Naujienos / Aktualijos

Kovo 25-oji – Gandrinės, Blovieščiai

Baltasis gandras, dar vadinamas busilu, starkumi, gužu, gužučiu, bacionu – Lietuvos nacionalinis paukštis. Jis nuo seno laikomas šventu paukščiu, mitiniu pirmtaku, globėju, kilusiu iš žmogaus, kuris neša laimę, gerovę, teisingumą (dangaus antspaudo saugotojas). Jis galįs žmonių ligas paimti, nulakinti į neįžengiamas pelkes ir ten palikti. Todėl gandras yra mieliausias sodybos kaimynas, atnešantis laimę tiems namams, šalia kurių apsigyveno, o dievdirbių kūryboje tarp šventųjų garbingą vietą užimdavo ir gandro statulėlės.


LOD Visuotinis narių susirinkimas už 2014 m. svarbus organizacijai ir kiekvienam nariui (atnaujinta)

Visuotinis narių susirinkimas už 2014 m., vyksiantis š.m. kovo 21-22 d. viešbutyje „Magnus“, adresu Vytauto pr. 25, Kaunas svarbus Lietuvos ornitologų draugijai, jos ateities darbų kryptims, planams, bei kiekvienam nariui, mat šio susirinkimo metu  ne tik bus svarstomi siūlymai dėl LOD įstatų bei LOD narių mokesčių mokėjimo tvarkos pakeitimų, tačiau renkami nauji LOD Tarybos bei Kontrolės komisijos nariai, pirmą kartą LOD istorijoje teikiami siūlymai dėl LOD garbės nario titulo, aptariami praėjusių metų darbai bei ateinančių planai ir perspektyvos.

Pateikiama Susirinkimo programa bei informacija. 

Rinkimams į Lietuvos ornitologų draugijos Tarybą siūlomas dar vienas kandidatas – ilgametis LOD narys Kęstutis Jarmalavičius. Visuotinio narių susirinkimo metu bus siūloma K. Jarmalavičių įtraukti į renkamų kandidatų sąrašą.

Pateikiamas atnaujintas gautų siūlomų kandidatų rinkimams į Draugijos Tarybos narius sąrašas: Laimonas Šniaukšta, Vygantas Kilčauskas, Arūnas Čerkauskas, Darius Norkūnas, Vytautas Eigirdas, Irmina Vaičiūnaitė, Kristina Valinčienė, Algis Butleris, Mindaugas Ilčiukas ir Kęstutis Jarmalavičius.


Pilkasis garnys – 2015 metų paukštis

Lietuvos ornitologų draugija (LOD), tęsdama ilgametes tradicijas, šiemet ir vėl skelbia „Metų paukštį“, kuriuo pasirinko pilkąjį garnį (Ardea cinerea). Kaip ir daugelyje kitų šalių, „Metų paukščio“ skelbiamos akcijos pagrindiniai tikslai – atkreipti visuomenės ir aplinkosaugos institucijų dėmesį į sparnuočių rūšis, kurioms tuo metu reikalingas žmonių išskirtinis dėmesys ar specialios apsaugos priemonės, o taip pat išsiaiškinti tikrąją rūšies populiacijos būklę šalyje. Dažniausiai tam pasirenkama reta ar nykstanti rūšis. Tačiau gali būti ir santykinai gausūs bei paplitę paukščiai, kurių dabartinė būklė nepalanki, todėl rūšies populiacija nyksta, kas reikalauja papildomų jos apsaugos pastangų. Be to, pirmenybė teikiama paukščiams, apie kurių paplitimą ir gausą tuo metu trūksta aktualių duomenų, leidžiančių spręsti apie realią jų būklę šalyje. Todėl, įprastai, organizuojama rūšies populiacijos inventorizacija šalies mastu. Be to, akcijos metu visuomenė supažindinama su „Metų paukščio“ biologijos ir ekologijos ypatumais, apsaugos problemomis. Pilkojo garnio perinčios populiacijos gausos mažėjimas žinomose veisimosi vietose, o taip pat neaiški būklė didesnėje šalies dalyje ir nulėmė šios rūšies pasirinkimą „Metų paukščio“ akcijai. 


Ačiū, kad prisidėjote prie žiemojančių paukščių globos

Lietuvos ornitologų draugija (LOD, Draugija) Kaune su savanorių pagalba reguliariai lesino nuo sausio mėnesio 2 d. iki kovo mėnesio 1 d. Nemune žiemojančius vandens paukščius. Naudojant gautos 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio bei kitas paramos lėšas, Draugija iš ūkininkų nupirko 2 tonas grūdų. Vandens paukščių lesinimo akciją taip pat parėmė UAB “Juragiai” ir Ramūnas Karbauskis kurie, skyrė po 1 t. grūdų.  Kazys Starkevičius žiemojančius vandens paukščius parėmė 2 t., o AB Lytagra skyrė net 3 t.  Gulbės nebylės ir antys Draugijos iniciatyva ir kelių savanorių pagalba šią žiemą buvo lesinamos nuo sausio mėnesio pradžios iki kovo mėnesio. Šiomis dienomis Nemuno upės atkarpoje ties Kaunu ir pačiame mieste laikėsi daugiau nei 500 gulbių nebylių, 4 000 didžiųjų ančių. Šiltėjant orui lesinimo apimtys buvo mažinamos. 


Stebėjimai

2015-03-29
Asio flammeus
2015-03-29
Philomachus pugnax
2015-03-28
Netta rufina LOFK
2015-03-29
Regulus ignicapilla
2015-03-28
Branta bernicla
2015-03-28
Calidris alpina
2015-03-28
Prunella modularis
2015-03-27
Podiceps grisegena
2015-03-27
Calidris alpina
2015-03-26
Branta ruficollis