ŽELMENINĖ ŽĄSIS (Anser fabalis)

 • 2011-02-26 Klaipėdos r. vienas paukštis praskrido pamariu ties Svencele (K.Siaurukas). 
 • 2011-03-13 Drevernos laukuose stebėta 20 žąsų (G.Gražulevičius).
 • 2011-03-13 prie Nidos praskrido 100+ (K.Castren).
 • 2011-03-13 Arimuose netoli Klaipėdos maitinosi 28 želmeninės žąsys, dar 56 ir 4 praskrido šiaurės kryptimi (S.Karalius).
 • 2011-03-13 Nidoje praskrido 199 (K.Castren).
 • 2011-03-14 laukuose prie Drevernos apie 250 (V.Jusys)
 • 2011-03-15 Vilainiai, Kėdainių r. stebėti mažiausiai 30 želmeninių žąsų skrendanti į rytų kryptį (B.Belchev).
 • 2011-03-19 Druskininkų raj. 40 ir 70 individų želmeninių žąsų būriai šiaurės kryptimi (P.Ignatavičius, J.Klimaitė)
 • 2011-03-20 Leipalingis, Druskininkų raj. 140 želmeninių žąsų būrys pietvakarių kryptimi (P.Ignatavičius, J.Klimaitė)
 • 2011-03-22 Laukuose ties Žygėnų km. Šakių raj. stebėti 3 būriai iš viso 63 baltakaktės žąsys. Panašu, kad prasidėjo žąsų migracija per Lietuvą (R.Giedraitis).
 • 2011-03-23 Želmeninės žąsys ( mišrūs būriai su baltakaktėm ir pilkosiomis) Kirdonių laukai, Biržų raj, ( B. Maldūnienė, A. Kiekšas, R. Rulinskaitė)
 • 2011-03-23 Želmeninė žąsis (59) virš Papio ir virš Paluknio ( apie 100) (R.Karpavičius)X

TRUMPASNAPĖ ŽĄSIS (Anser brachyrhynchus)

 • 2011-03-13 vienas paukštis mišriame pilkųjų ir želmeninių žąsų būryje, ties Rusne (M. Karlonas, Š.Vainauskas, B.Belchev, V.Eigirdas) 
 • 2011-03-21 trys paukščiai Nemuno deltoje prie Minijos k. (J.Morkūnas).X

BALTAKAKTĖ ŽĄSIS (Anser albifrons)

 • 2011-03-10 Nemuno deltoje prie Minijos k. kartu su pilkosiomis žąsimis 8 baltakaktės (V.Jusys). 
 • 2011-03-13 Drevernos laukuose maitinosi 11 paukščių (G.Gražulevičius).
 • 2011-03-13 Plačiuose arimuose ties Klaipėda stebėtos 43 baltakaktės žąsys (S.Karalius)
 • 2011-03-13 Nidoje praskrido 99 (K.Castren).
 • 2011-03-14 Nemuno deltoje prie stankiškių būrys apie 150 ir apie 50 paukščių laukuose prie Drevernos (V.Jusys).
 • 2011-03-23 Virš Kauno praskrido apie 200 baltakčių žąsų (V. Paškevičius)
 • 2011-03-23 Baltakaktės žąsys. Mišriuose praskrendančiuose būriuose gausiausios. Kirdonių laukai, Biržų raj. ( B. Maldūnienė, A. Kiekšas, R. Rulinskaitė)
 • 2011-03-23 Baltakaktės žąsys (9)mišriame būryje su želmeninėmis virš Papio ežero (R.Karpavičius)X

PILKOJI ŽĄSIS (Anser anser)

 • 2011-03-02 virš beveik visiškai užšalusių Kuršių marių nuo Drevernos link Kairių garsiai triukšmaudamas praskrido 3 pilkųjų žąsų būrelis (V.Pareigis).
 • 2011-03-07 Nemuno deltos pievose prie Minijos kaimo 52 paukščiai o prie Uostadvario – 10 (V.Jusys, E.Užpelkis).
 • 2011-03-10 Nemuno deltos laukuose tarp Ventės, Šturmų, Minijos, Stankiškių k., Kniaupės įlankos iki 300 individų (V.Jusys).
 • 2011-03-11 Druskininkai, Praskrido 4 pilkosios žąsys (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-11 Žemaitkiemis, Juknaičiai, Šilutės r. - 2 (M.Karlonas, Š.Vainauskas, V.Eigirdas, B.Belchev).
 • 2011-03-12 Vilkaviškio raj., Antanavo apylinkės, 10 pilkųjų žąsų laukuose (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-12 Ramoniškiai, Vilkaviškio raj. Praskrido 2 pilkosios žąsys (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-13 Vienas paukštis praskrido virš laukų netoli Kirdonių miško. (A.Naudžius).
 • 2011-03-13 Drevernos apylinkėse skraidė 17 paukščių (G.Gražulevičius).
 • 2011-03-13 Ramoniškiai, Vilkaviškio raj. Praskrido 3 pilkosios žąsys (P.Ignatavičius)X

URVINĖ ANTIS  (Tadorna tadorna)

 • 2011-03-12 viena stebėta Palangoje ir viena Nemuno deltoje prie Minijos k. (M.Karlonas, Š.Vainauskas, V.Eigirdas, B.Belchev)
 • 2011-03-13 Rusnėje 13 (M.Karlonas, Š.Vainauskas, V.Eigirdas, B.Belchev).
 • 2011-03-14 Nemuno deltos pievoje prie Minijos k. - patinas (V.Jusys). X

CYPLĖ (Anas penelope)

 • 2011-03-11 Juodkrantėje praskrido 2 patinai ir 2 patelės (K.Castren).
 • 2011-03-12 Juodkrantėje jau migruoja daug (K.Castren).
 • 2011-03-13 būrelis praskrido Ventės rage (V.Jusys).
 • 2011-03-22 Baltojoje Vokėje 8 (K.Castren).X

PILKOJI ANTIS (Anas strepera)

 • 2011-03-24 Rusnėje stebėta 2 patinai ir patelė (K.Castren). 
 • 2011-03-25 porelė Nemuno deltoje prie Sausgalvių (V.Jusys)
 • 2011-03-27 porelė Nemuno deltoje prie Pagrynių (E.Užpelkis)
 • 2011 04 01 Pora pilkųjų ančių Rusnėje. (M.Karlonas, Š.Vainauskas)
 • 2011-04-07 patinas Pašerkšnės tvenkinyje, Mažeikių raj. (D Makavičius)X

RUDAGALVĖ KRYKLĖ (Anas crecca)

 • 2011-03-12 patelė stebėta prie Juodkrantės (K.Castren). 
 • 2011-03-14 Kopgalio pajūriu praskrido 5 rudagalvių kryklių būrelis (S.Karalius)
 • 2011-03-14 patinukas plaukioja Kintų žuv. tvenkinio properšoje (V.Jusys).
 • 2011-03-22 Baltojoje Vokėje 6 (K.Castren).
 • 2011-03-25. Rudagalvių kryklių pora plaukioja kartu su didžiosiomis antimis apsemtose pievose. Vyžuonėlės, Utenos r. (D. Norkūnas).
 • 2011-03-27 Virš 10 paukščių tvenkiniuose prie Didžiamiškio (Mažeikių raj.). (R.Kinduris).
 • 2011-03-27 Antanavo apylinkės, 14 rudagalvių kryklių (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-27 Vienas patinukas plaukiojo kanale Paluknės pievose, Vilniaus raj. (V.Adomonis, R.Adomonienė)
 • 2011-03-28 Baloje prie Kirdonių miško, Biržų raj. keturios rudagalvės kryklės (A.Naudžius)X

DIDŽIOJI ANTIS (Anas platyrhynchos)

 • 2011-03-10 laukuose prie Ventės rago kartu su pilkosiomis žąsimis ir paprastaisiais kirasi ganosi patinas. Pirmas šį pavasarį (V.Jusys).
 • 2011-03-11 Juodkranteje praskrido 19 (K.Castren).
 • 2011-03-12 Juodkrantėje jau migruoja daug (K.Castren).X

SMAILIAUODEGĖ ANTIS (Anas acuta)

 • 2011-03-12 patinas ir dvi patelės stebėtos prie Juodkrantės (K.Castren).
 • 2011-03-14 14 smailiauodegių ančių būrys pratraukė į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius).
 • 2011-03-14 Nemuno deltoje prie Minijos k. keliolika individų kitų ančių būryje (V.Jusys).
 • 2011-03-19 patinas stebėtas mišriame didžiųjų ančių, didžiųjų dančiasnapių buryje, AB "Orlen Lietuva" valymo įrenginių tvenkiniuose, Juodeikių k., Mažeikių r.  (D. Makavičius, R. Kinduris, N. Vėlavičienė)
 • 2011-03-22 Baltojoje Vokėje 3 (K.Castren).
 • 2011-03-23 Smailiauodegės antys (4) Papyje (R.Karpavičius)X

DRYŽAGALVĖ KRYKLĖ (Anas querquedula)

 • 2011-04-04 būrelis (3 patinai ir 2 patelės) praskrido pajūryje prie Juodkrantės (K.Castren)
 • 2011-04-04 pora būrelyje su didžiomis antimis kanale laukuose prie Madžiūnų k., Trakų r. (K.Klovaitė, G.Smailytė)
 • 2011-04-06 patinukas prie Velnežerio, pagėgių sav. (E.Pakštytė)
 • 2011-04-08 Rusnės saloje,pievoje prie Dumblės ež. pastebėta viena pora dryžagalvių kartu su rudagalvių kryklių grupe (R.Kubilius).
 • 2011-04-10 pora Rupkalviuose, Nemuno deltoje (E.Užpelkis)
 • 2011-04-10 stebėta prie Minijos, Nemuno deltoje (Z.Gasiūnaitė)
 • 2011-04-14 Ignalinos r.,Didžiasalio ap.,Dysnos up. pievos-2 poros dryžgalvių kryklių (A.Čerkauskas).
 • 2011-04-15 pora stebėta Raudonės gyvenvietėje esančioje laivų prieplaukos ekvatorijoje Jurbarko r. (R.Giedraitis).
 • 2011-04-17 Vienas paukštis apsemtose pievose prie Sakučių k., Šilutės raj. (V.Adomonis, R.Adomonienė)
 • 2011-04-24 Stebėti trys patinukai: 1 Žuvinto ežere ir 2 Amalvo polderiuose, Marijampolės raj. (V.Adomonis, R.Adomonienė)

ŠAUKŠTASNAPĖ ANTIS (Anas clypeata)

 • 2011-03-22 patinas stebėtas Nemuno deltoje Rupkalviuose (E.Užpelkis).
 • 2011 03 28 Pora šaukštasnapių ančių , Pagėgių raj. ties Šakininkais. (M.Karlonas)
 • 2011-03-29 Trys šaukštasnapės antys Nemuno lankoje ties Raudone (R.Patronaitis)
 • 2011 04 01 1 Šaukštasnapės anties patinas stebėtas Rusnėje. (M.Karlonas, Š.Vainauskas)
 • 2011-04-02 stebėtos Sakučiuų, Mingės, Rupkalbiųapsemtose pievose stebėti iki 10 paukščių (R.Uznytė, J.Morkūnas).
 • 2011-04-02, Papio ež., Šalčininkų raj., 4 šaukštasnapės antys (M. Šniaukštienė)
 • 2011 04 02 Šaukštasnapė antis, patinukas Pagėgių sav. (M.Karlonas, Š.Vainauskas)
 • 2011-04-02 Šaukštasnapės patinukas Amalvo polderiuose, Marijampolės raj. (A.Petraška).
 • 2011-04-03, Amalvas, Marijampolės raj., 1 šaukštasnapė antis (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-05 šaukštasnapių ančių pora tvenkinyje Klaipėdos miesto pakraštyje (V.Pareigis).
 • 2011-04-05 Baltojoje Vokėje matyta 15 (K.Castren).X

ŠALMINĖ ANTIS (Netta rufina)

 • 2011-04-04 patinas stebėtas Raseinių žuv. tvenkinkiniuose (V.Kilčauskas).
 • 2011-04-15 Patinas plaukioja Paupio tvenkiniuose, Raseinių r. (M. ir L. Šniaukštos)

RUDAGALVĖ ANTIS (Aythya ferina)

 • 2011-03-12 3 patinai matyti prie Juodkrantės (K.Castren).
 • 2011-03-22 Baltojoje Vokėje 4 (K.Castren).
 • 2011-03-28 4 patinai stebėti Raseinių žuv. tv. ties Gabšiais (V. Kilčauskas)
 • 2011-03-30 Rudagalvės anties patinas stebėtas Putinų tvenkinio properšoje, Alytuje (A.Petraška).X

KUODUOTOJI ANTIS (Aythya fuligula)

 • 2011-03-12 būrys (30 patinų ir 2 patelės) prie Pervalkos (K.Castren). 
 • 2011-03-13 Nemuno properšoje stebėtos 3 kuoduotosios antys,du patinai ir viena patelė (R.Patronaitis).
 • 2011-03-22 Baltojoje Vokėje 8 (K.Castren).
 • 2011-03-27 Ignalinos AE išmetimo kanale (Drūkšių ež.,pats ežeras po ledu)-3 poros kuoduotųjų ančių (A.Čerkauskas)
 • 2011-03-27 6 paukščiai tvenkiniuose prie Didžiamiškio, Mažeikių r. (R.Kinduris).
 • 2011-03-28 2 patinai stebėti Raseinių žuv. tv. ties Gabšiais (V. Kilčauskas).X

LEDINĖ ANTIS (Clanga hyemalis)

 • 2011-04-12 pajūryje prie Juodkrantės  Š kryptimi praskrido 3650 individų (K.Castren). 

MAŽASIS DANČIASNAPIS (Mergus albellus)

 • 2011-03-26 Zarasų r., Antalieptės marios ties Bikėnais-pora mažųjų dančiasnapių  (A.Čerkauskas).
 • 2011-03-26 Antanavo apylinkės, 1 mažasis dančiasnapis (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-27 stebėti Mažeikių r. (R.Kinduris).
 • 2011-03-28 1 patelė stebėta Raseinių žuv. tv. ties Gabšiais (V. Kilčauskas),X

PUTPELĖS (Coturnix coturnix)

 • 2011-05-02 Putpelės balsas pievoje prie Smardonės, Biržų raj. ( B. Maldūnienė)
 • 2011-05-14 Putpelės balsas girdėtas pievoje prie Papio ež. Vilniaus raj. (M. Šniaukštienė)X

AUSUOTASIS KRAGAS (Podiceps cristatus)

 • 2011-03-22 Apie 18 val Nemuno properšoje ties tiltu prie Jurbarko stebėtas vienas nardantis ausytasis kragas. Tai migruojantis paukštis, nes šioje properšoje 2010/11 metų žiemą ši rūšis čia ne žiemojo (R.Giedraitis)
 • 2011-04-04 daugiau nei 10 paukščių Raseinių žuv. tv. ties gapšiais (V.Kilčauskas)
 • 2011-04-05 Baltojoje Vokėje matyta 36 (K.Castren).X

RUDAKAKLIS KRAGAS (Podiceps grisegena)

 • 2011-04-07 1 paukštis plaukiojo prie Didžiamiškio miško esančiuose tvenkiniuose, Mažeikių raj. (D.Makavičius)
 • 2011-04-10 Trys paukščiai Geidžių karjere (Mažeikių raj.) (A.Kinduris).
 • 2011-04-21 2 poros plaukiojo Tyrulių bot.-zool. draustinyje Radviliškio r. (V. Kilčauskas)

JUODAKAKLIS KRAGAS (Podiceps nigricollis)

 • 2011-04-30 Ignalinos r.,Birvėtos tvenkiniai-2 juodakakliai kragai (A.Čerkauskas,G.Grašytė).
 • 2011-04-30 Švenčionių r.,Arnionių tvenkiniai-juodakaklis kragas (A.Čerkauskas).X

DIDYSIS KORMORANAS (Phalacrocorax carbo)

 • 2011-03-05 pirmieji 2 kormoranai, kaip žvalgai, šiandien paskraidė virš Juodkrantės kolonijos medžių, bet nusileisti prie senų lizdų dar neišdrįso (V.Pareigis).  
 • 2011-03-10  apie 20 paukščių tupi medžiuose prie lizdų, Juodkrantės perimvietė (G.Gražulevičius).
 • 2011-03-11 Ventės rage praskrido 9-ių paukščių būrelis (V.Jusys).
 • 2011-03-11 Juodkrantėje jau 300 (K.Castren).
 • 2011-03-13 Du paukščiai praskrido virš Arvydų zuv.tv. (M.Baranovskij).
 • 2011-03-15 marių properšose prie Ventės rago jau šimtai kormoranų (V.Jusys).
 • 2011-03-15 Juodkrantėje, kolonijoje jau daugiau kaip 1000 (G.Gražulevičius).
 • 2011-03-20 Jurbarke,prie tilto per Nemuną stebėti 6 didieji kormoranai (R.Patronaitis).X
 • 2011-05-07 kolonijoje netoli Juodkrantės, Kuršių nerijoje, girdėti pirmieji kormoranų jauniklių balsai (V.Pareigis).

DIDYSIS BAUBLYS (Botaurus stellaris)

 • 2011-04-21 3 paukščiai girdėti Tyrulių bot.-zool. draustinyje Radviliškio r. (V. Kilčauskas)
 • 2011-03-24 4-ių paukščių būrelis praskrido apie 200 metrų aukštyje R kryptimi prie Vilkyčių, Šilutės r. (J.Morkūnas).
 • 2011-03-27 ryte didysis baublys Skaisčio ež. Trakų r. (E.Pakštytė)
 • 2011-03-27 prie Jurbarko 2 (R.Patronaitis)
 • 2011-04-05 stebėtas Baltojoje Vokėje (K.Castren).
 • 2011-04-06 3 paukščių balsai Talšos ež. Šiaulių mieste (M.Čepulis).
 • 04-11 Didžiojo baublio balsas Biržų Širvėnos ežere. Pasak gyventojų-nuo 04-08. ( B. Maldūnienė ir 8 mano mokiniai)
 • 2011-04-11 didziojo baublio balsas Žiemkelyje, Kauno raj. (E.Šniaukšta).
 • 2011-04-15 Girdetas balsas Arvydų zuv.tv Vilniaus raj. (M.Baranovskij)

DIDYSIS BALTASIS GARNYS (Egretta alba)

 • 2011-03-11 vienas stebėtas ties Jonava (S.Karalius).
 • 2011-03-12 trys paukščiai skrido kartu su pilkaisiais garniais virš užliejamų pievų Papio ežero link, Šalčininkų r. (M.Šniaukštienė, L.Šniaukšta, E.Šniaukšta, S.Šniaukšta). 
 • 2011-03-14 Didysis baltasis garnys pakilo nuo bebrų užtvankos Smardonės žemupyje ( B. Maldūnienė, R. Rulinskaitė)
 • 2011-03-17 du Minijos pakrantėje prie Lankupių, Šilutės r. (J.Morkūnas).
 • 2011-03-22 Baltojoje Vokėje 4 (K.Castren).X

PILKASIS GARNYS (Ardea cinerea)

 • 2011-03-07 Juodkrantėjė, Kuršių mariose, šalia properšos tupi penki pilkieji garniai (G.Gražulevičius).  
 • 2011-03-10 du pilkieji garniai stebėti stoviniuojantys Nemuno lankoje Kiduliuose, Šakių r. (R.Patronaitis).
 • 2011-03-10 Juodkrantėje matyta 10 (K.Castren).
 • 2011-03-13 Prienų r., Stakliškių  k., šalia automagistralės, stebėta skrendanti pora (O.Gaidamavičiūtė).
 • 2011-03-14 Du pilkieji garniai pievoje ant sniego prie Smardonės ( B. Maldūnienė, R. Rulinskaitė)
 • 2011-03-15 Kuršių mariose, šalia Juodkrantės, ant ledo tupi apie 80 paukščių (G.Gražulevičius)
 • 2011-03-15 trys pilkieji garniai prie Agluonėnų,Klaip. raj.,ilsėjosi (E.Užpelkis)X

JUODASIS GANDRAS (Ciconia nigra)

 • 2011-04-04 stebėtas Jonavoje prie Neries (Vaida)
 • 2011-04-08 stebėtas netoli Šeškučių, Vilniaus r. (D.Musteikis).
 • 2011-04-09 Šakių r., šalia Juodgirio miško, stebėtas skrendantis juodasis gandras (O.Atkočaitis).
 • 2011-04-10 Lazdijų r., Starigiai, šalia Trako miško, kelis kartus stebėtas skrendantis (J.Skuja, G.Skujienė, S.Skuja)
 • 2011-04-10 Pirmą kartą šiemet stebėtas juodasis gandras prie Gelgaudiškio miestelio Šakių r. (R.Giedraitis) X

BALTASIS GANDRAS (Ciconia ciconia)

