birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Paukščių stebėtojai varžėsi paukščių ralyje „Kuršių marios 2022”

2022 spalio 15 d. apie 90 paukščių stebėtojų ralio varžybų „Kuršių marios 2022” dalyvių susirinko Povilų k. Kintų mst. Turizmo komplekse „Mėlynasis karpis“. Viso dalyvavo 21 komanda, kuriems bendrai pavyko užregistruoti 154 paukščių rūšis. Renginio atidarymo metu Lietuvos ornitologų draugijos narys Marius Karlonas pasveikino visus atvykusius į paukščių stebėtojų ralį ir supažindino su svarbiausiomis varžybų taisyklėmis bei niuansais. Vėliau Kintų rezidencijos VŠĮ Kintai Arts direktorė Audra Juodeškienė kartu su Borisu Belchevu pristatė Kintuose, ant Kuršių marių kranto, pastatytą "Meno regyklą", kuri kviečia menininkus kurti stebint gamtą, moksleivius rengti ornitologines ekskursijas bei biologijos pamokas, bei visus, keliaujančius pro Kintus - stebėti paukščius.

Boris Belchev ir Marius Karlonas. Gedimino Petkaus nuotrauka

Boris Belchev ir Audra Juodeškienė. Vitos Augutės nuotrauka

Ralio dalyviai. G. Petkaus nuotrauka

7 val. ryte tamsoje aplinkiniuose miškuose buvo klausomasi didžiojo apuoko, naminių, žvirblinių pelėdų. Laukuose, šalikėlėse, šalia kanalų, melioracijos griovių dairomasi slankų ar balinių pelėdų. Kiek prašvitus dauguma rinkosi Ventės rage, kuri buvo paskendusi tirštame rūke. Tai pagrindinė varžybų vieta, kuriame nesunkiai būdavo galima „surinkti“ daugiau nei 70 paukščių rūšių, bet tik ne šiais metais. Nors rodosi smulkiųjų paukščių netrūko ir migracija vyko, bet gana įprastų rūšių buvo sunku pamatyti net ir čia Ventėje. Baltabruvių strazdų buvo žymiai daugiau nei smilginių, o juodagalvės sniegenos, paprastosios pilkosios zylės, šiaurinės zylės, lygutės nesirodė. Įprastai pro čia traukiančius svilikėlius taip pat ne visiems pavyko išgirsti. Kantriausi krūmynuose įžiūrėjo baltabruvius nykštukus (jų šias metais buvo pastebimai daugiau nei pernai), juodagalves devynbalses ar pavienes pilkąsias pečialindas, na o besidairantys danguje stebėjo rūką drąskančius paukštvanagius, startsakalį ar javinę lingę. Kiek toliau nuo švyturio, nuo muziejaus Kuršių Mariose buvo matyti pavieniai didžiųjų ančių, klykuolių pulkeliai. Tarp jų slėpėsi smailiauodegės, eurazinės cyplės, pilkosios, žilosios antys.

G. Petkaus nuotrauka

Po stebėjimų Ventėje daugelis keliavo link Pajūrio aplankydami Kintų nendrynus, Sakučių, Venckų laukus, Dumpių savartyną ir kitas „paukštingas“ vietas. Šiose vietose daugelis stebėjo žąsų, gulbių būrelius ar plėšriuosius paukščius – sakalą keleivį, rudąjį peslį, pelėsakalį, paprastąjį suopį, tūbuotąjį suopį, nendrinę ar javinę linges.

Žąsų pulkelis. Boriso Belchevo nuotrauka

Javinė lingė. B. Belchevo nuotrauka

Pajūryje paukščių stebėtojai stebėjo narus, ledines, juodąsias antis, nuodėgules, alkas, plėšiką. Melnragėje ant molo ypač retus svečius - jūrinius bėgikus.

Jūrinis bėgikas. Augusto Raudoniaus nuotrauka

Eglės Sukackienės muotrauka

Paukščių buvo ieškoma visur: gyvenvietėse, miškuose, parkuose, pievose, karjeruose, vandens telkiniuose. Džiugu, kad ir šiais metais pavyko stebėti tokiu laiku neįprastų arba labia retų paukščių rūšių kaip vapsvaėdį, stepinį suopį ir kt.

Stepinis suopis. E. Sukackienės nuotrauka

Po įtemptos paukščių stebėjimo dienos, lygiai 19 valandą komandų nariai pateikė savo stebėtų paukščių sąrašus, o varžybų organizatoriai suskubo juos suvesti į rezultatų sistemą. Per laisvą laiką ralio rėmėjai FOTOFOTO su CANON atstovais, varžybų dalyvius pakvietė išbandyti naujus CANON žiūronus, objektyvus ir fotoaparatus. Rėmėjai Ornitostogos.lt kvietė susipažinti ir išbandyti naujausią paukščių stebėjimo techniką.

