birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Lietuvos paukščių sistematinį sąrašą galite parsisiųsti word arba PDF.

Paskutinis atnaujinimas 2024-04-02

Nr.

Lietuviškas pavadinimas

Mokslinis pavadinimas

International English name

Kategorija

Statusas

BŪRYS ANSERIFORMES

Šeima Anatidae

1

Paprastoji berniklė

Branta bernicla

Brant Goose

A

M Zr

2

Rudakaklė berniklė

Branta ruficollis

Red-breasted Goose

A

U

3

Kanadinė berniklė

Branta canadensis

Canada Goose

C

U Zr

4

Baltaskruostė berniklė

Branta leucopsis

Barnacle Goose

A

M Zr

5

Pilkoji žąsis

Anser anser

Greylag Goose

A

P M Zr

6

Želmeninė žąsis

Anser fabalis

Taiga Bean Goose

A

M Zr

7

Trumpasnapė žąsis

Anser brachyrhynchus

Pink-footed Goose

A

U

8

Tundrinė žąsis

Anser serrirostris

Tundra Bean Goose

A

M Zr

9

Baltakaktė žąsis

Anser albifrons

Greater White-fronted Goose

A

M Zr

10

Mažoji žąsis

Anser erythropus

Lesser White-fronted Goose

A

U Zr

11

Gulbė nebylė

Cygnus olor

Mute Swan

A

P M Z

12

Mažoji gulbė

Cygnus columbianus

Tundra Swan

A

Pr M Zr

13

Gulbė giesmininkė

Cygnus cygnus

Whooper Swan

A

P M Z

14

Egiptinė žąsis

Alopochen aegyptiaca

Egyptian Goose

C, E

U Zr

15

Urvinė antis

Tadorna tadorna

Common Shelduck

A

P M Zr

16

Rudoji urvinė antis

Tadorna ferruginea

Ruddy Shelduck

A, E

U

17

Mandarininė antis

Aix galericulata

Mandarin Duck

C

U Zr

18

Dryžagalvė kryklė

Spatula querquedula

Garganey

A

P M Zr

19

Šaukštasnapė antis

Spatula clypeata

Northern Shoveler

A

P M Zr

20

Pilkoji antis

Mareca strepera

Gadwall

A

P M Zr

21

Eurazinė cyplė

Mareca penelope

Eurasian Wigeon

A

Pr M Zr

22

Amerikinė cyplė

Mareca americana

American Wigeon

A

Ur

23

Didžioji antis

Anas platyrhynchos

Mallard

A

P M Z

24

Smailiauodegė antis

Anas acuta

Northern Pintail

A

Pr M Zr

25

Rudagalvė kryklė

Anas crecca

Eurasian Teal

A

P M Zr

26

Šalminė antis

Netta rufina

Red-crested Pochard

A

U Zr

27

Rudagalvė antis

Aythya ferina

Common Pochard

A

P M Zr

28

Rudė

Aythya nyroca

Ferruginous Duck

A

Pr M

29

Kuoduotoji antis

Aythya fuligula

Tufted Duck

A

P M Z

30

Žiloji antis

Aythya marila

Greater Scaup

A

M Zr

31

Sibirinė gaga

Polysticta stelleri

Steller's Eider

A

M Z

32

Skiauterėtoji gaga

Somateria spectabilis

King Eider

A

U Zr

33

Paprastoji gaga

Somateria mollissima

Common Eider

A

M Zr

34

Islandinė antis

Histrionicus histrionicus

Harlequin Duck

A

Ur

35

Nuodėgulė

Melanitta fusca

Velvet Scoter

A

M Z

36

Juodoji antis

Melanitta nigra

Common Scoter

A

M Z

37

Ledinė antis

Clangula hyemalis

Long-tailed Duck

A

M Z

38

Klykuolė

Bucephala clangula

Common Goldeneye

A

P M Z

39

Mažasis dančiasnapis

Mergellus albellus

Smew

A

M Z

40

Didysis dančiasnapis

Mergus merganser

Common Merganser

A

P M Z

41

Vidutinis dančiasnapis

Mergus serrator

Red-breasted Merganser

A

Pr M Zr

BŪRYS GALLIFORMES

Šeima Phasianidae

42

Jerubė

Tetrastes bonasia

Hazel Grouse

A

P M Z

43

Žvyrė

Lagopus lagopus

Willow Ptarmigan

A

U Zr

44

Kurtinys

Tetrao urogallus

Western Capercaillie

A

P Z

45

Tetervinas

Lyrurus tetrix

Black Grouse

A

P Z

46

Kurapka

Perdix perdix

Grey Partridge

A

P Z

47

Putpelė

Coturnix coturnix

Common Quail

A

P M

BŪRYS CAPRIMULGIFORMES

Šeima Caprimulgidae

48

Lėlys

Caprimulgus europaeus

European Nightjar

A

P M

BŪRYS APODIFORMES

Šeima Apodidae

49

Baltapilvis alpinis čiurlys

Tachymarptis melba

Alpine Swift

A

Ur

50

Juodasis čiurlys