 • 2011-03-19 Praskrendantis paukštis stebėtas Pakruojyje (G.Liaudanskienė).
 • 2011-03-20 Suvernų k., Šilutės r. lizde tupi grįžęs (V.Jusys).
 • 2011-03-20 danguje sklando 17 baltųjų gandrų, (kelias "Via Baltica") Marijampolės sav. (A.Skirpstas)
 • 2011-03-20 danguje sklando 10 baltųjų gandrų, (kelias "Via Baltica") Kauno r. (A.Skirpstas)
 • 2011-03-20 Mamos teigimu, pirmą kartą Jurbarke, Tulpių g.matytas baltasis gandras, nors aš virš Jurbarko pirmą kartą skrendantį 1 paukštį mačiau tik kovo 29d ir tris paukščius irgi tą pačią dieną, skrendančius (R.Giedraitis)
 • 2011-03-21 vienas nusileido rite į lizdą Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-03-21 Utenoje 1 grįžęs baltasis gandras stovi lizde (D. Norkūnas).
 • 2011-03-21 Vienas paukštis praskrido virš Raguvos miestelio, Panevėžio r. (R.Kaunietis).
 • 2011-03-21 Šakių r. Kubylių apyl. stebėti 7 skrendantys (G.Krušinskas, E.Krušinskienė)
 • 2011-03-21 Baltasis gandras skrido pro Pabiržę, Biržų raj. ( E.Vadoklytė, A.Kiekšas)
 • 2011-03-22 Šakių r. , Karkazų k. stebėti 4 skrendnatys (G.Krušinskas).
 • 2011-03-23 7 Baltieji gandrai, skrido pietų kryptimi, Kėdainių raj. Kapliai. (M.Karlonas)
 • 2011-03-23 pirmas baltasis gandras Dumpių kaime, Klaipėdos raj. (V.Pareigis).
 • 2011-03-24 Radviliškio r. Grinkiškio miestelyje stebėtas vienas paukštis besiilsintis ant vandens bokšto (M.Kazlauskas).
 • 2011-03-25 Baltasis gandras Baltojoje Vokėje ( R.Karpavičius )
 • 2011-03-26 vienas tupi lizde Jakų k., Klaipėdos r. (G.Gražulevičius).
 • 2011-03-26 Prie Raubonių, Pasvalio raj., stebėti du baltieji gandrai (A.Naudžius)
 • 2011-03-26 Antanavas, 1 baltasis gandras (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-26 Du Baltieji gandrai, maždaug 11.30 h praskrido pietvakarių kryptimi šalia kelio Baibiai - Zarasai. Baibiai,Zarasų rajonas,ten tikra žiema,nežinau ką jie ten veikia (D.Musteikis).
 • 2011-03-26 stebėtas Pasvalio r. (A.Majauskaitė)
 • 2011-03-27 6 migruojantys baltieji gandrai Klaipėdos raj.(S.Karalius)
 • 2011-03-28 Praskrido Kauno miesto pakraštyje (I.Semionovas).
 • 2011-03-28 Baltasis gandras Prie Plaškių k. (M.Karlonas)
 • 2011-03-28 Vienas paukštis praskrido Vilniuje virš Pilaitės prosp. (G.Riauba)
 • 2011-03-28 Virš autostrados Vilnius- Klaipėda ties Babtais Kauno raj. skrido 6 baltieji gandrai (Vl.Naruševičius)
 • 2011-03-28 Vienas baltasis gandras jau parskrido į savo lizdą Jogalinos kaime, Prienų raj. (R.Balsevičiūtė)
 • 2011-03-29 9 paukščiai 11.50-12.00 val. praskrido virš Žvėryno Vilniuje (G.Riauba)
 • 2011-03-29 Kaunas, 3 baltieji gandrai (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-29 Vainatrakis, Kauno raj., 2 baltieji gandrai (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-30 stebėtas Tauragės r. (E.Kavaliauskas)
 • 2011-03-30 keturi praskrido prie Linkaičių, Joniškio r. (R.Stankūnas).
 • 2011-03-30 Vienas paukštis sklandė virš Panevėžio miesto (K.Čepėnas).X

JUODASIS PESLYS (Milvus migrans)

 • 2011-03-26 vakare tupėjo prie lizdo (A.Norkūnas). O KUR IR NEPARAŠYTA.
 • 2011-03-30 Vienas juodasis peslys skraidžiojo virš Takniškių sąvartyno, Alytaus raj. (A.Petraška).
 • 2011-03-31 Vienas juodasis peslys sklandė virš Utenos sąvartyno. (D. Norkūnas).
 • 2011-04-21 Ignalinos r.,Kazitiškio ap.,ties Serapiniškės k.-juodasis peslys (A.Čerkauskas).

RUDASIS PESLYS (Milvus milvus)

 • 2011-03-16 Vienas paukštis skrido prie Žemaitkiemio (Usėnai), Šilutės r. (V.Jusys).X

NENDRINĖ LINGĖ (Circus aeruginosus)

 • 2011-03-17 nendrinės lingės patinukas, Kaišiadorių raj. Dovainonys. (M.Karlonas) 
 • 2011-03-19 patelė matyta Kugių k. apylinkėsė, Mažeikių r.  (D. Makavičius, R. Kinduris, N. Vėlavičienė)
  2011 03 27 Nendrinės lingės patinėlis Pagėgių raj. ties Piktupėnais. (M.Karlonas)
 • 2011-03-27 Baltosios vokės žuvininkystės tvenkiniai, skraidė virš nendrynų vienas patinas (R.Kiserauskaitė)
 • 2011-03-28 trys patinai prie Biržų (L.Duderis).
 • 2011-03-28 Pirmą kartą Jurbarko apylinkėse-Nemuno lankoje ties Skirsnemunės gyv.mačiau skraidantį 1 nendrinės lingės patiną (R.Giedraitis)
 • 2011-03-29 Pakuonis, Prienų raj., 2 nendrinės lingės (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-29 viena matyta prie Kintų žuv. tv. (J.Morkūnas).
 • 2011-03-30 Laukuose prie Bitniškių, Biržų raj., Nendrinės lingės patinas (pwA.Naudžius)
 • 2011-03-30 patelė stebėta raseinių žuv. tv. ties gapšiais (V.Kilčauskas).
 • 2011 03 31 3 nendrinės lingės aplink Pagėgius. (M.Karlonas, Š.Vainauskas)
 • 2011-03-31 Nendrinės lingės patinas praskrido Klaipėdoje (S.Karalius)
 • 2011-04-01, Meteliai, Lazdijų raj, 2 nendrinės lingės (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-02 Pasvalio r.,prie Pumpėnų nendrinės lingės patinas (A.Čerkauskas).
 • 2011-04-02 stebėta prie Sausgalvų, Nemuno deltoje (R.Uznytė, J.Morkūnas)X

 JAVINĖ LINGĖ (Circus cyaneus)

 • 2011-03-12 patinas praskrido Juodkrantėje (K.Castren). 
 • 2011-03-12 patinas matytas Rusnėje (M.Čepulis).
 • 2011-03-14 šiandien javinė lingė,patinas ,netoli Grabupių,Šilutės raj.,skrido(E.Užpelkis)
 • 2011-03-15 pievoje netoli Likėnų, Biržų raj., stebėta javinė lingė, patinas (A.Naudžius)
 • 2011-03-17 Stulgių k., Šakių r. stebėtas patinėlis (O.Atkočaitis)
 • 2011-03-20 patinas stebėtas laukuose prie Madžiūnų k., Trakų r. (S.Minkevičius, S.Minkevičienė, K, Klovaitė, G.Smailytė)X

PIEVINĖ LINGĖ (Circus pygargus)

 • 2011-04-21 Nemuno deltoje prie Sasgalvių matytas patinas (K.Castren, S. Hjerppe, I. Hjerppe)
 • 2011-04-26 Pievinė lingė. Patinas stebėtas Pilaitės mikrorajono laukuose, Vilniuje. (M. Urbonas)
 • 2011-04-26 Šakių r., Stulgių kaime, stebėta porelė pievinių lingių (O. Atkočaitis)
 • 2011-04-30 Pievinė lingė, patelė stebėta netoli Musteikos km., Varėnos raj. (Š.Vainauskas, M.Karlonas, P.Ignatavičius)
 • 2011-04-30 Pievinės lingės patinukas Vilniaus pakraštyje prie Zujūnų.(R.Karpavičius)

ŽUVININKAS (Pandion halietus)

 • 2011-04-03 stebėtas Jonavoje virš Neries (Vaida)
 • 2011-04-04 stebėtas prie Papio ež., Šalčininkų r. (J.Stratford).
 • 2011-04-04 Stebėtas Suktiškių durpyne Vilniaus raj. (M.Baranovskij)
 • 2011-04-05 Kopgalyje stebėtas žuvininkas (S.Karalius)
 • 2011-04-07 1 paukštis praskrido Š kryptimi virš AB „Orlen Lietuva“ vandens valymo įrenginių, Mažeikių raj. (D. Makavičius)X

PELĖSAKALIS (Falco tinnunculus)

 • 2011-03-18 vienas paukštis praskrido Juodkrantėje (K.Castren)
 • 2011-03-23 Pelėsakalio patinukas virš Papio ežero (R.Karpavičius , J.ir R.Anusauskai )
 • 2011-03-24 prie Griškabudžio, Šakių r. pakelėj medžiojo pelėsakalis (R.Stankūnas).X

SKETSAKALIS (Falco subbuteo)

 • 2011-04-21 prie Nidos praskrido 2 (T.Tohmo, K.Kivivuori)
 • 2011-04-22 prie Nidos praskrido 4 (K.Castren, S. Hjerppe, I. Hjerppe)
 • 2011-04-23 1 sketsakalis, 25d. - 2 (pora) toje pat vietoje, Kauno raj. (V. Paškevičius)
 • 2011-04-29 Skėtsakalis, 2 paukščiai stebėti Mažųjų Lygainių km., Vilniaus raj. (P.Ignatavičius)
 • 2011-05-07 Virš Biržų praskrido sketsakalis (A.Naudžius, V.Stirkė)X

SAKALAS KELEIVIS (Falco peregrinus)

 • 2011-03-26 stebėtas Šilutėje (K.Castren).
 • 2011-03-27 Laukuose ties Klaipėda ad sakalas keleivis, sugavęs keršulį.(S.Karalius)X

PAUKŠTVANAGIS (Accipiter nisus)

 • 2011-03-23 Į šiaurę pramigravo 14 paukštvanagių (S.Karalius). X

TŪBUOTASIS SUOPIS (Buteo lagopus)

NUO BALANDŽIO 15 d.:

 • 2011-04-16 Nidoje Š kryptimi praskrido 11 (K.Castren, M.Lötjönen, T Tohmo, K.Kivivuori)
 • 2011-04-16 Prie Medeikių, Biržų raj. vienas tubuotasis suopis (M.Karlonas, Š.Vainauskas, V.Eigirdas, A.Naudžius)
 • 2011-04-17 Nidoje Š kryptimi praskrido 1 (K.Castren, M.Lötjönen, T Tohmo, K.Kivivuori)
 • 2011-04-18 prie Nidos praskrido 4 (T.Tohmo, K.Kivivuori)
 • 2011-04-19 prie Nidos praskrido 4 (T.Tohmo, K.Kivivuori)
 • 2011-04-20 prie Nidos praskrido 4 (T.Tohmo, K.Kivivuori)
 • 2011-04-22 prie Nidos praskrido 1 (K.Castren, S. Hjerppe, S. Hjerppe)

PAPRASTASIS SUOPIS (Buteo buteo)

 • 2011-03-08 Trakų r. Gubiškių miško 34 kvartale stebėtas tuoktuvinis skrydis virš lizdinės teritorijos (M.Mackevičius).
 • 2011-03-08 laukuose prie Grabupių, Šilutės r. 12 paukščių. Diena prieš tai nebuvo matyt (E.Užpelkis).
 • 2011-03-08 pirmi paprastieji suopiai Zarasų r. ties Antaliepte (A.Čerkauskas).
 • 2011-03-09 prie Žemaičių Naumiesčio, Šilutės r. matyti 8 (E.Užpelkis).
 • 2011-03-09 Kėdainių r. Puzaičių miške šalia lizdo stebėti tuoktuviniai skrydžiai (Vl.Naruševičius).
 • 2011-03-09 pirmas šį pavasarį paskrido Ventės rage (V.Jusys).
 • 2011-03-09 pradėjo skristi suopiai, aiškus pagausėjimas laukuose, 4 paukščiu būrelis termike palei Biržų girią. Pas mus laukus dar gan storai dengia sniegas, žiema nesitraukia (A.Naudžius).
 • 2011-03-12 vienas paukštis, skraidantis virš Miesgirio ir virš laukų, esančių tarp Drausgirio rezervato ir Miesgirio, Vilkaviškio r. (V.Adomonis, R.Adomonienė).
 • 2011-03-12 Juodkrantėje praskrido 2 (K.Castren).
 • 2011-03-12 prie Zarasų praskrido pora paprastųjų suopių (I. Semionovas)
 • 2011-03-12 virš dviejų galimų lizdaviečių teritorijų Bedugnės miške Varėnos raj. paprastieji suopiai suka ratus
 • 2011-03-13 2 suopiai (1 suvažinėtas, 1 - ant elektros laidų) kelyje Marijampolė-Prienai ir 7 suopiai šalia kelio (ant elektros laidų, pievoje, ant arimo) Vištytis-Gražiškiai-Vilkaviškis (V.Adomonis, R.Adomonienė).
 • 2011-03-13 penki suopiai termike virš Vilniaus traukiantys šiaurės rytų kryptimi (R. Karpavičius)
 • 2011-03-13 stebėtas Tarkų r. Aukšadvario sen. (O.gaidamavičiūtė)X 

MAŽASIS ERELIS RĖKSNYS (Aquila pomarina)

 • 2011-03-20 Vienas paukštis sklandė.Zarasų r.,Zabičiūnų k. (K.Čepėnas)
 • 2011-03-31 Vienas paukštis stebėtas iš Baltarusijos pusės ties Apvardų ežeru(Ignalinos r.?)Butent jis kirto ežerą (Juo eina valstybinė siena) ir nusklendė jau į Baltarusijos teritorijos gilumą (K.Čepėnas)
 • 2011-04-03 Du mažieji ereliai rėksniai stebėti pievelėje prie miško, Prienų r., Pakrovų k. (O.Gaidamavičiūtė)
 • 2011-04-04 Virš laukų prie Bitniškių miško, Biržų raj., prasklendė du mažieji ereliai rėksniai (A.Naudžius)
 • 2011-04-04 1 paukštis vidurdienį sklandė virš laukų ties Saviečių kaimu Kėdainių raj. (Vl.Naruševičius)
 • 2011-04-08 stebėtas netoli Šeškučių, Vilniaus r. (D.Musteikis).
 • 2011-04-09 netoli Garliavos, Kauno raj. stebėtas praskrendantis mažasis erelis rėksnys (A.Kvaraciejus).X

PILKOJI GERVĖ (Grus grus)

 • 2011-02-16 Šilutės r., ties Stonaičių k., kirtavietėje stebėtos 2 skrendančios gervės (A.Šlauteris).
 • 2011-03-05 prie Kulautuvos girdėti skrendančios gervės balsai (K.Jakubauskas).
 • 2011-03-07 netoli Vandžiogalos, Kauno r. matytos 2 gervės (B.Belchev).
 • 2011-03-08 07:15 Vilniuje prie Ozo praskrido viena gervė (M.Šniaukštienė).
 • 2011-03-08 vienas paukštis praskrido virš greitkelio Panevėžys-Vilnius,ties veduku į Maišiagalą, Vilniaus r (K.Čepėnas).
 • 2011-03-08 Linkaičiuose, Joniškio r. praskrido 3 paukščiai (R.Stankūnas).
 • 2011-03-08 stebėti 3 vaikščiojantys paukščiai Būdos k. pievose, Trakų r.(M.Mackevičius).
 • 2011-03-08 Šakių r., Stulgių k. stebėtos 3 gervės (O. Atkočaitis).
 • 2011-03-09 virš Gargždų miesto praskrido 4 gervės (S.Čiulčinskas).
 • 2011-03-10 matytos prie Trakų (E.Pakštytė)
 • 2011-03-10 Jonavos rj. Užusalių k. 2 gervės (M.Karlonas).
 • 2011-03-10 gervės girdėtos laukuose netoli Likėnų, Biržų r. (A.Naudžius).
 • 2011-03-10 trys skrendantys paukščiai stebėti ties Valkininkais, Varėnos r. (G.Riauba).
 • 2011-03-10 pirmos gervės stebėtos Nemuno deltoje prie Sausgalvių (A.Aleksiejūnienė).
 • 2011-03-10 Juodkrantėje praskrido 10+2 (K.Castren)
 • 2011-03-10 Alytaus raj. girdėtos gervės (A.Petraška).
 • 2011-03-10 Pirmą kartą pilkosios gervės Jurbarko raj prie tilto per Nemuną stebėtas būrelis iš 17 paukščių (R.Giedraitis)
 • 2011-03-11 4 skrendančios gervės Raikėnų k., Rokiškio r. (S.Mikutienė, B.Maldūnienė).
 • 2011-03-11 Prienų rj., Pakrovų k., pievose ir suartuose laukuose, stebėta vaikštinėjanti pora (O.Gaidamavičiūtė)
 • 2011-03-12 Nemuno deltoje pakelėje tarp Stankiškių ir Kintų 4 paukščiai (V.Jusys)
 • 2011-03-12 u paukščiai vaikštinėjo ir trimitavo pievose tarp Drausgirio rezervato ir Miesgirio, Vilkaviškio r. (V.Adomonis, R.Adomonienė).
 • 2011-03-12 Utena. 4 gervės saulei leidžiantis praskrido virš miesto ŠR kryptimi (D.Norkūnas).
 • 2011-03-12 Vilkaviškio raj., Nuo 1 iki 7 gervių stebėta įvairiose rajono vietose (P.Ignatavičius).
 • 2011-03-12 Trys šios rūšies paukščiai pastebėti skrendantys pietvakarių kryptimi.Vieta šalia kelio Degučiai - Zarasai, už Degučių link Zarasų 5 kilometras, Zarasų r. (D.Musteikis).
 • 2011-03-12 pora stebėtą Prienų raj., Jogalinos kaime, pievose (R.Balsevičiūtė).
 • 2011-03-13 trys paukščiai vaikštinėjo ir trimitavo pievose tarp Drausgirio rezervato ir Miesgirio, Vilkaviškio r. Buvo girdima ir daugiau trimituojančių gervių  ir 2 paukščiai skrido virš kelio Marijampolė-Prienai (V.Adomonis, R.Adomonienė)
 • 2011-03-16 du paukščiai braidė kanale, miške, Lėgų k., Rietavo savivaldybė, Žadvainių g-ja (R.Petruoka).X

ILGASNAPĖ VIŠTELĖ (Rallus aquaticus)

 • 2011-04-03 trijų ilgasnapių vištelių balsai girdėti Žiemkelyje, Kauno raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-11 dviejų ilgasnapių vištelių balsai girdėti Žiemkelyje, Kauno raj. (E.Šniaukšta)
 • 2011-04-21 2 paukščiai girdėti Tyrulių bot.-zool. draustinyje Radviliškio r. (V. Kilčauskas)

NENDRINĖ VIŠTELĖ (Gallinula chloropus)

 • 2011-04-03 Vienas paukštis braidė Nevėžio pakrantėje Panevėžio mieste (R.Kaunietis)X

PLOVINĖ VIŠTELĖ (Porzana parva)

 • 2011-04-09 d. Plovinės vištelės balsas Suktiškių durpyne (Vilniaus r.) (L.Raudonikis)
 • 2011-04-23 plovinės vištelės balsas Žiemkelyje, Kauno raj. (A.Kvaraciejus).

