Niedaus ornitologiniame draustinyje atliktas pirmasis perinčių upinių žuvėdrų monitoringas

2019 m. gegužės 21 dieną atliktas pirmasis detalus perinčių upinių žuvėdrų monitoringas Niedaus ornitologiniame draustinyje. Ankstesnių stebėjimų metu buvo vertinama tik preliminari į perimvietes sugrįžusių žuvėdrų gausa ir atskridimo laikas. Tuo tarpu detalaus monitoringo tikslas – įvertinti upinių žuvėdrų populiacijos gausą ir perėjimo sėkmingumą, stebėti projekto metu įgyvendintų gamtotvarkos priemonių veiksmingumą.

Dar prieš 15 metų Niedaus ornitologiniame draustinyje kasmet buvo suskaičiuojama daugiau nei 100 perinčių upinių žuvėdrų porų. Tačiau dėl natūralios augalijos sukcesijos saloje suvešėjo sumedėjusi ir aukšta žolinė augmenija, todėl teritorija palaipsniui prarado savo svarbą šiems sparnuočiams. Paskutiniais metais suprastėjus salos būklei, saloje buvo priskaičiuojama nuo 10 iki 25 perinčių upinių žuvėdrų porų.

2017 – 2019 metais saloje kasmet buvo vykdomi buveinių tvarkymo darbai, kurių metu kelis kartus per metus abi atviros ežero salos buvo šienaujamos. Atverti salos pakraščiai ir pagerėjusi salos būklė patiko rudagalviams kirams ir upinėms žuvėdroms – saloje šių paukščių akivaizdžiai pagausėjo. Monitoringo metu LOD ir Veisiejų regioninio parko darbuotojai nuplaukę į salą suskaičiavo visus upinių žuvėdrų lizdus bei juose sudėtus kiaušinius. Iš viso aptikti 43 upinių žuvėdrų lizdai, kuriuose suskaičiuota 117 kiaušinių. Kadangi dar ne visos žuvėdros sudėję kiaušinius, tikėtina, jog antrosios apskaitos metu (birželio mėn.) dėčių bus daugiau. Norint įvertinti abiejų apskaitų rezultatus, kiekvienas lizdas buvo pažymėtas unikaliu numeriu, įsmeigiant pagaliuką greta lizdo ir užrašant ant jo lizdo numerį.

Saloje taip pat stebėta apie 400-500 rudagalvių kirų porų, paprastoji pempė bei nendrinė lingė.

Monitoringas vykdytas įgyvendinant LIFE programos finansuojamą žuvėdrų apsaugai skirtą projektą „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“, Nr. LIFE17 NAT/LT/000545.

www.lifeterns.lt

Mariaus Karlono nuotraukos


Reti stebėjimai

2020-07-13
Falco columbarius
2020-07-09
Acrocephalus agricola LOFK
2020-07-08
Saxicola rubicola LOFK
2020-07-06
Emberiza calandra
2020-07-08
Gavia stellata
2020-07-07
Circus cyaneus
2020-07-07
Ixobrychus minutus
2020-07-03
Microcarbo pygmeus LOFK
2020-07-06
Acrocephalus dumetorum
2020-07-05
Acrocephalus dumetorum