birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Inkilų ir lesyklų muziejai paukščiams ir vilniečiams!

„Inkilų ir lesyklų muziejai paukščiams ir vilniečiams!” – tai gamta besidominčiai visuomenei skirtas aplinkosauginio švietimo projektas, skirtas vilniečiams ir siekiantis skatinti Vilniaus miesto gyventojus aktyviai rūpintis paukščių globa svarbiausiais jų gyvenimo ciklais – perėjimo metu ir žiemos sezonu. Projektas siekia skatinti vilniečius domėtis paukščiais, supažindinti su Vilniaus mieste gyvenančiais sparnuočiais, sudaryti palankesnes jų gyvenimo sąlygas Vilniaus mieste ir rūpintis jų globa. Vilniaus mieste labai trūksta natūralių uoksų paukščiams perėti. Šiai problemai išspręsti Tarptautinė paukščių organizacija BirdLife International rekomenduoja kelti inkilus miestų žaliosiose erdvėse, kas yra daroma Vakarų Europos šalyse

Skatindami piliečių aktyvumą LOD draugija planuoja iškelti inkilus Vilniaus miesto lankomiausiose viešose žaliosiose erdvėse (Lukiškių, V. Kudirkos aikštėse, Užupio rajone, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje ir Sereikiškių parke). Viso planuojama iškelti 120 inkilų. Taip pat planuojama įrengti tris stacionarias lesyklas viešose vietose (Lukiškių aikštėje, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje bei Užupyje). Prie lesyklų bus pritvirtintos informacinėss lentelės su interaktyviomis nuorodomis (QR kodai) į LOD svetainę, kurioje bus plačiau ir detaliau aprašoma kuo galima ir reikia lesinti paukščius. Minėtų nuorodų pagalba išmaniuoju mobiliuoju telefonu bus pasiekiama LOD portale www.birdlife.lt sukurta internetinė projekto rubrika „Pasirūpink paukščiais“. 

Šioje internetinėje rubrikoje bus talpinama visa aktuali informacija apie inkilus, juose perinčius paukščius, lesyklų tipus, lesinimui naudojamus produktus. Pateikta informacija ką daryti ir kur kreiptis radus paukščių jauniklį ar sužeistą paukštį. Pateikta filmuota vaizdinė medžiaga kaip pasigaminti paukščiui tinkamą inkilą, kaip pasigaminti lesyklėlę. 
Projekto veiklos bus viešinamos įvairiose žiniasklaidos priemonėse – laikraščiuose, radijuje. Planuojama parengti ir išleisti informacinę medžiagą (bukletus/lankstinukus) apie paukščių globą žiemą, inkilų gamybą ir išplatinti Vilniaus m. sav. gyventojams. 

Lietuvos ornitologų draugija jau pradėjo edukacinį paskaitų ciklą „Paukščių globa Vilniaus mieste – galimybės ir būtinybė“. Lankytasi Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje. Netoli Vingio parko įsikūrusioje mokykloje Lietuvos ornitologų draugijos narys Gediminas Petkus skaitė paskaitą: „Įprastų Vilniaus miesto parkų paukščių globa ir apsauga“. Mokiniai susipažino su įprastais Vilniaus miesto parkų paukščiais, įdomiais sparnuočių elgsenos faktais. Ornitologas papasakojo kuo galima padėti paukščiams žiemą, ką daryti ir kur kreiptis radus sužeistą paukštį, ar paukščių jauniklį.

Paskaitos Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje. Vilmos Gudynienės nuotraukos

2013 m. lapkričio 27 d. Lietuvos ornitologų draugija lankėsi lopšelyje darželyje – Gintarėlis. Gediminas Petkus skaitė mažiesiems paskaitėlę  „Likę žiemoti“. Vaikai susipažino su žiemojančiais paukščiais, kurie lankosi lesyklose. Papasakota kaip pasigaminti lesyklėlę iš antrinių žaliavų (plastikinių butelių, sulčių pakuočių), papasakota kokiu lesalu galima lesinti paukščius. Po paskaitėlės, buvo surengta trumpa išvyka stebėti žiekojančių paukščių darželio teritorijoje. Kadangi lopšelis darželis įsikūręs šalia Jomanto parko, tai ir paukščių netrūko. Vaikai „gyvai“ susipažino su karklažvirbliais, didžiosiomis, mėlynosiomis zylėmis, juodagalvėmis sniegenomis, didžiuoju marguoju geniu, šarkomis, pilkosiomis varnomis. Teleskopo pagalba grožėjosi kėkštais. 

Paskaita- pamokėlė Vilniaus miesto lopšelyje - darželyje „Gintarėlis“


Reti stebėjimai

2024-06-24
Hydroprogne caspia
2024-06-24
Emberiza calandra
2024-06-23
Acrocephalus dumetorum
2024-03-12
Ciconia ciconia
2024-06-23
Emberiza calandra
2024-06-23
Emberiza calandra
2024-06-23
Acrocephalus dumetorum
2024-01-27
Falco columbarius
2024-04-04
Phoenicurus phoenicurus
2024-04-18
Acrocephalus schoenobaenus