Naujienos

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre eksponuojama fotografijos paroda

Lietuvos ornitologų draugijos iniciatyva parengta fotografijos darbų paroda „Ten, kur sparnuočiai skrodžia padangę“, pasisvečiavusi Seinuose esančiuose “Lietuvių namuose“, vėl sugrįžo į Vilnių ir eksponuojama Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre adresu Žirmūnų g. 1B ir Džiaugsmo g. 44.


LOD narių visuotiniame susirinkime nedalyvaujantys kviečiami balsuoti el. paštu

Atkreipiame dėmesį, jog baigiantis dviejų metų LOD Tarybos nario kadencijai, jie turi būti renkami bendru balsavimu kartu su pasiūlytais naujais kandidatais. Primename, jog Draugijos visuotinis narių susirinkimas į LOD Tarybą turi išrinkti 7 narius. Taip pat bus renkami ir LOD Kontrolės komisijos nariai. 


Kovo 4 d. – Kovarnių diena

Kovarnių diena – sena lietuvių šventė, skirta pavasariui pašlovinti. Šiuo metu Lietuvoje stebimi migruojantys kovai. Daugiau apie pirmuosius paukščius rasite www.birdlife.lt svetainės skiltyje - Fenologija. Senoliai šią dieną patardavo praverti tvartų duris, įleisti vidun saulės, kad gyvuliai galėtų pasidžiaugti ateinančiu pavasariu. Kai kur būdavo patariama gyvulius išleisti į lauką. Tikėta, kad jie greičiau augs, bus atsparesni ligoms, ištvermingesni. Kovai Lietuvoje paplitę visur. Retesni miškinguose rajonuose. Tai vieni iš dažniausių varninių paukščių. Peri artimoje žmogaus gyvenamojoje aplinkoje.


Pempė – 2019 metų paukštis

Lietuvos ornitologų draugija (LOD), tęsdama ilgametes tradicijas, 2019 metais ir vėl paskelbė „metų paukštį“, kuriuo pasirinko paprastąją pempę (Vanellus vanellu). Kaip ir daugelyje kitų šalių, „Metų paukščio“ skelbiamos akcijos pagrindiniai tikslai – atkreipti visuomenės ir aplinkosaugos institucijų dėmesį į sparnuočių rūšis, kurioms tuo metu reikalingas žmonių išskirtinis dėmesys ar specialios apsaugos priemonės, o taip pat išsiaiškinti tikrąją rūšies populiacijos būklę šalyje. Dažniausiai metu paukščiu pasirenkama reta ar nykstanti rūšis, tačiau gali būti ir paplitę paukščiai su nepalankia apsaugos būkle, kurių apsaugą užtikrinančios priemonės ypač nepakankamai efektyvios, todėl rūšies populiacija nyksta. Be to, pirmenybė teikiama paukščiams, apie kurių paplitimą ar gausą trūksta aktualių duomenų, leidžiančių spręsti apie realią jų būklę. Tuo tikslu, įprastai, organizuojama rūšies populiacijos inventorizacija šalies mastu. Be to, akcijos metu visuomenė supažindinama su „Metų paukščio“ biologijos ir ekologijos ypatumais, apsaugos problemomis.


Grynas.lt reportažas apie projektą skirtą gerinti upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje

Lietuvos ornitologų draugija(LOD) tarp Šakių ir Kauno rajonų ribos esančiame Novaraisčio ornitologiniame draustinyje jau pradėjo tvarkyti upinių žuvėdrų veisimosi buveines. Kviečiame susipažinti su projekto „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“ veiklomis. Publikuojame Delfi.lt rubrikos Grynas.lt straipsnį. 


2019 m. kovo 16-17 d. vyks LOD narių Visuotinis susirinkimas (papildyta)

LOD narių visuotinis susirinkimas (toliau – Susirinkimas) už 2018 metus vyks 2019 m. kovo 16-17 d. Kaune, viešbutyje "Magnus Hotel", adresu Vytauto pr. 25, Kaunas.

Privaloma registracija!

LOD narius, planuojančius dalyvauti Susirinkime kviečiame registruotis, užpildant pridedamą registracijos anketą ir atsiunčiant ją el. p. justina@birdlife.lt iki 2019 m. vasario 28 d.


Kviečiame į knygų mugę!

Lietuvos ornitologų draugija šiemet švenčia 30-ąjį jubiliejų, o Vilniaus knygų mugė jau 20-ąjį kartą šurmuliuos Litexpo rūmuose – jubiliejiniai metai. Nors LOD nebus mugėje su atskiru stendu, tačiau LOD leidinų galėsite įsigyti leidyklos „Lututė“ stende, o LOD‘ietis Marius Čepulis kaip visad savo neprilygstamu stiliumi dalinsis įžvalgomis diskusijoje “Skaityti apie gamtą ir iš tiesų būti joje -kuo tai skiriasi ir apie ką nepagalvojame?”

