birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Teofilis Zubavičius

Teofilis Zubavičius

 1914 11 09 – 1993 11 12

Teofilis Zubavičius gimė 1914 m. lapkričio 9 d. Pasvalio raj., Kriklinių valsč. Dumbliūnėlių kaime pasiturinčių valstiečių Onos ir Jono Zubavičių šeimoje. Viso šeimoje augo 12 vaikų – 6 dukros ir 6 sūnūs. 1925 m. mirė tėvas ir šeima liko be maitintojo. Teofilis augo šalia Žaliosios girios, kuri viliojo vaikus paukščių balsais ir kitomis įdomybėmis. Teofilis Zubavičius lankė Januškų pradžios mokyklą, kurią baigė 1927 m. Vėliau jis mokėsi Panevėžio gimnazijoje, kurioje baigė 6 klases. Sunki šeimos padėtis neleido jam tęsti mokslų – buvo priverstas įsidarbinti Panevėžio batų fabrike.

Teofilis Zubavičius.

1935 m. Teofilis Zubavičius išėjo tarnauti savanoriu į Lietuvos kariuomenę. Dar 1939 m. pradžioje, tarnaujant Tauragėje LDK kunigaikščio Butigeidžio 7 pėstininkų pulke, atėjo pranešimas, kad j. puskarininkis Teofilis Zubavičius gauna valdišką vyr. eigulio tarnybą naujai įsteigtame Žuvinto rezervate. Mat, dar nuo 1931 m. Teofilis susirašinėjo su prof. Tadu Ivanausku, gaudavo iš jo siunčiamus paukščių žiedus. Dar vaikystėje Teofilis pradėjo žieduoti paukščius, gavęs iš eigulio Sonderio žiedų. Demobilizavęsis 1937 m. balandžio 3 d.,  jis atvyko dirbti į Žuvintą. Iš pradžių apsigyveno Žuvintų kaime, o vėliau - Aleknonių kaime pas Simanynus. Darbo buvo labai daug – pilna degtindarių, brakonierių, nesureguliuota žvejyba. Buvo daug pykčio, nesantaikos, kad įgyvendinamos rezervato taisyklės.

1939 m. prasidėjus karui, Teofilis Zubavičius buvo mobilizuotas dalyvauti pasienio gynyboje. Vėliau gen. Vitkausko rinktinėje žygiavo į Vilnių. 1940 m. liepos 21 d. Teofilis vedė Albiną Simanynaitę. 1940 m. užėjus rusams, jis buvo įskustas kaip smetonininkas, bet prof. Tado Ivanausko dėka apsigynė. Žuvinto rezervate dirbo žvejybos inspektoriumi, o užėjus vokiečiams – miško sargu. Po karo, praūžus frontui, įsidarbino Buktos girininkijoje žvalgu, nes ten neėmė į frontą. Teofilis Zubavičius dalyvavo rezistencinėje veikloje. 1945 m. Palių mūšio metu sužeistas į koją, jis išliko gyvas pasislėpęs ežere po plovu. 1946 m. atkūrus rezervatą, Teofilis Zubavičius dirbo jo vadovu, inspektoriumi, kartu su kitais 5 – 6 darbuotojais. 1952 m. po nekompetetingos doc. M. Valiaus iniciatyvos Žuvinto ežere auginti Pekino antis ir joms išdvėsus, Teofilis buvo apkaltintas kaip Tado Ivanausko šalininkas ir atleistas iš darbo. Tad nuo 1953 m. pradžios Žuvinte jau dirbo kaip Kauno zoologijos muziejaus taksidermistas, vykdė paukščių žiedavimo, paukščių migracijos, taksidermijos ir kitus darbus. 1958 m., susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, turėjo su šeima keltis į Ventės Rago žiedavimo stotį. Ten paskirtas vedėju, kur ir anksčiau buvo komandiruojamas kiekvieną rudenį. 1959 m. jis parkanka arčiau Žuvinto – paskiriamas dirbti Žaltyčio girininkijos žvalgu. 1963 m. jis grįžta dirbti į Žuvinto rezervatą vyr. inspektoriumi, kur išbuvo iki 1980 m. Tapęs administracijai nereikalingas, Teofilis Zubavičius iš Daukšių išsikėlė gyventi į tėviškę, kur 1993 m. lapkričio 12 d. ir mirė. Teofilis Zubavičius palaidotas Kriklinių kaimo bažnyčios šventoriuje šalia tėvų, senelių ir brolių.

Teofilis Zubavičius yra autorius ir bendraautorius kelių knygų apie Žuvintą: „Žuvinto ežero paukščiai“ (1954), „Žuvintas“ (1961), „Ežero giesmė“ (1962), „Žuvintas ir jo gyventojai“ (1978), „Iš gamtininko dienoraščių“ (1999). Teofilio Zubavičiaus duomenimis pasinaudojo prof. Tadas Ivanauskas rengdamas monografiją „Lietuvos paukščiai“.

2014 m. Teofiliui Zubavičiui suteiktas Laisvės kovų dalyvio statusas. Teofilis Zubavičius yra Lietuvos ornitologų draugijos garbės narys.

Parengta pagal sūnaus Algimanto Zubavičiaus tekstą


Reti stebėjimai

2024-06-24
Hydroprogne caspia
2024-06-24
Emberiza calandra
2024-06-23
Acrocephalus dumetorum
2024-03-12
Ciconia ciconia
2024-06-23
Emberiza calandra
2024-06-23
Emberiza calandra
2024-06-23
Acrocephalus dumetorum
2024-01-27
Falco columbarius
2024-04-04
Phoenicurus phoenicurus
2024-04-18
Acrocephalus schoenobaenus