Dideli pokyčiai Nemuno salose ties Lipliūnais

Lietuvos ornitologų draugija jau anksčiau atliko Nemuno salų ties Lipliūnais pirmuosius tvarkymo darbus. Šiuo metu vykdomas upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos projektas užtikrins ilgalaikę tinkamą žuvėdroms veistis salų būklę. Jau šiais metais buvo stebėti akivaizdūs ir džiuginantys paukščių sąstato bei jų gausumo pokyčiai. Birželio pradžioje salose atlikta perinčių paukščių apskaita nustebino įspūdingais skaičiais – čia rastos 48 dėtys upinių žuvėdrų ir 24 dėtys mažųjų žuvėdrų. Kai kuriuose upinių žuvėdrų lizduose tuo metu jau ritosi jaunikliai. Pirmą kartą salose įsikūrė rudagalviai kirai, kurie kiaušinius sudėjo į maždaug 50 lizdų. Jie apsigyveno kartu su upinėmis žuvėdromis, o mažosios žuvėdros įsikūrė atokiau esančiame lakaus smėlio ruože. Be to, salose aptiktos 3 upinių kirlikų ir 5 pempių dėtys. Jau anksčiau buvo stebėta, kad keliuose kituose pempių lizduose išsiperėjo jaunikliai.

Ne savo lizdo jauniklis išvejamas iš lizdinės teritorijos. Upinė žuvėdra. Eugenijaus Drobelio nuotrauka

Antroji perinčių upinių ir mažųjų žuvėdrų apskaita atlikta birželio pabaigoje. Sala buvo pilna skraidančio, besimokančio skraidyti, ir dar tik tėvų prižiūrimo "jaunimo". Pempių, raudonkojų tulikų, daugumos upinių kirlikų, krantinių tilvikų jaunikliai jau skraidė. Skraidė ir kai kurie upinių žuvėdrų jaunikliai. Nustebino tai, kad galima buvo matyti ir neįprastai anksti skraidančius mažųjų žuvėdrų jauniklius. Tačiau dauguma upinių žuvėdrų ir rudagalvių kirų jauniklių dar buvo mažučiai, o kai kurie vos išsiritę.  Suskaičiuoti 9 nauji mažųjų žuvėdrų lizdai, 11 upinių žuvėdrų lizdų (iš jų 5 - pakartotinės  dėtys). Neramino, kad vanduo Nemune visiškai nusekęs, taigi, plėšrūnams patekimas į salas yra labai paprastas. Reikia tik tikėtis, kad paukščiams pavyks sėkmingai išauginti jauniklius.

Mažoji žuvėdra. E. Drobelio nuotrauka

Krantinis tilvikas. E. Drobelio nuotrauka

Labiau žole apaugusioje salos dalyje dar perėjo geltonosios kielės, giedojo mažoji krakšlė, saloje ilsėjosi didžiųjų dančiasnapių šeimyna, rudgalvės kryklės, didžiosios antys ir didelis būrys gulbių nebylių. Seklumose maitinosi gaidukai, keletas tikučių ir pora žaliakojų tulikų, o pakrantės krūmuose dar girdėjosi lakštingalų, mėlyngurklių, ežerinių ir karklinių nendrinukių balsai.

Geltonoji kielė. E. Drobelio nuotrauka

Monitoringas vykdytas įgyvendinant LIFE programos finansuojamą žuvėdrų apsaugai skirtą projektą „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“, Nr. LIFE17 NAT/LT/000545.

Kviečiame naujienas skaityti projekto svetainėje: www.lifeterns.lt

 


Reti stebėjimai

2020-06-04
Circus pygargus
2020-06-05
Motacilla cinerea LOFK
2020-06-03
Ixobrychus minutus
2020-06-03
Luscinia svecica
2020-06-01
Acrocephalus dumetorum
2020-06-05
Acrocephalus dumetorum
2020-06-03
Psittacula krameri LOFK
2020-06-03
Acrocephalus dumetorum
2020-06-03
Circus cyaneus
2020-06-01
Gavia arctica