Išlydėjome daugiau nei 5 milijonus paukščių!

Spalio pirmąjį savaitgalį 41-oje Europos ir Azijos šalyse vyko vienas didžiausių ir masiškiausių paukščių apsaugai ir populiarinimui skirtas renginys – paukščių palydos.  Ši kasmetinė tarptautinė iniciatyva vadinama EuroBirdwatch. Jos metu organizatoriai siekia didinti visuomenės susidomėjimą paukščiais ir jų apsauga, nes efektyvios gali būti tik bendros žmonijos pastangos, suteikiant viltį nykstančioms sparnuočių rūšims ir saugant jų svarbias buveines visame jų migracijos kelyje. Paukščių palydos buvo organizuojamos kiekvienoje šalyje atskirai. Stebėjimus koordinavo nacionaliniai BirdLife partneriai tarp jų ir Lietuva, o jų rezultatai vėliau buvo siunčiami Europos paukščių stebėtojų (EuroBirdwatch18) koordinavimo centrui, kurio funkcijas šiais metais vykdo Liuksemburgo ornitologų draugija.  

Nuotraukos:

Dubysos reg. parko direkcijos rengiamos palydos - čia

LOD kartu su Žuvinto biosferos rezarvato direkcijos rengiamos palydos - čia

 

Rezultatai:

Šiais metais daugiau nei 25000 žmonių dalyvavo 956 renginiuose. Rezultatus atsiuntė laiku 34 šalys. Viso stebėta net 5,2 mln. paukščių. Vietiniai ornitologai, paukščių stebėtojai ar gamtos mėgėjai stebėjo paukščius ir juos skaičiavo.

Daugiausia renginių suorganizuota Nyderlanduose – 158, Vengrijoje – 140, Lenkijoje – 88

Daugiausia paukščių suskaičiuota Nyderlanduose – 1 343 440, Švedijoje – 794 172, Vengrijoje -707 315

Gausiausiai skrido bendrai kikiliai – 1 148 362, paprastieji varnėnai – 1 025 318, baltaskruostės berniklės – 590 104

Gausiausiai Lietuvoje skrido:

Kikilis

Fringilla coelebs

166456

Didžioji zylė

Parus major

52925

Paprastasis varnėnas

Sturnus vulgaris

36850

Mėlynoji zylė

Poecile caeruleus

35327

Ilgauodegė zylė

Aegithalos caudatus

33711

Viso suorganizuoti 29 renginiai

Dalyvavo 623 žmonės

Viso suskaičiuota paukščių 451 496 (5 rezultatas iš dalyvaujančių šalių)

Viso užregistruota net 131 paukščių rūšis

Registruotų paukščių rūšių sąrašas

 1.  

Gulbė nebylė

Cygnus olor

668

 1.  

Gulbė giesmininkė

Cygnus cygnus

165

 1.  

Želmeninė žąsis

Anser fabalis

683

 1.  

Baltakaktė žąsis

Anser albifrons

2138

 1.  

Pilkoji žąsis

Anser anser

2005

 1.  

Baltaskruostė berniklė

Branta leucopsis

301

 1.  

Paprastoji berniklė

Branta bernicla

7

 1.  

Eurazinė Cyplė

Mareca penelope

1498

 1.  

Pilkoji antis

Mareca strepera

10

 1.  

Rudagalvė kryklė

Anas crecca

174

 1.  

Didžioji antis

Anas platyrhynchos

5472

 1.  

Smailiauodegė antis

Anas acuta

417

 1.  

Šaukštasnapė antis

Spatula clypeata

32

 1.  

Rudagalvė antis

Aythya ferina

158

 1.  

Kuoduotoji antis

Aythya fuligula

726

 1.  

Žiloji antis

Aythya marila

6

 1.  

Klykuolė

Bucephala clangula

1738

 1.  

Didysis dančiasnapis

Mergus merganser

257

 1.  

Kurapka

Perdix perdix

35

 1.  

Juodakaklis naras

Gavia arctica

16

 1.  

Mažasis kragas

Tachybaptus ruficollis

16

 1.  

Ausuotasis kragas

Podiceps cristatus

921

 1.  

Raguotasis kragas

Podiceps auritus

1

 1.  

Juodakaklis kragas

Podiceps nigricollis

28

 1.  

Didysis kormoranas

Phalacrocorax carbo

22988

 1.  

Didysis baltasis garnys

Ardea alba

154

 1.  

Pilkasis garnys

Ardea cinerea

46

 1.  

Jūrinis erelis

Haliaeetus albicilla

18

 1.  

