birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Pavojingose vietose sukrautų gandralizdžių apsaugos projektas

Buvo vykdomas 2001-2002 metais. Jį finansavo Danijos ornitologų draugija ir Danijos Vyriausybė. Jo svarbiausias tikslas – išbandyti būdus ir kelius kaip spręsti pavojingose vietose sukrautų gandralizdžių apsaugos problemą. Šio projekto aktualumą patvirtino visuomenės viešas susirūpinimas ant elektros perdavimo linijų stulpų sukrautų gandralizdžių likimu, nes tokių gandralizdžių šalyje nuolat daugėja. Elektros tinklus prižiūrinčios organizacijos dėl tokio gandrų elgesio patiria nemažus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Mat tiesioginį kontaktą su gandralizdžiu turintys laidai per kelerius metus dėl korozijos suyra ir gali nutrūkti. Tai kelia pavojų greta tokio gandralizdžio gyvenantiems žmonėms ir gyvūnams. Elektros tinklų specialistai turi reguliariai tikrinti potencialiai pavojingas vietas su gandralizdžiais ir šalinti susidariusius gedimus. Taip pat nustatyta, kad su elektros laidais besiliečiantis gandralizdis yra savotiškas elektros energijos „vartotojas" ir, esant drėgnam orui, gali sukelti trumpą jungimą. Apskaičiuota, kad vienas ant elektros laidų sukrautas gandralizdis nuolat „naudoja" beveik tiek pat elektros energijos, kiek viena 60 W galios elektros lemputė. Be to, šiuo metu elektros linijose dažniausiai naudojamų atramų konstrukcijos nėra pritaikytos išlaikyti iki kelių šimtų kilogramų sveriantį gandralizdį, todėl yra didelė tikimybė, kad ant senos atramos surautas lizdas su atrama gali nuvirsti (atramai nulūžus). Dėl minėtų priežasčių elektros tinklų specialistai yra nepatenkinti tuo, kad gandrai taip pamėgo jiems nepritaikytas „lizdavietes", ir, vadovaudamiesi Elektros tinklų priežiūros taisyklėmis gali nuo veikiančių elektros linijų gandralizdžius numesti. Tačiau šiuo metu galiojantis gyvūnijos apsaugos įstatymas draudžia naikinti gandrų lizdus. Taigi šių teisinių aktų prieštaravimas sukelia savotišką konfliktinę situaciją, skirtingose barikadų pusėse pastatydamas aplinkosaugos specialistus ir energetikus. Šis LOD projektas ir turėjo tikslą numatyti kelius ir būdus kaip šias problemas Lietuvoje spręsti ir atlikti nedidelį ir nebrangų praktinį parodomąjį eksperimentą.

LOD kartu su Aplinkos ministerijos, AB Lietuvos energija ir Alytaus elektros tinklų administracijos vadovais ieškojo visoms šalims priimtinų problemos sprendimo būdų. Eksperimento tvarka Lazdijų rajone šalia elektros linijų atramose sukrautų gandralizdžių buvo statomos naujos atramos su specialiai iš projekto lėšų pagamintomis platformomis, kuriose kitais metais buvo tikimasi gandrų įsikūrimo. Iš viso projekto metu buvo pagaminta 100 gandralizdžių pagrindų (platformų), pastatyta 20 naujų atramų si platformomis gandralizdžiui. Buvo surengti du seminarai aplinkosaugininkams ir energetikams. Be to projekto lėšomis buvo atspausdinta įvairios informacinės medžiagos bendrojo lavinimo mokykloms apie agrarinio kraštovaizdžio paukščius ir jų apsaugos svarbiausias problemas. Buvo suorganizuotas projekto pristatymas ir seminaras Lazdijų rajono biologijos mokytojams. Seminare dalyvavo labai aktyvaus LOD klubo „Sparnuočiai" nariai ir vadovė mokytoja J. Mockevičienė., kurie seminaro dalyvius supažindino su klubo veikla.


Reti stebėjimai

2024-03-02
Columba oenas
2024-02-25
Cygnus columbianus
2024-03-01
Scolopax rusticola
2024-02-24
Pluvialis apricaria
2024-02-24
Cygnus columbianus
2024-02-24
Anser brachyrhynchus
2024-03-01
Turdus viscivorus
2024-02-25
Vanellus vanellus
2024-02-29
Columba palumbus
2024-02-29
Pluvialis apricaria