Apus apus

Common Swift

A

P M

51

Blyškusis čiurlys

Apus pallidus

Pallid Swift

A

Ur

BŪRYS OTIDIFORMES

Šeima Otididae

52

Didysis einis

Otis tarda

Great Bustard

A

Ur Zr

53

Puošnusis einis

Chlamydotis macqueenii

Macqueen's Bustard

A

Ur

BŪRYS CUCULIFORMES

Šeima Cuculidae

54

Gegutė

Cuculus canorus

Common Cuckoo

A

P M

BŪRYS PTEROCLIFORMES

Šeima Pteroclidae

55

Stepinė vištelė

Syrrhaptes paradoxus

Pallas's Sandgrouse

B

Ur

BŪRYS COLUMBIFORMES

Šeima Columbidae

56

Naminis karvelis

Columba livia domestica

Rock Dove

C

P Z

57

Uldukas

Columba oenas

Stock Dove

A

P M Z

58

Keršulis

Columba palumbus

Common Wood Pigeon

A

P M Zr

59

Paprastasis purplelis

Streptopelia turtur

European Turtle Dove

A

P M

60

Pietinis purplelis

Streptopelia decaocto

Eurasian Collared Dove

A

P M Z

BŪRYS GRUIFORMES

Šeima Rallidae

61

Ilgasnapė vištelė

Rallus aquaticus

Water Rail

A

P M Zr

62

Griežlė

Crex crex

Corn Crake

A

P M

63

Švygžda

Porzana porzana

Spotted Crake

A

P M

64

Nendrinė vištelė

Gallinula chloropus

Common Moorhen

A

P M Zr

65

Laukys

Fulica atra

Eurasian Coot

A

P M Z

66

Mažoji švygžda

Zapornia pusilla

Baillon‘s Crake

A

Ur

67

Plovinė vištelė

Zapornia parva

Little Crake

A

P M

Šeima Gruidae

68

Kanadinė gervė

Antigone canadensis

Sandhill Crane

A

Ur

69

Pilkoji gervė

Grus grus

Common Crane

A

P M Zr

BŪRYS PODICIPEDIFORMES

Šeima Podicipedidae

70

Mažasis kragas

Tachybaptus ruficollis

Little Grebe

A

P M Z

71

Rudakaklis kragas

Podiceps grisegena

Red-necked Grebe

A

P M Zr

72

Ausuotasis kragas

Podiceps cristatus

Great Crested Grebe

A

P M Z

73

Raguotasis kragas

Podiceps auritus

Horned Grebe

A

Pr M Z

74

Juodakaklis kragas

Podiceps nigricollis

Black-necked Grebe

A

Pr M Zr

BŪRYS PHOENICOPTERIFORMES

Šeima Phoenicopteridae

75

Paprastasis flamingas

Phoenicopterus roseus

Greater Flamingo

A, E

U

BŪRYS CHARADRIIFORMES

Šeima Burhinidae

76

Storkulnis

Burhinus oedicnemus

Eurasian Stone-curlew

A

Pr Ur

Šeima Haematopodidae

77

Jūršarkė

Haematopus ostralegus

Eurasian Oystercatcher

A

Pr M

Šeima Recurvirostridae

78

Kojūkas

Himantopus himantopus

Black-winged Stilt

A

Pr U

79

Avocetė

Recurvirostra avosetta

Pied Avocet

A

Pr M

Šeima Charadriidae

80

Paprastoji pempė

Vanellus vanellus

Northern Lapwing

A

P M Zr

81

Baltauodegė pempė

Vanellus leucurus

White-tailed Lapwing

A

Ur

82

Dirvinis sėjikas

Pluvialis apricaria

European Golden Plover

A

P M Zr

83

Tundrinis sėjikas

Pluvialis fulva

Pacific Golden Plover

A

Ur

84

Amerikinis sėjikas

Pluvialis dominica

American Golden Plover

A

Ur

85

Jūrinis sėjikas

Pluvialis squatarola

Grey Plover

A

M

86

Jūrinis kirlikas

Charadrius hiaticula

Common Ringed Plover

A

Pr M

87

Upinis kirlikas

Charadrius dubius

Little Ringed Plover

A

P M

88

Juodakojis kirlikas

Charadrius alexandrinus

Kentish Plover

B

Ur

89

Mornelis

Charadrius morinellus

Eurasian Dotterel

A

U

Šeima Scolopacidae

90

Vidutinė kuolinga

Numenius phaeopus

Whimbrel

A

M

91

Didžioji kuolinga

Numenius arquata

Eurasian Curlew

A

P M Zr

92

Laplandinis griciukas

Limosa lapponica

Bar-tailed Godwit

A

M

93

Paprastasis griciukas

Limosa limosa

Black-tailed Godwit

A

P M

94

Akmenė

Arenaria interpres

Ruddy Turnstone

A

M, Zr

95

Islandinis bėgikas

Calidris canutus

Red Knot

A

M

96

Gaidukas

Calidris pugnax

Ruff

A

P M

97

Plokščiasnapis bėgikas

Calidris falcinellus

Broad-billed Sandpiper

A

M

98

