Naujienos / Aktualijos

Keistas ir negailestingas baltojo gandro elgesys

Lietuvos ornitologų draugija (toliau – LOD) gavo laišką, kuris sukėlė nemažai diskusijų ornitologų tarpe, o kartu gailestį dėl žuvusių paukščių. Kadangi tai išties neeilinis baltojo gandro elgesio atvejis (bent jau užfiksuotas), po ilgų diskusijų buvo nutarta jį plačiau aprašyti. Kas žino, gal ir daugiau panašaus elgesio atvejų lieka nedokumentuoti.


Kampanija „Pavojus gamtai“ – išgelbėti gamtą galime tik iki liepos 24 dienos

Šių metų gegužės mėnesį Europoje gamtosaugos srityje dirbančios nevyriausybinės organizacijos (NVO) pradėjo internetinę kampaniją, skatindamos ES piliečius pasisakyti už Paukščių ir Buveinių direktyvų, kaip svarbiausių gamtos išsaugojimo Europoje garantų, stiprinimą. Europos komisijos prezidento J. C. Juncker‘io ketinimai panaikinti ar susilpninti šiuos teisės aktus vertinamas kaip labai rimtas pavojus gamtai, todėl prieš šiuos planus pasisako visos gamtosauginės NVO, ir kviečia žmones nelikti nuošalyje.

Neleiskime, kad visų mūsų gamtos likimą nulemtų neatsakingi biurokratų sprendimai – parodykime, kad gamta mums svarbi


Ką daryti radus paukštį?

Lietuvos ornitologų draugija kasmet sulaukia nemažai skambučių dėl rastų paukščių. Pagal tai, kaip reiktų elgtis radus paukščius, galima išskirti dvi tokių "radinių" kategorijas: rasti jaunikliai ir rasti sužeisti paukščiai. Kviečiame susipažinti, kaip elgtis tokiose situacijose.


Aptartos tausojančios gamtą vėjo energetikos plėtros galimybės

Nuo 2015 m. vasario mėnesio Lietuvos ornitologų draugija (LOD) su partneriais – Pajūrio planavimo ir tyrimų institutu (PTPI) bei Lietuvos energetikos institutu (LEI) – pradėjo 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ finansuojamą projektą „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos (sutrump. – VENBIS)“. Projekto tikslas – mažinti biologinės įvairovės nykimą Lietuvoje. Projekto pagrindiniai uždaviniai numato biologinės įvairovės apsaugai svarbių/jautrių ir konfliktinių vėjo energetikos (VE) plėtros požiūriu teritorijų išskyrimą, jų apsaugos ir VE darnios plėtros konfliktų valdymo priemonių bei rekomendacijų dėl VE plėtros konfliktų mažinimo jautriose biologinei įvairovei teritorijose šalies ir vietos lygmenyse parengimą.


Stebėjimai

2015-07-03
Acrocephalus dumetorum
2015-07-03
Numenius phaeopus
2015-06-29
Hydroprogne caspia
2015-06-30
Numenius phaeopus
2015-06-27
Numenius phaeopus
2015-06-25
Aquila heliaca LOFK
2015-06-26
Numenius phaeopus
2015-06-20
Falco peregrinus
2015-06-25
Falco vespertinus
2015-06-23
Aquila nipalensis LOFK