Naujienos / Aktualijos

Dzūkijos nacionaliniame parke vyko penktieji 4P kursų mokymai

Praėjusį savaitgalį (16-18d.) Dzūkijos nacionaliniame parke vyko paskutiniai pavasarinės sesijos LOD organizuojamų 4P (paukščių pažinimo pamokos pažengusiems) kursų mokymai. Nepabūgę nei pranašauto lietaus, nei upinių mašalų, kurių šiuo metu itin gausu, kursų dalyviai dar penktadienio vakarą suvažiavo iš skirtingų Lietuvos kampelių į Dzūkijos gilumą – Marcinkonių kaime esančią Kastinio ežero stovyklavietę.  


SRIS Lietuvos ornitologų draugija papildė daugiau nei 26 000 įrašų

2015 m. sausio – 2017 m. balandžio laikotarpiu Lietuvos ornitologų draugija, vykdė 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ lėšomis finansuojamą projektą „Duomenys apie saugomas rūšis – jų apsaugai“, Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-002, kurio įgyvendinimo metu teikė duomenis LR Aplinkos ministerijos sukurtai ir administruojamai internetinei Saugomų rūšių informacinei sistemai (toliau – SRIS). Šiuo projektu buvo siekiama papildyti SRIS įvairių sričių tyrėjų turimais išsklaidytais duomenimis apie saugomų rūšių radimo vietas, tokiu būdu gerinant biologinės įvairovės apsaugą Lietuvoje. 


Kviečiame į talką. Kretuono salos augalijos tvarkymas

2017-06-16 šeštadienį reikia jūsų pagalbos Kretuono ežero didžiojoje saloje (Švenčionių raj.). Dalgiais, mačetėmis pjausime salos augmeniją. 

Pageidautina turėti įrankius (dalgius arba mačetes). Lietuvos ornitologų draugijos prižiūrimoje saloje ne tik tiesiogiai prisidėsite prie gamtotvarkos ir įgausite patirties, bet ir susipažinsite su paukščių žiedavimu. Norintys prisidėti prie gerų darbų paukščiams prašome skambinti Gintarui Varnui tel.nr. 869881730


BirdLife International paskelbė saugomų europinės svarbos rūšių apžvalgą

2017 metų gegužės 20 d.  Birdlife International viešai paskelbė apžvalginį leidinį „Saugomos europinės svarbos rūšys: populiacijos, tendencijos ir nacionalinė atsakomybė“. Šiame leidinyje apžvelgiama 541 laukinės paukščių rūšies apsaugos būklė penkiasdešimties Europos šalių ir teritorijų. (remiantis 2016 IUCN „Tarptautinės raudonosios knygos“ ir naujausia taksonominia klasifikacija). Šio leidinio dėka tikimasi nacionalinėms aplinkosauginėms institucijoms padėti identifikuoti rūšis, kurioms reikalingas padidintas dėmesys ir neatidėliotina apsaugas. 


Reti stebėjimai

2017-06-26
Milvus milvus
2017-06-25
Acrocephalus dumetorum
2017-06-24
Regulus ignicapilla
2017-06-24
Emberiza calandra
2017-06-25
Emberiza hortulana
2017-06-25
Milvus milvus
2017-06-25
Somateria mollissima
2017-06-24
Motacilla cinerea LOFK
2017-06-24
Acrocephalus dumetorum
2017-06-24
Merops apiaster