Vasara – tai dar ne stebėjimų pabaiga

Lietuvos perinčių paukščių atlaso darbai vis dar vyksta. Mūsų visų pastangų dėka vis daugiau kvadratų nusidažo žalia spalva, įrašų sparčiai daugėja. Naujausią atlaso informaciją galite pamatyti

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=40a495e277044ab0af50fd818cdaf78b&extent=19.3953,53.7686,28.716,56.3797.

Stebėjimo sezonas dar nesibaigė, darbus dar galime tęsti, nes kai kurių rūšių paukščiai vis dar peri, o kiti, vėlyvieji, dar maitina jauniklius. Stebėtojų, kurie vykdė įprastų agrarinio kraštovaizdžio paukščių apskaitas, prašome savo surinktais duomenimis papildyti ir atlasą - šie duomenys labai vertingi.

 Netikėtai šaltas pavasaris išmušė iš vėžių ornitologus, bet turbūt ne paukščius – jau visur pasklido šiųmetis jaunimas. Su atšilimu įsibėgėja ir vasara. Ar kas matė juodąjį peslį, 2020 metų paukštį? Iki birželio peslys buvo sunkiau pastebimas, nes vienas iš poros narių perėjo ir tikimybė jį pamatyti buvo sumažėjusi perpus. Dabar skylant jaunikliams ir jiems augant, suaugę pesliai bus dažniau stebimi medžiojantys paežerėse, pievose. Dažnai stebimas tikrinantis judrių kelių atkarpas, kur ieško automobilių nutrenktų gyvūnų. Artimiausiomis dienomis į medžioklės plotus išskris ir kiti plėšrieji paukščiai: vapsvaėdis, pievinė lingė, mažasis erelis rėksnys, žuvininkas.

Žuvininkas. Arūno Čerkausko nuotrauka

Kadangi dar renkami duomenys ir perinčių paukščių atlasui, tai bestebėdami peslius nepamirškite registruoti vis dar giedančių žiogelių, sodinių nendrinukių, raibųjų devynbalsių, šiaurinių pečialindų. Taip pat dar peri sketsakaliai, visų rūšių žuvėdros, galima išgirsti amsint ir slapuką mažąjį baublį. Nepraleiskit progos pasidžiaugti paskutinėmis paukščių giesmėmis, nes jos neužilgo visai nutils.

Smagios visiems vasaros ir gerų stebėjimų!


Reti stebėjimai

2020-07-02
Emberiza calandra
2020-07-04
Emberiza calandra
2020-07-02
Ixobrychus minutus
2020-07-02
Lanius excubitor
2020-07-03
Galerida cristata LOFK
2020-07-02
Asio flammeus
2020-07-02
Ixobrychus minutus
2020-07-02
Circus cyaneus
2020-06-28
Emberiza calandra
2020-06-26
Iduna caligata LOFK