birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Miškotvarkos projekto aptarimas Svencelės pelkėje

Svencelės pelkėje vyko VĮ Valstybinių miškų urėdijos organizuotas pasitarimas dėl Šilutės regioninio padalinio vidinės miškotvarkos projekto keitimo. Išvykoje dalyvavo Urėdijos kraštotvarkos skyriaus specialistai, Šilutės regioninio padalinio vadovai ir specialistai bei Lietuvos ornitologų draugijos atstovai. Miškotvarkos projektas keičiamas siekiant į vidinės miškotvarkos projektą integruoti Lietuvos ornitologų draugijos vykdomo projekto „Svencelės pelkės apsaugos būklės gerinimas“ sprendinius, vadovaujantis Svencelės pelkės hidrologinio režimo atkūrimo supaprastintu projektu ir Svencelės pelkės dirvinio sėjiko (Pliuvialis apricaria) apsaugos veiksmų planu. Kaip žinoma, „Svencelės pelkės apsaugos būklės gerinimas“ projekto tikslas – atkurti Svencelės pelkės palankią apsaugos būklę, atstatant pelkės hidrologinį režimą bei atkuriant retų ir nykstančių paukščių bei augalų buveines. Šį projektą finansuoja „Baltijos jūros apsaugos fondas“.

Eugenijaus Drobelio nuotraukos


Reti stebėjimai

2021-06-23
Acrocephalus dumetorum
2021-06-22
Phylloscopus collybita tristis
2021-06-11
Emberiza calandra
2021-06-12
Anser albifrons
2021-06-18
Acrocephalus dumetorum
2021-06-13
Merops apiaster
2021-06-06
Acrocephalus dumetorum
2021-06-12
Milvus milvus
2021-06-08
Emberiza calandra
2021-06-13
Emberiza calandra