Skubiai reikalingi duomenys apie perinčius tetervinus ir didžiąsias kuolingas

Visi žinome, jog 2013-2017 metais Europoje ir Lietuvoje yra renkami duomenys atnaujintam Perinčių paukščių atlasui PPA). Lietuvos ornitologų draugija ėmėsi organizuoti atlaso duomenų rinkimo darbus mūsų šalyje. Taip pat visi su liūdesiu stebime jau besibaigiantį šio priešpaskutinio Europinio PPA lauko  darbų sezono pabaigą. Kartu galime pasidžiaugti jog visų jūsų dėka, tikrai daug naujų stebėjimų duomenų buvo suvestą į tam sukurtą internetinę aplikaciją. Rezultatai ir progresas tikrai džiugina. Dar likus vienam sezonui yra akivaizdu, jog mes turėsime ką pateikti Europiniam PPA, kuriam, kaip žinia, reikalingi stebėjimų rezultatai 50x50 km dydžio kvadratuose. Nacionaliniam (10x10 km gardelei) PPA galėsim trūkstamus duomenis rinkti ir vėlesniais metais – tai priklauso nuo mūsų pačių apsisprendimo. Tačiau Europiniam atlasui turėsim pateikti tik 2013-2017 metų duomenis. Ir tai turėsim padaryti ateinančių metų antroje pusėje – netrukus po perėjimo sezono pabaigos. Todėl yra labai svarbu, jog visus turimus duomenis stebėtojai į aplikaciją suvestų neatidėliodami vėlesniems laikams, nes realiai jo gali pabaigoje pritrūkti ir būtų labai gaila, jei į tokį prestižinį ir svarbų moksliniu bei paukščių apsaugos požiūriu leidinį nepatektų dalis mūsų turimų duomenų.

Tetervinas (Tetrao tetrix). Renato Jakaičio nuotrauka

Didžioji kuolinga (Numenius arquata). Vytauto Jusio nuotrauka

Šiuo metu, LOD sekretoriatas bendradarbiauja su Gamtos tyrimų centru rengiant tetervino ir didžiosios kuolingos rūšių apsaugos planus, kas nepaprastai svarbu siekiant suplanuoti, o vėliau įgyvendinti šiems paukščiams skirtas tikslines apsaugos priemones. Tai puiki proga savo žinių indėliu dalyvauti realiai planuojant, o vėliau įgyvendinant tetervinui ir didžiajai kuolingai svarbias jų perimviečių apsaugos priemones.

Šiuo atveju LOD gali ženkliai prisidėti prie šių nykstančių paukščių apsaugos, jei visi jos nariai į LPPA aplikaciją suvestų savo turimų stebėjimų duomenis apie minėtų rūšių stebėjimų faktus, kartu pademonstruojant, jog mūsų draugija iš tikro deda pastangas, siekiant išsaugoti nykstančias rūšis Todėl kreipiamės į visus LOD narius ir šalies ornitologus su prašymu per šį savaitgalį (iki gegužės 15 d;. vakaro) suvesti savo turimus stebėjimų duomenis į LPPA aplikaciją apie tetervino ir didžiosios kuolingos stebėjimus jų veisimosi metu. Skubus stebėtojų indėlis būtinas siekiant kiek įmanoma greitesnio šių paukščių perinčių populiacijų apsaugos priemonių įgyvendinimo.

Tuo pačiu primename, jog tinkami ne tik šių, bet ir ankstesnių metų (pradedant 2013 m.) duomenis.

Tuo pačiu norime padėkoti visiems aktyviai dalyvavusiems perinčių paukščių stebėjimuose ir jau suvedusiems turimus visus savo stebėjimo duomenis į LPPA aplikaciją. Mūsų šalies ornitologų „pajėgos“ ir patirtis yra tikrai dideli, todėl kartu galime nuveikti labai daug. Tiesiog kiekvienas mūsų tai turi įvertinti kaip labai svarbų mūsų šaliai darbą.

Labai tikimės Jūsų supratimo ir operatyvaus indėlio!


Reti stebėjimai

2018-06-17
Gavia arctica
2018-06-15
Hydroprogne caspia
2018-06-15
Gavia arctica
2018-06-15
Melanitta fusca
2018-06-15
Melanitta nigra
2018-06-16
Acrocephalus dumetorum
2018-06-16
Merops apiaster
2018-06-11
Motacilla citreola
2018-06-13
Phasianus colchicus
2018-06-06
Gavia arctica