birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Džiaugiamės sėkmingu projekto „LIFE Farms for Birds“ pristatymu

Džiaugiamės sėkmingu projekto „LIFE Farms for Birds“ pristatymu. Jo metu projekto partneriai – Lietuvos ornitologų draugija, Lietuvos aplinkosauginių ūkių asociacija (LAŪA), Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija – supažindino su atliktais pirmų projekto metų darbais. Per palyginti trumpą laiką buvo įkurtas demonstracinis ūkis ir užbaigti numatyti gamtotvarkos darbai Aukštaitijos nacionaliniame parke bei Svylos upės slėnyje. Šių darbų dėka buvo atkurtos pievų buveinės griežlėms, pievose perintiems tilvikams ir kitiems saugomiems paukščiams. LAŪA jau įsigijo 80 galvijų bandą mobilaus ganymo iniciatyvai. Siekiant ją įgyvendinti, jau beveik užbaigtas ganyklų įrengimas, ir jau šiais metais čia įsikurs atvežti gyvuliai.

Tačiau besidžiaugiant pasiektais rezultatais, taip pat tenka konstatuoti, jog šiuo metu ūkininkams nėra patrauklu laikyti galvijus. Tam numatyta parama nėra pakankama, kad paskatintų juos steigti gyvulininkystės ūkius, ypač juos ganant natūraliose pievose.

Esame dėkingi visoms organizacijoms ir institucijoms, kurios atsiliepė į mūsų kvietimą. Susitikimo metu apie projekto aktualijas diskutuota su LR aplinkos ministerijos, LR žemės ūkio ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovais. Užmegztus kontaktus matome kaip puikią kelio pradžią toliau bendradarbiaujant ties tvaraus ūkininkavimo, draugiško nykstantiems pievų paukščiams ir visai biologinei įvairovei, plėtra. Tikime, kad mūsų bendros pastangos toliau neš naudą gamtai ir visuomenei. 

Lietuvos ornitologų draugijos pranešimas - 2024 02 08 

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija pranešimas - 2024 02 08

Lietuvos aplinkosauginių ūkių asociacija pranešimas - 2024 02 08


Reti stebėjimai

2024-03-03
Phoenicurus ochruros
2024-03-02
Columba oenas
2024-02-25
Cygnus columbianus
2024-03-01
Scolopax rusticola
2024-02-24
Pluvialis apricaria
2024-02-24
Cygnus columbianus
2024-02-24
Anser brachyrhynchus
2024-03-01
Turdus viscivorus
2024-02-25
Vanellus vanellus
2024-02-29
Columba palumbus