Išlydėjome daugiau nei 4 milijonus paukščių!

Spalio pirmąjį savaitgalį 44-iose Europos ir Azijos šalyse vyko vienas didžiausių ir masiškiausių paukščių apsaugai ir populiarinimui skirtas renginys – paukščių palydos (EuroBirdwatch 2019).  Jos metu organizatoriai siekia didinti visuomenės susidomėjimą paukščiais ir jų apsauga, nes efektyvios gali būti tik bendros žmonijos pastangos, suteikiant viltį nykstančioms sparnuočių rūšims ir saugant jų svarbias buveines visame jų migracijos kelyje. Paukščių palydos buvo organizuojamos kiekvienoje šalyje atskirai. Stebėjimus koordinavo nacionaliniai BirdLife partneriai tarp jų ir Lietuva, o jų rezultatai vėliau buvo siunčiami Europos paukščių stebėtojų koordinavimo centrui, kurio funkcijas šiais metais vykdo Slovakijos ornitologų draugija.  

Nuotraukos:

LOD rengiamos palydos - čia

Visų šalių rengiamų palydų nuotraukos - čia

Rezultatai:

Šiais metais 1 089 renginiuose dalyvavo apie 30 000 žmonių. Rezultatus laiku atsiuntė 35 šalys. Iš viso stebėta net 4,2 mln. paukščių. Prie šios skaičiavimo akcijos daugiausiai prisidėjo vietiniai paukščių stebėtojai. Daugiausia renginių suorganizuota Rusijoje – 326; Vengrijoje – 140; Lenkijoje – 95. Daugiausia paukščių suskaičiuota Suomijoje – 1 300 000; Švedijoje – 1 200 000; Vengrijoje - 325 039; Norvegijoje – 220 436; Lietuvoje - 168 4334.

Gausiausiai pagal bendru rezultatus skrido baltaskruostės berniklės – 918 859, keršulis – 718 625, paprastasis varnėnas – 309 306.

Gausiausiai Lietuvoje skrido:

Keršulis

Columba palumbus

32 615

Paprastasis varnėnas

Sturnus vulgaris

27 143

Mėlynoji  zylė

Cyanistes caeruleus

23 426

Kikilis

Fringilla coelebs

18 448

Didžioji zylė

Parus major

10 622

Lietuvoje iš viso suorganizuoti 32 renginiai, dalyvavo 422 žmonės.

Iš viso suskaičiuoti - 168 4334 paukščiai (5 rezultatas iš dalyvaujančių šalių), užregistruota net 130 paukščių rūšių.

Registruotų paukščių rūšių sąrašas

 1.  

Gulbė nebylė

Cygnus olor

605

 1.  

Mažoji gulbė

Cygnus columbianus

7

 1.  

Gulbė giesmininkė

Cygnus cygnus

291

 1.  

Želmeninė žąsis

Anser fabalis

838

 1.  

Tundrinė žąsis

Anser serrirostris

62

 1.  

Baltakaktė žąsis

Anser albifrons

692

 1.  

Pilkoji žąsis

Anser anser

2603

 1.  

Baltaskruostė berniklė

Branta leucopsis

2

 1.  

Eurazinė Cyplė

Mareca penelope

460

 1.  

Pilkoji antis

Mareca strepera

50

 1.  

Rudagalvė kryklė

Anas crecca

229

 1.  

Didžioji antis

Anas platyrhynchos

1844

 1.  

Smailiauodegė antis

Anas acuta

8

 1.  

Šaukštasnapė antis

Spatula clypeata

71

 1.  

Rudagalvė antis

Aythya ferina

101

 1.  

Kuoduotoji antis

Aythya fuligula

422

 1.  

Žiloji antis

Aythya marila

1

 1.  

Klykuolė

Bucephala clangula

360

 1.  

Mažasis dančiasnapis

Mergellus albellus

6

 1.  

Didysis dančiasnapis

Mergus merganser

329

 1.  

Jerubė

Bonasa bonasia

1

 1.  

Kurapka

Perdix perdix

79

 1.  

Juodakaklis naras

Gavia arctica

207

 1.  

Mažasis kragas

Tachybaptus ruficollis

6

 1.  

Ausuotasis kragas

Podiceps cristatus

559

 1.  

Juodakaklis kragas

Podiceps nigricollis

1

 1.  

