birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Europos Bendrijos svarbos paukščių monitoringo metodikos

Lietuvos ornitologų draugijos (LOD) ornitologų komanda atnaujino Europos Bendrijos svarbos perinčių ir migruojančių paukščių rūšių monitoringo metodikos. Jos parengtos pagal trišalę LOD, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) ir Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) sutartį, įgyvendinant Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis finansuojamą projektą „Rūšių stebėsenos (monitoringo) gebėjimų stiprinimas“. Tai kolektyvinis 11 patyrusių ornitologų, kuriuos subūrė LOD, darbas. LOD dėkoja autoriams, kuriems buvo duota nelengva užduotis parengti kiekvienos rūšies specifiką atitinkančias metodikas. LOD taip pat dėkinga saugomų teritorijų direkcijų specialistams, ne tik pateikusiems vertingų pastabų bei pasiūlymų, bet ir padėjusiems apibendrinti dabartinę jų praktinę patirtį, ypač, Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direktoriui Algiui Butleriui, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direktoriaus pavaduotojui Eugenijui Drobeliui, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko Gamtos skyriaus vedėjui Tautgirdui Masiuliui bei vyriausiems specialistams Broniui Šablevičiui ir Gintarei Grašytei, Sartų regioninio parko vyriausiajai specialistei Daivai Norkūnienei.

Iki 2016 m. Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių stebėsena buvo vykdoma vadovaujantis 2006 m. parengtomis monitoringo metodikomis. Siekiant pagerinti surenkamų duomenų kokybę, VSTT ir AAA inicijavo projektą, kad peržiūrėti daugiau nei prieš dešimtmetį rengtas metodikas ir optimizuoti duomenų apie minėtų paukščių gausą ir paplitimą rinkimą. Tuo tikslu buvo ne tik išanalizuota kitų šalių patirtis bei pasiremta geriausia jų praktika, bet atsižvelgta ir į ilgametę saugomų teritorijų direkcijų veiklos patirtį.

Viso atnaujintos arba naujai parengtos 55 metodikos, skirtos perinčių ir migruojančių paukščių rūšių sankaupų monitoringui vykdyti. Tikimės, kad šios metodikos leis surinkti objektyvius, statistiškai patikimus duomenis apie stebimų paukščių rūšių populiacijų būklę bei jų kitimo tendencijas. Šie duomenys bus naudojami vertinant ir prognozuojant saugomų paukščių rūšių ir jų buveinių būklės pokyčius bei natūralių ir antropogeninių veiksnių poveikį jiems. Surinkus patikimus duomenis, galima tikėtis, kad Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšims ir jų buveinėms išsaugoti bus priimti optimaliausi sprendimai ir pasirinktos tinkamiausios priemonės. Parengtomis metodikomis LOD stebėtojai galės naudotis vykdant ir kitus minėtų paukščių rūšių stebėjimus, ypač, planuojant optimaliausius apskaitų laikotarpius, paros laiką, buveines, orų sąlygas ir kitus svarbius momentus.

Elektroninis knygos variantas patalpintas čia. (PDF.)


Reti stebėjimai

2024-07-16
Emberiza calandra
2024-07-15
Ixobrychus minutus
2024-07-15
Anser albifrons
2024-07-13
Numenius phaeopus
2024-07-09
Ixobrychus minutus
2024-07-12
Motacilla citreola
2024-07-12
Ixobrychus minutus
2024-07-11
Falco vespertinus
2024-07-09
Charadrius hiaticula
2024-07-07
Emberiza calandra