birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Į laukus – paskui mažąsias žąsis (4)

Įsibėgėjus pavasariui, jau antrąjį sezoną septynių ornitologų komanda leidžiasi ieškoti mažųjų žąsų (Anser erythropus) Nemuno deltos, Senrusnės ir Sennemunės ežerų bei Žuvinto apylinkėse. Mažoji žąsis – rečiausia Europoje perinti žąsis, kurios Fenoskandinavijos populiacija tesiekia 30–35 perinčias poras, iš viso tik apie 90–110 individų. 

Pavasario migracijos metu, skrisdamos iš žiemoviečių Graikijoje į perimvietes Skandinavijos šalių šiaurėje, šios žąsys stabteli keliose vietose: Hortobadžio nacionaliniame parke Vengrijoje, Biebžos nacionaliniame parke kaimyninėje Lenkijoje ir tęsia savo kelionę į šiaurę per Lietuvą.

Pernai mažosios žąsys stebėtos Nemuno deltos ir Žuvinto regionuose, kur sustojo pakeliui į šiaurę. Šios žąsys dažniausiai stebėtos natūraliose pievose prie Sausgalvių, Šyšgirių, Mingės ir Stankiškių gyvenviečių. Iš viso per apskaitas užfiksuota mažiausiai 18 skirtingų individų, 14 iš jų – Nemuno deltoje, 4 – Žuvinto regione. 

Natūralios pievos itin svarbios šiai žąsų rūšiai: įdomu tai, kad beveik visi pernai Lietuvoje stebėti individai aptikti užliejamose arba sausose pievose. Žiemkenčiuose buvo stebėtas tik vienas individas. Šių žąsų aptikimo vietos sutampa su Lietuvos ornitologų draugijos (LOD) įgyvendinamu Life projektu „Mažosios žąsies svarbiausių teritorijų tinklo apsauga prisitaikant prie klimato kaitos“, kurio metu tvarkomos teritorijos prie Sausgalvių, Šyšos polderyje Šilutės rajone. 

2021 metais pirmosios mažosios žąsys Lietuvoje buvo pastebėtos kovo 19 dieną, o paskutinis stebėjimas vyko gegužės 7 dieną. Šiemet pirmasis paukštis baltakakčių ir tundrinių žąsų būryje stebėtas Žuvinte jau kovo 11 d. Stebėtojai su nekantrumu laukia, kol iš žiemoviečių pajudės pagrindinis Fenoskandinavijos populiacijos būrys kartu su “ponu Žydriumi” (Mr. Blue) - kol kas žąsys tebesilaiko Kerkini ežero apylinkėse, Graikijoje. 

Šį 5 metų trukmės projektą LOD įgyvendina kartu su partneriais iš penkių Europos valstybių. Projektu siekiama prisidėti prie mažųjų žąsų išsaugojimo ir Fenoskandinavijos populiacijos atkūrimo, sudarant palankesnes migracijos sąlygas šioms žąsims. Svarbiose šiai rūšiai Lietuvos teritorijose – Nemuno deltoje bei Senrusnės ir Sennemunės ežerų PAST – 2021 metų pabaigoje pradėti pievų buveinių atkūrimo darbai, kurie truks porą sezonų. 

     

 
Mažoji žąsis Rusnės saloje prie Vorusnės 2021-03-29 (V. Eigirdo nuotr.)
 
 
Žąsų stebėjimas 2021 m. (I. Junevičienės nuotr.)

Reti stebėjimai

2023-09-29
Carpodacus erythrinus
2023-10-02
**NAUJA RUŠIS/NEW SPECIES**
2023-10-01
Tadorna tadorna
2023-10-02
Actitis hypoleucos
2023-10-01
Cuculus canorus
2023-10-01
Circus macrourus
2023-10-01
Stercorarius parasiticus
2023-09-30
Ciconia ciconia
2023-09-29
Ciconia ciconia
2023-09-30
Stercorarius longicaudus LOFK