birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Ačiū Jums! Kokie 2023 metai buvo Lietuvos ornitologų draugijai ir kas laukia 2024 metais?

Mieli draugijos nariai,

Norime pasidalinti su Jumis 2023 metų pasiekimais mūsų gamtosauginėse iniciatyvose. Šie metai buvo ypatingi ir išskirtiniai, todėl dėkojame kiekvienam Jūsų už palaikymą ir narystę!

Dalyvavimas formuojant gamtosauginę politiką:

Dalyvavome daugiau nei 50 posėdžių Aplinkos ministerijoje sprendžiant gamtosauginius klausimus. Daugiausia jų buvo specialiai AM suburtoje specialistų darbo grupėje, rengiant Paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) apsaugos tikslus. Tai ypač svarbus darbas, kadangi remiantis parengtais apsaugos tikslais ateityje bus planuojama bei įgyvendinama saugomų rūšių apsauga šiose teritorijose. Galime pasidžiaugti, jog darbo grupė, kurioje LOD kartu su draugijos nariais, dirbančiais kitose institucijose, atstovavo Liutauras Raudonikis, parengti daugiau nei 70 PAST apsaugos tikslai ir jie pateikti Aplinkos ministrui jų tvirtinimui.  

Dar vienas AM suburtos darbo grupės svarbus darbas – Rekomendacijų dėl vėjo energijos parkų galimo poveikio paukščiams ir šikšnosparniams reikšmingumo bei tyrimų ir monitoringo užbaigimas – jas metų pabaigoje patvirtino Aplinkos ministras.

LOD atstovas Liutauras Raudonikis dalyvavo viešuose žemės ūkio, miškų bei žuvininkystės politikos svarstymuose, taip pat, kaip NVO atstovas, Miškų konsultacinėje Taryboje, didžiausią dėmesį skiriant Saugomų teritorijų bei Miškų įstatymų pakeitimų aptarimams.

2023 metais LOD sekretoriatas teikė pastabas daugiau nei 20-čia rengiamų teisės aktų.

Projektų vykdymas:

Užbaigėme projektą „Svencelės pelkės apsaugos būklės gerinimas“

  • parengtas ir suderintas Svencelės pelkės supaprastintas hidrologinio režimo atkūrimo projektas;
  • pašalinta sumedėjusi augalija 150 ha plote, paliekant tipingas pelkinių formų paprastosios pušies medelius ir medžius;
  • patvenkti aukštapelkę sausinantys grioviai, įrengiant 11 įvairios konstrukcijos vandenį sutaikančių užtvarų;
  • rekonstruotas apie 1,5 km ilgio šiaurinis pylimas.

Šių darbų dėka, jau pirmą rudenį stebėtas akivaizdus pelkės hidrologinės būklės pagerėjimas apie ką pagirtinai atsiliepė atvykę užsienio ekspertai.

2023 metų pabaigoje buvo užbaigtas upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugai skirtas projektą „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“ LIFE17 NAT/LT/000545. 

Atlikta be galo daug darbų su kuriais kviečiame susipažinti pridedamojoje ataskaitoje. Projekto svetainė www.lifeterns.lt

Kartu su užsienio partneriais taip pat buvo aktyviai vykdomas tarptautinis projektas „Mažosios žąsies svarbiausių teritorijų tinklo apsauga prisitaikant prie klimato kaitos” (angl. Providing a climate resilient network of critical sites for the Lesser White-fronted Goose in Europe) LIFE LWfG CLIMATE, Nr. LIFE19 NAT/LT/000898. Rusnėje suorganizuotas svarbus ir produktyvus susitikimas su Lietuvos suinteresuotomis institucijomis ir ūkininkais, skirtas žąsų daromos žalos žemės ūkiui aptarimui „Ūkininkavimas santarvėje su žąsimis“. Jo metu klausytojai buvo supažindinti su projekto inicijuotų ir VDU mokslininkų atliktų praktinių tyrimų rezultatais. Diskusijų metu aptarėme, kaip suderinti ūkininkavimą ir deramą migruojančių paukščių apsaugą, aptartas galimas žalos ūkininkams kompensavimo mechanizmas. Projekto svetainė https://www.birdlife.lt/mazojizasis

Šiais metais įsibėgėjo 2022 metais su partneriais – Aukštaitijos NP direkcija ir Lietuvos aplinkosauginių ūkių asociacija, pradėtas Europos Sąjungos LIFE programos finansuojamas projektas „Šlapių pievų ir žemapelkių pritaikymas tvariam ūkininkavimui, siekiant užtikrinti ilgalaikę griežlės ir nykstančių tilvikų apsaugą“, LIFE21-NAT-LT- „LIFEfarms for birds“. Jau įkurtas pirmas projekte numatytas mėsinių galvijų ūkis Pagilutės telmologinio draustinio pievose ties Kūrinių k. Švenčionių r. (Vakarinės Aukštaitijos NP dalies PAST), įrengti mobilaus ganymo aptvarai Svylos upės slėnio PAST, taip pat Biržijos užliejamose pievose, šalia Ginučių ąžuolyno (Aukštaitijos NP), bei Nemuno deltos Tulkaragės polderio dalyje. Taip pat parengtas hidrologinio režimo sureguliavimo techninis projektas Kretuono paežerės pievose.

