Lietuvos ornitologų draugija skelbia konkursą

Lietuvos ornitologų draugija

Įmonės kodas: 191692933, PVM kodas: LT100007641219, adresas: Naugarduko g. 47-3, LT-03208 Vilnius, tel./faks. (8 5) 213 04 98, el. paštas: lod@birdlife.lt

Įgyvendindama ES aplinkos finansinės programos LIFE+ finansuojamą projektą „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) atkūrimo darbus“, Nr. LIFE12 NAT/LT/001186

SKELBIA KONKURSĄ

Perkamos prekės/paslaugos/darbai:

Nendrių ir sumedėjusios augalijos išpjovimo ir išvežimo iš tvarkomų Tyrulių pelkės plotų paslaugos. Pirkimas skaidomas į dalis. I dalis: nendrių išpjovimo apsemtuose Tyrulių pelkės plotuose paslaugos. II dalis: nendrių ir sumedėjusios augalijos išpjovimo ir išvežimo iš planuojamų užtvindyti ir užpelkėjusių tvarkomų Tyrulių pelkės plotų paslaugos.

Pirkimo procedūra:

Konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2010, Nr. 110-5648; 2011, Nr. 16-754; 2011, Nr. 65-3082; 2012, Nr. 103-5246).

Pirkimo dokumentus galima gauti:

Nuo šio skelbimo paskelbimo dienos iki 2017-09-08        10.00 val. Lietuvos Respublikos laiku, Lietuvos ornitologų draugija adresu: Naugarduko g. 47-3, LT-03208 Vilnius, atsakingas darbuotojas: projektų administratorė Justina Liaudanskytė, tel./faks.: (8 5) 213 04 98 ir (arba) kreipiantis el. paštu justina@birdlife.lt.

Pasiūlymų pateikimo adresas:

Pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygas, turi būti pateiktas raštu - paštu, per kurjerį, asmeniškai Lietuvos ornitologų draugijai, adresu: Naugarduko g. 47-3, LT-03208 Vilnius.

Pasiūlymų pateikimo terminas:

Pasiūlymai lietuvių kalba turi būti pateikti iki 2017-09-08 10.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

 

     


Reti stebėjimai

2018-06-17
Gavia arctica
2018-06-15
Hydroprogne caspia
2018-06-15
Gavia arctica
2018-06-15
Melanitta fusca
2018-06-15
Melanitta nigra
2018-06-16
Acrocephalus dumetorum
2018-06-16
Merops apiaster
2018-06-11
Motacilla citreola
2018-06-13
Phasianus colchicus
2018-06-06
Gavia arctica