ŠVYGŽDA (Porzana porzana)

 • 2011-04-23 švygždos balsas Žiemkelyje, Kauno raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-23 Rusnės saloje dviejose vietose girdėtos švygždos (S.Karalius)
 • 2011-04-23 Rusnėje 1  (K.Castren, S. Hjerppe, I. Hjerppe) 
 • 2011-04-29 Švygžda, 2 paukščių balsai girdėti Grybaulios tv. teritorijoje, Varėnos raj. (P.Ignatavičius)X

GRIEŽLĖ (Crex  crex)

 • 2011-05-07 Mažiausiai 4 griežlės girdėtos pievoje prie Tatamiškių Šilutės raj. (M.Karlonas, Š.Vainauskas, V.Paškevičius)
 • 2011-05-10 Pirmą kartą Jurbarko r. šiemet girdėtas Nemuno lankos pievose ties Smalininkais griežiantis vienas patinas (R.Giedraitis)
 • 2011-05-14 5-6 paukščiai girdėti Paluknio pievose (V. Adomonis)
 • 2011-05-14 Griežlių balsai girdėti Paluknio pievose, Trakų raj. (L. Šniaukšta, M. Šniaukštienė)
 • 2011-05-15 prie Pajiešmenių ir Krinčino, Pasvalio r. po 1 griežlę (A.Naudžius)
 • 2011-05-15 Griežlė už Pabiržės miestelio, Biržų r. ( B. Maldūnienė)X

LAUKYS (Fulica atra)

 • 2011-03-13 Ties molu Kopgalyje du laukiai (S.Karalius).
 • 2011-03-14 Nemuno deltoje, Minijos k. protakoje plaukioja 2 laukiai (V.Jusys).
 • 2011-03-20 plaukiojo vienas būryje su antimis, gulbėmis nebylėmis, dančiasnapiais Marijampolėje, Šešupėje prie ligoninės (I.Tamulynienė).
 • 2011-03-22 Baltojoje Vokėje 2 (K.Castren).
 • 2011-03-22 pora laukių Trinyčių tvenkinio properšoje Klaipėdoje (V.Pareigis).
 • 2011-03-23 Laukiai (apie 50) Papyje ( R.Karpavičius , J.ir R.Anusauskai )
 • 2011-03-24 Laukiai (4) Neryje prie Vingio parko tarp nuvirtusių į upę medžių šakų (R.Karpavičius)
 • 2011-03-24 Du laukiai Kuršių mariose Juodkrantėje (V.Pareigis)
 • 2011-03-26 Jurbarke,Nemune stebėta laukių pora (R.Patronaitis)
 • 2011-03-26 Zarasų r.,Antalieptės marios ties Bikėnais- 1 laukys (A.Čerkauskas)
 • 2011-03-26 Antanavo apylinkės, apie 20 laukių (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-27 Ignalinos AE išmetimo kanale (Drūkšių ež.)-25 laukiai (A.Čerkauskas).
 • 2011-03-27 Jurbarke,buvusio karjero tvenkinyje,stebėti 8 laukiaibesivaikantys ir žaidžiantys tuoktuvinius žaidimus (R.Patronaitis)
 • 2011-3-27 5 paukščiai tvenkiniuose prie Didžiamiškio (Mažeikių raj.). (R.Kinduris).
 • 2011 03 28 18 Laukių prie Plaškių k. (M.Karlonas)
 • 2011-03-30 Du paukščiai Panevėžio centre, Nevėžio pakrantėje, ant žolių kupstų kiek atokiau vienas nuo kito taisosi plunksnas (R.Kaunietis).
 • 2011-04-01 trys paukščiai Apasčios upėje, Biržuose (E.Duderis).X

JŪRŠARKĖ (Haematopus ostralegus)

 • 2011-03-23 Pirmoji jūršarkė praskrido į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius) 
 • 2011-03-26 stebėta Ventės rage ant molo (V.Jusys).
 • 2011-04-02 stebėta Rupkalviuose, Nemuno deltoje (Z.Gasiūnaitė, R.Uznytė, J.Morkūnas).X

AVOCETĖ (Recurvirostra avosetta)

 • 2011-04-09 du paukščiai matyti Rusnės saloje (E.Pakštytė, P.Ignatavičius)
 • 2011-04-10 Užlietos pievos prie Krokų lankos. 3 avocetės. (S.Minkevičius, S.Minkevičienė)
 • 2011-04-15 2 paukščiai Kintų žuvininkystės tvenkiniuose (J. Morkūnas, V. Jusys)

UPINIS KIRLIKAS (Charadrius dubius)

 • 2011-04-07 1 paukštis begiojo lauko keliuku ties Bukančių kaimu , Mažeikių raj. (D. Makavičius)
 • 2010-04-10 stebėtas Nemuno lankose prie palėkių k., Jurbarko r. (R.Giedraitis)
 • 2010-04-15 stebėtas Nemune prie Jurbarko (R.Giedraitis)
 • 2011-04-22 trys upiniai kirlikai karjere netoli Drąseikių km. Kauno raj. (V.Eigirdas);
 • 2011-04-24 Ne mažiau 4 upinių kirlikų / Zujūnų žvyro karjeras, Vilniaus raj. (S.Minkevičius, S.Minkevičienė)
 • 2011 -04-24 Kėdainių raj. Saviečių kaimo pakraštyje girdėtas upinis kirlikas (Vl.Naruševičius)
 • 2011-04-25 1 upinis kirlikas Nemuno salose ties Prienais (P.Ignatavičius, J.Zizas)
 • 2011-04-26 Pora upinių kirlikų pagal vandeningą smegduobę Pabiržės laukuose, Biržų raj. (B. Maldūnienė)
 • 2011-04-30 4 upiniai kirlikai Nemuno saloje ties Prienais. (A.Kvaraciejus).

JŪRINIS KIRLIKAS (Charadrius hiaticula)

 • 2011-03-13 šlapiuose arimuose ties Klaipėda stebėti pirmieji 2 jūriniai kirlikai (S.Karalius).
 • 2011-03-21 stebėtas ant kelio Nemuno deltoje prie Rugalių k. (J.Morkūnas).
 • 2011-03-24 ties Dargužiais, Klaipėdos r. šlapiame žiemkenčių lauke stebėti 3 (Z.Gasiūnaitė).
 • 2011-03-24 Nemuno deltoje stebti 2 - vienas ant kelio Ruguliai-Minija o kitas ant kelio į vakarus nuo tvenkinių (V.Jusys).
 • 2011-03-26 stebėtas Šventosios pajūryje (R.Kinduris).
 • 2011-03-26 ties Mingės k., Nemuno deltoje 1 ind. (Z.Gasiūnaitė)
 • 2011 03 28 Jūrinis kirlikas, Šilutės raj. (M.Karlonas)X

DIRVINIS SĖJIKAS (Pluvialis apricaria)

 • 2011-03-13 Rusnėje matytas 1 (M.Karlonas, Š.Vainauskas, V.Eigirdas, B.Belchev)
 • 2011-03-14 Nemuno deltoje prie Stankiškių k. 1 (V.Jusys).
 • 2011-03-16 16-os paukščių būrelis praskrido netoli Juknaičių, Šilutės r. (V.Jusys).
 • 2011-03-20 Dirviniai sejikai laukuose prie Venckų, Klaipedos r. (J.Morkūnas).
 • 2011-03-23 Trys dirviniai sėjikai. Kirdonių laukai, pakelė, Biržų raj. ( B. Maldūnienė, A. Kiekšas, R. Rulinskaitė)
 • 2011-03-27 Apie 80 dirvinių sėjikų arimuose ties Klaipėda (S.Karalius)
 • 2011-04-03 apie 200 dirvinių sėjikų būrys stebėtas pievose prie Tiskūnų, Kėdainių raj. (V.Eigirdas, G.Eigirdas, S.Anulevičiūtė)
 • 2011-04-03, Amalvas, Marijampolės raj., 17 dirvinių sėjikų (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-03 prie Mingės 6 (K.Castren)X
 • 2011-08-17 Biržų r. netoli Pagaičiškių arimuose 23 dirvinių sėjikų būrelis. 
  Šiandien jau įvairiose vietose Biržų r. mažais būreliais (A.Naudžius)

PAPRASTOJI PEMPĖ (Vanellus vanellus)

 • 2011-03-08 vienas paukštis praskrido prie Grabupių , Šilutės r. (E.Užpelkis).
 • 2011-03-09 trys praskrido Ventės rage (V.Jusys).
 • 2011-03-09 prie Žemaičių Naumiesčio, Šilutės r. stebėti 26 individai (E.Užpelkis).
 • 2011-03-09 Rusnės saloje stebėti keli negausūs būreliai (iki 15 ind.) (K.Mudinaitė).
 • 2011-03-09 devynių pempių būrelis praskrido Kopgalyje (S.Karalius).
 • 2011-03-09 Smiltynės pajūryje stebėtas migruojančiu paukščių būrelis (9paukščiai) (G.Gražulevičius).
 • 2011-03-09 Juodkrantėje virš užšalusių Kuršių marių į šiaurę pralėkė viena, pirma šiemet matyta pempė (V.Pareigis).
 • 2011-03-10 laukuose tarp Lankupių ir Vilkyčių, Šilutės r. keli šimtai pempių (V.Jusys).
 • 2011-03-10 Stulgių k., Šakių r. stebėtos pirmosios 7 pempės (O.Atkočaitis).
 • 2011-03-10 Mažeikių r., Lėlaičių k. apyl. laukuose 7 pempės (D.Makavičius).
 • 2011-03-10 Kaune praskrido 3 (K.Castren).
 • 2011-03-11 Rukšnių k., Jurbarko r. stebėtos dvi pempės,stovinčios prie lauko balos (R.Patronaitis).
 • 2011-03-11 10-15 paukščių mišriame būryje kartu su varnėnais (iš viso 30-40 paukščių) pievoje netoli Vilkaviškio prie kelio Marijampolė - Vilkaviškis (V. Adomonis)
 • 2011-03-11 vienas paukštis praskrido Alytaus r., Genių k. (G.Riauba).
 • 2011-03-11 Alytaus raj. stebėti skrendantys pempų 2 pulkeliai (3+4) (A.Petraška).
 • 2011-03-11 Pempės pirmą kartą matytos Jurbarko raj, laukuose prie Rotulių kaimo 5 paukščiai (R.Giedraitis).
 • 2011-03-12 rys pempės ir penki varnėnai skrido bendrame būryje virš laukų, esančių tarp Drausgirio rezervato ir Miesgirio, Vilkaviškio r. (V.Adomonis, R.Adomonienė).
 • 2011-03-12 Utenoje praskrido 6 (D.Norkūnas).
 • 2011-03-12 Verebiejai, Alytaus raj. Praskrido 4 pempės (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-12 Vilkaviškio raj. Nuo kelių iki keliolikos pempių būreliai kiekviename didesniame lauke (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-13 7 paukščiai laukuose prie Bitniškių. (A.Naudžius)
 • 2011-03-13 pora paukščių praskrido virš Bezdonių mstl. (Vilniaus raj.) (M.Baranovskij)
 • 2011-03-13 Garliavos pakraštyje, Kauno raj. arimuose 2 pempės (A.Kvaraciejus)
 • 2011-03-13 1 paukštis skrido virš kelio Marijampolė-Prienai (V.Adomonis, R.Adomonienė).
 • 2011-03-13 praskrido 5 pempės Zarasų r. Degučių ap., Sodynės k. (D.Musteikis).
 • 2011-03-13 prie Zarasų praskrido pora pempių (I. Semionovas)
 • 2011-03-13 Prienų r., Pakrovų k., stebėtos skraidančios (pora) (O.Gaidamavičiūtė).
 • 2011-03-14 Po kelis ar pavieniai paukščiai pasklidę po laukus už Traupio miestelio (Anykščių raj.) (R.Kaunietis).
 • 2011-03-15 paukštis pastebėtas laukuose prie Vėžaičių,Klaipėdos r. savivaldybė, šalia Žemaičių plento (R.Petruoka).X
 • 2011-06-09 Kuršių nerijoje pietų kryptimi praskrido 12 būrių (331 paukštis) (K.Castren)

TEMINKO BĖGIKAS (Calidris teminckii)

 • 2011-04-27 1 teminko bėgikas B.Vokės žuv. tvenkiniuose (E.Pakštytė)
 • 2011-04-28 Baltojoje Vokėje 1 (K.Castren)

JUODAKRŪTIS BĖGIKAS (Calidris alpina)

 • 2011-04-07 6  paukščiai matytis Rusnės saloje (E.Pakštytė)
 • 2011-04-11 3 Kintų žuvininkystės tvenkiniuose (K.Castren).
 • 2011-04-25 2 juodkrūčiai bėgikai nuleistame A9 tvenkinyje, Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose, Šalčininkų raj. (M.Šniaukštienė)
 • 2011-04-25 2 juodakrūčiai bėgikai Amalvo polderiuose, Marijampolės raj. (P.Ignatavičius, J.Zizas)X

GAIDUKAS (Philomachus pugnax)

 • 2011-03-13 2 patelės stebėtos šlapioje pievoje ties Rusne (B. Belchev, M.Karlonas, V.Eigirdas, Š.Vainauskas).
 • 2011-04-16 Trys gaidukai (patinai) stebėti Amalvo polderyje, Marijampolės raj. (A.Petraška)
 • 2011-04-17 Pilviškių apylinkės, Vilkaviškio raj., 2 gaidukai stebėti laukų baloje (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-18 Pirmą kartą stebėtas Jurbarko r. prie Nemuno ties Šilinės k 2 paukščiai besimaitinantys, o šiandien (04.19) 13 paukščių būrelis praskrido palei Nemuną ties Raudonės gyv. irgi Jurbarko raj. (R.Giedraitis)
 • 2011-03-24 laukuose prie Vilkyčių, Šilutės r. matyas 8-ių paukščių būrelis (J.Morkūnas).
 • 2011-04-25 apie 100 gaidukų nuleistame A9 tvenkinyje, Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose, Šalčininkų raj. (M. ir L. Šniaukštos)
 • 2011-04-25 Gaidukas / Paluknio pievos, Trakų raj. (S.Minkevičius, S.Minkevičienė)
 • 2011-04-25 min. 100 gaidukų Amalvo polderiuose, Marijampolės raj. (P.Ignatavičius, J.Zizas)X

PERKŪNO OŽELIS (Gallinago gallinago)

 • 2011-03-13  Rusnėje stebėtas 1 (M.Karlonas, Š.Vainauskas, V.Eigirdas, B.Belchev.)
 • 2011-03-14 Alytaus raj. miške girdėtas perkūno oželis (A.Petraška)
 • 2011-03-16 pakilo aukuose tarp Lankupių ir Vilkyčių, Šilutės r. (J.Morkūnas, R.Uznytė).
 • 2011-03-21 Kopgalyje praskrido 2 perkūno oželiai (S.Karalius)
 • 2011-03-22 trys pakilo Nemuno deltoje prie Minijos k. (V.Jusys).
 • 2011 03 26 Perkūno oželis, Alytaus raj prie Žuvinto. (M.Karlonas Š.Vainauskas R.Draugelytė V.Paškevičius)
 • 2011-03-27 šlapiuose laukuose prie Bitniškių miško, Biržų raj. mažiausiai 6 perkūno oželiai (A.Naudžius)
 • 2011-03-27 7 perkūno oželiai laukuose ties Klaipėda (S.Karalius)
 • 2011.03.31. Zarasų r.,Degučių ap., prie Gražutės ež. naktį girdėtas perkūno oželis (A.Čerkauskas)X

STULGYS (Gallinago media)

 • 2011-04-25 2 giedantys stulgiai / Paluknio pievos, Trakų raj. (S.Minkevičius, S.Minkevičienė)

SLANKA (Scolopax rusticola) 

 • 2011-03-08 rasta atsitrenkusi į langą Klaipėdoje, liko gyva (E.Paplauskis).
 • 2011-03-10 Juodkrantėje, kormoranų kolonijos vietoje matytos 3 (K.Castren).
 • 2011-03-11 vienas paukštis pabaidytas Ventės rage (V.Jusys).
 • 2011-03-15 Vienas paukštis pakeltas Juodkrantės sengireje (G.Gražulevičius)
 • 2011-03-17 Slanka Kopgalyje (S.Karalius)
 • 2011-03-23 Šakių r., Juodgirio miško pakraštyje stebėta viena (O.Atkočaitis).
 • 2011-03-23 Trys slankos Rūdininkų girios poligone (R .Karpavičius)
 • 2011-03-25 Stebėtas pabaidytas pavienis paukštis Spirgiškio miške Radviliškio r. (M.Kazlauskas).
 • 2011-04-25 pirmos 4-ios matytos Ventės rage (J.Morkūnas, V.Jusys, R.Uznytė)
 • 2011 03 26 Dvi slankos Marijampolės raj. prie Amalvo pelkės. (M.Karlonas Š.Vainauskas R.Draugelytė V.Paškevičius)
 • 2011-03-27 Pagramdinės km., Kauno raj., 1 slanka (P.Ignatavičius)X

PAPRASTASIS GRICIUKAS (Limosa limosa)

 • 2011-03-24 Rusnėje stebėtas 1 (K.Castren).
 • 2011-03-30 stebėtas Rupkalviuose, Nemuno deltoje (E.Užpelkis)
 • 2011-03-31 8 paukščiai Rusnės saloje (J.Morkūnas).
 • 2011-04-02 vienas paukštis prie Minijos k., Nemuno deltoje (Z.gziūnaitė, J.Morkūnas, R.Uznytė)
 • 2011 04 02 Paprastasis griciukas Pagėgių sav. prie Kucių k. (M.Karlonas, Š.Vainauskas)X

VIDUTINĖ KUOLINGA (Numenius phaeopus)

 • 2011-04-12 dvi praskrido Juodkrantėje (K.Castren)
 • 2011-04-17 prie Nidos praskrido 1 (K.Castren, T.Tohmo, K. Kivivuori)
 • 2011-04-17 2 vidutinės kuolingos Piktupėnuose, Pagėgių sav. (E.Pakštytė)
 • 2011-04-23 Rusnėje 1  (K.Castren, S. Hjerppe, I. Hjerppe) X
 • 2011-08-14 4+8+11 birds flying south in 1 hour from klaipeda beach. Migration was on the way for this species. Also, Stealb 1, Stecas 1, Larmin 1 (D.Thibaud)

DIDŽIOJI KUOLINGA (Numenius arquata)

 • 2011-03-26 Antanavo apylinkės, 1 didžioji kuolinga (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-30 viena praskrido Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011 04 01 2 Didžiosios kuolingos Rusnėje. (M.Karlonas, Š.Vainauskas)
 • 2011-04-01 du paukščiai praskrido prie kenteriškių, Šilutės r. (V.Jusys).
 • 2011-04-02 penki paukščiai Drevernos pievose (Z.Gzsiūnaitė, R.Uznytė, J.Morkūnas).
 • 2011 04 02 Didžioji kuolinga, 222 paukščiai aplink Pagėgius. Didžiausias skrendantis būrys - apie 120 paukščių. (M.Karlonas, Š.Vainauskas)
 • 2011-04-02 Didžioji kuolinga prie Žuvinto (A.Petraška).
 • 2011-04-02 Prie Parovėjos, Biržų raj., Praskrido viena didžioji kuolinga (A.Naudžius, V.Stirkė)
 • 2011-04-03 Viena Didžioji kuolinga perskrido virš Kėdainių pramones rajono (B. Belchev)
 • 2011-04-03 7 didžiosios kuolingos Paluknio pievose Trakų r. (E.Pakštytė)
 • 2011-04-03 Virš Jurbarko praskrido 1 didžioji kuolinga pirmą kartą šiemet. Dar 3 didžiosios kuolingos stebėtos pievose prie Nemuno ties Viešvileviena, 1 skrendanti Šilinės k. Jurbarko r. (R.Giedraitis).
 • 2011-04-03, Amalvas, Marijampolės raj., 1 didžioji kuolinga (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-03, pievos prie Madžiūnų k., Trakų r. 5 didžiosios kuolingos (S.Minkevičius, S.Minkevičienė, K.Klovaitė)
 • 2011-04-05 Baltojoje Vokėje matyta 17 (K.Castren).X

________________________________________________

 • 2011-04-12 pajūryje prie Juodkrantės praskrido 18 būrių, kuriose buvo 1410 individų (K.Castren).
 • 2011-06-18. Dvidešimt septynios didž kuolingos išsirikiavę "w" raide praskrido vakarų kryptimi Biržų r. (B.Maldūnienė)
 • 2011-06-21 pirmosios praskrido Kuršių nerijoje (K.Castren).

