Paremk

 

Pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą galite paremti LOD, paskirdami 2% nuo savo pajamų mokesčio sumos. Parama bus panaudota –saugomų ir nykstančių paukščių buveinių tvarkymui, jų perėjimo sąlygų gerinimui, žiemojančių paukščių globai.

Kartu mes galime daugiau!

Mums Jūsų parama labai svarbi, neatidėliokite ir paskirkite 2 % Lietuvos ornitologų draugijai!

 • Prašome pildyti naujos redakcijos FR0512 formą (02 versija) ir ją pristatyti Valstybinei mokesčių inspekcijai tiesiogiai įteikiant darbuotojui, atsiunčiant paštu arba elektroniniu būdu.
 • Patogiausias būdas pateikti prašymą prisijungus prie Elektroninės deklaravimo sistemos, adresu https://deklaravimas.vmi.lt. Prašymą taip pat galima pateikti ir AVMI teritoriniuose skyriuose, o juos rasti ir atsispausdinti - VMI svetainėje, adresu http://www.vmi.lt/lt/?itemId=21569
 • Užpildytą deklaraciją būtina pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai iki gegužės 1 d. Kaip ir pernai metais žmogus, nusprendęs, kad tą patį paramos gavėją (ar gavėjus) nori remti ilgesnį laikotarpį, gali tai  tai nurodyti viename prašyme. Maksimalus terminas – 5 metai. Išsamiau apie pasikeitimus – VMI naujienose.

2 % iniciatyva – tai valstybės suteikta galimybė ir teisė Lietuvos piliečiui, tokiam kaip Jūs, nuspręsti kaip turėtų būti panaudojami 2 % nuo Jūsų sumokėtos pajamų mokesčio dalies. Kitaip tariant, visi mokame tam tikrą pajamų mokestį, kurį vėliau valstybė sudarinėdama biudžetą paskirsto pagal prioritetus ir poreikius. Šiandien kiekvienas dirbantis Lietuvos pilietis taip pat gali įsitraukti į valstybės biudžeto planavimo procesą ir nuspręsti kaip turėtų būti panaudojami 2 % nuo jo sumokėtos pajamų mokesčio dalies. Prašymai mokesčių inspekcijai turi būti pateikti iki kiekvienų metų gegužės 1 d.

Draugijos rekvizitai:

Lietuvos ornitologų draugija 
Įm. kodas 191692933 
Adresas: Naugarduko 47–3, LT-03208, Vilnius 
Sąskaita paramai: LT787300010071486100 
Bankas: Swedbank

 

Pirmiausiai, nuoširdžiai dėkojame visiems, ankstesniais metais parėmusiems Lietuvos ornitologų draugiją dviem savo pajamų mokesčio procentais. Nors ir santykinai nedidelio asmeninio finansinio indėlio dėka, bendromis visų, Lietuvos ornitologų draugiją (LOD) parėmusių pastangomis, jau ne vienerius metus atliekami labai svarbūs paukščių apsaugai bei globai darbai.

 

Kaip 2015 metais buvo naudojama Jūsų skirta parama?

2015 m. paramą mes panaudojome:

Žiemojančių paukščių globai. Iš 2% paramos lėšų buvo nupirkta 2 t grūdų vandens paukščių lesinimui ir 500 kg saulėgrąžų sėklų smulkiems paukščiams. LOD darbuotojai taip pat sulaukė papildomos paramos iš ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių: AB „Lytagra” 3 t grūdų, AB „Kauno Grūdai” – 1 t grūdų ir 400 kg specialaus paukščiams subalansuoto lesalo, UAB „Juragiai” nemokamai skyrė 1 t miežių, aar apie toną kviečių gulbėms skyrė jaunieji ūkininkai Dainius ir Gediminas Sabuliai, mažesniais kiekiais prisidėjo ūkininkai Šarūnas Šiušė ir Laimonas Zvegas. 

