Paukščių apsaugai svarbiose teritorijose „Nemunas tarp Prienų ir Lengveniškių“ ir „Nemunas tarp Pelėšiškių ir Balbieriškio“ buvo vykdomas upinių ir mažųjų žuvėdrų monitoringas

Lietuvos ornitologų draugijos vykdomo projekto „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“ partneris Nemuno kilpų regioninio parko direkcija šiais metais pradėjo upinių ir mažųjų žuvėdrų veisimosi sėkmingumo ir veisimosi buveinių tyrimų darbus. Nemuno kilpų regioninio parko direkcija upinių ir mažųjų žuvėdrų populiacijų monitoringą vykdo dviejose Paukščių apsaugai svarbiose teritorijose (PAST) - „Nemunas tarp Prienų ir Lengveniškių“ ir „Nemunas tarp Pelėšiškių ir Balbieriškio“ Nemuno salose, kuriose šio projekto metu numatyta atkurti, dėl spartaus apaugimo žoline ir sumedėjusia augalija degradavusias ir netinkamas perėjimui svarbiausias žuvėdrų veisimosi buveines. Žuvėdrų monitoringo vykdymo metu paaiškėjo, kad PAST „Nemunas tarp Pelėšiškių ir Balbieriškio“ tinkamų žuvėdroms veisimosi vietų nebeliko, dėl Nemuno salų visiško apaugimo žoline ir sumedėjusia augalija. PAST „Nemunas tarp Prienų ir Lengveniškių“ monitoringo metu aptiktos perinčios 11 mažųjų ir 23 upinių žuvėdrų poros, tai mažiau nei trečdalis anksčiau čia perėjusių žuvėdrų populiacijos, iki prasidedant veisimosi buveinių degradacijai. Šioje teritorijoje taip pat visos svarbiausios žuvėdrų veisimosi buveinės apaugę žoline ir sumedėjusia augalija ir yra netinkamos perėjimui. Žuvėdros mėgina įsikūrinėti naujai besiformuojančiose Nemuno salose ar apaugusių salų pakraščiuose šalia vandens, šios vietos pakilus vandens lygiui yra pilnai arba dalinai apsemiamos ir dalis žuvėdrų dėčių žūsta. Atlikti tyrimai parodė, kad būtina kuo greičiau pradėti kasmetinius žuvėdrų veisimosi buveinių tvarkymo ir geros būklės palaikymo darbus nes abiejose PAST teritorijose žuvėdrų populiacijos baigia išnykti.

Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos nuotrauka.

Apaugusi aukšta žoline augalija sala. Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos nuotrauka

Informaciniai ženklai. Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos nuotrauka

Salose kur peri žuvėdros pastatyti specialūs stogeliai. Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos nuotrauka

Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos informacija. https://nemunokilpos.lt/

Monitoringas vykdytas įgyvendinant LIFE programos finansuojamą žuvėdrų apsaugai skirtą projektą „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“, Nr. LIFE17 NAT/LT/000545.

Kviečiame naujienas skaityti projekto svetainėje: www.lifeterns.lt

 


Reti stebėjimai

2020-06-04
Circus pygargus
2020-06-05
Motacilla cinerea LOFK
2020-06-03
Ixobrychus minutus
2020-06-03
Luscinia svecica
2020-06-01
Acrocephalus dumetorum
2020-06-05
Acrocephalus dumetorum
2020-06-03
Psittacula krameri LOFK
2020-06-03
Acrocephalus dumetorum
2020-06-03
Circus cyaneus
2020-06-01
Gavia arctica