Lenktasnapis bėgikas

Calidris ferruginea

Curlew Sandpiper

A

M

99

Teminko bėgikas

Calidris temminckii

Temminck's Stint

A

M

100

Smiltinukas

Calidris alba

Sanderling

A

M

101

Juodakrūtis bėgikas

Calidris alpina

Dunlin

A

Pr M

102

Jūrinis bėgikas

Calidris maritima

Purple Sandpiper

A

U

103

Mažasis bėgikas

Calidris minuta

Little Stint

A

M

104

Raibakrūtis bėgikas

Calidris melanotos

Pectoral Sandpiper

A

U

105

Slanka

Scolopax rusticola

Eurasian Woodcock

A

P M Zr

106

Oželis nykštukas

Lymnocryptes minimus

Jack Snipe

A

Pr M Zr

107

Stulgys

Gallinago media

Great Snipe

A

P M

108

Perkūno oželis

Gallinago gallinago

Common Snipe

A

P M Zr

109

Terekija

Xenus cinereus

Terek Sandpiper

A

U

110

Apvaliasnapis plaukikas

Phalaropus lobatus

Red-necked Phalarope

A

M

111

Plokščiasnapis plaukikas

Phalaropus fulicarius

Red Phalarope

A

U

112

Krantinis tilvikas

Actitis hypoleucos

Common Sandpiper

A

P M Zr

113

Dėmėtasis krantinis tilvikas

Actitis macularius

Spotted Sandpiper

A

Ur

114

Brastinis tilvikas

Tringa ochropus

Green Sandpiper

A

P M Zr

115

Raudonkojis tulikas

Tringa totanus

Common Redshank

A

P M

116

Kūdrinis tilvikas

Tringa stagnatilis

Marsh Sandpiper

A

Pr M

117

Tikutis

Tringa glareola

Wood Sandpiper

A

P M

118

Tamsusis tilvikas

Tringa erythropus

Spotted Redshank

A

M

119

Žaliakojis tulikas

Tringa nebularia

Common Greenshank

A

Pr M

Šeima Glareolidae

120

Juodasparnė kregždūnė

Glareola nordmanni

Black-winged Pratincole

A

Ur

Šeima Laridae

121

Tripirštis kiras

Rissa tridactyla

Black-legged Kittiwake

A

U Zr

122

Skeltauodegis kiras

Xema sabini

Sabine's Gull

A

Ur

123

Laibasnapis kiras

Chroicocephalus genei

Slender-billed Gull

A

Ur

124

Bonaparto kiras

Chroicocephalus philadelphia

Bonaparte's Gull

A

Ur

125

Rudagalvis kiras

Chroicocephalus ridibundus

Black-headed Gull

A

P M Z

126

Mažasis kiras

Hydrocoloeus minutus

Little Gull

A

P M Zr

127

Rožinis kiras

Rhodostethia rosea

Ross's Gull

A

Ur

128

Karibinis kiras

Leucophaeus atricilla

Laughing Gull

A

Ur

129

Juodagalvis kiras

Ichthyaetus melanocephalus

Mediterranean Gull

A

Pr M

130

Kiras kvatoklis

Ichthyaetus ichthyaetus

Pallas's Gull

A

Ur

131

Paprastasis kiras

Larus canus

Common Gull

A

P M Z

132

Žieduotasnapis kiras 

Larus delawarensis

Ring-billed gull

A

Ur

133

Balnuotasis kiras

Larus marinus

Great Black-backed Gull

A

M Z

134

Didysis poliarinis kiras

Larus hyperboreus

Glaucous Gull

A

U Zr

135

Mažasis poliarinis kiras

Larus glaucoides

Iceland Gull

A

Ur

136

Sidabrinis kiras

Larus argentatus

European Herring Gull

A

P M Z

137

Kaspijinis kiras

Larus cachinnans

Caspian Gull

A

P M Z

138

Geltonkojis kiras

Larus michahellis

Yellow-legged Gull

A

M Zr

139

Tolimųjų Rytų kiras

Larus schistisagus

Slaty-backed Gull

A

Ur

140

Silkinis kiras

Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull

A

M Zr

141

Plėšrioji žuvėdra

Hydroprogne caspia

Caspian Tern

A

M

142

Margasnapė žuvėdra

Thalasseus sandvicensis

Sandwich Tern

A

M Zr

143

Mažoji žuvėdra

Sternula albifrons

Little Tern

A

P M

144

Upinė žuvėdra

Sterna hirundo

Common Tern

A

P M

145

Poliarinė žuvėdra

Sterna paradisaea

Arctic Tern

A

Pr M

146

Baltaskruostė žuvėdra

Chlidonias hybrida

Whiskered Tern

A

P M

147

Baltasparnė žuvėdra

Chlidonias leucopterus

White-winged Tern

A

Pr M

148

Juodoji žuvėdra

Chlidonias niger

Black Tern

A

P M

Šeima Stercorariidae

