Pajuodupio pelkė išvengs suniokojimo

Prie Utenos miesto iš šiaurės glaudžiasi Skaistašilio miškas, o jame įsiterpusi plyti apie 40 ha ploto Pajuodupio pelkė. Prieš kelis dešimtmečius, dar sovietiniais laikais, vietinių medžiotojų ir žvejų draugijos entuziastų pastangomis užtvenkus iš pelkės ištekantį mažą upeliuką, ilgainiui susiformavo savitos buveinės. Seklus užpelkėjęs vandens telkinys, tolstant nuo užtvankos palaipsniui pereina į žemapelkę, o miške įsiterpusiose atšakose galima rasti ir tarpinio tipo pelkės fragmentų. Ši šlapynė visada traukia savo paukščių įvairove. Nuo 2013 metų veisimosi metu čia aptiktos rudagalvė ir dryžgalvė kryklės, eurazinės cyplės, gulbės nebylės, po kelias klykuolių, didžiųjų ančių poras, juodosios žuvėdros. Kasmet gyvena didysis baublys, gervės, nendrinės lingės,  aptinkamos bent keturios vištelių rūšys: ilgasnapė, plovinė ir nendrinė vištelė, kelios poros laukių. Šlapynėje dažni perkūno oželiai, apypelkio miške – brastiniai tilvikai. Prieš keliolika metų pelkėje dar buvo aptinkamos ir šaukštasnapės antys, pievinės lingės. Pajuodupio pelkė neliko nepastebėta vykdant tiek dabartinio Lietuvos perinčių paukščių atlaso, tiek ankstesniojo – 1998 metų atlaso darbus, kuriuos abu kartus parėmė Utenos rajono savivaldybė. Ši pelkė dabar, kaip ir prieš dvidešimt metų, buvo išskirta kaip paukščiams svarbi rajono teritorija.

Pajuodupio pelkės vaizdai. Daivos Norkūnienės nuotraukos

Tačiau nedaug trūko, kad vertinga sparnuočių buveinė būtų prarasta. Šį pavasarį prasidėjo kelio Utena – Užpaliai rekonstrukcija. Kelias praeina pro pat pelkės užtvanką. Pagal pirminį projektą, pralaida šalia užtvankos turėjo būti rekonstruota taip, kad vandens lygis seklioje šlapynėje pažemėtų daugiau kaip 60 cm, o darbų metu vanduo galėjo būti ir beveik visiškai nuleistas. Pralaidos rekonstrukciją planuota vykdyti gegužės mėnesį, taigi būtų pražuvę daugelio vandens paukščių dėtys ar jaunikliai. O kur dar daugybė varliagyvių, žuvys, vabzdžiai ir gausybė kitų šlapynės gyventojų.

Klykuolių vada Pajuodupio pelkėje. Daivos Norkūnienės nuotrauka

Laiku pastebėjus grėsmę, Lietuvos ornitologų draugija raštu kreipėsi į Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos bei į kelio projektuotojus, prašydama išsaugoti vertingą buveinę. Informavome aplinkosaugininkus ir Utenos rajono savivaldybę. Džiaugiamės visų institucijų supratingumu ir geranoriškumu. Ypač dėkingi esame projektavimo įmonės UAB „Viaprojektas“ vadovui Mindaugui Šeporaičiui, kurio palankus požiūris, geranoriškumas ir konstruktyvūs sprendimai buvo svarbiausi šioje situacijoje. UAB „Viaprojektas“ pasiūlė visoms institucijoms priimtiną techninį sprendinį ir kelio rekonstrukcijos projektą pakoregavo taip, kad būtų išlaikytas esamas vandens lygis pelkėje.

Kelio rekonstrukcija šalia užtvankos. Daivos Norkūnienės nuotrauka

Mūsų visų atidumas gamtoje, savalaikis informavimas ir dalykiškas bendradarbiavimas su institucijomis yra be galo svarbus ir gali padėti išsaugoti ne vieną vertingą gamtos kampelį.

Informaciją parengė Daiva ir Darius Norkūnai.


Reti stebėjimai

2020-07-02
Emberiza calandra
2020-07-04
Emberiza calandra
2020-07-02
Ixobrychus minutus
2020-07-02
Lanius excubitor
2020-07-03
Galerida cristata LOFK
2020-07-02
Asio flammeus
2020-07-02
Ixobrychus minutus
2020-07-02
Circus cyaneus
2020-06-28
Emberiza calandra
2020-06-26
Iduna caligata LOFK