21 val. prasidėjo rezultatų peržiūra. Dalyviai ekrane stebėjo kam kaip sekėsi, kokias rūšis matė tam tikra komanda, kiek viso jų pavyko užregistruoti. Po diskusijų dėl atskirų paukščių rūšių stebėjimų, paaiškėjo nugalėtojai. Šį kartą geriausiai sekėsi komandai „NSO“. Ši komanda užregistravo net 119 paukščių rūšių su porūšiais. Komanda „VEGAS“ stebėjusi 110 paukščių rūšių užėmė antrąją vietą. Trečios vietos laimėtojai, kuriai pavyko užregistruoti 105 rūšis - „DU“.

I vietos laimėtojai: Augustas Raudonius, Povilas Ignatavičius, Gediminas Petkus, Augustas Šimkus

II vietos laimėtojai: Ervin Komar, Gediminas Eigirdas, Agnė Eigirdienė, Sigita Eigirdienė, Vytautas Eigirdas

III vietos laimėtojai: Armandas Naudžius, Marius Karlonas

Po galutinių rezultatų totalizatoriaus prizą laimėjo Vytautas Eigirdas ir Povilas Bagdonas. Viso varžybų metu buvo užregistruotos 154 paukščių rūšys. 

Rezultatai:

Dėkojame varžybų rėmėjams, dalyviams!

   

Ralio metu stebėti paukščiai

Nr.

