birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

BirdShades plėvelė gali apsaugoti paukščius nuo atsitrenkimo į stiklą

Šioje sparčiai besikeičiančioje aplinkoje, kurioje miestai nuolat plečiasi, o pastatų skaičius vis daugėja, paukščiai vis dažniau patiria pavojų ir sužeidimus dėl susidūrimo su stiklu. Šią problemą spręsti pradėjo BirdShades, kurie sukūrė inovatyvią technologiją, galinti apsaugoti paukščius nuo šios grėsmės. Lietuvos ornitologų draugija pradeda bendradarbiauti su Ailuda įmonės specialistais, kad drauge sumažintų paukščių žūtis, kurios yra neišvengiamos atsitrenkus į stiklus.

Kaip plėvelė apsaugo paukščius nuo atsitrenkimo?

Šios plėvelės paviršiuje yra specialus UV spindulių apdorojimas, kuris yra aktyvus UV spindulių intervale. Žmogaus akis šių spindulių nemato.

Štai dauguma paukščių mato UV spindulių atspindį plėvelėje, todėl mato plėvelėje atsispindinčias vertikalias linijas, dėl kurių paukštis išvengia atsitrenkimo į langą.

BirdShades plėvelės efektyvumas buvo patvirtintas įvairiuose moksliniuose žurnaluose ir yra pagrįstas įrodymais. Įsitikinti galima trijuose moksliniuose tyrimuose, Swaddle et al 2023, Zyśk-Gorczyńska et al 2022 ir Swaddle et al 2020, kuriuose yra atliktas plėvelės aprašymas ir analizavimas.

Plėvelė gali sumažinti nelaimingų atsitikimų riziką

Mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad ši apsaugos priemonė žymiai sumažina nelaimingų atsitikimų riziką: dviejuose atskiruose tyrimuose 94,4% ir 89,2% paukščių neskrido link stiklo su BirdShades plėvele. BirdShades plėvelė yra vienodai efektyvi kaip ir patikrinta paukščių apsaugos plėvelė su matomomis juodomis ir oranžinėmis vertikaliomis juostelėmis. Tyrimo išvados taip pats rodo, kad paukščiai pro apklijuotus langus skrido apie 25% lėčiau, palyginus su bandymais su nepaklijuotais langais. Tai rodo, kad BirdShades plėvelė sumažina sužalojimo riziką.

Tai inovatyvi technologija, kuri gali padėti išsaugoti daugybę paukščių gyvybių. BirdShades siekia ne tik apsaugoti paukščius nuo susidūrimo su stiklu, bet ir prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo miestuose. Tai yra svarbus žingsnis į priekį, siekiant sukurti darnią ir tvarią aplinką, kurioje žmonės rūpinasi gamta.

Esame atsakingi už gamtą, todėl privalome užtikrinti, kad mūsų statomi pastatai arba klijuojamos plėvelės nekenkia gamtai, o gali išsaugoti daugybę paukščių.

Plėvelės klijavimo specialistai

Kaip ir nurodo plėvelės gamintojai, šią plėvelę turi klijuoti specialistai. Plėvelės klijavimo procesas yra sudėtingas ir komplikuotas, todėl neteisingai užklijavus, plėvelės kokybė ir jos efektyvumas gali sumažėti.

Su Ailuda, plėvelės klijavimo specialistų pagalba, plėvelė bus užklijuota profesionaliai ir pagal visus reikalavimus. “Suprantame svarbą užtikrinti ne tik plėvelės efektyvumą, bet ir jos tinkamą prigludimą prie stiklo paviršiaus.”

Šis atradimas suteikia naujas galimybes apsaugoti paukščius nuo pavojų, kurie gali kilti jų skrydžio metu. Norime paskatinti kiekvieną prisidėti prie šių atradimų ir kurti saugesnę aplinką gamtai miesto apsuptyje.

