birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Projekto „LIFE Farms for Birds“ teritorijose fiksuojami sugrįžę retieji pievų paukščiai

Lietuvos ornitologų draugijos (toliau - LOD) kartu su partneriais įgyvendinamo projekto „LIFE Farms for Birds“ (LIFE21-NAT-LT-LIFEfarms for birds, Nr. 101074711) vasaros darbams įsibėgėjant, sulaukiami pirmieji šių metų rezultatai. Saugomose pievose pradedami fiksuoti reti ir nykstantys paukščiai. Per pastarąjį mėnesį dalyje projekto teritorijų - Biržijos kaime (Švenčionių raj.), Svylos upės slėnyje (Ignalinos raj.), buvo užfiksuotos sugrįžusios griežlės ir stulgiai. 

Švenčionių rajone esančios Biržijos kaimo pievos – viena iš projekto teritorijų, kuriose diegiamos demonstracinės ekstensyvaus galvijų auginimo praktikos. Praėjusiais metais čia buvo atlikti pirminiai gamtotvarkiniai darbai - medžių, krūmų, aukštos žolinės augalijos šalinimas. Jau šį pavasarį teritorijoje pradėjo lankytis griežlės (šiemet stebėti 2 griežiantys patinai) ir stulgiai (šiemet stebėtas 1 individas). Iki projekto įgyvendinimo pradžios Biržijos pievos buvo apaugusios medžiais, krūmais, nendrėmis bei kita aukšta žoline augalija ir buvo visiškai netinkamos retiesiems atvirų pievų bei ganyklų paukščiams. Šią vasarą teritorijoje pradedamas ganymas, kuris turėti dar labiau pagerinti retųjų paukščių buveinių būklę.


Griežlė (lot. Crex crex). Renato Jakaičio nuotrauka.

Kitoje projekto teritorijoje, nuo Biržijos kaimo į rytų pusę nutolusiame Svylos upės slėnyje (Ignalinos raj.), šiemet taip pat buvo užfiksuota sugrįžusios griežlės giesmė. 2023 m. šioje teritorijoje projekto ekspertai iš LOD atliko paukščių monitoringą ir suskaičiavo 7-9 perinčias griežles bei dvi poras perinčių stulgių. Tikimasi, jog šiais metais monitoringo rezultatai parodys dar didesnius skaičius šių ir kitų globaliai nykstančių šlapių pievų paukščių.


Stulgys (lot. Gallinago media). Renato Jakaičio nuotrauka.

Projekto „LIFE Farms for Birds“ naujienas kviečiame sekti Facebook paskyroje:

https://www.facebook.com/LifeFarmsforBirds 

2024-06-20

Bendrai finansuoja Europos Sąjunga. Šiame straipsnyje išreiškiamas požiūris yra vien tik jo autoriaus ir nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos ar CINEA nuomonę. Nei Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji agentūra (CINEA), nei Europos Sąjunga nėra atsakingos už straipsnyje teikiamos informacijos panaudojimą.

 

Reti stebėjimai

2024-07-16
Emberiza calandra
2024-07-15
Ixobrychus minutus
2024-07-15
Anser albifrons
2024-07-13
Numenius phaeopus
2024-07-09
Ixobrychus minutus
2024-07-12
Motacilla citreola
2024-07-12
Ixobrychus minutus
2024-07-11
Falco vespertinus
2024-07-09
Charadrius hiaticula
2024-07-07
Emberiza calandra