Naujienos / Aktualijos

Sutvarkytos paukščiams svarbios salos Nemuno deltoje

Salos, kuriose perėjimo metu įsikuria paukščiai, yra ypač svarbios gamtinės teritorijos, kuriose tinkamas sąlygas randa daug saugomų bei nykstančių mūsų krašto sparnuočių. Upių ar vandens telkinių salas perėjimui pasirenka įvairių rūšių žuvėdros, kirai, tilvikiniai paukščiai, antys, o poilsiui jas naudoja neperiantys bei migruojantys kirai, tilvikai, daug ančių rūšių.  Tačiau laikui bėgant, dėl natūralios sukcesijos, smėlio salos apauga aukšta žoline augmenija bei krūmais ir jas paukščiai tiesiog apleidžia.  Tokiu atveju jos  tampa nebetinkamos paukščių perėjimui ir sparnuočiai būna priversti pasitraukti ieškoti naujų perimviečių, kurių, deja, ne visada jie randa. Todėl nyksta upinių ir mažųjų žuvėdrų, avocečių, jūršarkių ir kitų paukščių perinčios populiacijos, ramių poilsio vietų neberanda antys, kirai, tilvikai.


In memoriam: netekome ornitologo Gintaro Matiuko

2015 metų rugpjūčio 19 dieną po netikėtos ligos iš gyvenimo pasitraukė ornitologas, biologijos mokslų daktaras, Gintaras Matiukas.

Gintaras Matiukas gimė 1960 m. sausio 10 dieną. 1982 m., baigęs miškininkystės studijas Lietuvos žemės ūkio universitete, gamtininko-profesionalo karjerą pradėjo Kėdainių miškų urėdijoje. Po kelių metų jis jau darbavosi girininku Dubravos eksperimentinėje miškų urėdijoje. Jaunas gamtininkas, karštas ornitologas, nuolat siekęs pažinti gamtos paslaptis ir troškęs naujų žinių, žengė tolyn mokslo ir aplinkos tyrimų keliu, ir 1993 m. Vilniaus universitete ir Ekologijos institute apgynė disertaciją „Eglynų ornitofaunos dinamika medynų antrinės sukcesijos eigoje“, įgydamas biomedicinos (gamtos) mokslų daktaro (ekologija/ornitologija) laipsnį. Tuo metu jis jau užėmė Žemaitijos aplinkos tyrimų laboratorijos vyresniojo mokslinio bendradarbio pareigas. 


Per Šv. Baltramiejų šiemet nebematysime gausių baltųjų gandrų būrių

Jau ne vieną amžių Lietuvoje metų laikai yra siejami ir su gandru – dar ir dabar gyvas tikėjimas, kad po žiemos parskridęs gandras yra ateinančio pavasario simbolis, nes jo parnešta kielė, liaudiškai dar ledspira vadinama, savo smagiomis kojytėmis išspardo visus ledus. Vasaros pabaigoje besibūriuojantys gandrai – tai jau artėjančio rudens pranašai. Nuo seno yra sakoma, kad gandrai išskrenda per šventą Baltramiejų, rugpjūčio 24 d. Šv. Baltramiejus gyveno I amžiuje ir buvo vienas iš 12 apaštalų.


Artėja Šv. Baltramėjus – gandrų išskridimo diena: kaip padėti žmonių užaugintiems gandriukams patiems išskristi į pietus

Lietuvių tautosakoje posakis „Seimą nešti“ reiškė „tartis susirinkime, posėdžiaujant“; tas pat – „seimauti“. Taip iš seno buvo vartojama „seimų“ sąvoka, apibūdinanti gandrų sankaupas prieš jiems išskrendant. Jau neužilgo Rugpjūčio 24 – oji - Šv. Baltramiejaus diena. Dar paskutinė mėnesio savaitė lieka vėliau išsiperėjusiems ar Lietuvą palikti neskubantiems gandrams, Tačiau rugsėjo pradžioje daugumoje pasilieka tik sužaloti, tolimam skrydžiui nepasirengę ar ligoti baltieji gandrai, kurie be žmonių pagalbos, nesulauks pavasario. Atėjus rudeniui Lietuvos ornitologų draugia (LOD) sulaukia gausybę skambučių ir prašymų pasirūpinti neišskridusiais gandrais. 


Stebėjimai

2015-09-03
Falco vespertinus
2015-09-03
Numenius phaeopus
2015-09-03
Falco vespertinus
2015-08-31
Falco vespertinus
2015-09-03
Falco vespertinus
2015-09-01
Falco vespertinus
2015-09-02
Larus fuscus intermedia LOFK
2015-09-01
Sterna paradisaea
2015-09-01
Falco vespertinus
2015-08-26
Falco vespertinus