Lietuvos ir Japonijos mokslininkai bendradarbiauja tyrinėdami mažąsias žuvėdras

2014 metais mūsų šalyje Lietuvos Edukologijos universiteto kartu su tyrėjais iš Japonijos pradėtas projektas „Šiaurės Rytų Europos mažosios žuvėdros Sterna/Sternula albifrons populiacijos produktyvumas, svarbiausios grėsmės ir sezoninių migracijų keliai“ sėkmingai tęsiamas toliau. Kadangi šios rūšies apsaugos statusas tiek mūsų žemyne, tiek Lietuvoje yra nepalankus, o Europos populiacijos sezoninių migracijų maršrutai ir žiemojimos vietos iki šiol apskritai nebuvo tirti, todėl šio tarptautinio mokslinių tyrimų projekto tikslas yra Lietuvos pavyzdžiu išaiškinti mažosios žuvėdros veisimosi produktyvumą, svarbiausias grėsmes, žiemaviečių regionus bei sezoninių migracijų į juos ir iš jų kelius. Siekiant nustatyti rūšies sezoninių migracijų ypatumus, nuo 2015 Lietuvoje besiveisiantys individai buvo ženklinami juos žieduojant ir uždedant geolokatorius. Pagrindiniu tyrimo regionu pasirinktas Nemuno upės ruožas tarp Kauno ir upės deltos. Šiuo metu matematinės statistikos požiūriu surinkta pakankamai medžiagos apie Lietuvos populiacijos individų pavasarinių ir rudeninių migracijų kelius ir žiemojimo bei migracinių sankaupų regionus. Ši mokslui nauja medžiaga artimiausiu metu bus publikuojama.

Išaiškinus, kad tyrimo rajono vietinės populiacijos produktyvumas pirmaisiais mūsų tyrimo metais buvo labai mažas ir nustačius svarbiausias grėsmes veisimosi metu, buvo imtasi konkrečių veiksnių situacijai gerinti. Lietuvos Edukologijos universitetas krepėsi į Aplinkos ministeriją ir pateikė konkrečius siūlymus. Į tai ministerija atsižvelgė ir 2016 m. specialiu įsakymu aplinkos ministras paukščių apsaugai svarbioje teritorijoje LTKAUB001 kasmet nuo gegužės 20 d. iki rugpjūčio 1 d. uždraudė žmonėms lankytis keturiose mažųjų žuvėdrų veisimosi vietose – upės vagoje nurodytu laikotarpiu susidarančiuose sausumos ruožuose (laikinose ir stabiliose salose, bunose ir kitose nuolatine augalija nepadengtose pakrantėse).

Šiais metais buvo tęsiamas mažųjų žuvėdrų populiacijos gausos ir produktyvumo monitoringas bei individų ženklinimas. Lietuvos tyrėjai iš Vytauto Didžiojo universiteto - Petras Kurlavičius, Ingrida Meškinytė ir jų talkininkai – studentės Violeta Kondratovič ir Kristina Ilčiukaitė bei kolegos iš Japonijos - Takashi Fujii, Wataru Kitamura ir Satomi Matsunaga paukščius ženklino GPS registratoriais. Tuo siekiama tikslinti geolokatorių pagalba jau išaiškintus šios rūšies žiemaviečių regionus bei sezoninių migracijų į juos ir iš jų kelius. Pavyko sužieduoti 49 mažąsias žuvėdras, iš kurių 20 buvo paženklintos ir GPS registratoriais bei spalvotomis vėliavėlėmis ant kojų. Kitais metais iš besidominčių mažosiomis žuvėdromis laukiame pranešimų apie pastebėtas žuvėdras su vėliavėlėmis ant kojų.

Lietuvos Edukologijos universitetui prisijungus prie Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) šiam tarptautiniam mokslinių tyrimų projektui ir toliau dega žalia šviesa. Šiemet VDU administracija projektui padėjo nemokamai skirdama transportą. Už tai labai dėkojame univesiteto administracijai. Naudoamiesi proga taip norime padėkoti mūsų vietiniams talkininkams – Panemunių regioniniam parkui, Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejui bei gamtos fotografui Robertui Patronaičiui.


Reti stebėjimai

2020-08-10
Numenius phaeopus
2020-08-09
Melanitta nigra
2020-08-10
Circus cyaneus
2020-08-08
Circus macrourus
2020-08-08
Tringa stagnatilis
2020-08-08
Asio flammeus
2020-08-08
Melanitta nigra
2020-08-08
Melanitta fusca
2020-08-07
Sterna paradisaea
2020-08-07
Buteo rufinus LOFK