Naujienos

Kviečiame į talką. Kretuono salos augalijos tvarkymas

2017-06-16 šeštadienį reikia jūsų pagalbos Kretuono ežero didžiojoje saloje (Švenčionių raj.). Dalgiais, mačetėmis pjausime salos augmeniją. 

Pageidautina turėti įrankius (dalgius arba mačetes). Lietuvos ornitologų draugijos prižiūrimoje saloje ne tik tiesiogiai prisidėsite prie gamtotvarkos ir įgausite patirties, bet ir susipažinsite su paukščių žiedavimu. Norintys prisidėti prie gerų darbų paukščiams prašome skambinti Gintarui Varnui tel.nr. 869881730


BirdLife International paskelbė saugomų europinės svarbos rūšių apžvalgą

2017 metų gegužės 20 d.  Birdlife International viešai paskelbė apžvalginį leidinį „Saugomos europinės svarbos rūšys: populiacijos, tendencijos ir nacionalinė atsakomybė“. Šiame leidinyje apžvelgiama 541 laukinės paukščių rūšies apsaugos būklė penkiasdešimties Europos šalių ir teritorijų. (remiantis 2016 IUCN „Tarptautinės raudonosios knygos“ ir naujausia taksonominia klasifikacija). Šio leidinio dėka tikimasi nacionalinėms aplinkosauginėms institucijoms padėti identifikuoti rūšis, kurioms reikalingas padidintas dėmesys ir neatidėliotina apsaugas. 


Stebėkite pelėsakalių transliaciją

Klaipėdoje, projekto „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) metu iškeltame inkile keli metai iš eilės sėkmingai peri paprastasis pelėsakalis. Filmuojamas inkilas yra iškeltas ant Klaipėdos Universiteto pastato, kur šie paukščiai reguliariai jiems iškeltuose inkiluose peri jau 5 metus. Šiemet yra galimybė visiems tiesiogiai stebėti pelėsakalių šeimos gyvenimą iš arti. Šį pavasarį šeimininkai inkilą, tikriausiai dėl šalto pavasario užėmė labai vėlai, tik gegužės pabaigoje. Šiuo metu patelė dar vis deda kiaušinius ir tuo pačiu metu juos peri. Patinas kas kelios valandos atneša pateliai sugautą grobį, o kol patelė lesa jis užsiima kiaušinių šildymu.


Savaitgalį vykusiame „Maratone24“ LOD nariai rinko duomenis apie perinčius paukščius

Birželio 2-3 d. įvyko LOD organizuojamas paukščių stebėjimo renginys „Maratonas24“. Penktadienį, po darbų, paukščių stebėtojai pasklido į paskirtas teritorijas Centrinėje Žemaitijoje. Startavę 20:00 val. dalyviai 24 valandas dviejuose 10x10 km Lietuvos perinčių paukščių (LPPA) kvadratuose ieškojo perinčių paukščių. Dalyvavo 29 paukščių stebėtojai, kurie sudarė 14 komandų. Taigi per renginį buvo surinkti duomenys apie perinčius paukščius net iš 28 LPPA 10x10 km kvadratų!


Lietuvos metų paukštis - langinė kregždė

Lietuvos ornitologų draugija (LOD) 2017 metų paukščiu paskelbė langinę kregždę (Delichon urbicum) – paukštį, gana plačiai paplitusį mūsų šalies miestuose ir miesteliuose, gerai žmonėms pažįstamą, vienų labai mylimą, kitų, deja, labai nepageidaujamą kaimyną. Langinė kregždė – plačiai paplitusi paukščių rūšis, perinti Europoje, Šiaurės Afrikoje, Azijoje. Žiemoti skrenda į Afriką ir žiemą praleidžia į pietus nuo Sacharos. Europinė rūšies populiacija yra vertinama 11 mln. 200 tūkst.–23 mln. 600 tūkst. porų, tačiau pastebima rūšies populiacijos mažėjimo tendencija. 


Ką daryti radus paukštį?

Lietuvos ornitologų draugija kasmet sulaukia nemažai skambučių dėl rastų paukščių. Pagal tai, kaip reiktų elgtis radus paukščius, galima išskirti dvi tokių "radinių" kategorijas: rasti jaunikliai ir rasti sužeisti paukščiai. Kviečiame susipažinti, kaip elgtis tokiose situacijose.


Ketvirtoji 4P mokymų išvyka vyko Žemaitijos nacionaliniame parke

Nenumaldomai artėjant vasarai ir jau parskridus visiems Lietuvoje perintiems sparnuočiams, praėjusį savaitgalį gegužės 19-22 dienomis Žemaitijos nacionaliniame parke vyko ketvirtieji 4P (paukščių pažinimo pamokos pažengusiems) mokymai.


LOD surengtame seminare svarstyti durpynų ir pažeistų pelkių atkūrimo klausimai

Šių metų gegužės 10-11 dienomis Tytuvėnuose įvyko projekto seminaras „Patirtis renatūralizuojant išeksploatuotus durpynus ir stipriai pažeistas pelkes“, kuriame dalyvavo daugiau nei dešimties institucijų, suinteresuotų išeksploatuotų durpynų ir stipriai pažeistų pelkių tvarkymu, atstovai. Iš viso seminare dalyvavo 33 asmenys, tarp kurių buvo ir du pelkių atkūrimo specialistai iš Baltarusijos, kurie pasidalino jų šalyje sukaupta nebenaudojamų durpyno renatūralizavimo patirtimi.


Kviečiame dalyvauti Lietuvos perinčių paukščių stebėjimo renginyje „Maratonas24“

2017 birželio 2-4 d. Lietuvos ornitologų draugija (LOD) organizuoja jau tradicija tampantį 24 valandų paukščių stebėjomo maratoną. Toks renginys pirmą kartą vyko 2011 metais. Renginio misija – geriau žinoti mūsų šalyje perinčių paukščių situaciją. Maratono metu surinkti duomenys pateks į Lietuvos perinčių paukščių atlasą (LPPA) bei Europos perinčių paukščių atlasą. Europos atlaso duomenų rinkimui (lauko stebėjimams) buvo skirti 5 metai ir 2017-ieji yra paskutiniai, kai galime pateikti duomenis, taigi renginiui pasirinkta vieta, kurioje yra didžiausias duomenų trūkumas (mažiausias ištirtumas) – Centrinė Žemaitija. „Maratonas24“ – tai puiki proga išbandyti savo jėgas, aplankyti ornitologiniu požiūriu įdomiausias šalies vietas bei prisidėti prie Lietuvos gamtos pažinimo!


Netradicinė biologijos pamoka

Stebėdamas Širvintų miesto centre ,,Vaikystės stotelės“ skvere skraidančius juoduosius čiurlius, supratau, kad šie paukščiai savo lizdus suka renovuotame Savivaldybės pastato plyšiuose. Pasitaręs su LOD savanore Birute Stukiene, koordinuojančia juodųjų čiurlių išsaugojimą, supratau, kad šiems paukščiams reikalingi inkilai.


Reti stebėjimai

2018-01-16
Phoenicurus ochruros
2018-01-17
Erithacus rubecula
2018-01-12
Podiceps cristatus
2018-01-14
Podiceps cristatus
2018-01-16
Phoenicurus phoenicurus
2018-01-16
Erithacus rubecula
2018-01-15
Sturnus vulgaris
2018-01-15
Cygnus atratus
2018-01-12
Sturnus vulgaris
2018-01-15
Carduelis hornemanni