Jeigu Jums nepavyks atvykti į knygų mugę, LOD knygų taip pat galite įsigyti LOD internetinėje parduotuvėje https://shop.birdlife.lt/lt/ - pažinkime Lietuvos paukščius!


Sausio ir vasario mėnesį vyksta žuvėdroms tinkamų buveinių tvarkymo darbai

Lietuvos ornitologų draugija kartu su partneriais vykdo projektą „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“ LIFE17 NAT/LT/000545. Pagrindinis projekto tikslas yra pagerinti upinių ir mažųjų žuvėdrų perinčių populiacijų būklę jų apsaugai skirtose teritorijose, tinkamai tvarkant jų veisimosi buveines bei taikant kitas šioms rūšims svarbias apsaugos priemones. Šiuo tikslu šių metų sausio ir vasario mėnesiais yra tvarkomos paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST): Kretuono ežeras (LTSVEB003), Nemuno delta (LTSLUB001), Novaraistis (LTSAKB001), Niedaus ir Veisiejų ežerai (LTLAZB001). Tai tik dalis teritorijų kuriuose numatomi gamtotvarkos darbai.

Krūmapjovėmis šalinama aukšta sumedėjusi žolinė augalija: įvairūs krūmynai ir medeliai. Taip pat pjaunama dalis nendrynų formuojant vietas ne tik retosioms žuvėdroms, bet ir tilvikiniams paukščiams įsikurti.


Tarptautinė pelkių diena

1971-aisiais vasario 2 dieną Irano mieste prie Kaspijos jūros – Ramsare, buvo pasirašyta tarptautinė pelkių ir seklių vandenų apsaugos konvencija, skirta išsaugoti svarbiausias Žemės šlapynes, kurios svarbios regiono ar pasaulinėms ekosistemoms, klimatui, retų rūšių apsaugai, vietos žmonių gyvenamoms sąlygoms – maisto, vandens, bendrai aplinkos kokybei – ir jų palaikymui (teisiškai konvencija įsigaliojo 1975 metais). Konvenciją siejant su jos pasirašymo vieta, ją sutrumpintai vadina tiesiog Ramsaro konvencija. Konvencijos tikslas – išsaugoti svarbiausias Žemės šlapynes (pelkes, ežerus, upių slėnius ir deltas, lagūnas ir kt.), kurios svarbios vietovės ar regiono ekosistemoms, pasaulio klimatui, vietos žmonių gyvenamo sąlygoms. 2013 m. rugsėjo mėn. duomenimis konvenciją yra pasirašiusios 168 šalys, kuriose yra 2161 Ramsaro objektai, užimantys bendrą 2 056 821 km² plotą. Lietuvos ornitologų draugija kviečia dar kartą susipažinti su Tyrulių pelke, kurioje 2013 m. - 2017 m. vykdė projektą „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo darbus“ (LIFE12 NAT/LT/001186).


2018-2019 metų žiemos paukštis – karietaitė (Troglodytes troglodytes)

Žurnalo „Paukščiai“ redakcinė kolegija tradiciškai skelbia žiemos paukščio akciją. Šiemet ji skirta karietaitės (Troglodytes troglodytes) rūšies stebėjimams žiemos mėnesiais. Karietaitė – vienas mažiausių Lietuvos paukščių. Nepaisant to, kad karietaitė yra maža, kaip paukštis ji yra labai drąsi ir nesislapstydama įsibrovėliui iš karto bando parodyti kas yra teritorijos šeimininkas. Vasarą tai dažnas paukštis miškuose, paupiuose, krūmynuose. Nors karietaitė yra maža, jos balsas yra labai stiprus. Giesmė lengvai girdima, pavyzdžiui, kitoje plačios upės pusėje, o ir aliarmo balsas pakankamai garsus ir įspėjantis. Kaip taisyklė, karietaitę pastebėsime neaukštai virš žemės ar ant jos. Ypač mėgiamos vietos yra šakų krūvos, išvartos, krūmynų pakraščiai ir kitos vietos, kur šis judrus paukštelis gali šmirinėti šakų tarpais, nelyginant tuneliais. Ne veltui lotyniškas paukštelio gentis ir rūšies pavadinimas Troglodytes siejamas su landžiojimu po urvus (gr. trogle – urvelis; dyein – lįsti, nerti).


Reti stebėjimai

2019-08-22
Phalaropus lobatus
2019-08-22
Tadorna tadorna
2019-08-17
Circus cyaneus
2019-08-05
Fulica atra
2019-08-11
Ardea alba
2019-08-20
Falco columbarius
2019-08-16
Luscinia svecica
2019-08-16
Buteo rufinus LOFK
2019-08-19
Milvus milvus
2019-08-17
Stercorarius parasiticus