149

Didysis plėšikas

Stercorarius skua

Great Skua

A

U Zr

150

Bukauodegis plėšikas

Stercorarius pomarinus

Pomarine Jaeger

A

U Zr

151

Smailiauodegis plėšikas

Stercorarius parasiticus

Parasitic Jaeger

A

M

152

Ilgauodegis plėšikas

Stercorarius longicaudus

Long-tailed Jaeger

A

U

Šeima Alcidae

153

Mažoji alka

Alle alle

Little Auk

A

U Zr

154

Laibasnapis narūnėlis

Uria aalge

Common Murre

A

M Z

155

Alka

Alca torda

Razorbill

A

M Z

156

Taistė

Cepphus grylle

Black Guillemot

A

U Zr

157

Mormonas

Fratercula arctica

Atlantic Puffin

A

Ur

BŪRYS GAVIIFORMES

Šeima Gaviidae

158

Rudakaklis naras

Gavia stellata

Red-throated Loon

A

M Z

159

Juodakaklis naras

Gavia arctica

Black-throated Loon

A

Pr M Z

160

Ledinis naras

Gavia immer

Common Loon

A

Ur Zr

161

Geltonsnapis naras

Gavia adamsii

Yellow-billed Loon

A

U Zr

BŪRYS PROCELLARIIFORMES

Šeima Hydrobatidae

162

Šiaurinis audrašauklis

Hydrobates leucorhous

Leach's Storm Petrel

A

Ur

BŪRYS CICONIIFROMES

Šeima Ciconiidae

163

Juodasis gandras

Ciconia nigra

Black Stork

A

P M

164

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

White Stork

A

P M Zr

BŪRYS SULIFORMES

Šeima Sulidae

165

Šiaurinis padūkėlis

Morus bassanus

Northern Gannet

A

Ur

Šeima Phalacrocoracidae

166

Mažasis kormoranas

Microcarbo pygmaeus

Pygmy Cormorant

A

Ur Zr

167

Didysis kormoranas

Phalacrocorax carbo

Great Cormorant

A

P M Z

168

Kuoduotasis kormoranas

Gulosus aristotelis

European Shag

A

Ur

BŪRYS PELECANIFORMES

Šeima Threskiornithidae

169

Rudasis ibis

Plegadis falcinellus

Glossy Ibis

A

U

170

Girnovė

Platalea leucorodia

Eurasian Spoonbill

A

U

Šeima Ardeidae

171

Didysis baublys

Botaurus stellaris

Eurasian Bittern

A

P M Zr

172

Mažasis baublys

Ixobrychus minutus

Little Bittern

A

Pr M

173

Naktikovis

Nycticorax nycticorax

Black-crowned Night Heron

A

U

174

Geltonasis garnys

Ardeola ralloides

Squacco Heron

A

Ur

175

Ibiškasis garnys

Bubulcus ibis

Western Cattle Egret

A

Ur

176

Pilkasis garnys

Ardea cinerea

Grey Heron

A

P M Z

177

Purpurinis garnys

Ardea purpurea

Purple Heron

A

U

178

Didysis baltasis garnys

Ardea alba

Great Egret

A

P M Z

179

Mažasis baltasis garnys

Egretta garzetta

Little Egret

A

U

Šeima Pelecanidae

180

Rožinis pelikanas

Pelecanus onocrotalus

Great White Pelican

A

U

181

Garbanotasis pelikanas

Pelecanus crispus

Dalmatian Pelitan

A

Ur

BŪRYS ACCIPITRIFORMES

Šeima Pandionidae

182

Žuvininkas

Pandion haliaetus

Western Osprey

A

P M

Šeima Accipitridae

183

Palšasis peslys

Elanus caeruleus

Black-winged Kite

A

Ur

184

Vapsvaėdis

Pernis apivorus

European Honey Buzzard

A

P M

185

Palšasis grifas

Gyps fulvus

Griffon Vulture

B

Ur

186

Gyvatėdis

Circaetus gallicus

Short-toed Snake Eagle

A

Pr M

187

Mažasis erelis rėksnys

Clanga pomarina

Lesser Spotted Eagle

A

P M

188

Didysis erelis rėksnys

Clanga clanga

Greater Spotted Eagle

A

Pr M

189

Nykštukinis erelis

Hieraaetus pennatus

Booted Eagle

A

U

190

Nepalinis erelis

Aquila nipalensis

Steppe Eagle

A

Ur

191

Karališkasis erelis

Aquila heliaca

Eastern Imperial Eagle

A

U

192

Kilnusis erelis

Aquila chrysaetos

Golden Eagle

A

Pr M Zr

193

Juostuotasis sakalinis erelis

Aquila fasciata

Bonelli's Eagle

A

Ur

194

Paukštvanagis

Accipiter nisus

Eurasian Sparrowhawk

A

P M Z

195

Vištvanagis

Accipiter gentilis

Eurasian Goshawk

A

P M Z

196

Nendrinė lingė

Circus aeruginosus

Western Marsh Harrier

