Savaitgalį Žuvinto apylinkėse palydėjome išskrendančius paukščius

Rugsėjo mėn. 3 d. Lietuvos ornitologų draugija (LOD) organizavo išvyką į Žuvinto biosferos rezervatą ir jo apylinkes aplankyti įdomiausias paukščių stebėjimui vietas bei palydėti išskrendančius paukščius ar paieškoti jau Lietuvą pasiekusių šiaurinių migrantų.

Jau pirmomis valandomis po naujienos apie organizuojamą išvyką paskelbimo, į renginį užsiregistravo daugiau nei 70 norinčių, tačiau, dėl ribotos vietos autobuse, išvyko tik 50 anksčiausiai užsiregistravusių dalyvių.

Pirmoji stotelė – Buktos miško pažintinis takas. Keliaudami šiuo, vienu gražiausiu ir įdomiausiu mūsų šalyje pažintiniu taku, grožėjomės išskirtinėmis gamtinėmis buveinėmis – Lietuvoje retai kur sutinkamais brandžiais skroblynais, liepynais ir pelkinio miško plotais. Rezervato ekologas Regimantas Vabuolas ir LOD projekto darbuotojai pristatė šio miško svarbą ekologiniu ir ornitologiniu požiūriu, papasakojo apie čia sutinkamas paukščių, žinduolių, bei augalų rūšis. Keliaudami taku aptikome juodosios meletos uoksą, renginio dalyvius mokėme kaip jį atskirti nuo kitų geninių paukščių kalamų uoksų, stebėjome bukutį ir aptarėme kuo mūsų šalyje sutinkami bukučiai skiriasi nuo Vakarų Europoje sutinkamų, taip pat girdėjome vėlyvą karietaitės giesmę, pečialindų bei zylių balsus, o taku neseniai pražingsniavęs stambus briedis, paliko pėdsaką, primindamas, kas šio miško šeimininkas.

Palikę Buktos mišką, vykome prie greta esančio Žaltyčio ežero. Čia monokliais stebėjome besibūriuojančius vandens paukščius: rudagalves, kuoduotasias, didžiąsias antis, didžiuosius dančiasnapius, laukius, gulbes nebyles bei ausuotuosius kragus. Kitame krante skraidė jūrinis erelis, kuris vėliau išsirinkęs patogiausią stebėjimo postą, nutūpė į medžio viršūnę. Virš galvų migravo mėlynųjų, didžiųjų zylių bei kikilių būreliai, lydimi pirmamečio paprastojo suopio.

Pakeliui į Žuvinto biosferos rezervato direkciją sustojome laukuose prie Ąžuolinių gyvenvietės. Šie, greta Žuvinto ežero ir pelkės plytintys, dirbami laukai visuomet turi kuo pradžiuginti paukščių stebėtojus. Nenuvylė jie mūsų ir šįsyk. Tik išlipę iš autobuso turėjome puikią progą pasigrožėti net šešiais raudonkojų sakalų jaunikliais, kurie medžiojo žiogus ir tupėjo ant elektros laidų. Stebint monokliais paukščiai į mus nekreipė jokio dėmėsio, todėl grožėtis jais galėjome kone pusvalandį. Bestebint raudonkojus sakalus, vos per kelias dešimtis metrų nuo autobuso praskrido 5 gražuoliai tetervinų patinai, kurie į šiuos laukus neretai atskrenda pasimaitinti. Tolumoje medžiojo nendrinės lingės, paprastieji suopiai, ražienose maitinosi dvi gulbės giesmininkės, kartas nuo karto, ieškodamos geresnių vietų pasimaitinti, trimituodamos praskrisdavo pilkosios gervės, virš galvų į pietus traukė miškiniai kalviukai ir keršuliai.

Gerokai po pietų, atvykome į Žuvinto biosferos rezervato direkciją, kur ekologas Regimantas visus supažindino su rezervato istorija, jo gamtosaugine svarba, lankytojams skirta ekspozicija, o filmų salėje pasižiūrėjome filmą apie Žuvinto rezervatą. Po to, suskubome apžvelgti šį unikalų gamtos grožį iš specialios apžvalgos aikštelės ant direkcijos stogo bei bokštelio ežero pakrantėje. Ežere regėjome laukius, didžiuosius kormoranus, pilkąsias, smailiauodeges ir didžiąsias antis, ausuotuosius kragus bei pilkųjų žąsų būrį. Virš nendrynų skraidė nendrininės lingės, o juose čirpavo ūsuotosios bei mėlynosios zylės, remėzos ir nendrinės startos.

Apžiūrėję Žuvinto ežerą, nuvykome į tądien paskutinę paukščių stebėjimo vietą – laukus prie Krokialaukio. Šie laukai – puiki stotelė migruojantiems paukščiams, kurie čia laikinai sustoja pasimaitinti ir poilsiui. Pavyko juos aptikti ir šįsyk – laukuose būriavosi apie 3000 pempių būrys. Jame monokliais aptikome ir keliolika dirvinių sėjikų, kurie vis dar puošėsi vestuviniais apdarais. Su pempėmis ir dirviniais sėjikais taip pat gausiai lesinėjo paprastieji varnėnai, netoliese praskrido kelios gervės, o jau lipant į autobusą pamatėme būrį pilkųjų žąsų. Grįždami namo priminėm ekskursijos dalyviams, jog šį rudenį numatomos dar dvi išvykos – pirmąjį spalio savaitgalį, per visoje Europoje organizuojamas paukščių palydas po Vilniaus apylinkes, o spalio pabaigoje į Metelių regioninį parką.

Ši ekskursija, kaip ir kitos, planuojamos dar šį rudenį, organizuojama įgyvendinant ES Europos regioninės plėtros fondo finansavimo programos „Interreg V-A Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo programa“ projektą "Gamtos paveldo panaudojimas ornitologinio turizmo plėtrai Dzūkijoje ir Biebržos slėnyje" Nr. LT-PL-1R-056.


Reti stebėjimai

2018-06-17
Gavia arctica
2018-06-15
Hydroprogne caspia
2018-06-15
Gavia arctica
2018-06-15
Melanitta fusca
2018-06-15
Melanitta nigra
2018-06-16
Acrocephalus dumetorum
2018-06-16
Merops apiaster
2018-06-11
Motacilla citreola
2018-06-13
Phasianus colchicus
2018-06-06
Gavia arctica