birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Jūros paukščių priegaudos mažinimo priemonių testavimas Baltijos jūros priekrantėje

Jūros paukščių priegaudos mažinimo priemonių testavimas Baltijos jūros priekrantėje (28MŽ-KL-18-1-04663-PR001)

Lietuvos ornitologų draugija (LOD) kartu su Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacija (LŽPGA) bei Klaipėdos universitetu (KU) nuo 2019 m. balandžio mėnesio iki 2021 m. vasario mėnesio vykdo projektą „Jūros paukščių priegaudos mažinimo priemonių testavimas Baltijos jūros priekrantėje“ (28MŽ-KL-18-1-04663-PR001), kuris finansuojamas Europos Sąjungos Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšomis pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Mokslininkų ir žvejų partnerystės“.

Projekto tikslas:

Sumažinti žvejybos sektoriaus ir nykstančių saugomų jūros paukščių rūšių konfliktus, sumažinant paukščių priegaudą statomuosiuose tinklaičiuose Baltijos jūros Lietuvos priekrantėje.

Ledinė antis žvejų tinkle. Modesto Bružo nuotrauka

Projekto uždaviniai:

  • Išbandyti statomų tinklaičių naudojimo režimo pakeitimus paros eigoje, siekiant sumažinti paukščių priegaudą;
  • Išbandyti paukščiams atbaidyti skirtus aitvarus jūroje naudojamoms žvejybos priemonėms;
  • Atlikti saugomų jūros paukščių apskaitas Baltijos jūros priekrantėje;
  • Pagal gautus rezultatas parengti rekomendacijas dėl Baltijos jūros priekrantėje žiemojančių paukščių rūšių apsaugos priemonių taikymo bei aplinkosaugos ir žvejybos sektoriaus konfliktų valdymo.

Šiuo metu vykdomas antrasis projekto etapas – eksperimentinės žvejybos priekrantėje ir duomenų rinkimas apie paukščių priegaudą ir žvejybos laimikį, taip pat paukščių atbaidymo priemonių išbandymas prie tinklaičių statymo vietų.

Žvejas ir paukščių atbaidymo priemonės. Modesto Bružo nuotrauka


Projekto rezultatai

  

   


Reti stebėjimai

2021-04-21
Anser brachyrhynchus
2021-04-21
Chlidonias hybridus
2021-04-17
Anser erythropus
2021-04-09
Calidris alba
2021-04-09
Recurvirostra avosetta
2021-04-20
Circus macrourus
2021-04-18
Circus macrourus
2021-04-19
Asio flammeus
2021-04-19
Egretta garzetta LOFK
2021-04-18
Luscinia luscinia