TAMSUSIS TILVIKAS (Tringa erythropus) 

 • 2011-04-14 du paukščiai Rusnės saloje (E.Pakštytė, D.Straševičius). 
 • 2011-04-16 Keturi tamsieji tilvikai stebėti Amalvo polderyje, Marijampolės raj. (A.Petraška)
 • 2011-04-20 Tamsusis tilvikas Paluknio pievose (R.Karpavičius)
 • 2011-04-23 Rusnėje 6  (K.Castren, S. Hjerppe, I. Hjerppe)
 • 2011-04-23 d. Tamsusis tulikas pusiau vestuviniu apdaru Nemuno saloje ties Lipniūnais (Druskininkų sav.) (L.Raudonikis).
 • 2011-04-25 3 tamsieji tulikai Amalvo polderiuose, Marijampolės raj. (P.Ignatavičius, J.Zizas)X

RAUDONKOJIS TULIKAS (Tringa totanus)

 • 2011-03-24 Rusnėje stebėti 2 (K.Castren).
 • 2011-03-25 kelių paukščių balsai girdėti pievose prie Vilkyčių, Šilutės r. (J.Morkūnas, R.Uznytė, Z.Gasiūnaitė).
 • 2011-03-26 du paukščiai pakelėje Rugaliai-Minija (Z.Gasiūnaitė).
 • 2011-03-26 Antanavo apylinkės, 2 raudonkojai tulikai (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-27 Antanavo apylinkės, 5 raudonkojai tulikai (P.Ignatavičius)
 • 2011 03 29 2 Raudonkojai tulikai, laukų balutėse prie Panemunės (M.Karlonas)
 • 2011 04 01 2 Raudonkojai tulikai Rusnėje. (M.Karlonas, Š.Vainauskas)
 • 2011-04-02, Šadžiūnai, Lazdijų raj., 1 raudonkojis tulikas apsemtose pievose
 • 2011-04-02, užliejamos pievos šalia Papio ež., Šalčininkų raj., 2 raudonkojai tulikai (M. Šniaukštienė)
 • 2011-04-02 Trys raudonkojai tulikai Amalvo polderiuose, Marijampolės raj. (A.Petraška).
 • 2011-04-03, Amalvas, Marijampolės raj., 5 raudonkojai tulikai (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-05 Baltojoje Vokėje matytas 1 (K.Castren)X

KŪDRINIS TILVIKAS (Tringa stagnatilis) 

 • 2011-04-17 Dvi poros kūdrinių tilvikų stebėtos Nemuno deltoje prie Šyšos upės ties Šilute (Z. Gasiūnaitė, J.Morkūnas, R. Uznytė, M., L. Šniaukštos, E. Pakštytė, V.Jusys)
 • 2011-04-17 Vienas paukštis stebėtas laukų baloje Pilviškių apylinkėse, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius, J.Klimaitė)
 • 2011-04-20 Vienas paukštis užlietose pievose prie Rupkalvių. (M. Karlonas, Š.Vainauskas, A.Naudžius)
 • 2011-04-24 Kūdrinis tilvikas / Zujūnų žvyro karjeras, Vilniaus raj. (S.Minkevičius, S.Minkevičienė)
 • 2011-04-25 2 kūdriniai tilvikai užliejamose pievose šalia Papio ežero ir dar 5 paukščiai nuleistame A9 tvenkinyje, Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose, Šalčininkų raj. (M. ir L. Šniaukštos)
 • 2011-04-25 Valtosios Vokės žuv. tv. 5 (I.Hjerppe, S.Hjerppe, K.Castren).X

ŽALIAKOJIS TULIKAS (Tringa nebularia) 

 • 2011-04-14 trys paukščiai Rusnės saloje (E.Pakštytė, D.Straševičius).
 • 2011-04-19 Pirmą kartą Jurbarko r. vienas girdėtas ir matyti du besimaitinantys žaliakojai tulikai prie Nemuno ties Raudonės gyv ir Raudonėnų k. (R.Giedraitis)
 • 2011-04-20 Žaliakojis tulikas Paluknio pievose (R.Karpavičius)
 • 2011-04-25 1 žaliakojis tulikas užliejamose pievose šalia Papio ežero, daugiau kaip 5 paukščiai nuleistame A9 tvenkinyje, 2 paukščiai G6 tvenkinyje, Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose, Šalčininkų raj. (M. ir L. Šniaukštos)
 • 2011-04-25 min. 10 žaliakojų tulikų Amalvo polderiuose, Marijampolės raj. (P.Ignatavičius, J.Zizas)
 • 2011-04-26 Žaliakojis tulikas apsemtoje pievoje prie Grubos miško, Biržų/Rokiškio raj. riba (B. Maldūnienė)X

BRASTINIS TILVIKAS (Tringa ochropus)

 • 2011-03-26 Antanavo apylinkės, 1 brastinis tilvikas (P.Ignatavičius)
 • 2011 03 31 4 brastiniai tilvikai stebėti pievose prie Panemunės. (M.Karlonas, E.Pakštytė, Š.Vainauskas, V.Eigirdas)
 • 2011-04-01 vienas praskrido prie Kenteriškių, Šilutės r. (V.Jusys)
 • 2011-04-01 trys brastiniai tilvikai praskrido virš Putinų tvenkinio, Alytuje (A.Petraška).
 • 2011 04 01 Brastinis tilvikas, virš 10 pavienių paukščių Šilutės raj. (M.Karlonas, Š.Vainauskas)
 • 2011-04-01 Meteliai, Lazdijų raj. 1 brastinis tilvikas laukų baloje (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-01 Šakių r., prie Nemuno ties Stulgių k. stebėtas brastinis tilvikas (O.Atkočaitis)
 • 2011-04-02 prie Biržų matytas vienas (E.Duderis).
 • 2011-04-02, užliejamos pievos šalia Papio ež., Šalčininkų raj., brastinis tilvikas (M. Šniaukštienė)
 • 2011-04-03 pirmą kartą Jurbarko r. Nemuno lankos pievose prie Viešvilės stebėti du brastiniai tilvikai (R.Giedraitis)
 • 2011-04-03, Šadžiūnai, Lazdijų raj., 4 brastiniai tilvikai laukų baloje (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-03, Amalvas, Marijampolės raj., 3 brastiniai tilvikai (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-03 Vienas paukštis pakilo nuo pagriovio Tumėjos miške (netoli Traupio miestelio, Anykščių raj.)(R.Kaunietis)X

TIKUTIS (Tringa glareola)

 • 2011-04-19 keletas paukščių stebėta Rusnės saloje (R.Kubilius)
 • 2011-04-22 vienas paukštis Paupio žuvininkystės tvenkiniuose Raseinių raj. (J. Morkūnas, R. Uznytė)
 • 2011-04-22 Rusnės saloje matyta 17 individų (V.Jusys)
 • 2011-04-23 Rusnės saloje jau daug tikučių (S.Karalius)
 • 2011-04-25 apie 100 tikučių nuleistame A9 tvenkinyje, Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose, Šalčininkų raj. (M. ir L. Šniaukštos)
 • 2011-04-25 tikutis užlietose pievose Alytaus raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-25 min. 7 tikučiai Amalvo polderiuose, Marijampolės raj. (P.Ignatavičius, J.Zizas)X

KRANTINIS TILVIKAS (Actitis hypoleucos)

 • 2011-04-03 Šakių r., prie Nemuno ties Stulgių k. stebėtas krantinis tilvikas (O Atkočaitis)
 • 2011-04-08 Pirmą kartą Panemunių R.P. stebėtas ties Raudonės k. prie Nemuno 1 paukštis (R.Giedraitis).
 • 2011-04-15 Krantiniai tilvikai (ne mažiau 2) stebėti Neries pakrantėje, Kauno raj. (V. Paškevičius)
 • 2011-04-16 Krantinio tilviko balsas girdėtas prie Nemuno salų, Prienuose. (A.Petraška)
 • 2011-04-19 2 paukščiai stebėti palei Dubysą raseinių r. (V.Kilčauskas)
 • 2011-04-22 du krantiniai tilvikai Neries saloje Kauno raj. (V.Eigirdas);
 • 2011-04-23 matytas ant žvyrkelio netoli Sakučių, Šilutės r. (V.Jusys).
 • 2011- 04-26 Krantinis tilvikas maitinosi plytelėmis išklotoje Gulbinų ež. pakrantėje, Biržų raj.(B. Maldūnienė)
 • 2011-04-30 2 krantiniai tilvikai Nemuno saloje ties Prienais. (A.Kvaraciejus).X

RUDAGALVIS KIRAS (Larus ridibundus)

 • 2011-03-09 pirmieji į Klaipėdą parskridę rudagalviai kirai, savo elgsena labai besiskiriantys nuo pavienių čia žiemojusių. Kol kas bendruose šimtiniuose kirų būriuose rudagalvių apie 10-15 kartų mažiau negu paprastųjų (V.Pareigis).
 • 2011-03-10 Nemuno deltoje laukuose prie Minijos k. kartu su paprastaisiais kiras apie 20 rudagalvių  (V.Jusys).  
 • 2011-03-12 Kaune ir Lapių sąvartyne rudagalvių kirų padaugėję apie 150 (A.Petraška).
 • 2011-03-22 Baltojoje Vokėje 12 (K.Castren).
 • 2011-03-23 daugybė kirų kolonijoje Kauno r. prie greitjkelio (nors prieš 3 d. ten nebuvo nei vieno) (J.Morkūnas, V.Jusys).
 • 2011-03-23 Pasirodė daug kirų kolonijoje (nors vakar dar nebuvo nei vieno) kolonijoje Klaipėdoje (R.Uznytė).
 • 2011-03-23 būrelis stebėtas Vilniaus mieste (L.Raudonikis)
 • 2011-03-24 Rudagalvis kiras Pirmieji pastebėti skraidantys Vilniaus mieste, netoli Neries (M. Urbonas)
 • 2011-03-24 Būrys (ne mažiau 50) rudagalvių kirų virš Utenos sąvartyno (D. Norkūnas).X
 • 2011-06-15 kolonijoje Klaipėdos miesto pakraštyje pirmasis visiškai gerai skraidantis rudagalvio kiro šiemetinis jauniklis (V.Pareigis).
 • 2011.06.16 dieną Krivėnų tvenkinio saloje rudagalvių kirų jaunikliai jau skraido ir tokių skraidančių yra nemažai (D.Musteikis)

PAPRASTASIS KIRAS (Larus canus)

 • 2011-03-07 Vilniuje, virš Neries praskrido pirmas  (R.Karpavičius).
 • 2011-03-08 pirmas paukštis matytas skrendantis virš Alytaus (A.Petraška) 
 • 2011-03-10 Nemuno deltoje jau gausūs - būriai laukuose nuo kelių dešimčių iki 200-300 paukščių (V.Jusys).
 • 2011-03-11 Stulgių k., Šakių r. stebėti pirmi 4 paukščiai (O.Atkočaitis).
 • 2011-03-11 Alytaus sąvartyne apie 25 paprastieji kirai (A.Petraška).
 • 2011-03-12 Kaune ir Lapių sąvartyne paprastųjų kirų padaugėję apie 500, naujai atskridę kirai žieduoti Lekijoje 6 žiedai ir 1 Danijoje (A.Petraška).
 • 2011-03-14 prie Trakų pasirodė pirmi 7 paprastieji kirai, skrendantys į rytus.(E.Pakštytė)X

SILKINIS KIRAS (Larus fuscus)

 • 2011-03-14 Vienas suaugęs paukštis stebėtas Lapių sąvartyne, Kauno r. (A.Petraška, V.Eigirdas).
 • 2011-03-28 Mariose Kopgalyje 2 silkiniai kirai (S.Karalius)
 • 2011-03-31 vienas suaugęs silkinis kiras stebėtas Zabieliškių sąvartyne, Kėdainių raj. (A.Petraška).
 • 2011-04-02 du silkiniai kirai stebėti Zabieliškių sąvartyne, Kėdainių raj. (V.Eigirdas, B. Belchev).
 • 2011-04-05 pirmas stebėtas silkinis kiras Dumpių sąvartyne, Klaipėdos raj. (V.Pareigis).
 • 2011-04-08 Larus fuscus intermedia. Vienas suaugęs paukštis kirų būryje laukuose šalia Dumpių sąvartyno, Klaipėdos raj. (V.Pareigis)
 • 2011-04-08 Larus fuscus heuglini. Trečiametis paukštis kirų būryje laukuose šalia Dumpių sąvartyno, Klaipėdos raj. (V. Pareigis)
 • 2011-04-10 Suaugęs paukštis stebėtas Panusupio sąvartyne, Marijampolės raj. (A.Petraška)X

SIDABRINIS KIRAS (Larus argentatus)

 • 2011-03-11 Alytaus sąvartyne apie 10 sidabrinių kirų (A.Petraška).
 • 2011-03-12 1 sidabrinis kiras aukštai danguje (per žiemą Utenos sąvartyne kirų nebuvo) (D.Norkūnas).
 • 2011-03-21 virš Utenos sąvartyno sklando pirmas būrelis (apie 30) sidabrinių kirų. Paprastųjų ir rudgalvių kirų dar nėra. (D. Norkūnas).X

MAŽASIS KIRAS (Hydrocoloeus minutus)

 • 2011-04-08 Kopgalyje stebėtas migruojantis 12 mažųjų kirų būrelis (S.Karalius)
 • 2011-04-13 apie 100 paukščių skraido virs apsemtų pievu prie Sakučių /rite dar nebuvo/ (J.Morkūnas)
 • 2011-04-21 apie 40 Kintų žuv. tv. (V.Jusys)
 • 2011-04-22 trys paukščiai Gabšių skyriaus žuvininkystės tvenkiniuose Raseinių raj. (J. Morkūnas, R. Uznytė)
 • 2011-04-30 Ignalinos r.,Birvėtos tvenkiniai-7 mažieji kirai (A.Čerkauskas,G.Grašytė).X

PLĖŠRIOJI ŽUVĖDRA (Hydroprogne caspia)

 • 2011-04-12 4 (2+2) praskrido pajūryje prie Juodkrantės (K.Castren).
 • 2011-04-13 pajūryje prie Juodkranatės praskrido 1 (K.Castren)
 • 2011-04-17 prie Nemuno ties Smalininkais, Jurbarko r. stebėtas 1 paukštis (R.Giedraitis)
 • 2011-04-17 stebėta 1 prie Stankiškių k., Nemuno deltoje (M.Šniaukštienė, L.Šniaukštienė)
 • 2011-04-17 stebėta Rusnės saloje (E.Pakštytė)
 • 2011-04-18 Kopgalyje plėšrioji žuvėdra (S.Karalius)
 • 2011-04-19 Dvi plėšriosios žuvėdros Kopgalyje (S.Karalius)X

MARGASNAPĖ ŽUVĖDRA (Sterna sandvicensis)

 • 2011-04-12 3 (1+1+1) praskrido pajūryje prie Juodkrantės (K.Castren). 
 • 2011-04-13 pajūryje prie Juodkranatės praskrido 1+1 (K.Castren)X

UPINĖ ŽUVĖDRA (Sterna hirundo)

 • 2011-04-04 viena praskrido pajūryje prie Juodkrantės (K.Castren).
 • 2011-04-07 Kopgalyje pirmoji upinė žuvėdra (S.Karalius)
 • 2011-04-13 5 upinės žuvėdros praskrido virš jūros ties Preila, 2 individai mariose ties Nida (S.Karalius)
 • 2011-04-13 Nemune prie Jurbarko stebėti 3 paukščiai (R.Giedraitis)
 • 2011-04-22 upinė žuvėdra stebėta tvenkiniuose Šnaukštų karjeruose, Klaipėdos raj. (V.Pareigis).
 • 2011-04-22 dvi upinės žuvėdros karjere netoli Drąsekių km. Kauno raj. Dar 3 pavieniai paukščiai praskrido virš Neries Kauno raj.(V.Eigirdas);
 • 2011-04-22 du paukščiai Šilavoto žuvininkystės tvenkiniuose (J. Morkūnas, R. Uznytė)
 • 2011-04-22 viena Nemuno deltoje prie Sausgalvių (V.Jusys)
 • 2011-04-23 4 upinės žuvėdros Žiemkelyje, Kauno raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-23 d. Upinės žuvėdros Nemuno saloje ties Lipniūnais  (Druskininkų sav.) (L.Raudonikis).
 • 2011-04-24 dvi upinės žuvėdros praskrido virš Vangos upelio užtvankos Šėtoje, Kėdainių raj. (V.Eigirdas);
 • 2011-04-24 Du paukščiai Žuvinto ežere (V.Adomonis, R.Adomonienė)
 • 2011- 04-25 Viena upinė žuvėdra Kilučių ež., Biržų raj.(B. Maldūnienė)
 • 2011-04-25 5 upinės žuvėdros Papio ežere ir iki 10 paukščių nuleistame A9 tvenkinyje, Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose, Šalčininkų raj. (M. ir L. Šniaukštos)
 • 2011-04-25 1 upinė žuvėdra, Metelio ež., Lazdijų raj. (P.Ignatavičius, J.Zizas)
 • 2011-04-25 min. 15 upinių žuvėdrų Nemuno salose ties Prienais (P.Ignatavičius, J.Zizas)X

MAŽOJI ŽUVĖDRA (Sternula  albifrons)

 • 2011-04-23 Kintų žuv. tv. 1  (K.Castren, S. Hjerppe, I. Hjerppe)
 • 2011-04-24 d. Dvi mažosios žuvėdros Nemune ties Druskininkais (L.Raudonikis)
 • 2011-04-25 5 mažosios žuvėdros Nemuno salose ties Prienais (P.Ignatavičius, J.Zizas) 
 • 2011-04-30 apie 10 mažųjų žuvėdrų Nemuno saloje ties Prienais (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-30 Ignalinos r.,Birvėtos tvenkiniai-mažoji žuvėdra (A.Čerkauskas,G.Grašytė).X

BALTASKRUOSTĖ ŽUVĖDRA (Chlidonias hybridus)

 • 2011-04-25 Papio ež. 2 (I.Hjerppe, S.Hjerppe, K.Castren) 
 • 2011-04-28 keliolika paukščių prie Nemuno Senvagės ir Senosios Rusnės ež. (A.Petraška)

JUODOJI ŽUVĖDRA (Chlidonias niger)

 • 2011-04-20 20 juodųjų žuvėdrų Uostadvaryje (E.Pakštytė)
 • 2011-04-21 apie 40 Kintų žuv. tv. (V.Jusys)
 • 2011-04-22 17 paukščių Gabšių skyriaus žuvininkystės tvenkiniuose Raseinių raj. (J. Morkūnas, R. Uznytė)
 • 2011-04-23 Rusnėje 80 ir 40 Rupkalviuose  (K.Castren, S. Hjerppe, I. Hjerppe)
 • 2011-04-23 Kintų žuv. tv. 1  (K.Castren, S. Hjerppe, I. Hjerppe)
 • 2011-04-25 apie 20 juodųjų žuvėdrų Papio ežere, Šalčininkų raj. (M. ir L. Šniaukštos)
 • 2011-04-26 Dvi juodosios žuvėdros Rovėjos tvenkinyje prie Papilio mstl., Biržų raj. (B. Maldūnienė) 
 • 2011-04-30 Ignalinos r.,Birvėtos tvenkiniai-~120 juodųjų žuvėdrų (A.Čerkauskas,G.Grašytė).
 • 2011-04-30 Švenčionių r.,Arnionių tvenkiniai-~120 juodųjų žuvėdrų (A.Čerkauskas)
 • 2011-04-30 Pirmą kartą šiemet matyti 11 juodųjų žuvėdrų besimaitinančių ' Karpynės' kaimo turizmo sodybos tvenkiniuose (R.Giedraitis)X

BALTASPARNĖ ŽUVĖDRA (Chlidonias leucopterus)

 • 2011-04-27 4 baltasparnės žuvėdros Papio ež. (E.Pakštytė)
 • 2011-04-27 2 Baltojoje Vokėje ir 14 Papio ež. (K.Castren).
 • 2011-04-28 keliolika paukščių prie Nemuno Senvagės ir Senosios Rusnės ež. (A.Petraška)
 • 2011-04-30 Ignalinos r.,Birvėtos tvenkiniai-6 baltasparnės žuvėdros (A.Čerkauskas,G.Grašytė).
 • 2011-04-30 Švenčionių r., Arnionių tvenkiniai-22 baltasparnės žuvėdros (A.Čerkauskas)
 • 2011-04-30 Karpynės' kaimo turizmo sodyboje, Raseinių r. pirmą kartą mačiau šiemet, besimaitinančias 2 baltasparnes žuvėdras (R.Giedraitis).X

 ULDUKAS (Columba oenas)

 • 2011-03-02 šalia kelio Jurbarkas - Pagėgiai už Vilkyškių miestelio pastebėti ant elektros laidų tupintys trys paukščiai (D.Brazauskas).
 • 2011-03-06 2 uldukai praskrido į šiaurę šiaurinėje Klaipėdos dalyje (S.Karalius). 
 • 2011-03-08 vienas paukštis stebėtas kormoranų perimvietėje, netoli Juodkrantės(G.Gražulevičius).
 • 2011-03-10 Juodkrantėje praskrido 5 (K.Castren).
 • 2011-03-11 Juodkrantėje migruoja jau gausiai (K.Castren).
 • 2011-03-11 Kauno r. 2 (M.Karlonas, Š.Vainauskas, V.Eigirdas, B.Belchev).
 • 2011-03-12 trys paukščiai stebėti ties Kauniais, Biržų r. (A.Naudžius).
 • 2011-03-12 miško kirtime netoli Senųjų Macelių , Varėnos r. 3 uldukai (M.Šniaukštienė).
 • 2011-03-15 keturi uldukai prie Dovilų,Klaip. raj.,skrido (E.Užpelkis)X

KERŠULIS (Columba palumbus)