Didysis kormoranas

Phalacrocorax carbo

2721

 1.  

Didysis baltasis garnys

Ardea alba

184

 1.  

Pilkasis garnys

Ardea cinerea

202

 1.  

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

1

 1.  

Rudasis peslys

Milvus milvus

3

 1.  

Jūrinis erelis

Haliaeetus albicilla

31

 1.  

Nendrinė lingė

Circus aeruginosus

4

 1.  

Javinė lingė

Circus cyaneus

9

 1.  

Vištvanagis

Accipiter gentilis

4

 1.  

Paukštvanagis

Accipiter nisus

108

 1.  

Paprastasis suopis

Buteo buteo

200

 1.  

Tūbuotasis suopis

Buteo lagopus

7

 1.  

Mažasis erelis rėksnys

Clanga pomarina

1

 1.  

Žuvininkas

Pandion haliaetus

2

 1.  

Paprastasis pelėsakalis

Falco tinnunculus

1

 1.  

Startsakalis

Falco columbarius

2

 1.  

Sketsakalis

Falco subbuteo

1

 1.  

Sakalas keleivis

Falco peregrinus

2

 1.  

Nendrinė vištelė

Gallinula chloropus

2

 1.  

Laukys

Fulica atra

5844

 1.  

Pilkoji gervė

Grus grus

3370

 1.  

Jūršarkė

Haematopus ostralegus

1

 1.  

Jūrinis kirlikas

Charadrius hiaticula

1

 1.  

Dirvinis sėjikas

Pluvialis apricaria

1592

 1.  

Jūrinis sėjikas

Pluvialis squatarola

10

 1.  

Paprastoji pempė

Vanellus vanellus

9552

 1.  

Juodakrūtis bėgikas

Calidris alpina

198

 1.  

Gaidukas

Philomachus pugnax

37

 1.  

Perkūno oželis

Gallinago gallinago

49

 1.  

Didžioji kuolinga

Numenius arquata

2

 1.  

Paprastasis griciukas

Limosa limosa

1

 1.  

Tamsusis tilvikas

Tringa erythropus

3

 1.  

Žaliakojis tulikas

Tringa nebularia

2

 1.  

Brastinis tilvikas

Tringa ochropus

1

 1.  

Rudagalvis kiras

Chroicephalus ridibundus

954

 1.  

Paprastasis kiras

Larus canus

220

 1.  

Silkinis kiras

Larus fuscus

5

 1.  

Sidabrinis kiras

Larus argentatus

131

 1.  

Balnuotasis kiras

Larus marinus

6

 1.  

Uolinis karvelis

Columba livia

297

 1.  

Uldukas

Columba oenas

77

 1.  

Keršulis

Columba palumbus

32615

 1.  

Pietinis purplelis

Streptopelia decaocto

38

 1.  

Žvirblinė pelėda

Glaucidium passerinum

3

 1.  

Naminė pelėda

Strix aluco

4

 1.  

Tulžys

Alcedo atthis

3

 1.  

Pilkoji meleta

Picus canus

2

 1.  

Žalioji meleta

Picus viridis

1

 1.  

Juodoji meleta

Dryocopus martius

9

 1.  

Didysis margasis geny

Dendrocopos major

28

 1.  

Vidutinis margasis genys

Dendrocoptes medius

8

 1.  

Mažasis margasis genys

Dryobates minor

10

 1.  

Lygutė

Lullula arborea

161

 1.  

Dirvinis vieversys

Alauda arvensis

530

 1.  

Šelmeninė kregždė

Hirundo rustica

39

 1.  

Langinė kregždė

Delichon urbica

2

 1.  

Miškinis kalviukas

Anthus trivialis

12

 1.  

Pievinis kalviukas

Anthus pratensis

182

 1.  

Uolinis kalviukas

Anthus petrosus

1

 1.  

Baltoji kielė

Motacilla alba

120

 1.  

Karetaitė

Troglodytes troglodytes

36

 1.  

Erškėtžvirblis

Prunella modularis

120

 1.  

Liepsnelė

Erithacus rubecula

132

 1.  

Dūminė raudonuodegė

Phoenicurus ochruros

21

 1.  

Paprastasis kūltupys

Oenanthe oenanthe

1

 1.  

Baltabruvis strazdas

Turdus iliacus

28

 1.  

