Naujienos

Pargrįžusieji

Per žiemą ištuštėjusi Nemuno sala ties Lipliūnais vėl kupina gyvybės šurmulio. Jau iš toli matyti salos viduryje išdidžiai įsikūrusios 5 pilkosios žąsys. Aplink jas bėgioja pempės. Čia jų apie 10. Tikriausiai atskiros poros jau ir peri, nes dvi iš pempių kantriai tupi nekrustelėdamos. Įkyriai klykauja aplinkui lekiojantys rudagalviai kirai.


Toliau pildome Lietuvos perinčių paukščių atlasą: ieškome vištelių ir tilvikų

Liaudyje sakoma, kad nesigailėsi anksti kėlęs. Galima pridurti, kad gamtininkas nesigailės ir vėlai gulęs. Ankstyvas rytas ir vakaras prieš saulėlydį ir dar kurį laiką po jo dabar gamtoje pats gražiausias, triukšmingiausias ir įdomiausias laikas. Ypač  ieškant  vandens ar tilvikinių paukščių.


Raseinių rajone ruošiamasi naikinti kovus

Šiuo metu LOD sulaukė kreipimosi iš Raseinių r. Kalnujų mst. ir Palendrės k. gyventojų, kad Aplinkos aplinkosaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos suteikė šiomis dienomis leidimą reguliuoti kovų kolonijas jautriu veisimosi metu, kai jaunikliai jau ritasi iš kiaušinių. Manome, kad tokie veiksmai prieštarauja elementariai gamtosauginei etikai. ES Paukščių direktyva numato išimtis, kuomet paukščių skaičius gali būti reguliuojamas, tačiau jų fizinis sunaikinimas leistinas tik tuo atveju, jeigu kitokios priemonės neduoda rezultatų arba yra neefektyvios. Minėtose kolonijose ankstesniu laiku nebuvo išbandytos kitos humaniškos priemonės. Kovams apleidus lizdus, dauguma išsiritusių jauniklių žus kankindamiesi ir likę sušalti.

 


Birdlife parengė dokumentą dėl jos pozicijos įgyvendinant ES biologinės įvairovės strategiją iki 2030 m.

2019 m. pabaigoje Birdlife biuras Europai ir Centrinei Azijai parengė dokumentą apie jo poziciją rengiamai ES biologinės įvairovės strategijai, kuri apims laikotarpį iki 2030 m. Šiose integruotose tarpsektorinėse veiksmų gairėse pristatomos pagrindinės nuostatos bei siūlomos priemonės, skirtos mūsų jūroms, žemei, vandeniui, gamtai ir atskiroms rūšims gelbėti bei visos biologinės įvairovės būklei gerinti.


Baigiami antrojo Europos perinčių paukščių atlaso parengimo darbai

Naujas (antrasis) Europos perinčių paukščių atlasas (EBBA2) neabejotinai buvo svarbiausias 2013-2020 metų ornitologinis projektas Europoje. Visoje Europoje 2013-2018 metais buvo renkami duomenys Europos perinčių paukščių atlaso atnaujinimui. Vykstantys darbai apėmė daugiau kaip 50 Europos šalių ir apie 500 perinčių paukščių rūšių. Visoje Europoje šiame projekte dalyvavo daugiau kaip 50 000 paukščių stebėtojų ir ornitologų savanorių. Lietuva  projekte dalyvauja nuo 2014 metų, nors turimus stebėjimo duomenis, kaip ir kitos šalys, pateikė ir už 2013 metus.


Į pagalbą žuvininkams

Praėjusiais metais pasidžiaugėme, kad demontuojant elektros perdavimo liniją prie Visagino atominės elektrinės buvo išsaugotas žuvininkų lizdas, kurį jie sukrovė ant atramos. Pažymėtina tai, kad AB „Litgrid“ atstovai patys informavo Lietuvos ornitologų draugiją apie rastą lizdą ir konsultavosi kuriam laikui sustabdyti atramų demontavimo darbus.


Lietuvoje stebimos rečiausios Europoje perinčios mažosios žąsys

Mažoji žąsis (Anser erythropus)  – rečiausia žąsis perinti Europoje, Fenoskandijos populiacija vertinama vos 110-120 individų. Rūšis priskiriama globaliai nykstančių paukščių kategorijai. Šios žąsys peri Norvegijoje, o žiemoja Graikijoje, vos dviejose vietovėse – Kerkini ežere ir Evros deltoje, o pavasario migracijos kelias driekiasi per Lietuvą.


Vilties pavasario žaisme. Su Šv. Velykom!


Pasitinkame grįžtančius plėšriuosius

Daugėjant saulėtų dienų vis dažniau padangėje dėmesį patraukia sklandantys plėšrieji sparnuočiai. Suopiai jau grįžo į lizdavietes, kelia tuoktuves, tvarko lizdus. Suaugę jūriniai ereliai per žiemą laikėsi lizdavietės apylinkėse ir dabar jau peri lizduose. Vištvanagiai jau irgi atšoko tuoktuves ir šiuo metu vieni ruošiasi perėti, kiti jau ir peri. Šį miško slapuką išduoda tik kleketavimas lizdo apylinkėse. 


Pradedama rengti nauja knyga apie Lietuvos paukščius

Lietuvos ornitologų draugija, kartu su Valstybinio mokslinių tyrimo instituto Gamtos tyrimų centro, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos ir Tado Ivanausko zoologijos muziejaus ornitologais inicijuoja naują „Lietuvos fauna. Paukščiai“ rengimą.


Reti stebėjimai

2020-08-08
Asio flammeus
2020-08-08
Melanitta nigra
2020-08-08
Melanitta fusca
2020-08-07
Sterna paradisaea
2020-08-07
Buteo rufinus LOFK
2020-08-05
Ixobrychus minutus
2020-08-04
Circus cyaneus
2020-08-04
Falco columbarius
2020-08-01
Falco columbarius
2020-08-02
Circus cyaneus