Žuvinte pasitikome sugrįžusius paukščius

Sekmadienį (2018 m. balandžio 08 d.) LOD organizavo išvyką į Žuvinto biosferos rezervatą, kurioje galimybę dalyvauti turėjo 50 pirmiausiai užsiregistravusių dalyvių. 7:30 val. ryto autobusu pajudėję iš Vilniaus, jau 9:30 val. buvome vienoje iš įdomiausių Žuvinto biosferos rezervato vietų – Amalvo ežero polderyje. Ši teritorija itin svarbi migruojantiems vandens ir tilvikiniams paukščiams, nes dėl į pievas išsiliejančio vandens, polderis tampa svarbia poilsio vieta tūkstantiniams žąsų ir ančių būriams. Pavasariui persiritus į antrą pusę, vanduo iš polderio beveik visiškai išsiurbiamas ir pievos tampa puikia stotele migruojantiems tilvikinių paukščių būriams.

Sekmadienio oras buvo fantastiškas. Pirmasis paukštis nudžiuginęs paukščių stebėtojus buvo kukutis. Neprivažiavus polderio siurblinės, paukštis praskrido priešais autobuso langus. Daugelis kelionės dalyvių pirmą kartą susipažino su raudonkoju tuliku ir perkūno oželiais. Pasiklausę jų balsų, lydimi nendrinių startų, pievinių kalviukų ir vieversių keliavome link naujai pastatyto bokštelio (projekto metu pastatyti 4 paukščių stebėjimo bokšteliai) stebėti polderyje besimaitinančių ančių. Iš bokštelio aiškiai matėsi šaukštasnapės, smailiauodegės antys, rudagalvės kryklės, klykuolės ir eurazinės cyplės.

Gedimino Petkaus nuotraukos

Aplankę Amalvo polderį, pajudėjome link Žuvinto ežero ir rezervato direkcijos. Tik atvykusius prie Žuvinto ežero mus pasitiko biosferos rezervato direktorius – Arūnas Pranaitis. Išsamiai papasakojęs Žuvinto istoriją, jo svarbą ir iššūkius, rezervato direktorius visus dalyvius supažindino su laukinės gamtos ekspozicija direkcijos patalpose. Vėliau visi suskubome žiūrėti filmo apie Žuvintą specialioje salėje.  Susipažinę su Žuvinto biosferos rezervato vertybėmis nusprendėme ir patys išbandyti savo žinias apžvelgdami ežerą monokliais nuo direkcijos apžvalgos aikštelės ir specialaus paukščių stebėjimo namelio nendrynų apsuptyje. Čia mums nusišypsojo sėkmė pamatyti ne tik gausius migruojančių vandens paukščių būrius, tačiau ir rečiau Žuvinto ežerą aplankančius spranuočius.  Nendrynuose stebėtojai girdėjo ūsuotąsias zyles, nendrinį žiogelį virš ežero skraidė nendrinės lingės patinas, o sudžiūvusiame stuobryje tupėjo keletas jūrinių erelių. Ežere plaukiojo keli tūkstančiai žąsų, tarp kurių pavyko suskaičiuoti ir apie 70 baltaskruosčių berniklių. Saloje, kartu su kitomis antimis plaukiojo bent dvi poros dryžagalvių kryklių, o pakrantėje sparnus saulėje džiovino kormoranai.  

Prisižiūrėję įvairių sparnuočių atlikome ir paukščiams naudingą darbą – direkcijos apylinkėse visi kartu iškėlėme naujų inkilų, skirtų įvarioms paukščių rūšims: zylėms, musinukėms, bukučiams, varnėnams. Naminėms pelėdoms inkilus palikome iškelti specialistams.

Ekskursija organizuota įgyvendinant ES Europos regioninės plėtros fondo finansavimo programos „Interreg V-A Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo programa“ projektą "Gamtos paveldo panaudojimas ornitologinio turizmo plėtrai Dzūkijoje ir Biebržos slėnyje" Nr. LT-PL-1R-056.

Už domėjimąsi ir darnią bendrą veiklą dėkojame visiems ekskursijos dalyviams, Žuvinto biosferos rezervato direktoriui Arūnui Pranaičiui dėkojame už svetingą ir naudingą priėmimą, Dariui Musteikiui - už pagamintus ir iškeltus inkilus ir pasidalijimą patirtimi.


Reti stebėjimai

2019-04-20
Milvus milvus
2019-04-20
Regulus ignicapilla
2019-04-20
Motacilla citreola
2019-04-20
Regulus ignicapilla
2019-04-13
Milvus milvus
2019-04-20
Anser indicus
2019-04-20
Phasianus colchicus
2019-04-18
Milvus milvus
2019-04-19
Phasianus colchicus
2019-04-17
Luscinia luscinia