birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Institucijų gebėjimų stiprinimas įgyvendinant tarptautines konvencijas Lietuvos žemės ūkio kraštovaizdyje

"INSTITUCIJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS ĮGYVENDINANT TARPTAUTINES KONVENCIJAS LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO KRAŠTOVAIZDYJE (2004-LT0071-IP-2NOR)" (Projektą finansuoja Norvegija pagal Norvegijos finansinį mechanizmą. Projektą bendrai finansuoja Lietuva)
Projekto trukmė: 2009 m. liepa - 2011 m. vasaris.
Bendras projekto biudžetas: 1 319 635 Lt.
Projekto partneriai: Baltijos aplinkos forumas (BEF), Lietuvos ornitologų draugija (LOD).

2009 metais visuomeninės organizacijos Baltijos aplinkos forumas ir Lietuvos ornitologų draugija pradėjo įgyvendinti Norvegijos pagal Norvegijos finansinį mechanizmą ir bendrai Lietuvos finansuojamą projektą „Institucijų gebėjimų stiprinimas įgyvendinant tarptautines konvencijas Lietuvos žemės ūkio kraštovaizdyje" (Nr. 2004-LT0071-IP-2NOR).
Projekto veiklos yra nukreiptos įgyvendinti priemones, kurios skatintų atsakingą, aplinkai palankų, ūkininkavimą, siekiant apsaugoti Europoje nykstančias paukščių rūšis: stulgį, meldinę nendrinukę ir griežlę. Projekto metu bus parengta ne tik ūkininkų konsultantams skirta metodinė medžiaga, mokslininkų inventorizuojamos stulgio buveinės, bet ir bus suteikta parama ūkininkams, turintiems ilgalaikių ketinimų vykdyti atsakingą ūkininkavimą.

Projekto metu bus vykdomi mokymai, skirti konsultantų kvalifikacijos kėlimui, bei išleista mokymus papildanti knyga ir nuotoliniai mokymai DVD formate. Tai padės kelti ūkininkų konsultavimo paslaugų lygį ir palengvinti agrarinių aplinkosaugos priemonių taikymą taip jas populiarinant tarp ūkininkų. Taip pat projekto metu bus įrengiami demonstraciniai ūkiai. Jau dabar yra ieškoma tam tinkamų ūkių, kurių teritorijose gyvena ar anksčiau gyveno retos agrarinio kraštovaizdžio rūšys - stulgys, griežlė ir meldinė nendrinukė. Šiuose ūkiuose projekto lėšomis bus vykdomi restauraciniai darbai (krūmynų šalinimas, šienavimas), kuriais bus siekiama atkurti tinkamas sąlygas gyventi šioms rūšims. Po restauracijos ūkininkai bus skatinami įregistruoti savo ūkį agrarinės aplinkosaugos priemonių vykdymui ir taip gauti papildomą finansavimą. Kaip dar viena projekto veikla yra numatytas mokslinės medžiagos rinkimas – bus vykdoma į Lietuvos raudonąją knygą įrašytam stulgiui tinkamų buveinių inventorizacija, o jos metu įgyta patirtimi bus pasidalinta tarptautinėje konferencijoje. Norintiems labiau pažinti tris tikslines projekto paukščių rūšis bus išleistos trys brošiūros. Dar viena brošiūra supažindins su demonstraciniais ūkiais, o juose įrengti informaciniai stendai leis visiems norintiems sužinoti daugiau apie agrarinę aplinkosaugą bei naudą gamtai. 

Išsamiau: www.agroaplinkosauga.lt 


Reti stebėjimai

2024-06-24
Hydroprogne caspia
2024-06-24
Emberiza calandra
2024-06-23
Acrocephalus dumetorum
2024-03-12
Ciconia ciconia
2024-06-23
Emberiza calandra
2024-06-23
Emberiza calandra
2024-06-23
Acrocephalus dumetorum
2024-01-27
Falco columbarius
2024-04-04
Phoenicurus phoenicurus
2024-04-18
Acrocephalus schoenobaenus