Birdlife biuro Europai ir Centrinei Azijai atstovai lankėsi Lietuvoje

Š.m. liepos 24-26 dienomis Lietuvoje lankėsi tarptautinės paukščių apsaugos organizacijos – Birdlife International, Europos ir Centrinės Azijos biuro atstovai.  Nuo 1994 m. Lietuvos ornitologų draugija Lietuvoje atstovauja Birdlife International asocijuoto partnerio teisėmis, aktyviai prisideda prie Birdlife organizuojamų iniciatyvų bei politikos formavimo. Šio vizito tikslas – įvertinti LOD pajėgumus, kad vėliau svarstyti galimybę tapti tikruoju Birdlife International nariu. Lietuvoje lankėsi Birdlife biuro Europai ir Centrinei Azijai Politikos skyriaus vadovas Ariel Brunner, taip pat Vengrijos ornitologų ir gamtos apsaugos draugijos direktorius bei šio BirdLife padalinio Tarybos narys Gergo Halmos. Šio apsilankymo metu jie susitiko su LOD sekretoriato darbuotojais, Tarybos nariais Arūnu Čerkausku ir Žydrūnu Preikša, Aplinkos ministerijos, Lietuvos gamtos fondo atstovais. Jie taip pat lankėsi Aukštaitijos regione, kur susitiko su vietos ūkininkais, Birvėtos tvenkinių žuvininkystės ūkio savininkais ir Aukštaitijos nacionalinio parko darbuotojais, aplankė Kretuono apylinkėse LOD vykdytų gamtosauginių projektų vietas, jų tolimesnio tvarkymo perspektyvas ir draugijos indėlį siekiant jų efektyvios apsaugos. Svečiai kartu su LOD direktoriumi taip pat aplankė Baltosios Vokės šlapžemių paukščių apsaugai svarbią teritoriją, Paluknio pievų paukščiams svarbią teritoriją. Šios išvykos metu aptartos šių vietų paukščių apsaugos problematika bei LOD pastangos ieškant jų sprendimo būdų. Apsilankymo pabaigoje svečiai paminėjo, jog kelionė buvo labai naudinga ir leido jiems daugiau sužinoti apie LOD veiklą, bendras gamtosaugines  bei paukščių apsaugos aktualijas Lietuvoje, galiausiai, pamatyti mūsų šalies gamtinę aplinką, kuri jiems pasirodė įdomi ir turtinga.
Birdlife atstovai, remiantis apsilankymo metu surinkta informacija, įvertins LOD perspektyvas tapti tikruoju jų partneriu iki Visuotinio Birdlife partnerių susitikimo, kuris vyks š.m. rugsėjo 27-28 d. Belgijoje. 

Svečiai lankėsi Kretuone

Paukščių apsaugos priemonės ant aukštos įtampos laidų šalia Kretuono ežero

Svečiai aptarė gamtotvarkos perspektyvas Lietuvoje 

Diskusijoje dalyvavo LOD Tarybos narys Žydrūnas Preikša 


Reti stebėjimai

2018-12-18
Falco peregrinus
2018-12-18
Turdus iliacus
2018-12-18
Sturnus vulgaris
2018-12-18
Columba oenas
2018-12-16
Turdus iliacus
2018-12-17
Cinclus cinclus
2018-12-17
Sturnus vulgaris
2018-12-17
Sturnus vulgaris
2018-12-13
Circus cyaneus
2018-12-11
Ciconia ciconia