A

P M Zr

197

Javinė lingė

Circus cyaneus

Hen Harrier

A

Pr M Z

198

Stepinė lingė

Circus macrourus

Pallid Harrier

A

U

199

Pievinė lingė

Circus pygargus

Montagu's Harrier

A

P M

200

Rudasis peslys

Milvus milvus

Red Kite

A

Pr M Zr

201

Juodasis peslys

Milvus migrans

Black Kite

A

P M Zr

202

Jūrinis erelis

Haliaeetus albicilla

White-tailed Eagle

A

P M Z

203

Tūbuotasis suopis

Buteo lagopus

Rough-legged Buzzard

A

M Z

204

Stepinis suopis

Buteo rufinus

Long-legged Buzzard

A

U

205

Paprastasis suopis

Buteo buteo

Common Buzzard

A

P M Z

BŪRYS STRIGIFORMES

Šeima Tytonidae

206

Liepsnotoji pelėda

Tyto alba

Western Barn Owl

A

Pr Z

Šeima Strigidae

207

Lututė

Aegolius funereus

Boreal Owl

A

P M Z

208

Pelėdikė

Athene noctua

Little Owl

A

U

209

Raiboji pelėda

Surnia ulula

Northern Hawk-Owl

A

U Zr

210

Žvirblinė pelėda

Glaucidium passerinum

Eurasian Pygmy Owl

A

P M Z

211

Apuokėlis

Otus scops

Eurasian Scops Owl

A

Ur

212

Mažasis apuokas

Asio otus

Long-eared Owl

A

P M Z

213

Balinė pelėda

Asio flammeus

Short-eared Owl

A

Pr M Zr

214

Baltoji pelėda

Bubo scandiacus

Snowy Owl

A

U Zr

215

Didysis apuokas

Bubo bubo

Eurasian Eagle-Owl

A

Pr Z

216

Naminė pelėda

Strix aluco

Tawny Owl

A

P M Z

217

Uralinė pelėda

Strix uralensis

Ural Owl

A

Pr M Z

218

Laplandinė pelėda

Strix nebulosa

Great Grey Owl

A

U

BŪRYS BUCEROTIFORMES

Šeima Upupidae

219

Kukutis

Upupa epops

Eurasian Hoopoe

A

P M

BŪRYS CORACIIFORMES

Šeima Coraciidae

220

Žalvarnis

Coracias garrulus

European Roller

A

Pr M

Šeima Alcedinidae

221

Tulžys

Alcedo atthis

Common Kingfisher

A

P M Z

Šeima Meropidae

222

Bitininkas

Merops apiaster

European Bee-eater

A

Pr U

BŪRYS PICIFORMES

Šeima Picidae

223

Grąžiagalvė

Jynx torquilla

Eurasian Wryneck

A

P M

224

Tripirštis genys

Picoides tridactylus

Eurasian Three-toed Woodpecker

A

P M Z

225

Vidutinis margasis genys

Dendrocoptes medius

Middle Spotted Woodpecker

A

P M Z

226

Mažasis margasis genys

Dryobates minor

Lesser Spotted Woodpecker

A

P M Z

227

Sirinis margasis genys

Dendrocopos syriacus

Syrian Woodpecker

A

Ur

228

Didysis margasis genys

Dendrocopos major

Great Spotted Woodpecker

A

P M Z

229

Baltnugaris genys

Dendrocopos leucotos

White-backed Woodpecker

A

P M Z

230

Juodoji meleta

Dryocopus martius

Black Woodpecker

A

P M Z

231

Žalioji meleta

Picus viridis

European Green Woodpecker

A

P M Z

232

Pilkoji meleta

Picus canus

Grey-headed Woodpecker

A

P M Z

BŪRYS FALCONIFORMES

Šeima Falconidae

233

Stepinis pelėsakalis

Falco naumanni

Lesser Kestrel

A

Ur

234

Paprastasis pelėsakalis

Falco tinnunculus

Common Kestrel

A

P M Z

235

Raudonkojis sakalas

Falco vespertinus

Red-footed Falcon

A

M

236

Eleonoros sakalas

Falco eleonorae

Eleonora's Falcon

A

Ur

237

Startsakalis

Falco columbarius

Merlin

A

Pr M Zr

238

Skėtsakalis

Falco subbuteo

Eurasian Hobby

A

P M

239

Taurusis sakalas

Falco cherrug

Saker Falcon

A

Ur

240

Medžioklinis sakalas

Falco rusticolus

Gyrfalcon

A

U Zr

241

Sakalas keleivis

Falco peregrinus

Peregrine Falcon

A

Pr M Zr

BŪRYS PSITTACIFORMES

Šeima Psittaculidae

242

Kramerio papūga

Psittacula krameri

Rose-ringed Parakeet

C

U

BŪRYS PASSERIFORMES

Šeima Oriolidae

243

Volungė

Oriolus oriolus

Eurasian Golden Oriole

A

P M

Šeima Laniidae

244

Plėšrioji medšarkė

Lanius excubitor

Great Grey Shrike

A

P M Z

245

Sibirinė medšarkė

Lanius borealis (sibiricus)

