birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Įvyko Lietuvos ornitologų draugijos nariams skirtas informacinis renginys apie Saugomų rūšių informacinę sistemą

Šių metų kovo 21-22 dienomis Kaune vykusio Lietuvos ornitologų draugijos (LOD) Visuotinio narių susirinkimo metu LOD nariams buvo surengtas informacinis renginys apie Saugomų rūšių informacinę sistemą (SRIS) ir duomenų teikimo jai galimybes. Šio renginio dalyviams buvo pristatyti LOD vykdomo projekto „Duomenys apie saugomas rūšis - jų apsaugai“ tikslai ir siekiami rezultatai, draugijos nariai buvo pakviesti įsitraukti į šio projekto veiklą teikiant savo turimus duomenis SRIS. Viso šioje specialioje informacinėje sesijoje dalyvavo 41 LOD narys, kurių dalis jau dalyvauja projekto įgyvendinime, teikiant duomenis SRIS, todėl tai buvo ir puiki galimybė aptarti ir aktualius praktinius duomenų teikimo SRIS aspektus.

Renginyje dalyvavo LR Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento Saugomų teritorijų strategijos skyriaus vyr. specialistas Tomas Tukačiauskas, kuris supažindino su SRIS paskirtimi, struktūra, turiniu ir praktinio pritaikymo galimybėmis, daug dėmesio skyrė praktiniams duomenų teikimo klausimų aptarimui. Projekto vyr. biologas-ekspertas L. Raudonikis bei projekto administratorė J. Liaudanskytė išsamiai informavo apie LOD vykdomo projekto tikslus ir uždavinius, darbo organizavimo principus bei siekiamus rezultatus, akcentavo šio projekto svarbą praktinei saugomų rūšių ir joms svarbių buveinių apsaugai. Projekto biologas-ekspertas G. Riauba supažindino su LOD vykdomo projekto įgyvendinimo eiga ir artimiausiais darbais. Po pristatymų vyko diskusija ir aktualių, su duomenų teikimu SRIS susijusių, klausimų aptarimas. Susirinkimo dalyviams buvo išaiškinti reikalavimai teikiamų duomenų kokybei, aptarti praktiniai įsijungimo į projekto veiklą klausimai.

Vyr. specialistas Tomas Tukačiauskas. I. Šalaševičiaus nuotrauka

I. Šalaševičiaus nuotrauka.

Lietuvos ornitologų draugija nuo 2014 m. spalio mėnesio vykdo Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ finansuojamą projektą „Duomenys apie saugomas rūšis - jų apsaugai“ Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-002. Pagrindinis projekto tikslas -  istorinių ir išsklaidytai saugomų duomenų apie saugomų rūšių radavietes ir augavietes įvedimas į vieningą Saugomų rūšių informacinę sistemą - SRIS. Siekiant šio tikslo LOD yra įsipareigojusi iki 2015 m. pabaigos, LR Aplinkos ministerijos sukurtai ir palaikomai SRIS, pateikti ne mažiau kaip 12000 įrašų (anketų), kurių apie 25 proc. sudarys "istoriniai" duomenys – faktai apie iki 2000 metų stebėtų saugomų rūšių radimo vietas.

Renginio metu skaityti pranešimai:

„Duomenys apie saugomas rūšis –jų apsaugai“ (Lietuvos ornitologų draugija. Projekto ekspertas L. Raudonikis, projekto administratorė J. Liaudanskytė)

„Planuojami SRIS duomenų teikimo darbai, jų organizavimas, stebėtojai ir artimiausi planai“ (Lietuvos ornitologų draugija. Projekto biologas ekspertas –vyr. moderatorius G. Riauba)

„Saugomų rūšių informacinė sistema ir jos panaudojimo ga


Reti stebėjimai

2024-07-16
Emberiza calandra
2024-07-15
Ixobrychus minutus
2024-07-15
Anser albifrons
2024-07-13
Numenius phaeopus
2024-07-09
Ixobrychus minutus
2024-07-12
Motacilla citreola
2024-07-12
Ixobrychus minutus
2024-07-11
Falco vespertinus
2024-07-09
Charadrius hiaticula
2024-07-07
Emberiza calandra