Naujienos / Aktualijos

Kviečiame į "Žalią varną 2015"

Siekdami atkreipti visuomenės dėmesį į ne tik Lietuvoje, bet ir globaliai nykstančius paukščius, supažindinti bei skatinti tiesiogiai dalyvauti įgyvendinant Lietuvos ornitologų draugijos vykdomas žalvarnių apsaugos priemones, kviečiame į 2015 m. liepos 31 d. - rugpjūčio 2 d. vyksiantį renginį „Žalia varna 2015“.


Kampanija „Nature alert“: tikslas pasiektas, laukia derybos su Europos Komisija

Liepos 26 d. baigėsi Europos Komisijos konsultacijoms su visuomene dėl ES Paukščių ir Buveinių direktyvų skirtas laikas. Aktyviausios Europos nevyriausybinės gamtosauginės organizacijos, siekdamos paskatinti visuomenės dalyvavimą šiame procese rengė kampaniją „Nature Alert“ („Pavojus gamtai“), kurios metu žmonės galėjo užpildyti specialią formą ir pateikti Komisijai gamtosaugos ekspertų iš anksto paruoštus atsakymus į Komisijos pateiktus klausimus. Ši kampanija vyko 16 savaičių ir surinko 520 325 kampaniją palaikančių piliečių balsus. Tai tris kartus daugiau nei buvo surinkta iki šiol didžiausio visuomenės dėmesio sulaukusių komisijos rengtų konsultacijų metu. Ačiū visiems, kurie palaikė šią svarbią iniciatyvą ir pareiškė Komisijai, kad gamtos išsaugojimas yra viena iš labiausiai Europos piliečiams rūpinčių problemų.


PASKUTINĖ GALIMYBĖ PASISAKYTI UŽ EUROPOS GAMTOS IŠSAUGOJIMĄ

Europos Komisija pratęsė konsultacijas su visuomene dėl ES Paukščių ir Buveinių direktyvų iki liepos 26 d, todėl šis savaitgalis – paskutinė galimybė apginti visų mūsų gamtą. Organizacijų BirdLife Europe, WWF, European Environmental Bureau ir Friends of the Earth Europe ekspertai yra parengę atsakymus, galvodami apie tai, kaip geriau apsaugoti gamtą. Norėdami pateikti šiuos iš anksto parengtus atsakymus užpildykite keletą laukų ir paspauskite VEIKTI DABAR. Specialiai šiai kampanijai parengtą formą rasite adresu http://birdlife.lt/pavojus-gamtai-veikti-dabar.


Aptikta nauja Lietuvai šikšnosparnių rūšis – didysis pelėausis (Myotis myotis)

Nuo 2015 m. vasario mėnesio Lietuvos ornitologų draugija (LOD) su partneriais – Pajūrio planavimo ir tyrimų institutu (PTPI) bei Lietuvos energetikos institutu – pradėjo 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ ir Bendrojo finansavimo bei projekto partnerių lėšomis finansuojamą projektą „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos (sutrump. – VENBIS)“.


Stebėjimai

2015-07-28
Numenius phaeopus
2015-07-29
Numenius phaeopus
2015-07-28
Limicola falcinellus
2015-07-28
Motacilla citreola
2015-07-16
Milvus milvus
2015-07-24
Iduna caligata LOFK
2015-07-24
Larus melanocephalus
2015-07-22
Motacilla citreola
2015-06-21
Ixobrychus minutus
2015-06-15
Ixobrychus minutus