Juodasis strazdas

Turdus merula

178

 1.  

Smilginis strazdas

Turdus pilaris

632

 1.  

Strazdas giesmininkas

Turdus philomelos

161

 1.  

Amalinis strazdas

Turdus viscivorus

65

 1.  

Žalioji pečialinda

Phylloscopus sibilatrix

1

 1.  

Pilkoji pečialinda

Phylloscopus collybita

39

 1.  

Nykštukas

Regulus regulus

139

 1.  

Ilgauodegė zylė

Aegithalos caudatus

1009

 1.  

Paprastoji pilkoji zylė

Poecile palustris

120

 1.  

Šiaurinė pilkoji zylė

Poecile montanus

71

 1.  

Kuoduotoji zylė

Laphophanes cristatus

29

 1.  

Juodoji zylė

Periparus ater

28

 1.  

Mėlynoji zylė

Cyanistes caeruleus

23426

 1.  

Didžioji zylė

Parus major

10622

 1.  

Bukutis

Sitta europaea

46

 1.  

Liputis

Certhia familiaris

17

 1.  

Plėšrioji medšarkė

Lanius excubitor

11

 1.  

Kėkštas

Garrulus glandarius

971

 1.  

Šarka

Pica pica

98

 1.  

Kuosa

Coloeus monedula

169

 1.  

Kovas

Corvus frugilegus

1168

 1.  

Pilkoji varna

Corvus cornix

570

 1.  

Kranklys

Corvus corax

168

 1.  

Paprastasis varnėnas

Sturnus vulgaris

27143

 1.  

Naminis žvirblis

Passer domesticus

290

 1.  

Karklažvirblis

Passer montanus

221

 1.  

Kikilis

Fringilla coelebs

18448

 1.  

Šiaurės kikilis

Fringilla montifringilla

1600

 1.  

Svilikėlis

Serinus serinus

10

 1.  

Žaliukė

Chloris chloris

505

 1.  

Dagilis

Carduelis carduelis

279

 1.  

Alksninukas

Spinus spinus

5496

 1.  

Paprastasis čivylis

Linaria cannabina

710

 1.  

Eglinis kryžiasnapis

Loxia curvirostra

4

 1.  

Juodagalvė sniegena

Pyrrhula pyrrhula

140

 1.  

Svilikas

Coccothraustes coccothraustes

66

 1.  

Geltonoji starta

Emberiza citrinella

547

 1.  

Nendrinė starta

Emberiza schoeniclus

25

 1.  

Žvirbliniai sp.

 Passeriformes

1118

 1.  

Žąsiniai sp.

 Anseriformes

1806

 1.  

Kiriniai sp.

 Laridae

463

LOD sekretoriatas dėkoja visiems dalyvavusiems paukščių palydose. Ypač dėkojame renginių koordinatoriams atsiuntusiems rezultatus: Kretingos muziejui, Varnių regioninio parko direkcijai, Kauno marių regioninio parko direkcijai, Žuvinto biosferos rezervato direkcijai, Metelių regioninio parko direkcijai, Dubysos regioninio parko direkcijai, Kamanų Valstybiniam gamtos rezervato direkcijai, Kurtuvėnų regioninio parko direkcijai, Vištyčio regioninio parko direkcijai, Viešvilės gamtinio rezervato direkcijai, Nemuno deltos regioninio parko direkcijai, Klaipėdos universitetui, Labanoro klubui,  Modestui Bružui, Dariui ir Daivai Norkūnams, Astai ir Kęstučiui Jarmalavičiams, Elmarui Duderiui, Astai Petrusevičienei, Birutei Maldūnienei, Vidmantui Lopetai, Vidui ir Vidai Laukžemiams, Eglei Pakštytei, Juozui Miškiniui, Panemunės bendruomenei, Kristupui Bilinskui, Nerijui Žitkevičiui, Povilui Bagdonui.


Reti stebėjimai

2020-08-01
Falco columbarius
2020-08-02
Circus cyaneus
2020-07-21
**NAUJA RUŠIS/NEW SPECIES**
2020-07-28
Branta canadensis
2020-07-28
Phalaropus lobatus
2020-07-28
Calidris falcinellus
2020-07-28
Falco vespertinus
2020-07-23
Athene noctua LOFK
2020-07-27
Motacilla cinerea LOFK
2020-07-12
Circus cyaneus