Dalis 2% paramos buvo skirta žiemojantiems vandens paukščiams. Gedimino Petkaus nuotrauka

Paukščiams svarbių salelių Nemuno deltoje – Skirvytės ir Vytinės upės santakoje, bei Kalvių karjere, o taip pat Kretuono ež. Didžiosios salos ir paežerės pievų tvarkymui. Iš 2% paramos lėšų pirmą kartą tvarkytos Nemuno salelės, o palaikymo darbai vykdyti Kalvių karjero salose, Kretuono ež. Didžiosios saloje bei paežerės pievose. Šiais metais lauksime į sutvarkytas teritorijas sugrįžusių saugomų ančių, žuvėdrų, tilvikinių ir kitų paukščių. Primename, jog šios teritorijos svarbios perinčioms upinėms ir mažosioms žuvėdroms, stulgiams, paprastiesiems griciukams, jūršarkėms ir kitiems sparnuočiams. 

Sutvarkyta Kretuono ežero Didžiosios salos pakrantė. Tautgirdo Masiulio nuotrauka

Paukščiams svarbių salelių Nemuno Deltoje. Mariaus Karlono nuotrauka

Inkilų didiesiems dančiasnapiams pagaminimui ir iškėlimui. 25 inkilai buvo kelti Druskininkų, Alytaus, Prienų ir Birštono apylinkėse.

Dančiasnapių inkilas

 

Kam planuojame skirti paramą 2016 metais?

 • Nemuno dviejų salų Skirvytės ir Vytinės žiotyse tęstiniam tvarkymui
 • Paukščiams svarbios teritorijos – Kalvių karjero salų – palaikomajam tvarkymui
 • Žemaitiškės pievų Kretuono ež. pakrantėse palaikymo darbams
 • Inkilų didiesiems dančiasnapiams ir klykuolėms iškėlimui Nemuno ir Minijos pakrantėse bei Platelių ežere
 • Bitininkų veisimosi vietų formavimui bei tvarkymui
 • Liepsnotųjų pelėdų perimviečių įrengimui
 • Žiemojančių vandens paukščių globai Kaune
 • Žiemojančių smulkiųjų sparnuočių globai Vilniuje, Kaune, Trakuose, Raseiniuose.

Bitininkas. Juliaus Morkūno nuotrauka

Jei leis žiemos sąlygos, taip pat planuojami paukščių apsaugai svarbios teritorijos – Niedaus ežero salų – tvarkymo darbai.

Priklausomai nuo gautos paramos dydžio, galimos ir kitos paukščių apsaugai ar globai skirtos iniciatyvos.

Gautos paramos lėšos padengia tik dalį minėtų paukščių apsaugos ir globos darbų kaštų. Likusią jų dalį padengia LOD iš nuosavų lėšų!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jei iškilo klausimas kaip skirti 2 proc. paramą, žiūrėkite šios svetainės rubrikoje: http://www.birdlife.lt/paremk

Pasirūpinkite, kad 2 procentai nuo Jūsų sumokėto pajamų mokesčio nepaskęstų bendrame Valstybės biudžete. Primename, jog prašymai mokesčių inspekcijai dėl 2 procentų paramos  turi būti pateikti iki kiekvienų metų gegužės 1 d.!

Jūsų paramos laukia paukščiai ir mus supanti gamta. Jūs galite tiesiogiai dalyvauti gerinant jų apsaugą. Neatidėliokite ir skirkite 2 % Lietuvos ornitologų draugijai!

 

 

Stebėjimai

2017-03-22
Regulus ignicapilla
2017-03-21
Anthus petrosus
2017-03-20
Podiceps auritus
2017-03-20
Somateria mollissima
2017-03-19
Anser erythropus
2017-03-19
Corvus corone LOFK
2017-03-18
Anser erythropus
2017-03-19
Branta ruficollis
2017-03-19
Melanitta nigra
2017-03-19
Saxicola rubicola LOFK