 • 2011-03-05 trys ad keršuliai praskrido šiaurės vakarų kryptimi šiauriniame Klaipėdos miesto pakraštyje (S.Karalius).
 • 2011-03-07 2 keršuliai praskrido į šiaurę Kopgalyje (S.Karalius).
 • 2011-03-08 Klaipėdoje, prie Senososios perkėlos ūbauja 1 keršulis (S.Karalius).
 • 2011-03-09 prie Žemaičių Naumiesčio, Šilutės r. praskrido 2 paukščiai (E.Užpelkis). 
 • 2011-03-10 Kauno raj. šalia VIA Baltica 1 keršulis maitinosi kovų, kuosų ir varnų gausiame būryje (A.Kvaraciejus).
 • 2011-03-10 Juodkrantėje praskrido 4 (K.Castren).
 • 2011-03-10 Pirmą kartą Jurbarko rajone stebėti parskridę keršuliai-3 Jurbarko parke prie V. Grybo muziejaus (R.Giedraitis)
 • 2011-03-11 2 keršuliai ant telefono vielų Akmenės k., Biržų r. (L.Mikutienė, B.Maldūnienė).
 • 2011-03-11 Stulgių k., Šakių r. stebėti pirmi 3 paukščiai (O.Atkočaitis).
 • 2011-03-11 Juodkrantėje migruoja jau gausiai (K.Castren).
 • 2011-03-11 Pagėgiuose 1 (M.Karlonas, Š.Vainauskas, V.Eigirdas, B.Belchev).
 • 2011-03-11 Virš Alytaus stebėti 8 skrendantys keršuliai (A.Petraška).
 • 2011-03-12 pirmas keršulis stebėta Trakų r. (E.Pakštytė).
 • 2011-03-12 Juodkrantėje per valandą praskrido 224 (K.Castren).
 • 2011-03-12 Verebiejai, Alytaus raj. Praskrido 1 keršulis (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-12 Jonavos raj. šalia Žeimių miško matytas 1 ind. (Vl.Naruševičius)
 • 2011-03-13 Antanavas, Vilkaviškio raj. 1 keršulis (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-14 Garliavoje Kauno raj. pirmasis keršulis (A.Kvaraciejus).
 • 2011-03-16 Kaunas, 1 keršulis (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-18 stebėtas Mažeikių misto parke (D.makavičius).X

PAPRASTASIS PURPLELIS (Streptopelia turtur)

 • 2011-05-06 Šakių r., Juodgirio miške, girdėtas burkuojant paprastasis purplelis (O. Atkočaitis).
 • 2011-05-06 Biržų r.,Biržų girioje girdėtas paprastasis purplelis (T.Bujanauskas,A.Čerkauskas,G.Grašytė).
 • 2011-05-08 paprastasis purplelis girdėtas Pavištyčio miške, Vilkaviškio raj. (P.Ignatavičius, V.Ignatavičius)
 • 2011-05-10 Pivašiūnų miške Alytaus r. girdėtas paprastsis purplelis (A.Petraška).X

GEGUTĖ (Cuculus canorus)

 • 2011-04-21 1 paukštis girdėtas Rakavos miške Raseinių r. (A. Kasparavičius)
 • 2011-04-22 gegutė užkukavo Liaučių km.,Šilutės raj. (V.Gudauskas)
 • 2011-04-24 gegutė girdėta Barčių k., Varėnos raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-25 Pasvalio r.,Moliūnų miške girdėta gegutė (A.Čerkauskas).
 • 2011-04-25 prie Papio ež. 1 (I.Hjerppe, S.Hjerppe, K.Castren)
 • 2011-04-25 Kukavo Vištytgirio miške, Vištyčio reg. Parkas (R.Adomonienė, V.Adomonis)
 • 2011-04-26 gegutės balsas, Kauno raj. (V. Paškevičius)
 • 2011-04-26 Vienas skrendantis paukštis stebėtas Smiltynėje, Kuršių nerija (G.Gražulevičius) 
 • 2011-04-28 Baltojoje Vokėje 1 (K.Castren).
 • 2011-04-29 Gegutė, 2 paukščiai girdėti Ropėjos miške, Vilniaus raj. (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-29 Šakių r., Upeglynio ir Juodgirio miškuose, girdėtos kukuojant gegutės (R. Juškaitis, O. Atkočaitis)X

ČIURLYS (Apus apus)

 • 2011-05-04 Vakare stebėti pirmieji čiurliai, Kaunas (V. Paškevičius)
 • 2011-05-06 prie papio ež. 7 (K.Castren)
 • 2011-05-07 Maкijampolės miesto šiauriniame aplinkelyje šiaurės kryptimi nuskrido vienas čiurlys (A. Skirpstas)
 • 2011-05-08 Pirmieji čiurliai Klaipėdoje (S.Karalius)
 • 2011-05-10 Virš Alytaus skraidė čiurlys (A.Petraška)
 • 2011-05-11 Aukštai virš Panevėžio miesto iškilę skraido drauge su langinėmis kregždėmis. Girdėti ir balsai. (R.Kaunietis).
 • 2011-05-11 Du paukščiai skraidė virš Naujininkų, Vilniuje (L.Raudonikis)
 • 2011-05-11 2 čiurliai Akademijos miest., Kauno raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-05-12 vienas skraido Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-05-13 Kaune naktį čiulba lakštingalos, o dieną čiurliai jau matomi būreliais (M.Ružauskas)
 • 2011-05-13 Vilniuje pagaliau pasirodė čiurliai (M. Šniaukštienė)X

ŽALVARNIS (Coracias garrulus)

 • 2011-04-30 stebėtas Balčių k., netoli Minčios Ignalinos r. (D.Musteikis)

KUKUTIS (Upupa epops)

 • 2011-04-17. Kukutis "kukavo" šalia B.Vokės žuvininkystės tvenkinių (S.Minkevičienė, S.Minkevičius)
 • 2011-04-21 matytas Mijaugonyse, Elektėnai (K.Castren, S. Hjerppe, I.Hjerppe)
 • 2011-04-26 Du kukučiai. Čėniškių km ir Daumėnų kapinių liepose, Biržų raj. (B. Maldūnienė)
 • 2011-04-26  Prie Nemuno, ties Smalininkais pirmą kartą šiemet Jurbarko raj girdėtas kukutis (R.Giedraitis)
 • 2011-04-27 stebėtas ir girdėtas Dargužiū k., Varenos  r. prie apleistų fermų (D.Musteikis).
 • 2011-04-30 Kukutis, 1 paukštis stebėtas Grybauliaus tv. teritorijoje, Varėnos raj. (P.Ignatavičius, Š.Vainauskas, M.Karlonas)X

GRĄŽIAGALVĖ (Jynx torquilla)

 • 2011-04-13 pirma grąžiagalvė stebėta Baltojoje Vokėje (J.Stratford)
 • 2011-04-13 dviejuose vietose prie Mituvos upės tvenkinio ir Mituvos upės pakrantėje už Dainių k Jurbarko r girdėtos grąžiagalvės (R.Giedraitis)
 • 2011-04-15 du paukščiai matyti prie Pervalkos (M.Lötjönen)
 • 2011-04-17 prie Preilos stebėta 1 (K.Castren, M.Lötjönen)
 • 2011-04-21 Prienų raj, Vėžionys. Dviejų grąžiagalvių balsai (M.Ružauskas)
 • 2011-04-21, Kaunas, 1 grąžiagalvė (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-22 girdėta Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-04-23 Dvejų grąžiagalvių balsai Pabiržės mstl., Biržų raj. (B. Maldūnienė)
 • 2011-04-24 – Gražiagalvė, girdėtas balsas, Zarasų raj. (Igoris Semionovas)
 • 2011-04-25 2 grąžiagalvės girdėtos Barčių k., Varėnos raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-26 Šakių r., Stulgių kaime, sodyboje prie miško šūkauja grąžiagalvė (O. Atkočaitis)X

LYGUTĖ (Lullula arborea)

 • 2011-03-10 trys paukščiai stebėti Smiltynėje (Kuršių nerija) (G.Gražulevičius)
 • 2011-03-10 vienas paukštis matytas pievoje prie Juodkrantės (K.Castren)
 • 2011-03-12 pirma lygutė stebėta Trakų r. (E.Pakštytė).
 • 2011-03-12 Juodkrantėje per valandą praskrido 87 (K.Castren).
 • 2011-03-12 Barčiuose, Varėnos raj. praskrido kelios lygutės (A.Kvaraciejus)
 • 2011-03-13 viena praskrido Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-03-13 Nidoje praskrido 262 (K.Castren).
 • 2011-03-13 Ramoniškiai, Vilkaviškio raj. Praskrido 1 lygutė (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-13 prie Trakų lygutės traukia jau gana gausiai (E.Pakštytė), o Rūdninkų girios poligone jau intensyviai gieda (S.Paltanavičiaus stebėjimas).
 • 2011-03-13 Alytaus raj. girdėtos pavienės 5 lygutės (A.Petraška).
 • 2011-03-14 Kopgalyje čiulba 2 poros lygučių (S.Karalius).
 • 2011-03-15 giedanti lygutė girdėta Jonavos r. Rūkloje ( M.Karlonas)
 • 2011-03-15 Vienos ligutės balsas. Skrido su dirviniais vieversiais virš laukų netoli Juodupės upelio, Biržų raj. ( B. Maldūnienė)
 • 2011-03-18 Mažeikiuose stebėti 2 praskrendantys (N.Vėlavičienė).
 • 2011-03-18 trys intensyviai čiulba Didlaukio durpyne, Mažeikių r. (D.Makavičius).X

DIRVINIS VIEVERSYS (Alauda arvensis)

 • 2011-03-01 vienas paukštis praskrido virš užšalusių Kuršių marių netoli Ventės rago (A.Poškus). 
 • 2011-03-03 Klaipėdos r. Svencelės k. prieš auštant girdėti praskrendančių paukščių balsai (K.Siaurukas).
 • 2011-03-03 vienas praskrido Ventės rage (V.Jusys).
 • 2011-03-06 du vieversiai praskrido į šiaurę šiaurinėje Klaipėdos dalyje (S.Karalius).
 • 2011-03-06 Juodkrantėje girdėtas ir matytas į šiaurę virš Kuršių nerijos praskrendantis dirvinis vieversys (V.Pareigis).
 • 2011-03-06 Girdėti ir matyti 2 dirviniai vieversiai pirmą kartą Jurbarko apylinkėse (R.Giedraitis).
 • 2011-03-08 netoli Grabupių, Šilutės r. stebėta keliose vietose apie 10 paukščių (E.Užpelkis).
 • 2011-03-08 Kopgalyje šiandien jau reguliariai praskrenda vieversiai (S.Karalius).
 • 2011-03-08 keli paukščiai praskrido Linkaičiuose, Joniškio r. (R.Stankūnas).
 • 2011-03-09 laukuose prie Šilutės jau daug (šimtai) vieversių (E.Užpelkis). 2011-03-09 nuo ankstyvo ryto praskrendantys pavieniai vieversiai girdėti virš laukų Kėdainių r. ties Pašilių ir Puzaičių miškais (Vl.Naruševičius).
 • 2011-03-09 dirvinis vieversys stebėtas prie Spalviškių, Biržų r. (A.Naudžius, E.Duderis).
 • 2011-03-09 dvylika dirvinių vieversių stebėta Alytaus r. (A.Petraška).
 • 2011-03-09 Lapių sąvartyne pralėkė vienas dirvinis vieversys (V.Eigirdas). 
 • 2011-03-09 Vienas paukštis skrido virš Klaipėdos miesto (L.Umbrasienė).
 • 2011-03-10 pirmieji matyti Tauragėje (E.Kavaliauskas).
 • 2011-03-10 pavieniai paukščiai čyrendami gausiai skrenda į šiaurę virš pajūrio, pušynų ir Palangos miesto (L.Umbrasienė).
 • 2011-03-10 Jonavos r. Užusalių k. 1 dirvinis vieversys (M.Karlonas).
 • 2011-03-10 pirmos dirvinių vieversių giesmės dieną atšilus orui laukuose prie geležinkelio Pabiržės apylinkėse, Biržų r. Traukia tais pilnais sniego laukais vienas po kito, o virš miestelio dar negirdėti (B.Maldūnienė).
 • 2011-03-10 pirmieji 5 vieversiai stebėti Stulgių k., Šakių r. (O.Atkočaitis).
 • 2011-03-10 pirmoji dirvinio vieversio giesmė Klaipėdos pakraštyje (V.Pareigis).
 • 2011-03-10 Renavo k. apyl., Mažeikių r. kelios dešimtys dirvinių vieversių (čiulba) (D.Makavičius).
 • 2011-03-10 Raseinių r. prie greitkelio praskrido 59 (K.Castren).
 • 2011-03-11 Rukšnių k. ,Jurbarko r. stebėta vieversių porelė (R.Patronaitis).
 • 2011-03-11 girdėta giesmė Zapyškyje, Kauno r. (VytautasZ)
 • 2011-03-11 Ukmergės r. Želvos apylinkėse-4 dirviniai vieversiai (A.Čerkauskas).
 • 2011-03-11 Juodkrantėje migruoja jau gausiai (K.Castren).
 • 2011-03-11 Garliavoje, Kauno raj. intensyviais traukia dirviniai vieversiai (A.Kvaraciejus)
 • 2011-03-11 Prienų raj., Stakliškių apylinkėse, jau intensyviai gieda (O.Gaidamavičiūtė).
 • 2011-03-12 Kaunas - anksti ryte masiškai skreda dirviniai vieversiai (V.Gluosksnis).
 • 2011-03-12 Trakų r. traukia vieversiai (E.Pakštytė)
 • 2011-03-12 Dirvinis vieversys prie Zarasų (I. Semionovas)X

URVINĖ KREGŽDĖ (Riparia riparia)

 • 2011-05-05 Mažiausiai 3 urvinės kregždės su kitomis kregždėmis virš Širvėnos ež., Biržai (A.Naudžius)
 • 2011-05-08 1 Urvinė kregždė Kintų tvenkiniuose. (M.Karlonas, Š.Vainauskas, V.Paškevičius)
 • 2011-05-12 Baltoji Vokė 6 (K.Castren)
 • 2011-05-13 Ventės rage apie 30 skraido (V.Jusys)
 • 2011-05-15 Trys paukščiai virš Nemuno ties Lipniūnais, Druskininkų apl. (L.Raudonikis)
 • 2011-05-15 12 urvinių kregždžių landžioja į urvelius smėlėtuose šlaituose pievoje prie Papio ež. Vilniaus raj. (L. Šniaukšta)X

ŠELMENINĖ KREGŽDĖ (Hirundo rustica)

 • 2011-04-05 pirma matyta Baltojoje Vokėje (K.Castren).
 • 2011-04-12 Vienas individas maitinosi virš Danės upės, Klaipėdos uosto teritorijoje (J.Morkūnas, R.Uznytė)
 • 2011-04-12 Šelmeninė kregždė Klaipėdoje (S.Karalius)
 • 2011-04-21, Kaunas, 1 šelmeninė kregždė (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-22 du paukščiai Šilavoto žuvininkystės tvenkiniuose (J. Morkūnas, R. Uznytė)
 • 2011-04-23 d. Viena šelmeninė kregždė Druskininkų apylinkėse (L.Raudonikis).
 • 2011-04-24 Pasvalio r.,Pumpėnuose-2 šelmeninės kregždės (A.Čerkauskas).
 • 2011-04-24 Šelmeninė kregždė / Zujūnų žvyro karjeras, Vilniaus raj. (S.Minkevičius, S.Minkevičienė)
 • 2011-04-25 1 šelmeninė kregždė Meteliuose, Lazdijų raj. (P.Ignatavičius, J.Zizas)
 • 2011-04-25 Santaikos k., Alytaus r. stebėtas vienas ant elektros laidų tupintis paukštis (N.Jonynas)
 • 2011-04-25 trys paukščiai stebėti Svencelėjė, Klaipėdos r. (G.Gražulevičius)
 • 2011-04-25 Panevėžio, Kupiškio ir Utenos rajonų ribose teko matyti pavienius paukščius (R.Kaunietis)
 • 2011-04-26 Šelmeninė kregždė prie Gulbinų ež., Biržų raj. (B. Maldūnienė)
 • 2011-04-26 Šakių r. dviejose vietose stebėtos šelmeninės kregždės (R. Juškaitis)
 • 2011-04-27 Šiemet pirmą kartą matytos ir girdėtos Jurbarko r. besimaitinančios prie Nemuno ties Šilinės k. 4 šelmeninės kregždės (R.Giedraitis)
 • 2011-04-28 Viena šelmeninė kregždė stebėta pirmą kartą ir prie Raudonės gyvenvietės (R.Giedraitis)
 • 2011-04-30 šelmeninė kregždė Išlauže, Prienų raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-30 2 šelmeninės kregždės stebėtos Kabelių km., Varėnos raj. (Š.Vainauskas, M.Karlonas, P.Ignatavičius)X

LANGINĖ KREGŽDĖ (Delichon urbicum)

 • 2011-04-18 1 paukštis skraidė virš Naujininkų Vilniu (L.Raudonikis)]
 • 2011-04-22 prie Nidos praskrido 1 (K.Castren, S. Hjerppe, I. Hjerppe)
 • 2011-04-24 langinė kregždė stebėta netoli Juodkrantės, Kuršių nerijoje (S.Piskol).
 • 2011-04-25 – Langinė kregždė, praskrido pora, Zarasų raj. (Igoris Semionovas)
 • 2011-04-25 langinė kregždė praskrido Šėtoje, Kėdainių raj.(V.Eigirdas).
 • 2011-04-25 2 langinės kregždės Meteliuose, Lazdijų raj. (P.Ignatavičius, J.Zizas)
 • 2011-04-26 langinė kregždė Garliavoje, Kauno raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-26 du paukščiai skraidė Vilniaus centre, Gedimino prospekte (V. Adomonis)
 • 2011-04-27 langinės kregždės Zapyškyje, Kauno raj. (V. Zubas).
 • 2011-05-04 Būrys langinių kregždžių, kartu su šelmeninėmis virš Širvėnos ežero, Biržai (A.Naudžius)
 • 2011-05-05 pirmos 4 Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-05-07 Pirmieji paukščiai Panevėžio r.Paliūniškyje (K.Čepėnas)
 • 2011-05-07 Pirmą kartą matytos 5 langinės kregždės prie tiltu per Nemuną ties Jurbarku(R.Giedraitis)
 • 2011-05-11 Čiurlių būryje skraido virš Panevėžio miesto. Kregždžių dar ne daug. (R.Kaunietis)
 • 2011-05-14 Du paukščiai virš Paluknio pievos ir šalia esančios gyvenvietės (V. Adomonis)X

DIRVONINIS KALVIUKAS (Anthus campestris)

 • 2011-04-24 Juodkrentėje praskrido 1 ((K.Castren, S. Hjerppe, I. Hjerppe)
 • 2011-04-30 Pirmą kartą šiemet girdėjau dirvoninį kalviuką Jurbarko smėlio karjero teritorijoje Kalnėnai III (R.Giedraitis).X

MIŠKINIS KALVIUKAS (Anthus trivialis)

 • 2011-04-16 Nidoje praskrido 1 (K.Castren, M.Lötjönen, T Tohmo, K.Kivivuori)
 • 2011-04-17 Nidoje praskrido 1 (K.Castren, M.Lötjönen, T Tohmo, K.Kivivuori)
 • 2011-04-19 girdėtas vienas  Jurbarko raj Raudonės miško parke  (R.Giedraitis)
 • 2011-04-21 Pirmasis miškinis kalviukas Kopgalyje (S.Karalius)
 • 2011-04-22 pirmas matytas Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011- 04-24 Miškinio kalviuko giesmė Kirdonių miške, Biržų raj. (B. Maldūnienė)
 • 2011-04-25 miškinis kalviukas girdėtas Bedugnio miške, Varėnos raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-25 miškiniai kalviukai, Kauno raj. (V. Paškevičius)X

PIEVINIS KALVIUKAS (Anthus pratensis)

 • 2011-03-12 Juodkrantėje matyti 2 pievoje ir 2 praskrido (K.Castren).  
 • 2011-03-13 Drevernos apylinkėse stebėti šeši paukščiai (G.Gražulevičius).
 • 2011-03-13 Nidoje praskrido 14 (K.Castren).
 • 2011-03-13 Barčiuose, Varėnos raj. praskrido pievinis kalviukas (A.Kvaraciejus)
 • 2011-03-13 Paluknio pievos, Trakų r. 2 pieviniai kalviukai.(E.Pakštytė)
 • 2011-03-14 Kopgalyje pirmas pievinis kalviukas (S.Karalius)
 • 2011-03-14 Nemuno deltoje prie Minijos kr. 2 (V.Jusys).
 • 2011-03-20 Pirmą kartą stebėti ir girdėti du paukščiai lankoj prie tiltu per Nemuną ties Jurbarku (R.Giedraitis)
 • 2011-03-23 vienas matytas Stulgių k., Šakių r. (O.Atkočaitis)
 • 2011-03-25 prie Smardonės upelio, Biržų raj. vienas pievinis kalviukas (A.Naudžius)
 • 2011-03-26 Pievinis kalviukas Kaunas (V.Gluoksnis)
 • 2011-03-26 Antanavo apylinkės, pavieniai pieviniai kalviukai keletoje vietų (P.Ignatavičius)X

GELTONGALVĖ KIELĖ (Motacilla citreola)