Northern Shrike

A

Ur

246

Juodakaktė medšarkė

Lanius minor

Lesser Grey Shrike

A

Pr M

247

Turkestaninė medšarkė

Lanius phoenicuroides

Red-tailed Shrike

A

Ur

248

Paprastoji medšarkė

Lanius collurio

Red-backed Shrike

A

P M

Šeima Corvidae

249

Sibirinis kėkštas

Perisoreus infaustus

Siberian Jay

A

Ur

250

Kėkštas

Garrulus glandarius

Eurasian Jay

A

P M Z

251

Šarka

Pica pica

Eurasian Magpie

A

P M Z

252

Riešutinė

Nucifraga caryocatactes

Spotted Nutcracker

A

P M Z

253

Kuosa

Coloeus monedula

Western Jackdaw

A

P M Z

254

Kovas

Corvus frugilegus

Rook

A

P M Z

255

Juodoji varna

Corvus corone

Carrion Crow

A

P M Z

256

Pilkoji varna

Corvus cornix

Hooded Crow

A

P M Z

257

Kranklys

Corvus corax

Northern Raven

A

P M Z

Šeima Bombycillidae

258

Svirbelis

Bombycilla garrulus

Bohemian Waxwing

A

M Z

Šeima Paridae

259

Juodoji zylė

Periparus ater

Coal Tit

A

P M Z

260

Kuoduotoji zylė

Lophophanes cristatus

European Crested Tit

A

P M Z

261

Paprastoji pilkoji zylė

Poecile palustris

Marsh Tit

A

P M Z

262

Šiaurinė pilkoji zylė

Poecile montanus

Willow Tit

A

P M Z

263

Mėlynoji zylė

Cyanistes caeruleus

Eurasian Blue Tit

A

P M Z

264

Žydroji zylė

Cyanistes cyanus

Azure Tit

A

U Zr

265

Didžioji zylė

Parus major

Great Tit

A

P M Z

Šeima Remizidae

266

Remeza

Remiz pendulinus

Eurasian Penduline Tit

A

P M Zr

Šeima Panuridae

267

Ūsuotoji zylė

Panurus biarmicus

Bearded Reedling

A

P M Z

Šeima Alaudidae

268

Lygutė

Lullula arborea

Woodlark

A

P M Zr

269

Dirvinis vieversys

Alauda arvensis

Eurasian Skylark

A

P M Zr

270

Kuoduotasis vieversys

Galerida cristata

Crested Lark

A

Pr M Zr

271

Raguotasis vieversys

Eremophila alpestris

Horned Lark

A

M Zr

272

Didysis trumpapirštis vieversys

Calandrella brachydactyla

Greater Short-toed Lark

A

Ur

273

Paprastasis stepinis vieversys

Melanocorypha calandra

Calandra Lark

A

Ur Zr

274

Pilkasis trumpapirštis vieversys

Alaudala rufescens

Lesser Short-toed Lark

A

Ur

Šeima Hirundinidae

275

Urvinė kregždė

Riparia riparia

Sand Martin

A

P M

276

Šelmeninė kregždė

Hirundo rustica

Barn Swallow

A

P M

277

Langinė kregždė

Delichon urbicum

Common House Martin

A

P M

278

Rytinė langinė kregždė

Delichon dasypus

Asian House Martin

A

Ur

279

Daūrinė kregždė

Cecropis daurica

Red-rumped Swallow

A

Ur

Šeima Aegithalidae

280

Ilgauodegė zylė

Aegithalos caudatus

Long-tailed Tit

A

P M Z

Šeima Phylloscopidae

281

Žalioji pečialinda

Phylloscopus sibilatrix

Wood Warbler

A

P M

282

Sajaninė pečialinda

Phylloscopus humei

Hume's Leaf Warbler

A

Ur

283

Geltonbruvė pečialinda

Phylloscopus inornatus

Yellow-browed Warbler

A

U

284

Nykštukinė pečialinda

Phylloscopus proregulus

Pallas's Leaf Warbler

A

U

285

Storasnapė pečialinda

Phylloscopus schwarzi

Radde's Warbler

A

Ur

286

Rudoji pečialinda

Phylloscopus fuscatus

Dusky Warbler

A

U

287

Ankstyvoji pečialinda

Phylloscopus trochilus

Willow Warbler

A

P M

288

Pilkoji pečialinda

Phylloscopus collybita

Common Chiffchaff

A

P M Zr

289

Iberinė pečialinda

Phylloscopus ibericus

Iberian Chiffchaff

A

Ur

290

Šiaurinė pečialinda

Phylloscopus trochiloides

Greenish Warbler

A

P M

291

Arktinė pečialinda

Phylloscopus borealis

Arctic Warbler

A

Ur

Šeima Acrocephalidae

292

Didžioji krakšlė

Acrocephalus arundinaceus

Great Reed Warbler

A

P M

293

Meldinė nendrinukė

Acrocephalus paludicola

Aquatic Warbler

A

P M

294

Ežerinė nendrinukė

Acrocephalus schoenobaenus

Sedge Warbler

A

P M

295

Indinė nendrinukė

Acrocephalus agricola

Paddyfield Warbler

A

Ur

296

Sodinė nendrinukė

Acrocephalus dumetorum

Blyth's Reed Warbler

A

Pr M

297

Mažoji krakšlė

Acrocephalus scirpaceus

Eurasian Reed Warbler

A

P M

298

Karklinė nendrinukė

Acrocephalus palustris

Marsh Warbler

A

P M

299

Mažoji tošinukė

Iduna caligata

Booted Warbler

A

Pr M

300

Paprastoji tošinukė

Hippolais icterina

Icterine Warbler

A

P M

Šeima Locustellidae

301

Upinis žiogelis

Locustella fluviatilis

River Warbler

A

P M

302

Nendrinis žiogelis

Locustella luscinioides