Rūšies pavadinimas lietuvių kalba, lotynų kalba, anglų kalba

1

Gulbė nebylė - Cygnus olor - Mute Swan

2

Gulbė giesmininkė - Cygnus cygnus - Whooper Swan

3

Pilkoji žąsis - Anser anser - Greylag Goose

4

Eurazinė cyplė - Mareca penelope - Eurasian Wigeon

5

Didžioji antis - Anas platyrhynchos - Mallard

6

Kuoduotoji antis - Aythya fuligula - Tufted Duck

7

Klykuolė - Bucephala clangula - Common Goldeneye

8

Didysis dančiasnapis - Mergus merganser - Common Merganser

9

Ausuotasis kragas - Podiceps cristatus - Great Crested Grebe

10

Didysis kormoranas - Phalacrocorax carbo - Great Cormorant

11

Didysis baltasis garnys - Ardea alba - Great Egret

12

Pilkasis garnys - Ardea cinerea - Grey Heron

13

Jūrinis erelis - Haliaeetus albicilla - White-tailed Eagle

14

Paukštvanagis - Accipiter nisus - Eurasian Sparrowhawk

15

Paprastasis suopis - Buteo buteo - Common Buzzard

16

Laukys - Fulica atra - Eurasian Coot

17

Paprastoji pempė - Vanellus vanellus - Northern Lapwing

18

Juodakrūtis bėgikas - Calidris alpina - Dunlin

19

Perkūno oželis - Gallinago gallinago - Common Snipe

20

Rudagalvis kiras - Chroicocephalus ridibundus - Black-headed Gull

21

Paprastasis kiras - Larus canus - Mew Gull

22

Sidabrinis kiras - Larus argentatus - European Herring Gull

23

Kaspijinis kiras - Larus cachinnans - Caspian Gull

24

Balnuotasis kiras - Larus marinus - Great Black-backed Gull

25

Uolinis karvelis - Columba livia - Rock Dove

26

Keršulis - Columba palumbus - Common Wood Pigeon

27

Didysis margasis genys - Dendrocopos major - Great Spotted Woodpecker

28

Dirvinis vieversys - Alauda arvensis - Eurasian Skylark

29

Pievinis kalviukas - Anthus pratensis - Meadow Pipit

30

Karietaitė - Troglodytes troglodytes - Eurasian Wren

31

Liepsnelė - Erithacus rubecula - European Robin

32

Juodasis strazdas - Turdus merula - Common Blackbird

33

Smilginis strazdas - Turdus pilaris - Fieldfare

34

Strazdas giesmininkas - Turdus philomelos - Song Thrush

35

Baltabruvis strazdas - Turdus iliacus - Redwing

36

Amalinis strazdas - Turdus viscivorus - Mistle Thrush

37

Paprastasis nykštukas - Regulus regulus - Goldcrest

38

Ilgauodegė zylė - Aegithalos caudatus - Long-tailed Tit

39

Mėlynoji zylė - Cyanistes caeruleus - Eurasian Blue Tit

40

Didžioji zylė - Parus major - Great Tit

41

Miškinis liputis - Certhia familiaris - Eurasian Treecreeper

42

Kėkštas - Garrulus glandarius - Eurasian Jay

43

Šarka - Pica pica - Eurasian Magpie

44

Kuosa - Coloeus monedula - Western Jackdaw

45

Kovas - Corvus frugilegus - Rook

46

Pilkoji varna - Corvus cornix - Hooded Crow

47

Kranklys - Corvus corax - Northern Raven

48

Paprastasis varnėnas - Sturnus vulgaris - Common Starlin

49

Naminis žvirblis - Passer domesticus - House Sparrow

50

Karklažvirblis - Passer montanus - Eurasian Tree Sparrow

51

Paprastasis kikilis - Fringilla coelebs - Common Chaffinch

52

Šiaurinis kikilis - Fringilla montifringilla - Brambling

53

Žaliukė - Chloris chloris - European Greenfinch

54

Dagilis - Carduelis carduelis - European Goldfinch

55

Alksninukas - Spinus spinus - Eurasian Siskin

56

Juodagalvė sniegena - Pyrrhula pyrrhula - Eurasian Bullfinch

57

Svilikas - Coccothraustes coccothraustes - Hawfinch

58

Geltonoji starta - Emberiza citrinella - Yellowhammer

59

Nendrinė starta

60

Mažoji gulbė - Cygnus columbianus - Tundra Swan

61

 Želmeninė žąsis - Anser fabalis - Taiga Bean Goose

62

Tundrinė žąsis - Anser serrirostris - Tundra Bean Goose

63

Baltakaktė žąsis - Anser albifrons - Greater White-fronted Goose

64

Baltaskruostė berniklė - Branta leucopsis - Barnacle Goose

65

Pilkoji antis - Mareca strepera - Gadwall

66

Rudagalvė kryklė - Anas crecca - Eurasian Teal

67

Smailiauodegė antis - Anas acuta - Northern Pintail

68

Šaukštasnapė antis - Spatula clypeata - Northern Shoveler

69

Rudagalvė antis - Aythya ferina - Common Pochard

70

Žiloji antis - Aythya marila - Greater Scaup

71

Ledinė antis - Clangula hyemalis - Long-tailed Duck

72

Juodoji antis - Melanitta nigra - Common Scoter

73

Nuodėgulė - Melanitta fusca - Velvet Scoter

74

Mažasis dančiasnapis - Mergellus albellus - Smew

75

Kurapka - Perdix perdix - Grey Partridge

76

Rudakaklis naras - Gavia stellata - Red-throated Loon

77

Juodakaklis naras - Gavia arctica - Black-throated Loon

78

Mažasis kragas - Tachybaptus ruficollis - Little Grebe

79

Javinė lingė - Circus cyaneus - Hen Harrier

80

Vištvanagis - Accipiter gentilis - Northern Goshawk

81

Tūbuotasis suopis - Buteo lagopus - Rough-legged Buzzard

