Svencelės pelkės apsaugos būklės gerinimas

TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS

 

Projekto pavadinimas

Svencelės pelkės apsaugos būklės gerinimas

Projekto pavadinimas anglų k. (jei yra oficialus)

Improvement of coastal Svencele bog conservation status through restoration of its hydrological regime and habitats

Projekto Nr.

037E17

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2018 liepa  – 2021 balandis

Partneris

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija

Bendra projekto vertė, Eur

€  299 299,95

 

Paramos dydis, Eur

€ 250 000,00

Finansavimo programa

Baltijos jūros apsaugos fondas https://baltcf.org/

Projekto finansuotojų logotipai

 

 

 

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas

Projekto tikslas – atkurti Svencelės pelkės palankią apsaugos būklę, atstatant pelkės hidrologinį režimą bei atkuriant retų ir nykstančių paukščių ir augalų buveines.

 

Projekto uždaviniai

  • Sudaryti technines ir teisines sąlygas Svencelės pelkės išsaugojimui;
  • Atkurti pažeistą Svencelės pelkės hidrologinį režimą bei natūralias buveines;
  • Parengti Svencelės pelkės monitoringo schemą, skirtą atkurto hidrologinio režimo bei gamtinių vertybių stebėsenai vykdyti;
  • Pristatyti pažeistų pelkių atstatymo problematiką suinteresuotoms grupėms bei vietinei bendruomenei.

 

Pagrindinės projekto veiklos ir siekiami rodikliai

Projekto veiklos apima pelkės hidrologinio režimo atkūrimo projekto parengimą bei praktinį techninio projekto įgyvendinimą, gamtotvarkos darbus (sumedėjusios augalijos pašalinimą) labiausiai pažeistose pelkės teritorijose, monitoringo schemos parengimą bei bendradarbiavimą su vietine bendruomene ir specialistais, atsakingais už Svencelės būklės stebėjimą.

 

Projekto darbuotojai (darbuotojų vardai, pavardės, pareigos/f-jos projekte)

Projekto vadovė Ieva Junevičienė

Biologas-ekspertas Liutauras Raudonikis

Finansininkė Diana Chmelevskienė

Hidrologas Leonas Jarašius

 


Reti stebėjimai

2018-08-20
Podiceps auritus
2018-08-20
Gavia arctica
2018-08-19
Regulus ignicapilla
2018-08-17
Limicola falcinellus
2018-08-19
Egretta alba
2018-08-16
Podiceps cristatus
2018-08-15
Falco vespertinus
2018-08-14
Hydroprogne caspia
2018-08-13
Larus fuscus intermedia LOFK
2018-08-12
Stercorarius pomarinus LOFK