Užbaigti Nemuno kilpų regioninio parko Nemuno salos ties Pelėšiškėmis tvarkymo darbai

2018-2022 metų LIFE finansuojamame projekte "Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje" byvo numatyta 2019 metais sutvarkyti Nemuno salą esančią Nemuno kilpų regioniniame parke mažųjų žuvėdrų išsaugojimui įsteigtoje „Natura 2000“ teritorijoje „Nemunas tarp Pelėšiškių ir Balbieriškio“. Šioje teritorijoje dėl visiško Nemuno salų užaugimo nebeliko tinkamų perimviečių ir jau neaptinkamos sėkmingai perinčios žuvėdros, kadangi mažųjų žuvėdrų perimvietėms reikalingos atviros smėlingos salos.

Siekiant atkurti paukščių apsaugai išskirtoje teritorijoje išnykusią mažųjų žuvėdrų populiaciją buvo numatyta sutvarkyti salą kurioje anksčiau buvo stabiliausios ir ilgalaikės mažųjų žuvėdrų bei kitų vandens paukščių perimvietės. Tam, kad sala kuo ilgesnį laikotarpį neužaugtų žoline ir sumedėjusia augalija bei vengiant kasmetinių salos priežiūros darbų buvo numatyta visą 0,2 ha ploto salą pašalinus augaliją uždengti geotekstile ir užpilti smėlio-žvyro mišiniu. Įprastai atviros Nemuno salos su derlinga sąnašine danga pilnai apauga tankia augalija per 1-2 metus ir tampa nebetinkamos žuvėdrų veismuisi, todėl reikalauja kasmetinių augalijos šalinimo darbų. Tikimasi kad Pelėšiškių saloje pritaikytų naujų tvarkymo priemonių dėka ši vertinga žuvėdrų veisimosi vieta nebus reikli priežiūrai ženkliai ilgiau nei taikant įprastines augalijos šalinimo priemones.

Šių metų lapkričio mėnesį samdyto, daugiametę patirtį vandens telkinių tvarkyme turinčio, darbų vykdytojo UAB „Hidrum“ dėka buvo sėkmingai užbaigti Pelėšiškių salos tvarkymo darbai ir visiškai atvira, padengta smėliu bei žvyru mažųjų žuvėdrų bei kitų vandens paukščių veisimosi vieta lauks pavasarį sugrįžtančių paukščių. Tai turėtų sugrąžinti šioje teritorijoje išnykusią mažųjų žuvėdrų populiaciją.

Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos archyvas.

Darbai vykdyti įgyvendinant LIFE programos finansuojamą žuvėdrų apsaugai skirtą projektą „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“, Nr. LIFE17 NAT/LT/000545.

Kviečiame naujienas skaityti projekto svetainėje: www.lifeterns.lt


Reti stebėjimai

2020-07-07
Circus cyaneus
2020-07-07
Ixobrychus minutus
2020-07-03
Microcarbo pygmeus LOFK
2020-07-06
Acrocephalus dumetorum
2020-07-05
Acrocephalus dumetorum
2020-07-02
Emberiza calandra
2020-07-04
Emberiza calandra
2020-07-02
Ixobrychus minutus
2020-07-03
Galerida cristata LOFK
2020-07-02
Asio flammeus