birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

2019 m. kovo 16-17 d. vyko Lietuvos ornitologų draugijos narių Visuotinis susirinkimas

Šių metų kovo 16-17 d. Kaune, viešbutyje „Magnus“ vyko Lietuvos ornitologų draugijos (toliau – LOD arba Draugijos) narių Visuotinis susirinkimas už 2018 m. (toliau – Susirinkimas). Dalyvavo 67 dalyviai, iš jų 64 nariai (2019 m. kovo 16 d. LOD narių buvo 183 (sumokėjusių nario mokestį už 2019 metus) ir sudarė Susirinkimo kvorumą.

Be įprastos darbotvarkės – Draugijos sekretoriato, Tarybos, Kontrolės komisijos ir Lietuvos ornitofaunistinės komisijos ataskaitų, buvo renkami LOD Tarybos ir Kontrolės komisijos nariai. Susirinkime dalyvavusieji LOD nariai patvirtino Draugijos Sekretoriato 2018 m. veiklos ir finansines ataskaitas bei LOD Tarybos ataskaitą.

Apibendrinus Susirinkimo metu vykusio balsavimo rezultatus (64 Susirinkime dalyvavusių ir 9 elektroninių paštų balsavusių LOD narių), Draugijos Tarybos nariais išrinkti: Arūnas Čerkauskas, Rūta Kembrytė, Marius Čepulis, Vytautas Eigirdas, Kęstutis Jarmalavičius, Darius Norkūnas ir Žydrūnas Preikša. Susirinkę naujai išrinkti nariai Tarybos pirmininku antrai kadencijai išrinko Arūną Čerkauską. LOD Kontrolės komisijos nariais išrinkti Vidmantas Adomonis, Laimonas Šniaukšta, Darius Musteikis. Jie šios Komisijos pirmininku išsirinko Laimoną Šniaukštą. 

Pirmą Susirinkimo dieną draugijos darbuotojai papasakojo apie svarbiausių LOD projektų rezultatus ir būsimų projektų perspektyvas. Be to, aptartos 2019 metais planuojamos LOD veiklos, kurioms pritarė Susirinkime dalyvavę Draugijos nariai. Po veiklų krypčių pristatymo ir tvirtinimo vyko atvira diskusija dėl LOD 30-čio viešinimo ir minėjimo. LOD direktorius Liutauras Raudonikis pažymėjo, kad 2018 metų pabaigoje po daugelio metų bendradarbiavimo LOD tapo tikruoju BirdLife partneriu. Jis pristatė kelias idėjas, kaip būtų galima paminėti šią progą. Po aktyvios diskusijos aptarti įprastų paukščių gausos pokyčiai Lietuvoje 1994-2018 m. ir Lietuvos perinčių paukščių atlaso rezultatai, tolimesni šios iniciatyvos darbai. Po šių pranešimų Baltarusijos paukščių apsaugos draugijos (APB) direktorius Aleksandr Vintchevsky pristatė draugijos veiklą ir jų planus ateičiai. Pirmos dienos pabaigą vainikavo LOD Tarybos narių pasakojimai apie jų praleistą laisvalaikį. Marius Čepulis papasakojo apie paukščių ir žinduolių fotografiją, o Žydrūnas Preikša pasidalino kelionės po Australiją įspūdžiais.

Antrosios Susirinkimo dienos pradžia buvo skirta 2018 „Metų paukščio – Tetervino“ akcijos, „Kalėdinio paukščių stebėjimo maratonas“, žiemojančių vandens paukščių apskaitų rezultatų pristatymui. Vėliau LOD direktorius pristatė 2% ir kitos paramos naudojimą, perspektyvas ir galimybes 2019 metams. LOD narys, savanoris Saulis Skuja papasakojo apie juoduosius gandrus, jų natūralius ir dirbtinius lizdus (platformas). Po juodųjų gandrų apsaugos būklės pristatymo savanoriai LOD Tarybos narė Rūta Kembrytė ir Igoris Semionovas papasakojo apie fenologijos sistemos atnaujinimus, pakvietė registruotis www.ornitologija.lt svetainėje ir teikti pasiūlymus dėl duomenų bazės funkcionalumo.