Savi's Warbler

A

P M

303

Margasis žiogelis

Locustella naevia

Common Grasshopper Warbler

A

P M

Šeima Sylviidae

304

Juodagalvė devynbalsė

Sylvia atricapilla

Eurasian Blackcap

A

P M Zr

305

Sodinė devynbalsė

Sylvia borin

Garden Warbler

A

P M

306

Raiboji devynbalsė

Curruca nisoria

Barred Warbler

A

P M

307

Pilkoji devynbalsė

Curruca curruca

Lesser Whitethroat

A

P M

308

Juodagalvė sardininė devynbalsė

Curruca melanocephala

Sardinian Warbler

A

Ur Zr

309

Alpinė devynbalsė

Curruca cantillans

Subalpine Warbler

A

Ur

310

Rudoji devynbalsė

Curruca communis

Common Whitethroat

A

P M

Šeima Regulidae

311

Baltabruvis nykštukas

Regulus ignicapilla

Common Firecrest

A

P M Zr

312

Paprastasis nykštukas

Regulus regulus

Goldcrest

A

P M Z

Šeima Troglodytidae

313

Karietaitė

Troglodytes troglodytes

Eurasian Wren

A

P M Z

Šeima Sittidae

314

Bukutis

Sitta europaea

Eurasian Nuthatch

A

P M Z

Šeima Certhiidae

315

Miškinis liputis

Certhia familiaris

Eurasian Treecreeper

A

P M Z

316

Sodinis liputis

Certhia brachydactyla

Short-toed Treecreeper

A

U

Šeima Sturnidae

317

Rožinis varnėnas

Pastor roseus

Rosy Starling

A

U

318

Paprastasis varnėnas

Sturnus vulgaris

Common Starling

A

P M Z

Šeima Turdidae

319

Strazdas giesmininkas

Turdus philomelos

Song Thrush

A

P M Zr

320

Amalinis strazdas

Turdus viscivorus

Mistle Thrush

A

P M Z

321

Baltabruvis strazdas

Turdus iliacus

Redwing

A

P M Zr

322

Juodasis strazdas

Turdus merula

Common Blackbird

A

P M Z

323

Smilginis strazdas

Turdus pilaris

Fieldfare

A

P M Z

324

Baltagurklis strazdas

Turdus torquatus

Ring Ouzel

A

M

Šeima Muscicapidae

325

Pilkoji musinukė

Muscicapa striata

Spotted Flycatcher

A

P M

326

Liepsnelė

Erithacus rubecula

European Robin

A

P M Zr

327

Rytinė lakštingala

Luscinia luscinia

Thrush Nightingale

A

P M

328

Vakarinė lakštingala

Luscinia megarhynchos

Common Nightingale

A

U

329

Mėlyngurklė

Luscinia svecica

Bluethroat

A

Pr M

330

Mažoji musinukė

Ficedula parva

Red-breasted Flycatcher

A

P M

331

Margasparnė musinukė

Ficedula hypoleuca

European Pied Flycatcher

A

P M

332

Baltakaklė musinukė

Ficedula albicollis

Collared Flycatcher

A

U

333

Mėlynuodegė

Tarsiger cyanurus

Red-flanked Bluetail

A

U

334

Dūminė raudonuodegė

Phoenicurus ochruros

Black Redstart

A

P M Zr

335

Paprastoji raudonuodegė

Phoenicurus phoenicurus

Common Redstart

A

P M

336

Paprastoji kiauliukė

Saxicola rubetra

Whinchat

A

P M

337

Sibirinė juodagalvė kiauliukė

Saxicola maurus

Siberian Stonechat

A

Ur

338

Europinė juodagalvė kiauliukė

Saxicola rubicola

European Stonechat

A

Pr U

339

Paprastasis kūltupys

Oenanthe oenanthe

Northern Wheatear

A

P M Zr

340

Palšasis kūltupys

Oenanthe isabellina

Isabelline Wheatear

A

Ur

341

Dykuminis kūltupys

Oenanthe deserti

Desert Wheatear

A

Ur

342

Margasis kūltupys

Oenanthe pleschanka

Pied Wheatear

A

Ur

Šeima Cinclidae

343

Vandeninis strazdas

Cinclus cinclus

White-throated Dipper

A

M Z

Šeima Passeridae

344

Karklažvirblis

Passer montanus

Eurasian Tree Sparrow

A

P Z

345

Naminis žvirblis

Passer domesticus

House Sparrow

A

P Z

Šeima Prunellidae

346

Sibirinis erškėtžvirblis

Prunella montanella

Siberian Accentor

A

Ur

347

Juodagurklis erškėtžvirblis

Prunella atrogularis

Black-throated Accentor

A

Ur Zr

348

Paprastasis erškėtžvirblis

Prunella modularis

Dunnock

A

P M Zr

Šeima Motacillidae

349

Geltonoji kielė

Motacilla flava

Western Yellow Wagtail

A

P M

350

Geltongalvė kielė

Motacilla citreola

Citrine Wagtail

A

P M

351

Kalninė kielė

Motacilla cinerea

Grey Wagtail

A

Pr M Zr

352

Baltoji kielė

Motacilla alba

White Wagtail

A

P M Zr

353

Rišaro kalviukas

Anthus richardi

Richard‘s Pipit

A

Ur

354

Dirvoninis kalviukas

Anthus campestris

Tawny Pipit

A

P M

355

Pievinis kalviukas

Anthus pratensis

Meadow Pipit

A

P M Zr

356

Miškinis kalviukas

Anthus trivialis

Tree Pipit

A

P M

357

Tundrinis kalviukas

Anthus gustavi

Pechora Pipit

A

Ur

358

Rudagurklis kalviukas

Anthus cervinus

Red-throated Pipit

A

M

