birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Išsiųstas kreipimąsis eurokomisarams

Lietuvos aktyvios nevyriausybinės organizacijos išsiuntė bendrą kreipimąsi eurokomisarams - Virginijui Sinkevičiui, atsakingam už aplinkos, vandenynų ir žuvininkystės politiką, ir Janusz Wojciechowski, atsakingam už žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimus. Savo kreipimesi šalies aplinkosaugininkai akcentuoja pievų nykimo, tinkamos vandens telkinių apsaugos nuo galimos taršos, klimato kaitos ir kitas aplinkosaugines problemas, kylančias dėl vis intensyvėjančio Lietuvos žemės sektoriaus ir ilgametės žemės ūkio politikos. Reaguodami į Lietuvos ūkininkų protestus ir jų reikalavimus, Lietuvos aplinkosauginės nevyriausybinės organizacijos išreiškė savo poziciją, prašydami eurokomisarų ginti gamtos vertybes, taip pat visuomenės interesą turėti sveiką ir saugią aplinką. Aplinkosaugos organizacijos išreiškė susirūpinimą jog bandant rasti kompromisą dėl kai kurių Lietuvos ūkininkų bendruomenių iškeltų reikalavimų, nebūtų pamirštas visuomenės interesas aplinkos apsaugos ir klimato kaitos klausimais. Visas kreipimosi tekstas anglų kalba čia.


Reti stebėjimai

2024-07-16
Emberiza calandra
2024-07-15
Ixobrychus minutus
2024-07-15
Anser albifrons
2024-07-13
Numenius phaeopus
2024-07-09
Ixobrychus minutus
2024-07-12
Motacilla citreola
2024-07-12
Ixobrychus minutus
2024-07-11
Falco vespertinus
2024-07-09
Charadrius hiaticula
2024-07-07
Emberiza calandra