Praėjusį savaitgalį vyko pirmieji 4P 2018 mokymai

 

Vasarą paskelbus apie naujai renkamą 4P (paukščių pažinimo pamokos pažengusiems) kursų grupę 2018-2019-iems metams, vos per porą dienų užsipildė visos laisvos vietos. Iš 25 kursuose dalyvaujančių asmenų, 5 dirba saugomose teritorijose, o 11 kursantų jau yra pabaigę BirdID mokymus. Todėl šių metų grupėje nestinga pažengusių paukščių stebėtojų, su stipriu pradinių ornitologinių žinių bagažu.

4P 2018-2019 kursų dalyviai Dubravos rezervatinėje apyrubėje. Mariaus Karlono nuotrauka

   Praėjusį savaitgalį (lapkričio 3-4 dienomis) vyko pirmieji šios grupės mokymai. Pagrindinis šių kursų dėmesys buvo nukreiptas į rudeninės migracijos metu didžiuosiuose vandens telkiniuose sutinkamus vandens paukščius, jų identifikaciją skirtingais apdarais.

   Šeštadienio rytą prie Metelių kaime esančio apžvalgos bokšto, iš skirtingų šalies kraštų suvažiavo daugiau nei 20 darganos ir rūko nepabūgusių stebėtojų. Nors laukai ir klonys buvo užkloti rūko marška, tačiau didieji Dzūkijos ežerai matėsi puikiai.

   Monokliais ir žiūronais apžvelgę Metelio ežerą nuo apžvalgos bokšto ir prieplaukos šiaurinėje ežero dalyje, stebėjome įvairias ančių rūšis, tarp kurių buvo ir kuoduotosios, rudagalvės antys, klykuolės. Ežere netrūko ir ausuotųjų kragų, kurių žieminiu apdaru čia matėsi kelios dešimtys.

Rudagalvės antys. Giedrės Ališauskaitės nuotrauka

   Apžvelgę Metelio ežerą pajudėjome link „Dzūkų jūra“ vadinamos Dusios. Trečiame pagal dydį Lietuvos ežere paukščius stebėjome iš 6-ių skirtingų vietų, todėl apžvelgėme didžiąją dalį šio ežero. Nors vidurdienį pradėjo lengvai lynoti, tačiau tai nesutrukdė kursams, o atvirškčiai, prastos oro sąlygos buvo netinkamos migracijai, todėl vandens paukščiai buvo susitelkę ežeruose.

Vidutiniai dančiasnapiai. Mariaus Karlono nuotrauka

   Dusioje gausiai būriavosi laukiai, klykuolės, kuoduotosios antys, gulbės nebylės ir giesmininkės. Pakrantėje esančiuose ornitochoriniuose medžiuose zujo strazdų būrys, tarp kurių nereti buvo baltabruviai, o vieno medžio virūnėjė klykavo ir vidutinis genys. Tačiau be įprastų sparnuočių kursantai turėjo puikią progą išvysti ir ne vieną retai matomą paukštį. Be įprastų ausuotųjų kragų, ežere stebėti 5 raguotieji kragai, 1 rudakaklis kragas, 1 mažasis kragas, 34 juodakakliai narai, 11 rudakaklių narų, 2 vidutiniai dančiasnapiai, 12 nuodėgulių, girdėtos ūsuotosios zylės, o šiaurinėje ežero dalyje,  prie naujosios paukščių stebėjimo regyklos pabaidėme slanką, grožėjomės ilgauodegių zylių būreliu ir skaičiavome gausų, ežere besiglaudžiantį želmeninių/tundrinių ir baltakakčių žąsų būrį.  (regyklą ir maršrutą aplink Dusios ežerą galite rasti www.naturetourism.eu svetainės žemėlapyje). 

Ilgauodegė zylė. Giedrės Ališauskaitės nuotrauka.

   Apžvelgę Dusios ežerą nuvykome į Simno žuvininkystės tvenkinius, kurių didžiąjame nuleistame tvenkinyje stebėjome vis dar gausias pempes ir dirvinius sėjikus. Be pastarųjų, po dumblą bėgiojo du juodkrūčiai bėgikai ir perkūno oželis.

Temstant dar spėjome aplankyti ir Žuvinto ežerą, kuriame matėme pilkąsias žąsis, rudagalves antis, jūrinį erelį, didžiuosius baltuosius garnius ir kt. Sutemus atvykome į Kauną ir apsistoję Girionių bendrabutyje dar iki vėlyvo vakaro visi kartu kartojomės dieną matytų vandens paukščių identifikacinius požymius.

Kursų dalyviai Simno žuvininkystės tvenkiniuose. Mariaus Karlono nuotrauka.

   Sekmadienį tik prašvitus žengėme į greta esančios Dubravos rezervatinės apyrubės pažintinį taką. Nors stiprus rūkas buvo gerokai pritildęs sparnuočius, tačiau pasigrožėti pelke ir dar vienu ilgauodegių zylių būreliu jis nesutrukdė. Po rytinės mankštos pažintiniame take patraukėme link Kauno marių, kur visų pirma aplankėme Kadagių slėnį. Čia grožėjomės ir klausėme ne tik aplink skraidžiusių juodagalvių sniegenų ir čimčiakų balsais, tačiau Nemune stebėjome kuoduotąsias ir rudagalvės antis, klykuoles, laukius ir didžiuosius kormoranus.

   Vėliau apžvelgėme Kauno marias iš trijų skirtingų apžvalgos taškų. Jose stebėjome gausius klykuolių ir laukių būrius, tarp kurių plaukiojo bent 6 antys nuodėgulės ir vienas juodakaklis naras. Pakrantėje turėjome progą trumpai pasigrožėti tulžiu, o miške girdėjome pilkąją ir juodąją meletas.

   Paskutinis sustojimas buvo prie Kauno hidroelektrinės, kur be įprastų sparnuočių aptikome 3 mažąsias gulbes, 1 žiląją antį, 1 mažąjį kragą ir jūrinį erelį.

Iš viso per pusantros dienos stebėjome ir girdėjome 79 paukščių rūšis.

Kursų dalyviai prieš atsisveikinant iki kitų mokymų. 

 

Atsisveikinant visiems dalyviams buvo padovanotas PAUKŠČIŲ STEBĖTOJO GIDAS DZŪKIJOS REGIONE (šį leidinį nemokamai gali gauti visi LOD nariai atvykę į LOD būstinę Vilniuje arba LOD renginių metu).

 

Kiti mokymai vyks 2019 sausio 5-6 dienomis Kaune. Šių mokymų metu didelį dėmesį skirsime kirų identifikacijai.


Reti stebėjimai

2019-07-16
Acanthis cabaret
2019-07-11
Ixobrychus minutus
2019-07-12
Coracias garrulus
2019-07-12
Falco columbarius
2019-07-08
Ixobrychus minutus
2019-07-05
Acrocephalus dumetorum
2019-07-04
Gavia arctica
2019-06-30
Regulus ignicapilla
2019-06-29
Gavia arctica
2019-07-01
Arenaria interpres