359

Vandeninis kalviukas

Anthus spinoletta

Water Pipit

A

Ur Zr

360

Uolinis kalviukas

Anthus petrosus

Eurasian Rock Pipit

A

M Zr

Šeima Fringillidae

361

Paprastasis kikilis

Fringilla coelebs

Common Chaffinch

A

P M Z

362

Šiaurinis kikilis

Fringilla montifringilla

Brambling

A

Pr M Z

363

Svilikas

Coccothraustes coccothraustes

Hawfinch

A

P M Z

364

Pušinė sniegena

Pinicola enucleator

Pine Grosbeak

A

U Zr

365

Juodagalvė sniegena

Pyrrhula pyrrhula

Eurasian Bullfinch

A

P M Z

366

Raudongalvė sniegena

Carpodacus erythrinus

Common Rosefinch

A

P M

367

Žaliukė

Chloris chloris

European Greenfinch

A

P M Z

368

Geltonsnapis čivylis

Linaria flavirostris

Twite

A

Pr M Zr

369

Paprastasis čivylis

Linaria cannabina

Common Linnet

A

P M Z

370

Paprastasis čimčiakas

Acanthis flammea

Common Redpoll

A

M Z

371

Mažasis čimčiakas

Acanthis cabaret

Lesser Redpoll

A

Pr M Zr

372

Poliarinis čimčiakas

Acanthis hornemanni

Arctic Redpoll

A

U Zr

373

Pušinis kryžiasnapis

Loxia pytyopsittacus

Parrot Crossbill

A

Pr M Zr

374

Eglinis kryžiasnapis

Loxia curvirostra

Red Crossbill

A

P M Z

375

Margasparnis kryžiasnapis

Loxia leucoptera

Two-barred Crossbill

A

U Zr

376

Dagilis

Carduelis carduelis

European Goldfinch

A

P M Z

377

Svilikėlis

Serinus serinus

European Serin

A

P M Zr

378

Alksninukas

Spinus spinus

Eurasian Siskin

A

P M Z

Šeima Calcaridae

379

Pentinuotoji starta

Calcarius lapponicus

Lapland Longspur

A

M Zr

380

Sniegstartė

Plectrophenax nivalis

Snow Bunting

A

M Z

Šeima Emberizidae

381

Pilkoji starta

Emberiza calandra

Corn Bunting

A

Pr M Zr

382

Geltonoji starta

Emberiza citrinella

Yellowhammer

A

P M Z

383

Baltagalvė starta

Emberiza leucocephalos

Pine Bunting

A

Ur

384

Sodinė starta

Emberiza hortulana

Ortolan Bunting

A

P M

385

Mažoji starta

Emberiza pusilla

Little Bunting

A

U Zr

386

Šiaurinė starta

Emberiza rustica

Rustic Bunting

A

U

387

Nendrinė starta

Emberiza schoeniclus

Common Reed Bunting

A

P M Zr

PRIEDAS

D ir E kategorijų rūšys

BŪRYS ANSERIFORMES

Šeima Anatidae

1

Šiaurinė kanadinė berniklė

Branta hutchinsii

Cackling Goose

E

U

2

Kalninė žąsis

Anser indicus

Bar-headed Goose

E

U

3

Snieginė žąsis

Anser caerulescens

Snow Goose

D

Ur Zr

4

Juodoji gulbė

Cygnus atratus

Black Swan

E

U Zr

5

Miškinė antis

Aix sponsa

Wood Duck

E

U Zr

6

Puikioji cyplė

Mareca sibilatrix

Chiloe Wigeon

E

Ur

7

Baltakuodė klykuolė

Bucephala albeola

Bufflehead

D

Ur

8

Baltagalvė stačiauodegė antis

Oxyura leucocephala

White-headed Duck

E

Ur

9 Kuoduotasis dančiasnapis

Lophodytes cucullatus

Hooded Merganser E Ur

BŪRYS GALLIFORMES

Šeima Phasianidae

10

Karališkasis fazanas

Syrmaticus reevesii

Reeves's Pheasant

E

Ur

11

Auksinis fazanas

Chrysolophus pictus

Golden Pheasant

E

Ur

12

Paprastasis fazanas

Phasianus colchicus

Common Pheasant

E

Pr Zr

13

Sidabrinis fazanas

Lophura nycthemera

Silver Pheasant

E

Ur

BŪRYS COLUMBIFORMES

Šeima Columbidae

14

Ilgauodegis purplelis

Oena capensis

Namaqua Dove

E

Ur

15

Kuoduotasis karvelis

Ocyphaps lophotes

Crested Pigeon

E

Ur

BŪRYS PELECANIFORMES

Šeima Threskiornithidae

16

Šventasis ibis

Threskiornis aethiopicus

African Sacred Ibis

D

Ur

BŪRYS ACCIPITRIFORMES

Šeima Accipitridae

17

Baltapetis jūrinis erelis

Haliaeetus pelagicus

Steller's Sea Eagle

E

Ur

BŪRYS PSITTACIFORMES

Šeima Psittacidae

18

Kalita

Myiopsitta monachus

Monk Parakeet

E

Ur

BŪRYS PASSERIFORMES

Šeima Zosteropidae

19

Baltavokis rudašonis

Zosterops erythropleurus

Chestnut-flanked White-eye

D

Ur

Šeima Sturnidae

20

Rusvapilvis blizgusis varnėnas

Lamprotornis superbus

Superb Straling

E

Ur

Šeima Icteridae

21

Žvilgusis mažasis trupialas

Euphagus cyanocephalus

Brewer's Blackbird

D

Ur

 

 

Reti stebėjimai

2024-07-16
Emberiza calandra
2024-07-15
Ixobrychus minutus
2024-07-15
Anser albifrons
2024-07-13
Numenius phaeopus
2024-07-09
Ixobrychus minutus
2024-07-12
Motacilla citreola
2024-07-12
Ixobrychus minutus
2024-07-11
Falco vespertinus
2024-07-09
Charadrius hiaticula
2024-07-07
Emberiza calandra