 • 2011-04-25 Stebėta šalia upeliuko įtekančio į Papio ežerą (T.Gerdauskas)
 • 2011-04-25 patinas stebėtas prie Svencelės, Klaipėdos r. (G.Gražulevičius)
 • 2011-04-27 Patinas stebėtas užlietose pievose šalia Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkinių. (E. Pakštytė)
 • 2011-04-30 min. 2 geltongalvės kielės patinai stebėti Grybaulios tv. teritorije, Varėnos raj. (M.Karlonas, Š.Vainauskas, P.Ignatavičius)
 • 2011-04-30 Ignalinos r.,Birvėtos tvenkiniai-geltongalvės kielės patinas (A.Čerkauskas,G.Grašytė).X

GELTONOJI KIELĖ (Motacilla flava)

 • 2011-03-14 Rusnėje stebėtos dvi (Z.Gasiūnaitė)
 • 2011-04-21 Nemuno deltoje prie Sasgalvių matyta 2 (C.Castren, S. Hjerppe, I. Hjerppe)
 • 2011-04-22 viena geltonoji kielė stebėta pamaryje netoli Juodkrantės, Kuršių nerijoje (S.Piskol).
 • 2011-04-22 patinas Nemuno deltoje prie Sausgalvių (V.Jusys)
 • 2011-04-24. Geltonoji kielė šalia Utenos. (D. Norkūnas).
 • 2011-04-25 Geltonoji kielė prie Kilučių ež., Biržų raj. (B. Maldūnienė)
 • 2011-04-25 geltonosios kielės stebėtos prie Paio ežero, užliejamose pievose ir Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose, Šalčininkų raj. (M. ir L. Šniaukštos)
 • 2011-04-25 2 geltonosios kielės / Paluknio pievos, Trakų raj. (S.Minkevičius, S.Minkevičienė)
 • 2011-04-25 Motacilla flava thunbergi. Vienas paukštis prie Krokų lankos, Minija, Šilutė
 • 2011-04-27 Geltonoji kielė / Zujūnų žvyro karjeras / Vilniaus raj. (S.Minkevičius)
 • 2011-04-30 1 geltonoji kielė stebėta Raigardo slėnyje, Druskininkų sav. (P.Ignatavičius, M.Karlonas, Š.Vainauskas)X

BALTOJI KIELĖ (Motacilla alba)

 • 2011-03-14 vienas paukštis stebėtas Lapių sąvartyne, Kauno r. (V.Eigirdas, A.Petraška).
 • 2011-03-19 Druskininkų raj. 1 baltoji kielė (P.Ignatavičius, J.Klimaitė)
 • 2011-03-20 stebėta Baltojoje Vokėje (K.Castren).
 • 2011-03-22 Panevėžio centre tarp namų sukiojasi vienas paukštis (R.Kaunietis).
 • 2011-03-23 Baltoji kielė, Jonavos raj. D. raisto km. (M.Karlonas)
 • 2011-03-23 Baltoji kielė (6) užliejamose pievose prie Papio ir Paluknio pievose(2) (R.Karpavičius)
 • 2011-03-24 Baltoji kielė Vilniuje Konarskio gatvės rajone (R.Karpavičius)
 • 2011-03-25 Kretingos r. Ankštakių k. stebėtas patinas (J.Morkūnas, R.Uznytė).
 • 2011-03-26 stebėta Jurbarke (R.Patronaitis).
 • 2011-03-26 Antanavo apylinkės, 1 baltoji kielė (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-27 Vienas paukštis skrido virš Paluknės pievų, Vilniaus raj. (V.Adomonis, B.Adomonienė)
 • 2011 03 28 Baltoji kielė Šilutės raj. (M.Karlonas)
 • 2011-03-29 stebėta Nemuno deltoje prie Stankiškių (V.Jusys)
 • 2011-03-29 Kaunas, 1 baltoji kielė (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-29 Vainatrakis, Kauno raj., 2 baltosios kielės (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-30 Baltosios kielės patinas Kopgalyje (S.Karalius)
 • 2011-03-30 Garliavoje, Kauno raj. baltoji kielė (A.Kvaraciejus).
 • 2011-03-31 ant namo antenos baltoji kielė Pabiržės mstl., Biržų r. ( R.Rulinskaitė)X

SVIRBELIS (Bombycilla garrulus)

NUO BALANDŽIO 15 d.:

 • 2011-04-16 Jurbarko miškų urėdijos gyvenvietės ribose stebėtas besimaitinantis 4 svirbelių būrelis (R.Giedraitis)
 • 2011-04-16 vienas svirbelis Smiltynėje (Kuršių nerija) (J.Zarankaite)
 • 2001-04-17 daugiau nei 10 besimaitinančių svirbelių individų būrys stebėtas Dvarčionyse (A. Skirpstas)
 • 2011-04-19 Kopgalyje vienas svirbelis (S.Karalius)
 • 2011-04-21 Zarasų r.,Salakas-2 svirbeliai (A.Čerkauskas).
 • 2011-04-22 prie Nidos praskrido 1 (K.Castren, S. Hjerppe, I. Hjerppe)
 • 2011-04-22 apie 30 svirbelių praskrido Kaune, Šilainių mikrorajone (V.Eigirdas);
 • 2011-04-23 – Svirbelių būrys, apie 20, Zarasų raj. (Igoris Semionovas). Matytas ir 04-24.
 • 2011-04-24 vienas svirbelis pamario medžiuose netoli Juodkrantės, Kuršių nerijoje (V.Pareigis).
 • 2011-04-25 Svirbelių balsai girdėti Juodkrantėje (A.Naudžius)
 • 2011-04-29 apie dvidešimt paukščių praskrido virš privačių namų rajono Panevėžyje (R.Kaunietis)
 • 2011-05-03 Svirbelių būrys (7) lyjant skraido Pabiržės miestelyje pagal medžius, Biržų raj. (B. Maldūnienė)
 • 2011-05-03 Juodkrantėje stebėti 4 (K.Castren).
 • 2011-05-06 Apie 40 svirbelių būrys Smiltynėje (R.Dailidė)
 • 2011-05-07 viename Panevėžio parkelių senų klevų lajoje pulkelis šių paukščių ilgokai laikėsi, knaibė žiedus, lapelius (R.Kaunietis).
 • 2011-05-08 devynių svirbelių būrelis medžiuose Juodkrantės centre, Kuršių nerijoje (J.Zarankaitė).

KARIETAITĖ (Troglodytes troglodytes)

 • 2011-03-13 pirmas paukštis šiais metais matytas Ventės rage (V.Jusys).
 • 2011-03-14 Alytaus raj. girdėta pavasarinė karetaitės giesmė (A.Petraška).
 • 2011-03-20 Pirmą kartą šiemet girdėjau giedantį patinėlį Jurbarko parke (R.Giedraitis).
 • 2011-03-21 pirmosios karietaitės Kopgalyje (S.Karalius).
 • 2011 03 26 giedanti karietaite, Marijampolės raj. prie Amalvo pelkės. (M.Karlonas Š.Vainauskas R.Draugelytė V.Paškevičius)X

PAPRASTASIS ERŠKĖTŽVIRBLIS (Prunella modularis)

 • 2011-03-25 stebėtas Kuršių nerijoje netoli Juodkrantės (G.Gražulevičius)
 • 2011-03-29 Juodkrantėje stebėtas 1 (K.Castren)
 • 2011-04-01 pirmieji matyti Kopgalyje (S.Karalius)
 • 2011-04-02 pirmi sugauti Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-04-02 matytas Varnikų pamiškėje, Trakų r.(E.Pakštytė)
 • 2011-04-04 stebėtas paupio krūmyne Maslauskiškių k., Raseinių r. (V.Kilčauskas).
 • 2011-04-07 pirma karta stebėtas Jurbarko apylinkėse (R.Giedraitis).
 • 2011-04-08 girdėtas Prienų šile, Prienų r. (A.Kvaraciejus).X

LIEPSNELĖ (Erithacus rubecula)

 • 2011-03-15 dvi pirmosios Kopgalyje (S.Karalius)
 • 2011-03-15 po vieną paukštį stebėta Smiltynėje ir Juodkrantėje (G.Gražulevičius) 
 • 2011-03-19 čiulba prie Tatulos upės, Biržų r. (A.Naudžius)
 • 2011-03-21 viena matyta Ventės rage (V.Jusys).
 • 2011-03-24 stebėta Neries šlaituose Vingio parke (R.Karpavičius)X

RYTINĖ LAKŠTINGALA (Luscinia luscinia)

 • 2011-05-10 čiulba Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-05-10. Lakštingala prieš vidurnaktį čiulba Utenoje (D. Norkūnas).
 • 2011-05-12 Girdėtas balsas šiaurinėje Klaipėdos dalyje (R. Uznytė, J. Morkūnas)
 • 2011-05-12 Baltoji Vokė 5 (K.Castren)
 • 2011-05-13 Kaune naktį čiulba lakštingalos, o dieną čiurliai jau matomi būreliais (M.Ružauskas)

2011-05-13 Lakštingalos Pabiržės mstl. smegduobėių želdiniuose, Biržų raj. (B. Maldūnienė)

2011-05-13 girdėtos giesmes dvejose vietose, Trakų r. Mikniškių ir Paežerėlių kaimų teritorijoje (R.Kiserauskaitė)X

MĖLYNGURKLĖ (Luscinia svecica)

 • 2011-04-04 patinėlis stebėtas Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose (J.Stratford)
 • 2011-04-27 prie Nemuno ties Smalininkais, Jurbarko r. girdėtas ir matytas patinėlis (R.Giedraitis)X

DŪMINĖ RAUDONUODEGĖ (Phoenicurus ochruros)

 • 2011-03-10 stebėta Ventės rage (S.Čenkus)
 • 2011-03-12 patinas stebėtas Juodkrantėje (K.Castren).   
 • 2011-03-24 Patinėlis stebėtas Antakalnyje (L.Raudonikis)
 • 2011-03-28 Kopgalyje dūminės raudonuodegės patinukas (S.Karalius)
 • 2011-03-29 Kaunas, 2 giedantys dūminės raudonuodegės patinai (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-01 stebėta Parovėje, Biržų r. (E.Duderis)
 • 2011 04 01 2 Dūminės raudonuodegės Rusnėje. (M.Karlonas, Š.Vainauskas)
 • 2011-04-01 Šakių r.. Stulgių k. stebėta patelė (O.Atkočiatis)
 • 2011-04-03, Druskininkai, 2 giedantys patinai (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-03 prie Kauno HES. Čiulbėjo ir ilsėjosi ant tvoros (I.Semionovas).
 • 2011-04-06 Zarasų r.,Salakas-gieda patinas (A.Čerkauskas).
 • 2011-04-06 Vilniaus centre (prie Pramogu banko, Pamenkalnio g.)vidurdieni giedojo patinas (Dž.Anuškevičius)
 • 2011-04-07 Dvarčionyse (Vilnius) pirmieji du patinai (A. Skirpstas).X

PAPRASTOJI RAUDONUODEGĖ (Phoenicurus phoenicurus)

 • 2011-04-18 paprastoji raudonuodegė girdėta Garliavoje, Kauno raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-20 Kaunas, 2 paprastosios raudonuodegės girdėtos Žaliakalnio mikrorajone (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-20 Dvi paprastosios raudonuodegės čiulba Pabiržės mstl., Biržų raj. (B. Maldūnienė)
 • 2011-04-20 sugauta Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-04-21 Pirmą kartą Jurbarko rajone paprastoji raudonuodegė patinėlis stebėtas Seredžiaus gyvenvietėje (R.Giedraitis)
 • 2011-04-22 prie Nidos matytas patinas (K.Castren, S. Hjerppe, I. Hjerppe)
 • 2011-04-22 d. Porelė paprastųjų raudonuodegių sukiojasi prie inkilo
  Vilniuje po LOD būstinės langais (L.Raudonikis).
 • 2011-04-24 d. Paprastosios raudonuodegės patinėlis Druskininkuose (L.Raudonikis)
 • 2011-04-26 Paprastosios raudonuodegės patinukas stebėtas Vilniuje Saulėtekio mikrorajone (A. Skirpstas)
 • 2011-04-27 Patinukas stebėtas Vilniuje Verkių parke (L. ir M. Šniaukštos)
 • 2011-04-27 Šakių r,. Voniškių kaimas, sodyboje paprastosios raudonuodegės patinėlis (R. Juškaitis)
 • 2011-04-27 girdėta pirma paprastosios raudonuodegės giesmė Juodkrantėje, Kuršių nerijoje (V.Pareigis).X

PAPRASTOJI KIAULIUKĖ (Saxicola rubetra)

 • 2011-04-20 Kiauliukės patelė Paluknio pievose (R.Karpavičius)
 • 2011-04-22 Pirmosios kiauliukės Žiemkelio pievose. E.Šniaukšta
 • 2011.04.23.Kiauliukė - Saxicola rubetra stebėta Kaune (V.Gluoksnis)
 • 2011-04-23 Kiaukiukė netoli Daudžgirių km, Biržų raj. (B. Maldūnienė)
 • 2011-04-23 Pasvalio r.,prie Pumpėnų-giedantis kiauliukės patinas (A.Čerkauskas).
 • 2011-04-23 matyta prie Vilkyškių Šilutės r. (K.Castren, S. Hjerppe, I. Hjerppe)
 • 2011-04-25 1 giedanti kiauliukė užliejamose pievose šalia Papio ežero, Šalčininkų raj. (M. ir L. Šniaukštos)
 • 2011-04-25 Kiauliukė netoli Klaipėdos (S.Karalius)
 • 2011-04-25 2 kiauliukių patinėliai Barčių k., Varėnos raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-25 1 kiauliukė netoli Simno, Alytaus raj. (P.Ignatavičius, J.Zizas)
 • 2011-04-28 pirmą kartą Jurbarko raj matyta ir girdėta Nemuno lankos pievose ties Raudonės gyvenviete (R.Giedraitis)
 • 2011-04-30 kiauliukės stebėtos įvairiose Varėnos, Druskininkų raj. vietose (M.Karlonas, Š.Vainauskas, P.Ignatavičius)X

PAPRASTASIS KŪLTUPYS (Oenanthe oenanthe)

 • 2011-04-02 vienas matytas prie Drevernos, Klaipėdos r. ir vienas - prie Sausgalvių, Nemuno deltoje (R.Uznytė, J.Morkūnas).
 • 2011-04-02 vienas patinėlis stebėtas arimuose prie Pagėgių (M.Karlonas, Š.Vainauskas)
 • 2011-04-03 Vienas patinukas Kugių kaimo laukuose,Mažeikių r. (R.Kinduris)
 • 2011 04 03 Kultupys ties Stankiškiais, Šilutės raj. (M.Karlonas, Š.Vainauskas)
 • 2011-04-04 kūltupys patinas Kuršių nerijos pajūrio palvėje netoli Juodkrantės (V.Pareigis, S.Piskol).
 • 2011-04-05 Kultupio patelė arimuose ant grumsto ties Kirdonėliais, Biržų raj. ( R. Rulinskaitė, B. Maldūnienė)X

JUODASIS STRAZDAS (Turdus merula)

 • 2011-03-10  Juodkrantėje matytas pirmas migrantas (K.Castren)
 • 2011-03-11 kormoranų kolonijos vietoje matyta apie 50 individų (K.Castren).
 • 2011-03-13 pirmieji trys praskrido Ventės rage (V.Jusys).
 • 2011-03-13 Šakių r. Juodgirio miško pakraštyje stebėtas juodasis strazdas. Per žiemą šių paukščių čia nebuvo (O.Atkočaitis).
 • 2011-03-13 Nidoje praskrido 424 (K.Castren).
 • Jurbarke,Mituvos pakrantėse stebėti 3 juodieji strazdai (R.Patronaitis).
 • 2011-03-13 ankstyvą rytą Bedugnės miške Varėnos raj. juodojo strazdo tuoktuvinė giesmė, vakare intensyvus čiulbėjimas ir Garliavoje Kauno raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-03-14  Zarasų r. Salako miškas-girdėti (bendravimo balsai) du juodieji  (A.Čerkauskas).
 • 2011-03-14 paryčiais juodasis strazdas giedojo apie 40 min. Trakuose. (E.Pakštytė)
 • 2011-03-14 įvairiose vietose Biržuose ir miesto apylinkėse stebimi juodieji strazdai. Paskutinį kartą stebėti 2010 gruodžio mėnesį.(A.Naudžius)X

STRAZDAS GIESMININKAS (Turdus philomelos)

 • 2011-03-10  Juodkrantėje matytas pirmas (K.Castren).
 • 2011-03-12 Juodkrantėje praskrido 3 (K.Castren).
 • 2011-03-13 pirmasis šiais metais matytas Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-03-13 Nidoje praskrido 3 (K.Castren).
 • 2011-03-21 Pirmieji strazdai giesmininkai Kopgalyje (S.Karalius)
 • 2011-03-21 pirmi strazdai giesmininkai Varnikų k. Trakų r. (E.Pakštytė).
 • 2011-03-22 stebėtas Stulgių k., Šakių r. (O.Atkočaitis).
 • 2011-03-23 Strazdas giesmininkas , girdėtas eglyne, Jonavos raj. D. raisto km. (M.Karlonas)
 • 2011-03-23 Strazdas giesmininkas Rūdininkų girios poligone (R.Karpavičius)
 • 2011-03-26 Strazdai giesmininkai (2) su juodaisiais strazdais šalia Vingio parko ( R.Karpavičius )
 • 2011-03-27 Antanavo apylinkės, pavieniai strazdai giesmininkai stebėti keletoje vietų (P.Ignatavičius)
 • 2011 03 28 Strazdas giesmininkas, 2 paukščiai Prie Plaškių k. (M.Karlonas)
 • 2011-03-28 Tumėjos miške (netoli Traupio miestelio, Anykščių raj.) gieda vienas patinas (R.Kaunietis).X

BALTABRUVIS STRAZDAS (Turdus iliacus)

 • 2011-03-13 vienas praskrido prie Nidos (K.Castren). 
 • 2011-03-21 Pirmieji baltabruviai strazdai Kopgalyje (S.Karalius).
 • 2011-03-23 pirmi baltabruviai strazdai Varnikų k. Trakų r. (E.Pakštytė)
 • 2011-03-28 pirmas praskrido Ventės rage (V.Jusys).
 • 2011 03 28 Baltabruvis strazdas 1 paukštis Šilutėje. (M.Karlonas)X

AMALINIS STRAZDAS (Turdus viscivorus)

 • 2011-03-10  Juodkrantėje matytas pirmas (K.Castren). 
 • 2011-03-12 matytas Juodkrantėje (K.Castren)
 • 2011-03-14 Zarasų r. Salako miškas - 1 amalinis (giesmė) (A.Čerkauskas).
 • 2011-03-14 Pirmas amalinis strazdas Kopgalyje (S.Karalius)
 • 2011-03-14 du paukščiai Nemuno deltos pakelės pievoje prie Stankiškių (V.Jusys).
 • 2011-03-15 trys paukščiai pievoje Tauragės r. netoli Lauksargių (E.Kavaliauskas)
 • 2011-03-23 Amalinis strazdas, netoli Kėdainių. (M.Karlonas) 
 • 2011-03-25 Amaliniai strazdai 2 ir toliau 3 Paluknio pievose prie Žvirgždės ( R.Karpavičius )
 • 2011 03 28 Amalinis strazdas 5 ties Juknaičiais (M.Karlonas)
 • 2011-03-29 Prie Dirvoniškių, Biržų raj. praskrido vienas amalinis strazdas (A.Naudžius)X

MARGASIS ŽIOGELIS (Locustella naevia)

 • 2011-04-27 Pirmą kartą šiemet girdėtas vienas margasis žiogelis prie Nemuno esančiuose gervuogių sąžalyne ties Smalininkais (R.Giedraitis)
 • 2011-05-05 Žiemkelio pievose margasis žiogelis (E.Šniaukšta, Dž.Kulvietienė)
 • 2011-05-06 du sugauti Ventės rage (R.Rangienė)
 • 2011-05-06 čiulba Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-05-09 margasis žiogelis pievoje netoli likėnų, 05-10 Kirdonių miško kirtime, Biržų raj. ( B. Maldūnienė)
 • 2011-05-10 Kopgalyje margasis žiogelis (S.Karalius)
 • 2011-05-11 Pievoje prie Užušilių margasis žiogelis, Biržų r.(A.Naudžius)
 • 2011-05-12 Šakių r., Stulgių km., girdėtas margasis žiogelis (O. Atkočaitis)
 • 2011-05-12 Baltoji Vokė 4 (K.Castren)X

UPINIS ŽIOGELIS (Locustella luscinioides)

 • 2011-05-12 Baltoji Vokė 1 (K.Castren)
 • 2011-05-15 Prie Pajiešmenių, Pasvalio r. upinis žiogelis (A.Naudžius)
 • 2011-05-15 upinis žiogelis girdėtas netoli Žalgirių ežero prie Deltuvos, Ukmergės raj. (V.Eigirdas, G.Eigirdas).
 • 2011-05-19 Upinis žiogelis, Likėnų durpyno vandens telkiniuose, Biržų r. (B. Maldūnienė)X

