birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Naujienos

Išsiųstas kreipimąsis eurokomisarams

Lietuvos aktyvios nevyriausybinės organizacijos išsiuntė bendrą kreipimąsi eurokomisarams - Virginijui Sinkevičiui, atsakingam už aplinkos, vandenynų ir žuvininkystės politiką, ir Janusz Wojciechowski, atsakingam už žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimus. Savo kreipimesi šalies aplinkosaugininkai akcentuoja pievų nykimo, tinkamos vandens telkinių apsaugos nuo galimos taršos, klimato kaitos ir kitas aplinkosaugines problemas, kylančias dėl vis intensyvėjančio Lietuvos žemės sektoriaus ir ilgametės žemės ūkio politikos. 

 

Nevyriausybinių aplinkosaugos organizacijų pozicija dėl ūkininkų protesto reikalavimų

Reaguodamos į ūkininkų protestus ir jų metu keliamus reikalavimus aplinkosauginės nevyriausybinės organizacijos šiuo raštu teikia savo poziciją.  Pilnavertiškai funkcionuojančios, neužterštos ir nenuskurdintos ekosistemos, jose tarpstanti biologinė įvairovė, švarus vanduo yra bendras mūsų visų viešasis gėris, todėl ieškant kompromiso tarp ūkininkų keliamų reikalavimų ir aplinkos apsaugos normų turi būti paisoma viešo intereso. Kompromisai turėtų būti daromi tik tuomet, kai numatomi sprendimai nedaro žalos gamtai, yra taikomi papildomi socialiniai saugikliai, užtikrinamas ekosistemų funkcionavimas bei apsauga nuo neigiamo poveikio.  


Kviečiame į viešąją akciją "Kompromisai – ne gamtos sąskaita"

Kviečiame į aplinkosaugininkų bei gamtininkų organizuojamą viešą akciją „Kompromisai – ne gamtos sąskaita”, kuri prasideda š. m. sausio 24 d. 12:00 val., adresu Vilniaus g. 17 (prie ES atstovybės Lietuvoje). Šia akcija siekiama atkreipti dėmesį į ydingai formuojamą žemės ūkio politiką, kurios pagrindas – netvarių ūkinkavimo praktikų rėmimas viešosiomis lėšomis, taip pat nepakankama parama darnoje su aplinka ūkininkaujantiems smulkiems ir vidutiniams ūkiams. 


LOD pozicija dėl žemės ūkio politikos (atnaujinta)

"Lietuvos paukščių būklė nebus gera kol dauguma ūkininkų, vykdydami savo kasdienines veiklas netaps sparnuočių draugais, o tai priklauso nuo būsimos žemės ūkio politikos, t.y. kokį ūkininkavimą rems valstybė. Jei mūsų politikai ir valdininkai tam nepritars, to pareikalauti gali visuomenė, tame tarpe ir atsakingai Lietuvos žemėje dirbantys ūkininkai". Šis pastebėjimas paremtas atsižvelgiant tiek į kaimo kraštovaizdyje perinčių paukščių poreikius, tiek į daugiau ar mažiau subalansuotai ir tvariai ūkininkaujančių smulkių ir vidutinių ūkininkų nuomonę.


LOD pozicija dėl žemės ūkio politikos

Stebėdami šiuo metu vykstančius debatus tarp atsakingų Lietuvos valdžios atstovų ir ūkininkų organizacijų, taip pat vykdomą žemės ūkio politiką, kurios iš esmės nežadama keisti ir nauju Europos Sąjungos (ES) finansavimo laikotarpiu, taip pat matydami dalies ūkininkų nenorą mažinti mus supančios gamtos niokojimo, kuris didžiausias ir sparčiausiai vyksta agrariniame Lietuvos kraštovaizdyje, būdami mūsų šalies gamtai neabejingais piliečiais, kuriuos vienija Lietuvos ornitologų draugija (LOD), nebegalime tylėti. Mūsų pozicija paremta ne emocijomis. Ji remiasi jau kelis dešimtmečius vykdomų mūsų tyrimų rezultatais, kurie rodo visą šį laikotarpį besitęsiantį ir kasmet spartėjantį gamtos nykimą kaimo kraštovaizdyje. Aiškias tendencijas rodo tyrimų rezultatai, o to priežastis jau daug metų mes stebime ir analizuojame kartu su užsienio kolegomis bei įvairių sričių specialistais. Visa tai suformavo aiškią mūsų poziciją, kuri kiek buvo įmanoma glausčiau išdėstyta žemiau.


Suskaičiuokime žiemojančius vandens paukščius ir 2024 m. žiemą

Lietuvos ornitologų draugijos organizuojamos žiemojančių vandens paukščių apskaitos Lietuvoje vykdomos kasmet nuo 2010 metų. Ne išimtis ir ši žiema.

Šiemet paukščius skaičiuosime sausio 12-14 dienomis.

Kasmet prie apskaitų prisijungia didelis paukščių stebėtojų būrys, apskaitose talkina rezervatų, nacionalinių, regioninių parkų direkcijos. Siekiant suskaičiuoti žiemojančius vandens paukščius kuo platesnėje šalies teritorijoje ir koordinuoti dalyvius prašome registruotis.

Surinkti duomenys siunčiami Wetlands International organizacijai, kuri apibendrina apskaitų duomenis tarptautiniu mastu.


Išleisti 2024 m. LIFEfarms for birds ir LIFE LWfG Climate projektų kalendoriai – draugijos narius kviečiame atsiimti

Lietuvos ornitologų draugija išleido du 2024 m. sieninius kalendorius LIFEfarms for birds ir LIFE LWfG Climate projektų tematika. LOD narius kviečiame atsiimti kalendorių nemokamai. Kalendoriai taip pat bus dalinami ir metinio LOD susirinkimo metu, kuris, numatoma, vyks pavasarį.

 

 


Ačiū Jums! Kokie 2023 metai buvo Lietuvos ornitologų draugijai ir kas laukia 2024 metais?

Norime pasidalinti su Jumis 2023 metų pasiekimais mūsų gamtosauginėse iniciatyvose. Šie metai buvo ypatingi ir išskirtiniai, todėl dėkojame kiekvienam Jūsų už palaikymą ir narystę!


Gražių švenčių!


Džiaugiamės įvertinimu: Lietuvos ornitologų draugija yra tarp 2023 metų TOP įmonių!
Džiaugiamės įvertinimu: Lietuvos ornitologų draugija yra tarp 2023 metų TOP įmonių! Tai – nominacija, kurią kasmet skiria autoritetingo įmonių registro Rekvizitai.lt ekspertai, pabrėždami įmonių patikimumo, stabilumo, skaidrumo reikšmę. Šios vertybės atspindimos griežtuose kriterijuose, pagal kuriuos ir teikiamas šis titulas – jis atitenka vos 6 % Lietuvos įmonių. LOD sekretoriatas dėkoja kolegoms, nariams ir kitiems LOD bendruomenės nariams Jūsų pastangos pelnė mūsų komandai šią nominaciją. 

Reti stebėjimai

2024-06-24
Hydroprogne caspia
2024-06-24
Emberiza calandra
2024-06-23
Acrocephalus dumetorum
2024-03-12
Ciconia ciconia
2024-06-23
Emberiza calandra
2024-06-23
Emberiza calandra
2024-06-23
Acrocephalus dumetorum
2024-01-27
Falco columbarius
2024-04-04
Phoenicurus phoenicurus
2024-04-18
Acrocephalus schoenobaenus