Buvo planuojami nauji projektai:

2023 metais, kartu su užsienio partneriais iš Suomijos, Estijos, Lenkijos ir Olandijos parengta projekto, skirto ypač nykstančių tilvikų – didžiosios kuolingos, paprastojo griciuko ir raudonkojo tuliko apsaugai jų migracijų kelyje, paraiška ir pateikta ES programai.

Taip pat su AM specialistais ir Kauno zoologijos sodu inicijuotas projektas, skirtas žalvarnių apsaugai, kurio planavimo darbai šiuo metu dar vyksta. Per ateinančius penkerius metus numatomos ne tik laisvėje išlikusių paukščių apsaugos bei tiriamosios veiklos, bet ir žalvarnių veisimas nelaisvėje, juos išleidžiant į buvusias gyvenamąsias vietas, pirmiausiai Dzūkijos regione.

Savanoriavimas: LOD turi daugiau nei 20 savanorių: kurie kelia dirbtinius lizdus plėšriesiems paukščiams ir juodiesiems  gandrams, kelia inkilus ne tik smulkiems paukščiams, bet ir žalvarniams, didiesiems dančiasnapiams, klykuolėms. Jie taip pat stebi įrengtose lizdavietėse įsikuriančius paukščius.Turime savanorių, kurie prižiūri stacionarias lesyklas, lesindami smulkiuosius paukščius. Taip pat turime savanorių, kurie dirba Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje, Nacionalinių parkų direkcijose. 

LOD nariai: Mūsų bendruomenė auga, Jūs esate mūsų pasididžiavimas ir tikrieji organizacijos ambasadoriai. 2022 m. mūsų buvo 170. Pernai 2023 metais užaugome jau iki rekordinio skaičiaus 262 narių. Jūs skleidžiate plačią žinią apie draugijos iniciatyvas. Tikimės, kad ir šiais naujaisiais 2024 metais mus palaikysite ir būsite kartu.

Dalyvavimas renginiuose: Draugijos atstovai aktyviai dalyvavo gamtosauginiuose renginiuose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje dalindamiesi patirtimi ir gaunantys naujų idėjų bei įkvėpimo iš užsienio partnerių. Visuomenei organizavome tradicinius renginius kaip Žalia varna, „Paukščių stebėtojų ralis Kuršių marios 2023 m.“, „Rudeninės paukščių palydos“, „Kalėdinis paukščių stebėjimo maratonas“, „Žiemojančių vandens paukščių apskaitos“ ir kt.  

Mes matomi:

LOD darbuotojai, nariai aktyviai atstovauja draugiją žiniasklaidoje. Parengta kartu su žurnalistais daug straipsnių delfi, 15 min., lrytas portaluose. Dalyvavome LRT, LNK, TV3 laidose.

LOD facebook grupė pasiekė daugiau nei 30,5 tūkst. žmonių. Šioje grupėje aktyviai žmonės domisi paukščiais, o jiems padeda LOD savanoriai, kurie administruoja, prižiūri šia grupę. LOD facebook puslapis turi daugiau nei 6 tūkst. stebėtojų. Turime Klubas250 svetainę ir FB puslapį. Taip pat organizacija turi savo youtube kanalą, kuris taip pat randa savo žiūrovus - prenumeratorius.

Greitu metu jus pakviesime tik į nariams skirtą privačią FB grupę kur dalinsimės renginių, seminarų, susitikimų informacija.

LOD svetaine www.birdlife.lt naudojasi ne tik nariai, informacija pasiekiama visuomenei ir žiniasklaidai. Svetainės elektroninėje parduotuvėje galima rasti aktualiausius leidinius paukščių tematika ir suvenyrinius ženkliukus.

LOD leidžia žurnalą „Paukščiai“, kuriame dalinasi aktualia informacija ne tik ornitologams ar paukščių stebėtojams, bet ir kitoms aplinkosauginėms organizacijoms. Ačiū savanoriams, kurie labai prisideda, kad žurnalas būtų ir pasiektų skaitytojus. Ačiū 39 žmonėms, kurie metų pabaigoje specialiai žurnalui skyrė net 733,88 eurų paramą būsimiems leidiniams 2024 m.

Ačiū kiekvienam už Jūsų gražų indėlį. Ateityje kartu kilsime naujiems iššūkiams ir tęsime mūsų bendrą misiją - saugoti ir gerbti mūsų aplinką, ypatingai paukščius!

Gražių metų visiems!

LOD sekretoriatas


Reti stebėjimai

2024-06-24
Hydroprogne caspia
2024-06-24
Emberiza calandra
2024-06-23
Acrocephalus dumetorum
2024-03-12
Ciconia ciconia
2024-06-23
Emberiza calandra
2024-06-23
Emberiza calandra
2024-06-23
Acrocephalus dumetorum
2024-01-27
Falco columbarius
2024-04-04
Phoenicurus phoenicurus
2024-04-18
Acrocephalus schoenobaenus