NENDRINIS  ŽIOGELIS (Locustella luscinioides)

 • 2011-04-23 pirmas sugautas Ventės rage (R.Rangienė, V.Jusys).
 • 2011-04-23 nendrinio žiogelio balsas Žiemkelyje, Kauno raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-23 nendrinio žiogelio giesmė Rusnės saloje (S.Karalius)
 • 2011-04-24 Giesmė Žuvinto paežerės nendrynuose (V.Adomonis, R.Adomonienė)
 • 2011-04-25 Nendrinių žiogelių balsai Širvėnos ež. nendrynuose, Biržų raj. (B. Maldūnienė)
 • 2011-04-25 2 nendriniai žiogeliai girdėti šalia Papio ežero, Šalčininkų raj. (M. ir L. Šniaukštos) 
 • 2011-04-28 Giedojo Baltosios Vokes tvenkiniuose (A.Knystautas)X

EŽERINĖ NEDRINUKĖ (Acrocephalus schoenobaenus)

 • 2011-04-23 Trys ežerinių nendrinukių patinai girdėti Rusnės tvenkinių nendrynuose (S.Karalius)
 • 2011-04-25 ežerinė nendrinukė girdėta šalia Papio ežero, Šalčininkų raj. (M. ir L. Šniaukštos)
 • 2011-04-25 Papio ež. 1 (I.Hjerppe, S.Hjerppe, K.Castren)
 • 2011-04-27 girdėta Kuršių marių pakrantės nendrynuose ties Stankiškiais (J.Morkūnas, R.Uznytė)
 • 2011-04-28 Vienos ežerinės nendrinukės giesmė Rovėjos upės tvenkinyje, Biržų raj. (B. Maldūnienė)
 • 2011-04-28 girdėta pirma ežerinės nendrinukės giesmė pamario nendryne netoli Juodkrantės, Kuršių nerijoje (V.Pareigis).
 • 2011-04-30 ežerinės nendrinukės balsas Šilavoto žuv.tvenkiniuose, Prienų raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-30 bent 2 ežerinės nendrinukės girdėtos Grybaulios tv. teritorije, Varėnos raj. (M.Karlonas, Š.Vainauskas, P.Ignatavičius)
 • 2011-04-30 Pirmą kartą šiemet Jurbarko r. girdėta krūmuose prie Nemuno ties Smalininkais ežerinė nendrinukė (R.Giedraitis)X

SODINĖ NENDRINUKĖ (Acrocephalus dumetorum)

 • 2011-05-26 Sodinė nendrinukė Pabiržės apylinkės, Biržų r. (B. Maldūnienė)
 • 2011-05-30 vienas čiulba ir du sugauti Ventės rage (V.Jusys)

KARKLINĖ NENDRINUKĖ (Acrocephalus palustris)

 • 2011-05-12 Baltoji Vokė 1 (K.Castren)
 • 2011-05-15 girdėta prie Senosios Rusnės ež. (V.Jusys)
 • 2011-05-15 Netoli Krinčino, Pasvalio r. karklinė nendrinukė (A.Naudžius)X

MAŽOJI KRAKŠLĖ (Acrocephalus scirpaceus)

 • 2011-04-23 Rusnės tvenkiniuose girdėta mažoji krakšlė (S.Karalius)
 • 2011-04-25 Papio ež. 1 (I.Hjerppe, S.Hjerppe, K.Castren) 
 • 2011-04-28 Baltojoje Vokėje 1, Papio ež. 1 (K.Castren).
 • 2011-04-28 pirma sugauta (tuo pačiu ir stebėta) mažoji krakšlė netoli Juodkrantės, Kuršių nerijoje (V.Pareigis).
 • 2011-04-30 2 mažosios krakšlės girdėtos Grybaulios tv. teritorije, Varėnos raj. (M.Karlonas, Š.Vainauskas, P.Ignatavičius)
 • 2011-05-07 mažiausiai 3 mažosios krakšlės girdėtos Žiemkelyje, Kauno raj. (A.Kvaraciejus).X

DIDŽIOJI KRAKŠLĖ (Acrocephalus arundinaceus)

 • 2011-04-25 pirma sugauta Ventės rage (V.Jusys, J.Morkūnas, R.Uznytė)
 • 2011-04-26 Kėdainių raj. Barupės tvenkinio pakraštyje girdėta didžioji krakšlė (Vl.Naruševičius) 
 • 2011-04-28 Baltojoje Vokėje 1, Papio ež. 1 (K.Castren).
 • 2011-04-30 Didžioji kakšlė Širvėnoje, Biržai (B. Maldūnienė)
 • 2011-04-30 didžiosios krakšlės balsas Šilavoto žuv.tvenkiniuose, Prienų raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-30 1 didžioji krakšlė girdėta Druskininkuose (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-30 Girdėta Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose tvenkinių (V.Adomonis, R.Adomonienė)
 • 2011-04-30 Šiemet pirmą kartą girdėta didžioji krakšlė prie 'Karpynės' kaimo turizmo sodybos tvenkinių Raseinių r. R.Giedraitis) X

PAPRASTOJI TOŠINUKĖ (Hippolais icterina)

 • 2011-05-09 čiulba Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-05-11 Pamiškės sodyboje girdėta tošinukė, Alytaus raj. (A.Petraška)
 • 2011-05-12 Baltoji Vokė 1 (K.Castren)
 • 2011-05-12 Tošinukė Kopgalyje (S.Karalius)
 • 2011-05-13 Biržų r. Pabiržėje ir Likėnų parke po 1 tošinukę (A.Naudžius)
 • 2011-05-14 Tošinukė, Merkio pievose prie Merkinės. (M.Karlonas, Š.Vainauskas)
 • 2011-05-15 čiulba Bitėnuose ir Mociškiuose, Pagėgių s. (V.Jusys)
 • 2011-05-15 dvi tošinukės stebėtos Ukmergės raj, Deltuvos km. (V.Eigirdas, G.Eigirdas);
 • 2011-05-17 Vienas patinėlis gieda Panevėžio Senvagę juosiančiuose medžiuose (R.Kaunietis)X

RAIBOJI DEVYNBALSĖ (Sylvia nisoria)

 • 2011-05-14 Raibosios devynbalsės patinas girdėtas ties Kintais (S.Karalius)
 • 2011-05-15 Raiboji devynbalsė. Balsas prie Kirdonių miško, Biržų r. ( B. Maldūnienė)
 • 2011-05-19 čiulba Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-05-23 Raibosios devynbalsės stebėtos Kauno raj. (V. Paškevičius)X

PILKOJI DEVYNBALSĖ (Sylvia curruca)

 • Šiemet pirmą kartą girdėta prie Smalininkų ir girdėta bei matyta šiandien vakare Jurbarke Tulpių g prie mano namų (R.Giedraitis)
 • 2011-04-21 pilkoji devynbalsė Šilutėje (E.Pakštytė)
 • 2011-04-22 girdėta pirma pilkosios devynbalsės giemė Juodkrantėje, Kuršių nerijoje (V.Pareigis).
 • 2011-04-23. Dvi giedančios pilkosios devynbalsės Utenoje. (D. Norkūnienė).
 • 2011-04-23 stebėta Juodkrantėje (K.Castren, S. Hjerppe, I. Hjerppe)
 • 2011-04-23 girdėtos dvi ir 3 sugautos Ventės rage (V.Jusys, R.Rangienė)
 • 2011-04-24 d. Pilkosios devynbalsės giesmė Druskininkuose (L.Raudonikis).
 • 2011-04-25 Keturių pilkųjų devynbalsių balsai Biržuose, sodeliuose.(B. Maldūnienė)
 • 2011-04-25 daug giedančių pilkųjų devynbalsių girdėta Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose, Šalčininkų raj. ir Paluknio pievose (M. ir L. Šniaukštos)
 • 2011-04-25 pilkoji devynbalsė girdėta Barčių k., Varėnos raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-25 2 pilkosios devynbalsės Meteliuose, Lazdijų raj. (P.Ignatavičius, J.Zizas)
 • 2011-04-26 2 pilkosios devynbalsės Žaliakalnio mikrorajone Kaune (P.Ignatavičius) 
 • 2011-04-28 vienas paukštis čiulbėjoaf Smiltynėje (Kuršių nerija) (J.Zarankaitė)X

RUDOJI DEVYNBALSĖ (Sylvia communis)

 • 2011-04-26 pirma sugauta Ventės rage (V.Jusys)  
 • 2011-04-27 Rudoji devynbalsė Rusnės saloje ties Pakalnės km.(R.Karpavičius)
 • 2011-04-28 girdėta Nemuno deltoje, Paleičiuose (A.Petraška).
 • 2011-04-28 Baltojoje Vokėje 3 (K.Castren).
 • 2011-04-30 1 rudoji devynbalsė girdėta Grybaulios tv. teritorije, Varėnos raj. (M.Karlonas, Š.Vainauskas, P.Ignatavičius)
 • 2011-04-30 Ignalinos r.,Birvėtos tvenkiniai-giedantis rudosios devynbalsės patinas (A.Čerkauskas,G.Grašytė).
 • 2011-04-30 Šakių r., Stulgių km., sodyboje šalia miško stebėta rudoji devynbalsė (O. Atkočaitis)
 • 2011-05-02 rudosios devynbalsės balsas Garliavoje, Kauno raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-05-09 Pirmoji rudosios devynbalsės giesmė Kopgalyje (S.Karalius)X

SODINĖ DEVYNBALSĖ (Sylvia borin)

·         2011-05-01 girdėta pirma sodinės devynbalsės giesmė Juodkrantėje, Kuršių nerijoje (V.Pareigis).

·         2011-05-02 sugauta Ventės rage (L.Jezerskas).

·         2011-05-05 Kopgalyje pirmoji sodinė devynbalsė (S.Karalius)

·         2011-05-06 Baltoji Vokė 1 (K.Castren)

·         2011-05-08 sodinės devynbalsės giesmė smegduobės krūmuose netoli Juodupės up. Biržų r. (B.Maldūnienė)

·         2011-05-09 Šakių r., Stulgių km., negyvenamoje sodyboje stebėta sodinė devynbalsė (O. Atkočaitis)

·         2011-05-10 Sodinė devynbalsė girdėta Kaune, aleksote. (M.Karlonas)

·         2011-05-12 Gieda Verkiu parke Vilniuje. (L.Raudonikis)

·         2011-05-12 Baltoji Vokė 10 (K.Castren)X

JUODAGALVĖ DEVYNBALSĖ (Sylvia atricapilla)

 • 2011-04-04 patinas sugautas Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-04-14 Patinas stebėtas Vilniaus pakraštyje (L.Raudonikis)
 • 2011-04-15 du patinai stebėti Alytuje. (A.Petraška)
 • 2011-04-15 Juodagalvė devynbalsė girdėta giedanti, Kauno raj. (V. Paškevičius)
 • 2011-04-21 Kopgalyje stebėta keletas juodagalvių devynbalsių (S.Karalius)
 • 2011-04-22 Čiulba krūmuose netoli Pabiržės mstl., Biržų raj. (B. Maldūnienė)
 • 2011-04-23 d. Juodgalvės devynbalsės patinėlis Druskininkuose (L.Raudonikis)
 • 2011-04-24 girdėta pirma juodagalvės devynbalsės giemė netoli Juodkrantės, Kuršių nerijoje (V.Pareigis).
 • 2011-04-25 juodgalvė devynbalsė girdėta Bedugnio miške, Varėnos raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-25 Juodagalvės devynbalsės įvairiuose Prienų, Alytaus, Lazdijų rajonų vietose (P.Ignatavičius, J.Zizas)
 • Vienas paukštis čiulba Panevėžyje, Senvagėje (R.Kaunietis)X

ŠIAURINĖ PEČIALINDA (Phylloscopus trochiloides)

 • 2011-05-19 girdėta Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-05-21 šiaurinės pečialindos giesmė Alytuje (A.Petraška)
 • 2011-05-23 Šiaurinės pečialindos giesmė Vingio parke (raimondas)
 • 2011-05-24 Du giedantys šiaurinės pečialindos patinukai pernykštėse vietose Vingio parke (raimondas)
   

ŽALIOJI PEČIALINDA (Phylloscopus sibilatrix)

 • 2011-04-21 pirma sugauta (tuo pačiu ir stebėta) žalioji pečialinda netoli Juodkrantės, Kuršių nerijoje (S.Piskol).
 • 2011-04-22 pirma sugauta Ventės rage (R.Rangienė)
 • 2011-04-23 girdėta čiulbant Ventės rage (V.Jusys).
 • 2011-04-24 2 žaliosios pečialindos girdėtos Juodkrantės miške (A.Naudžius)
 • 2011-04-25 Pirmoji žaliosios pečialindos giesmė ties Palanga (S.Karalius)
 • 2011.04.25.Žaliosios pečialindos giesmė prie Jūrės Prienų savivaldybė (V.Gluoksnis)
 • 2011-04-25 žalioji pečialinda girdėta Barčių k., Varėnos raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-25 1 žalioji pečialinda Meteliuose, Lazdijų raj. (P.Ignatavičius, J.Zizas)
 • 2011-04-25 d. Žaliosios pečialindos giesmė Druskininkų apl. (L.Raudonikis).
 • 2011-04-26 1 žalioji pečialinda Žaliakalnio mikrorajone Kaune (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-26 Žaliosios pečialindos balsas Grubos miške Biržų/Rokiškio raj. riba. (B. Maldūnienė)X

PILKOJI PEČIALINDA (Phylloscopus collybita)

 • 2011-04-03 pilkosios pečialindos gieda aplink Merkį ir šalia Baltosios Vokės tv. Trakų r. (E.Pakštytė)
 • 2011-04-03 pilkoji pečialinda girdėta ir stebėta Vilniaus raj. (N. Satkus)
 • 2011-04-04 pirma sugauta Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-04-05 Baltojoje Vokėje matyta 5 (K.Castren).
 • 2011-04-06 girdėtos 2 pilkosios pečialindos Alytaus r. (A.Petraška).
 • 2011-04-09 Šakių r., Juodgiruo miško pakraštyje, stebėta pilkoji pečialinda (O.Atkočaitis)
 • 2011-04-09 Pirmą kartą šiemet girdėta Jurbarke prie V.Grybo sodybos 1 paukštis (R.Giedraitis).
 • 2011-04-14 Pilkoji pečialinda, balsas prie Tatulos upės, Biržų raj. ( B. Maldūnienė)
 • 2011-04-14 Vilniaus pakraštyje girdėti keli fgiedantys patinai (L.Raudonikis)
 • 2011-04-15 Pilkosios pečialindos, Kauno raj. (V. Paškevičius)
 • 2011-04-16 Biržų r.,Biržų giria-giedanti pilkoji pečialinda (A.Čerkauskas).
 • 2011-04-17 Pilkųjų pečialindų giesmės Novaraistyje. (S., I., A. Semionovai)X

ANKSTYVOJI PEČIALINDA (Phylloscopus trochilus)

 • 2011-04-02 stebėta Kaune (V.Gluoksnis)
 • 2011-04-10 Pirmą kartą girdėtas prie Jurbarko esančio žvyro karjero ežero nendryne 1 paukštis (R.Giedraitis).
 • 2011-04-20 pirma ankstyvoji pečialinda sugauta (tuo pačiu - stebėta) netoli Juodkrantės, Kuršių nerijoje.
 • 2011-04-23 Ankstyvosios pečialindos rytą pragydo Pabiržės apylinkėse, Biržų raj. (B. Maldūnienė)
 • 2011-04-23 ankstyvosios pečialindos, Kauno raj. (V. Paškevičius)
 • 2011-04-23 d. Dvi ankstyvosios pečialindos gieda Nemuno pakrantės medynuose Druskininkų apl. (L.Raudonikis).
 • 2011-04-25 giedančios ankstyvosios pečialindos Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose (M. ir L. Šniaukštos)
 • 2011-04-25 – Ankstyvoji pečialinda, girdėtas balsas, Zarasų raj. (Igoris Semionovas)
 • 2011-04-25 ankstyvoji pečialinda girdėta Bedugnio miške, Varėnos raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-25 1 ankstyvoji pečialinda Meteliuose, Lazdijų raj. (P.Ignatavičius, J.Zizas)
 • 2011-04-25 Giedojo Vištyčio paežerės krūmynuose (V.Adomonis, R.Adomonienė)
 • 2011-04-26 1 ankstyvoji pečialinda Žaliakalnio mikrorajone Kaune (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-26 Panevėžio Senvagės medžiuose gieda vienas patinėlis (R.Kaunietis).
 • 2011-04-26 girdėta Žvėryne, Vilniuje (V. Adomonis)
 • 2011-04-27 Ankstyvoji pečialinda Rusnės saloje ties Pakalnės km.(R.Karpavičius)X

PAPRASTASIS NYKŠTUKAS (Regulus regulus)

 • 2011-03-23 Kopgalyje pirmieji migruojantys nykštukai (S.Karalius)
 • 2011-03-24 pirmi migrantai Ventės rage (V.Jusys).X

PILKOJI MUSINUKĖ (Muscicapa striata)

 • 2011-04-25 Panevėžyje stebėtas vienas paukštis (R.Kaunietis) 
 • 2011-05-10 Pirmoji pilkoji musinukė Kopgalyje (S.Karalius)
 • 2011-05-11 pora pilkūjų musinukių stebėta Kauno raj, netoli Ringaudų. (V.Eigirdas);
 • 2011-05-13 Likėnų parke, Biržų r. pilkoji musinukė (A.Naudžius)
 • 2011-05-15 girdėtos Bitėnuose (V.Jusys)X

MAŽOJI MUSINUKĖ (Ficedula parva)

 • 2011-05-11 čiulba Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-05-15 Mažoji musinukė, Marijampolės raj., Varnabūdės miškas . (Š.Vainauskas, M.Karlonas)
 • 2011-05-15 čiulba anr Rambyno kalno (V.Jusys)
 • 2011-05-17 Mažoji musinukė Kirdonių miškas "Girelė", Biržų r. ( B. Maldūnienė)X

MARGASPARNĖ MUSINUKĖ (Ficedula hypoleuca)

 • 2011-04-17 Vienas margasparnės musinukės patinukas stebėtas Alytuje. (A.Petraška)
 • 2011-04-17 Margasparnės musinukės giesmė Novaraistyje. (S., I., A. Semionovai)
 • 2011-04-19 Margasparnė musinukė Kirdonių miške prie inkilo, Biržų raj. (B. Maldūnienė)
 • 2011-04-20 patinas matytas Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-04-21 Kopgalyje margasparnės musinukės patinukas (S.Karalius)
 • 2011-04-23 pirma sugauta (tuo pačiu ir stebėta) margasparnė musinukė netoli Juodkrantės, Kuršių nerijoje (S.Piskol).
 • 2011-04-23 d. Margasparnės musinukės patinėlis gieda prie inkilo Druskininkuose (L.Raudonikis).
 • 2011-04-24, Vilnius, prie inkilo margasparnės musinukės patinas (A. Skirpstas)
 • 2011-04-25. Margasparnė musinukė Ąžuolijos miške Utenos r.. (D. Norkūnas).
 • 2011-04-25 1 margasparnė musinukė Meteliuose, Lazdijų raj. (P.Ignatavičius, J.Zizas)
 • 2011-04-26 1 margasparnė musinukė Žaliakalnio mikrorajone Kaune (P.Ignatavičius)
 • Porelė viename Panevėžio parkelių sukiojosi apie inkilus (R.Kaunietis)
 • 2011-04-27 Keletas patinų stebėta Vilniuje Verkių parke (L. ir M. Šniaukštos)
 • 2011-04-27 Šakių r,. Upeglynio miškas, margasparnių musinukių patinėliai prie keleto inkilų, atnešta lizdo medžiagos (R. Juškaitis)
 • 2011-04-30 margasparnės musinukės balsas Prienuose (A.Kvaraciejus).X

ILGAUODEGĖ ZYLĖ (Aegithalos caudatus)

 • 2011-03-23 Kopgalyje pasirodė pirmasis ilgauodegių zylių būrelis
 • 2011-03-27 pirmosios (5+12) matytos Juodkrantėje (K.Castren)X

DIDŽIOJI ZYLĖ (Parus major)

 • 2011-03-13 Ventės rage prasidėjo didžiųjų zylių migracija. Per 2 val. prie lesyklos pagauta apie 40 naujų paukščių (V.Jusys).
 • 2011-03-13 Nidoje praskrido 93 (K.Castren).
 • 03.22-03.24 labai didelė didžiųjų zylių migracija Trakuose ir apylinkėse. (E.Pakštytė)X

MIŠKINIS LIPUTIS (Certhia familiaria)

 • 2011-03-11 Ventės rage šį pavasarį matytas pirmas (V.Jusys).X

REMEZA (Remiz pendulinus)

