Skaičiuojame juoduosius peslius

Lietuvos ornitologų draugijos sekretoriatas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos užsakymu vykdo juodojo peslio tyrimus dėl jo gausos ir apsaugos būklės Lietuvoje nustatymo. Darbai bus atliekami trejus metus ir jiems vykdyti suburta patyrusių ornitologų grupė. Tačiau, siekiant kuo tiksliau įvertinti juodojo peslio dabartinę būklę mūsų šalyje, LOD sekretoriatas kviečia LOD narius ar kitus gamta besidominčius žmones pagal galimybes padėti atlikti šių paukščių inventorizaciją. Norinčiuosius prašome kreiptis į juodojo peslio inventorizaciją koordinuojantį LOD darbuotoją Eugenijų Drobelį eugenijus.drobelis@birdlife.lt Pasiryžusiems talkinti bus atsiųstas tyrimų apskaitos lapas.

Juodasis peslys (Milvus migrans). Dalios Račkauskaitės nuotrauka

Paukščių stebėjimui pasirenkamos vietos su platesne apylinkių apžvalga – atviros didesnių vandens telkinių pakrantės. Gali būti naudojami ir apžvalgos bokštai, iš kurių paukščiai stebimi teleskopu ar žiūronais. Didesniuose vandens telkiniuose juodieji pesliai gali būti stebimi iš valties. Tiksli stebėjimo taško vieta nustatoma GPS imtuvu ar tinklalapyje www.maps.lt pažymėjus esamą vietą. Viename taške stebėjimai atliekami 2 kartus, jeigu ten pirmojo stebėjimo metu matyti paukščiai: pirmasis balandžio – gegužės mėn., o antrasis - birželio – liepos mėn. Pirmojo stebėjimo metu neužfiksavus peslio, daugiau stebėjimų tame taške nebeatliekama. Vienai teritorijai gali būti parinkti keli taškai, priklausomai nuo teritorijos dydžio ir konfiguracijos. Per dieną stebėjimai atliekami ne daugiau kaip 2 taškuose. Rytiniai stebėjimai pradedami nuo 9.00 val. ir tęsiami iki 12.00 val., o popietiniai – nuo 14.00 iki 17.00 val. Sklandančius, medžiojančius paukščius, jų tuoktuves galima stebėti tiek giedru, tiek apsiniaukusiu, tačiau be kritulių oru. Apskaitos nevykdomos kylant rūkui ar ūkanotą dieną, nes tai labai pablogina apžvalgos sąlygas. Pastebėjus juoduosius peslius, registruojamas stebėjimo laikas, atstumas iki paukščio kilometrais, azimutas, elgesys, kita informacija. Lizdai ieškomi ir pažymimi kartografinėje medžiagoje tiktai esant akivaizdžiai tikimybei juos surasti. Visi stebėjimų duomenys surašomi į juodojo peslio tyrimų apskaitos lapą. Stebėtų paukščių statusas nustatomas pagal Lietuvos perinčių paukščių atlaso (LPPA) metodiką – žiūrėti LOD tinklalapyje www.birdlife.lt/lppa skiltyje „Kaip vesti duomenis“.

 


Reti stebėjimai

2020-06-04
Circus pygargus
2020-06-05
Motacilla cinerea LOFK
2020-06-03
Ixobrychus minutus
2020-06-03
Luscinia svecica
2020-06-01
Acrocephalus dumetorum
2020-06-05
Acrocephalus dumetorum
2020-06-03
Psittacula krameri LOFK
2020-06-03
Acrocephalus dumetorum
2020-06-03
Circus cyaneus
2020-06-01
Gavia arctica