Po kavos pertraukos LOD narė Gintarė Grašytės pristatė plėšriųjų paukščių tyrimus Lietuvoje,  LOD narys, UAB „Ornitela“ vadovas Ramūnas Žydelis apžvelgė Lietuvoje ir kitose šalyse naudotus ir naudojamus telemetrijos būdus, jų raidos istoriją. LOD Tarybos narys, BEF ornitologas-ekspertas Ž. Preikša pristatė Baltijos aplinkos forumo vykdomo LIFE projekto, skirto išsaugoti meldinės nendrinukės populiaciją Lietuvoje, veiklas ir pasiektus rezultatus. Po šių pranešimų buvo pristatyti 2019 m. planuojami LOD darbai: 2019 metų paukščio - paprastosios pempės, 2019-2021 metų juodojo peslio ir kurapkos tyrimai, LOD organizuojami paukščių pažinimo 4P kursai. LOD susirinkimą užbaigė LOD narė Rasa Morkūnė, kuri pakvietė susirinkimo dalyvius pareikšti savo nuomonę ir  dalyvauti interaktyvioje apklausoje „Ekosistemines paslaugos Nemuno deltoje“.

Vykusio LOD narių visuotinio narių Susirinkimo programą surasite čia.

Visi susirinkimo metu skaityti pranešimai pateikti po nuotraukomis.

LOD Visuotinio narių susirinkimo akimirkos:

LOD nariai balsuoja. I. Šalaševičiaus nuotrauka

LOD Tarybos pirmininkas Arūnas Čerkauskas. I. Šalaševičiaus nuotrauka

LOFK komisijos pirmininkas Saulius Karalius. I. Šalaševičiaus nuotrauka

LOD Tarybos narys Algis Butleris. I. Šalaševičiaus nuotrauka

LOD Kontrolės komisijios narys Darius Musteikis. I. Šalaševičiaus nuotrauka

Renkami LOD Tarybos ir Kontrolės komisijos nariai. I. Šalaševičiaus nuotrauka 

LOD nariai. I. Šalaševičiaus nuotrauka

LOD narys, darbuotojas Eugenijus Drobelis. I. Šalaševičiaus nuotrauka

LOD narys, darbuotojas Marius Karlonas. I. Šalaševičiaus nuotrauka

LOD narys, darbuotojas Julius Morkūnas. I. Šalaševičiaus nuotrauka

LOD nariai. I. Šalaševičiaus nuotrauka

LOD nariai Petras Kurlavičius ir Vidmantas Adomonis. I. Šalaševičiaus nuotrauka

Baltarusijos paukščių apsaugos draugijos (APB) direktorius Aleksandr Vintchevsky. I. Šalaševičiaus nuotrauka

LOD Tarybos narys Marius Čepulis. I. Šalaševičiaus nuotrauka

LOD Tarybos narys Žydrūnas Preikša

PRANEŠIMAI

2018 metų Draugijos veiklos ir finansinė ataskaita. Pristato: LOD direktorius L. Raudonikis

2018 metų Draugijos finansinės ataskaitos įvertinimas. Pristato: LOD Kontrolės komisijos pirmininkas L. Šniaukšta

2018 metų LOD Tarybos ataskaita. Pristato: LOD Tarybos pirmininkas A. Čerkauskas

2018 metų LOFK ataskaita. Pristato: LOFK pirmininkas S. Karalius

LOD 2019 m. veiklų kryptys (pranešimas-diskusija). Pristato: LOD Tarybos pirmininkas A. Čerkauskas

LOD 2018 m. vykdyti projektai, 2019 m. perspektyvos:

Vykdyto ornitologinio turizmo plėtrai skirto INTERREG programos projekto pagrindiniai rezultatai, LOD darbuotojai M. Karlonas, L. Raudonikis, J. Mažulė, E. Drobelis

„Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ projekto pagrindiniai rezultatai, LOD darbuotojai M. Karlonas, J. Mažulė, L. Morkūnas, L. Raudonikis, I. Junevičienė

LOD vykdomo projekto jūrinių paukščių priegaudos žvejybos įrankiuose sumažinimui rezultatai ir perspektyvos, LOD darbuotojas J. Morkūnas

„Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“ projekto planuojamos veiklos LOD darbuotojai L. Raudonikis, J. Mažulė, I. Junevičienė, E. Drobelis

Kiti 2018 metų LOD projektai ir iniciatyvos

Įprastų paukščių gausos pokyčiai Lietuvoje 1994-2018 m., LOD savanoriai P. Kurlavičius,               R. Mackevičienė

Lietuvos ir Europinio perinčių paukščių atlaso darbų rezultatai, būklė ir perspektyvos, LOD darbuotojai L. Raudonikis, V. Monkuvienė, M. Karlonas, LOD Tarybos pirmininkas A. Čerkauskas, savanoriai G. Riauba, A. Petraška

Mūsų svečias

Baltarusijos paukščių apsaugos draugijos (APB) veikla ir planai ateičiai,  APB – BirdLife Belarus direktorius A. Vintchevsky

Kitos 2018 metų LOD pradėti projektai ir įgyvendintos iniciatyvos

„2018  metų paukštis – tetervinas”: rezultatai ir tolimesni planai, LOD Tarybos pirmininkas A. Čerkauskas

Žiemojančių vandens paukščių apskaitų 2018 m. rezultatai, LOD savanoris L. Šniaukšta

2% ir kitos paramos paramos naudojimas ir įgyvendintos veiklos bei naujai pradėti darbai  LOD direktorius L. Raudonikis

Dirbtini ar atkuriami blogos būklės lizdai – įrankis juodojo gandro būklei gerinti, LOD savanoris S. Skuja

 Paukščių fenologinių reiškinių registravimas: dabartinė būklė ir ir perspektyvos, LOD savanorė R. Kembrytė

Mūsų kolegų – ornitologų veikla ir mokslo naujienos

Plėšriųjų paukščių pelėdų tyrimai bei planai ateičiai,  LOD nariai G. Grašytė, S. Skuja, kviestiniai ornitologai (bus patvirtinti vėliau)

Satelitinių siųstuvėliai paukščių tyrimams: naujovės ir perspektyvos, LOD narys R, Žydelis, UAB „Avitela“ vadovas

Meldinės nendrinukės būklė ir apsaugos perspektyvos Lietuvoje, LOD Tarybos narys, BEF ornitologas-ekspertas Ž. Preikša

2019 metais planuojami LOD darbai

„2019  metų paukštis – paprastoji pempė”: akcijos tikslai ir uždaviniai, planuojami darbai, LOD direktorius  L. Raudonikis

2019-2021 metais planuojami juodojo peslio ir kurapkos tyrimai, LOD darbuotojai E. Drobelis, M. Karlonas

LOD organizuojami paukščių pažinimo tobulinimo kursai, LOD darbuotojas M. Karlonas

Diskusija: 2% paramos naudojimas, perspektyvos ir galimybės. Diskusiją moderuoja LOD direktorius L. Raudonikis

 


Reti stebėjimai

2024-05-12
Charadrius hiaticula
2024-05-22
Acrocephalus dumetorum
2024-05-17
Merops apiaster
2024-05-22
Upupa epops
2024-05-18
Circus macrourus
2024-05-21
Falco vespertinus
2024-05-08
Motacilla cinerea
2024-05-20
Motacilla cinerea
2024-05-20
Falco vespertinus
2024-05-18
Charadrius hiaticula