Jei kyla klausimų arba esate susidomėję dėl šios plėvelės klijavimo kviečiame visus susisiekti su Ailuda.lt 

Naudingos nuorodos:

https://flap.org/stop-birds-from-hitting-windows/

https://www.allaboutbirds.org/news/why-birds-hit-windows-and-how-you-can-help-prevent-it/#

Lietuvoje, išskyrus Klaipėdos miestą, išsamesni tyrimai, leidžiantys vertinti šios problemos mastą, nėra atlikti. Tuo tarpu Klaipėdos mieste surinkti duomenys parodė, jog kasmet dažniausiai ir masiškiausiai žūva smulkūs žvirbliniai paukščiai – įvairių rūšių zylės ir nykštukai. Daugiausiai atsirinkusių į stiklinius pastatų fasadus ar langus paukščių randama saulėtomis rugsėjo dienomis, t.y. intensyviausios paukščių migracijos metu. Todėl būtent dabar būtina pasirūpinti paukščių apsauga, pirmiausiai lipdukus su paukščių siluetais užklijuojant ant tonuotų ar veidrodinio atspindžio stiklų.

Klaipėdoje kiekvienų metų rudenį pavojingiausi pastatai paukščiams yra tie, kurių šiaurinėje ar vakarinėje pusėje auga medžiai. Paukščiui skrendant pietų ar pietryčių kryptimi kaip tik tokie medžiai ir atsispindi pastatų stikluose. Tačiau visi medžių apsupti pastatai, nesvarbu kurioje Lietuvos vietoje jie yra, ypač kurių stiklai padengti šviesą atspindinčiu paviršiumi, kelią pavojų greta besilaikantiems paukščiams.

Norint įvertinti bent apytikslius paukščių atsitrenkimų skaičius visoje šalyje, būtina sukaupti kiek įmanoma daugiau duomenų apie paukščių atsitrenkamų atvejus įvairiose Lietuvos vietose, kartu nustatant ir masiškiausio paukščių žuvimo vietas. Todėl Lietuvos ornitologų draugija, norėdama atkreipti visuomenės dėmesį bei siekdama sumažinti dėl atsitrenkimo į stiklus žūvančių paukščių skaičių, renka duomenis apie dėl atsitrenkimo į stiklus žuvusius ar sužeistus paukščius. Surinkus duomenis bus galima planuoti apsaugos priemones pavojingiausiose paukščiams vietose. Tačiau kiekvienas, kad ir pavienis atvejis, yra labai svarbus. Tik tinkamai įvertinę šią problemą galėsime ieškoti optimalių sprendimų, o geresnių rezultatų galima pasiekti su visuomenės pagalba. Todėl, jeigu aptikote paukščius atsitrenkusius į stiklus, prašome pranešti Lietuvos ornitologų draugijos sekretoriatui elektroniniu pašto adresu: lod@birdlife.lt arba telefono numeriu: 8(5) 2130498.

Pateikiant informaciją, reikalingi šie duomenys: data, laikas, vieta, paukščio rūšis (jeigu nustatyta), paukščio nuotrauka (esant galimybei), pranešėjo vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys: el.pašto adresas ar telefono numeris.

Viena iš priemonių gali būti naudojami paukščių siluetų lipdukai, kurie turi būti klijuojami tik iš lauko pusės (iš vidaus klijuojami yra visiškai neefektyvūs). Tarp klijuojamų lipdukų turi būti ne didesnis kaip 10 cm. tarpas.

Pridedame paukščio siluetą pdf. formatu ir apačioje jpg. Galite jį atsispausdinti.


Reti stebėjimai

2024-07-16
Emberiza calandra
2024-07-15
Ixobrychus minutus
2024-07-15
Anser albifrons
2024-07-13
Numenius phaeopus
2024-07-09
Ixobrychus minutus
2024-07-12
Motacilla citreola
2024-07-12
Ixobrychus minutus
2024-07-11
Falco vespertinus
2024-07-09
Charadrius hiaticula
2024-07-07
Emberiza calandra