Nendrinė lingė

Circus aeruginosus

5

 1.  

Javinė lingė

Circus cyaneus

3

 1.  

Vištvanagis

Accipiter gentilis

5

 1.  

Paukštvanagis

Accipiter nisus

151

 1.  

Paprastasis suopis

Buteo buteo

128

 1.  

Tūbuotasis suopis

Buteo lagopus

4

 1.  

Mažasis erelis rėksnys

Clanga pomarina

2

 1.  

Paprastasis pelėsakalis

Falco tinnunculus

1

 1.  

Startsakalis

Falco columbarius

1

 1.  

Sketsakalis

Falco subbuteo

1

 1.  

Sakalas keleivis

Falco peregrinus

4

 1.  

Ilgasnapė vištelė

Rallus aquaticus

1

 1.  

Laukys

Fulica atra

7722

 1.  

Pilkoji gervė

Grus grus

2654

 1.  

Jūršarkė

Haematopus  ostralegus

2

 1.  

Jūrinis kirlikas

Charadrius hiaticula

1

 1.  

Dirvinis sėjikas

Pluvialis apricaria

2940

 1.  

Jūrinis sėjikas

Pluvialis squatarola

2

 1.  

Paprastoji pempė

Vanellus vanellus

13238

 1.  

Juodakrūtis bėgikas

Calidris alpina

66

 1.  

Gaidukas

Philomachus pugnax

12

 1.  

Perkūno oželis

Gallinago gallinago

39

 1.  

Slanka

Scolopax rusticola

1

 1.  

Vidutinė kuolinga

Numenius phaeopus

1

 1.  

Didžioji kuolinga

Numenius arquata

16

 1.  

Tamsusis tilvikas

Tringa erythropus

2

 1.  

Brastinis tilvikas

Tringa ochropus

2

 1.  

Rudagalvis kiras

Chroicocephalus ridibundus

2369

 1.  

Paprastasis kiras

Larus canus

1727

 1.  

Silkinis kiras

Larus fuscus

2

 1.  

Sidabrinis kiras

Larus argentatus

599

 1.  

Kaspijinis kiras

Larus cachinnans

100

 1.  

Balnuotasis kiras

Larus marinus

1

 1.  

Tripirštis kiras

Rissa tridactyla

1

 1.  

Mažasis kiras

Hydrocoloeus minutus

55

 1.  

Upinė žuvėdra

Sterna hirundo

3

 1.  

Alka

Alca torda

15

 1.  

Uolinis karvelis

Columba livia (domest.)

347

 1.  

Uldukas

Columba oenas

66

 1.  

Keršulis

Columba palumbus

477

 1.  

Pietinis purplelis

Streptopelia decaocto

36

 1.  

Žvirblinė pelėda

Glaucidium passerinum

1

 1.  

Naminė pelėda

Strix aluco

3

 1.  

Tulžys

Alcedo atthis

1

 1.  

Juodoji meleta

Dryocopus martius

11

 1.  

Didysis margasis genys

Dendrocopos major

32

 1.  

Vidutinis margasis genys

Dendrocoptes medius

9

 1.  

Mažasis margasis genys

Dryobates minor

6

 1.  

Lygutė

Lullula arborea

163

 1.  

Dirvinis vieversys

Alauda arvensis

4684

 1.  

Šelmeninė kregždė

Hirundo rustica

210

 1.  

Langinė kregždė

Delichon urbica

2

 1.  

Miškinis kalviukas

Anthus trivialis

5

 1.  

Pievinis kalviukas

Anthus pratensis

660

 1.  

Baltoji kielė

Motacilla alba

68

 1.  

Karetaitė

Troglodytes troglodytes

18

 1.  

Erškėtžvirblis

Prunella modularis

35

 1.  

Liepsnelė

Erithacus rubecula

1103

 1.  

Dūminė raudonuodegė

Phoenicurus ochruros

26

 1.  

Paprastoji raudonuodegė

Phoenicurus phoenicurus

1

 1.  

Paprastoji kiauliukė

Saxicola rubicola

1

 1.  

Baltabruvis strazdas

Turdus iliacus

4

 1.  

Juodasis strazdas

Turdus merula

193

 1.  

Smilginis strazdas

Turdus pilaris

755

 1.  

Strazdas giesmininkas

Turdus philomelos

371

 1.  

Amalinis strazdas

Turdus viscivorus

39

 1.  

Geltonbruvė pečialinda

Phylloscopus inornatus

1

 1.  

Pilkoji pečialinda

Phylloscopus collybita

27

 1.  

