Naujas LOD žurnalo „PAUKŠČIAI“ numeris 36

Turinys

 

LOD žinios / LOD news

G. Petkus. Lietuvos ir užsienio ornitologai varžėsi paukščių ralyje

Lithuanian and foreign birdwatchers competed in Birdwatching Rally

G. Petkus. Išlydėjome daugiau nei 4 milijonus paukščių!

4 mln. birds were counted during Eurobirdwatch

 

Metų paukštis / Bird of the Year

A. Čerkauskas, L. Raudonikis, S. Skuja. Tetervinas – 2018 metų paukštis

Bird of the year 2018 - Black Grouse

M. Ružauskas, L. Raudonikis. 2017–2018 metų žiemos paukštis – tulžys

2017-2018 winter bird - European Kingfisher

 

Paukščių apskaitos / Bird counts

LOD informacija. Žiemojančių vandens paukščių apskaitos 2017–2018 m.

Prisijunk ir Tu!

Wintering waterfawl counts 2018

 

Paukščių tyrimai / Bird surveys

R. Kembrytė. Kviečiame paukščių fenologijos stebėjimus nuo 2018 m. registruoti naujoje Lietuvos paukščių fenologijos informacinėje sistemoje-duomenų bazėje

Phenological observations in 2018 can be registered in a new phenology data base

S. Skuja. Juodieji gandrai užima atkurtas buvusias lizdavietes

Black storks occupy restored nest sites 

 

Padedame paukščiams / Help the birds

L. Raudonikis, G. Riauba, S. Skuja. Atsikuriančioje Tyrulių pelkėje įgyvendintos visos buveinių tvarkymo veiklos

All planned conservation actions have been implemented in recovering Tyruliai bog 

 

Paukščių žiedavimas / Bird ringing

S. Rumbutis, D. Dementavičius, G. Grašytė. Lietuvos valstybės atkūrimo 100

metų jubiliejus (1918–2018 m.). Pro­jek­tas „Paukš­čiai – Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riai“

Birds - Ambassadors glorify the name of Lithuania 

D. Norkūnienė, D. Norkūnas. Žaliukės žieduojamos geltonais plastikiniais žiedais

Ringing Greenfinches with color rings

 

LOFK informacija / Information of Lithuanian Rarities Committee

V. Jusys. Mažasis čimčiakas (Car­du­e­lis ca­ba­ret)

Lesser Redpoll (Car­du­e­lis ca­ba­ret)

LOFK informacija. Lietuvos paukščių sąraše išskirta nauja rūšis –

mažasis čimčiakas (Carduelis cabaret)

A new split in Lithuanian bird list - Lesser Redpoll (Carduelis cabaret)

 

Or­ni­to­fau­nis­ti­niai ste­bė­ji­mai / Bird ob­ser­va­tions

S. Karalius. Or­ni­to­fau­nis­ti­niai ste­bė­ji­mai Lie­tu­vo­je 2017 m. rudenį

Bird ob­ser­va­tions in Lit­hu­a­nia in autumn 2017

M. Karlonas, E. Pakštytė, M. Ružauskas. Retų paukščių stebėjimai kaimyninėse šalyse ir Vakarų Palearktikoje 2017 m. rudenį

Rare bird observations in adjacent countries and Western Palearctic in autumn 2017

 

Kalbiname ornitologą / An interview with ornithologist

Pokalbis su Vitu Stanevičiumi

An interview with Vitas Stanevičius

 

Svarbios publikacijos / Important publications

Įvai­re­ny­bės / Va­rio­us

 

Žurnalas "Paukščiai" siunčiamas visiems LOD nariams, jį galima įsigyti leidykloje "Lututė", Ventės rago ornitologinėje stotyje arba užsiprenumeruoti visuose Lietuvos pašto skyriuose. Indeksas 5150

Lietuvos ornitologų draugija dėkoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui (toliau SRTRF) 2017 metais suteikusiems 4 000 EUR paramą projekto „Žurnalas „Paukščiai“- norintiems stebėti ir pažinti“ vykdymui (sutarties Nr. 060 - 2NS).

Primename, kad negavę žurnalo kreiptumėtės el.paštu: gediminas.petkus@birdlife.lt.  

Ankstesnius ir šį žurnalo "Paukščiai" numerius taip pat galėsite skaityti mūsų interneto svetainėje šioje nuorodoje: http://www.birdlife.lt/zurnalas-pauksciai 


Reti stebėjimai

2018-12-18
Falco peregrinus
2018-12-18
Turdus iliacus
2018-12-18
Sturnus vulgaris
2018-12-18
Columba oenas
2018-12-16
Turdus iliacus
2018-12-17
Cinclus cinclus
2018-12-17
Sturnus vulgaris
2018-12-17
Sturnus vulgaris
2018-12-13
Circus cyaneus
2018-12-11
Ciconia ciconia