Naujas LOD leidinys

 Lietuvos ornitologų draugija, įgyvendindama iš dalies Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Biržų rajono savivaldybės finansuojamą Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo programos projektą "Aplinkos tyrimų vykdymas jaunimo grupėse, sukuriant paukščių žiedavimo bazes Biržų rajone ir Marijampolės savivaldybėje" išleido informacinį leidinį "Apie paukščių žiedavimą". Šio leidinio paskirtis  - supažindinti visuomenę su paukščių žiedavimu: apžvelgiama žiedavimo istorija pasaulyje ir Lietuvoje, aprašomi paukščių ženklinimo būdai, tikslai ir kita naudinga informacija jau žieduojantiems paukščius ar dar tik planuojantiems šia veikla užsiimti. 

Aktyvūs draugijos nariai, reguliariai mokantys nario mokestį, leidinį gali atsiimti LOD sekretoriate arba renginių metu.


Reti stebėjimai

2020-01-19
Sturnus vulgaris
2020-01-18
Podiceps auritus
2020-01-18
Clangula hyemalis
2020-01-15
Melanitta fusca
2020-01-19
Podiceps grisegena
2020-01-19
Ardea alba
2020-01-19
Melanitta fusca
2020-01-19
Gavia arctica
2020-01-19
Melanitta nigra
2020-01-19
Aythya ferina