Paprastasis nykštukas

Regulus regulus

21533

 1.  

Baltabruvis nykštukas

Regulus ignicapilla

25

 1.  

Ūsuotoji zylė

Panurus biarmicus

2

 1.  

Ilgauodegė zylė

Aegithalos caudatus

33711

 1.  

Paprastoji pilkoji zylė

Poecile palustris

56

 1.  

Šiaurinė pilkoji zylė

Poecile montanus

2047

 1.  

Kuoduotoji zylė

Lophophanes cristatus

138

 1.  

Juodoji zylė

Periparus ater

2067

 1.  

Mėlynoji zylė

Poecile caeruleus

35327

 1.  

Didžioji zylė

Parus major

52925

 1.  

Bukutis

Sitta europaea

33

 1.  

Liputis

Certhia familiaris

7

 1.  

Remeza

Remiz pendulinus

4

 1.  

Plėšrioji medšarkė

Lanius excubitor

3

 1.  

Kėkštas

Garrulus glandarius

243

 1.  

Šarka

Pica pica

68

 1.  

Riešutinė

Nucifraga caryocatactes

2

 1.  

Kuosa

Coloeus monedula

195

 1.  

Kovas

Corvus frugilegus

1859

 1.  

Pilkoji varna

Corvus cornix

359

 1.  

Kranklys

Corvus corax

118

 1.  

Paprastasis varnėnas

Sturnus vulgaris

36850

 1.  

Naminis žvirblis

Passer domesticus

235

 1.  

Karklažvirblis

Passer montanus

218

 1.  

Kikilis

Fringilla coelebs

166456

 1.  

Šiaurės kikilis

Fringilla montifringilla

720

 1.  

Svilikėlis

Serinus serinus

7

 1.  

Žaliukė

Chloris chloris

411

 1.  

Dagilis

Carduelis carduelis

721

 1.  

Alksninukas

Spinus spinus

6661

 1.  

Papratsasis čivylis

Linaria cannabina

91

 1.  

Juodagalvė sniegena

Pyrrhula pyrrhula

37

 1.  

Svilikas

Coccothraustes coccothraustes

27

 1.  

Geltonoji starta

Emberiza citrinella

379

 1.  

Nendrinė starta

Emberiza schoeniclus

15

 1.  

Žvirbliniai sp.

 Passeriformes

885

 1.  

Žąsiniai sp.

 Anseriformes

3912

 1.  

Kiriniai sp.

 Laridae

635

 1.  

Nariniai sp.

Gaviidae

1

Dėkojame visiems paukščių palydų renginių organizatoriams ir dalyviams!

Ypatingai dėkojame Ventės rago žiedavimo stoties ir regioninių parkų direkcijų darbuotojams kurie skyrė darbo ar laisvų dienų laiką šiam renginiui. Taip pat dėkojame pavieniams stebėtojams, kurie specialiai vyko skaičiuoti paukščių į skirtingas Lietuvos vietas.

Dėkojame:

Žuvinto biosferos rezervato direkcijai,
Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcijai,
Kauno marių regioninio parko direkcijai,
Varnių reginionio parko direkcijai,
Dubysos regioninio parko direkcijai,
Vištyčio regioninio parko direkcijai,
Metelių regioninio parko direkcijai,
Kurtuvėnų regioninio parko direkcijai,
Viešvilės valstybiniam gamtinio rezervato direkcijai,
Žemaitijos nacionaliniam parkui,
Ventės rago žiedavimo stočiai, 
Klaipėdos Universitetui,
Liškiavos daugiafunkciniam centrui, 
Viešvilės pagr. m-klos JMB būreliui „Būrelis Atžalynas",
Nemenčinės K.Parčevskio gimnazijai,
Gintarei Grašytei,
Armandui Naudžiui,
Kristupui Bilinskui,
Svajūnui Gaiveniui,
Vidmantui Lopetai,
Žygeivių klubui Giedriui Indrašiui,
Kęstučiui Jarmalavičiui,
Eglei Pakštytei,
Tadui Gružinskui,
Renatai Mackevičienei,
Juliui Morkūnui,
Vytautui Jusiui,
Krister Castren


Reti stebėjimai

2019-04-27
Gavia arctica
2019-04-25
Clangula hyemalis
2019-05-18
Charadrius hiaticula
2019-05-21
Ichthyaetus melanocephalus
2019-05-20
Emberiza calandra
2019-05-20
Merops apiaster
2019-05-19
Acrocephalus dumetorum
2019-05-19
Milvus milvus
2019-05-19
Merops apiaster
2019-05-19
Milvus milvus