 • 2011-04-02 viena remeza stebėta nendryne, Kėdainių raj. (V.Eigirdas, B. Belchev).
 • 2011-04-03 10 remezų stebėti nendryne, Kėdainių raj. (B. Belchev)
 • 2011-04-04 girdėta Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-04-05 Baltojoje Vokėje matyta 1 (K.Castren).
 • 2011-04-07 patinas rinko plačialapio švendro „pūkus“ Pašerkšnės tvenkinio pakrantėje , Mažeikių raj. (D. Makavičius)X

VOLUNGĖ (Oriolus oriolus)

 • 2011-04-25 volungė ir matyta ir girdėta prie Jūrės miestelio Prienų savivaldybė.(V.Gluoksnis) 
 • 2011-05-01 Girdėta Trakų raj. Merkio slėnio pievose esančiam miško gojelyje, prie Baltosios Vokės tvenkinių (R.Kiserauskaitė)
 • 2011-05-07 pirma volungė stebėta giedanti netoli Juodkrantės, Kuršių nerijoje (V.Pareigis).
 • 2011-05-10 čiulba Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-05-10 girdėta Kirdonių miške, Biržų raj. ( B. Maldūnienė)
 • 2011-05-10 Alytuje girdėtos 3 volungės (A.Petraška)
 • 2011-05-12 Baltoji Vokė 4 (K.Castren)
 • 2011-05-14 Girdėta miške šalia Paluknio pievų (V. Adomonis)
 • 2011-05-14 Volungė, Varėnos raj. prie Kibyšių (Š.Vainauskas, M.Karlonas)X

ŠARKA (Pica pica)

 • 2011-03-09 Kaune stebėta šarka tvarkanti lizdą (P.Ignatavičius). 
 • 2011-03-14 Garliavoje Kauno raj. stebėta šarkų pora nešanti į lizdą šakas (A.Kvaraciejus).X

KUOSA (Corvus monedula)

 • 2011-03-03 pirmieji 4 paukščiai Š kryptimi praskrido Ventės rage (V.Jusys). 
 • 2011-03-10 Raseinių r. prie greitkelio praskrido 30 kartu su kovais (K.Castren).X

KOVAS (Corvus frugilegus)

 • 2011-02-28 prie Šiaulių šiaurinio aplinkkelio laukuose, pakelėje maitinosi apie 200 paukščių (R.Stankūnas).
 • 2011-03-07 pirmieji 3 paukščiai matyti Šilutėje (V.Jusys).
 • 2011-03-08 stebėti Pabiržėje, Biržų r. (B.Maldūnienė).
 • 2011-03-09 pirmieji praskrido Ventės rage (V.Jusys).
 • 2011-03-09 kovai sugryžo prie lizdų, Alytaus mieste (A.Petraška).
 • 2011-03-09 Jonavos r. Užusalių k. prie lizdų sugryžo kovai (M.Karlonas). 
 • 2011-03-09 kovai grįžę prie savo lizdų kolonijoje Gargžduose (S.Čiulčinskas).
 • 2011-03-10 pirmieji matyti kolonijoje Trakuose (E.Pakštytė).
 • 2011-03-10 laukuose prie Vilkyčių, Šilutės r. ganosi būrys iki 300 individų (V.Jusys).
 • 2011-03-10 Panevėžyje plačiai paplitę po visą miestą, pavasariškai karksi, daug paukščių susirinkę prie lizdų (R.Kaunietis).
 • 2011-03-10 Biržų r.Papilyje ir Kučgalyje-masiškai kovai (A.Čerkauskas).
 • 2011-03-10 Raseinių r. prie greitkelio praskrido 150 (K.Castren).
 • 2011-03-11 Rukšnių k., Jurbarko r. stebėtas keliolikos kovų būrelis, besimaitinantis pernykščiame kukurūzų lauke (R.Patronaitis).
 • 2011-03-12 Veisiejai, Lazdijų raj. Pavieniai kovai prie kovų kolonijos (P.Ignatavičius)X

PILKOJI VARNA (Corvus cornix)

 • 2011-02-11 intensyviai migruoja Juodkrantėje. Per valandą praskrenda apie 50 (K.Castren). X

PAPRASTOJI MEDŠARKĖ (Lanius collurio)

 • 2011-04-27 patinas Baltojoje Vokėje (K.Castren).
 • 2011-05-01 Pora paprastūjų medšarkių,netoli Jonaičių km.,Šilutės raj.(E.Užpelkis)
 • 2011-05-10 paprastoji medšarkė ant medžio stuobrio ties Smardonės up., Biržų raj. ( B. Maldūnienė)
 • 2011-05-17 matyta Pagulbinių k., Jurbarko r. (A.Butleris, R.Pakeris)
 • 2011-05-20 paprastosios medšarkės patinas netoli Guopstų k. Vilniaus r. (E.Pakštytė)
 • 2011-05-21 matyta Jurbarko r. (E.Kavaliauskas)
 • 2011-05-21 Jurbarke stebėta paprastoji medšarkė,patinas (R.Patronaitis).
 • 2011-05-23 Paprastosios medšarkės stebėtos Kauno raj. (V. Paškevičius)X

PAPRASTASIS VARNĖNAS (Sturnus vulgaris)

 • 2011-03-07 Dumpių sąvartyne, Klaipėdos r. sukinėjosi 16 varnėnų būrelis. Tai naujai atvykę paukščiai, nes šią besibaigiančią žiemą, skirtingai nuo ankstesnės, sąvartyne nepragyveno nei vienas varnėnas (S.Čiulčinskas, V.Pareigis).
 • 2011-03-08 du skraidžiojantys varnėnai stebėti Dusetose, Zarasų r. (D.Norkūnienė).
 • 2011-03-09 trys paukščiai praskrido Ventės rage (V.Jusys).
 • 2011-03-09 prie Žemaičių Naumiesčio, Šilutės r. stebėti 16 individų (E.Užpelkis).
 • 2011-03-09 Lapių sąvartyne skraidė 14 varnėnų būrelis (V.Eigirdas).
 • 2011-03-10 7 varnėnai Kopgalyje, 1 Klaipėdoje (S.Karalius).
 • 2011-03-10 60-70 paukščių būrys Nemuno deltos laukuose prie Minijos k., ir laukuose prie Vilkyškių - 32 (V.Jusys).
 • 2011-03-10 Kauno r. šalia VIA Baltica 4 varnėnai maitinosi kovų, kuosų ir varnų gausiame būryje (A.Kvaraciejus).
 • 2011-03-10 Raseinių r. prie greitkelio praskrido 29 (K.Castren).
 • 2011-03-11 šiandien stebėti du paprastieji varnėnai Jurbarke, Sodų gatvėje ir Rukšnių kaime,Jurbarko raj. stebėtas 12 varnėnų būrelis,lesinėjantis kartu su kovais  (R.Patronaitis).
 • 2011-03-11 pora čiulbančių varnėnų sodelyje prieš daugiabutį namą Šiauliuose. Anksčiau nebuvo (L.Mikutienė).
 • 2011-03-11 netoli Panevėžio keliasdešimt paukščių drauge su kovais ir kuosomis ieškinėjo nutirpusios pievos plotą (R.Kaunietis).
 • 2011-03-11 Juodkrantėje migruoja jau gausiai (K.Castren).
 • 2011-03-11 Pirmos varnėnų giesmės Alytuje, prie sąvartyno apie 150 varnėnų būrys (A.Petraška).
 • 2011-03-11 Šilutės r. - 10+ (M.Karlonas, Š.Vainauskas, V.Eigirdas, B.Belchev).
 • 2011-03-12 Stulgių k., Šakių r. pirmieji šiais metais 4 varnėnai sodyboje (O.Atkočaitis).
 • 2011-03-12 prie Trakų varnėnai gieda prie inkilų (E.Pakštytė)
 • 2011-03-12 Utena. 4 varnėnai, atskridę ir nusileidę soduose (D.Norkūnas)
 • 2011-03-12 Lazdijų raj. Nuo kelių iki keliolikos varnėnų stebima kiekviename miestelyje (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-12 Vilkaviškio raj. Nuo kelių iki keliasdešimt varnėnų stebima įvairiose gyvenvietėse, laukuose (didžiausias būrys - 500 paukščių netoli Antanavo) (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-12 Barčiuose, Varėnos raj. prie inkilo čiulba varnėnas (A.Kvaraciejus)
 • 2011-03-13 Trys varnėnai tupėjo prie inkilo Bezdonių mstl.Vilniaus raj. (M.Baranovskij).
 • 2011-03-13 Likėnuose, Pušų gatvėje 4 varnėnai landžioja po inkiliukus (B. Maldūnienė).
 • 2011-03-13 120 paukščių laukuose prie Bitniškių. (A.Naudžius)
 • 2011-03-13 15-20 paukščių būrelis medyje šalia kelio Marijampolė-Prienai ir apie 300 (pievoje ir ant elektros laidų)- šalia kelio Birštonas-Aukštadvaris (V.Adomonis, R.Adomonienė).
 • 2011-03-13 Utenos r. Vaikutėnų gyv. matyti apie 20 varnėnų (D.Musteikis).
 • 2011-03-13 Prienų r., Pakrovų k., keliose sodybose, medžiuose, girdėti giedant po kelis varnėnus (O.Gaidamavičiūtė)
 • 2011-03-14 Pylimėliuose, Vilniuje prie inkilų grįžo 10 individų (D.Musteikis).
 • 2011-03-14 Stebėti pirmą kartą prie Tulpių gatvės, Jurbarke (R.Giedraitis).
 • 2011-03-15 šiandien pora pirmųjų varnėnų Vilniuje (Antakalnyje), nors pas mane Dvarčionyse, dar nėra (A.Skirpstas)
 • 2011-03-15 Vilniuje, Žvėryne, prie inkilų čiulba varnėnai (V.Adomonis)
 • 2011-03-16 varnėnų pora Kaune (I.Semionovas)
 • 2011-03-17 Renavo dvaro sodyboje (Mažeikių raj.). trumpai čiulbėjo 1 varnėnas (D. Makavičius).
 • 2011-03-18 ryte Vilniaus mieste Rasų seniūnijoje, Markučių kvartale, Žibuoklių gatvės aplinkoje prie privačių namų apie savo sugrįžimą čiulbėdamas pranešė paprastasis varnėnas (V.Jocys).X
 • ------
 • 2011-05-26 išvesti varnėnų jaunikliai, Žirmūnai, Vilnius. (Orchus)

PAPRASTASIS KIKILIS (Fringilla coelebs)

 • 2011-03-13 Nidoje praskrido 15 (K.Castren).
 • 2011-03-14 pirmas sugautas (patinas) Ventės rage (V.Jusys).
 • 2011-03-20 rytą pračiulbo vienas iš žiemojusių kikilių. Pabiržės mstl., Biržų r. ( B. Maldūnienė)
 • 2011-03-20 Stulgių k., Šakių r. stebėti 2 (O.Atkočaitis).
 • 2011-03-22 vienas praskrido laukuose rie Vilkyčių, Šilutės r. (J.Morkūnas, V.Jusys).
 • 2011-03-22 patinas stebėtas Sedoje, Mažeikių r. (D.Makavičius).
 • 2011-03-22 kikilis skvere Klaipėdos mieste (V.Pareigis).
 • 2011-03-23 viename Panevėžio centro parkelių rytą giedojo vienas paukštis. Keletas šios rūšies atstovų žiemojo mieste ir jo apylinkėse, bet artėjant pavasariui kikilių prie lesyklų nebesimatė (R.Kaunietis).
 • 2011-03-23 pirma kikilio pavasarinė giesmė tame pačiame skvere Klaipėdos mieste (V.Pareigis).
 • 2011-03-23 Kikilis (5) Baltojoje Vokėje ir prie Papio (3) (R.Karpavičius)
 • 2011-03-23 Jurbarke, Tulpių gatvėje pirmą kartą girdėti ir stebėti 5 kikilio patinėliai (R.Giedraitis).
 • 2011-03-23 Būrelis (apie 20 idv.) Alytaus rajone (G.Riauba)
 • 2011-03-24 pirma giesmė Raseiniuose (V.Kilčauskas).
 • 2011-03-24 Giedantys 2 kikiliai Vingio parke (R.Karpavičius)
 • 2011-03-25 pirmas čiulba Ventės rage (V.Jusys).
 • 2011-03-25 Kikilių būrys (20) prie Tatulos upės ties Bajoriškių km., Biržų raj. (B.Maldūnienė, R.Ratkevičius, R.Rulinskaitė)
 • 2011-03-25 Zarasų r.,Salake-giedantis kikilio patinas.
 • 2011-03-26. Utenoje 1 kikilis gieda soduose, 1 - maitinasi prie lesyklos. (D. Norkūnas).
 • 2011-03-26 Kikilis Vilniaus mieste Čiurlionio gatvės rajone ( R.Karpavičius)X

ŠIAURINIS KIKILIS (Fringilla montifringilla)

 • 2011-03-14 pirmas migrantas Ventės rage (K.Jusienė). X

SVILIKĖLIS (Serinus serinus)

 • 2011-04-04 girdėtas svilikėlis Alytuje (A.Petraška).
 • 2011-04-05 Svilikėliai Trakų raj. netoli Anupriškių. Būrelis migruojančių paukščių (L.Šniaukšta).
 • 2011-04-12 svilikėlio tuoktuvinis balsas girdėtas Garliavoje, Kauno raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-04-12 2 praskrido prie Juodkrantės (K.Castren)
 • 2011-04-13 Panevėžyje jau gieda svilikėliai (R.Kaunietis).
 • 2011-04-13 Jurbarke prie ligoninės esančiame miško parke girdėti ir stebėti du svilikėlių patinėliai (R.Giedraitis)
 • 2011-04-14 Giedantis svilikėlis girdėtas Jonavos raj. Rukloje. (M.Karlonas)
 • 2011-04-18 pirmas čiulba Ventės rage (V.Jusys).
 • 2011-04-18 svilikėlio giesmė Smiltynėje (Kuršių nerija) (J.Zarankaitė).
 • 2011-04-22, Kaunas, girdėtas 1 svilikėlis (P.Ignatavičius)
 • 2011-04-23, Vilnius, girdėtas 1 svilikėlis (A. Skirpstas)
 • 2011-04-25 giedantis svilikelis Baltosios Vokės gyvenvietėje (M. ir L. Šniaukštos)
 • 2011-04-25 Svilikėlis čiulbantis Biržuose netoli Apaščios upės. (B.Maldūnienė)X

DAGILIS (Carduelis carduelis)

 • 2011-03-13 Nidoje praskrido 4 (K.Castren).  X

PAPRASTASIS ČIVYLIS (Carduelis cannabina)

 • 2011-03-12 Juodkrantėje praskrido 1 (K.Castren).
 • 2011-03-13 pirmieji praskrendantys matyti Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-03-13 Laukuose ties Klaipėda praskrido 19 ir 6 paukščių paprastųjų čivylių būreliai (S.Karalius).
 • 2011-03-13 Alytaus raj. du kartus girdėta praskrendančių paprastųjų čivylių balsai (A.Petraška).
 • 2011-03-20 28 čivylių būrelis-Pasvalio r.,netoli Pumpėnų (A.Čerkauskas)
 • 2011-03-23 patelė stebėta Renavo parke, Mažeikių r. (D.Makavičius)
 • 2011-03-23 Jurbarko mieste, prie parko, netoli nuo V.Grybo muziejaus pirmą kartą girdėti ir stebėta viena porelė paprastųjų čivylių..X

RAUDONGALVĖ SNIEGENA (Carpodacus erythrinus)

 • 2011-04-24 1 paukščio balsas girdėtas Kauno raj. Žiemkelio pievoje , krūmynuose (M. Karlonas, T.Naujokaitis, V.Paškevičius)
 • 2011-05-05 patinas stebėtas Vilniuje (K.Castren) 
 • 2011-05-11 Miško jaunuolyne girdėta raudongalvė sniegena, Alytaus raj. (A.Petraška)
 • 2011-05-12 čiulba Ventės rage (V.Jusys)
 • 2011-05-12 Baltoji Vokė 5 (K.Castren)
 • 2011-05-12 Raudongalvė sniegena Juodupės baloje, Biržų r. (B. Maldūnienė)
 • 2011-05-14 raudongalvės sniegenos patinėlis Uosupio up. krūmynuose, Varėnos raj. (A.Kvaraciejus).
 • 2011-05-15 Raudongalvė sniegena girdėta pievoje prie Papio ež. Vilniaus raj. (L. Šniaukšta, M. Šniaukštienė).X

EGLINIS KRYŽIASNAPIS (Loxia curvirostra)

 • 2011-07-19 Juodkrantėje, Kuršių nerijoje pirmą kartą šią vasarą girdėtas ir matytas migruojančių eglinių kryžiasnapių būrelis (V.Pareigis).

SNIEGSTARTĖ (Plectrophenx nivalis)

NUO BALANDŽIO 15 d.:

 • 2011-04-17 Trys paukščiai šlapioje pievoje tarp Mingės kaimo ir Krokų lankos (R.Adomonienė, V.Adomonis)

GELTONOJI STARTA (Emberiza citrinella)

 • 2011-03-07 Kėdainių r. Puzaičių miško pakraštyje ryte girdėtas giedantis patinas (Vl.Naruševičius).
 • 2011-03-12 Juodkrantėje praskrido apie 10 (K.Castren).
 • 2011-03-12 Ramoniškiai, Vilkaviškio raj. Aktyviai gieda geltonosios startos (P.Ignatavičius)
 • 2011-03-12 keliose vietose Barčiuose Varėnos raj. intensyvios geltonųjų startų tuoktuvinės giesmės
 • 2011-03-13 pirmosios migruojančios Ventės rage (V.Jusys).
 • 2011-03-13 Jonavos r. gieda geltonosios startos (M.Ružauskas).
 • 2011-03-13 Nidoje praskrido 290 (K.Castren).
 • 2011-03-13 Jurbarke stebėtos giedančios geltonosios startos (R.Patronaitis).
 • 2011-03-13 gan gausiai traukia geltonosios startos Alytaus r. (A.Petraška).
 • 2011-03-13 Gieda pievose tarp Drausgirio rezervato ir Miesgirio esančiuose gojeliuose (V.Adomonis, R.Adomonienė).X

SODINĖ STARTA (Emberiza hortulana)

 • 2011-04-19 Prie Zujūnų, Vilniaus raj. girdėta giesmė (S.Minkevičius)
 • 2011-04-25 prie kelio Juknaičiai-Sausgalviai 2 (I.Hjerppe, S.Hjerppe, K.Castren)

NENDRINĖ STARTA (Emberiza schoeniclus)

 • 2011-03-12 Juodkrantėje matyti 2+4 (K.Castren).
 • 2011-03-13 Šlapiuose laukuose netoli Klaipėdos stebėti 2 nendrinių startų patinai (S.Karalius).
 • 2011-03-13 Jonavos raj.nendrinės startos patinas (M.Ružauskas).
 • 2011-03-13 Nidoje praskrido 26 (K.Castren).
 • 2011-03-13 Paluknio pievose (Trakų r.) 3 nendrinės startos (E.Pakštytė)
 • 2011-03-16 Patinas pievoje netoli Bezdonių mstl.Vilniaus raj. (M.Baranovskij).
 • 2011-03-18 Biržų r. Smardonės upelio nendryne čiulba nendrinės startos (A.Naudžius)
 • 2011-03-18 vienas nendrinės startos patinas-Pasvalio r.,netoli Pumpėnų (A.Čerkauskas).
 • 2011-03-18 matyta pora nendrinių startų laukuose, vienas patinukas prie Smardonės, Biržų r. ( A. Kiekšas, R.Rulinskaitė)
 • 2011-03-19 3 paukščiai stebėti Kugių k. apyl., Mažeikių r. (D. Makavičius, R. Kinduris, N. Vėlavičienė)
 • 2011-03-20 Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkiniuose vienas nendrinės startos patinukas (M. Šniaukštienė).
 • 2011-03-20 1 nedrąsiai giedantis patinas laukuose prie Madžiūnų k., Trakų r. (S.Minkevičius, S.Minkevičienė, K, Klovaitė, G.Smailytė)
 • 2011-03-22 Pirmą kartą vienas patinėlis girdėtas ir stebėtas prie Imsrės upeliu Jurbarko mieste (R.Giedraitis)
 • 2011-03-23 Ryte virš Paluknio pievų pastoviai traukia nendrinės startos (R.Karpavičius)X

Reti stebėjimai

2024-04-13
Anser erythropus
2024-04-13
Locustella luscinioides
2024-04-13
Sylvia atricapilla
2024-04-13
Hirundo rustica
2024-04-13
Phylloscopus sibilatrix
2024-04-13
Locustella luscinioides
2024-04-13
Sylvia atricapilla
2024-04-13
Ficedula hypoleuca
2024-04-13
Curruca curruca
2024-04-13
Phoenicurus phoenicurus