birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Aptikta nauja Lietuvai paukščių rūšis nustebino savo gausa

Lietuvos ornitologų draugijos (LOD) nariai Darius ir Daiva Norkūnai š.m. gegužės 28 d. Šaltojos upės slėnyje Rokiškio r. aptiko naują Lietuvai paukščių rūšį – mažąją švygždą (Porzana pusilla). Mažiausiai trijų patinų balsai ten pat girdėti birželio 10 bei liepos 3 dienomis. Paukščiai laikėsi būdingoje rūšiai buveinėje – baliniais asiūkliais, puplaiškiais ir viksvomis apaugusiose sekliose upės slėnio dalyse. Pakartotini stebėjimai visą veisimosi sezoną leidžia manyti, jog paukščiai čia perėjo. Daivos ir Dariaus teigimu, šios rūšies balsus jie girdėjo ir ankstesniais metais, tačiau tuo metu neapibūdino naujos rūšies. Iš toliau atpažinti gana tylų mažosios švygždos balsą gegužę ir birželio pirmoje pusėje trukdo kitų sutemose aktyvių paukščių - griežlių, lakštingalų, žiogelių ir kt. balsai. Mindaugui Kirstukui liepos 11–13 d. patikrinus kitas Šaltojos upės atkarpas su panašiomis buveinėmis, kelių kilometrų atkarpoje girdėta dar 8–10 paukščių. Tokia gausa ir pakartotini stebėjimai rodo, jog rūšis bent šioje vietoje įsitvirtino ir formuoja vietinę populiacija.

Mažosios švygždos paieškos rūšiai tinkamose buveinėse kitose Rytų Lietuvos vietose kol kas nedavė rezultatų, tačiau tyrimai buvo vykdomi jau pačioje veisimosi ir rūšies vokalinio aktyvumo pabaigoje. Todėl ateinančiais metais jie bus atnaujinti.

 

Mažoji švygžda (Porzana pusilla). Wikimedia Artemy Voikhansky nuotrauka

Mažoji švygžda daugiausia paplitusi pietryčių Europoje, o sporadiškai peri ir pietinėje kontinento dalyje. Nors ir retai, peri Baltarusijoje. Taigi, palyginti gausios perimvietės Šaltojos slėnyje atradimas yra ne tik svarbus ornitologinis faktas tarptautiniu mastu, bet ir parodo rūšies plitimą iš rytų, kas Lietuvoje jau buvo stebėta sodinės nendrinukės, geltongalvės kielės, kūdrinio tilviko atveju. Kas žino, gal mažoji švygžda, kaip ir minėtos rūšys, artimiausiu metu paplis Lietuvoje, nes jai tinkamų buveinių yra daugelyje šalies vietų. Mažoji švygžda – jau ketvirtoji 2015 metais aptikta nauja Lietuvai paukščių rūšis – po paprastojo stepinio vieversio, tundrinio sėjiko ir garbanotojo pelikano.


Reti stebėjimai

2021-12-02
Circus cyaneus
2021-12-01
Sylvia atricapilla
2021-12-01
Scolopax rusticola
2021-12-01
Aythya ferina
2021-12-01
Circus cyaneus
2021-12-01
Falco peregrinus
2021-12-01
Linaria flavirostris
2021-12-01
Podiceps cristatus
2021-11-26
Hydrocoloeus minutus
2021-11-30
Hydrocoloeus minutus