82

Paprastasis pelėsakalis - Falco tinnunculus - Common Kestrel

83

Startsakalis - Falco columbarius - Merlin

84

Nendrinė vištelė - Gallinula chloropus - Common Moorhen

85

Pilkoji gervė - Grus grus - Common Crane

86

Jūrinis kirlikas - Charadrius hiaticula - Common Ringed Plover

87

Dirvinis sėjikas - Pluvialis apricaria - European Golden Plover

88

Jūrinis sėjikas - Pluvialis squatarola - Grey Plover

89

Gaidukas - Calidris pugnax - Ruff

90

Slanka - Scolopax rusticola - Eurasian Woodcock

91

Didžioji kuolinga - Numenius arquata - Eurasian Curlew

92

Tamsusis tilvikas - Tringa erythropus - Spotted Redshank

93

Raudonkojis tulikas - Tringa totanus - Common Redshank

94

Žaliakojis tulikas - Tringa nebularia - Common Greenshank

95

Uldukas - Columba oenas - Stock Dove

96

Pietinis purplelis - Streptopelia decaocto - Eurasian Collared Dove

97

Naminė pelėda - Strix aluco - Tawny Owl

98

Tulžys - Alcedo atthis - Common Kingfisher

99

Juodoji meleta - Dryocopus martius - Black Woodpecker

100

Vidutinis margasis genys - Dendrocoptes medius - Middle Spotted Woodpecker

101

Mažasis margasis genys - Dryobates minor - Lesser Spotted Woodpecker

102

Lygutė - Lullula arborea - Woodlark

103

Šelmeninė kregždė - Hirundo rustica - Barn Swallow

104

Baltoji kielė - Motacilla alba - White Wagtail

105

Paprastasis erškėtžvirblis - Prunella modularis - Dunnock

106

Dūminė raudonuodegė - Phoenicurus ochruros - Black Redstart

107

Pilkoji pečialinda - Phylloscopus collybita - Common Chiffchaff

108

Ūsuotoji zylė - Panurus biarmicus - Bearded Reedling

109

Paprastoji pilkoji zylė - Poecile palustris - Marsh Tit

110

Šiaurinė pilkoji zylė - Poecile montanus - Willow Tit

111

Kuoduotoji zylė - Lophophanes cristatus - European Crested Tit

112

Juodoji zylė - Periparus ater - Coal Tit

113

Bukutis - Sitta europaea - Eurasian Nuthatch

114

Plėšrioji medšarkė - Lanius excubitor - Great Grey Shrike

115

Svilikėlis - Serinus serinus - European Serin

116

Paprastasis čivylis - Linaria cannabina - Common Linnet

117

Paprastasis čimčiakas - Acanthis flammea - Common Redpoll

118

Eglinis kryžiasnapis - Loxia curvirostra - Red Crossbill

119

Kanadinė berniklė - Branta canadensis - Canada Goose

120

Urvinė antis - Tadorna tadorna - Common Shelduck

121

Vidutinis dančiasnapis - Mergus serrator - Red-breasted Merganser

122

Jerubė - Tetrastes bonasia - Hazel Grouse

123

Raguotasis kragas - Podiceps auritus - Horned Grebe

124

Rudasis peslys - Milvus milvus - Red Kite

125

Nendrinė lingė - Circus aeruginosus - Western Marsh Harrier

126

Sakalas keleivis - Falco peregrinus - Peregrine Falcon

127

Ilgasnapė vištelė - Rallus aquaticus - Water Rail

128

Jūršarkė - Haematopus ostralegus - Eurasian Oystercatcher

129

Smiltinukas - Calidris alba - Sanderling

130

Mažasis bėgikas - Calidris minuta - Little Stint

131

Teminko bėgikas - Calidris temminckii - Temminck's Stint

132

Lenktasnapis bėgikas - Calidris ferruginea - Curlew Sandpiper

133

Oželis nykštukas - Lymnocryptes minimus - Jack Snipe

134

Laplandinis griciukas - Limosa lapponica - Bar-tailed Godwit

135

Krantinis tilvikas - Actitis hypoleucos - Common Sandpiper

136

Silkinis kiras - Larus fuscus - Lesser Black-backed Gull

137

Mažasis kiras - Hydrocoloeus minutus - Little Gull

138

Alka - Alca torda - Razorbill

139

Didysis apuokas - Bubo bubo - Eurasian Eagle-Owl

140

Žvirblinė pelėda - Glaucidium passerinum - Eurasian Pygmy Owl

141

Pelėdikė - Athene noctua - Little Owl

142

Pilkoji meleta - Picus canus - Grey-headed Woodpecker

143

Miškinis kalviukas - Anthus trivialis - Tree Pipit

144

Uolinis kalviukas - Anthus petrosus - Eurasian Rock Pipit

145

Paprastasis kūltupys - Oenanthe oenanthe - Northern Wheatear

146

Juodagalvė devynbalsė - Sylvia atricapilla - Eurasian Blackcap

147

Baltabruvis nykštukas - Regulus ignicapilla - Common Firecrest

148

Remeza - Remiz pendulinus - Eurasian Penduline Tit

149

Geltonsnapis čivylis - Linaria flavirostris - Twite

152

Jūrinis bėgikas - Calidris maritima - Purple Sandpiper

153

Europinė juodagalvė kiauliukė - Saxicola rubicola - European Stonechat

154

Juodoji varna - Corvus corone - Carrion Crow

155

Falco sp.

156

Calidris sp.

157

Tringa sp.

 


Reti stebėjimai

2024-03-03
Phoenicurus ochruros
2024-03-02
Columba oenas
2024-02-25
Cygnus columbianus
2024-03-01
Scolopax rusticola
2024-02-24
Pluvialis apricaria
2024-02-24
Cygnus columbianus
2024-02-24
Anser brachyrhynchus
2024-03-01
Turdus viscivorus
2024-02-25
Vanellus vanellus
2024-02-29
Columba palumbus